Svensk fraktur 1626 – 1816 innehåller ett urval av digitaliserade versioner av äldre frakturtryck från 1626 till 1816 med motsvarande manuell transkribering. Materialet digitaliserades av Göteborgs universitetsbibliotek, och de digitaliserade versionerna transkriberades manuellt av GREPECT genom en s.k. double-keying metod.

Materialet har tagits fram under projektet En fri molntjänst för OCR för att förbättra OCR-tolkningen av tryckta fraktur texter.

Antalet digitaliserade sidor är 199 och de transkriberade texterna innehåller 47924 ord totalt. Listan över titlarna, libris-id:s och publiceringslänkar finns tillgängligt här.