SynTag är en s.k. trädbank, innehållande syntaktiskt märkt text från 158 artiklar ur Press-65, omfattande drygt 100 000 löpande ord. Märkningen avser endast konstituenternas och ordens relationer till varandra (t.ex. som subjekt eller annat argument till ett finit verb) och omfattar upp till 12 analysnivåer. Dessutom finns en enkel ordklassmärkning. Vissa fel kvarstår och kommer småningom att rättas.

Mer information om SynTag finns i denna manual.