SweFN

abbedissaabbedissa..1(ATTR) [nn] (ATTR)
abborreabborre..1(ATTR) [nn] (ATTR)
abbreviationabbreviation..1[nn] (PP_av_NP_x)
abbreviationabbreviation..1(ATTR) [nn] (ATTR)
abbéabbé..1(ATTR) [nn] (ATTR)
abc-bokabc-bok..1(ATTR) [nn] (ATTR)
abdikationabdikation..1[nn] (PP_från_NP_x)
abdikationabdikation..1(ATTR) [nn] (ATTR)
ablativablativ..1(ATTR) [nn] (ATTR)
abnormabnorm..1[av] NP
abnormabnorm..1SUPR_[av]
abonnemangabonnemang..1(ATTR) [nn] (ATTR)
abonnentabonnent..1[nn] (PP_på_NP_x)
abonnerarabonnera..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
abonnerarabonnera..1S_NP_A [vb] PO_PP_på_x
abortabort..1[nn] (PP_av_NP_x)
abortrådgivningabortrådgivning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
abortrådgivningabortrådgivning..2(ATTR) [nn] (ATTR)
abrakadabraabrakadabra..1(ATTR) [nn] (ATTR)
abruptabrupt..1[av] NP
abruptabrupt..1SUPR_[av]
absolutabsolut..1[av] NP
absolutabsolut..1SUPR_[av]
absolutabsolut..2[ab] AP
absolutismabsolutism..1(ATTR) [nn] (ATTR)
absolutismabsolutism..2(ATTR) [nn] (ATTR)
absolutistabsolutist..1(ATTR) [nn] (ATTR)
absorberarabsorbera..1S_NP_x [vb] DO_NP_y
absorberarabsorbera..2S_NP_x [vb] DO_NP_y
absorberarabsorbera..1S_NP_x [vb] DO_NP_A
absorberarabsorbera..2S_NP_x [vb] DO_NP_A
abstinensabstinens..1[nn] (PP_från_NP_x)
abstraherarabstrahera..1S_NP_A [vb] (DO_NP_x)
abstraherarabstrahera..1S_NP_A [vb] (PO_PP_från_x)
abstraktabstrakt..1[av] NP
abstraktabstrakt..1SUPR_[av]
abstraktionabstraktion..1[nn] (PP_av_NP_x)
abstraktionabstraktion..1(ATTR) [nn] (ATTR)
absurdabsurd..1[av] NP
absurdabsurd..1SUPR_[av]
accelerationacceleration..1[nn] (PP_av_NP_x)
accelerationacceleration..1(ATTR) [nn] (ATTR)
acceptaccept..1[nn] (PP_av_NP_x)
acceptaccept..2[nn] (PP_av_NP_x)
acceptaccept..1(ATTR) [nn] (ATTR)
acceptaccept..2(ATTR) [nn] (ATTR)
acceptaccept..1[nn] (PP_på_NP_x)
acceptaccept..2[nn] (PP_på_NP_x)
acceptabelacceptabel..1[av] (PP_för_NP_A)
acceptabelacceptabel..1[av] NP
accepteraracceptera..1S_NP_A [vb] DO_CL
accessionaccession..1[nn] (PP_av_NP_x)
accessionaccession..1(ATTR) [nn] (ATTR)
accessionskatalogaccessionskatalog..1[nn] (PP_över_NP_x)
accessionskatalogaccessionskatalog..1(ATTR) [nn] (ATTR)
accisaccis..1(ATTR) [nn] (ATTR)
acetonaceton..1(ATTR) [nn] (ATTR)
acklamationacklamation..1(ATTR) [nn] (ATTR)
ackommodationackommodation..1[nn] (PP_av_NP_x)
ackommodationackommodation..1(ATTR) [nn] (ATTR)
ackompanjatörackompanjatör..1[nn] (PP_till_NP_A)
ackompanjatörackompanjatör..1(ATTR) [nn] (ATTR)
ackompanjemangackompanjemang..1[nn] (PP_av_NP_A/x)
ackompanjemangackompanjemang..1(ATTR) [nn] (ATTR)
ackompanjemangackompanjemang..1[nn] (PP_till_NP_A/x)
ackompanjerarackompanjera..2S_NP_x [vb] DO_NP_y
ackompanjerarackompanjera..1S_NP_x [vb] DO_NP_y
ackompanjerarackompanjera..2S_NP_A [vb] DO_NP_B (PO_PP_på_x)
ackompanjerarackompanjera..1S_NP_A [vb] DO_NP_B (PO_PP_på_x)
ackordackord..1(ATTR) [nn] (ATTR)
ackordackord..3(ATTR) [nn] (ATTR)
ackordackord..2(ATTR) [nn] (ATTR)
ackordackord..1[nn] (PP_på_NP_x)
ackordackord..3[nn] (PP_på_NP_x)
ackordackord..2[nn] (PP_på_NP_x)
ackrediterarackreditera..1S_NP_A [vb] DO_NP_B (PO_PP_vid_x)
ackumulationackumulation..1[nn] (PP_av_NP_x)
ackumulationackumulation..1(ATTR) [nn] (ATTR)
ackumulerarackumulera..1S_NP_A/x [vb] DO_NP_y
ackuratessackuratess..1(ATTR) [nn] (ATTR)
ackvisitionackvisition..1[nn] (PP_av_NP_x)
ackvisitionackvisition..1(ATTR) [nn] (ATTR)
ackvisitionackvisition..1[nn] (PP_för_NP_A/x)
acneakne..1(ATTR) [nn] (ATTR)
adamsäppleadamsäpple..1(ATTR) [nn] (ATTR)
adaptationadaptation..1[nn] (PP_av_NP_x) (PP_till_NP_y)
adaptationadaptation..1(ATTR) [nn] (ATTR)
adaptionadaption..1[nn] (PP_av_NP_x) (PP_till_NP_y)
adaptionadaption..1(ATTR) [nn] (ATTR)
adderaraddera..1S_NP_A [vb] DO_NP_x PO_PP_till_y
additionaddition..1[nn] (PP_av_NP_x) (PP_till_NP_y)
adekvatadekvat..1[av] NP
adekvatadekvat..1SUPR_[av]
adeladel..1(ATTR) [nn] (ATTR)
adeptadept..1[nn] (PP_till_NP_A)
adjektivadjektiv..1(ATTR) [nn] (ATTR)
adjungeraradjungera..1S_NP_A [vb] DO_NP_B (PO_PP_till_x)
adjunktadjunkt..2[nn] (PP_i_NP_x)
adjunktadjunkt..1[nn] (PP_i_NP_x)
adjunktadjunkt..2[nn] RESTRAPP_NP_A
adjunktadjunkt..1[nn] RESTRAPP_NP_A
adjunktadjunkt..2(ATTR) [nn] (ATTR)
adjunktadjunkt..1(ATTR) [nn] (ATTR)
adjunkturadjunktur..1[nn] (PP_i_NP_x)
adjunkturadjunktur..1(ATTR) [nn] (ATTR)
adjutantadjutant..1[nn] (PP_till_NP_A)
adjutantadjutant..1(ATTR) [nn] (ATTR)
adlaradla..1S_NP_A [vb] DO_NP_B
adlaradla..1S_NP_x [vb] PO_PP_av_y/A
adligadlig..1[av] NP
adligadlig..1SUPR_[av]
administrationadministration..1[nn] (PP_av_NP_x)
administrationadministration..1(ATTR) [nn] (ATTR)
administratöradministratör..1[nn] (PP_av_NP_x)
administratöradministratör..1(ATTR) [nn] (ATTR)
administreraradministrera..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
admonitionadmonition..1[nn] (PP_till_NP_A)
admonitionadmonition..1(ATTR) [nn] (ATTR)
adopteraradoptera..1S_NP_A [vb] DO_NP_B/x
adoptionadoption..1[nn] (PP_av_NP_A)
adoptivbarnadoptivbarn..1[nn] (PP_till_NP_A)
adoptivbarnadoptivbarn..1(ATTR) [nn] (ATTR)
adoratöradoratör..1[nn] (PP_av_NP_A/x)
adoratöradoratör..1(ATTR) [nn] (ATTR)
adrenalinadrenalin..1(ATTR) [nn] (ATTR)
adressadress..1[nn] (PP_till_NP_A)
adressatadressat..1(ATTR) [nn] (ATTR)
adresseraradressera..1S_NP_A [vb] DO_NP_x (PO_PP_till_B/y)
adresseraradressera..2S_NP_A [vb] DO_NP_x (PO_PP_till_B/y)
adresseraradressera..3S_NP_A [vb] DO_NP_x (PO_PP_till_B/y)
adverbadverb..1(ATTR) [nn] (ATTR)
adverbialadverbial..1(ATTR) [nn] (ATTR)
advokatadvokat..1(ATTR) [nn] (ATTR)
advokatbyråPRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
advokatyradvokatyr..1[nn] (PP_för_NP_x)
advokatyradvokatyr..1(ATTR) [nn] (ATTR)
aerodynamiskaerodynamisk..1[av] NP
aerodynamiskaerodynamisk..1SUPR_[av]
aerogramaerogram..1(ATTR) [nn] (ATTR)
afasiafasi..1(ATTR) [nn] (ATTR)
affektaffekt..1(ATTR) [nn] (ATTR)
affekteradaffekterad..1[av] NP
affekteradaffekterad..1SUPR_[av]
affektionaffektion..1[nn] (PP_för_NP_A/x)
affektionsvärdeaffektionsvärde..1(ATTR) [nn] (ATTR)
affinitetaffinitet..1[nn] (PP_med_NP_A/x)
affinitetaffinitet..1(ATTR) [nn] (ATTR)
affinitetaffinitet..1[nn] (PP_mellan_NP_PL_A/x)
affischaffisch..1(ATTR) [nn] (ATTR)
affischeraraffischera..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
affischeraraffischera..1S_NP_A [vb] PO_PP_om_x
affischeringaffischering..1[nn] (PP_av_NP_x)
affischeringaffischering..1(ATTR) [nn] (ATTR)
affäraffär..4(ATTR) [nn] (ATTR)
affäraffär..1(ATTR) [nn] (ATTR)
affäraffär..3(ATTR) [nn] (ATTR)
affäraffär..2(ATTR) [nn] (ATTR)
affärsmanaffärsman..1(ATTR) [nn] (ATTR)
affärstidaffärstid..1(ATTR) [nn] (ATTR)
aforismaforism..1(ATTR) [nn] (ATTR)
afrikanafrikan..1(ATTR) [nn] (ATTR)
afrikanskafrikansk..1[av] NP
afrikanskafrikansk..1SUPR_[av]
afrofrisyrafrofrisyr..1(ATTR) [nn] (ATTR)
aftonbönaftonbön..1(ATTR) [nn] (ATTR)
aftonsångaftonsång..1(ATTR) [nn] (ATTR)
aftonvardaftonvard..1(ATTR) [nn] (ATTR)
agaaga..3[nn] (PP_av_NP_A)
agaaga..2[nn] (PP_av_NP_A)
agaraga..1S_NP_A [vb] DO_NP_B
agentagent..1(ATTR) [nn] (ATTR)
agentagent..2(ATTR) [nn] (ATTR)
agentagent..1[nn] (PP_för_NP_A/x)
agentagent..2[nn] (PP_för_NP_A/x)
agentfilmagentfilm..1[nn] (PP_av_NP_A) (PP_om_NP_B/x)
agentfilmagentfilm..1(ATTR) [nn] (ATTR)
agenturagentur..1[nn] (PP_för_NP_A/x)
agenturagentur..1(ATTR) [nn] (ATTR)
ageraragera..2S_NP_A [vb] ADVL_MNR
ageraragera..1S_NP_A [vb] ADVL_MNR
aggagg..1[nn] (PP_mot_NP_A/x)
aggagg..1[nn] (PP_till_NP_A/x)
aggagg..1(ATTR) [nn] (ATTR)
agglomerationagglomeration..1[nn] (PP_av_NP_x)
agglomerationagglomeration..1(ATTR) [nn] (ATTR)
aggregataggregat..1(ATTR) [nn] (ATTR)
aggregationaggregation..1[nn] (PP_av_NP_x)
aggregationaggregation..1(ATTR) [nn] (ATTR)
aggressionaggression..1[nn] (PP_mot_NP_A/x)
aggressivaggressiv..1[av] (PP_mot_NP_A)
aggressivaggressiv..1[av] NP
agitationagitation..1[nn] (PP_för_NP_A/x)
agitationagitation..1(ATTR) [nn] (ATTR)
agitationagitation..1[nn] (PP_mot_NP_A/x)
agnagn..1(ATTR) [nn] (ATTR)
agronomagronom..1(ATTR) [nn] (ATTR)
akademiakademi..1(ATTR) [nn] (ATTR)
akademikerakademiker..1(ATTR) [nn] (ATTR)
akademiskakademisk..1[av] NP
akademiskakademisk..1SUPR_[av]
akilleshälakilleshäl..1(ATTR) [nn] (ATTR)
akrobatakrobat..1(ATTR) [nn] (ATTR)
akrylakryl..1(ATTR) [nn] (ATTR)
aktakt..2[nn] (PP_på_NP_A/x)
aktakt..3[nn] (PP_på_NP_A/x)
aktakt..1[nn] (PP_på_NP_A/x)
aktakt..2(ATTR) [nn] (ATTR)
aktakt..3(ATTR) [nn] (ATTR)
aktakt..1(ATTR) [nn] (ATTR)
aktakt..2[nn] (PP_om_NP_A/x)
aktakt..3[nn] (PP_om_NP_A/x)
aktakt..1[nn] (PP_om_NP_A/x)
aktarakta..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
aktarakta..2S_NP_A [vb] DO_NP_x
akterakter..1(ATTR) [nn] (ATTR)
akterakt..2(ATTR) [nn] (ATTR)
akterakt..3(ATTR) [nn] (ATTR)
akterakt..1(ATTR) [nn] (ATTR)
akterligakterlig..1[av] NP
akterligakterlig..1SUPR_[av]
aktersegladakterseglad..1[av] (PP_av_NP_A/x)
aktersegladakterseglad..1[av] NP
aktieaktie..1(ATTR) [nn] (ATTR)
aktiebolagaktiebolag..1(ATTR) [nn] (ATTR)
aktionaktion..1(ATTR) [nn] (ATTR)
aktionaktion..1[nn] (PP_för_NP_A/x)
aktionaktion..1[nn] (PP_mot_NP_A/x)
aktivaktiv..2[av] NP
aktivaktiv..1[av] NP
aktivaktiv..2SUPR_[av]
aktivaktiv..1SUPR_[av]
aktiveraraktivera..1S_NP_A [vb] DO_NP_B
aktivistaktivist..1(ATTR) [nn] (ATTR)
aktivitetaktivitet..1(ATTR) [nn] (ATTR)
aktningaktning..1[nn] (PP_mot_NP_A)
aktningaktning..1[nn] (PP_för_NP_A/x)
aktrisaktris..1(ATTR) [nn] (ATTR)
aktsamaktsam..1[av] (PP_om_NP_A/x)
aktsamaktsam..1[av] (PP_med_NP_A/x)
aktsamaktsam..1[av] NP
aktualiseraraktualisera..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
aktualiseraraktualisera..1S_NP_x [vb] DO_NP_y
aktualitetaktualitet..1(ATTR) [nn] (ATTR)
aktuellaktuell..1[av] NP
aktuellaktuell..1SUPR_[av]
aktöraktör..1(ATTR) [nn] (ATTR)
aktöraktör..2(ATTR) [nn] (ATTR)
akupunkturakupunktur..1(ATTR) [nn] (ATTR)
akustikakustik..1(ATTR) [nn] (ATTR)
akustiskakustisk..1[av] NP
akustiskakustisk..1SUPR_[av]
akutakut..2[av] NP
akutakut..1[av] NP
akutakut..2SUPR_[av]
akutakut..1SUPR_[av]
akutmottagningakutmottagning..1 [nn] (PP_för_NP_A)
akvarellakvarell..1(ATTR) [nn] (ATTR)
akvariumakvarium..1(ATTR) [nn] (ATTR)
alal..1(ATTR) [nn] (ATTR)
alabasteralabaster..1(ATTR) [nn] (ATTR)
aladåbaladåb..1(ATTR) [nn] (ATTR)
alarmalarm..1(ATTR) [nn] (ATTR)
alarmerandealarmerande..1[av] NP
alarmerandealarmerande..1SUPR_[av]
albanalban..1(ATTR) [nn] (ATTR)
albanalba..2(ATTR) [nn] (ATTR)
albanalba..1(ATTR) [nn] (ATTR)
albanskalbansk..1[av] NP
albanskalbansk..1SUPR_[av]
albumalbum..1(ATTR) [nn] (ATTR)
aldrigaldrig..1[ab] AB
alertalert..1[av] NP
alertalert..1SUPR_[av]
alexandrinalexandrin..1(ATTR) [nn] (ATTR)
alfabetalfabet..1(ATTR) [nn] (ATTR)
alfabetiseraralfabetisera..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
alfabetiskalfabetisk..1[av] NP
alfabetiskalfabetisk..1SUPR_[av]
algalg..1(ATTR) [nn] (ATTR)
algerieralgerier..1(ATTR) [nn] (ATTR)
algeriskalgerisk..1[av] NP
algeriskalgerisk..1SUPR_[av]
aliasalias..1[ab] NP
alibialibi..1[nn] (PP_för_NP_x)
alienationalienation..1(ATTR) [nn] (ATTR)
alieneradPRIM..1[av] NP
alieneradPRIM..1SUPR_[av]
alikaalika..1(ATTR) [nn] (ATTR)
alkemialkemi..1(ATTR) [nn] (ATTR)
alkoholalkohol..1(ATTR) [nn] (ATTR)
alkoholismalkoholism..1(ATTR) [nn] (ATTR)
alkoholistalkoholist..1(ATTR) [nn] (ATTR)
alkoholpoliklinikPRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
alkotestalkotest..1(ATTR) [nn] (ATTR)
alkovalkov..1(ATTR) [nn] (ATTR)
alldagligalldaglig..1[av] NP
alldagligalldaglig..1SUPR_[av]
alldelesalldeles..1[ab] AP
allegoriallegori..1[nn] (PP_om_NP_A/x)
allemansfondallemansfond..1(ATTR) [nn] (ATTR)
allemansrättallemansrätt..1(ATTR) [nn] (ATTR)
allemanssparandePRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
allenarådandeallenarådande..1[av] NP
allenarådandeallenarådande..1SUPR_[av]
allergiallergi..1[nn] (PP_mot_NP_A/x)
allergiallergi..1(ATTR) [nn] (ATTR)
allergiskallergisk..1[av] (PP_mot_NP_A/x)
allergiskallergisk..1[av] NP
allestädesallestädes..1[ab] AP
alliansallians..1[nn] (PP_mellan_NP_PL_A/x)
alliansallians..1[nn] (PP_med_NP_A/x)
alliansfrialliansfri..1[av] NP
alliansfrialliansfri..1SUPR_[av]
allieradallierad..1[av] (PP_med_NP_A)
allieradallierad..1[av] NP
allitterationallitteration..1[nn] (PP_mellan_NP_PL_x)
allitterationallitteration..1(ATTR) [nn] (ATTR)
allmogeallmoge..1(ATTR) [nn] (ATTR)
allmosaallmosa..1(ATTR) [nn] (ATTR)
allmänallmän..1[av] NP
allmänallmän..1SUPR_[av]
allmänbildadallmänbildad..1[av] NP
allmänbildadallmänbildad..1SUPR_[av]
allmänbildningallmänbildning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
allmänfarligallmänfarlig..1[av] NP
allmänfarligallmänfarlig..1SUPR_[av]
allmängiltigallmängiltig..1[av] NP
allmängiltigallmängiltig..1SUPR_[av]
allmängodsallmängods..1(ATTR) [nn] (ATTR)
allmänhetallmänhet..1(ATTR) [nn] (ATTR)
allmänhetallmänhet..2(ATTR) [nn] (ATTR)
allmänligPRIM..1[av] NP
allmänligPRIM..1SUPR_[av]
allmänneligallmännelig..1[av] NP
allmänneligallmännelig..1SUPR_[av]
allmänningallmänning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
allmännyttigallmännyttig..1[av] NP
allmännyttigallmännyttig..1SUPR_[av]
allofonallofon..1[nn] (PP_av_NP_x)
allofonallofon..1(ATTR) [nn] (ATTR)
allografallograf..1[nn] (PP_av_NP_x)
allografallograf..1(ATTR) [nn] (ATTR)
allomorfallomorf..2[nn] (PP_av_NP_x)
allomorfallomorf..2(ATTR) [nn] (ATTR)
allraallra..1[ab] AP
allsidigallsidig..1[av] NP
allsidigallsidig..1SUPR_[av]
allsmäktigallsmäktig..1[av] NP
allsmäktigallsmäktig..1SUPR_[av]
allsvenskallsvensk..1[av] NP
allsvenskallsvensk..1SUPR_[av]
allsvenskaallsvenskan..1[nn] (PP_i_NP_x)
allsvenskaallsvenskan..1(ATTR) [nn] (ATTR)
allsvåldigallsvåldig..1[av] NP
allsvåldigallsvåldig..1SUPR_[av]
allsångallsång..1(ATTR) [nn] (ATTR)
alltallt..1[ab] AP
alltalltet..1(ATTR) [nn] (ATTR)
alltföralltför..1[ab] AP
alltidalltid..1[ab] VP
alltidalltid..1[ab] AP
alltidalltid..1[ab] CL
alltifrånalltifrån..1[pp]
alltsedanalltsedan..1[pp]
alltsåalltså..1[ab] CL
allusionallusion..1[nn] (PP_på_NP_A/x)
allusionallusion..1(ATTR) [nn] (ATTR)
allvarallvar..1(ATTR) [nn] (ATTR)
allvarligallvarlig..1[av] NP
allvarligallvarlig..2[av] NP
allvarligallvarlig..1SUPR_[av]
allvarligallvarlig..2SUPR_[av]
alléallé..1(ATTR) [nn] (ATTR)
almalm..1(ATTR) [nn] (ATTR)
almanackaalmanacka..1(ATTR) [nn] (ATTR)
alpinalpin..1[av] NP
alpinalpin..1SUPR_[av]
alsteralster..1[nn] (PP_av_NP_A/x)
alstraralstra..1S_NP_x [vb] DO_NP_y
alstringalstring..1[nn] (PP_av_NP_x)
alstringalstring..1(ATTR) [nn] (ATTR)
altalt..1(ATTR) [nn] (ATTR)
altanaltan..1(ATTR) [nn] (ATTR)
altarealtare..1(ATTR) [nn] (ATTR)
altartjänstaltartjänst..1(ATTR) [nn] (ATTR)
alternativalternativ..1[av] NP
alternativalternativ..1SUPR_[av]
alternativalternativ..2(ATTR) [nn] (ATTR)
alternativtalternativt..1[ab] NP
alterneraralternera..1S_NP_x [vb] PO_PP_med_y
alterneraralternera..1S_NP_A/x [vb]
altruistaltruist..1(ATTR) [nn] (ATTR)
alumnalumn..1[nn] (PP_till_NP_A)
alumnalumn..1(ATTR) [nn] (ATTR)
amalgamamalgam..1(ATTR) [nn] (ATTR)
amasonamason..1(ATTR) [nn] (ATTR)
amatöramatör..1(ATTR) [nn] (ATTR)
amatöraktigPRIM..1[av] NP
amatöraktigPRIM..1SUPR_[av]
ambassadambassad..1(ATTR) [nn] (ATTR)
ambassadörambassadör..1(ATTR) [nn] (ATTR)
ambitionambition..1[nn] (INFCL)
ambitiösambitiös..1[av] NP
ambitiösambitiös..2[av] NP
ambitiösambitiös..1SUPR_[av]
ambitiösambitiös..2SUPR_[av]
ambivalentambivalent..1[av] NP
ambivalentambivalent..1SUPR_[av]
ambulansambulans..1(ATTR) [nn] (ATTR)
ambulerarambulera..1S_NP_A [vb] (ADVL_LOC)
amerikanamerikan..1(ATTR) [nn] (ATTR)
amerikanareamerikan..1(ATTR) [nn] (ATTR)
amerikanareamerikanare..1(ATTR) [nn] (ATTR)
amerikanskamerikansk..1[av] NP
amerikanskamerikansk..1SUPR_[av]
amfiteateramfiteater..1(ATTR) [nn] (ATTR)
amiralamiral..1(ATTR) [nn] (ATTR)
ammaramma..1S_NP_A [vb] DO_NP_B
ammunitionammunition..1(ATTR) [nn] (ATTR)
amnestiamnesti..1(ATTR) [nn] (ATTR)
amningamning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
amoraliskamoralisk..1[av] NP
amoraliskamoralisk..1SUPR_[av]
amorteringamortering..1[nn] (PP_på_NP_x)
amorteringamortering..1[nn] (PP_av_NP_x)
ampelampel..1(ATTR) [nn] (ATTR)
ampullampull..1(ATTR) [nn] (ATTR)
amputationamputation..1[nn] (PP_av_NP_x)
amputationamputation..1(ATTR) [nn] (ATTR)
amputeraramputera..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
amsagaamsaga..1[nn] (PP_om_NP_A/x)
amsagaamsaga..1(ATTR) [nn] (ATTR)
amulettamulett..1(ATTR) [nn] (ATTR)
anan..1VB [ab]
anabolPRIM..1[av] NP
anabolPRIM..1SUPR_[av]
anakronismanakronism..1(ATTR) [nn] (ATTR)
analfabetanalfabet..1(ATTR) [nn] (ATTR)
analoganalog..1[av] (PP_med_NP_A/x)
analoganalog..3[av] (PP_med_NP_A/x)
analoganalog..2[av] (PP_med_NP_A/x)
analoganalog..1SUPR_[av]
analoganalog..3SUPR_[av]
analoganalog..2SUPR_[av]
analogianalogi..1[nn] (PP_med_NP_x)
analysanalys..1(ATTR) [nn] (ATTR)
analysanalys..1[nn] (PP_av_NP_A/x)
analyseraranalysera..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
analöppninganalöppning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
anammaranamma..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
anamnesanamnes..1(ATTR) [nn] (ATTR)
anarana..1S_NP_A [vb] x/CL
anarkianarki..1(ATTR) [nn] (ATTR)
anarkistanarkist..1(ATTR) [nn] (ATTR)
anatomianatomi..1(ATTR) [nn] (ATTR)
anblickanblick..1[nn] (PP_av_NP_A/x)
anbringaranbringa..1S_NP_A [vb] DO_NP_x (ADVL_LOC)
anbudanbud..1[nn] (PP_på_NP_x) (PP_till_NP_A)
anbudanbud..1[nn] (PP_om_NP_x) (PP_till_NP_A)
andand..2(ATTR) [nn] (ATTR)
andand..1(ATTR) [nn] (ATTR)
andaanda..1(ATTR) [nn] (ATTR)
andaandan..1(ATTR) [nn] (ATTR)
andaktandakt..1(ATTR) [nn] (ATTR)
andeande..2(ATTR) [nn] (ATTR)
andeande..1(ATTR) [nn] (ATTR)
andedräktandedräkt..1(ATTR) [nn] (ATTR)
andefattigandefattig..1[av] NP
andefattigandefattig..1SUPR_[av]
andelandel..1[nn] (PP_i_NP_x)
andelandel..1[nn] (PP_av_NP_x)
andelslägenhetPRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
andemeningandemening..1[nn] (PP_i_NP_x)
andetagandetag..1(ATTR) [nn] (ATTR)
andfåddandfådd..1[av] NP
andfåddandfådd..1SUPR_[av]
andhämtningandhämtning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
andligandlig..1[av] NP
andligandlig..1SUPR_[av]
andlösandlös..1[av] NP
andlösandlös..1SUPR_[av]
andningandning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
andningsorganandningsorgan..1(ATTR) [nn] (ATTR)
andnödandnöd..1(ATTR) [nn] (ATTR)
andrahandsaffärPRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
andrahandslägenhetPRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
andrahandsvärdeandrahandsvärde..1(ATTR) [nn] (ATTR)
andrarandra..1S_NP_A [vb] DO_NP_x (PO_PP_till_y)
androgynandrogyn..1[av] NP
androgynandrogyn..1SUPR_[av]
andäktigandäktig..1[av] NP
andäktigandäktig..1SUPR_[av]
anekdotanekdot..1[nn] (PP_om_NP_A/x)
anekdotfloraanekdotflora..1[nn] (PP_om_NP_A/x)
anekdotfloraanekdotflora..1(ATTR) [nn] (ATTR)
anemianemi..1(ATTR) [nn] (ATTR)
anestesianestesi..1(ATTR) [nn] (ATTR)
anfaderanfader..1[nn] (PP_till_NP_A)
anfallanfall..2[nn] (PP_mot_NP_A/x)
anfallanfall..1[nn] (PP_mot_NP_A/x)
anfallanfall..2[nn] (PP_av_NP_x)
anfallanfall..1[nn] (PP_av_NP_x)
anfallanfall..2(ATTR) [nn] (ATTR)
anfallanfall..1(ATTR) [nn] (ATTR)
anfalleranfalla..1S_NP_A [vb] DO_NP_B/x
anfallskriganfallskrig..1[nn] (PP_mot_NP_x)
anfallskriganfallskrig..1(ATTR) [nn] (ATTR)
anfanganfang..1(ATTR) [nn] (ATTR)
anfrättPRIM..1[av] NP
anfrättPRIM..1SUPR_[av]
anfäktaranfäkta..1S_NP_x [vb] DO_NP_A
anföranföra..2S_NP_A [vb] x/CL
anföranföra..1S_NP_A [vb] x/CL
anföranföra..2S_NP_A [vb] DO_NP_x
anföranföra..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
anförandeanförande..2[nn] PP_av_NP_x
anförandeanförande..1[nn] PP_av_NP_x
anförandeanförande..2[nn] (PP_om_NP_A/x)
anförandeanförande..1[nn] (PP_om_NP_A/x)
anförandeanförande..2[nn] PP_av_NP_A)
anförandeanförande..1[nn] PP_av_NP_A)
anföringanföring..1(ATTR) [nn] (ATTR)
anförtroranförtro..1S_NP_A [vb] DO_NP_x PO_PP_åt_B
anförtroranförtro..1S_NP_A [vb] IO_NP_B DO_NP_x
anförvantanförvant..1[nn] (PP_till_NP_A)
anförvantanförvant..1(ATTR) [nn] (ATTR)
angelägenangelägen..2[av] (PP_om_NP_x)
angelägenangelägen..1[av] (PP_om_NP_x)
angelägenangelägen..2[av] (PP_om_INFCL)
angelägenangelägen..1[av] (PP_om_INFCL)
angelägenangelägen..2[av] NP
angelägenangelägen..1[av] NP
angelägenhetangelägenhet..1[nn] (PP_för_NP_A/x)
angelägenhetangelägenhet..1(ATTR) [nn] (ATTR)
angenämangenäm..1[av] (PP_för_NP_A) (INFCL)
angenämangenäm..1[av] NP
angerange..1S_NP_A/x [vb] DO_CL
angerange..2S_NP_A/x [vb] DO_CL
angerange..3S_NP_A/x [vb] DO_CL
angreppangrepp..1[nn] (PP_av_NP_A) (PP_mot_NP_B/x)
angreppangrepp..1[nn] (PP_av_NP_A/x) (PP_på_NP_y)
angriperangripa..1S_NP_x [vb] DO_NP_y
angriperangripa..1S_NP_A [vb] DO_NP_B
angripligPRIM..1[av] NP
angripligPRIM..1SUPR_[av]
angränsandeangränsande..1[av] NP
angränsandeangränsande..1SUPR_[av]
angåendeangående..1[pp]
angörangöra..1S_NP_A/x [vb] DO_NP_y
anhaltanhalt..1(ATTR) [nn] (ATTR)
anhanganhang..1(ATTR) [nn] (ATTR)
anhopninganhopning..1 [nn] (PP_av_NP_PL_x)
anhängareanhängare..1[nn] PP_av_NP_x
anhängareanhängare..1[nn] (PP_till_NP_A)
anhängareanhängare..1(ATTR) [nn] (ATTR)
anhängiganhängig..1[av] NP
anhängiganhängig..1SUPR_[av]
anhållananhållan..1[nn] (PP_om_NP_x)
anhållandeanhållande..1[nn] (PP_av_NP_A)
anhållandeanhållande..2[nn] (PP_av_NP_A)
anhöriganhörig..1[av] NP
animaliskanimalisk..1[av] NP
animaliskanimalisk..1SUPR_[av]
animatöranimatör..1[nn] (PP_av_NP_x)
animatöranimatör..1(ATTR) [nn] (ATTR)
animeradanimerad..1[av] NP
animeradanimerad..1SUPR_[av]
aninganing..1[nn] NP_x
aninganing..1[nn] (PP_om_NP_A/x)
aningslösaningslös..1[av] NP
aningslösaningslös..1SUPR_[av]
anisanis..1(ATTR) [nn] (ATTR)
ankdammankdamm..2(ATTR) [nn] (ATTR)
ankdammankdamm..1(ATTR) [nn] (ATTR)
ankelankel..1(ATTR) [nn] (ATTR)
anknyteranknyta..1S_NP_A [vb] DO_NP_x PO_PP_till_y
anknytninganknytning..1[nn] (PP_till_NP_A/x)
anknytningsfallPRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
ankommerankomma..1S_NP_x [vb] ADVL_TIME
ankomstankomst..1[nn] (PP_till_NP_x)
anlaganlag..1[nn] (PP_till_NP_x)
anlaganlag..1[nn] (PP_för_NP_x)
anledninganledning..1[nn] (INFCL)
anledninganledning..1[nn] (PP_till_NP_x)
anleteanlete..1(ATTR) [nn] (ATTR)
anloppanlopp..1[nn] (PP_mot_NP_A/x)
anloppanlopp..1(ATTR) [nn] (ATTR)
anläggninganläggning..1[nn] (PP_mot_NP_x)
anlöperanlöpa..2S_NP_x [vb] DO_NP_y
anlöperanlöpa..1S_NP_x [vb] DO_NP_y
anmanaranmana..1S_NP_A [vb] DO_NP_B INFCL
anmodananmodan..1[nn] (PP_om_NP_x)
anmodaranmoda..1S_NP_A [vb] DO_NP_B INFCL
anmälananmälan..2(ATTR) [nn] (ATTR)
anmälananmälan..1(ATTR) [nn] (ATTR)
anmälananmälan..2[nn] (PP_av_NP_A/x)
anmälananmälan..1[nn] (PP_av_NP_A/x)
anmäleranmäla..1S_NP_A [vb] x/CL
anmäleranmäla..2S_NP_A [vb] x/CL
anmäleranmäla..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
anmäleranmäla..2S_NP_A [vb] DO_NP_x
anmälninganmälning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
anmärkeranmärka..2S_NP_A [vb] PO_PP_på_B
anmärkeranmärka..1S_NP_A [vb] PO_PP_på_B
anmärkeranmärka..2S_NP_A [vb] x/CL
anmärkeranmärka..1S_NP_A [vb] x/CL
anmärkninganmärkning..2[nn] (PP_mot_NP_A/x) (PP_för_NP_y)
anmärkninganmärkning..1[nn] (PP_mot_NP_A/x) (PP_för_NP_y)
anmärkninganmärkning..2(ATTR) [nn] (ATTR)
anmärkninganmärkning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
anmärkningsvärdanmärkningsvärd..1[av] NP
anmärkningsvärdanmärkningsvärd..1SUPR_[av]
annalkandeannalkande..1[av] NP
annalkandeannalkande..1SUPR_[av]
annalkandeannalkande..2(ATTR) [nn] (ATTR)
annandagannandag..1(ATTR) [nn] (ATTR)
annanstansannanstans..1[ab] VP
annekterarannektera..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
annexannex..1(ATTR) [nn] (ATTR)
annexannex..1[nn] (PP_till_NP_x)
annexionannexion..1[nn] (PP_av_NP_x)
annexionannexion..1(ATTR) [nn] (ATTR)
annihilationannihilation..1[nn] (PP_av_NP_x)
annihilationannihilation..1(ATTR) [nn] (ATTR)
annonsannons..1[nn] (PP_för_NP_A/x)
annonsannons..1[nn] (PP_om_NP_A/x)
annonserarannonsera..1S_NP_A [vb] (PO_PP_efter_x)
annonskampanjannonskampanj..1[nn] (PP_för_NP_A/x)
annonskampanjannonskampanj..1(ATTR) [nn] (ATTR)
annonskampanjannonskampanj..1[nn] (PP_mot_NP_A/x)
annorlundaannorlunda..2[ab] CL
annorstädesannorstädes..1[ab] VP
annuitetslånannuitetslån..1[nn] (PP_på_NP_x)
annuitetslånannuitetslån..1(ATTR) [nn] (ATTR)
annuitetslånannuitetslån..1[nn] (PP_om_NP_x)
annullerarannullera..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
anonymanonym..1[av] NP
anonymanonym..1SUPR_[av]
anorakanorak..1(ATTR) [nn] (ATTR)
anordnaranordna..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
anordninganordning..1[nn] (PP_för_NP_x)
anordninganordning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
anorexianorexi..1(ATTR) [nn] (ATTR)
anpassaranpassa..1S_NP_A [vb] DO_NP_x PO_PP_till_y
anpassliganpasslig..1[av] NP
anpassliganpasslig..1SUPR_[av]
anpassninganpassning..1[nn] (PP_av_NP_A/x) (PP_till_NP_y)
anpassningsgruppanpassningsgrupp..1(ATTR) [nn] (ATTR)
anrikanrik..1[av] NP
anrikanrik..1SUPR_[av]
anrikaranrika..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
anropanrop..1[nn] (PP_av_NP_A/x)
anropanrop..1(ATTR) [nn] (ATTR)
anroparanropa..1S_NP_A [vb] DO_NP_B/x
anrättaranrätta..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
anrättninganrättning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
ansamlingansamling..1[nn] (PP_av_NP_x)
ansaransa..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
ansatsansats..1[nn] (INFCL)
ansatsansats..1[nn] (PP_till_NP_x)
anseddansedd..1[av] NP
anseddansedd..1SUPR_[av]
anseendeanseende..1(ATTR) [nn] (ATTR)
anseendeanseende..2(ATTR) [nn] (ATTR)
ansenligansenlig..1[av] NP
ansenligansenlig..1SUPR_[av]
ansikteansikte..1(ATTR) [nn] (ATTR)
ansjovisansjovis..1(ATTR) [nn] (ATTR)
anskaffaranskaffa..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
anskrämliganskrämlig..1[av] NP
anskrämliganskrämlig..1SUPR_[av]
anslaganslag..1[nn] (PP_om_NP_x)
anslaganslag..2[nn] (PP_om_NP_x)
anslaganslag..1[nn] (PP_mot_NP_x)
anslaganslag..2[nn] (PP_mot_NP_x)
anslaganslag..1[nn] (PP_på_NP_x)
anslaganslag..2[nn] (PP_på_NP_x)
anslaganslag..1(ATTR) [nn] (ATTR)
anslaganslag..2(ATTR) [nn] (ATTR)
anslaganslag..1(ATTR) [nn] (ATTR)
anslaganslag..2(ATTR) [nn] (ATTR)
ansluteransluten..1S_NP_A [vb] DO_NP_x (PO_PP_till_y)
ansluteransluta..2S_NP_A [vb] DO_NP_x (PO_PP_till_y)
ansluteransluta..1S_NP_A [vb] DO_NP_x (PO_PP_till_y)
anslutninganslutning..2[nn] (PP_av_NP_x) (PP_till_NP_y)
anslutninganslutning..1[nn] (PP_av_NP_x) (PP_till_NP_y)
anslåranslå..2S_NP_A [vb] DO_NP_x
anslåranslå..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
anspelaranspela..1S_NP_A/x [vb] PO_PP_på_y
anspelninganspelning..1[nn] (PP_på_NP_x)
anspelninganspelning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
anspråkanspråk..1[nn] (PP_på_NP_A/x)
anspråkslösanspråkslös..1[av] NP
anspråkslösanspråkslös..1SUPR_[av]
anstaltanstalt..1[nn] (PP_för_NP_x)
anstiftaranstifta..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
anstormninganstormning..1[nn] (PP_av_NP_A)
anstrykninganstrykning..2[nn] (PP_av_NP_x)
anstrykninganstrykning..1[nn] (PP_av_NP_x)
anstrykninganstrykning..2(ATTR) [nn] (ATTR)
anstrykninganstrykning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
ansträngeranstränga..1S_NP_A [vb] DO_REFL
ansträngeranstränga..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
ansträngningansträngning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
anställdanställd..1[av] NP
anställdanställd..1SUPR_[av]
anställeranställa..1S_NP_A [vb] DO_NP_B (PO_PP_i_x)
anställeranställa..2S_NP_A [vb] DO_NP_B (PO_PP_i_x)
anställninganställning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
anställningsskyddanställningsskydd..1(ATTR) [nn] (ATTR)
anständiganständig..1[av] NP
anständiganständig..1SUPR_[av]
anståndanstånd..1[nn] (PP_med_NP_x)
anståranstå..2S_NP_x [vb] DO_NP_A
anståranstå..1S_NP_x [vb] DO_NP_A
anstötanstöt..1(ATTR) [nn] (ATTR)
anstötliganstötlig..1[av] (PP_för_NP_A)
anstötliganstötlig..1[av] NP
ansvaransvar..1[nn] (PP_för_NP_A/x)
ansvarigansvarig..1[av] (PP_för_NP_A/x)
ansvarigansvarig..1[av] NP
ansvarigansvarig..1SUPR_[av]
ansvarsfrihetansvarsfrihet..1(ATTR) [nn] (ATTR)
ansvarslösansvarslös..1[av] NP
ansvarslösansvarslös..1SUPR_[av]
ansvällningansvällning..1[nn] (PP_av_NP_A/x)
ansvällningansvällning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
ansätteransätta..1S_NP_x [vb] DO_NP_A
ansökanansökan..1[nn] (PP_om_NP_x)
ansökningansökning..1[nn] (PP_om_NP_x)
antagandeantagande..1[nn] (CL)
antagandeantagande..2[nn] (CL)
antagandeantagande..1[nn] (PP_om_NP_x)
antagandeantagande..2[nn] (PP_om_NP_x)
antagandepoängPRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
antagligantaglig..1[av] NP
antagligantaglig..1SUPR_[av]
antagligenantagligen..1[ab] CL
antagningantagning..1[nn] (PP_av_NP_A) (PP_till_NP_x
antagningantagning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
antagonistantagonist..1(ATTR) [nn] (ATTR)
antalantal..1[nn] (NP_PL_A/x)
antalantal..1[nn] (PP_av_NP_x)
antaranta..2S_NP_A [vb] x/CL
antaranta..1S_NP_A [vb] x/CL
antaranta..2S_NP_A [vb] DO_NP_B (PO_PP_till_x)
antaranta..1S_NP_A [vb] DO_NP_B (PO_PP_till_x)
antaranta..2S_NP_A/x [vb] DO_NP_y
antaranta..1S_NP_A/x [vb] DO_NP_y
antastarantasta..1S_NP_A [vb] DO_NP_B
antastligPRIM..1[av] NP
antastligPRIM..1SUPR_[av]
antecipationantecipation..1[nn] (PP_av_NP_x)
antecipationantecipation..1(ATTR) [nn] (ATTR)
antecknaranteckna..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
anteckninganteckning..1[nn] (PP_om_NP_A/x)
anteckninganteckning..1[nn] (PP_över_NP_A/x)
antennantenn..1(ATTR) [nn] (ATTR)
antennantenn..2(ATTR) [nn] (ATTR)
antihjälteantihjälte..1(ATTR) [nn] (ATTR)
antikantik..1[av] NP
antikantik..2[av] NP
antikantik..1SUPR_[av]
antikantik..2SUPR_[av]
antikenantiken..1(ATTR) [nn] (ATTR)
antiklimaxantiklimax..1(ATTR) [nn] (ATTR)
antikroppantikropp..1(ATTR) [nn] (ATTR)
antikvariatantikvariat..1(ATTR) [nn] (ATTR)
antikveradantikverad..1[av] NP
antikveradantikverad..1SUPR_[av]
antikvitetantikvitet..1(ATTR) [nn] (ATTR)
antipodantipod..1(ATTR) [nn] (ATTR)
antisemitantisemit..1(ATTR) [nn] (ATTR)
antiseptiskantiseptisk..1[av] NP
antiseptiskantiseptisk..1SUPR_[av]
antologiantologi..1[nn] (PP_av_NP_A) (PP_med_NP_x)
antologiantologi..1(ATTR) [nn] (ATTR)
antropologiantropologi..1(ATTR) [nn] (ATTR)
antydanantydan..1[nn] (PP_om_NP_x)
antydanantydan..1[nn] (PP_till_NP_x)
antydningantydning..1[nn] (PP_om_NP_x)
antändligPRIM..1[av] NP
antändligPRIM..1SUPR_[av]
antågandeantågande..1(ATTR) [nn] (ATTR)
anvisaranvisa..2S_NP_A [vb] DO_NP_x PO_PP_till_y
anvisaranvisa..1S_NP_A [vb] DO_NP_x PO_PP_till_y
anvisninganvisning..1[nn] (PP_för_NP_x)
anvisninganvisning..2[nn] (PP_för_NP_x)
anvisninganvisning..1[nn] (PP_om_NP_x)
anvisninganvisning..2[nn] (PP_om_NP_x)
anvisninganvisning..1[nn] (PP_på_NP_x)
anvisninganvisning..2[nn] (PP_på_NP_x)
anvisninganvisning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
anvisninganvisning..2(ATTR) [nn] (ATTR)
användbaranvändbar..1[av] (PP_för_NP_A) (PP_till_NP_x)
användbaranvändbar..1[av] NP
använderanvända..1S_NP_A [vb] DO_NP_x (PO_PP_till_y)
användninganvändning..1[nn] (PP_för_NP_x)
användninganvändning..1[nn] (PP_av_NP_x)
aoristaorist..1(ATTR) [nn] (ATTR)
apaapa..2(ATTR) [nn] (ATTR)
apaapa..1(ATTR) [nn] (ATTR)
apanageapanage..1(ATTR) [nn] (ATTR)
apartapart..2[av] NP
apartapart..2SUPR_[av]
apatiapati..1(ATTR) [nn] (ATTR)
apatiskapatisk..1[av] NP
apatiskapatisk..1SUPR_[av]
apelsinapelsin..1(ATTR) [nn] (ATTR)
aperitifaperitif..1(ATTR) [nn] (ATTR)
apokalyptiskapokalyptisk..1[av] NP
apokalyptiskapokalyptisk..1SUPR_[av]
apostelapostel..1(ATTR) [nn] (ATTR)
apostrofapostrof..2(ATTR) [nn] (ATTR)
apostrofapostrof..1(ATTR) [nn] (ATTR)
apotekapotek..1(ATTR) [nn] (ATTR)
apparatapparat..1(ATTR) [nn] (ATTR)
apparaturapparatur..1(ATTR) [nn] (ATTR)
appellappell..1[nn] (PP_för_NP_A/x)
appellappell..1[nn] (PP_till_NP_A/x) (PP_om_NP_y)
appendicitappendicit..1(ATTR) [nn] (ATTR)
appendixappendix..2(ATTR) [nn] (ATTR)
appendixappendix..1(ATTR) [nn] (ATTR)
apperceptionapperception..1[nn] (PP_av_NP_x)
apperceptionapperception..1(ATTR) [nn] (ATTR)
applikationapplikation..1[nn] (PP_av_NP_x) (PP_på_NP_y)
applikationapplikation..2[nn] (PP_av_NP_x) (PP_på_NP_y)
applikationapplikation..3[nn] (PP_av_NP_x) (PP_på_NP_y)
applådapplåd..1(ATTR) [nn] (ATTR)
applåderarapplådera..1S_NP_A [vb]
applåderarapplådera..1S_NP_A [vb] DO_NP_B/x
applåderarapplådera..1S_NP_A [vb] (PO_PP_åt_B/x)
apportapport..1(ATTR) [nn] (ATTR)
apporterarapportera..1S_NP_A [vb] (DO_NP_x)
apprecieringappreciering..1[nn] (PP_av_NP_x)
apprecieringappreciering..1(ATTR) [nn] (ATTR)
approachapproach..1[nn] (PP_till_NP_x)
approximationapproximation..1[nn] (PP_av_NP_x)
approximationapproximation..1(ATTR) [nn] (ATTR)
aprikosaprikos..1(ATTR) [nn] (ATTR)
aprilväderaprilväder..1(ATTR) [nn] (ATTR)
apropåapropå..3[pp]
apteraraptera..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
aptitaptit..1[nn] (PP_på_NP_A/x)
aptitligaptitlig..1[av] NP
aptitligaptitlig..1SUPR_[av]
arabarab..1(ATTR) [nn] (ATTR)
arabiskaarabiska..2(ATTR) [nn] (ATTR)
arabiskaarabiska..1(ATTR) [nn] (ATTR)
arbetararbeta..1S_NP_A [vb] PO_PP_på_x
arbetararbeta..1S_NP_A [vbm]_in DO_NP_x
arbetararbeta..1S_NP_A [vbm]_in DO_NP_x
arbetararbeta..1S_NP_A [vbm]_över
arbetarearbetare..1(ATTR) [nn] (ATTR)
arbetarkommunarbetarkommun..1(ATTR) [nn] (ATTR)
arbetarrörelsearbetarrörelse..1(ATTR) [nn] (ATTR)
arbetarskyddarbetarskydd..1(ATTR) [nn] (ATTR)
arbetearbete..1(ATTR) [nn] (ATTR)
arbetearbete..2(ATTR) [nn] (ATTR)
arbetearbete..1[nn] (PP_om_NP_A/x)
arbetearbete..2[nn] (PP_om_NP_A/x)
arbetearbete..1[nn] (PP_med_NP_x)
arbetearbete..2[nn] (PP_med_NP_x)
arbetearbete..1[nn] (PP_på_NP_x)
arbetearbete..2[nn] (PP_på_NP_x)
arbetsamarbetsam..1[av] NP
arbetsamarbetsam..1SUPR_[av]
arbetsbiträdePRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
arbetsförarbetsför..1[av] NP
arbetsförarbetsför..1SUPR_[av]
arbetsförmedlingarbetsförmedling..1(ATTR) [nn] (ATTR)
arbetsgivaravgiftarbetsgivaravgift..1(ATTR) [nn] (ATTR)
arbetsgivarearbetsgivare..1(ATTR) [nn] (ATTR)
arbetsgivarinträdearbetsgivarinträde..1(ATTR) [nn] (ATTR)
arbetsgrupparbetsgrupp..1(ATTR) [nn] (ATTR)
arbetskraftarbetskraft..1(ATTR) [nn] (ATTR)
arbetslivserfarenhetarbetslivserfarenhet..1(ATTR) [nn] (ATTR)
arbetslösarbetslös..1[av] NP
arbetslösarbetslös..1SUPR_[av]
arbetslöshetarbetslöshet..1(ATTR) [nn] (ATTR)
arbetslöshetsförsäkringPRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
arbetsmarknadarbetsmarknad..1(ATTR) [nn] (ATTR)
arbetsmarknadsinstitutPRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
arbetsmarknadsstödPRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
arbetsnamnarbetsnamn..1(ATTR) [nn] (ATTR)
arbetsnedläggelsearbetsnedläggelse..1(ATTR) [nn] (ATTR)
arbetsplatsarbetsplats..1(ATTR) [nn] (ATTR)
arbetsprövningPRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
arbetsskadaarbetsskada..1(ATTR) [nn] (ATTR)
arbetsskadeförsäkringPRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
arbetsskyggarbetsskygg..1[av] NP
arbetsskyggarbetsskygg..1SUPR_[av]
arbetsstyrkaarbetsstyrka..1(ATTR) [nn] (ATTR)
arbetstagarearbetstagare..1(ATTR) [nn] (ATTR)
arbetsterapeutarbetsterapeut..1(ATTR) [nn] (ATTR)
arbetsterapiarbetsterapi..1(ATTR) [nn] (ATTR)
arbetsträningarbetsträning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
arbetstvistarbetstvist..1[nn] (PP_mellan_NP_PL_A/x)
arbetstvistarbetstvist..1(ATTR) [nn] (ATTR)
arbetsveckaarbetsvecka..1(ATTR) [nn] (ATTR)
arbetsvägledarePRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
arbetsvägledningPRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
arbetsvårdarbetsvård..1(ATTR) [nn] (ATTR)
areaarea..1[nn] (PP_på_NP_x)
areaarea..1[nn] (PP_av_NP_x)
arealareal..1[nn] (PP_på_NP_x)
arealareal..1[nn] (PP_av_NP_x)
arenaarena..1(ATTR) [nn] (ATTR)
argarg..1[av] (PP_på_NP_A)
argarg..1[av] (PP_över_NP_x)
argarg..1[av] NP
argentinareargentinare..1(ATTR) [nn] (ATTR)
argentinskargentinsk..1[av] NP
argentinskargentinsk..1SUPR_[av]
argsintargsint..1[av] NP
argsintargsint..1SUPR_[av]
argumentargument..1[nn] (PP_för_NP_A/x)
argumentargument..1[nn] (PP_till_NP_x)
argumentargument..1[nn] (PP_mot_NP_A/x)
argumentargument..1(ATTR) [nn] (ATTR)
argumentationargumentation..1[nn] (PP_för_NP_A/x)
argumentationargumentation..1[nn] (PP_mot_NP_A/x)
argumenterarargumentera..1S_NP_A/x [vb] (PO_PP_för_y)
ariaaria..1(ATTR) [nn] (ATTR)
aristokrataristokrat..1(ATTR) [nn] (ATTR)
aristokratiaristokrati..1(ATTR) [nn] (ATTR)
aristokratiskaristokratisk..1[av] NP
aristokratiskaristokratisk..1SUPR_[av]
arkark..2(ATTR) [nn] (ATTR)
arkark..1(ATTR) [nn] (ATTR)
arkark..2(ATTR) [nn] (ATTR)
arkark..1(ATTR) [nn] (ATTR)
arkadarkad..1(ATTR) [nn] (ATTR)
arkebuserararkebusera..1S_NP_A [vb] DO_NP_B
arkebuseringarkebusering..1[nn] (PP_av_NP_A)
arkebuseringarkebusering..1(ATTR) [nn] (ATTR)
arkeologarkeolog..1(ATTR) [nn] (ATTR)
arkeologiarkeologi..1(ATTR) [nn] (ATTR)
arketyparketyp..1(ATTR) [nn] (ATTR)
arkipelagarkipelag..1(ATTR) [nn] (ATTR)
arkitektarkitekt..1(ATTR) [nn] (ATTR)
arkitekturarkitektur..1(ATTR) [nn] (ATTR)
arkivarkiv..1[nn] (PP_för_NP_x)
arkivarkiv..1[nn] (PP_över_NP_x)
armarm..2[av] NP
armarm..2SUPR_[av]
armarm..1(ATTR) [nn] (ATTR)
armarm..3(ATTR) [nn] (ATTR)
armaturarmatur..1(ATTR) [nn] (ATTR)
armbandarmband..1(ATTR) [nn] (ATTR)
armbandsurarmbandsur..1(ATTR) [nn] (ATTR)
armbågearmbåge..1(ATTR) [nn] (ATTR)
armenierarmenier..1(ATTR) [nn] (ATTR)
armeniskarmenisk..1[av] NP
armeniskarmenisk..1SUPR_[av]
armeniskaarmeniska..1(ATTR) [nn] (ATTR)
armeniskaarmeniska..2(ATTR) [nn] (ATTR)
armerararmera..1S_NP_A [vb] DO_NP_x (PO_PP_med_y)
armerararmera..2S_NP_A [vb] DO_NP_x (PO_PP_med_y)
armeringarmering..1[nn] (PP_av_NP_x)
armeringarmering..2[nn] (PP_av_NP_x)
armeringarmering..3[nn] (PP_av_NP_x)
armkrokarmkrok..1(ATTR) [nn] (ATTR)
armodarmod..1(ATTR) [nn] (ATTR)
arméarmé..1(ATTR) [nn] (ATTR)
aromarom..1(ATTR) [nn] (ATTR)
arrangemangarrangemang..1(ATTR) [nn] (ATTR)
arrangerararrangera..1S_NP_A [vb] DO_NP_x (PO_PP_för_y)
arrangörarrangör..1[nn] (PP_av_NP_x)
arrendatorarrendator..1[nn] (PP_av_NP_x)
arrendearrende..1[nn] (PP_av_NP_x)
arrendearrende..1[nn] (PP_på_NP_x)
arrestarrest..1(ATTR) [nn] (ATTR)
arresterararrestera..1S_NP_A [vb] DO_NP_B
arresteringarrestering..1[nn] (PP_av_NP_A)
arresteringarrestering..1(ATTR) [nn] (ATTR)
arrogansarrogans..1[nn] (PP_mot_NP_A)
arrogansarrogans..1(ATTR) [nn] (ATTR)
arrogantarrogant..1[av] (PP_mot_NP_A)
arrogantarrogant..1[av] NP
arsenalarsenal..1[nn] (PP_av_NP_x)
arslearsel..1(ATTR) [nn] (ATTR)
artart..1(ATTR) [nn] (ATTR)
artfattigPRIM..1[av] NP
artfattigPRIM..1SUPR_[av]
artificiellartificiell..1[av] NP
artificiellartificiell..1SUPR_[av]
artigartig..1[av] (PP_mot_NP_A)
artigartig..1[av] NP
artighetartighet..1[nn] (PP_mot_NP_A)
artighetartighet..1(ATTR) [nn] (ATTR)
artikelartikel..2[nn] (PP_om_NP_A/x)
artikelartikel..3[nn] (PP_om_NP_A/x)
artikelartikel..1[nn] (PP_om_NP_A/x)
artikelartikel..2(ATTR) [nn] (ATTR)
artikelartikel..3(ATTR) [nn] (ATTR)
artikelartikel..1(ATTR) [nn] (ATTR)
artikulationartikulation..1[nn] (PP_av_NP_x)
artikulationartikulation..1(ATTR) [nn] (ATTR)
artikulerarartikulera..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
artikulerarartikulera..1S_NP_A [vb] ADVL_MNR
artilleriartilleri..1(ATTR) [nn] (ATTR)
artistartist..1(ATTR) [nn] (ATTR)
artistiskartistisk..1[av] NP
artistiskartistisk..1SUPR_[av]
artnamnartnamn..1(ATTR) [nn] (ATTR)
artnamnartnamn..2(ATTR) [nn] (ATTR)
artonhundratalartonhundratalet..1(ATTR) [nn] (ATTR)
artärartär..1(ATTR) [nn] (ATTR)
arvarv..1[nn] (PP_efter_NP_A/x)
arvarv..2[nn] (PP_efter_NP_A/x)
arvarv..1[nn] (PP_från_NP_A/x)
arvarv..2[nn] (PP_från_NP_A/x)
arvingearvinge..1[nn] (PP_till_NP_A/x)
arvlösarvlös..1[av] NP
arvlösarvlös..1SUPR_[av]
arvodearvode..1(ATTR) [nn] (ATTR)
arvskiftearvskifte..1(ATTR) [nn] (ATTR)
arvsyndarvsynd..1(ATTR) [nn] (ATTR)
arvtagarearvtagare..1[nn] (PP_till_NP_x)
arvtantarvtant..1(ATTR) [nn] (ATTR)
arvtantarvtant..1[nn] (PP_till_NP_A)
asas..1(ATTR) [nn] (ATTR)
asas..2(ATTR) [nn] (ATTR)
asas..1(ATTR) [nn] (ATTR)
asas..2(ATTR) [nn] (ATTR)
asbestasbest..1(ATTR) [nn] (ATTR)
asfaltasfalt..1(ATTR) [nn] (ATTR)
asfalterarasfaltera..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
asiatasiat..1(ATTR) [nn] (ATTR)
asiatasiaten..1(ATTR) [nn] (ATTR)
asiatiskasiatisk..1[av] NP
asiatiskasiatisk..1SUPR_[av]
askaaska..1(ATTR) [nn] (ATTR)
askaraska..2S_NP_A [vb] (DO_NP_x)
asketasket..1(ATTR) [nn] (ATTR)
asketaske..1(ATTR) [nn] (ATTR)
askfataskfat..1(ATTR) [nn] (ATTR)
askkoppaskkopp..1(ATTR) [nn] (ATTR)
asocialasocial..1[av] NP
asocialasocial..1SUPR_[av]
aspasp..1(ATTR) [nn] (ATTR)
aspektaspekt..1[nn] (PP_på_NP_x)
aspektaspekt..2[nn] (PP_på_NP_x)
aspektaspekt..1(ATTR) [nn] (ATTR)
aspektaspekt..2(ATTR) [nn] (ATTR)
aspirantaspirant..1[nn] (PP_på_NP_x)
aspirantaspirant..1[nn] RESTRAPP_NP_A
aspirationaspiration..1[nn] (PP_av_NP_x)
aspirationaspiration..3[nn] (PP_av_NP_x)
aspirationaspiration..2[nn] (PP_av_NP_x)
aspirationaspiration..1(ATTR) [nn] (ATTR)
aspirationaspiration..3(ATTR) [nn] (ATTR)
aspirationaspiration..2(ATTR) [nn] (ATTR)
aspireraraspirera..1S_NP_A [vb] PO_PP_på_x
aspireraraspirera..2S_NP_A [vb] PO_PP_på_x
assiettassiett..1(ATTR) [nn] (ATTR)
assimilationassimilation..1[nn] (PP_av_NP_x)
assimilationassimilation..1(ATTR) [nn] (ATTR)
assistensassist..1(ATTR) [nn] (ATTR)
assistentassistent..1[nn] (PP_till_NP_A)
assistentassistent..1[nn] RESTRAPP_NP_A
assistentassistent..1(ATTR) [nn] (ATTR)
associationassociation..1[nn] (PP_till_NP_A/x)
associationassociation..1[nn] (PP_av_NP_A/x)
associationassociation..1[nn] (PP_av_NP_x) (PP_till_NP_y)
associerarassociera..1S_NP_A [vb] PO_PP_till_x
associerarassociera..1S_NP_A [vb] DO_NP_x PO_PP_med_y
assuransassurans..1[nn] (PP_av_NP_x)
assuransassurans..1(ATTR) [nn] (ATTR)
assurerarassurera..1S_NP_A [vb] DO_NP_B/x
assyrierassyrier..1(ATTR) [nn] (ATTR)
assyriskassyrisk..1[av] NP
assyriskassyrisk..1SUPR_[av]
asteraster..1(ATTR) [nn] (ATTR)
asteriskasterisk..1(ATTR) [nn] (ATTR)
astigmatiskastigmatisk..1[av] NP
astigmatiskastigmatisk..1SUPR_[av]
astmaastma..1(ATTR) [nn] (ATTR)
astrologiastrologi..1(ATTR) [nn] (ATTR)
astronautastronaut..1(ATTR) [nn] (ATTR)
astronomiastronomi..1(ATTR) [nn] (ATTR)
asylasyl..1(ATTR) [nn] (ATTR)
asymptotasymptot..1[nn] (PP_till_NP_x)
asymptotasymptot..1(ATTR) [nn] (ATTR)
atavistiskatavistisk..1[av] NP
atavistiskatavistisk..1SUPR_[av]
ateistateist..1(ATTR) [nn] (ATTR)
ateljéateljé..1(ATTR) [nn] (ATTR)
atlasatlas..2(ATTR) [nn] (ATTR)
atlasatlas..1(ATTR) [nn] (ATTR)
atletatlet..1(ATTR) [nn] (ATTR)
atmosfäratmosfär..1(ATTR) [nn] (ATTR)
atomatom..1(ATTR) [nn] (ATTR)
atombombatombomb..1(ATTR) [nn] (ATTR)
atomkraftatomkraft..1(ATTR) [nn] (ATTR)
atomvapenatomvapen..1(ATTR) [nn] (ATTR)
attachéattaché..1(ATTR) [nn] (ATTR)
attachéväskaattachéväska..1(ATTR) [nn] (ATTR)
attackattack..1[nn] (PP_mot_NP_A/x)
attackattack..2[nn] (PP_mot_NP_A/x)
attackattack..1[nn] (PP_av_NP_x)
attackattack..2[nn] (PP_av_NP_x)
attackerarattackera..1S_NP_A [vb] DO_NP_B/x
attentatattentat..1[nn] (PP_mot_NP_A/x)
attestattest..1(ATTR) [nn] (ATTR)
attesterarattestera..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
attiraljattiraljer..1(ATTR) [nn] (ATTR)
attiraljattiralj..1(ATTR) [nn] (ATTR)
attitydattityd..1[nn] (PP_till_NP_A/x)
attitydattityd..1[nn] (PP_mot_NP_A/x)
attitydattityd..1(ATTR) [nn] (ATTR)
attraherarattrahera..1S_NP_A/x [vb] DO_NP_B/y
attraktionattraktion..1[nn] (PP_av_NP_x)
attraktivattraktiv..1[av] (PP_för_NP_A)
attraktivattraktiv..1[av] NP
attributattribut..2[nn] (PP_till_NP_A/x)
attributattribut..1[nn] (PP_till_NP_A/x)
attributattribut..2[nn] (PP_till_NP_A/x)
attributattribut..1[nn] (PP_till_NP_A/x)
attributattribut..2[nn] (PP_till_NP_x)
attributattribut..1[nn] (PP_till_NP_x)
attributattribut..2(ATTR) [nn] (ATTR)
attributattribut..1(ATTR) [nn] (ATTR)
attributionattribution..1[nn] (PP_av_NP_x) (PP_till_NP_y)
attributionattribution..1(ATTR) [nn] (ATTR)
audiensaudiens..1[nn] (PP_hos_NP_A)
audiovisuellaudivisuell..1[av] NP
audiovisuellaudivisuell..1SUPR_[av]
auditoriumauditorium..1(ATTR) [nn] (ATTR)
auktionauktion..1[nn] (PP_på_NP_A/x)
auktorisationauktorisation..1[nn] (PP_av_NP_A/x)
auktorisationauktorisation..1(ATTR) [nn] (ATTR)
auktoriserarauktorisera..1S_NP_A [vb] DO_NP_B/x
auktoritetauktoritet..1(ATTR) [nn] (ATTR)
auktoritetauktoritet..2(ATTR) [nn] (ATTR)
auktoritärauktoritär..1[av] NP
auktoritärauktoritär..1SUPR_[av]
aulaaula..1(ATTR) [nn] (ATTR)
auskultationauskultation..1[nn] (PP_av_NP_x)
auskultationauskultation..1(ATTR) [nn] (ATTR)
auskulterarauskultera..1S_NP_A [vb] (PO_PP_i_x)
auskulterarauskultera..1S_NP_A [vb] (PO_PP_på_x)
australiskaustralisk..1[av] NP
australiskaustralisk..1SUPR_[av]
autentiskautentisk..1[av] NP
autentiskautentisk..1SUPR_[av]
autografautograf..1(ATTR) [nn] (ATTR)
automatautomat..1(ATTR) [nn] (ATTR)
automatiserarautomatisera..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
automatiskautomatisk..1[av] NP
automatiskautomatisk..1SUPR_[av]
automatlådaPRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
autonomautonom..1[av] NP
autonomautonom..1SUPR_[av]
avav..3VB [ab]
avav..4VB [ab]
avav..1[pp]
avanceradavancerad..1[av] NP
avanceradavancerad..1SUPR_[av]
avartavart..1[nn] (PP_av_NP_x)
avbalkaravbalka..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
avbalkningavbalkning..1[nn] (PP_av_NP_x)
avbasningavbasning..1[nn] (PP_av_NP_A)
avbasningavbasning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
avbeställeravbeställa..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
avbeställningssedelPRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
avbetalningavbetalning..1[nn] (PP_på_NP_x)
avbetalningskontraktPRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
avbildavbild..1[nn] (PP_av_NP_A)
avbildaravbilda..1S_NP_A/x [vb] DO_NP_B/y
avbildningavbildning..1[nn] (PP_av_NP_A/x)
avbildningavbildning..2[nn] (PP_av_NP_A/x)
avbildningavbildning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
avbildningavbildning..2(ATTR) [nn] (ATTR)
avblåsningavblåsning..1[nn] (PP_av_NP_x)
avblåsningavblåsning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
avbrottavbrott..1[nn] (PP_av_NP_x)
avbrottavbrott..1[nn] (PP_i_NP_x)
avbräckavbräck..1[nn] (PP_i_NP_x)
avbytareavbytare..1(ATTR) [nn] (ATTR)
avböjeravböja..2S_NP_A [vb] (DO_NP_x)
avböjeravböja..1S_NP_A [vb] (DO_NP_x)
avbönavbön..1[nn] (PP_för_NP_x)
avdankadavdankad..1[av] NP
avdankadavdankad..1SUPR_[av]
avdelaravdela..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
avdelaravdela..1S_NP_A [vb] DO_NP_B INFCL
avdelningavdelning..1[nn] (PP_av_NP_x)
avdelningavdelning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
avdragavdrag..1[nn] (PP_för_NP_x)
avdragavdrag..1[nn] (PP_av_NP_x)
avdragsgillavdragsgill..1[av] NP
avdragsgillavdragsgill..1SUPR_[av]
avdramatiseraravdramatisera..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
avdunstaravdunsta..1S_NP_x [vb] (DO_NP_y)
avdunstaravdunsta..1S_NP_A [vb]
avelavel..1[nn] (PP_av_NP_x)
avelsdugligPRIM..1[av] NP
avelsdugligPRIM..1SUPR_[av]
avenyaveny..1(ATTR) [nn] (ATTR)
aversionaversion..1[nn] (PP_mot_NP_A/x)
avfallavfall..1[nn] (PP_från_NP_x)
avfartavfart..1[nn] (PP_från_NP_x)
avfartavfart..1(ATTR) [nn] (ATTR)
avfattningavfattning..1[nn] (PP_av_NP_x)
avfattningavfattning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
avfyraravfyra..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
avfälligavfällig..1[av] NP
avfälligavfällig..1SUPR_[av]
avfällingavfälling..1[nn] (PP_från_NP_x)
avfärdavfärd..1[nn] (PP_från_NP_x)
avfärdavfärd..1[nn] (PP_till_NP_x)
avfärdaravfärda..1S_NP_A [vb] DO_NP_B/x
avföringavföring..1(ATTR) [nn] (ATTR)
avgasPRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
avgeravge..1S_NP_x [vb] DO_NP_y
avgeravge..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
avgiftavgift..1[nn] (PP_för_NP_A/x)
avgiftavgift..1[nn] (PP_på_NP_x)
avgiftsfriPRIM..1[av] NP
avgiftsfriPRIM..1SUPR_[av]
avgjordavgjord..2[av] NP
avgjordavgjord..1[av] NP
avgjordavgjord..2SUPR_[av]
avgjordavgjord..1SUPR_[av]
avgjutningavgjutning..1[nn] (PP_av_NP_A/x)
avgjutningavgjutning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
avgrundavgrund..1(ATTR) [nn] (ATTR)
avgränsaravgränsa..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
avgudaravguda..1S_NP_A [vb] DO_NP_B
avgångavgång..1(ATTR) [nn] (ATTR)
avgångavgång..1[nn] (PP_till_NP_x)
avgångavgång..1[nn] (PP_från_NP_x)
avgångsbetygavgångsbetyg..1(ATTR) [nn] (ATTR)
avgörandeavgörande..1[av] (PP_för_NP_A/x)
avgörandeavgörande..1[av] NP
avgörandeavgörande..2(ATTR) [nn] (ATTR)
avhandlingavhandling..1[nn] (PP_om_NP_A/x)
avhjälperavhjälpa..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
avhoppavhopp..1[nn] (PP_från_NP_x) (PP_till_NP_y)
avhoppareavhoppare..1[nn] (PP_från_NP_x)
avhoppareavhoppare..1(ATTR) [nn] (ATTR)
avhyseravhysa..1S_NP_A [vb] DO_NP_B
avhyvlingavhyvling..1[nn] (PP_av_NP_A)
avhyvlingavhyvling..1(ATTR) [nn] (ATTR)
avhängigavhängig..1[av] NP
avhängigavhängig..1SUPR_[av]
avhållsamavhållsam..1[av] (PP_med_NP_x)
avhållsamavhållsam..1[av] NP
aviavi..1[nn] (PP_om_NP_x)
avigavig..1[av] (PP_mot_NP_A)
avigavig..2[av] (PP_mot_NP_A)
avigavig..1[av] NP
avigavig..2[av] NP
avigaavigan..1[nn] (PP_av_NP_x)
avigaavigan..1(ATTR) [nn] (ATTR)
avigaavigan..1[nn] (PP_på_NP_x)
avigsidaavigsida..1(ATTR) [nn] (ATTR)
aviseraravisera..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
avkastningavkastning..1[nn] (PP_på_NP_x)
avkastningavkastning..1[nn] (PP_från_NP_x)
avkastningavkastning..1[nn] (PP_av_NP_x)
avklädningavklädning..1[nn] (PP_av_NP_A)
avklädningavklädning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
avkokavkok..1[nn] (PP_på_NP_x)
avkokavkok..1(ATTR) [nn] (ATTR)
avkomlingavkomling..1[nn] (PP_till_NP_A)
avkommaavkomma..1[nn] (PP_till_NP_A)
avkopplingavkoppling..1[nn] (PP_från_NP_x)
avkortningavkortning..1[nn] (PP_av_NP_x)
avkortningavkortning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
avkrokavkrok..1(ATTR) [nn] (ATTR)
avkräveravkräva..1S_NP_A [vb] IO_NP_B DO_NP_x
avkunnaravkunna..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
avlagringavlagring..1[nn] (PP_av_NP_x)
avlagringavlagring..1(ATTR) [nn] (ATTR)
avlaravla..1S_NP_x [vb] DO_NP_y
avlaravla..1S_NP_A [vb] DO_NP_B
avlastaravlasta..1S_NP_A/x [vb] DO_NP_B/y
avlatavlat..1(ATTR) [nn] (ATTR)
avledningavledning..1[nn] (PP_av_NP_x)
avledningavledning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
avledningavledning..1[nn] (PP_till_NP_x)
avlelseavlelse..1[nn] (PP_av_NP_A)
avlideravlida..1S_NP_A [vb]
avlivaravliva..1S_NP_A [vb] DO_NP_B/x
avloppavlopp..1[nn] (PP_från_NP_x)
avlossaravlossa..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
avlyssnaravlyssna..1S_NP_A/x [vb] DO_NP_B/y
avläggeravlägga..2S_NP_A [vb] DO_NP_x
avläggeravlägga..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
avläggningavläggning..1[nn] (PP_av_NP_x)
avläggningavläggning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
avlägsenavlägsen..1[av] NP
avlägsenavlägsen..1SUPR_[av]
avlämnaravlämna..1S_NP_A [vb] DO_NP_x (PO_PP_till_B)
avlångavlång..1[av] NP
avlångavlång..1SUPR_[av]
avlönaravlöna..1S_NP_A [vb] DO_NP_B
avlöningavlöning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
avlöperavlöpa..1S_NP_x [vb] ADVL_MNR
avlöseravlösa..1S_NP_x [vb] DO_NP_y
avlöseravlösa..1S_NP_A [vb] DO_NP_B
avlösningavlösning..1[nn] (PP_av_NP_A)
avlösningavlösning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
avmagradavmagrad..1[av] NP
avmagradavmagrad..1SUPR_[av]
avmarschavmarsch..1[nn] (PP_från_NP_x)
avmarschavmarsch..1(ATTR) [nn] (ATTR)
avmarschavmarsch..1[nn] (PP_till_NP_x)
avmätningavmätning..1[nn] (PP_av_NP_x)
avmätningavmätning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
avmättavmätt..1[av] (PP_mot_NP_A/x)
avmättavmätt..1[av] NP
avnjuteravnjuta..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
avnämareavnämare..1(ATTR) [nn] (ATTR)
avogavog..1[av] (PP_mot_NP_A)
avogavog..1[av] NP
avokadoavokado..1(ATTR) [nn] (ATTR)
avredningavredning..1[nn] (PP_av_NP_x)
avredningavredning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
avregistreraravregistrera..1S_NP_A [vb] DO_NP_B/x
avresaavresa..2[nn] (PP_från_NP_x)
avresaavresa..2[nn] (PP_till_NP_x)
avringningavringning..1[nn] (PP_av_NP_x)
avringningavringning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
avrivningavrivning..1[nn] (PP_av_NP_x)
avrivningavrivning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
avropavrop..1[nn] (PP_av_NP_x)
avropavrop..1(ATTR) [nn] (ATTR)
avrundaravrunda..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
avrustaravrusta..1S_NP_A [vb] (DO_NP_x)
avräkningavräkning..1[nn] (PP_av_NP_x)
avräkningavräkning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
avrättaravrätta..1S_NP_A [vb] DO_NP_B
avrättningavrättning..1[nn] (PP_av_NP_A)
avrättningavrättning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
avråderavråda..1S_NP_A [vb] DO_NP_B (PO_PP_från_x)
avsaknadavsaknad..1[nn] PP_av_NP_A/x
avsatsavsats..1(ATTR) [nn] (ATTR)
avseendeavseende..1[nn] (PP_på_NP_A/x)
avseendeavseende..2[nn] (PP_på_NP_A/x)
avseendeavseende..1[nn] (PP_vid_NP_A/x)
avseendeavseende..2[nn] (PP_vid_NP_A/x)
avseendeavseende..1(ATTR) [nn] (ATTR)
avseendeavseende..2(ATTR) [nn] (ATTR)
avsevärdavsevärd..1[av] NP
avsevärdavsevärd..1SUPR_[av]
avsevärtPRIM..1[ab] VP
avsidesavsides..2[ab] VP
avsiktavsikt..1[nn] (INFCL)
avsiktavsikt..1(ATTR) [nn] (ATTR)
avsiktligavsiktlig..1[av] NP
avsiktligavsiktlig..1SUPR_[av]
avskaffaravskaffa..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
avskedavsked..1[nn] (PP_från_NP_A/x)
avskedavsked..2[nn] (PP_från_NP_A/x)
avskedavsked..1[nn] (PP_av_NP_A/x)
avskedavsked..2[nn] (PP_av_NP_A/x)
avskedavsked..1[nn] (PP_från_NP_x)
avskedavsked..2[nn] (PP_från_NP_x)
avskedaravskeda..1S_NP_A [vb] DO_NP_B
avskildavskild..1[av] (PP_från_NP_A/x)
avskildavskild..1[av] NP
avskjutningavskjutning..1[nn] (PP_av_NP_x)
avskjutningavskjutning..2[nn] (PP_av_NP_x)
avskjutningavskjutning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
avskjutningavskjutning..2(ATTR) [nn] (ATTR)
avskriftavskrift..1[nn] (PP_av_NP_x)
avskrivningavskrivning..1[nn] (PP_av_NP_x)
avskräckandePRIM..1[av] NP
avskräckandePRIM..1SUPR_[av]
avskrädeavskräde..1(ATTR) [nn] (ATTR)
avskyavsky..2[nn] (PP_för_NP_A/x)
avskyavsky..2[nn] (PP_mot_NP_A/x)
avskyavsky..2(ATTR) [nn] (ATTR)
avskyravsky..1S_NP_A [vb] DO_INFCL
avskyravsky..1S_NP_A [vb] DO_CL
avskyvärdavskyvärd..1[av] NP
avskyvärdavskyvärd..1SUPR_[av]
avskärningavskärning..1[nn] (PP_av_NP_x)
avskärningavskärning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
avslagavslag..1[nn] (PP_på_NP_x)
avslagenavslagen..1[av] NP
avslagenavslagen..1SUPR_[av]
avslutavslut..1[nn] (PP_av_NP_x)
avslutavslut..1(ATTR) [nn] (ATTR)
avslutaravsluta..1S_NP_A [vb] DO_NP_x (PO_PP_med_y)
avslutningavslutning..1[nn] (PP_på_NP_x)
avslutningavslutning..1[nn] (PP_av_NP_x)
avslåravslå..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
avslöjaravslöja..1S_NP_A [vb] DO_CL
avsmakavsmak..1[nn] (PP_för_NP_A/x)
avsnittavsnitt..1[nn] (PP_av_NP_x)
avspeglaravspegla..1S_NP_x [vb] DO_NP_y
avspeglingavspegling..1[nn] (PP_av_NP_x)
avspeglingavspegling..1(ATTR) [nn] (ATTR)
avspelningavspelning..1[nn] (PP_av_NP_x)
avspisaravspisa..1S_NP_A [vb] DO_NP_B/x
avspändavspänd..1[av] NP
avspändavspänd..1SUPR_[av]
avspänningavspänning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
avspärraravspärra..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
avspärrningavspärrning..1[nn] (PP_av_NP_x)
avspärrningavspärrning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
avstampavstamp..1(ATTR) [nn] (ATTR)
avstavaravstava..1S_NP_A [vb] (DO_NP_x)
avstavningavstavning..1[nn] (PP_av_NP_x)
avstavningavstavning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
avstegavsteg..1[nn] (PP_från_NP_x)
avstickareavstickare..1[nn] (PP_från_NP_x)
avstickareavstickare..1[nn] (PP_till_NP_x)
avstickningavstickning..1[nn] (PP_av_NP_x)
avstickningavstickning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
avstigningavstigning..1[nn] (PP_från_NP_x)
avstigningavstigning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
avstyravstyra..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
avstyrkeravstyrka..1S_NP_A [vb] x/CL
avställningavställning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
avståndavstånd..1[nn] (PP_mellan_NP_PL_A/x)
avståndavstånd..1[nn] (PP_från_NP_x) (PP_till_NP_y)
avståravstå..2S_NP_A [vb] PO_PP_från_x
avståravstå..1S_NP_A [vb] PO_PP_från_x
avsynaravsyna..1S_NP_A [vb] DO_NP_B/x
avsändareavsändare..1(ATTR) [nn] (ATTR)
avsätteravsätta..1S_NP_x [vb] DO_NP_y
avsätteravsätta..3S_NP_x [vb] DO_NP_y
avsätteravsätta..2S_NP_x [vb] DO_NP_y
avsätteravsätta..1S_NP_A [vb] DO_NP_B (PO_PP_från_x)
avsätteravsätta..3S_NP_A [vb] DO_NP_B (PO_PP_från_x)
avsätteravsätta..2S_NP_A [vb] DO_NP_B (PO_PP_från_x)
avsätteravsätta..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
avsätteravsätta..3S_NP_A [vb] DO_NP_x
avsätteravsätta..2S_NP_A [vb] DO_NP_x
avsättligavsättlig..1[av] NP
avsättligavsättlig..1SUPR_[av]
avsättningavsättning..3(ATTR) [nn] (ATTR)
avsättningavsättning..2(ATTR) [nn] (ATTR)
avsättningavsättning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
avsättningavsättning..3[nn] (PP_av_NP_A) (PP_från_NP_x)
avsättningavsättning..2[nn] (PP_av_NP_A) (PP_från_NP_x)
avsättningavsättning..1[nn] (PP_av_NP_A) (PP_från_NP_x)
avsättningavsättning..3[nn] (PP_av_NP_x)
avsättningavsättning..2[nn] (PP_av_NP_x)
avsättningavsättning..1[nn] (PP_av_NP_x)
avsöndringavsöndring..1[nn] (PP_av_NP_x) (PP_från_NP_y)
avsöndringavsöndring..1(ATTR) [nn] (ATTR)
avtackaravtacka..1S_NP_A [vb] DO_NP_B (PO_PP_för_x)
avtagsvägavtagsväg..1(ATTR) [nn] (ATTR)
avtalavtal..1[nn] (PP_mellan_NP_PL_A/x) (PP_om_NP_y)
avtalavtal..1[nn] (PP_med_NP_A) (PP_om_NP_x)
avtalavtal..1(ATTR) [nn] (ATTR)
avtalaravtala..1S_NP_A [vb] PO_PP_om_x
avtalsenligavtalsenlig..1[av] NP
avtalsenligavtalsenlig..1SUPR_[av]
avtalsförhandlingavtalsförhandling..1(ATTR) [nn] (ATTR)
avtalsperiodavtalsperiod..1(ATTR) [nn] (ATTR)
avtaravta..1S_NP_x [vb]
avtjänaravtjäna..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
avtoningavtoning..1[nn] (PP_av_NP_x)
avtoningavtoning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
avtrubbaravtrubba..1S_NP_x [vb] PO_PP_av_y/A
avtryckavtryck..1[nn] (PP_av_NP_x)
avtryckavtryck..1(ATTR) [nn] (ATTR)
avtryckareavtryckare..1(ATTR) [nn] (ATTR)
avträderavträda..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
avtvagningavtvagning..1[nn] (PP_av_NP_A/x)
avtvagningavtvagning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
avtågavtåg..1[nn] (PP_från_NP_x)
avtågavtåg..1(ATTR) [nn] (ATTR)
avtågavtåg..1[nn] (PP_till_NP_x)
avtågaravtåga..1S_NP_A [vb] (ADVL_DIR)
avundavund..1[nn] (PP_mellan_NP_PL_A) (PP_för_NP_y)
avundavund..1[nn] (PP_mellan_NP_PL_A) (PP_över_NP_x)
avundavund..1[nn] (PP_mot_NP_A) (PP_för_NP_y)
avundavund..1[nn] (PP_mot_NP_A) (PP_över_NP_y)
avundavund..1(ATTR) [nn] (ATTR)
avundsjukavundsjuk..1[av] (PP_på_NP_A/x)
avundsjukavundsjuk..1[av] NP
avundsjukaavundsjuka..1(ATTR) [nn] (ATTR)
avvaktaravvakta..1S_NP_A [vb] (DO_NP_x)
avvararavvara..1S_NP_A [vb] DO_NP_B/x
avvecklaravveckla..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
avverkaravverka..2S_NP_A [vb] DO_NP_x
avverkaravverka..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
avvikelseavvikelse..2[nn] (PP_från_NP_x)
avvikelseavvikelse..1[nn] (PP_från_NP_x)
avvikelseavvikelse..2[nn] (PP_från_NP_x)
avvikelseavvikelse..1[nn] (PP_från_NP_x)
avvisaravvisa..1S_NP_A [vb] DO_NP_B/x
avvisningavvisning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
avvägavväg..1(ATTR) [nn] (ATTR)
avvägeravväga..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
avvägeravväga..2S_NP_A [vb] DO_NP_x
avvägningavvägning..1[nn] (PP_av_NP_x)
avvägningavvägning..2[nn] (PP_av_NP_x)
avvägningavvägning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
avvägningavvägning..2(ATTR) [nn] (ATTR)
avväpnandeavväpnande..1[av] NP
avväpnandeavväpnande..1SUPR_[av]
avväpnaravväpna..1S_NP_A [vb] DO_NP_B
avvärjeravvärja..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
avytterligavytterlig..1[av] NP
avytterligavytterlig..1SUPR_[av]
avyttraravyttra..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
axax..1(ATTR) [nn] (ATTR)
axax..2(ATTR) [nn] (ATTR)
axiomaxiom..1(ATTR) [nn] (ATTR)
axlaraxla..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
ayatollaayatolla..1(ATTR) [nn] (ATTR)
azaleaazalea..1(ATTR) [nn] (ATTR)
babybaby..1(ATTR) [nn] (ATTR)
babyaktigPRIM..1[av] NP
babyaktigPRIM..1SUPR_[av]
bacillbacill..1(ATTR) [nn] (ATTR)
backPRIM..1[ab] VP
backback..1[nn] (NP_PL_x)
backback..2[nn] (NP_PL_x)
backback..3[nn] (NP_PL_x)
backback..1(ATTR) [nn] (ATTR)
backback..2(ATTR) [nn] (ATTR)
backback..3(ATTR) [nn] (ATTR)
backback..1[nn] (PP_med_NP_x)
backback..2[nn] (PP_med_NP_x)
backback..3[nn] (PP_med_NP_x)
backarbacka..3S_NP_x [vb]
backarbacka..1S_NP_x [vb]
backarbacka..3S_NP_A [vb] DO_NP_x
backarbacka..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
backebacke..1(ATTR) [nn] (ATTR)
backigbackig..1[av] NP
backigbackig..1SUPR_[av]
backspegelbackspegel..1(ATTR) [nn] (ATTR)
baconbacon..1(ATTR) [nn] (ATTR)
badarbada..1S_NP_A [vb] DO_NP_B/x
badbyxabadbyxor..1(ATTR) [nn] (ATTR)
baddarbadda..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
baddarebaddare..1[nn] (PP_på_NP_x)
baddarebaddare..1[nn] (PP_i_NP_x)
baddräktbaddräkt..1(ATTR) [nn] (ATTR)
badkarbadkar..1(ATTR) [nn] (ATTR)
badortbadort..1(ATTR) [nn] (ATTR)
badrumbadrum..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bagbag..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bagagebagage..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bagagebagage..2(ATTR) [nn] (ATTR)
bagarebagare..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bagarebagare..2(ATTR) [nn] (ATTR)
bagatellbagatell..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bageribageri..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bagettPRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
baggebagge..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bajonettbajonett..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bajonettfattningbajonettfattning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bajsbajs..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bajsarbajsa..1S_NP_A [vb]
bajsigbajsig..1[av] NP
bajsigbajsig..1SUPR_[av]
bakbak..4[ab] VP
bakbak..2(ATTR) [nn] (ATTR)
bakbak..3(ATTR) [nn] (ATTR)
bakbak..2(ATTR) [nn] (ATTR)
bakbak..3(ATTR) [nn] (ATTR)
bakarbaka..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
bakbinderbakbinda..1S_NP_A [vb] DO_NP_B
bakdelbakdel..2[nn] (PP_av_NP_x)
bakdelbakdel..1[nn] (PP_av_NP_x)
bakdelbakdel..2(ATTR) [nn] (ATTR)
bakdelbakdel..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bakdelbakdel..2[nn] (PP_på_NP_x)
bakdelbakdel..1[nn] (PP_på_NP_x)
bakelsebakelse..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bakerstbakerst..1[ab] VP
bakfickabakficka..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bakframbakfram..1[ab] VP
bakfullbakfull..1[av] NP
bakfullbakfull..1SUPR_[av]
bakgrundbakgrund..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bakhjulbakhjul..1[nn] (PP_på_NP_x)
bakhjulbakhjul..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bakhållbakhåll..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bakifrånbakifrån..2[ab] VP
baklängesbaklänges..1[ab] VP
bakläxabakläxa..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bakombakom..1[pp]
bakombakom..2VB [ab]
bakplåtbakplåt..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bakpulverbakpulver..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bakrebakersta..1[av] NP
bakrebakre..1[av] NP
bakrebakersta..1SUPR_[av]
bakrebakre..1SUPR_[av]
bakrusbakrus..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bakrusigPRIM..1[av] NP
bakrusigPRIM..1SUPR_[av]
baksidabaksida..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bakslagbakslag..1(ATTR) [nn] (ATTR)
baksmällabaksmälla..1(ATTR) [nn] (ATTR)
baksätebaksäte..1(ATTR) [nn] (ATTR)
baktalarbaktala..1S_NP_A [vb] DO_NP_B
baktankebaktanke..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bakteriebakterie..1(ATTR) [nn] (ATTR)
baktillbaktill..1[ab] VP
bakverkbakverk..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bakvändbakvänd..1[av] NP
bakvändbakvänd..1SUPR_[av]
bakåtbakåt..1[ab] VP
balbal..1(ATTR) [nn] (ATTR)
balbal..2(ATTR) [nn] (ATTR)
balbal..1(ATTR) [nn] (ATTR)
balbal..2(ATTR) [nn] (ATTR)
balansbalans..1[nn] (PP_med_NP_x)
balansbalans..1[nn] (PP_mellan_NP_PL_A/x)
balanserarbalansera..1S_NP_A [vb] DO_NP_x (PO_PP_mot_y)
balanserarbalansera..2S_NP_A [vb] DO_NP_x (PO_PP_mot_y)
balanserarbalansera..1S_NP_A [vb]
balanserarbalansera..2S_NP_A [vb]
balanseringbalansering..1[nn] (PP_av_NP_x)
balanseringbalansering..2[nn] (PP_av_NP_x)
balanseringbalansering..1(ATTR) [nn] (ATTR)
balanseringbalansering..2(ATTR) [nn] (ATTR)
balansräkningbalansräkning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
balettbalett..1[nn] (RESTRAPP_NP_A/x)
balettbalett..1[nn] (PP_av_NP_A) (PP_om_NP_B/x)
balettbalett..1(ATTR) [nn] (ATTR)
baljformigPRIM..1[av] NP
baljformigPRIM..1SUPR_[av]
balkbalk..3(ATTR) [nn] (ATTR)
balkbalk..2(ATTR) [nn] (ATTR)
balkbalk..1(ATTR) [nn] (ATTR)
balkbalk..3[nn] (PP_om_NP_x)
balkbalk..2[nn] (PP_om_NP_x)
balkbalk..1[nn] (PP_om_NP_x)
balkongbalkong..1(ATTR) [nn] (ATTR)
balladballad..1[nn] (PP_om_NP_x)
balladballad..1(ATTR) [nn] (ATTR)
ballerinaballerina..1(ATTR) [nn] (ATTR)
ballongballong..1(ATTR) [nn] (ATTR)
balsambalsam..1(ATTR) [nn] (ATTR)
balsamerarbalsamera..1S_NP_A [vb] DO_NP_B/x
baltbalt..1(ATTR) [nn] (ATTR)
baltiskbaltisk..1[av] NP
baltiskbaltisk..1SUPR_[av]
balustradbalustrad..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bambubambu..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bamsigPRIM..1[av] NP
bamsigPRIM..1SUPR_[av]
banabana..2(ATTR) [nn] (ATTR)
banabana..1(ATTR) [nn] (ATTR)
banalbanal..1[av] NP
banalbanal..1SUPR_[av]
banalitetbanalitet..1[nn] (PP_om_NP_x)
banalitetbanalitet..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bananbana..2(ATTR) [nn] (ATTR)
bananbana..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bananbanan..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bananformigPRIM..1[av] NP
bananformigPRIM..1SUPR_[av]
banarPRIM..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
banbrytandebanbrytande..1[av] NP
banbrytandebanbrytande..1SUPR_[av]
banbrytarebanbrytare..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bandband..1[nn] (PP_av_NP_x)
bandband..2[nn] (PP_av_NP_x)
bandband..3[nn] (PP_av_NP_x)
bandband..4[nn] (PP_av_NP_x)
bandband..5[nn] (PP_av_NP_x)
bandband..6[nn] (PP_av_NP_x)
bandband..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bandband..2(ATTR) [nn] (ATTR)
bandband..3(ATTR) [nn] (ATTR)
bandband..4(ATTR) [nn] (ATTR)
bandband..5(ATTR) [nn] (ATTR)
bandband..6(ATTR) [nn] (ATTR)
bandagebandage..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bandarbanda..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
banderollbanderoll..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bandformigPRIM..1[av] NP
bandformigPRIM..1SUPR_[av]
banditbandit..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bandspelarebandspelare..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bandvagnPRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bandybandy..1(ATTR) [nn] (ATTR)
banemanbaneman..1(ATTR) [nn] (ATTR)
banerbaner..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bangbang..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bangårdbangård..1(ATTR) [nn] (ATTR)
banhoppningPRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bankbank..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bankbank..3(ATTR) [nn] (ATTR)
bankbank..2(ATTR) [nn] (ATTR)
bankarbanka..1S_NP_A [vb] PO_PP_på_x
bankbokbankbok..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bankettbankett..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bankfackbankfack..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bankgirobankgiro..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bankirbankir..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bankmanbankman..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bankmässigPRIM..1[av] NP
bankmässigPRIM..1SUPR_[av]
bankomatbankomat..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bankruttbankrutt..1[av] NP
bankruttbankrutt..1SUPR_[av]
bankruttbankrutt..2(ATTR) [nn] (ATTR)
bannbann..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bannbullabannbulla..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bannlyserbannlysa..1S_NP_A [vb] DO_NP_B/x
bantarbanta..2S_NP_A [vb] DO_NP_x
bantarbanta..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
bantarbanta..2S_NP_A [vb]
bantarbanta..1S_NP_A [vb]
baptistbaptist..1(ATTR) [nn] (ATTR)
barbar..1[av] NP
barbar..1SUPR_[av]
barbar..3(ATTR) [nn] (ATTR)
barbar..2(ATTR) [nn] (ATTR)
barabara..1[ab] NP
barackbarack..1(ATTR) [nn] (ATTR)
barbackaPRIM..1[ab] VP
barbariskbarbarisk..1[av] NP
barbariskbarbarisk..1SUPR_[av]
barberarebarberare..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bardbard..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bardbard..2(ATTR) [nn] (ATTR)
barfotabarfota..1[av] NP
barfotabarfota..1SUPR_[av]
barhuvadbarhuvad..1[av] NP
barhuvadbarhuvad..1SUPR_[av]
barkbark..1(ATTR) [nn] (ATTR)
barkbark..2(ATTR) [nn] (ATTR)
barkassbarkass..1(ATTR) [nn] (ATTR)
barkigPRIM..1[av] NP
barkigPRIM..1SUPR_[av]
barkisbergis..1(ATTR) [nn] (ATTR)
barlastbarlast..1(ATTR) [nn] (ATTR)
barmbarm..1(ATTR) [nn] (ATTR)
barmhärtigbarmhärtig..1[av] (PP_mot_NP_A)
barmhärtigbarmhärtig..1[av] NP
barnbarn..2[nn] (PP_till_NP_A)
barnbarn..1[nn] (PP_till_NP_A)
barnbarn..2(ATTR) [nn] (ATTR)
barnbarn..1(ATTR) [nn] (ATTR)
barnasinnebarnasinne..1(ATTR) [nn] (ATTR)
barnavårdbarnavård..1(ATTR) [nn] (ATTR)
barnavårdscentralbarnavårdscentral..1(ATTR) [nn] (ATTR)
barnavårdsnämndbarnavårdsnämnd..1(ATTR) [nn] (ATTR)
barnbarnbarnbarn..1(ATTR) [nn] (ATTR)
barnbarnsbarnbarnbarnsbarn..1(ATTR) [nn] (ATTR)
barnbarnsbarnbarnbarnsbarn..1[nn] (PP_till_NP_A)
barnbegränsningbarnbegränsning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
barnbidragbarnbidrag..1(ATTR) [nn] (ATTR)
barndombarndom..1(ATTR) [nn] (ATTR)
barnflickabarnflicka..1(ATTR) [nn] (ATTR)
barnförlamningbarnförlamning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
barnhembarnhem..1(ATTR) [nn] (ATTR)
barnkolonibarnkoloni..1(ATTR) [nn] (ATTR)
barnledigbarnledig..1[av] NP
barnledigbarnledig..1SUPR_[av]
barnlekbarnlek..1(ATTR) [nn] (ATTR)
barnlekbarnlek..2(ATTR) [nn] (ATTR)
barnmorskabarnmorska..1(ATTR) [nn] (ATTR)
barnomsorgbarnomsorg..1(ATTR) [nn] (ATTR)
barnpassningbarnpassning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
barnpensionPRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
barnsakbarnsak..1 [nn] (PP_för_NP_A)
barnsakbarnsak..1(ATTR) [nn] (ATTR)
barnsamaritPRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
barnsbördbarnsbörd..1(ATTR) [nn] (ATTR)
barnsjukdombarnsjukdom..1(ATTR) [nn] (ATTR)
barnsligbarnslig..1[av] NP
barnsligbarnslig..1SUPR_[av]
barnstugabarnstuga..1(ATTR) [nn] (ATTR)
barnsängbarnsäng..1(ATTR) [nn] (ATTR)
barntillsynbarntillsyn..1(ATTR) [nn] (ATTR)
barntilläggPRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
barnvaktbarnvakt..1(ATTR) [nn] (ATTR)
barnvänligPRIM..1[av] NP
barnvänligPRIM..1SUPR_[av]
barockbarock..2[av] NP
barockbarock..2SUPR_[av]
barockbarock..1(ATTR) [nn] (ATTR)
barometerbarometer..1(ATTR) [nn] (ATTR)
baronbaron..1(ATTR) [nn] (ATTR)
barrbarr..2(ATTR) [nn] (ATTR)
barrbarr..3(ATTR) [nn] (ATTR)
barrbarr..1(ATTR) [nn] (ATTR)
barrbarr..2(ATTR) [nn] (ATTR)
barrbarr..3(ATTR) [nn] (ATTR)
barrbarr..1(ATTR) [nn] (ATTR)
barrigPRIM..1[av] NP
barrigPRIM..1SUPR_[av]
barrikadbarrikad..1(ATTR) [nn] (ATTR)
barrikadstridbarrikadstrid..1(ATTR) [nn] (ATTR)
barriärbarriär..1[nn] (PP_mot_NP_x)
barskbarsk..1[av] (PP_mot_NP_A)
barskbarsk..1[av] NP
barskrapadbarskrapad..1[av] NP
barskrapadbarskrapad..1SUPR_[av]
bartenderbartender..1(ATTR) [nn] (ATTR)
barytonbaryton..1(ATTR) [nn] (ATTR)
basarbasar..1(ATTR) [nn] (ATTR)
basarbas..2(ATTR) [nn] (ATTR)
basarbas..4(ATTR) [nn] (ATTR)
basbeloppbasbelopp..1(ATTR) [nn] (ATTR)
basfiolbasfiol..1(ATTR) [nn] (ATTR)
basilikabasilika..1(ATTR) [nn] (ATTR)
basilikabasilika..2(ATTR) [nn] (ATTR)
basisbasis..1[nn] (PP_av_NP_x)
baskbask..1(ATTR) [nn] (ATTR)
baskerbasker..1(ATTR) [nn] (ATTR)
baskerbask..1(ATTR) [nn] (ATTR)
basketbasket..1(ATTR) [nn] (ATTR)
basketbollbasketboll..1(ATTR) [nn] (ATTR)
basketbollbasketboll..2(ATTR) [nn] (ATTR)
baskiskbaskisk..1[av] NP
baskiskbaskisk..1SUPR_[av]
baskiskabaskiska..1(ATTR) [nn] (ATTR)
baskiskabaskiska..2(ATTR) [nn] (ATTR)
baslinjebaslinje..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bassängbassäng..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bassängbassäng..2(ATTR) [nn] (ATTR)
bastbast..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bastbast..2(ATTR) [nn] (ATTR)
bastantbastant..1[av] NP
bastantbastant..2[av] NP
bastantbastant..1SUPR_[av]
bastantbastant..2SUPR_[av]
bastarbasta..1S_NP_A [vb]
bastionbastion..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bastubastu..1(ATTR) [nn] (ATTR)
basunbasun..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bataljbatalj..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bataljmålningbataljmålning..1[nn] (PP_av_NP_x)
bataljmålningbataljmålning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bataljonbataljon..1(ATTR) [nn] (ATTR)
batikbatik..1(ATTR) [nn] (ATTR)
batistbatist..1(ATTR) [nn] (ATTR)
batongbatong..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bautastenbautasten..1(ATTR) [nn] (ATTR)
baxnarbaxna..1S_NP_A [vb]
bazookabazooka..1(ATTR) [nn] (ATTR)
beaktarbeakta..1S_NP_A [vb] x/CL
bearbetarbearbeta..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
bearbetningbearbetning..1[nn] (PP_av_NP_x)
bearbetningbearbetning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
beatnikbeatnik..1(ATTR) [nn] (ATTR)
beblandarPRIM..1S_NP_A [vbm]_sig PO_PP_med_B
beboddbebodd..1[av] NP
beboddbebodd..1SUPR_[av]
beboeligbeboelig..1[av] NP
beboeligbeboelig..1SUPR_[av]
beborbebo..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
bebyggelsebebyggelse..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bebyggerbebygga..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
bebådarbebåda..1S_NP_x [vb] DO_NP_y
bebådarbebåda..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
bebådelsebebådelse..1(ATTR) [nn] (ATTR)
beckbeck..1(ATTR) [nn] (ATTR)
beckigbeckig..1[av] NP
beckigbeckig..1SUPR_[av]
bedagadbedagad..1[av] NP
bedagadbedagad..1SUPR_[av]
bedarrarbedarra..1S_NP_x [vb]
bedjandebedjande..1[av] NP
bedjandebedjande..1SUPR_[av]
bedragarebedragare..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bedrarbedra..1S_NP_A [vb] DO_REFL
bedrarbedra..1S_NP_A [vb] DO_NP_B
bedriftbedrift..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bedriverbedriva..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
bedrägeribedrägeri..1[nn] (PP_mot_NP_A)
bedrägligbedräglig..1[av] NP
bedrägligbedräglig..1SUPR_[av]
bedrövadbedrövad..1[av] (PP_över_NP_x)
bedrövadbedrövad..1[av] NP
bedrövarbedröva..1S_NP_A/x [vb] DO_NP_B
bedrövelsebedrövelse..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bedrövligbedrövlig..1[av] (INFCL)
bedrövligbedrövlig..1[av] NP
beduinbeduin..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bedyrarbedyra..1S_NP_A [vb] x/CL
bedårarbedåra..1S_NP_A [vb] DO_NP_B
bedömerbedöma..1S_NP_A [vb] DO_NP_B/x OBPR_som_NP/AP
bedömerbedöma..1S_NP_A [vb] DO_NP_B/x
bedömningbedömning..1[nn] (PP_av_NP_A/x)
bedövningbedövning..1[nn] (PP_av_NP_A/x)
befallerbefalla..1S_NP_A [vb] DO_NP_B INFCL
befallningbefallning..1[nn] (INFCL)
befallningbefallning..1[nn] (PP_om_NP_x)
befararbefara..1S_NP_A [vb] x/CL
befattarPRIM..1S_NP_A [vbm]_sig PO_PP_med_B/x
befattningbefattning..1[nn] PP_med_NP_A/x
befintligbefintlig..1[av] NP
befintligbefintlig..1SUPR_[av]
befläckarbefläcka..1S_NP_x [vb] PO_PP_av_y/A
befogadbefogad..1[av] NP
befogadbefogad..1SUPR_[av]
befolkarbefolka..1S_NP_A/x [vb] DO_NP_y
befolkningbefolkning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
befolkningbefolkning..2(ATTR) [nn] (ATTR)
befolkningbefolkning..3(ATTR) [nn] (ATTR)
befordranbefordran..1[nn] (PP_av_NP_A/x) (PP_till_NP_y)
befordranbefordran..2[nn] (PP_av_NP_A/x) (PP_till_NP_y)
befordranbefordran..1[nn] (PP_av_NP_A) (PP_till_NP_x
befordranbefordran..2[nn] (PP_av_NP_A) (PP_till_NP_x
befordrarbefordra..2S_NP_A/x [vb] DO_NP_B/y
befordrarbefordra..1S_NP_A/x [vb] DO_NP_B/y
befordringbefordring..2[nn] (PP_av_NP_A) (PP_till_NP_x
befordringbefordring..1[nn] (PP_av_NP_A) (PP_till_NP_x
befordringbefordring..2(ATTR) [nn] (ATTR)
befordringbefordring..1(ATTR) [nn] (ATTR)
befriandebefriande..1[av] (INFCL)
befriandebefriande..1[av] NP
befrielsebefrielse..1[nn] (PP_ur_NP_x)
befrielsebefrielse..1[nn] (PP_från_NP_A/x)
befrielsebefrielse..1[nn] (PP_från_NP_x)
befrielsekampbefrielsekamp..1[nn] (PP_mot_NP_A)
befrielsekampbefrielsekamp..1(ATTR) [nn] (ATTR)
befruktarbefrukta..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
befruktarbefrukta..2S_NP_A [vb] DO_NP_x
befruktarbefrukta..1S_NP_A [vb] DO_NP_B
befruktarbefrukta..2S_NP_A [vb] DO_NP_B
befruktningbefruktning..2[nn] (PP_av_NP_A/x)
befruktningbefruktning..1[nn] (PP_av_NP_A/x)
befrämjarbefrämja..1S_NP_x [vb] DO_NP_y
befälbefäl..1[nn] (PP_över_NP_A)
befälbefäl..2[nn] (PP_över_NP_A)
befälbefäl..1[nn] (PP_av_NP_A)
befälbefäl..2[nn] (PP_av_NP_A)
befälbefäl..1(ATTR) [nn] (ATTR)
befälbefäl..2(ATTR) [nn] (ATTR)
befängdbefängd..1[av] NP
befängdbefängd..1SUPR_[av]
befästningbefästning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
begagnarbegagna..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
begeistradbegeistrad..1[av] (PP_över_NP_A/x)
begeistradbegeistrad..1[av] NP
begeistringbegeistring..1[nn] (PP_över_NP_A/x)
begeistringbegeistring..1(ATTR) [nn] (ATTR)
begivenhetbegivenhet..1[nn] (PP_på_NP_A/x)
begivenhetbegivenhet..1(ATTR) [nn] (ATTR)
begoniabegonia..1(ATTR) [nn] (ATTR)
begravningbegravning..1[nn] (PP_av_NP_A)
begravningsaktbegravningsakt..1(ATTR) [nn] (ATTR)
begravningsbyråbegravningsbyrå..1(ATTR) [nn] (ATTR)
begreppbegrepp..1[nn] (PP_om_NP_A/x)
begreppbegrepp..1(ATTR) [nn] (ATTR)
begreppsligbegreppslig..1[av] NP
begreppsligbegreppslig..1SUPR_[av]
begripligbegriplig..1[av] NP
begripligbegriplig..1SUPR_[av]
begrundarbegrunda..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
begränsarbegränsa..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
begränsningbegränsning..1[nn] (PP_av_NP_x)
begråterbegråta..1S_NP_A [vb] DO_NP_B
begynnandePRIM..1[av] NP
begynnandePRIM..1SUPR_[av]
begynnelsebegynnelse..1[nn] (PP_av_NP_x)
begärbegär..1(ATTR) [nn] (ATTR)
begäranbegäran..1[nn] (PP_om_NP_x)
begärligbegärlig..1[av] (PP_på_NP_A)
begärligbegärlig..1[av] NP
begårbegå..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
begåvadbegåvad..1[av] (PP_med_NP_x)
begåvadbegåvad..1[av] NP
begåvningbegåvning..1[nn] (PP_för_NP_x)
begåvningbegåvning..1[nn] (PP_i_NP_x)
begåvningbegåvning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
behagbehag..3[nn] (PP_till_NP_A/x)
behagbehag..2[nn] (PP_till_NP_A/x)
behagbehag..1[nn] (PP_till_NP_A/x)
behagbehag..3[nn] (PP_i_NP_x)
behagbehag..2[nn] (PP_i_NP_x)
behagbehag..1[nn] (PP_i_NP_x)
behagarbehaga..2S_NP_A/x [vb] DO_INFCL
behagarbehaga..1S_NP_A/x [vb] DO_INFCL
behagarbehaga..2S_NP_A/x [vb] DO_NP_B
behagarbehaga..1S_NP_A/x [vb] DO_NP_B
behagligbehaglig..1[av] NP
behandlarbehandla..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
behandlarbehandla..2S_NP_A [vb] DO_NP_x
behandlingbehandling..1[nn] (PP_av_NP_A/x)
behandlingbehandling..2[nn] (PP_av_NP_A/x)
behandlingbehandling..1[nn] (PP_av_NP_x)
behandlingbehandling..2[nn] (PP_av_NP_x)
behaviorismbehaviorism..1(ATTR) [nn] (ATTR)
behjälpligbehjälplig..1[av] (PP_med_NP_x)
behjärtansvärdbehjärtansvärd..1[av] NP
behjärtansvärdbehjärtansvärd..1SUPR_[av]
behovsprövningbehovsprövning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
behäftadbehäftad..1[av] PP_med_NP_A
behändigbehändig..1[av] NP
behändigbehändig..1SUPR_[av]
behärskadbehärskad..1[av] NP
behärskadbehärskad..1SUPR_[av]
behärskarbehärska..1S_NP_A [vb] DO_NP_B/x
behärskningbehärskning..1[nn] (PP_av_NP_x)
behåbehå..1(ATTR) [nn] (ATTR)
behållarebehållare..1(ATTR) [nn] (ATTR)
behållerbehålla..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
behållningbehållning..1[nn] (PP_av_NP_A/x)
behörigbehörig..1[av] (PP_till_NP_x)
behörigbehörig..1[av] (INFCL)
behörigbehörig..1[av] NP
behörigbehörig..1[av] NP
behövandebehövande..1[av] NP
behövandebehövande..1SUPR_[av]
behöverbehöva..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
behövligbehövlig..1[av] NP
behövligbehövlig..1SUPR_[av]
beigebeige..1[av] NP
beigebeige..1SUPR_[av]
beivrarbeivra..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
bejakarbejaka..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
bekantbekant..1[av] (PP_med_NP_A/x)
bekantbekant..1[av] NP
bekantarPRIM..1S_NP_A [vbm]_sig PO_PP_med_B/x
bekantingbekanting..1[nn] (PP_till_NP_A)
bekantingbekanting..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bekantskapbekantskap..1[nn] (PP_med_NP_A/x)
beklagansvärdbeklagansvärd..1[av] NP
beklagansvärdbeklagansvärd..1SUPR_[av]
beklagarbeklaga..1S_NP_A [vb] x/CL
beklagligbeklaglig..1[av] NP
beklagligbeklaglig..1SUPR_[av]
bekläderbeklä..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
beklädnadbeklädnad..1[nn] (PP_av_NP_x)
beklämdbeklämd..1[av] (PP_över_NP_A/x)
beklämmandebeklämmande..1[av] (PP_för_NP_A) (INFCL)
beklämmandebeklämmande..1[av] NP
bekostarbekosta..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
bekräftarbekräfta..1S_NP_A/x [vb] DO_CL
bekräftelsebekräftelse..1[nn] (PP_på_NP_x)
bekräftelsebekräftelse..1[nn] (PP_av_NP_x)
bekröningbekröning..1[nn] (PP_av_NP_x)
bekröningbekröning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bekröningbekröning..1[nn] (PP_på_NP_x)
bekvämbekväm..2SUPR_[av]
bekvämbekväm..1SUPR_[av]
bekvämbekväm..2[av] (PP_för_NP_A) (INFCL)
bekvämbekväm..1[av] (PP_för_NP_A) (INFCL)
bekvämligPRIM..1[av] NP
bekvämligPRIM..1SUPR_[av]
bekvämlighetbekvämlighet..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bekymmerbekymmer..2[nn] (PP_för_NP_A/x)
bekymmerbekymmer..1[nn] (PP_för_NP_A/x)
bekymradbekymrad..1[av] (PP_över_NP_x)
bekymradbekymrad..2[av] (PP_över_NP_x)
bekymradbekymrad..1[av] NP
bekymradbekymrad..2[av] NP
bekämparbekämpa..1S_NP_A [vb] DO_NP_B/x
bekämpningbekämpning..1[nn] (PP_av_NP_x)
bekämpningsmedelbekämpningsmedel..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bekännelsebekännelse..1[nn] (PP_av_NP_x)
bekännelsebekännelse..1[nn] (PP_till_NP_x)
bekännelsebekännelse..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bekännelseromanbekännelseroman..1[nn] (PP_om_NP_A/x)
bekännelseromanbekännelseroman..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bekännelseskriftbekännelseskrift..1[nn] (PP_om_NP_A/x)
bekännelseskriftbekännelseskrift..1(ATTR) [nn] (ATTR)
belackarebelackare..1(ATTR) [nn] (ATTR)
belastadPRIM..1[av] NP
belastadPRIM..1SUPR_[av]
belastarbelasta..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
belastarbelasta..1S_NP_A/x [vb] DO_NP_B/y
belastarbelasta..1S_NP_x [vb] DO_NP_y
belastningbelastning..1[nn] (PP_på_NP_x)
belastningbelastning..1[nn] (PP_av_NP_x)
belastningbelastning..1 [nn] (PP_för_NP_A)
beledsagarbeledsaga..1S_NP_A/x [vb] DO_NP_B/y
belevadbelevad..1[av] (PP_mot_NP_A)
belevadbelevad..1[av] NP
belgarebelgare..1(ATTR) [nn] (ATTR)
belgiskbelgisk..1[av] NP
belgiskbelgisk..1SUPR_[av]
beloppbelopp..1[nn] (PP_på_NP_x)
beloppbelopp..1[nn] (PP_av_NP_x)
belyserbelysa..1S_NP_x [vb] PO_PP_av_y/A
belyserbelysa..1S_NP_A/x [vb] DO_NP_y
belysningbelysning..1[nn] (PP_av_NP_x)
belysningbelysning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
belägenhetbelägenhet..1(ATTR) [nn] (ATTR)
beläggbelägg..1[nn] (PP_på_NP_x)
beläggbelägg..1[nn] (PP_för_NP_x)
beläggerbelägga..4S_NP_A [vb] DO_NP_x
beläggerbelägga..5S_NP_A [vb] DO_NP_x
beläggerbelägga..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
beläggerbelägga..2S_NP_A [vb] DO_NP_x
beläggerbelägga..3S_NP_A [vb] DO_NP_x
beläggerbelägga..4S_NP_A [vb] DO_NP_x PO_PP_med_y
beläggerbelägga..5S_NP_A [vb] DO_NP_x PO_PP_med_y
beläggerbelägga..1S_NP_A [vb] DO_NP_x PO_PP_med_y
beläggerbelägga..2S_NP_A [vb] DO_NP_x PO_PP_med_y
beläggerbelägga..3S_NP_A [vb] DO_NP_x PO_PP_med_y
beläggningbeläggning..1[nn] (PP_på_NP_x)
beläggningbeläggning..2[nn] (PP_på_NP_x)
beläggningbeläggning..3[nn] (PP_på_NP_x)
beläggningbeläggning..1[nn] (PP_av_NP_x)
beläggningbeläggning..2[nn] (PP_av_NP_x)
beläggningbeläggning..3[nn] (PP_av_NP_x)
beläggningbeläggning..1[nn] (PP_på_NP_x)
beläggningbeläggning..2[nn] (PP_på_NP_x)
beläggningbeläggning..3[nn] (PP_på_NP_x)
beläggningbeläggning..1[nn] (PP_av_NP_x)
beläggningbeläggning..2[nn] (PP_av_NP_x)
beläggningbeläggning..3[nn] (PP_av_NP_x)
belägrarbelägra..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
belägringbelägring..1[nn] (PP_av_NP_A/x)
belägringbelägring..1(ATTR) [nn] (ATTR)
belägringstillståndbelägringstillstånd..1(ATTR) [nn] (ATTR)
belästbeläst..1[av] (PP_i_NP_x)
belästbeläst..1[av] NP
belånarbelåna..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
belåningbelåning..1[nn] (PP_av_NP_x)
belåtenbelåten..1[av] PP_med_NP_A/x
belåtenbelåten..1[av] (PP_över_NP_A/x)
belåtenbelåten..1[av] NP
belåtenhetbelåtenhet..1[nn] (PP_med_NP_A/x)
belåtenhetbelåtenhet..1(ATTR) [nn] (ATTR)
belöningbelöning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bemannarbemanna..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
bemedladbemedlad..1[av] NP
bemedladbemedlad..1SUPR_[av]
bemyndigandebemyndigande..1[nn] (INFCL)
bemästrarbemästra..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
bemödandebemödande..1[nn] (PP_om_NP_x)
bemödandebemödande..1[nn] (INFCL)
bemödandebemödande..1(ATTR) [nn] (ATTR)
benabena..1(ATTR) [nn] (ATTR)
benarbena..3S_NP_A [vb] DO_NP_x
benarbena..2S_NP_A [vb] DO_NP_x
benigbenig..1[av] NP
benigbenig..2[av] NP
benigbenig..1SUPR_[av]
benigbenig..2SUPR_[av]
bensinbensin..1(ATTR) [nn] (ATTR)
benägenbenägen..1[av] INFCL
benägenbenägen..1[av] NP
benämningbenämning..1[nn] (PP_på_NP_A/x)
benämningbenämning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
benådarbenåda..1S_NP_A [vb] DO_NP_B (PO_PP_med_x)
benådningbenådning..1[nn] (PP_av_NP_A)
beordrarbeordra..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
beordrarbeordra..1S_NP_A [vb] DO_NP_B INFCL
bepansringbepansring..1[nn] (PP_av_NP_x)
bepansringbepansring..1(ATTR) [nn] (ATTR)
beprövadbeprövad..1[av] NP
beprövadbeprövad..1SUPR_[av]
berbe..1S_NP_A [vb] (PO_PP_til_B)
berbe..2S_NP_A [vb] (PO_PP_til_B)
bereddberedd..1[av] (PP_på_NP_x)
bereddberedd..1[av] (PP_till_NP_x)
bereddberedd..1[av] INFCL
bereddberedd..1[av] NP
bereddberedd..1SUPR_[av]
beredningberedning..2[nn] (PP_av_NP_x)
beredningberedning..1[nn] (PP_av_NP_x)
beredningberedning..2(ATTR) [nn] (ATTR)
beredningberedning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
beredskapberedskap..1[nn] (PP_för_NP_x)
beredskapberedskap..1[nn] (PP_mot_NP_x)
beredskapsarbeteberedskapsarbete..1(ATTR) [nn] (ATTR)
beredvilligberedvillig..1[av] NP
beredvilligberedvillig..1SUPR_[av]
berestberest..1[av] NP
berestberest..1SUPR_[av]
bergberg..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bergberg..2(ATTR) [nn] (ATTR)
bergfastbergfast..1[av] NP
bergfastbergfast..1SUPR_[av]
bergigbergig..1[av] NP
bergigbergig..1SUPR_[av]
bergisbergis..2[av] (PP_på_NP_x)
bergskedjabergskedja..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bergsäkerbergsäker..1[av] (PP_på_NP_x)
bergsäkerbergsäker..1[av] NP
berikarberika..1S_NP_A/x [vb] DO_NP_B/y
berikarberika..1S_NP_A [vb] DO_NP_x PO_PP_med_y
beriktigandeberiktigande..1[nn] (PP_av_NP_x)
beriktigarberiktiga..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
berlockberlock..1(ATTR) [nn] (ATTR)
beroendeberoende..1[av] (PP_av_NP_A/x)
beroendeberoende..1[av] NP
beroendeberoende..3(ATTR) [nn] (ATTR)
beroendeberoende..2(ATTR) [nn] (ATTR)
bersåberså..1(ATTR) [nn] (ATTR)
berusadberusad..1[av] (PP_av_NP_x)
berusadberusad..1[av] NP
berusningberusning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
beryktadberyktad..1[av] (PP_för_NP_x)
beryktadberyktad..1[av] NP
beräknandeberäknande..1[av] NP
beräknandeberäknande..1SUPR_[av]
beräknarberäkna..2S_NP_A [vb] x/CL
beräknarberäkna..1S_NP_A [vb] x/CL
beräkneligberäknelig..1[av] NP
beräkneligberäknelig..1SUPR_[av]
beräkningberäkning..2[nn] (PP_av_NP_x)
beräkningberäkning..1[nn] (PP_av_NP_x)
berättarberätta..1S_NP_A [vb] x/CL
berättareberättare..1[nn] (PP_av_NP_x)
berättareberättare..1[nn] (PP_av_NP_x)
berättelseberättelse..1[nn] (PP_av_NP_A) (PP_om_NP_B/x)
berättigadberättigad..1[av] PP_till_NP_x
berättigadberättigad..1[av] INFCL
berättigadberättigad..1SUPR_[av]
berättigandeberättigande..1(ATTR) [nn] (ATTR)
berömdberömd..1[av] (PP_för_NP_x)
berömdberömd..1[av] NP
berömdhetberömdhet..1(ATTR) [nn] (ATTR)
berömligberömlig..1[av] NP
berömligberömlig..1SUPR_[av]
berömmelseberömmelse..1(ATTR) [nn] (ATTR)
berömmerberömma..1S_NP_A [vb] DO_NP_B/x
berörberöra..1S_NP_x [vb] DO_NP_A
berörberöra..2S_NP_x [vb] DO_NP_A
berörberöra..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
berörberöra..2S_NP_A [vb] DO_NP_x
beröringberöring..1[nn] (PP_med_NP_A/x)
beröringberöring..1[nn] (PP_av_NP_A/x)
beröringspunktberöringspunkt..1(ATTR) [nn] (ATTR)
berövarberöva..1S_NP_A [vb] IO_NP_B DO_NP_x
besannarbesanna..1S_NP_x [vb] DO_NP_y
besattbesatt..1[av] PP_av_NP_A/x
besattbesatt..1[av] NP
beseglarbesegla..1S_NP_x [vb] DO_NP_y
besegrarbesegra..1S_NP_A [vb] DO_NP_B
besiffringbesiffring..1[nn] (PP_av_NP_x)
besiffringbesiffring..1(ATTR) [nn] (ATTR)
besiktigarbesiktiga..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
besiktningbesiktning..1[nn] (PP_av_NP_x)
besiktningsinstrumentbesiktningsinstrument..1(ATTR) [nn] (ATTR)
besinnarbesinna..1S_NP_A [vb] x/CL
besinnarbesinna..1S_NP_A [vbm]_sig
besinningbesinning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
besitterbesitta..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
besittningbesittning..1[nn] (PP_av_NP_x)
besittningbesittning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
besittningsskyddbesittningsskydd..1(ATTR) [nn] (ATTR)
besjungerbesjunga..1S_NP_A [vb] DO_NP_B/x
besjälarbesjäla..1S_NP_x [vb] DO_NP_A
beskbesk..1[av] NP
beskbesk..1SUPR_[av]
beskaffenhetbeskaffenhet..1(ATTR) [nn] (ATTR)
beskattarbeskatta..1S_NP_A [vb] DO_NP_B/x
beskattningbeskattning..1[nn] (PP_av_NP_A/x)
beskedbesked..1[nn] (PP_om_NP_x)
beskedbesked..1[nn] (PP_från_NP_A/x)
beskedligbeskedlig..1[av] NP
beskedligbeskedlig..1SUPR_[av]
beskickningbeskickning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
beskjuterbeskjuta..1S_NP_A [vb] DO_NP_B/x
beskjutningbeskjutning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
beskriverbeskriva..1S_NP_x [vb] DO_NP_y
beskrivningbeskrivning..1[nn] (PP_av_NP_A/x)
beskyddbeskydd..1[nn] (PP_av_NP_A/x)
beskyddarbeskydda..1S_NP_A [vb] DO_NP_B
beskyllerbeskylla..1S_NP_A [vb] DO_NP_B (PO_PP_för_x)
beskyllningbeskyllning..1[nn] (PP_av_NP_A) (PP_för_NP_x)
beskäftigbeskäftig..1[av] NP
beskäftigbeskäftig..1SUPR_[av]
beskärbeskära..2S_NP_A [vb] DO_NP_x
beskärbeskära..3S_NP_A [vb] DO_NP_x
beskärbeskära..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
beskärningbeskärning..1[nn] (PP_av_NP_x)
beskärningbeskärning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
beskådandebeskådande..1[nn] (PP_av_NP_A/x)
beskådarbeskåda..1S_NP_A [vb] DO_NP_B/x
beslagbeslag..2(ATTR) [nn] (ATTR)
beslagbeslag..1(ATTR) [nn] (ATTR)
beslagbeslag..2[nn] (PP_på_NP_A/x)
beslagbeslag..1[nn] (PP_på_NP_A/x)
beslagbeslag..2[nn] (PP_av_NP_x)
beslagbeslag..1[nn] (PP_av_NP_x)
beslagtarbeslagta..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
beslutbeslut..1[nn] (PP_om_NP_x)
beslutbeslut..1[nn] (INFCL)
beslutarbesluta..1S_NP_A [vb] PO_PP_om_x
beslutenbesluten..1[av] INFCL
beslutenbesluten..1[av] NP
beslutenligbeslutenlig..1[av] NP
beslutenligbeslutenlig..1SUPR_[av]
beslutsambeslutsam..1[av] NP
beslutsambeslutsam..1SUPR_[av]
besläktadbesläktad..1[av] (PP_med_NP_A/x)
besläktadbesläktad..1[av] NP
beslårbeslå..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
beslårbeslå..3S_NP_A [vb] DO_NP_x
beslårbeslå..2S_NP_A [vb] DO_NP_x
beslårbeslå..4S_NP_A [vb] DO_NP_x
beslårbeslå..1S_NP_A [vb] DO_NP_B PO_PP_med_x
beslårbeslå..3S_NP_A [vb] DO_NP_B PO_PP_med_x
beslårbeslå..2S_NP_A [vb] DO_NP_B PO_PP_med_x
beslårbeslå..4S_NP_A [vb] DO_NP_B PO_PP_med_x
besparadPRIM..1[av] NP
besparadPRIM..1SUPR_[av]
bespararbespara..1S_NP_A [vb] IO_NP_B DO_NP_x
besparingbesparing..1[nn] (PP_av_NP_x)
bespisningbespisning..1[nn] (PP_av_NP_A)
bespottarbespotta..1S_NP_A [vb] DO_NP_B/x
besprutarbespruta..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
besprutningbesprutning..1[nn] (PP_av_NP_x)
besprutningbesprutning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bestbest..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bestialiskbestialisk..1[av] NP
bestialiskbestialisk..1SUPR_[av]
bestickbestick..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bestickbestick..2(ATTR) [nn] (ATTR)
bestickandebestickande..1[av] NP
bestickandebestickande..1SUPR_[av]
bestickligbesticklig..1[av] NP
bestickligbesticklig..1SUPR_[av]
bestickningbestickning..1[nn] (PP_av_NP_A)
bestigerbestiga..2S_NP_A [vb] DO_NP_x
bestigerbestiga..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
bestigerbestiga..2S_NP_A [vb] DO_NP_B
bestigerbestiga..1S_NP_A [vb] DO_NP_B
bestigligPRIM..1[av] NP
bestigligPRIM..1SUPR_[av]
bestigningbestigning..1[nn] (PP_av_NP_x)
bestigningbestigning..2[nn] (PP_av_NP_x)
bestigningbestigning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bestigningbestigning..2(ATTR) [nn] (ATTR)
bestraffarbestraffa..1S_NP_A [vb] DO_NP_B
bestraffningbestraffning..1[nn] (PP_av_NP_A) (PP_för_NP_x)
bestriderbestrida..1S_NP_A [vb] x/CL
bestriderbestrida..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
bestrykerbestryka..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
bestrykerbestryka..2S_NP_A [vb] DO_NP_x
bestrålarbestråla..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
bestrålningbestrålning..1[nn] (PP_av_NP_x)
bestrålningbestrålning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
beströrbeströ..1S_NP_A [vb] DO_NP_x (PO_PP_med_y)
bestsellerbestseller..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bestyckadPRIM..1[av] NP
bestyckadPRIM..1SUPR_[av]
bestyckningbestyckning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bestyrbestyr..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bestyrbestyra..1S_NP_A [vb] x/CL
bestyrkerbestyrka..1S_NP_A [vb] x/CL
beställerbeställa..2S_NP_A [vb] DO_NP_x
beställerbeställa..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
beställningbeställning..1[nn] (PP_på_NP_x)
beställningbeställning..1[nn] (PP_av_NP_x)
bestämdbestämd..1[av] (PP_mot_NP_A)
bestämdbestämd..2[av] (PP_mot_NP_A)
bestämdbestämd..1[av] NP
bestämdbestämd..2[av] NP
bestämmelsebestämmelse..1[nn] (PP_för_NP_x)
bestämmelsebestämmelse..1[nn] (PP_om_NP_x)
bestämmelsebestämmelse..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bestämmerbestämma..1S_NP_A [vb] PO_PP_över_B
bestämningbestämning..2[nn] (PP_till_NP_x)
bestämningbestämning..1[nn] (PP_till_NP_x)
bestämningbestämning..2(ATTR) [nn] (ATTR)
bestämningbestämning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bestämningsordbestämningsord..1[nn] (PP_till_NP_x)
bestämningsordbestämningsord..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bestämtPRIM..1[ab] CL
bestämtPRIM..1[ab] VP
beständigbeständig..1[av] NP
beständigbeständig..2[av] NP
beständigbeständig..1SUPR_[av]
beständigbeständig..2SUPR_[av]
beståendebestående..1[av] NP
beståendebestående..1SUPR_[av]
beståndbestånd..1[nn] (PP_av_NP_x)
beståndbestånd..1[nn] (NP_PL_x)
beståndsdelbeståndsdel..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bestårbestå..1S_NP_x [vb] PO_PP_av_y
bestårbestå..3S_NP_x [vb] PO_PP_av_y
bestårbestå..2S_NP_x [vb] PO_PP_av_y
bestårbestå..4S_NP_x [vb] PO_PP_av_y
bestörtningbestörtning..1[nn] (PP_över_NP_x)
besudladPRIM..1[av] NP
besudladPRIM..1SUPR_[av]
besuttenbesutten..1[av] NP
besuttenbesutten..1SUPR_[av]
besvararbesvara..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
besvikelsebesvikelse..1[nn] (PP_över_NP_x)
besvikelsebesvikelse..1[nn] (PP_på_NP_A)
besvikelsebesvikelse..1(ATTR) [nn] (ATTR)
besvikenbesviken..1[av] (PP_på_NP_A/x)
besvikenbesviken..1[av] (PP_över_NP_x)
besvikenbesviken..1[av] NP
besvärbesvär..3[nn] (PP_med_NP_A/x)
besvärbesvär..2[nn] (PP_med_NP_A/x)
besvärbesvär..1[nn] (PP_med_NP_A/x)
besvärbesvär..3[nn] (PP_över_NP_x)
besvärbesvär..2[nn] (PP_över_NP_x)
besvärbesvär..1[nn] (PP_över_NP_x)
besvärbesvär..3(ATTR) [nn] (ATTR)
besvärbesvär..2(ATTR) [nn] (ATTR)
besvärbesvär..1(ATTR) [nn] (ATTR)
besvärarbesvära..1S_NP_A/x [vb] DO_NP_B
besvärjelsebesvärjelse..1(ATTR) [nn] (ATTR)
besvärligbesvärlig..1[av] (PP_för_NP_A) (INFCL)
besvärligbesvärlig..1[av] NP
besvärligbesvärlig..1SUPR_[av]
besynnerligbesynnerlig..1[av] (INFCL)
besynnerligbesynnerlig..1[av] NP
besätterbesätta..4S_NP_A [vb] DO_NP_x
besätterbesätta..3S_NP_A [vb] DO_NP_x
besätterbesätta..2S_NP_A [vb] DO_NP_x
besätterbesätta..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
besättningbesättning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
besättningbesättning..3(ATTR) [nn] (ATTR)
besättningbesättning..2(ATTR) [nn] (ATTR)
besökbesök..1[nn] (PP_av_NP_A) (PP_hos_NP_B)
besökbesök..1[nn] (PP_av_NP_A) (PP_i_NP_x)
besökbesök..1[nn] (PP_av_NP_A) (PP_på_NP_x)
besökarebesökare..1[nn] (PP_av_NP_A/x)
besökarebesökare..1[nn] (PP_i_NP_x)
besökarebesökare..1[nn] (PP_hos_NP_A)
besökarebesökare..1[nn] (PP_på_NP_x)
besökarebesökare..1(ATTR) [nn] (ATTR)
besökerbesöka..1S_NP_A [vb] DO_NP_B/x
besökstidbesökstid..1(ATTR) [nn] (ATTR)
betagenbetagen..1[av] (PP_i_NP_A/x)
betagenbetagen..1[av] (PP_av_NP_A/x)
betagenbetagen..1[av] NP
betalkortPRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
betalningbetalning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
betarbeta..8S_NP_A [vb] DO_NP_x
betarbeta..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
betarbeta..2S_NP_A [vb] DO_NP_x
betarbeta..5S_NP_A [vb] DO_NP_x
betarbeta..7S_NP_A [vb] DO_NP_x
betarbeta..6S_NP_A [vb] DO_NP_x
betecknandebetecknande..1[av] (PP_för_NP_A/x)
betecknandebetecknande..1[av] NP
betecknarbeteckna..1S_NP_A [vb] DO_NP_B/x OBPR_som_NP/AP
betecknarbeteckna..1S_NP_x [vb] DO_NP_y
beteckningbeteckning..1[nn] (PP_för_NP_x)
beteckningbeteckning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
beteckningbeteckning..1[nn] (PP_på_NP_x)
beteendebeteende..1(ATTR) [nn] (ATTR)
betingbeting..1(ATTR) [nn] (ATTR)
betingbeting..2(ATTR) [nn] (ATTR)
betingadbetingad..2[av] PP_av_NP_x
betingadbetingad..1[av] PP_av_NP_x
betingadbetingad..2[av] NP
betingadbetingad..1[av] NP
betingelsebetingelse..1[nn] (PP_för_NP_x)
betingningbetingning..1[nn] (PP_av_NP_A)
betingningbetingning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
betjänarbetjäna..1S_NP_x [vb] DO_NP_y
betjänarbetjäna..1S_NP_A [vb] DO_NP_B
betjäningbetjäning..1[nn] (PP_av_NP_A)
betjäntbetjänt..2[av] PP_av_NP_A/x
betjäntbetjänt..1(ATTR) [nn] (ATTR)
betonarbetona..1S_NP_A [vb] x/CL
betongbetong..1(ATTR) [nn] (ATTR)
betoningbetoning..1[nn] (PP_av_NP_x)
betoningbetoning..1[nn] (PP_på_NP_A/x)
betoningbetoning..1[nn] (PP_av_NP_A/x)
betraktandebetraktande..1[nn] (PP_av_NP_A/x)
betraktarbetrakta..1S_NP_A [vb] DO_NP_B/x OBPR_som_NP/AP
betraktelsebetraktelse..1[nn] (PP_över_NP_x)
betraktelsebetraktelse..1[nn] (PP_av_NP_A/x)
betroddbetrodd..1[av] NP
betroddbetrodd..1SUPR_[av]
betrycktbetryckt..1[av] (PP_av_NP_x)
betrycktbetryckt..1[av] (PP_över_NP_x)
betrycktbetryckt..1[av] NP
betryggandebetryggande..1[av] NP
betryggandebetryggande..1SUPR_[av]
beträffandebeträffande..1[pp]
beträngdbeträngd..1[av] NP
beträngdbeträngd..1SUPR_[av]
betsbet..1(ATTR) [nn] (ATTR)
betsbets..1(ATTR) [nn] (ATTR)
betsarbetsa..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
betselbetsel..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bettleribettleri..1(ATTR) [nn] (ATTR)
betungandebetungande..1[av] (PP_för_NP_A)
betungandebetungande..1[av] NP
betungarbetunga..1S_NP_x [vb] DO_NP_A
betvingarbetvinga..1S_NP_A [vb] DO_NP_B/x
betvivlarbetvivla..1S_NP_A [vb] x/CL
betydandebetydande..1[av] NP
betydandebetydande..1SUPR_[av]
betydelsebetydelse..2[nn] (PP_hos_NP_x)
betydelsebetydelse..1[nn] (PP_hos_NP_x)
betydelsebetydelse..2[nn] (PP_av_NP_x)
betydelsebetydelse..1[nn] (PP_av_NP_x)
betydelsebetydelse..2[nn] (PP_av_NP_A/x)
betydelsebetydelse..1[nn] (PP_av_NP_A/x)
betydligbetydlig..1[av] NP
betydligbetydlig..1SUPR_[av]
betygbetyg..1[nn] (PP_i_NP_x)
betygarbetyga..1S_NP_A [vb] IO_NP_B DO_NP_x
betygelsebetygelse..1(ATTR) [nn] (ATTR)
betygsätterbetygsätta..1S_NP_A [vb] DO_NP_B/x
betäckerbetäcka..1S_NP_x [vb] DO_NP_y
betäckerbetäcka..2S_NP_x [vb] DO_NP_y
betäckningbetäckning..1[nn] (PP_av_NP_x)
betäckningbetäckning..2[nn] (PP_av_NP_x)
betäckningbetäckning..3[nn] (PP_av_NP_x)
betänkandebetänkande..1(ATTR) [nn] (ATTR)
betänkandebetänkande..1[nn] (PP_om_NP_x)
betänkandebetänkande..1[nn] (PP_över_NP_x)
betänkerbetänka..1S_NP_A [vb] x/CL
betänketidbetänketid..1(ATTR) [nn] (ATTR)
betänkligbetänklig..1[av] (INFCL)
betänkligbetänklig..1[av] NP
betänklighetbetänklighet..1[nn] (PP_mot_NP_A/x)
betänksambetänksam..1[av] NP
betänksambetänksam..1SUPR_[av]
beundrarbeundra..1S_NP_A [vb] DO_NP_B/x
bevakarbevaka..1S_NP_A [vb] DO_NP_B/x
bevakningbevakning..1[nn] (PP_av_NP_A/x)
bevakningbevakning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bevararbevara..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
bevarsPRIM..1[ab] CL
bevattnarbevattna..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
bevekandebevekande..1[av] NP
bevekandebevekande..1SUPR_[av]
bevekelsegrundbevekelsegrund..1[nn] (PP_för_NP_x)
bevekelsegrundbevekelsegrund..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bevekligPRIM..1[av] NP
bevekligPRIM..1SUPR_[av]
beviljarbevilja..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
bevingadbevingad..1[av] NP
bevingadbevingad..1SUPR_[av]
bevisbevis..1[nn] (PP_på_NP_x)
bevisbevis..2[nn] (PP_på_NP_x)
bevisbevis..1[nn] (PP_för_NP_x)
bevisbevis..2[nn] (PP_för_NP_x)
bevisarbevisa..1S_NP_A [vb] x/CL
bevisligbevislig..1[av] NP
bevisligbevislig..1SUPR_[av]
bevisligenbevisligen..1[ab] CL
bevisningbevisning..1[nn] (PP_av_NP_x)
bevisningbevisning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bevittnarbevittna..2S_NP_A [vb] DO_NP_x
bevittnarbevittna..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
bevuxenbevuxen..1[av] PP_med_NP_x
beväntPRIM..1[av] PP_med_NP_x
beväpnarbeväpna..1S_NP_A [vb] DO_NP_B
beväringbeväring..1[nn] (PP_av_NP_A)
beväringbeväring..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bibi..1(ATTR) [nn] (ATTR)
biPRIM..1[ab] VP
bibehållerbibehålla..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
bibelbibel..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bibliofilbibliofil..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bibliotekbibliotek..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bibliotekariebibliotekarie..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bibringarbibringa..1S_NP_A [vb] IO_NP_B DO_NP_x
bidarbida..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
bidragbidrag..2[nn] (PP_från_NP_A) (PP_till_NP_B/x)
bidragbidrag..1[nn] (PP_från_NP_A) (PP_till_NP_B/x)
bidragsförskottbidragsförskott..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bidrarbidra..1S_NP_A/x [vb] PO_PP_till_y
bidébidé..1(ATTR) [nn] (ATTR)
biennalbiennal..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bifallbifall..1[nn] (PP_till_NP_x)
bifallerbifalla..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
biffbiff..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bifftomatPRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
biflodbiflod..1[nn] (PP_till_NP_x)
biflodbiflod..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bifogarbifoga..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
bifokalglasbifokalglas..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bifurkationbifurkation..1[nn] (PP_mellan_NP_PL_x)
bifurkationbifurkation..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bigamibigami..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bigarråbigarrå..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bigatabigata..1[nn] (PP_till_NP_x)
bigatabigata..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bigottbigott..1[av] NP
bigottbigott..1SUPR_[av]
bihangbihang..1[nn] (PP_till_NP_x)
bihålabihåla..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bikarbonatbikarbonat..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bikinibikini..1(ATTR) [nn] (ATTR)
biktbikt..1(ATTR) [nn] (ATTR)
biktbarnbiktbarn..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bilbil..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bilabila..5(ATTR) [nn] (ATTR)
bilabila..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bilagabilaga..1[nn] (PP_till_NP_x)
bilarbila..4S_NP_A [vb] (ADVL_DIR)
bilarbila..3S_NP_A [vb] (ADVL_DIR)
bilarbila..2S_NP_A [vb] (ADVL_DIR)
bilateralbilateral..1[av] NP
bilateralbilateral..1SUPR_[av]
bildbild..1[nn] (PP_på_NP_A/x)
bildbild..1[nn] (PP_av_NP_A/x)
bildbild..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bildadbildad..1[av] NP
bildadbildad..1SUPR_[av]
bildarbilda..1S_NP_A/x [vb] DO_NP_y
bildarbilda..2S_NP_A/x [vb] DO_NP_y
bilderbokbilderbok..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bildligbildlig..1[av] NP
bildligbildlig..1SUPR_[av]
bildmässigbildmässig..1[av] NP
bildmässigbildmässig..1SUPR_[av]
bildningbildning..1[nn] (PP_av_NP_x)
bildningbildning..2[nn] (PP_av_NP_x)
bildningsromanbildningsroman..1[nn] (PP_om_NP_A/x)
bildningsromanbildningsroman..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bildrörbildrör..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bildskärmbildskärm..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bilformigPRIM..1[av] NP
bilformigPRIM..1SUPR_[av]
bilismbilism..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bilistbilist..1(ATTR) [nn] (ATTR)
biljettbiljett..1[nn] (PP_till_NP_x)
biljettbiljett..2[nn] (PP_till_NP_x)
biljonbiljon..2(ATTR) [nn] (ATTR)
billbill..2[nn] (PP_om_NP_x)
billbill..1[nn] (PP_om_NP_x)
billbill..2(ATTR) [nn] (ATTR)
billbill..1(ATTR) [nn] (ATTR)
billigbillig..1[av] (INFCL)
billigbillig..2[av] (INFCL)
billigbillig..1[av] NP
billigbillig..2[av] NP
bilregisterbilregister..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bilskattbilskatt..1(ATTR) [nn] (ATTR)
biläggerbilägga..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
biläggerbilägga..2S_NP_A [vb] DO_NP_x
binamnbinamn..1[nn] (PP_till_NP_x)
binamnbinamn..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bindabinda..2(ATTR) [nn] (ATTR)
bindelbindel..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bindeordbindeord..1(ATTR) [nn] (ATTR)
binderbinda..1S_NP_A [vb] DO_NP_B/x
bindestreckbindestreck..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bindevokalbindevokal..1[nn] (PP_mellan_NP_PL_x)
bindevokalbindevokal..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bindningbindning..1[nn] (PP_av_NP_x)
bindningbindning..1[nn] (PP_till_NP_A/x)
bindningbindning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bingebinge..1[nn] (PP_med_NP_x)
bingebinge..1[nn] (NP_PL_x)
bingebinge..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bingobingo..1(ATTR) [nn] (ATTR)
binärbinär..1[av] NP
binärbinär..1SUPR_[av]
biobio..1(ATTR) [nn] (ATTR)
biodynamiskbiodynamisk..1[av] NP
biodynamiskbiodynamisk..1SUPR_[av]
biografbiograf..1(ATTR) [nn] (ATTR)
biografibiografi..1[nn] (PP_över_NP_A)
biologbiolog..1(ATTR) [nn] (ATTR)
biologibiologi..1(ATTR) [nn] (ATTR)
biorytmbiorytm..1(ATTR) [nn] (ATTR)
biplanetbiplanet..1[nn] (PP_till_NP_x)
biplanetbiplan..1[nn] (PP_till_NP_x)
biplanetbiplanet..1(ATTR) [nn] (ATTR)
biplanetbiplan..1(ATTR) [nn] (ATTR)
biproduktbiprodukt..1[nn] (PP_till_NP_x)
biproduktbiprodukt..1(ATTR) [nn] (ATTR)
birabira..1(ATTR) [nn] (ATTR)
birollbiroll..1[nn] (PP_i_NP_x)
birollbiroll..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bisakbisak..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bisarrbisarr..1[av] NP
bisarrbisarr..1SUPR_[av]
bisittarebisittare..1[nn] (PP_till_NP_A)
biskopbiskop..1(ATTR) [nn] (ATTR)
biskopligbiskoplig..1[av] NP
biskopligbiskoplig..1SUPR_[av]
biskopsstolPRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bismakbismak..1[nn] (PP_av_NP_x)
bisterbister..1[av] (INFCL)
bisterbister..1[av] NP
bistrobistro..1(ATTR) [nn] (ATTR)
biståndbistånd..1[nn] (PP_av_NP_A) (PP_till_NP_B/x)
biståndbistånd..1[nn] (PP_från_NP_A) (PP_till_NP_B/x)
bistårbistå..1S_NP_A [vb] DO_NP_B (PO_PP_med_x)
bisättningbisättning..1[nn] (PP_av_NP_A)
bisättningbisättning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bitbi..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bitbit..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bitbit..2(ATTR) [nn] (ATTR)
bitandebitande..1[av] NP
bitandebitande..1SUPR_[av]
biterbita..1S_NP_A [vb] PO_PP_i_x
biterbita..1S_NP_A [vb] PO_PP_på_x
biterbita..1S_NP_A [vb] DO_NP_B
bitonigPRIM..1[av] NP
bitonigPRIM..1SUPR_[av]
bitryckbitryck..1[nn] (PP_på_NP_x)
bitryckbitryck..1(ATTR) [nn] (ATTR)
biträdebiträde..1[nn] (PP_av_NP_A)
biträdebiträde..1[nn] (PP_till_NP_A)
biträderbiträda..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
bitskbitsk..1[av] (PP_mot_NP_A)
bitskbitsk..1[av] NP
bitsockerbitsocker..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bitterbitter..2[av] (PP_på_NP_A/x)
bitterbitter..1[av] (PP_på_NP_A/x)
bitterbitter..2[av] (PP_över_NP_x)
bitterbitter..1[av] (PP_över_NP_x)
bitterbitter..2[av] NP
bitterbitter..1[av] NP
bitterhetbitterhet..1[nn] (PP_mot_NP_A)
bitterhetbitterhet..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bitterhetbitterhet..1[nn] (PP_på_NP_A)
bitterhetbitterhet..1[nn] (PP_över_NP_x)
bitterljuvbitterljuv..1[av] (INFCL)
bitterljuvbitterljuv..1[av] NP
bittidabittida..1[ab] VP
biverkningbiverkning..1[nn] (PP_av_NP_x)
bivägbiväg..1[nn] (PP_till_NP_x)
bivägbiväg..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bjudningbjudning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bjäbbigbjäbbig..1[av] NP
bjäbbigbjäbbig..1SUPR_[av]
bjälkebjälke..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bjällrabjällra..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bjässebjässe..1(ATTR) [nn] (ATTR)
björkbjörk..1(ATTR) [nn] (ATTR)
björnbjörn..1(ATTR) [nn] (ATTR)
björnbärbjörnbär..1(ATTR) [nn] (ATTR)
björntjänstbjörntjänst..1(ATTR) [nn] (ATTR)
blackblack..2(ATTR) [nn] (ATTR)
blackigblackig..1[av] NP
blackigblackig..1SUPR_[av]
blackoutblackout..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bladdrarbladdra..1S_NP_A [vb] (PO_PP_om_x)
bladigPRIM..1[av] NP
bladigPRIM..1SUPR_[av]
blaffigPRIM..1[av] NP
blaffigPRIM..1SUPR_[av]
blajblaj..1[nn] (PP_om_NP_A/x)
blandbland..1[pp]
blandekonomiblandekonomi..1(ATTR) [nn] (ATTR)
blandningblandning..1[nn] (PP_av_NP_PL_A/x)
blandningblandning..1[nn] (PP_av_NP_x)
blankblank..2[av] NP
blankblank..3[av] NP
blankblank..1[av] NP
blankblank..2SUPR_[av]
blankblank..3SUPR_[av]
blankblank..1SUPR_[av]
blankettblankett..1(ATTR) [nn] (ATTR)
blankofullmaktblankofullmakt..1[nn] (INFCL)
blankofullmaktblankofullmakt..1(ATTR) [nn] (ATTR)
blanktPRIM..1[ab] VP
blarrblarr..1[nn] (PP_om_NP_A/x)
blarrblarr..1(ATTR) [nn] (ATTR)
blarrigPRIM..1[av] NP
blarrigPRIM..1SUPR_[av]
blaseradblaserad..1[av] (PP_på_NP_x)
blaseradblaserad..1[av] (PP_av_NP_x)
blaseradblaserad..1[av] NP
blaskablaska..2(ATTR) [nn] (ATTR)
blaskigblaskig..1[av] NP
blaskigblaskig..2[av] NP
blaskigblaskig..1SUPR_[av]
blaskigblaskig..2SUPR_[av]
blastblast..1(ATTR) [nn] (ATTR)
blazerblazer..1(ATTR) [nn] (ATTR)
blekblek..1[av] NP
blekblek..1SUPR_[av]
blekerbleka..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
bleknarblekna..1S_NP_A [vb] (PO_PP_av_x)
bleknosigPRIM..1[av] NP
bleknosigPRIM..1SUPR_[av]
bleksiktigbleksiktig..1[av] NP
bleksiktigbleksiktig..1SUPR_[av]
blemmigPRIM..1[av] NP
blemmigPRIM..1SUPR_[av]
blessyrblessyr..1(ATTR) [nn] (ATTR)
blickblick..1[nn] (PP_i_NP_x)
blickblick..1[nn] (PP_på_NP_A/x)
blickblick..1[nn] (PP_för_NP_x)
blickarblicka..1S_NP_A [vb] ADVL_DIR
blickfältblickfält..1(ATTR) [nn] (ATTR)
blickfångblickfång..1(ATTR) [nn] (ATTR)
blickpunktblickpunkt..1(ATTR) [nn] (ATTR)
blidblid..1[av] NP
blidblid..2[av] NP
blidblid..1SUPR_[av]
blidblid..2SUPR_[av]
blidkarblidka..1S_NP_A [vb] DO_NP_B
blidväderblidväder..1(ATTR) [nn] (ATTR)
blindblind..1[av] (PP_för_NP_x)
blindblind..1[av] NP
blindflygningblindflygning..1[nn] (PP_från_NP_x) (PP_till_NP_y)
blindflygningblindflygning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
blindkartablindkarta..1[nn] (PP_över_NP_x)
blindkartablindkarta..1(ATTR) [nn] (ATTR)
blindskriftblindskrift..1(ATTR) [nn] (ATTR)
blindskärblindskär..1(ATTR) [nn] (ATTR)
blindtarmblindtarm..1(ATTR) [nn] (ATTR)
blinkblink..2(ATTR) [nn] (ATTR)
blinkblink..1(ATTR) [nn] (ATTR)
blinkarblinka..1S_NP_A [vb] (PO_PP_åt_B)
blinkarblinka..2S_NP_A [vb] (PO_PP_åt_B)
blinkerblinker..1(ATTR) [nn] (ATTR)
blixtanfallblixtanfall..1[nn] (PP_mot_NP_x)
blixtanfallblixtanfall..1(ATTR) [nn] (ATTR)
blixtbelysningblixtbelysning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
blixtbelysningblixtbelysning..1[nn] (PP_av_NP_x)
blixtbesökblixtbesök..1[nn] (PP_av_NP_A) (PP_hos_NP_B)
blixtbesökblixtbesök..1(ATTR) [nn] (ATTR)
blixtbesökblixtbesök..1[nn] (PP_av_NP_A) (PP_i_NP_x)
blixtbesökblixtbesök..1[nn] (PP_av_NP_A) (PP_på_NP_x)
blixtkrigblixtkrig..1[nn] (PP_mot_NP_A/x)
blixtkrigblixtkrig..1(ATTR) [nn] (ATTR)
blixtkrigblixtkrig..1[nn] (PP_mellan_NP_PL_A/x)
blixtlåsblixtlås..1(ATTR) [nn] (ATTR)
blixtvisitblixtvisit..1(ATTR) [nn] (ATTR)
blixtvisitblixtvisit..1[nn] (PP_av_NP_A) (PP_i_NP_x)
blixtvisitblixtvisit..1[nn] (PP_av_NP_A) (PP_på_NP_x)
blockadblockad..2[nn] (PP_av_NP_A/x)
blockadblockad..1[nn] (PP_av_NP_A/x)
blockadblockad..2[nn] (PP_mot_NP_x)
blockadblockad..1[nn] (PP_mot_NP_x)
blockeradPRIM..1[av] NP
blockeradPRIM..1SUPR_[av]
blockerarblockera..1S_NP_x [vb] DO_NP_y
blockerarblockera..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
blockeringblockering..1[nn] (PP_av_NP_A/x)
blockeringblockering..1(ATTR) [nn] (ATTR)
blockflöjtblockflöjt..1(ATTR) [nn] (ATTR)
blockhusblockhus..1(ATTR) [nn] (ATTR)
blodblod..1(ATTR) [nn] (ATTR)
blodbadblodbad..1(ATTR) [nn] (ATTR)
blodbristblodbrist..1(ATTR) [nn] (ATTR)
blodfattigblodfattig..1[av] NP
blodfattigblodfattig..1SUPR_[av]
blodförgiftningblodförgiftning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
blodgivareblodgivare..1(ATTR) [nn] (ATTR)
blodhundblodhund..1(ATTR) [nn] (ATTR)
blodigblodig..1[av] NP
blodigblodig..1SUPR_[av]
blodkroppblodkropp..1(ATTR) [nn] (ATTR)
blodkärlblodkärl..1(ATTR) [nn] (ATTR)
blodomloppblodomlopp..1(ATTR) [nn] (ATTR)
blodproppblodpropp..1(ATTR) [nn] (ATTR)
blodprovblodprov..1(ATTR) [nn] (ATTR)
blodpuddingblodpudding..1(ATTR) [nn] (ATTR)
blodsbandblodsband..1(ATTR) [nn] (ATTR)
blodsprängdblodsprängd..1[av] NP
blodsprängdblodsprängd..1SUPR_[av]
blodsugareblodsugare..1(ATTR) [nn] (ATTR)
blodsutgjutelseblodsutgjutelse..1(ATTR) [nn] (ATTR)
blodtransfusionblodtransfusion..1(ATTR) [nn] (ATTR)
blodtörstigblodtörstig..1[av] NP
blodtörstigblodtörstig..1SUPR_[av]
blodviteblodvite..1(ATTR) [nn] (ATTR)
blomkålblomkål..1(ATTR) [nn] (ATTR)
blommarblomma..2S_NP_x [vb]
blommigblommig..1[av] NP
blommigblommig..1SUPR_[av]
blomningblomning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
blomsterblomster..1(ATTR) [nn] (ATTR)
blomstrarblomstra..1S_NP_x [vb]
blondblond..1[av] NP
blondblond..1SUPR_[av]
blondinblondin..1(ATTR) [nn] (ATTR)
blotblot..1(ATTR) [nn] (ATTR)
blottblott..1[ab] NP
blottablott..2[av] NP
blottablott..2SUPR_[av]
blottarblotta..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
blottareblottare..1(ATTR) [nn] (ATTR)
blottläggerblottlägga..1S_NP_A/x [vb] DO_NP_y
bluddrigPRIM..1[av] NP
bluddrigPRIM..1SUPR_[av]
bluesblues..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bluffbluff..1[nn] (PP_om_NP_A/x)
blundblund..1(ATTR) [nn] (ATTR)
blundarblunda..2S_NP_A [vb]
blundarblunda..1S_NP_A [vb]
blunderblunder..1(ATTR) [nn] (ATTR)
blusblus..1(ATTR) [nn] (ATTR)
blybly..2(ATTR) [nn] (ATTR)
blybly..1(ATTR) [nn] (ATTR)
blyertsblyerts..1(ATTR) [nn] (ATTR)
blygblyg..1[av] (PP_för_NP_A)
blygblyg..1[av] NP
blygdblygd..1(ATTR) [nn] (ATTR)
blygsamblygsam..2[av] NP
blygsamblygsam..1[av] NP
blygsamblygsam..2SUPR_[av]
blygsamblygsam..1SUPR_[av]
blygselblygsel..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bläckbläck..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bläckfiskbläckfisk..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bläckigPRIM..1[av] NP
bläckigPRIM..1SUPR_[av]
bläddrarbläddra..1S_NP_A [vb] (PO_PP_genom_x)
bläddrigPRIM..1[av] NP
bläddrigPRIM..1SUPR_[av]
bländandebländande..1[av] (INFCL)
bländandebländande..1[av] NP
bländverkbländverk..1(ATTR) [nn] (ATTR)
blängerblänga..1S_NP_A [vb] (PO_PP_på_B/x)
blänkerblänka..1S_NP_x [vb]
bläsigPRIM..1[av] NP
bläsigPRIM..1SUPR_[av]
blåblå..1[av] NP
blåblå..1SUPR_[av]
blåaktigblåaktig..1[av] NP
blåaktigblåaktig..1SUPR_[av]
blåblodigblåblodig..1[av] NP
blåblodigblåblodig..1SUPR_[av]
blåbärblåbär..1(ATTR) [nn] (ATTR)
blågulblågul..1[av] NP
blågulblågul..1SUPR_[av]
blåklintblåklint..1(ATTR) [nn] (ATTR)
blåkopiablåkopia..1[nn] (PP_av_NP_x)
blåkopiablåkopia..1(ATTR) [nn] (ATTR)
blåmärkeblåmärke..1(ATTR) [nn] (ATTR)
blånarblåna..1S_NP_x [vb]
blånekarblåneka..1S_NP_A [vb] (PO_PP_till_x)
blåserblåsa..4S_NP_A [vb] PO_PP_på_x
blåserblåsa..1S_NP_A [vb] PO_PP_på_x
blåserblåsa..3S_NP_A [vb] PO_PP_på_x
blåserblåsa..4S_det [vb]
blåserblåsa..1S_det [vb]
blåserblåsa..3S_det [vb]
blåsigblåsig..2[av] NP
blåsigblåsig..1[av] NP
blåsigblåsig..2SUPR_[av]
blåsigblåsig..1SUPR_[av]
blåsippablåsippa..1(ATTR) [nn] (ATTR)
blåskatarrblåskatarr..1(ATTR) [nn] (ATTR)
blåsningblåsning..3[nn] (PP_av_NP_x)
blåsningblåsning..2[nn] (PP_av_NP_x)
blåsningblåsning..1[nn] (PP_av_NP_x)
blåsningblåsning..3[nn] (PP_av_NP_A)
blåsningblåsning..2[nn] (PP_av_NP_A)
blåsningblåsning..1[nn] (PP_av_NP_A)
blåstblåst..1(ATTR) [nn] (ATTR)
blåställblåställ..1(ATTR) [nn] (ATTR)
blåsväderblåsväder..1(ATTR) [nn] (ATTR)
blåtirablåtira..1(ATTR) [nn] (ATTR)
blåögdblåögd..2[av] NP
blåögdblåögd..1[av] NP
blåögdblåögd..2SUPR_[av]
blåögdblåögd..1SUPR_[av]
blödarsjukablödarsjuka..1(ATTR) [nn] (ATTR)
blödigblödig..1[av] NP
blödigblödig..1SUPR_[av]
blödningblödning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
blöjablöja..1(ATTR) [nn] (ATTR)
blötblöt..1[av] (PP_om_NP_x)
blötblöt..1[av] NP
blötablöta..2(ATTR) [nn] (ATTR)
blötdjurblötdjur..1(ATTR) [nn] (ATTR)
blöterblöta..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
blötläggningblötläggning..1[nn] (PP_av_NP_x)
blötläggningblötläggning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bobo..2(ATTR) [nn] (ATTR)
boardingcardboardingcard..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bobinbobin..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bockarbocka..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
bockarbocka..2S_NP_A [vb] DO_NP_x
bockningbockning..1[nn] (PP_av_NP_x)
bockningbockning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bockprovbockprov..1[nn] (PP_av_NP_x)
bockprovbockprov..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bockprovbockprov..1[nn] (PP_på_NP_x)
bodbod..2(ATTR) [nn] (ATTR)
bodbod..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bodelningbodelning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bodybuildingbodybuilding..1(ATTR) [nn] (ATTR)
boendeboende..2(ATTR) [nn] (ATTR)
boendeboende..1(ATTR) [nn] (ATTR)
boendekostnadboendekostnad..1 [nn] (PP_för_NP_A)
boendekostnadboendekostnad..1(ATTR) [nn] (ATTR)
boettboett..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bofastbofast..1[av] NP
bofastbofast..1SUPR_[av]
bofinkbofink..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bofälligbofällig..1[av] NP
bofälligbofällig..1SUPR_[av]
bogbog..2(ATTR) [nn] (ATTR)
bogbog..3(ATTR) [nn] (ATTR)
bogbog..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bogserarbogsera..1S_NP_A/x [vb] DO_NP_B/y
bogseringbogsering..1[nn] (PP_av_NP_A/x)
bogseringbogsering..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bohagbohag..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bohembohem..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bojboj..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bojboj..3(ATTR) [nn] (ATTR)
bojboj..2(ATTR) [nn] (ATTR)
bojaboja..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bojkottbojkott..1[nn] (PP_av_NP_A/x)
bojkottarbojkotta..1S_NP_A [vb] DO_NP_B/x
bokbok..2(ATTR) [nn] (ATTR)
bokbok..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bokbok..2(ATTR) [nn] (ATTR)
bokbok..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bokarboka..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
bokarboka..2S_NP_A [vb] DO_NP_x
bokarboka..1S_NP_A [vbm]_om DO_NP_x
bokarboka..2S_NP_A [vbm]_om DO_NP_x
bokbussbokbuss..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bokfilmbokfilm..1[nn] (PP_av_NP_A) (PP_om_NP_B/x)
bokfilmbokfilm..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bokförbokföra..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
bokföringbokföring..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bokhandelbokhandel..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bokhyllabokhylla..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bokligboklig..1[av] NP
bokligboklig..1SUPR_[av]
bokslutbokslut..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bokstaverarbokstavera..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
bokstavligbokstavlig..1[av] NP
bokstavligbokstavlig..1SUPR_[av]
bokstavsordningbokstavsordning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bokstavstrobokstavstro..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bokstödbokstöd..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bolagbolag..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bollboll..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bollarbolla..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
bollarbolla..1S_NP_A [vb] (PO_PP_med_x)
bollformigPRIM..1[av] NP
bollformigPRIM..1SUPR_[av]
bollsinnebollsinne..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bolmarbolma..1S_NP_A [vb] (PO_PP_på_x)
bolmarbolma..1S_NP_x [vb]
bolmörtbolmört..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bolsjevikbolsjevik..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bolsterbolster..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bombom..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bombom..2(ATTR) [nn] (ATTR)
bombbomb..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bombanfallbombanfall..1[nn] (PP_mot_NP_x)
bombanfallbombanfall..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bombarbomba..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
bombardemangbombardemang..1[nn] (PP_av_NP_x)
bombardemangbombardemang..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bombarderarbombardera..1S_NP_A [vb] DO_NP_B PO_PP_med_x
bombarderarbombardera..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
bombastiskbombastisk..1[av] NP
bombastiskbombastisk..1SUPR_[av]
bombattentatbombattentat..1[nn] (PP_mot_NP_A/x)
bombattentatbombattentat..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bombmattabombmatta..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bombningbombning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bombrädbombräd..1[nn] (PP_mot_NP_x)
bombrädbombräd..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bombsäkerbombsäker..1SUPR_[av]
bombsäkerbombsäker..1[av] (PP_på_NP_A)
bommarbomma..1S_NP_A [vb] (DO_NP_x)
bommarbomma..2S_NP_A [vb] (DO_NP_x)
bommarbomma..3S_NP_A [vb] (DO_NP_x)
bomullbomull..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bonadbonad..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bonarbona..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
bondfångarebondfångare..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bondförsökbondförsök..1[nn] (INFCL)
bondförsökbondförsök..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bondgårdbondgård..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bondpermissionbondpermission..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bondpermissionbondpermission..1[nn] (PP_från_NP_x)
bondskbondsk..1[av] NP
bondskbondsk..1SUPR_[av]
boningboning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
boniteringbonitering..1[nn] (PP_av_NP_x)
boniteringbonitering..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bonusbonus..3(ATTR) [nn] (ATTR)
bonusbonus..2(ATTR) [nn] (ATTR)
bonusbonus..1(ATTR) [nn] (ATTR)
boomboom..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bootsboots..1(ATTR) [nn] (ATTR)
borbo..1S_NP_A [vb] ADVL_MNR
bordbord..2(ATTR) [nn] (ATTR)
bordbord..3(ATTR) [nn] (ATTR)
bordbord..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bordarborda..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
bordellbordell..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bordläggerbordlägga..2S_NP_A [vb] DO_NP_x
bordläggerbordlägga..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
bordläggningbordläggning..2[nn] (PP_av_NP_x)
bordläggningbordläggning..1[nn] (PP_av_NP_x)
bordssamtalbordssamtal..1[nn] (PP_med_NP_A) (PP_om_NP_B/x)
bordssamtalbordssamtal..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bordssamtalbordssamtal..1[nn] (PP_mellan_NP_PL_A) (PP_om_NP_B/x)
bordtennisbordtennis..1(ATTR) [nn] (ATTR)
borenboren..1[av] NP
borenboren..1SUPR_[av]
borgborg..1(ATTR) [nn] (ATTR)
borgarborga..1S_NP_A/x [vb] PO_PP_för_B
borgarrådborgarråd..1(ATTR) [nn] (ATTR)
borgenärborgenär..1(ATTR) [nn] (ATTR)
borgerligborgerlig..1[av] NP
borgerligborgerlig..2[av] NP
borgerligborgerlig..1SUPR_[av]
borgerligborgerlig..2SUPR_[av]
borgfredborgfred..1[nn] (PP_med_NP_A)
borgfredborgfred..1(ATTR) [nn] (ATTR)
borgfredborgfred..1[nn] (PP_mellan_NP_PL_A)
borgmästareborgmästare..1(ATTR) [nn] (ATTR)
borrborr..1(ATTR) [nn] (ATTR)
borrborr..2(ATTR) [nn] (ATTR)
borrarborra..1S_NP_A [vb] (DO_NP_x)
borriggPRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
borrningborrning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
borrtornborrtorn..1(ATTR) [nn] (ATTR)
borstborst..1(ATTR) [nn] (ATTR)
borstarborsta..1S_NP_A [vb] (DO_NP_x)
borsteborste..1(ATTR) [nn] (ATTR)
borstigborstig..1[av] NP
borstigborstig..1SUPR_[av]
bortbort..2[ab] VP
bortbort..1[ab] VP
bortbort..2VB [ab]
bortbort..1VB [ab]
bortaborta..1[ab] VP
bortaborta..2[ab] VP
bortaborta..3[ab] VP
bortaplanbortaplan..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bortblåstbortblåst..1[av] NP
bortblåstbortblåst..2[av] NP
bortblåstbortblåst..1SUPR_[av]
bortblåstbortblåst..2SUPR_[av]
borterstPRIM..1[av] NP
borterstPRIM..1SUPR_[av]
bortfallbortfall..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bortförklararbortförklara..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
bortförklaringbortförklaring..1[nn] (PP_av_NP_A/x)
bortförklaringbortförklaring..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bortgångbortgång..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bortkastadbortkastad..1[av] (PP_av_NP_A)
bortkastadbortkastad..1[av] NP
bortkommenbortkommen..1[av] NP
bortkommenbortkommen..1SUPR_[av]
bortombortom..1[pp]
bortrebortre..1[av] NP
bortrebortre..1SUPR_[av]
bortrestbortrest..1[av] NP
bortrestbortrest..1SUPR_[av]
bortsidabortsida..1[nn] (PP_av_NP_x)
bortsidabortsida..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bortskämdbortskämd..1[av] (PP_av_NP_A)
bortskämdbortskämd..1[av] NP
bortträngningbortträngning..1[nn] (PP_av_NP_A/x)
bortträngningbortträngning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bortåtbortåt..1[pp]
boskapboskap..1(ATTR) [nn] (ATTR)
boskillnadboskillnad..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bospararPRIM..1S_NP_A [vb]
bossboss..2[nn] (PP_för_NP_A/x)
bossboss..1[nn] (PP_för_NP_A/x)
bossboss..2(ATTR) [nn] (ATTR)
bossboss..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bossigbossig..1[av] NP
bossigbossig..1SUPR_[av]
bostadbostad..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bostadsanpassningsbidragPRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bostadsbidragbostadsbidrag..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bostadsdomstolPRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bostadsförmedlingbostadsförmedling..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bostadslånbostadslån..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bostadsrättbostadsrätt..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bostadsrättsföreningbostadsrättsförening..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bostadsrättslägenhetPRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bostadssparandebostadssparande..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bostadstilläggbostadstillägg..1 [nn] (PP_för_NP_A)
bostadstilläggbostadstillägg..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bostadstilläggbostadstillägg..1[nn] (PP_till_NP_A)
bosättningbosättning..1[nn] (PP_på_NP_x)
botbot..3(ATTR) [nn] (ATTR)
botbot..2(ATTR) [nn] (ATTR)
botbot..1(ATTR) [nn] (ATTR)
botbo..2(ATTR) [nn] (ATTR)
botanikbotanik..1(ATTR) [nn] (ATTR)
botarbota..1S_NP_A [vb] DO_NP_B/x
botemedelbotemedel..1(ATTR) [nn] (ATTR)
botfärdigbotfärdig..1[av] NP
botfärdigbotfärdig..1SUPR_[av]
botgöringbotgöring..1[nn] (PP_för_NP_x)
botgöringbotgöring..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bottenbotten..1[nn] (PP_av_NP_x)
bottenbotten..2[nn] (PP_av_NP_x)
bottenbotten..1[nn] (PP_i_NP_x)
bottenbotten..2[nn] (PP_i_NP_x)
bottenbotten..1[nn] (PP_på_NP_x)
bottenbotten..2[nn] (PP_på_NP_x)
bottenlånbottenlån..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bottennappbottennapp..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bottenskrapbottenskrap..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bottenskraparbottenskrapa..3S_NP_A [vb] DO_NP_x
bottenskraparbottenskrapa..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
bottenärligPRIM..1[av] NP
bottenärligPRIM..1SUPR_[av]
bottnarbottna..1S_NP_x [vb] PO_PP_i_y
bottnarbottna..1S_NP_A [vb]
boulevardboulevard..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bouppteckningbouppteckning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
boutredningboutredning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bovbov..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bovaktigbovaktig..1[av] NP
bovaktigbovaktig..1SUPR_[av]
bovetebovete..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bowlingbowling..1(ATTR) [nn] (ATTR)
boxbox..3(ATTR) [nn] (ATTR)
boxbox..2(ATTR) [nn] (ATTR)
boxbox..1(ATTR) [nn] (ATTR)
boxareboxare..1(ATTR) [nn] (ATTR)
boxningboxning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
brabra..3[av] (PP_i_NP_x)
brabra..4[av] (PP_i_NP_x)
brabra..3[av] NP
brabra..4[av] NP
brabra..1[ab] VP
brabra..2[ab] VP
brackabracka..1(ATTR) [nn] (ATTR)
brackaktigPRIM..1[av] NP
brackaktigPRIM..1SUPR_[av]
brackigbrackig..1[av] NP
brackigbrackig..1SUPR_[av]
bragdbragd..1(ATTR) [nn] (ATTR)
brakbrak..1(ATTR) [nn] (ATTR)
brakarbraka..1S_NP_x [vb]
brallabralla..1(ATTR) [nn] (ATTR)
brandbrand..1(ATTR) [nn] (ATTR)
brandbombbrandbomb..1[nn] (PP_mot_NP_A/x)
brandbombbrandbomb..1(ATTR) [nn] (ATTR)
brandfarligbrandfarlig..1[av] NP
brandfarligbrandfarlig..1SUPR_[av]
brandförsvarbrandförsvar..1(ATTR) [nn] (ATTR)
brandgulbrandgul..1[av] NP
brandgulbrandgul..1SUPR_[av]
brandigPRIM..1[av] NP
brandigPRIM..1SUPR_[av]
brandkårbrandkår..1(ATTR) [nn] (ATTR)
brandtalbrandtal..1(ATTR) [nn] (ATTR)
brandvarnarebrandvarnare..1(ATTR) [nn] (ATTR)
branschbransch..1(ATTR) [nn] (ATTR)
brantbrant..1[av] NP
brantbrant..1SUPR_[av]
brasabrasa..1(ATTR) [nn] (ATTR)
braskandebraskande..1[av] NP
braskandebraskande..1SUPR_[av]
brasklappbrasklapp..1(ATTR) [nn] (ATTR)
brassbrass..1(ATTR) [nn] (ATTR)
brassbrass..2(ATTR) [nn] (ATTR)
brasseriePRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bravadbravad..1[nn] (INFCL)
bravurbravur..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bredbred..2[av] NP
bredbred..1[av] NP
bredbred..2SUPR_[av]
bredbred..1SUPR_[av]
bredbarbredbar..1[av] NP
bredbarbredbar..1SUPR_[av]
breddbredd..1(ATTR) [nn] (ATTR)
breddarbredda..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
brederbre..1S_NP_A [vb] (DO_NP_x)
bredrandigbredrandig..1[av] NP
bredrandigbredrandig..1SUPR_[av]
bredsidabredsida..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bredskyggigbredskyggig..1[av] NP
bredskyggigbredskyggig..1SUPR_[av]
bredspårigbredspårig..1[av] NP
bredspårigbredspårig..1SUPR_[av]
bredvidbredvid..1[pp]
brevbrev..1(ATTR) [nn] (ATTR)
brevfrågabrevfråga..1(ATTR) [nn] (ATTR)
brevkortbrevkort..1[nn] (PP_från_NP_A) (PP_till_NP_B)
brevkortbrevkort..1(ATTR) [nn] (ATTR)
brevlådabrevlåda..1(ATTR) [nn] (ATTR)
brevromanbrevroman..1[nn] (PP_av_NP_A) (PP_om_NP_B/x)
brevromanbrevroman..1(ATTR) [nn] (ATTR)
brevsvarbrevsvar..1[nn] (PP_från_NP_A) (PP_till_NP_B)
brevsvarbrevsvar..1(ATTR) [nn] (ATTR)
brevväxlarbrevväxla..1S_NP_A_PL [vb]
brevväxlarbrevväxla..1S_NP_A [vb] PO_PP_med_B
brevväxlingbrevväxling..1[nn] (PP_med_NP_A)
brevväxlingbrevväxling..1(ATTR) [nn] (ATTR)
brevväxlingbrevväxling..1[nn] (PP_mellan_NP_PL_A/x)
bridgebridge..1(ATTR) [nn] (ATTR)
brigadbrigad..1(ATTR) [nn] (ATTR)
briljansbriljans..1(ATTR) [nn] (ATTR)
briljantbriljant..2[av] NP
briljantbriljant..2SUPR_[av]
briljantbriljant..1(ATTR) [nn] (ATTR)
briljerarbriljera..1S_NP_A [vb] (PO_PP_med_x)
bringabringa..2(ATTR) [nn] (ATTR)
bringarbringa..1S_NP_A/x [vb] DO_NP_y
brinkbrink..1(ATTR) [nn] (ATTR)
brinnerbrinna..2S_NP_A [vb] (PO_PP_av_x)
brinnerbrinna..1S_NP_A [vb] (PO_PP_av_x)
brinnerbrinna..2S_NP_x [vb]
brinnerbrinna..1S_NP_x [vb]
brisbris..1(ATTR) [nn] (ATTR)
briserarbrisera..1S_NP_x [vb]
bristbrist..1[nn] (PP_på_NP_PL_x)
bristbrist..1[nn] (PP_hos_NP_A/x)
bristbrist..1[nn] (PP_i_NP_A/x)
bristerbrista..2S_NP_A [vb] PO_PP_i_x
bristerbrista..1S_NP_A [vb] PO_PP_i_x
bristerbrista..2S_NP_x [vb] PO_PP_i_y
bristerbrista..1S_NP_x [vb] PO_PP_i_y
bristfälligbristfällig..1[av] NP
bristfälligbristfällig..1SUPR_[av]
bristfärdigPRIM..1[av] NP
bristfärdigPRIM..1SUPR_[av]
bristningbristning..1[nn] (PP_av_NP_A/x)
bristningbristning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bristningbristning..1[nn] (PP_i_NP_A/x)
bristningbristning..1[nn] (PP_på_NP_A/x)
bristyrkebristyrke..1(ATTR) [nn] (ATTR)
britsbrits..1(ATTR) [nn] (ATTR)
brittbritt..1(ATTR) [nn] (ATTR)
brittiskbrittisk..1[av] NP
brittiskbrittisk..1SUPR_[av]
brobro..1[nn] (PP_över_NP_x)
broccolibroccoli..1(ATTR) [nn] (ATTR)
broderarbrodera..1S_NP_A [vb] (DO_NP_x)
broderarbrodera..2S_NP_A [vb] (DO_NP_x)
broderligbroderlig..1[av] NP
broderligbroderlig..1SUPR_[av]
broderskapbroderskap..1[nn] (PP_mellan_NP_PL_A)
broderskapbroderskap..1[nn] (PP_med_NP_A)
broilerbroiler..1(ATTR) [nn] (ATTR)
brokbladigbrokbladig..1[av] NP
brokbladigbrokbladig..1SUPR_[av]
brokblommigbrokblommig..1[av] NP
brokblommigbrokblommig..1SUPR_[av]
brokigbrokig..1[av] NP
brokigbrokig..1SUPR_[av]
bronkitbronkit..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bronsbrons..2(ATTR) [nn] (ATTR)
bronsbro..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bronsbrons..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bronsålderbronsåldern..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bronsålderbronsålder..1(ATTR) [nn] (ATTR)
brorbror..1[nn] (PP_till_NP_A)
brorsabrorsa..1[nn] (PP_till_NP_A)
brorsbarnbrorsbarn..1(ATTR) [nn] (ATTR)
brorsonbrorson..1(ATTR) [nn] (ATTR)
broschbrosch..1(ATTR) [nn] (ATTR)
broschyrbroschyr..1[nn] (PP_av_NP_A) (PP_om_NP_B/x)
broschyrbroschyr..1(ATTR) [nn] (ATTR)
broskbrosk..1(ATTR) [nn] (ATTR)
broskigPRIM..1[av] NP
broskigPRIM..1SUPR_[av]
broslagningbroslagning..1[nn] (PP_mellan_NP_PL_x)
broslagningbroslagning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
broslagningbroslagning..1[nn] (PP_över_NP_x)
brospannbrospann..1[nn] (PP_över_NP_x)
brospannbrospann..1(ATTR) [nn] (ATTR)
brottbrott..1[nn] (PP_på_NP_x)
brottbrott..3[nn] (PP_på_NP_x)
brottbrott..2[nn] (PP_på_NP_x)
brottbrott..1[nn] (INFCL)
brottbrott..3[nn] (INFCL)
brottbrott..2[nn] (INFCL)
brottbrott..1[nn] (PP_mot_NP_A/x)
brottbrott..3[nn] (PP_mot_NP_A/x)
brottbrott..2[nn] (PP_mot_NP_A/x)
brottbrott..1[nn] (CL)
brottbrott..3[nn] (CL)
brottbrott..2[nn] (CL)
brottbrott..1(ATTR) [nn] (ATTR)
brottbrott..3(ATTR) [nn] (ATTR)
brottbrott..2(ATTR) [nn] (ATTR)
brottarebrottare..1(ATTR) [nn] (ATTR)
brottasbrottas..1S_NP_A [vb] PO_PP_med_B/x
brottningbrottning..1[nn] (PP_med_NP_A)
brottningsmatchbrottningsmatch..1[nn] (PP_med_NP_A)
brottningsmatchbrottningsmatch..1(ATTR) [nn] (ATTR)
brottningsmatchbrottningsmatch..1[nn] (PP_mellan_NP_PL_A)
brottsligbrottslig..1[av] NP
brottsligbrottslig..1SUPR_[av]
brottslighetbrottslighet..1(ATTR) [nn] (ATTR)
brottslingbrottsling..1(ATTR) [nn] (ATTR)
brottstyckebrottstycke..1(ATTR) [nn] (ATTR)
brudbrud..2(ATTR) [nn] (ATTR)
brudbrud..1(ATTR) [nn] (ATTR)
brudgumbrudgum..1(ATTR) [nn] (ATTR)
brudgåvabrudgåva..1[nn] (PP_från_NP_A)
brudgåvabrudgåva..1(ATTR) [nn] (ATTR)
brudstolbrudstol..1(ATTR) [nn] (ATTR)
brudtärnabrudtärna..1(ATTR) [nn] (ATTR)
brukbruk..3[nn] (PP_av_NP_x)
brukbruk..2[nn] (PP_av_NP_x)
brukbruk..1[nn] (PP_av_NP_x)
brukbruk..3[nn] (PP_för_NP_x)
brukbruk..2[nn] (PP_för_NP_x)
brukbruk..1[nn] (PP_för_NP_x)
brukbruk..3(ATTR) [nn] (ATTR)
brukbruk..2(ATTR) [nn] (ATTR)
brukbruk..1(ATTR) [nn] (ATTR)
brukbruk..3[nn] (INFCL)
brukbruk..2[nn] (INFCL)
brukbruk..1[nn] (INFCL)
brukarbruka..3S_NP_A [vb] DO_NP_x
brukarbruka..2S_NP_A [vb] DO_NP_x
brukarbruka..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
brukligbruklig..1[av] NP
brukligbruklig..1SUPR_[av]
bruksanvisningbruksanvisning..1[nn] (PP_för_NP_x)
bruksanvisningbruksanvisning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bruksvärdebruksvärde..1(ATTR) [nn] (ATTR)
brummarbrumma..1S_NP_A/x [vb]
brunbrun..1[av] NP
brunbrun..1SUPR_[av]
brunchbrunch..1(ATTR) [nn] (ATTR)
brunettPRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
brunrandigPRIM..1[av] NP
brunrandigPRIM..1SUPR_[av]
brunstbrunst..1(ATTR) [nn] (ATTR)
brunstigbrunstig..1[av] NP
brunstigbrunstig..1SUPR_[av]
brunögdbrunögd..1[av] NP
brunögdbrunögd..1SUPR_[av]
brusarbrusa..1S_NP_x [vb]
brusarbrusa..1S_NP_A [vbm]_upp
brustablettbrustablett..1(ATTR) [nn] (ATTR)
brutalbrutal..1[av] (PP_mot_NP_A)
brutalbrutal..1[av] NP
brutalitetbrutalitet..1[nn] (PP_mot_NP_A)
brutalitetbrutalitet..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bruttolönbruttolön..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bryderibryderi..1[nn] (PP_för_NP_A/x)
bryderibryderi..1[nn] (PP_över_NP_A/x)
bryderibryderi..1(ATTR) [nn] (ATTR)
brygdbrygd..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bryggabrygga..2(ATTR) [nn] (ATTR)
bryggarebryggare..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bryggerbrygga..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
bryggerbrygga..3S_NP_A [vb] DO_NP_x
bryggeribryggeri..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bryggmalenbryggmalen..1[av] NP
bryggmalenbryggmalen..1SUPR_[av]
brynbryn..1(ATTR) [nn] (ATTR)
brynebryne..1(ATTR) [nn] (ATTR)
brynerbryna..2S_NP_A [vb] DO_NP_x
brynerbryna..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
bryrbry..1S_NP_A [vbm]_sig
bryskbrysk..1[av] (PP_mot_NP_A)
bryskbrysk..1[av] NP
bryterbryta..4S_NP_A [vb] (PO_PP_mot_x)
bryterbryta..5S_NP_A [vb] (PO_PP_mot_x)
bryterbryta..6S_NP_A [vb] (PO_PP_mot_x)
bryterbryta..7S_NP_A [vb] (PO_PP_mot_x)
bryterbryta..1S_NP_A [vb] (PO_PP_mot_x)
bryterbryta..2S_NP_A [vb] (PO_PP_mot_x)
bryterbryta..3S_NP_A [vb] (PO_PP_mot_x)
bryterbryta..8S_NP_A [vb] (PO_PP_mot_x)
bryterbryta..9S_NP_A [vb] (PO_PP_mot_x)
bryterbryta..4S_NP_A [vb] DO_NP_x
bryterbryta..5S_NP_A [vb] DO_NP_x
bryterbryta..6S_NP_A [vb] DO_NP_x
bryterbryta..7S_NP_A [vb] DO_NP_x
bryterbryta..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
bryterbryta..2S_NP_A [vb] DO_NP_x
bryterbryta..3S_NP_A [vb] DO_NP_x
bryterbryta..8S_NP_A [vb] DO_NP_x
bryterbryta..9S_NP_A [vb] DO_NP_x
bryterbryta..4S_NP_A [vb] PO_PP_på_x
bryterbryta..5S_NP_A [vb] PO_PP_på_x
bryterbryta..6S_NP_A [vb] PO_PP_på_x
bryterbryta..7S_NP_A [vb] PO_PP_på_x
bryterbryta..1S_NP_A [vb] PO_PP_på_x
bryterbryta..2S_NP_A [vb] PO_PP_på_x
bryterbryta..3S_NP_A [vb] PO_PP_på_x
bryterbryta..8S_NP_A [vb] PO_PP_på_x
bryterbryta..9S_NP_A [vb] PO_PP_på_x
bryterbryta..4S_NP_A [vb] PO_PP_med_B
bryterbryta..5S_NP_A [vb] PO_PP_med_B
bryterbryta..6S_NP_A [vb] PO_PP_med_B
bryterbryta..7S_NP_A [vb] PO_PP_med_B
bryterbryta..1S_NP_A [vb] PO_PP_med_B
bryterbryta..2S_NP_A [vb] PO_PP_med_B
bryterbryta..3S_NP_A [vb] PO_PP_med_B
bryterbryta..8S_NP_A [vb] PO_PP_med_B
bryterbryta..9S_NP_A [vb] PO_PP_med_B
bryterbryta..4S_NP_A [vb] DO_NP_x
bryterbryta..5S_NP_A [vb] DO_NP_x
bryterbryta..6S_NP_A [vb] DO_NP_x
bryterbryta..7S_NP_A [vb] DO_NP_x
bryterbryta..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
bryterbryta..2S_NP_A [vb] DO_NP_x
bryterbryta..3S_NP_A [vb] DO_NP_x
bryterbryta..8S_NP_A [vb] DO_NP_x
bryterbryta..9S_NP_A [vb] DO_NP_x
bryterbryta..4S_NP_A [vb] DO_NP_x
bryterbryta..5S_NP_A [vb] DO_NP_x
bryterbryta..6S_NP_A [vb] DO_NP_x
bryterbryta..7S_NP_A [vb] DO_NP_x
bryterbryta..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
bryterbryta..2S_NP_A [vb] DO_NP_x
bryterbryta..3S_NP_A [vb] DO_NP_x
bryterbryta..8S_NP_A [vb] DO_NP_x
bryterbryta..9S_NP_A [vb] DO_NP_x
bryterbryta..4S_NP_x [vb] DO_NP_y
bryterbryta..5S_NP_x [vb] DO_NP_y
bryterbryta..6S_NP_x [vb] DO_NP_y
bryterbryta..7S_NP_x [vb] DO_NP_y
bryterbryta..1S_NP_x [vb] DO_NP_y
bryterbryta..2S_NP_x [vb] DO_NP_y
bryterbryta..3S_NP_x [vb] DO_NP_y
bryterbryta..8S_NP_x [vb] DO_NP_y
bryterbryta..9S_NP_x [vb] DO_NP_y
bryterbryta..4S_NP_A [vb] DO_NP_x
bryterbryta..5S_NP_A [vb] DO_NP_x
bryterbryta..6S_NP_A [vb] DO_NP_x
bryterbryta..7S_NP_A [vb] DO_NP_x
bryterbryta..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
bryterbryta..2S_NP_A [vb] DO_NP_x
bryterbryta..3S_NP_A [vb] DO_NP_x
bryterbryta..8S_NP_A [vb] DO_NP_x
bryterbryta..9S_NP_A [vb] DO_NP_x
bryterbryta..4S_NP_A [vbm]_samman
bryterbryta..5S_NP_A [vbm]_samman
bryterbryta..6S_NP_A [vbm]_samman
bryterbryta..7S_NP_A [vbm]_samman
bryterbryta..1S_NP_A [vbm]_samman
bryterbryta..2S_NP_A [vbm]_samman
bryterbryta..3S_NP_A [vbm]_samman
bryterbryta..8S_NP_A [vbm]_samman
bryterbryta..9S_NP_A [vbm]_samman
brytningbrytning..1[nn] (PP_av_NP_x)
brytningbrytning..2[nn] (PP_av_NP_x)
brytningbrytning..3[nn] (PP_av_NP_x)
brytningbrytning..4[nn] (PP_av_NP_x)
brytningbrytning..5[nn] (PP_av_NP_x)
brytningbrytning..6[nn] (PP_av_NP_x)
brytningbrytning..7[nn] (PP_av_NP_x)
brytningbrytning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
brytningbrytning..2(ATTR) [nn] (ATTR)
brytningbrytning..3(ATTR) [nn] (ATTR)
brytningbrytning..4(ATTR) [nn] (ATTR)
brytningbrytning..5(ATTR) [nn] (ATTR)
brytningbrytning..6(ATTR) [nn] (ATTR)
brytningbrytning..7(ATTR) [nn] (ATTR)
brytningbrytning..1[nn] (PP_mellan_NP_PL_A)
brytningbrytning..2[nn] (PP_mellan_NP_PL_A)
brytningbrytning..3[nn] (PP_mellan_NP_PL_A)
brytningbrytning..4[nn] (PP_mellan_NP_PL_A)
brytningbrytning..5[nn] (PP_mellan_NP_PL_A)
brytningbrytning..6[nn] (PP_mellan_NP_PL_A)
brytningbrytning..7[nn] (PP_mellan_NP_PL_A)
brytningbrytning..1[nn] (PP_med_NP_A)
brytningbrytning..2[nn] (PP_med_NP_A)
brytningbrytning..3[nn] (PP_med_NP_A)
brytningbrytning..4[nn] (PP_med_NP_A)
brytningbrytning..5[nn] (PP_med_NP_A)
brytningbrytning..6[nn] (PP_med_NP_A)
brytningbrytning..7[nn] (PP_med_NP_A)
bräckerbräcka..4S_NP_A [vb] DO_NP_B (PO_PP_med_x)
bräckerbräcka..1S_NP_A [vb] DO_NP_B (PO_PP_med_x)
bräckerbräcka..2S_NP_A [vb] DO_NP_B (PO_PP_med_x)
bräckerbräcka..3S_NP_A [vb] DO_NP_B (PO_PP_med_x)
bräckerbräcka..4S_NP_A [vb] DO_NP_x
bräckerbräcka..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
bräckerbräcka..2S_NP_A [vb] DO_NP_x
bräckerbräcka..3S_NP_A [vb] DO_NP_x
bräckerbräcka..4S_NP_A [vb] DO_NP_x
bräckerbräcka..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
bräckerbräcka..2S_NP_A [vb] DO_NP_x
bräckerbräcka..3S_NP_A [vb] DO_NP_x
bräckerbräcka..4S_NP_x [vb]
bräckerbräcka..1S_NP_x [vb]
bräckerbräcka..2S_NP_x [vb]
bräckerbräcka..3S_NP_x [vb]
bräckjärnbräckjärn..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bräckligbräcklig..1[av] NP
bräckligbräcklig..1SUPR_[av]
brädabräde..1(ATTR) [nn] (ATTR)
brädabräda..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bräddbrädd..1(ATTR) [nn] (ATTR)
brädebräde..1(ATTR) [nn] (ATTR)
brädseglarbrädsegla..1S_NP_A [vb]
bräkerbräka..1S_NP_x [vb]
brämbräm..1(ATTR) [nn] (ATTR)
brändPRIM..1[av] NP
brändPRIM..1SUPR_[av]
brännandebrännande..1[av] NP
brännandebrännande..1SUPR_[av]
brännbarbrännbar..1[av] NP
brännbarbrännbar..1SUPR_[av]
brännbollbrännboll..2(ATTR) [nn] (ATTR)
brännbollbrännboll..1(ATTR) [nn] (ATTR)
brännmärkerbrännmärka..1S_NP_A [vb] DO_NP_B/x
brännmärkerbrännmärka..2S_NP_A [vb] DO_NP_B/x
brännpunktbrännpunkt..1(ATTR) [nn] (ATTR)
brännvinbrännvin..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bränslebränsle..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bräschbräsch..1[nn] (PP_i_NP_x)
brättebrätte..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bråckbråck..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bråddjupbråddjup..1[av] NP
bråddjupbråddjup..1SUPR_[av]
bråddjupbråddjup..2(ATTR) [nn] (ATTR)
brådisPRIM..1[av] NP
brådisPRIM..1SUPR_[av]
brådmogenbrådmogen..1[av] NP
brådmogenbrådmogen..1SUPR_[av]
brådskabrådska..1[nn] (PP_med_NP_A/x)
brådskandebrådskande..1[av] NP
brådskandebrådskande..1SUPR_[av]
bråkbråk..2[nn] (PP_med_NP_A)
bråkbråk..1[nn] (PP_med_NP_A)
bråkbråk..2(ATTR) [nn] (ATTR)
bråkbråk..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bråkarbråka..2S_NP_A [vb] (PO_PP_med_x)
bråkarbråka..1S_NP_A [vb] (PO_PP_med_x)
bråkdelbråkdel..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bråkigbråkig..1[av] NP
bråkigbråkig..1SUPR_[av]
bråkmakarebråkmakare..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bråtebråte..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bråtigPRIM..1[av] NP
bråtigPRIM..1SUPR_[av]
bråttomPRIM..1[ab] VP
brödbröd..1(ATTR) [nn] (ATTR)
brödfödabrödföda..1(ATTR) [nn] (ATTR)
brödraskapbrödraskap..1(ATTR) [nn] (ATTR)
brödrostbrödrost..1(ATTR) [nn] (ATTR)
brödstilbrödstil..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bröllopbröllop..1[nn] (PP_mellan_NP_PL_A)
bröllopbröllop..1[nn] (PP_med_NP_A)
bröllopsresabröllopsresa..1[nn] (PP_till_NP_x)
bröllopsresabröllopsresa..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bröstbröst..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bröstbröst..2(ATTR) [nn] (ATTR)
bröstkaramellbröstkaramell..1[nn] (PP_mot_NP_x)
bröstkaramellbröstkaramell..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bröstkorgbröstkorg..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bröstsimbröstsim..1(ATTR) [nn] (ATTR)
buarbua..1S_NP_A [vb] (PO_PP_åt_B/x)
bubblabubbla..3(ATTR) [nn] (ATTR)
bubblabubbla..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bubblarbubbla..2S_NP_x [vb]
bubbligbubblig..1[av] NP
bubbligbubblig..1SUPR_[av]
bucklabuckla..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bucklabuckla..3(ATTR) [nn] (ATTR)
bucklabuckla..2(ATTR) [nn] (ATTR)
buckligbucklig..1[av] NP
buckligbucklig..1SUPR_[av]
budbud..1(ATTR) [nn] (ATTR)
budbud..3(ATTR) [nn] (ATTR)
budbud..2(ATTR) [nn] (ATTR)
budbud..5(ATTR) [nn] (ATTR)
budbud..4(ATTR) [nn] (ATTR)
budbud..1[nn] (PP_efter_NP_A)
budbud..3[nn] (PP_efter_NP_A)
budbud..2[nn] (PP_efter_NP_A)
budbud..5[nn] (PP_efter_NP_A)
budbud..4[nn] (PP_efter_NP_A)
budbud..1[nn] (PP_om_NP_x)
budbud..3[nn] (PP_om_NP_x)
budbud..2[nn] (PP_om_NP_x)
budbud..5[nn] (PP_om_NP_x)
budbud..4[nn] (PP_om_NP_x)
buddismbuddhism..1(ATTR) [nn] (ATTR)
budgetbudget..1(ATTR) [nn] (ATTR)
budobudo..1(ATTR) [nn] (ATTR)
budskapbudskap..1(ATTR) [nn] (ATTR)
buffelaktigbuffelaktig..1[av] NP
buffelaktigbuffelaktig..1SUPR_[av]
buffertbuffert..1(ATTR) [nn] (ATTR)
buffligbufflig..1[av] NP
buffligbufflig..1SUPR_[av]
buffébuffé..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bugningbugning..1[nn] (PP_av_NP_A) (PP_mot_NP_B)
bugningbugning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bukbuk..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bukettbukett..1[nn] (NP_PL_x)
bukettbukett..1[nn] (PP_av_NP_x)
bukettbukett..1[nn] (PP_med_NP_x)
bukettbukett..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bukigbukig..1[av] NP
bukigbukig..1SUPR_[av]
buklandarbuklanda..1S_NP_A/x [vb]
bukspottkörtelbukspottkörtel..1(ATTR) [nn] (ATTR)
buktbukt..1(ATTR) [nn] (ATTR)
buktarbukta..1S_NP_x [vb]
buktarbukta..1S_NP_x [vb]
buktigbuktig..1[av] NP
buktigbuktig..1SUPR_[av]
bulabula..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bulgarbulgar..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bulgariskbulgarisk..1[av] NP
bulgariskbulgarisk..1SUPR_[av]
buljongbuljong..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bullabulle..1[nn] (PP_om_NP_A/x)
bullabulla..1[nn] (PP_om_NP_A/x)
bullabulla..2[nn] (PP_om_NP_A/x)
bulldoggbulldogg..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bullebulle..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bullerbuller..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bullermattabullermatta..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bulletinbulletin..1[nn] (PP_om_NP_A/x)
bulligbullig..1[av] NP
bulligbullig..1SUPR_[av]
bullrarbullra..1S_NP_A/x [vb]
bullrigbullrig..1[av] NP
bullrigbullrig..1SUPR_[av]
bulnadbulnad..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bultbult..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bultarbulta..1S_NP_A [vb] (PO_PP_på_B/x)
bultarbulta..1S_NP_x [vb]
bulvanbulvan..1[nn] (PP_för_NP_A/x)
bumerangbumerang..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bumlingbumling..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bumsbums..1[ab] VP
bundsförvantbundsförvant..1[nn] (PP_till_NP_A)
bungalowbungalow..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bunkebunke..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bunkerbunker..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bunkerbunker..2(ATTR) [nn] (ATTR)
bunkrarbunkra..1S_NP_x [vb] (DO_NP_y)
buntbunt..1[nn] (NP_PL_x)
buntbunt..1[nn] (PP_av_NP_x)
buntbunt..1[nn] (PP_med_NP_x)
buntbunt..1(ATTR) [nn] (ATTR)
burbur..1(ATTR) [nn] (ATTR)
burdusburdus..1[av] (PP_mot_NP_A)
burdusburdus..1[av] NP
burgenburgen..1[av] NP
burgenburgen..1SUPR_[av]
burkburk..1[nn] (NP_PL_x)
burkburk..1[nn] (PP_med_NP_x)
burkburk..1(ATTR) [nn] (ATTR)
burkigPRIM..1[av] NP
burkigPRIM..1SUPR_[av]
burleskburlesk..1[av] NP
burleskburlesk..1SUPR_[av]
burmanskaburmanska..1(ATTR) [nn] (ATTR)
burmanskaburmanska..2(ATTR) [nn] (ATTR)
burrhårigPRIM..1[av] NP
burrhårigPRIM..1SUPR_[av]
burrigburrig..1[av] NP
burrigburrig..1SUPR_[av]
burspråkburspråk..1(ATTR) [nn] (ATTR)
busbus..1(ATTR) [nn] (ATTR)
busaktigPRIM..1[av] NP
busaktigPRIM..1SUPR_[av]
busarbusa..1S_NP_A [vb] (PO_PP_med_B/x)
busebuse..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bushbush..1(ATTR) [nn] (ATTR)
busigbusig..1[av] NP
busigbusig..1SUPR_[av]
businessbusiness..1(ATTR) [nn] (ATTR)
buskablygbuskablyg..1[av] NP
buskablygbuskablyg..1SUPR_[av]
buskagebuskage..1(ATTR) [nn] (ATTR)
buskebuske..1(ATTR) [nn] (ATTR)
buskigbuskig..1[av] NP
buskigbuskig..1SUPR_[av]
buskisbuskis..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bussbuss..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bussbuss..2(ATTR) [nn] (ATTR)
bussbuss..3(ATTR) [nn] (ATTR)
bussigbussig..1[av] (PP_mot_NP_A)
bussigbussig..1[av] NP
buteljbutelj..1[nn] (NP_PL_x)
buteljbutelj..1[nn] (PP_med_NP_x)
buteljbutelj..1(ATTR) [nn] (ATTR)
butikbutik..1(ATTR) [nn] (ATTR)
butterbutter..1[av] NP
butterbutter..1SUPR_[av]
buttigPRIM..1[av] NP
buttigPRIM..1SUPR_[av]
bygdbygd..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bygelbygel..1(ATTR) [nn] (ATTR)
byggebygge..1(ATTR) [nn] (ATTR)
byggerbygga..1S_NP_x [vb] PO_PP_på_y
byggerbygga..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
bygglovbygglov..1(ATTR) [nn] (ATTR)
byggmästarebyggmästare..1(ATTR) [nn] (ATTR)
byggnadbyggnad..1[nn] (PP_av_NP_x)
byggnadbyggnad..1(ATTR) [nn] (ATTR)
byggnadsförbudPRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
byggnadslovbyggnadslov..1[nn] (PP_för_NP_x)
byggnadslovbyggnadslov..1(ATTR) [nn] (ATTR)
byggnadsnämndbyggnadsnämnd..1(ATTR) [nn] (ATTR)
byggnadstillståndbyggnadstillstånd..1[nn] (PP_för_NP_x)
byggnadstillståndbyggnadstillstånd..1(ATTR) [nn] (ATTR)
byggnationbyggnation..1[nn] (PP_av_NP_x)
byigbyig..1[av] NP
byigbyig..1SUPR_[av]
bykbyk..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bylingbyling..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bylsigbylsig..1[av] NP
bylsigbylsig..1SUPR_[av]
byltebylte..1(ATTR) [nn] (ATTR)
byrackabyracka..1(ATTR) [nn] (ATTR)
byråbyrå..2(ATTR) [nn] (ATTR)
byråbyrå..1(ATTR) [nn] (ATTR)
byråbyrå..2(ATTR) [nn] (ATTR)
byråbyrå..1(ATTR) [nn] (ATTR)
byråkratibyråkrati..1(ATTR) [nn] (ATTR)
byråkratiskbyråkratisk..1[av] NP
byråkratiskbyråkratisk..1SUPR_[av]
byssjigPRIM..1[av] NP
byssjigPRIM..1SUPR_[av]
bystbyst..1[nn] (PP_i_NP_x)
bystbyst..2[nn] (PP_i_NP_x)
bystbyst..1[nn] (PP_av_NP_A)
bystbyst..2[nn] (PP_av_NP_A)
bystbyst..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bystbyst..2(ATTR) [nn] (ATTR)
bytebyte..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bytebyte..3(ATTR) [nn] (ATTR)
bytebyte..2(ATTR) [nn] (ATTR)
byterbyta..1S_NP_A [vb] DO_NP_x (PO_PP_mot_y)
bytesbalansbytesbalans..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bytesrättPRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
byxabyxor..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bäckbäck..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bäddbädd..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bäddbädd..2(ATTR) [nn] (ATTR)
bäddarbädda..1S_NP_A [vb] (DO_NP_x)
bägarebägare..1[nn] (PP_med_NP_x)
bägarebägare..1[nn] (NP_PL_x)
bägarebägare..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bägarformigPRIM..1[av] NP
bägarformigPRIM..1SUPR_[av]
bälgbälg..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bältebälte..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bältebälte..2(ATTR) [nn] (ATTR)
bänderbända..1S_NP_A [vb] (PO_PP_med_x)
bänkbänk..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bänkkamratbänkkamrat..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bänkkamratbänkkamrat..1[nn] (PP_med_NP_A)
bärbär..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bärbära..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
bärbära..2S_NP_A [vb] DO_NP_x
bärbära..3S_NP_A [vb] DO_NP_x
bärarebärare..1[nn] (PP_av_NP_x)
bärfattigPRIM..1[av] NP
bärfattigPRIM..1SUPR_[av]
bärgarbärga..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
bärgningbärgning..1[nn] (PP_av_NP_x)
bärgningbärgning..2[nn] (PP_av_NP_x)
bärgningsbilbärgningsbil..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bärigbärig..1[av] NP
bärigbärig..2[av] NP
bärigbärig..1SUPR_[av]
bärigbärig..2SUPR_[av]
bäringbäring..1[nn] (PP_på_NP_x)
bärkraftbärkraft..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bärkraftigbärkraftig..1[av] NP
bärkraftigbärkraftig..1SUPR_[av]
bärnstenbärnsten..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bärsabärsa..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bärsabärsa..3(ATTR) [nn] (ATTR)
bärsärkagångbärsärkagång..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bästbra..3[av] NP
bästbäst..1[av] NP
bästgod..1[av] NP
bästgod..2[av] NP
bästgod..3[av] NP
bästbra..3SUPR_[av]
bästbäst..1SUPR_[av]
bästgod..1SUPR_[av]
bästgod..2SUPR_[av]
bästgod..3SUPR_[av]
bästisbästis..1[nn] (PP_till_NP_A)
bästsäljarebästsäljare..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bättrarbättra..1S_NP_A [vbm]_sig
bättrebra..3[av] NP
bättregod..1[av] NP
bättregod..2[av] NP
bättregod..3[av] NP
bättrebra..3SUPR_[av]
bättregod..1SUPR_[av]
bättregod..2SUPR_[av]
bättregod..3SUPR_[av]
bättringbättring..1[nn] (PP_av_NP_x)
bävarbäva..1S_NP_A [vb] (PO_PP_för_x)
bäverbäver..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bågbåg..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bågebåge..2(ATTR) [nn] (ATTR)
bågebåge..3(ATTR) [nn] (ATTR)
bågebåge..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bågfilbågfil..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bågformigbågformig..1[av] NP
bågformigbågformig..1SUPR_[av]
bågigbågig..1[av] NP
bågigbågig..1SUPR_[av]
bålbål..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bålbål..3(ATTR) [nn] (ATTR)
bålbål..2(ATTR) [nn] (ATTR)
bålverkbålverk..1[nn] (PP_mot_NP_x)
bångstyrigbångstyrig..1[av] NP
bångstyrigbångstyrig..1SUPR_[av]
bårbår..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bårdbård..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bårhusbårhus..1(ATTR) [nn] (ATTR)
båsbås..1(ATTR) [nn] (ATTR)
båtbåt..1(ATTR) [nn] (ATTR)
båtformigbåtformig..1[av] NP
båtformigbåtformig..1SUPR_[av]
båtplatsbåtplats..1(ATTR) [nn] (ATTR)
båtsmanbåtsman..1(ATTR) [nn] (ATTR)
böcklingböckling..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bögbög..1(ATTR) [nn] (ATTR)
böjelseböjelse..1[nn] (PP_för_NP_A/x)
böjerböja..2S_NP_A [vb] DO_NP_x
böjerböja..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
böjligböjlig..1[av] NP
böjligböjlig..1SUPR_[av]
böjningböjning..2[nn] (PP_av_NP_x)
böjningböjning..1[nn] (PP_av_NP_x)
böjningböjning..2[nn] (PP_på_NP_x)
böjningböjning..1[nn] (PP_på_NP_x)
böjningböjning..2[nn] (PP_av_NP_x)
böjningböjning..1[nn] (PP_av_NP_x)
bökigbökig..1[av] (INFCL)
bökigbökig..1[av] NP
bölarböla..1S_NP_A/x [vb]
bölarböla..2S_NP_A/x [vb]
böldböld..1(ATTR) [nn] (ATTR)
böljabölja..1(ATTR) [nn] (ATTR)
böljarbölja..2S_NP_x [vb]
bönbön..1[nn] (PP_om_NP_x) (PP_till_NP_A)
bönbön..2[nn] (PP_om_NP_x) (PP_till_NP_A)
bönarböna..3S_NP_A [vb] PO_PP_om_x
böneskriftböneskrift..1[nn] (PP_till_NP_A)
böneskriftböneskrift..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bönfallerbönfalla..1S_NP_A [vb] PO_PP_om_x
bönformigbönformig..1[av] NP
bönformigbönformig..1SUPR_[av]
bönhusPRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bönhörbönhöra..1S_NP_A [vb] DO_NP_B
bördbörd..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bördabörda..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bördigbördig..1SUPR_[av]
börjanbörjan..1[nn] (PP_av_NP_x)
börjanbörjan..1[nn] (PP_till_NP_x)
börjanbörjan..1[nn] (PP_på_NP_x)
börjarbörja..1S_NP_A [vb] PO_PP_med_x
börsbörs..1(ATTR) [nn] (ATTR)
börsbörs..2(ATTR) [nn] (ATTR)
börsnoteringbörsnotering..1[nn] (PP_av_NP_x)
börsnoteringbörsnotering..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bösshållbösshåll..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bössinsamlingbössinsamling..1 [nn] (PP_för_NP_A)
bössinsamlingbössinsamling..1(ATTR) [nn] (ATTR)
bössinsamlingbössinsamling..1[nn] (PP_till_NP_A)
bötarböta..1S_NP_A [vb] (DO_NP_x)
bötarböta..2S_NP_A [vb] (DO_NP_x)
bötarböta..3S_NP_A [vb] (DO_NP_x)
bötfällerbötfälla..1S_NP_A [vb] DO_NP_B
cabrioletcabriolet..1(ATTR) [nn] (ATTR)
cafeteriacafeteria..1(ATTR) [nn] (ATTR)
camparcampa..1S_NP_A [vb] (ADVL_LOC)
camparecampare..1(ATTR) [nn] (ATTR)
campingcamping..1(ATTR) [nn] (ATTR)
cancercancer..1(ATTR) [nn] (ATTR)
cancerogenkarcinogen..1[av] NP
cancerogenkarcinogen..1SUPR_[av]
cannabiscannabis..1(ATTR) [nn] (ATTR)
cappuccinocappuccino..1(ATTR) [nn] (ATTR)
carportPRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
celeberceleber..1[av] NP
celeberceleber..1SUPR_[av]
celebritetcelebritet..1(ATTR) [nn] (ATTR)
celibatcelibat..1(ATTR) [nn] (ATTR)
cellgiftcellgift..1(ATTR) [nn] (ATTR)
cellistcellist..1(ATTR) [nn] (ATTR)
cellocello..1(ATTR) [nn] (ATTR)
cellofancellofan..1(ATTR) [nn] (ATTR)
cellulosacellulosa..1(ATTR) [nn] (ATTR)
cementcement..1(ATTR) [nn] (ATTR)
cementeringcementering..3[nn] (PP_av_NP_x)
cementeringcementering..2[nn] (PP_av_NP_x)
cementeringcementering..1[nn] (PP_av_NP_x)
cementeringcementering..3(ATTR) [nn] (ATTR)
cementeringcementering..2(ATTR) [nn] (ATTR)
cementeringcementering..1(ATTR) [nn] (ATTR)
censurcensur..1[nn] (PP_över_NP_x)
censurcensur..1[nn] (PP_av_NP_A/x)
censurerarcensurera..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
centercenter..1(ATTR) [nn] (ATTR)
centercentrum..1(ATTR) [nn] (ATTR)
centercenter..1(ATTR) [nn] (ATTR)
centercentrum..1(ATTR) [nn] (ATTR)
centilitercentiliter..1(ATTR) [nn] (ATTR)
centimetercentimeter..1(ATTR) [nn] (ATTR)
centralcentral..1[av] NP
centralcentral..1SUPR_[av]
centralcentral..2(ATTR) [nn] (ATTR)
centraliserarcentralisera..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
centraliseringcentralisering..1[nn] (PP_av_NP_x)
centraliseringcentralisering..1(ATTR) [nn] (ATTR)
centralortcentralort..1[nn] (PP_för_NP_x)
centralortcentralort..1(ATTR) [nn] (ATTR)
centralortcentralort..1[nn] (PP_i_NP_x)
centralortcentralort..1[nn] (PP_på_NP_x)
centralstyrdcentralstyrd..1[av] NP
centralstyrdcentralstyrd..1SUPR_[av]
centralvärmecentralvärme..1(ATTR) [nn] (ATTR)
centrifugcentrifug..1(ATTR) [nn] (ATTR)
centrifugerarcentrifugera..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
centrumcentrum..1[nn] (PP_av_NP_x)
centrumcentrum..1[nn] (PP_för_NP_x)
ceratcerat..1(ATTR) [nn] (ATTR)
ceremoniceremoni..1(ATTR) [nn] (ATTR)
cerneringcernering..1[nn] (PP_av_NP_A/x)
cerneringcernering..1(ATTR) [nn] (ATTR)
certifikatcertifikat..1[nn] (PP_för_NP_x)
cesiumcesium..1(ATTR) [nn] (ATTR)
cessioncession..1[nn] (PP_av_NP_x) (PP_till_NP_y)
cessioncession..1(ATTR) [nn] (ATTR)
champagnechampagne..1(ATTR) [nn] (ATTR)
champinjonchampinjon..1(ATTR) [nn] (ATTR)
championchampion..1(ATTR) [nn] (ATTR)
chanschans..1[nn] (PP_på_NP_x)
chanschans..1[nn] (PP_till_NP_x)
chansarchansa..1S_NP_A [vb] (PO_PP_på_x)
chansningchansning..1[nn] (PP_av_NP_A)
chansningchansning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
chansonchanson..1[nn] (PP_av_NP_A)
chansonchanson..1(ATTR) [nn] (ATTR)
chansonettchansonett..2[nn] (PP_av_NP_A)
chansonettchansonett..1[nn] (PP_av_NP_A)
chansonettchansonett..2(ATTR) [nn] (ATTR)
chansonettchansonett..1(ATTR) [nn] (ATTR)
chanstagningchanstagning..1[nn] (PP_av_NP_A)
chanstagningchanstagning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
charadcharad..1(ATTR) [nn] (ATTR)
charkchark..1(ATTR) [nn] (ATTR)
charkutericharkuteri..1(ATTR) [nn] (ATTR)
charlatancharlatan..1[nn] (PP_på_NP_x)
charlatancharlatan..1[nn] (PP_i_NP_x)
charlatancharlatan..1(ATTR) [nn] (ATTR)
charmcharm..1[nn] (PP_med_NP_A/x)
charmigcharmig..1[av] (INFCL)
charmigcharmig..1[av] NP
charterresacharterresa..1[nn] (PP_till_NP_x)
charterresacharterresa..1(ATTR) [nn] (ATTR)
chassichassi..1(ATTR) [nn] (ATTR)
chaufförchaufför..1(ATTR) [nn] (ATTR)
chauvinismchauvinism..1(ATTR) [nn] (ATTR)
checkcheck..1[nn] (PP_på_NP_x)
checkcheck..2[nn] (PP_på_NP_x)
checkcheck..1[nn] (PP_av_NP_A/x)
checkcheck..2[nn] (PP_av_NP_A/x)
checkarchecka..1S_NP_A [vb] x/CL
chefchef..1[nn] (PP_för_NP_x)
chefchef..1(ATTR) [nn] (ATTR)
chicchic..1[av] NP
chicchic..1SUPR_[av]
chifferchiffer..1(ATTR) [nn] (ATTR)
chiffonjéchiffonjé..1(ATTR) [nn] (ATTR)
chikanchikan..1 [nn] (PP_för_NP_A)
chikanchikan..1(ATTR) [nn] (ATTR)
chilenchilen..1(ATTR) [nn] (ATTR)
chilenskchilensk..1[av] NP
chilenskchilensk..1SUPR_[av]
chimärchimär..1(ATTR) [nn] (ATTR)
chipschips..2(ATTR) [nn] (ATTR)
chipschips..1(ATTR) [nn] (ATTR)
chipschips..2(ATTR) [nn] (ATTR)
chipschips..1(ATTR) [nn] (ATTR)
chockchock..2(ATTR) [nn] (ATTR)
chockchock..1(ATTR) [nn] (ATTR)
chockchock..2 [nn] (PP_för_NP_A)
chockchock..1 [nn] (PP_för_NP_A)
chockarchocka..1S_NP_A/x [vb] DO_NP_B
chockbehandlingchockbehandling..1[nn] (PP_av_NP_A)
chockbehandlingchockbehandling..1(ATTR) [nn] (ATTR)
chokechoke..1(ATTR) [nn] (ATTR)
chokladchoklad..1(ATTR) [nn] (ATTR)
chokladchoklad..2(ATTR) [nn] (ATTR)
chosefrichosefri..1[av] NP
chosefrichosefri..1SUPR_[av]
chosigchosig..1[av] NP
chosigchosig..1SUPR_[av]
ciceronciceron..1(ATTR) [nn] (ATTR)
ciceroncicero..1(ATTR) [nn] (ATTR)
ciceronciceron..1 [nn] (PP_för_NP_A)
ciceroncicero..1 [nn] (PP_för_NP_A)
cidercider..1(ATTR) [nn] (ATTR)
cigarettcigarett..1(ATTR) [nn] (ATTR)
cigarrcigarr..1(ATTR) [nn] (ATTR)
cirkapriscirkapris..1(ATTR) [nn] (ATTR)
cirkelcirkel..2[nn] (PP_av_NP_x)
cirkelcirkel..1[nn] (PP_av_NP_x)
cirkelcirkel..2(ATTR) [nn] (ATTR)
cirkelcirkel..1(ATTR) [nn] (ATTR)
cirkeldefinitioncirkeldefinition..1[nn] (PP_av_NP_x)
cirkeldefinitioncirkeldefinition..1(ATTR) [nn] (ATTR)
cirkulationcirkulation..1[nn] (PP_av_NP_x)
cirkulerarcirkulera..1S_NP_x [vb]
cirkulärcirkulär..2[nn] (PP_om_NP_A/x)
cirkuscirkus..2(ATTR) [nn] (ATTR)
cirkuscirkus..1(ATTR) [nn] (ATTR)
cisterncistern..1(ATTR) [nn] (ATTR)
citatcitat..1[nn] (PP_ur_NP_x)
citatcitat..1[nn] (PP_av_NP_A/x)
citatcitat..1[nn] (PP_från_NP_A/x)
citationsteckencitationstecken..1(ATTR) [nn] (ATTR)
citerarcitera..1S_NP_A [vb] DO_NP_B/x
citroncitron..1(ATTR) [nn] (ATTR)
citrusfruktcitrusfrukt..1(ATTR) [nn] (ATTR)
civilcivil..1[av] NP
civilcivil..1SUPR_[av]
civilekonomcivilekonom..1(ATTR) [nn] (ATTR)
civilförsvarcivilförsvar..1(ATTR) [nn] (ATTR)
civilingenjörcivilingenjör..1(ATTR) [nn] (ATTR)
civilisationcivilisation..1(ATTR) [nn] (ATTR)
civilkuragecivilkurage..1(ATTR) [nn] (ATTR)
civilmotståndcivilmotstånd..1[nn] (PP_mot_NP_A/x)
civilmotståndcivilmotstånd..1(ATTR) [nn] (ATTR)
civilståndcivilstånd..1(ATTR) [nn] (ATTR)
clearingclearing..1[nn] (PP_av_NP_x)
clearingclearing..1(ATTR) [nn] (ATTR)
clipsclips..1(ATTR) [nn] (ATTR)
clownclown..1(ATTR) [nn] (ATTR)
coachcoach..1[nn] (PP_för_NP_x)
coachcoach..1(ATTR) [nn] (ATTR)
cockerspanielcockerspaniel..1(ATTR) [nn] (ATTR)
cockpitcockpit..1(ATTR) [nn] (ATTR)
cocktailcocktail..1(ATTR) [nn] (ATTR)
collagecollage..1[nn] (PP_av_NP_x)
collegecollege..1(ATTR) [nn] (ATTR)
colliecollie..1(ATTR) [nn] (ATTR)
comebackcome-back..1(ATTR) [nn] (ATTR)
containercontainer..1(ATTR) [nn] (ATTR)
controllerPRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
coolcool..2[av] NP
coolcool..1[av] NP
coolcool..2SUPR_[av]
coolcool..1SUPR_[av]
copyrightcopyright..1[nn] (PP_på_NP_x)
copywritercopywriter..1(ATTR) [nn] (ATTR)
cotangentcotangent..1[nn] (PP_för_NP_x)
cotangentcotangent..1(ATTR) [nn] (ATTR)
cowboycowboy..1(ATTR) [nn] (ATTR)
crawlcrawl..1(ATTR) [nn] (ATTR)
crawlarcrawla..1S_NP_A [vb] (ADVL_DIR)
credocredo..1[nn] (PP_av_NP_A) (PP_om_NP_x)
croissantcroissant..1(ATTR) [nn] (ATTR)
crosscheckingcrosschecking..1[nn] (PP_av_NP_A)
crosscheckingcrosschecking..1(ATTR) [nn] (ATTR)
crosscheckingcrosschecking..1[nn] (PP_på_NP_A)
crêpecrepe..1(ATTR) [nn] (ATTR)
cupcup..1(ATTR) [nn] (ATTR)
currycurry..1(ATTR) [nn] (ATTR)
cykelcykel..1(ATTR) [nn] (ATTR)
cykelcykel..2(ATTR) [nn] (ATTR)
cykelcykel..1(ATTR) [nn] (ATTR)
cykelcykel..2(ATTR) [nn] (ATTR)
cykelbanacykelbana..1(ATTR) [nn] (ATTR)
cyklarcykla..1S_NP_A [vb] (ADVL_DIR)
cyklistcyklist..1(ATTR) [nn] (ATTR)
cyklopögacyklopöga..1(ATTR) [nn] (ATTR)
cylindercylinder..1(ATTR) [nn] (ATTR)
cylindercylinder..2(ATTR) [nn] (ATTR)
cylindrigPRIM..1[av] NP
cylindrigPRIM..1SUPR_[av]
cynikercyniker..1(ATTR) [nn] (ATTR)
cyniskcynisk..1[av] (PP_mot_NP_A)
cyniskcynisk..1[av] NP
cynismcynism..1[nn] (PP_om_NP_x)
cynismcynism..1(ATTR) [nn] (ATTR)
cystacysta..1(ATTR) [nn] (ATTR)
daddadadda..1 [nn] (PP_för_NP_A)
daddadadda..1(ATTR) [nn] (ATTR)
daddardadda..2S_NP_A [vb] DO_NP_B
dadeldadel..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dagdag..2(ATTR) [nn] (ATTR)
dagdag..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dagdag..2[nn] (PP_för_NP_x)
dagdag..1[nn] (PP_för_NP_x)
dagdag..2(ATTR) [nn] (ATTR)
dagdag..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dagbarndagbarn..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dagbarnvårdaredagbarnvårdare..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dagbokdagbok..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dagbrottdagbrott..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dagbrytningdagbrytning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dagcentraldagcentral..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dagdrivaredagdrivare..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dagerdager..1(ATTR) [nn] (ATTR)
daggdagg..2(ATTR) [nn] (ATTR)
daggdagg..1(ATTR) [nn] (ATTR)
daggfuktigPRIM..1[av] NP
daggfuktigPRIM..1SUPR_[av]
daggigdaggig..1[av] NP
daggigdaggig..1SUPR_[av]
daggmaskdaggmask..1(ATTR) [nn] (ATTR)
daghemdaghem..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dagisdagis..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dagjämningdagjämning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dagligdaglig..1[av] NP
dagligdaglig..1SUPR_[av]
dagligendagligen..1[ab] VP
dagmammadagmamma..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dagordningdagordning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dagpenningdagpenning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dagsbehovdagsbehov..1[nn] (PP_av_NP_x) (PP_för_NP_B)
dagsbehovdagsbehov..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dagsljusdagsljus..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dagsländadagslända..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dagsmejadagsmeja..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dagspressdagspress..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dagsransondagsranson..1[nn] (PP_på_NP_x)
dagsransondagsranson..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dagsresadagsresa..1[nn] (PP_från_NP_A/x)
dagsresadagsresa..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dagsresadagsresa..1[nn] (PP_till_NP_A/x)
dagstidningdagstidning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dagsverkedagsverke..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dagtiddagtid..1(ATTR) [nn] (ATTR)
daldal..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dalahästdalahäst..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dalardala..1S_NP_x [vb] (ADVL_DIR)
dallrardallra..1S_NP_x [vb]
dallringdallring..1(ATTR) [nn] (ATTR)
daltardalta..1S_NP_A [vb] PO_PP_med_B
daltigPRIM..1[av] NP
daltigPRIM..1SUPR_[av]
damdam..1(ATTR) [nn] (ATTR)
damdam..2(ATTR) [nn] (ATTR)
damdam..3(ATTR) [nn] (ATTR)
damastdamast..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dambindadambinda..1(ATTR) [nn] (ATTR)
damfriseringdamfrisering..1(ATTR) [nn] (ATTR)
damfrisördamfrisör..1(ATTR) [nn] (ATTR)
damigdamig..1[av] NP
damigdamig..1SUPR_[av]
dammdamm..2(ATTR) [nn] (ATTR)
dammdamm..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dammdamm..2(ATTR) [nn] (ATTR)
dammdamm..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dammardamma..1S_det [vb]
dammardamma..2S_det [vb]
dammardamma..3S_det [vb]
dammardamma..1S_NP_A [vb] (DO_NP_x)
dammardamma..2S_NP_A [vb] (DO_NP_x)
dammardamma..3S_NP_A [vb] (DO_NP_x)
dammigdammig..1[av] NP
dammigdammig..1SUPR_[av]
dammsugaredammsugare..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dammsugerdammsuga..1S_NP_A [vb] (DO_NP_x)
dammtrasadammtrasa..1(ATTR) [nn] (ATTR)
damrumdamrum..1(ATTR) [nn] (ATTR)
damsidadamsida..1[nn] (PP_av_NP_x)
damsidadamsida..1(ATTR) [nn] (ATTR)
danardana..1S_NP_x [vb] DO_NP_y
dansardansa..1S_NP_A [vb] (PO_PP_med_B)
dansbanadansbana..1(ATTR) [nn] (ATTR)
danskdansk..1[av] NP
danskdansk..3[av] NP
danskdansk..1SUPR_[av]
danskdansk..3SUPR_[av]
danskdansk..2(ATTR) [nn] (ATTR)
danskadanska..1(ATTR) [nn] (ATTR)
danskadanska..2(ATTR) [nn] (ATTR)
dansördansör..1(ATTR) [nn] (ATTR)
darrdarr..1[nn] (PP_på_NP_x)
darrardarra..1S_NP_A [vb] (PO_PP_av_x)
darrigdarrig..1[av] NP
darrigdarrig..1SUPR_[av]
dartdart..1(ATTR) [nn] (ATTR)
daskigdaskig..1[av] NP
daskigdaskig..1SUPR_[av]
dassdass..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dassigdassig..1[av] NP
dassigdassig..1SUPR_[av]
databehandlingdatabehandling..1(ATTR) [nn] (ATTR)
datamaskindatamaskin..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dataregisterdataregister..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dataskärmdataskärm..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dataterminalPRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
daterardatera..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
dateringdatering..1[nn] (PP_av_NP_x)
dateringdatering..1(ATTR) [nn] (ATTR)
datodato..1(ATTR) [nn] (ATTR)
datordata..2(ATTR) [nn] (ATTR)
datordator..1(ATTR) [nn] (ATTR)
datoriserardatorisera..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
datumdatum..1[nn] (PP_för_NP_x)
datummärkerdatummärka..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
davidsstjärnadavidsstjärna..1(ATTR) [nn] (ATTR)
debattdebatt..1[nn] (PP_med_NP_A) (PP_om_NP_B/x)
debattdebatt..1[nn] (PP_mellan_NP_PL_A) (PP_om_NP_B/x)
debiterardebitera..1S_NP_A [vb] DO_NP_B (PO_PP_för_x)
debiteringdebitering..1[nn] (PP_av_NP_A) (PP_för_NP_x)
debiteringdebitering..1(ATTR) [nn] (ATTR)
debutdebut..1(ATTR) [nn] (ATTR)
decenniumdecennium..1(ATTR) [nn] (ATTR)
decentralisationdecentralisation..1[nn] (PP_av_NP_x) (PP_till_NP_y)
decentralisationdecentralisation..1(ATTR) [nn] (ATTR)
decentraliserardecentralisera..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
decentraliseringdecentralisering..1[nn] (PP_av_NP_x) (PP_till_NP_y)
decentraliseringdecentralisering..1(ATTR) [nn] (ATTR)
decimaldecimal..1(ATTR) [nn] (ATTR)
decimeterdecimeter..1(ATTR) [nn] (ATTR)
deckaredeckare..2(ATTR) [nn] (ATTR)
deckaredeckare..1(ATTR) [nn] (ATTR)
deckaredeckare..2[nn] (PP_om_NP_A/x)
deckaredeckare..1[nn] (PP_om_NP_A/x)
dedicerardedicera..1S_NP_A [vb] DO_NP_x PO_PP_till_B
dedikationdedikation..1[nn] (PP_av_NP_x) (PP_till_NP_y)
deduktiondeduktion..1[nn] (PP_av_NP_x)
deduktiondeduktion..1(ATTR) [nn] (ATTR)
defektdefekt..1[av] NP
defektdefekt..1SUPR_[av]
defektdefekt..2(ATTR) [nn] (ATTR)
defensivdefensiv..1[av] NP
defensivdefensiv..1SUPR_[av]
defensivdefensiv..2(ATTR) [nn] (ATTR)
definierardefiniera..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
definitiondefinition..1[nn] (PP_av_NP_x)
definitivdefinitiv..1[av] NP
definitivdefinitiv..1SUPR_[av]
definitivtPRIM..1[ab] CL
deflorationdefloration..1[nn] (PP_av_NP_A/x)
deflorationdefloration..1(ATTR) [nn] (ATTR)
deformationdeformation..1[nn] (PP_av_NP_A/x)
deformationdeformation..1(ATTR) [nn] (ATTR)
deformationdeformation..1[nn] (PP_i_NP_x)
deformationdeformation..1[nn] (PP_på_NP_x)
deformerardeformera..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
deformitetdeformitet..1[nn] (PP_i_NP_A/x)
deformitetdeformitet..1(ATTR) [nn] (ATTR)
deformitetdeformitet..1[nn] (PP_på_NP_A/x)
degdeg..2(ATTR) [nn] (ATTR)
degdeg..1(ATTR) [nn] (ATTR)
degardega..1S_NP_A [vb]
degeldegel..1(ATTR) [nn] (ATTR)
degigdegig..1[av] NP
degigdegig..1SUPR_[av]
degraderardegradera..1S_NP_A [vb] DO_NP_B
dejligdejlig..1[av] NP
dejligdejlig..1SUPR_[av]
dekaddekad..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dekadentdekadent..1[av] NP
dekadentdekadent..1SUPR_[av]
dekaldekal..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dekandekan..1[nn] (PP_för_NP_x)
dekandekan..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dekandekan..1[nn] (PP_vid_NP_x)
deklamationdeklamation..1[nn] (PP_av_NP_x)
deklamationdeklamation..1(ATTR) [nn] (ATTR)
deklamerardeklamera..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
deklarationdeklaration..1[nn] (PP_av_NP_A/x)
deklarationdeklaration..1[nn] (PP_om_NP_x)
deklarationdeklaration..1(ATTR) [nn] (ATTR)
deklarerardeklarera..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
deklarerardeklarera..1S_NP_A [vb] x/CL
deklinationdeklination..2[nn] (PP_av_NP_x)
deklinationdeklination..3[nn] (PP_av_NP_x)
deklinationdeklination..1[nn] (PP_av_NP_x)
dekoderPRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dekoktdekokt..1[nn] (PP_på_NP_x)
dekoktdekokt..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dekordekor..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dekorationdekoration..2[nn] (PP_av_NP_x)
dekorationdekoration..1[nn] (PP_av_NP_x)
dekorationdekoration..2(ATTR) [nn] (ATTR)
dekorationdekoration..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dekorativdekorativ..1[av] (INFCL)
dekorativdekorativ..1[av] NP
dekretdekret..1[nn] (PP_om_NP_x)
dekretdekret..1(ATTR) [nn] (ATTR)
deldel..1[nn] (PP_av_NP_x)
deldel..1[nn] NP_x
deldel..1[nn] (PP_av_NP_PL_A/x)
deldel..1[nn] PP_av_NP_x
deldel..1(ATTR) [nn] (ATTR)
delaktigdelaktig..1[av] (PP_i_NP_x)
delaktigdelaktig..1[av] NP
delardela..2S_NP_A [vb] DO_NP_x
delardela..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
delardela..2S_NP_A [vb] DO_NP_x PO_PP_med_B
delardela..1S_NP_A [vb] DO_NP_x PO_PP_med_B
delardela..2S_NP_A [vb] DO_NP_x PO_PP_med_y
delardela..1S_NP_A [vb] DO_NP_x PO_PP_med_y
delegatdelegat..1(ATTR) [nn] (ATTR)
delegationdelegation..1[nn] (PP_av_NP_x)
delegationdelegation..1(ATTR) [nn] (ATTR)
delegerardelegera..1S_NP_A [vb] DO_NP_x PO_PP_till_B
delegeringdelegering..1[nn] (PP_av_NP_x)
delegeringdelegering..1(ATTR) [nn] (ATTR)
delfindelfin..1(ATTR) [nn] (ATTR)
delgerdelge..1S_NP_A [vb] IO_NP_B DO_NP_x
delgivningdelgivning..1[nn] (PP_av_NP_x) (PP_till_NP_y)
delgivningdelgivning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
delikatdelikat..2SUPR_[av]
delikatdelikat..1SUPR_[av]
delikatdelikat..2[av] (INFCL)
delikatdelikat..1[av] (INFCL)
delikatdelikat..2[av] NP
delikatdelikat..1[av] NP
delikatessdelikatess..1(ATTR) [nn] (ATTR)
deliriumdelirium..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dellikviddellikvid..1[nn] (PP_för_NP_x)
dellikviddellikvid..1(ATTR) [nn] (ATTR)
delmängddelmängd..1[nn] (PP_av_NP_x)
delmängddelmängd..1(ATTR) [nn] (ATTR)
delningdelning..1[nn] (PP_av_NP_x)
delningdelning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
delpensionPRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
delstatdelstat..1[nn] (PP_i_NP_x)
delstatdelstat..1(ATTR) [nn] (ATTR)
delstatligPRIM..1[av] NP
delstatligPRIM..1SUPR_[av]
deltadelta..2(ATTR) [nn] (ATTR)
deltadelta..3(ATTR) [nn] (ATTR)
deltagaredeltagare..1(ATTR) [nn] (ATTR)
deltardelta..1S_NP_A [vb] (PO_PP_i_x)
deltardelta..1S_NP_A [vb] (PO_PP_i_x)
deltiddeltid..1(ATTR) [nn] (ATTR)
deltidsarbetedeltidsarbete..1(ATTR) [nn] (ATTR)
deltidsgruppPRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
delvisdelvis..1[ab] AP
delägaredelägare..1(ATTR) [nn] (ATTR)
demagogdemagog..1(ATTR) [nn] (ATTR)
demarschdemarsch..1[nn] (PP_från_NP_A) (PP_till_NP_B)
demarschdemarsch..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dementerardementera..1S_NP_A [vb] x/CL
demissiondemission..1[nn] (PP_av_NP_A/x)
demissiondemission..1(ATTR) [nn] (ATTR)
demokratdemokrat..1(ATTR) [nn] (ATTR)
demokratidemokrati..1(ATTR) [nn] (ATTR)
demokratiskdemokratisk..1[av] NP
demokratiskdemokratisk..1SUPR_[av]
demondemo..1(ATTR) [nn] (ATTR)
demondemon..1(ATTR) [nn] (ATTR)
demonstrantdemonstrant..1(ATTR) [nn] (ATTR)
demonstrationdemonstration..3[nn] (PP_av_NP_x)
demonstrationdemonstration..2[nn] (PP_av_NP_x)
demonstrationdemonstration..1[nn] (PP_av_NP_x)
demonstrationdemonstration..3[nn] (PP_mot_NP_A/x)
demonstrationdemonstration..2[nn] (PP_mot_NP_A/x)
demonstrationdemonstration..1[nn] (PP_mot_NP_A/x)
demonstrationdemonstration..3[nn] (PP_för_NP_A/x)
demonstrationdemonstration..2[nn] (PP_för_NP_A/x)
demonstrationdemonstration..1[nn] (PP_för_NP_A/x)
demonstrerardemonstrera..2S_NP_A [vb] x/CL
demonstrerardemonstrera..3S_NP_A [vb] x/CL
demonstrerardemonstrera..1S_NP_A [vb] x/CL
demonstrerardemonstrera..2S_NP_A [vb] DO_NP_x (PO_PP_för_B)
demonstrerardemonstrera..3S_NP_A [vb] DO_NP_x (PO_PP_för_B)
demonstrerardemonstrera..1S_NP_A [vb] DO_NP_x (PO_PP_för_B)
demonstrerardemonstrera..2S_NP_A [vb] PO_PP_mot_B/x
demonstrerardemonstrera..3S_NP_A [vb] PO_PP_mot_B/x
demonstrerardemonstrera..1S_NP_A [vb] PO_PP_mot_B/x
demonteringdemontering..1[nn] (PP_av_NP_x)
demonteringdemontering..1(ATTR) [nn] (ATTR)
denotationdenotation..1[nn] (PP_av_NP_x)
denotationdenotation..1(ATTR) [nn] (ATTR)
denudationdenudation..1[nn] (PP_av_NP_x)
denudationdenudation..1(ATTR) [nn] (ATTR)
deodorantdeodorant..1(ATTR) [nn] (ATTR)
departementdepartement..1(ATTR) [nn] (ATTR)
depeschdepesch..1(ATTR) [nn] (ATTR)
deponerardeponera..1S_NP_A [vb] DO_NP_x ADVL_LOC
deportationdeportation..1[nn] (PP_av_NP_A)
deportationdeportation..1(ATTR) [nn] (ATTR)
deporterardeportera..1S_NP_A [vb] DO_NP_B ADVL_DIR
depositiondeposition..1[nn] (PP_av_NP_x)
depositiondeposition..1(ATTR) [nn] (ATTR)
deppaddeppad..1[av] (PP_av_NP_x)
deppaddeppad..1[av] (PP_över_NP_x)
deppaddeppad..1[av] NP
deppardeppa..1S_NP_A [vb] (PO_PP_över_x)
deppigdeppig..1[av] (PP_av_NP_x)
deppigdeppig..1[av] (PP_över_NP_x)
deppigdeppig..1[av] NP
deprecieringdepreciering..1[nn] (PP_av_NP_x)
deprecieringdepreciering..1(ATTR) [nn] (ATTR)
deprimeraddeprimerad..1[av] (PP_av_NP_x)
deprimeraddeprimerad..1[av] (PP_över_NP_x)
deprimeraddeprimerad..1[av] NP
depådepå..1(ATTR) [nn] (ATTR)
derivatderivat..1[nn] (PP_av_NP_x)
derivatderivat..1(ATTR) [nn] (ATTR)
derivataderivata..1[nn] (PP_av_NP_x)
derivataderivata..1(ATTR) [nn] (ATTR)
derivationderivation..1[nn] (PP_av_NP_x)
derivationderivation..2[nn] (PP_av_NP_x)
derivationderivation..1(ATTR) [nn] (ATTR)
derivationderivation..2(ATTR) [nn] (ATTR)
dermatologiskdermatologisk..1[av] NP
dermatologiskdermatologisk..1SUPR_[av]
deserterardesertera..1S_NP_A [vb] (PO_PP_från_x)
desertördesertör..1[nn] (PP_från_NP_x)
desertördesertör..1(ATTR) [nn] (ATTR)
desertördesertör..1[nn] (PP_ur_NP_x)
designdesign..1(ATTR) [nn] (ATTR)
desillusioneraddesillusionerad..1[av] (PP_av_NP_A/x)
desillusioneraddesillusionerad..1[av] NP
desinfektiondesinfektion..1[nn] (PP_av_NP_x)
desinfektiondesinfektion..1(ATTR) [nn] (ATTR)
desinficerardesinficera..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
desinformationdesinformation..1[nn] (PP_om_NP_A/x)
desintegrationdesintegration..1[nn] (PP_av_NP_x)
desintegrationdesintegration..1(ATTR) [nn] (ATTR)
deskriptiondeskription..1[nn] (PP_av_NP_x)
deskriptiondeskription..1(ATTR) [nn] (ATTR)
desorienteringdesorientering..1[nn] (PP_om_NP_A/x)
desorienteringdesorientering..1(ATTR) [nn] (ATTR)
desperatdesperat..1[av] NP
desperatdesperat..1SUPR_[av]
despotdespot..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dessbättredessbättre..1[ab] CL
dessertdessert..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dessförinnandessförinnan..1[ab] VP
dessutomdessutom..1[ab] CL
dessvärredessvärre..1[ab] CL
dessängdessäng..1[nn] (PP_om_NP_A/x)
dessängdessäng..1(ATTR) [nn] (ATTR)
destillatdestillat..1[nn] (PP_av_NP_x)
destillatdestillat..1(ATTR) [nn] (ATTR)
destillationdestillation..1[nn] (PP_av_NP_x)
destinationdestination..1(ATTR) [nn] (ATTR)
destinationdestination..1[nn] (RESTRAPP_NP_x)
destruktivdestruktiv..1[av] NP
destruktivdestruktiv..1SUPR_[av]
detaljdetalj..1(ATTR) [nn] (ATTR)
detaljdetalj..1[nn] (PP_på_NP_x)
detaljdetalj..1[nn] (PP_av_NP_x)
detaljdetalj..1[nn] (PP_i_NP_x)
detaljeraddetaljerad..1[av] NP
detaljeraddetaljerad..1SUPR_[av]
detaljfrågadetaljfråga..1[nn] (PP_om_NP_A/x)
detaljfrågadetaljfråga..1(ATTR) [nn] (ATTR)
detaljhandeldetaljhandel..1(ATTR) [nn] (ATTR)
detektivdetektiv..1(ATTR) [nn] (ATTR)
detektivromandetektivroman..1[nn] (PP_om_NP_A/x)
detektivromandetektivroman..1(ATTR) [nn] (ATTR)
determinationdetermination..1[nn] (PP_av_NP_x)
determinationdetermination..1(ATTR) [nn] (ATTR)
detonationdetonation..1[nn] (PP_av_NP_x)
detonationdetonation..1(ATTR) [nn] (ATTR)
detonerardetonera..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
detonerardetonera..1S_NP_x [vb]
devalverardevalvera..1S_NP_A [vb] (DO_NP_x)
deviationdeviation..1[nn] (PP_från_NP_x)
deviationdeviation..1(ATTR) [nn] (ATTR)
devisdevis..1[nn] (CL)
devisdevis..1[nn] (PP_om_NP_x)
devisdevis..1(ATTR) [nn] (ATTR)
diadia..2(ATTR) [nn] (ATTR)
diabetikerdiabetiker..1(ATTR) [nn] (ATTR)
diabilddiabild..1[nn] (PP_av_NP_A/x)
diabilddiabild..1(ATTR) [nn] (ATTR)
diabilddiabild..1[nn] (PP_på_NP_A/x)
diademdiadem..1(ATTR) [nn] (ATTR)
diagnosdiagnos..1[nn] (CL)
diagnosdiagnos..1[nn] (PP_på_NP_A/x)
diagnostiserardiagnosticera..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
diagnostiskdiagnostisk..1[av] NP
diagnostiskdiagnostisk..1SUPR_[av]
diagonaldiagonal..1[av] NP
diagonaldiagonal..1SUPR_[av]
diagonaldiagonal..2[nn] (PP_från_NP_x) (PP_till_NP_y)
diagonaldiagonal..2(ATTR) [nn] (ATTR)
diagonaldiagonal..2[nn] (PP_mellan_NP_PL_x)
diagramdiagram..1[nn] (PP_över_NP_x)
dialektdialekt..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dialogdialog..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dialogdialog..1[nn] (PP_om_NP_A/x) (PP_med_NP_B)
dialogdialog..1[nn] (PP_om_NP_A/x) (PP_mellan_NP_PL_B)
diamantdiamant..1(ATTR) [nn] (ATTR)
diameterdiameter..1[nn] (PP_från_NP_x) (PP_till_NP_y)
diameterdiameter..1[nn] (PP_mellan_NP_PL_x)
diameterdiameter..1(ATTR) [nn] (ATTR)
diapositivdiapositiv..1(ATTR) [nn] (ATTR)
diardia..1S_NP_A [vb]
diardia..1S_NP_A [vb] DO_NP_B
diariumdiarium..1(ATTR) [nn] (ATTR)
diarrédiarré..1(ATTR) [nn] (ATTR)
diatribdiatrib..1[nn] (PP_av_NP_A) (PP_mot_NP_B/x)
diatribdiatrib..1(ATTR) [nn] (ATTR)
diatribdiatrib..1[nn] (PP_av_NP_A) (PP_om_NP_B/x)
dieseldiesel..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dieselmotordieselmotor..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dieseloljadieselolja..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dietdiet..1[nn] (PP_av_NP_x)
differensdifferens..1(ATTR) [nn] (ATTR)
differentierardifferentiera..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
differentieringdifferentiering..1[nn] (PP_av_NP_x)
differentieringdifferentiering..1(ATTR) [nn] (ATTR)
diffraktiondiffraktion..1[nn] (PP_av_NP_x)
diffraktiondiffraktion..1(ATTR) [nn] (ATTR)
diffusdiffus..1[av] NP
diffusdiffus..1SUPR_[av]
difteridifteri..1(ATTR) [nn] (ATTR)
digerdiger..1[av] (INFCL)
digerdiger..1[av] NP
diggardigga..1S_NP_A [vb] DO_NP_B/x
digitalisdigitalis..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dignitetdignitet..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dignitetdignitet..2(ATTR) [nn] (ATTR)
dikedike..1(ATTR) [nn] (ATTR)
diktdikt..1[nn] (PP_av_NP_A) (PP_om_NP_B/x)
diktdikt..1[nn] (PP_av_NP_A) (PP_om_NP_B/x)
diktdikt..1(ATTR) [nn] (ATTR)
diktardikta..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
diktarediktare..1(ATTR) [nn] (ATTR)
diktatdiktat..1[nn] (PP_av_NP_A) (PP_om_NP_x)
diktatordiktator..1(ATTR) [nn] (ATTR)
diktaturdiktatur..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dikterardiktera..1S_NP_A [vb] DO_NP_x (PO_PP_för_B)
dikterardiktera..2S_NP_A [vb] DO_NP_x (PO_PP_för_B)
dikterardiktera..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
dikterardiktera..2S_NP_A [vb] DO_NP_x
diktningdiktning..1[nn] (PP_av_NP_A) (PP_om_NP_B/x)
diktningdiktning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
diktsamlingdiktsamling..1[nn] (PP_av_NP_A) (PP_om_NP_B/x)
diktsamlingdiktsamling..1(ATTR) [nn] (ATTR)
diktverkdiktverk..1[nn] (PP_av_NP_A) (PP_om_NP_B/x)
diktverkdiktverk..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dilatationdilatation..1[nn] (PP_av_NP_x)
dilatationdilatation..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dilemmadilemma..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dilettantdilettant..1[nn] (PP_i_NP_x)
dilettantdilettant..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dilettantdilettant..1[nn] (PP_på_NP_x)
dilldill..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dilledille..1[nn] (PP_på_NP_x)
dimensiondimension..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dimensiondimension..2(ATTR) [nn] (ATTR)
dimensioneringdimensionering..1[nn] (PP_av_NP_x)
dimensioneringdimensionering..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dimljusdimljus..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dimmadimma..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dimmigdimmig..1[av] NP
dimmigdimmig..1SUPR_[av]
dinglardingla..1S_NP_x [vb] PO_PP_från_y
dinglardingla..1S_NP_A [vb] PO_PP_med_x
diplomdiplom..2[nn] (PP_om_NP_A/x)
diplomdiplom..1[nn] (PP_om_NP_A/x)
diplomatdiplomat..1(ATTR) [nn] (ATTR)
diplomatiskdiplomatisk..1[av] (PP_mot_NP_A)
diplomatiskdiplomatisk..1[av] NP
dippdipp..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dippdipp..2(ATTR) [nn] (ATTR)
diptykdiptyk..1[nn] (PP_av_NP_A)
diptykdiptyk..1(ATTR) [nn] (ATTR)
direktdirekt..1[av] NP
direktdirekt..2[av] NP
direktdirekt..1SUPR_[av]
direktdirekt..2SUPR_[av]
direktPRIM..1[ab] VP
direktiondirektion..1[nn] (PP_för_NP_x)
direktivdirektiv..1(ATTR) [nn] (ATTR)
direktkontaktdirektkontakt..1[nn] (PP_med_NP_A/x)
direktkontaktdirektkontakt..1(ATTR) [nn] (ATTR)
direktkontaktdirektkontakt..1[nn] (PP_mellan_NP_PL_A/x)
direktreferatdirektreferat..1[nn] (PP_av_NP_x)
direktreferatdirektreferat..1(ATTR) [nn] (ATTR)
direktskottdirektskott..1[nn] (PP_av_NP_A) (PP_i_NP_x)
direktskottdirektskott..1(ATTR) [nn] (ATTR)
direktskottdirektskott..1[nn] (PP_från_NP_A) (PP_i_NP_x)
direktskottdirektskott..1[nn] (PP_av_NP_A) (PP_mot_NP_x)
direktskottdirektskott..1[nn] (PP_från_NP_A) (PP_mot_NP_x)
direktskottdirektskott..1[nn] (PP_av_NP_A) (PP_på_NP_x)
direktskottdirektskott..1[nn] (PP_från_NP_A) (PP_på_NP_x)
direktsändningdirektsändning..1[nn] (PP_av_NP_x)
direktsändningdirektsändning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
direktördirektör..1[nn] (PP_för_NP_x)
direktördirektör..1[nn] (PP_i_NP_x)
direktördirektör..1[nn] (PP_på_NP_x)
direktördirektör..1[nn] (PP_vid_NP_x)
direktördirektör..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dirigentdirigent..1[nn] (PP_för_NP_x)
dirigentdirigent..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dirigerardirigera..1S_NP_A [vb] DO_NP_B/x
disdi..1(ATTR) [nn] (ATTR)
disdis..2(ATTR) [nn] (ATTR)
disdis..1(ATTR) [nn] (ATTR)
disciplindisciplin..2(ATTR) [nn] (ATTR)
disciplindisciplin..1(ATTR) [nn] (ATTR)
disharmonidisharmoni..1[nn] (PP_mellan_NP_PL_A/x)
disharmonidisharmoni..1[nn] (PP_med_NP_A/x)
disigdisig..1[av] NP
disigdisig..1SUPR_[av]
disjunktiondisjunktion..1 [nn] (PP_av_NP_PL_x)
disjunktiondisjunktion..1(ATTR) [nn] (ATTR)
diskardiska..1S_NP_A [vb] (DO_NP_x)
diskardiska..2S_NP_A [vb] (DO_NP_x)
diskarediskare..1(ATTR) [nn] (ATTR)
diskbråckdiskbråck..1(ATTR) [nn] (ATTR)
diskbänkdiskbänk..1(ATTR) [nn] (ATTR)
diskettdiskett..1(ATTR) [nn] (ATTR)
diskhodiskho..1(ATTR) [nn] (ATTR)
diskjockeydiskjockey..1(ATTR) [nn] (ATTR)
diskmaskindiskmaskin..1(ATTR) [nn] (ATTR)
diskodisco..1(ATTR) [nn] (ATTR)
diskomusikPRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
diskontodiskonto..1(ATTR) [nn] (ATTR)
diskotekdiskotek..1(ATTR) [nn] (ATTR)
diskplockarediskplockare..1(ATTR) [nn] (ATTR)
diskretdiskret..2[av] NP
diskretdiskret..1[av] NP
diskretdiskret..2SUPR_[av]
diskretdiskret..1SUPR_[av]
diskretiondiskretion..1(ATTR) [nn] (ATTR)
diskriminerardiskriminera..1S_NP_A [vb] DO_NP_B
diskrimineringdiskriminering..1[nn] (PP_av_NP_A)
diskställdiskställ..1(ATTR) [nn] (ATTR)
diskusdiskus..1(ATTR) [nn] (ATTR)
diskussiondiskussion..1[nn] (PP_mellan_NP_PL_A) (PP_om_NP_B/x)
diskussiondiskussion..1[nn] (PP_med_NP_A) (PP_om_NP_B/x)
diskussiondiskussion..1[nn] (PP_med_NP_A) (PP_kring_NP_B/x)
diskutabeldiskutabel..1[av] NP
diskutabeldiskutabel..1SUPR_[av]
diskvalificerardiskvalificera..1S_NP_A [vb] DO_NP_B
diskvalifikationdiskvalifikation..1[nn] (PP_av_NP_A) (PP_för_NP_x)
diskvalifikationdiskvalifikation..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dislokationdislokation..1[nn] (PP_av_NP_x)
dislokationdislokation..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dispensdispens..1[nn] (PP_från_NP_x)
dispensdispens..1[nn] (INFCL)
dispensdispens..1[nn] (PP_för_NP_x)
dispensärdispensär..1(ATTR) [nn] (ATTR)
disponentdisponent..1[nn] (PP_i_NP_x)
disponentdisponent..1[nn] (PP_på_NP_x)
disponentdisponent..1[nn] (PP_vid_NP_x)
disponeraddisponerad..1[av] (PP_för_NP_x)
disponeraddisponerad..1[av] (INFCL)
disponeraddisponerad..1[av] NP
disponerardisponera..1S_NP_A [vb] PO_PP_över_x
disponerardisponera..3S_NP_A [vb] PO_PP_över_x
disponerardisponera..2S_NP_A [vb] PO_PP_över_x
disponerardisponera..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
disponerardisponera..3S_NP_A [vb] DO_NP_x
disponerardisponera..2S_NP_A [vb] DO_NP_x
disponibeldisponibel..1[av] (PP_för_NP_A)
dispositiondisposition..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dispositiondisposition..2(ATTR) [nn] (ATTR)
dispositiondisposition..1[nn] (PP_av_NP_x)
dispositiondisposition..2[nn] (PP_av_NP_x)
dispositiondisposition..1[nn] (PP_för_NP_x)
dispositiondisposition..2[nn] (PP_för_NP_x)
disproportiondisproportion..1[nn] (PP_mellan_NP_PL_A/x)
disproportiondisproportion..1(ATTR) [nn] (ATTR)
disputationdisputation..1[nn] (PP_på_NP_x)
disputationdisputation..1[nn] (PP_mellan_NP_PL_A) (PP_om_NP_B/x)
disputationdisputation..1[nn] (PP_med_NP_A) (PP_om_NP_B/x)
dispytdispyt..1[nn] (PP_mellan_NP_PL_A) (PP_om_NP_B/x)
dispytdispyt..1[nn] (PP_med_NP_A) (PP_om_NP_B/x)
dissektiondissektion..1[nn] (PP_av_NP_x)
dissektiondissektion..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dissertationdissertation..1[nn] (PP_om_NP_A/x)
dissertationdissertation..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dissimilationdissimilation..2[nn] (PP_av_NP_x)
dissimilationdissimilation..1[nn] (PP_av_NP_x)
dissimilationdissimilation..2(ATTR) [nn] (ATTR)
dissimilationdissimilation..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dissociationdissociation..1[nn] (PP_av_NP_x)
dissociationdissociation..1(ATTR) [nn] (ATTR)
distansdistans..1[nn] (PP_från_NP_A/x) (PP_till_NP_B/y)
distansdistans..1[nn] (PP_mellan_NP_PL_x)
distansdistans..1[nn] (PP_till_NP_x)
distansdistans..1[nn] (PP_till_NP_A/x)
distansminutdistansminut..1(ATTR) [nn] (ATTR)
distingeraddistingerad..1[av] NP
distingeraddistingerad..1SUPR_[av]
distinktdistinkt..1[av] NP
distinktdistinkt..1SUPR_[av]
distinktiondistinktion..1[nn] (PP_mellan_NP_PL_A/x)
distorsiondistorsion..1[nn] (PP_av_NP_x)
distorsiondistorsion..1(ATTR) [nn] (ATTR)
distraherardistrahera..1S_NP_A/x [vb] DO_NP_B
distraktiondistraktion..1(ATTR) [nn] (ATTR)
distraktiondistraktion..1[nn] (PP_från_NP_x)
distribuerardistribuera..1S_NP_A [vb] DO_NP_x (PO_PP_till_B/y)
distributiondistribution..1[nn] (PP_av_NP_x)
distributördistributör..1[nn] (PP_av_NP_x)
distriktdistrikt..1(ATTR) [nn] (ATTR)
distriktsbarnmorskaPRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
distriktsläkaredistriktsläkare..1(ATTR) [nn] (ATTR)
distriktsmästerskapdistriktsmästerskap..1[nn] (PP_i_NP_x)
distriktsmästerskapdistriktsmästerskap..1(ATTR) [nn] (ATTR)
distriktsmästerskapdistriktsmästerskap..1[nn] (PP_på_NP_x)
distriktssköterskaPRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
disträdisträ..1[av] NP
disträdisträ..1SUPR_[av]
ditdit..1[ab] VP
ditoPRIM..1[ab] NP
dittillsdittills..1[ab] VP
ditåtditåt..1[ab] VP
ditåtditåt..2[ab] VP
divadiva..1(ATTR) [nn] (ATTR)
diversediverse..1[av] NP
diversediverse..1SUPR_[av]
dividerardividera..2S_NP_A [vb] DO_NP_x PO_PP_med_y
dividerardividera..1S_NP_A [vb] DO_NP_x PO_PP_med_y
divigdivig..1[av] NP
divigdivig..1SUPR_[av]
divisiondivision..1[nn] (PP_av_NP_x) (PP_med_NP_y)
divisiondivision..2[nn] (PP_av_NP_x) (PP_med_NP_y)
divisiondivision..1[nn] (NP_PL_x)
divisiondivision..2[nn] (NP_PL_x)
divisiondivision..1[nn] (PP_med_NP_x)
divisiondivision..2[nn] (PP_med_NP_x)
djungeldjungel..1(ATTR) [nn] (ATTR)
djupdjup..1[av] NP
djupdjup..1SUPR_[av]
djupdjup..2(ATTR) [nn] (ATTR)
djupdykningdjupdykning..1[nn] (PP_i_NP_x)
djupdykningdjupdykning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
djupfryserdjupfrysa..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
djupsinnigdjupsinnig..1[av] NP
djupsinnigdjupsinnig..1SUPR_[av]
djupsinnighetdjupsinnighet..1[nn] (PP_av_NP_A) (PP_om_NP_x)
djupsinnighetdjupsinnighet..1(ATTR) [nn] (ATTR)
djupstrukturdjupstruktur..1[nn] (PP_av_NP_x)
djupstrukturdjupstruktur..1(ATTR) [nn] (ATTR)
djupstrukturdjupstruktur..1[nn] (PP_till_NP_x)
djuptPRIM..1[ab] VP
djuptPRIM..1[ab] AP
djuptryckdjuptryck..1[nn] (PP_av_NP_x)
djuptryckdjuptryck..1(ATTR) [nn] (ATTR)
djurdjur..1(ATTR) [nn] (ATTR)
djurvänligdjurvänlig..1[av] NP
djurvänligdjurvänlig..1SUPR_[av]
djurvärlddjurvärld..1(ATTR) [nn] (ATTR)
djäkelPRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
djäklaPRIM..1[ab] AP
djärvdjärv..1[av] NP
djärvdjärv..1SUPR_[av]
djäveljävel..1[nn] (PP_på_NP_x)
djäveljävel..1[nn] (PP_i_NP_x)
djävlaPRIM..1[ab] AP
djävlaPRIM..1[ab] NP
djävligjävlig..1[av] (PP_i_NP_x)
djävligjävlig..1[av] (PP_på_INCL)
djävligjävlig..1[av] (PP_i_INCL)
djävligjävlig..1[av] NP
djävligtPRIM..1[ab] VP
djävuldjävul..1(ATTR) [nn] (ATTR)
doardoa..1S_NP_A [vb]
dobbeldobbel..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dobbleriPRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
docentdocent..1[nn] (PP_i_NP_x)
docentdocent..1[nn] RESTRAPP_NP_A
docentdocent..1(ATTR) [nn] (ATTR)
docenturdocentur..1[nn] (PP_i_NP_x)
docenturdocentur..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dockdock..1[ab] AB
dockaktigPRIM..1[av] NP
dockaktigPRIM..1SUPR_[av]
dockardocka..4S_NP_A [vb] DO_NP_x
dockardocka..3S_NP_A [vb] DO_NP_x
doftdoft..1[nn] (PP_av_NP_x)
doftdoft..2[nn] (PP_av_NP_x)
doftardofta..1S_NP_A/x [vb] (ADVL_MNR)
dogmdogm..1[nn] (PP_om_NP_x)
dogmatiskdogmatisk..1[av] NP
dogmatiskdogmatisk..2[av] NP
dogmatiskdogmatisk..1SUPR_[av]
dogmatiskdogmatisk..2SUPR_[av]
dojadoja..1(ATTR) [nn] (ATTR)
doktordoktor..2(ATTR) [nn] (ATTR)
doktordoktor..1(ATTR) [nn] (ATTR)
doktordoktor..2[nn] (PP_i_NP_x)
doktordoktor..1[nn] (PP_i_NP_x)
doktordoktor..2[nn] RESTRAPP_NP_A
doktordoktor..1[nn] RESTRAPP_NP_A
doktordoktor..2(ATTR) [nn] (ATTR)
doktordoktor..1(ATTR) [nn] (ATTR)
doktoranddoktorand..1[nn] (PP_i_NP_x)
doktoranddoktorand..1(ATTR) [nn] (ATTR)
doktoranddoktorand..1[nn] (PP_vid_NP_x)
doktorerardoktorera..1S_NP_A [vb] (PO_PP_i_x)
doktorsavhandlingdoktorsavhandling..1[nn] (PP_av_NP_A) (PP_om_NP_B/x)
doktorsavhandlingdoktorsavhandling..1(ATTR) [nn] (ATTR)
doktorsgraddoktorsgrad..1[nn] (PP_i_NP_x)
doktorsgraddoktorsgrad..1(ATTR) [nn] (ATTR)
doktorsgraddoktorsgrad..1[nn] (PP_vid_NP_x)
doktrindoktrin..1[nn] (PP_om_NP_x)
dokumentdokument..1[nn] (PP_om_NP_A/x)
dokumentationdokumentation..2[nn] (PP_av_NP_x)
dokumentationdokumentation..1[nn] (PP_av_NP_x)
dokumenterardokumentera..1S_NP_A [vb] x/CL
dokumentärdokumentär..1[av] NP
dokumentärdokumentär..1SUPR_[av]
dokumentärdokumentär..2[nn] (PP_om_NP_A/x)
dokumentärdokumentär..2(ATTR) [nn] (ATTR)
dokumentärfilmdokumentärfilm..1[nn] (PP_om_NP_A/x)
dokumentärfilmdokumentärfilm..1(ATTR) [nn] (ATTR)
doldisdoldis..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dolkdolk..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dolkstötdolkstöt..2[nn] (PP_mot_NP_A/x)
dolkstötdolkstöt..1[nn] (PP_mot_NP_A/x)
dolkstötdolkstöt..2(ATTR) [nn] (ATTR)
dolkstötdolkstöt..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dollardollar..1(ATTR) [nn] (ATTR)
domdom..2(ATTR) [nn] (ATTR)
domdom..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dom PRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
domaredomare..1(ATTR) [nn] (ATTR)
domarringdomarring..1(ATTR) [nn] (ATTR)
domderardomdera..1S_NP_A [vb] (PO_PP_över_B/x)
domedagdomedag..1(ATTR) [nn] (ATTR)
domestikdomestik..2[nn] (PP_hos_NP_A)
domestikdomestik..1[nn] (PP_hos_NP_A)
domestikdomestik..2(ATTR) [nn] (ATTR)
domestikdomestik..1(ATTR) [nn] (ATTR)
domherredomherre..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dominodomino..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dominodomino..2(ATTR) [nn] (ATTR)
domkapiteldomkapitel..1(ATTR) [nn] (ATTR)
domkraftdomkraft..1(ATTR) [nn] (ATTR)
domkyrkadomkyrka..1(ATTR) [nn] (ATTR)
domnardomna..1S_NP_A/x [vb]
domnardomna..1S_NP_A [vbm]_av
domprostdomprost..1(ATTR) [nn] (ATTR)
domptördomptör..1[nn] (PP_av_NP_A)
domptördomptör..1(ATTR) [nn] (ATTR)
domsagadomsaga..1(ATTR) [nn] (ATTR)
domslutdomslut..1(ATTR) [nn] (ATTR)
domstoldomstol..1(ATTR) [nn] (ATTR)
domändomän..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dondon..2[nn] RESTRAPP_NP_A
dondon..1[nn] RESTRAPP_NP_A
donationdonation..1(ATTR) [nn] (ATTR)
donerardonera..1S_NP_A [vb] DO_NP_x (PO_PP_till_B/y)
donlägigPRIM..1[av] NP
donlägigPRIM..1SUPR_[av]
donnadonna..1[nn] (RESTRAPP_NP_A)
donnadonna..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dopdop..1[nn] (PP_av_NP_A/x)
dopardopa..1S_NP_A [vb] DO_REFL
dopfuntdopfunt..1(ATTR) [nn] (ATTR)
doppdopp..2[nn] (PP_i_NP_x)
doppdopp..1[nn] (PP_i_NP_x)
doppdopp..2(ATTR) [nn] (ATTR)
doppdopp..1(ATTR) [nn] (ATTR)
doppardoppa..1S_NP_A [vb] DO_REFL
doppardoppa..2S_NP_A [vb] DO_REFL
doppingdopping..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dosdos..1[nn] (PP_av_NP_x)
dosdos..1[nn] (NP_PL_x)
dosdos..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dosadosa..1(ATTR) [nn] (ATTR)
doseringdosering..1[nn] (PP_av_NP_x)
doseringdosering..2[nn] (PP_av_NP_x)
doseringdosering..1(ATTR) [nn] (ATTR)
doseringdosering..2(ATTR) [nn] (ATTR)
doseringsanvisningPRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dossierdossier..1[nn] (PP_om_NP_A/x)
dossierdossier..1[nn] (PP_över_NP_A/x)
dossierdossier..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dotationdotation..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dotterdotter..1[nn] (PP_till_NP_A)
dotterdotter..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dotterbolagdotterbolag..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dotterföretagdotterföretag..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dotterföretagdotterföretag..1[nn] (PP_till_NP_x)
dotterligdotterlig..1[av] NP
dotterligdotterlig..1SUPR_[av]
dotterspråkdotterspråk..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dotterspråkdotterspråk..1[nn] (PP_till_NP_x)
dottertumördottertumör..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dottertumördottertumör..1[nn] (PP_till_NP_x)
dovdov..1[av] NP
dovdov..1SUPR_[av]
dovhjortdovhjort..1(ATTR) [nn] (ATTR)
drabantdrabant..1(ATTR) [nn] (ATTR)
drabantdrabant..2(ATTR) [nn] (ATTR)
drabantstatdrabantstat..1(ATTR) [nn] (ATTR)
drabantstatdrabantstat..1[nn] (PP_till_NP_x)
drabbardrabba..1S_NP_x [vb] DO_NP_A
drabbningdrabbning..1[nn] (PP_mellan_NP_PL_A/x)
drabbningdrabbning..1[nn] (PP_med_NP_A/x)
dragdrag..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dragdrag..3(ATTR) [nn] (ATTR)
dragdrag..2(ATTR) [nn] (ATTR)
dragdrag..5(ATTR) [nn] (ATTR)
dragdrag..4(ATTR) [nn] (ATTR)
dragdrag..6(ATTR) [nn] (ATTR)
dragendragen..1[av] (PP_av_NP_x)
dragendragen..1[av] NP
draggdragg..1(ATTR) [nn] (ATTR)
draggardragga..1S_NP_A [vb] (PO_PP_efter_B/x)
draghjälpdraghjälp..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dragigdragig..1[av] NP
dragigdragig..1SUPR_[av]
dragkampdragkamp..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dragkedjadragkedja..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dragningdragning..3[nn] (PP_av_NP_x)
dragningdragning..2[nn] (PP_av_NP_x)
dragningdragning..1[nn] (PP_av_NP_x)
dragningdragning..5[nn] (PP_av_NP_x)
dragningdragning..4[nn] (PP_av_NP_x)
dragningdragning..3[nn] (PP_till_NP_A)
dragningdragning..2[nn] (PP_till_NP_A)
dragningdragning..1[nn] (PP_till_NP_A)
dragningdragning..5[nn] (PP_till_NP_A)
dragningdragning..4[nn] (PP_till_NP_A)
dragningdragning..3(ATTR) [nn] (ATTR)
dragningdragning..2(ATTR) [nn] (ATTR)
dragningdragning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dragningdragning..5(ATTR) [nn] (ATTR)
dragningdragning..4(ATTR) [nn] (ATTR)
dragningskraftdragningskraft..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dragondragon..2(ATTR) [nn] (ATTR)
dragondragon..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dragplåsterdragplåster..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dragprovdragprov..1[nn] (PP_av_NP_x)
dragprovdragprov..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dragprovdragprov..1[nn] (PP_på_NP_x)
dragspeldragspel..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dramdrama..1[nn] (PP_av_NP_A) (PP_om_NP_B/x)
dramdrama..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dramadokumentärPRIM..1[nn] (PP_av_NP_A) (PP_om_NP_B/x)
dramadokumentärPRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dramatikdramatik..1[nn] (PP_om_NP_A/x)
dramatiserardramatisera..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
dramatiseringdramatisering..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dramatiskdramatisk..1[av] NP
dramatiskdramatisk..1SUPR_[av]
drapadrapa..1[nn] (PP_av_NP_A) (PP_om_NP_B/x)
drapadrapa..1(ATTR) [nn] (ATTR)
draperidraperi..1(ATTR) [nn] (ATTR)
draperingdrapering..1[nn] (PP_av_NP_A/x)
draperingdrapering..1(ATTR) [nn] (ATTR)
drardra..2S_NP_A [vb] PO_PP_på_x
drardra..1S_NP_A [vb] PO_PP_på_x
drardra..2S_NP_A [vb] DO_NP_x
drardra..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
drardra..2S_NP_A/x [vb] DO_NP_y
drardra..1S_NP_A/x [vb] DO_NP_y
drardra..2S_NP_A [vbm]_igång DO_NP_x
drardra..1S_NP_A [vbm]_igång DO_NP_x
drardra..2S_NP_A [vbm]_in DO_NP_x
drardra..1S_NP_A [vbm]_in DO_NP_x
drardra..2S_NP_x [vbm]_sig
drardra..1S_NP_x [vbm]_sig
drardra..2S_NP_A [vbm]_åt DO_NP_x
drardra..1S_NP_A [vbm]_åt DO_NP_x
drastiskdrastisk..1[av] NP
drastiskdrastisk..1SUPR_[av]
dreglardregla..1S_NP_A/x [vb]
drejardreja..1S_NP_A [vb] (DO_NP_x)
dressdress..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dresserardressera..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
dressingdressing..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dressyrdressyr..1[nn] (PP_av_NP_A/x)
dressyrdressyr..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dressördressör..1[nn] (PP_av_NP_A/x)
dressördressör..1(ATTR) [nn] (ATTR)
drevdrev..2(ATTR) [nn] (ATTR)
drevdrev..3(ATTR) [nn] (ATTR)
drevdrev..1(ATTR) [nn] (ATTR)
drevjaktdrevjakt..1[nn] (PP_på_NP_x)
drevjaktdrevjakt..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dribblardribbla..1S_NP_A [vb] (ADVL_DIR)
dribblingdribbling..1(ATTR) [nn] (ATTR)
drickadricka..3(ATTR) [nn] (ATTR)
drickadricka..2(ATTR) [nn] (ATTR)
drickerdricka..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
drickfärdigPRIM..1[av] NP
drickfärdigPRIM..1SUPR_[av]
dricksdricks..1(ATTR) [nn] (ATTR)
drickspengdrickspengar..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dricksvattendricksvatten..1(ATTR) [nn] (ATTR)
driftdrift..3[nn] (PP_av_NP_x)
driftdrift..2[nn] (PP_av_NP_x)
driftdrift..1[nn] (PP_av_NP_x)
driftdrift..4[nn] (PP_av_NP_x)
driftdrift..3[nn] (INFCL)
driftdrift..2[nn] (INFCL)
driftdrift..1[nn] (INFCL)
driftdrift..4[nn] (INFCL)
driftdrift..3[nn] (PP_med_NP_A/x)
driftdrift..2[nn] (PP_med_NP_A/x)
driftdrift..1[nn] (PP_med_NP_A/x)
driftdrift..4[nn] (PP_med_NP_A/x)
driftdrift..3(ATTR) [nn] (ATTR)
driftdrift..2(ATTR) [nn] (ATTR)
driftdrift..1(ATTR) [nn] (ATTR)
driftdrift..4(ATTR) [nn] (ATTR)
driftigdriftig..1[av] NP
driftigdriftig..1SUPR_[av]
drilldrill..1(ATTR) [nn] (ATTR)
drilldrill..3(ATTR) [nn] (ATTR)
drilldrill..2(ATTR) [nn] (ATTR)
drilldrill..4(ATTR) [nn] (ATTR)
drilldrill..1(ATTR) [nn] (ATTR)
drilldrill..3(ATTR) [nn] (ATTR)
drilldrill..2(ATTR) [nn] (ATTR)
drilldrill..4(ATTR) [nn] (ATTR)
drillborrdrillborr..1(ATTR) [nn] (ATTR)
drinkdrink..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dristigdristig..1[av] NP
dristigdristig..1SUPR_[av]
drivadriva..3(ATTR) [nn] (ATTR)
drivbänkdrivbänk..1(ATTR) [nn] (ATTR)
drivedrive..1[nn] (PP_för_NP_x)
drivedrive..2[nn] (PP_för_NP_x)
drivendriven..1[av] (PP_i_NP_x)
drivendriven..1[av] NP
driverdriva..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
driverdriva..2S_NP_A [vb] DO_NP_x
driverdriva..4S_NP_A [vb] DO_NP_x
driverdriva..5S_NP_A [vb] DO_NP_x
driverdriva..1S_NP_A [vb] PO_PP_med_B/x
driverdriva..2S_NP_A [vb] PO_PP_med_B/x
driverdriva..4S_NP_A [vb] PO_PP_med_B/x
driverdriva..5S_NP_A [vb] PO_PP_med_B/x
drivhusdrivhus..1(ATTR) [nn] (ATTR)
drivkraftdrivkraft..1(ATTR) [nn] (ATTR)
drivmedeldrivmedel..1(ATTR) [nn] (ATTR)
drivningdrivning..1[nn] (PP_av_NP_x)
drivningdrivning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
drogdrog..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dromedardromedar..1(ATTR) [nn] (ATTR)
droppedroppe..1[nn] (PP_av_NP_x)
droppedroppe..1[nn] (NP_PL_x)
droppedroppe..1(ATTR) [nn] (ATTR)
droskadroska..1(ATTR) [nn] (ATTR)
drottningdrottning..1[nn] (PP_av_NP_x)
drottningdrottning..2[nn] (PP_av_NP_x)
drottningdrottning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
drottningdrottning..2(ATTR) [nn] (ATTR)
drottningdrottning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
drottningdrottning..2(ATTR) [nn] (ATTR)
drottningsyltdrottningsylt..1(ATTR) [nn] (ATTR)
druckendrucken..1[av] (PP_av_NP_x)
druckendrucken..1[av] NP
drulledrulle..1(ATTR) [nn] (ATTR)
drulligdrullig..1[av] NP
drulligdrullig..1SUPR_[av]
drumligdrumlig..1[av] NP
drumligdrumlig..1SUPR_[av]
drummeldrummel..1(ATTR) [nn] (ATTR)
drunknardrunkna..1S_NP_x [vb] PO_PP_i_y
drunknardrunkna..1S_NP_A [vb] (PO_PP_i_x)
drunkningdrunkning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
druvadruva..1(ATTR) [nn] (ATTR)
druvformigPRIM..1[av] NP
druvformigPRIM..1SUPR_[av]
druvsockerdruvsocker..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dryckdryck..2(ATTR) [nn] (ATTR)
dryckdryck..1(ATTR) [nn] (ATTR)
drygdryg..1[av] NP
drygdryg..2[av] NP
drygdryg..1[av] (PP_mot_NP_A)
drygdryg..2[av] (PP_mot_NP_A)
drygdryg..1[av] NP
drygdryg..2[av] NP
drygtPRIM..1[ab] NP
drypandePRIM..1[ab] AP
drägligdräglig..1[av] NP
drägligdräglig..1SUPR_[av]
dräktigdräktig..1[av] NP
dräktigdräktig..1SUPR_[av]
dräktighetdräktighet..2(ATTR) [nn] (ATTR)
dräktighetdräktighet..1(ATTR) [nn] (ATTR)
drällerdrälla..1S_NP_A [vb] DO_NP_x (ADVL_LOC)
drällerdrälla..2S_NP_A [vb] DO_NP_x (ADVL_LOC)
drällerdrälla..1S_NP_A [vb]
drällerdrälla..2S_NP_A [vb]
dräneringdränering..1[nn] (PP_av_NP_x)
dräneringdränering..1(ATTR) [nn] (ATTR)
drängdräng..1[nn] (PP_hos_NP_A)
dränkerdränka..1S_NP_A [vb] DO_REFL
dränkerdränka..1S_NP_A [vb] DO_NP_B/x
dräpandedräpande..1[av] NP
dräpandedräpande..1SUPR_[av]
dräperdräpa..1S_NP_A [vb] DO_NP_B
dråpdråp..1[nn] (PP_på_NP_A)
dråpligdråplig..2[av] (INFCL)
dråpligdråplig..1[av] (INFCL)
dråpligdråplig..2[av] NP
dråpligdråplig..1[av] NP
dråpslagdråpslag..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dråsardråsa..1S_NP_A/x [vb] (ADVL_DIR)
dröjerdröja..1S_NP_A [vb] (PO_PP_med_x)
dröjerdröja..1S_det [vb]
dröjsmåldröjsmål..1(ATTR) [nn] (ATTR)
drömdröm..1[nn] (PP_om_NP_A/x)
drömdröm..2[nn] (PP_om_NP_A/x)
drömdröm..3[nn] (PP_om_NP_A/x)
drömmaredrömmare..1(ATTR) [nn] (ATTR)
drömmerdrömma..1S_NP_A [vb] PO_PP_om_x
drömmerdrömma..2S_NP_A [vb] PO_PP_om_x
drömmerdrömma..1S_NP_A [vb]
drömmerdrömma..2S_NP_A [vb]
drömmerdrömma..1S_NP_A [vb] x/CL
drömmerdrömma..2S_NP_A [vb] x/CL
drönaredrönare..2(ATTR) [nn] (ATTR)
drönaredrönare..3(ATTR) [nn] (ATTR)
drönaredrönare..1(ATTR) [nn] (ATTR)
drönigPRIM..1[av] NP
drönigPRIM..1SUPR_[av]
drösdrös..1[nn] (PP_av_NP_x)
drösdrös..1[nn] (PP_med_NP_PL_A/x)
drösdrös..1[nn] (NP_PL_A/x)
duardua..1S_NP_A [vb] DO_NP_B
dubbdubb..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dubbardubba..2S_NP_A [vb] DO_NP_x
dubbardubba..3S_NP_A [vb] DO_NP_x
dubbardubba..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
dubbeldubbel..1[av] NP
dubbeldubbel..1SUPR_[av]
dubbelbottnaddubbelbottnad..1[av] NP
dubbelbottnaddubbelbottnad..2[av] NP
dubbelbottnaddubbelbottnad..1SUPR_[av]
dubbelbottnaddubbelbottnad..2SUPR_[av]
dubbelfiligPRIM..1[av] NP
dubbelfiligPRIM..1SUPR_[av]
dubbelgångaredubbelgångare..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dubbelknäppningPRIM..1[nn] (PP_av_NP_x)
dubbelknäppningPRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dubbelmeningdubbelmening..1[nn] (PP_av_NP_x)
dubbelmeningdubbelmening..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dubbelmeningdubbelmening..1[nn] (PP_hos_NP_x)
dubbelmoraldubbelmoral..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dubbelpipigdubbelpipig..1[av] NP
dubbelpipigdubbelpipig..1SUPR_[av]
dubbelsidigdubbelsidig..1[av] NP
dubbelsidigdubbelsidig..1SUPR_[av]
dubbelspeldubbelspel..1[nn] (PP_av_NP_A) (PP_i_NP_x)
dubbelspeldubbelspel..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dubbeltPRIM..1[ab] AP
dubbeltydigdubbeltydig..1[av] NP
dubbeltydigdubbeltydig..1SUPR_[av]
dubblardubbla..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
dubblerardubblera..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
dubblettdubblett..2(ATTR) [nn] (ATTR)
dubblettdubblett..1(ATTR) [nn] (ATTR)
duckarducka..1S_NP_A [vb] (PO_PP_för_x)
duellduell..1[nn] (PP_mellan_NP_PL_A)
duellduell..1[nn] (PP_med_NP_A)
duettduett..1[nn] (PP_med_NP_A)
duettduett..1[nn] (PP_mellan_NP_PL_A)
duettduett..1[nn] (PP_av_NP_A)
duettduett..1(ATTR) [nn] (ATTR)
duffelduffel..1(ATTR) [nn] (ATTR)
duggardugga..1S_det [vb]
duggigPRIM..1[av] NP
duggigPRIM..1SUPR_[av]
duggregnduggregn..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dugligduglig..1[av] (PP_i_NP_x)
dugligduglig..1[av] NP
dukarduka..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
dukarduka..1S_NP_A [vbm]_upp DO_NP_x
duktigduktig..1[av] (PP_i_NP_x)
duktigduktig..1[av] (PP_i_INCL)
duktigduktig..1[av] (PP_på_INCL)
duktigduktig..1[av] NP
dumdum..1SUPR_[av]
dumdum..2SUPR_[av]
dumdum..1[av] (PP_mot_NP_A)
dumdum..2[av] (PP_mot_NP_A)
dumdum..1[av] NP
dumdum..2[av] NP
dumbomdumbom..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dumburkPRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dumdristigdumdristig..1[av] NP
dumdristigdumdristig..1SUPR_[av]
dumhetdumhet..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dummarPRIM..1S_NP_A [vbm]_sig
dumpardumpa..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
dumpardumpa..3S_NP_A [vb] DO_NP_x
dumpardumpa..2S_NP_A [vb] DO_NP_x
dundun..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dunderdunder..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dundrardundra..1S_NP_A/x [vb]
dungedunge..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dunigdunig..1[av] NP
dunigdunig..1SUPR_[av]
dunkdunk..3(ATTR) [nn] (ATTR)
dunkdunk..2(ATTR) [nn] (ATTR)
dunkdunk..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dunkardunka..1S_NP_x [vb]
dunkardunka..1S_NP_A [vb] PO_PP_på_x
dunkardunka..1S_NP_A [vb] DO_NP_B
dunkeldunkel..1[av] NP
dunkeldunkel..3[av] NP
dunkeldunkel..1SUPR_[av]
dunkeldunkel..3SUPR_[av]
dunsdun..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dunsduns..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dunsardunsa..1S_NP_A/x [vb] PO_PP_i_y
dunstardunsta..2S_NP_A [vb]
dunstardunsta..1S_NP_A [vb]
dunstardunsta..2S_NP_x [vb]
dunstardunsta..1S_NP_x [vb]
duoduo..1(ATTR) [nn] (ATTR)
duperardupera..1S_NP_A [vb] DO_NP_B
duplettduplett..1[nn] (PP_av_NP_x)
duplettduplett..1(ATTR) [nn] (ATTR)
duplicerarduplicera..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
duplikatduplikat..1[nn] (PP_av_NP_x)
duplikatduplikat..1(ATTR) [nn] (ATTR)
durkdurk..1(ATTR) [nn] (ATTR)
durkdrivendurkdriven..1[av] (PP_i_NP_x)
durkdrivendurkdriven..1[av] NP
durkslagdurkslag..1(ATTR) [nn] (ATTR)
duscharduscha..1S_NP_A [vb] DO_NP_B/x
duskigPRIM..1[av] NP
duskigPRIM..1SUPR_[av]
duskålduskål..1[nn] (PP_med_NP_A)
duskålduskål..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dussindussin..1[nn] (PP_av_NP_PL_A/x)
dussindussin..1[nn] (NP_PL_A/x)
dussindussin..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dussinromandussinroman..1[nn] (PP_om_NP_A/x)
dussinromandussinroman..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dussintaldussintal..1[nn] (NP_PL_A/x)
dussintaldussintal..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dussintaldussintal..1[nn] (PP_av_NP_PL_A/x)
dustdust..1[nn] (PP_mellan_NP_PL_A)
dustdust..1[nn] (PP_med_NP_A)
duvaduva..1(ATTR) [nn] (ATTR)
duvningduvning..1[nn] (PP_i_NP_x)
duvningduvning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
duvungeduvunge..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dvaladvala..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dvärgdvärg..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dydy..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dyblötdyblöt..1[av] NP
dyblötdyblöt..1SUPR_[av]
dygdigdygdig..1[av] NP
dygdigdygdig..1SUPR_[av]
dygndygn..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dyigdyig..1[av] NP
dyigdyig..1SUPR_[av]
dykaredykare..2(ATTR) [nn] (ATTR)
dykaredykare..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dyndy..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dyndyn..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dyndyn..2(ATTR) [nn] (ATTR)
dynadyna..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dynamiskdynamisk..1[av] NP
dynamiskdynamisk..1SUPR_[av]
dynamitdynamit..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dynamodynamo..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dynastidynasti..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dyngadynga..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dyngigPRIM..1[av] NP
dyngigPRIM..1SUPR_[av]
dyningdyning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dyntigPRIM..1[av] NP
dyntigPRIM..1SUPR_[av]
dyrdyr..1[av] (INFCL)
dyrdyr..2[av] (INFCL)
dyrdyr..1[av] NP
dyrdyr..2[av] NP
dyrdyr..1SUPR_[av]
dyrdyr..2SUPR_[av]
dyrbardyrbar..1[av] (PP_för_NP_A)
dyrbardyrbar..1[av] NP
dyrgripdyrgrip..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dyrkdyrk..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dyrkardyrka..1S_NP_A [vb] DO_NP_B/x
dyrköptdyrköpt..1[av] (PP_för_NP_A/x)
dyrköptdyrköpt..1[av] NP
dyrortdyrort..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dysenteridysenteri..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dysterdyster..1SUPR_[av]
dysterdyster..1[av] (INFCL)
däggdjurdäggdjur..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dämningdämning..1[nn] (PP_av_NP_x)
dämningdämning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dämpardämpa..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
dämpningdämpning..1[nn] (PP_av_NP_x)
dämpningdämpning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
därdär..1[ab] VP
däranPRIM..1[ab] VP
därbortadärborta..1[ab] VP
därefterdärefter..1[ab] VP
däremotdäremot..1[ab] NP
därfördärför..1[ab] CL
därhändärhän..1[ab] VP
däridäri..1[ab] VP
därifråndärifrån..1[ab] VP
därigenomdärigenom..1[ab] CL
därmeddärmed..1[ab] CL
däromdärom..1[ab] VP
därpådärpå..1[ab] VP
därtilldärtill..1[ab] CL
därutöverdärutöver..1[ab] VP
därvidlagdärvidlag..1[ab] VP
dästdäst..1[av] (PP_av_NP_x)
dästdäst..1[av] NP
dävendäven..1[av] NP
dävendäven..1SUPR_[av]
då..3[ab] VP
då..1[ab] VP
dåddåd..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dådkraftigPRIM..1[av] NP
dådkraftigPRIM..1SUPR_[av]
dåligdålig..1SUPR_[av]
dåligdålig..2SUPR_[av]
dåligdålig..1[av] (PP_i_NP_x)
dåligdålig..2[av] (PP_i_NP_x)
dåligdålig..1[av] (PP_i_INCL)
dåligdålig..2[av] (PP_i_INCL)
dåligdålig..1[av] (PP_på_INCL)
dåligdålig..2[av] (PP_på_INCL)
dåligdålig..1[av] NP
dåligdålig..2[av] NP
dålighetdålighet..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dålighetdålighet..2(ATTR) [nn] (ATTR)
dåligtPRIM..1[ab] VP
dåndån..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dåndån..2(ATTR) [nn] (ATTR)
dånardåna..1S_NP_x [vb]
dånardåna..2S_NP_x [vb]
dåraktigdåraktig..1[av] NP
dåraktigdåraktig..1SUPR_[av]
dåredåre..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dårfinkigPRIM..1[av] NP
dårfinkigPRIM..1SUPR_[av]
dåsardåsa..1S_NP_A [vb]
dåsigdåsig..1[av] NP
dåsigdåsig..1SUPR_[av]
döddöd..1[av] (PP_i_NP_x)
döddöd..1[av] NP
döddöd..2(ATTR) [nn] (ATTR)
döddöd..1SUPR_[av]
dödardöda..2S_NP_A [vb] DO_NP_B/x
dödardöda..1S_NP_A [vb] DO_NP_B/x
dödförklarardödförklara..1S_NP_A [vb] DO_NP_B
dödligdödlig..2[av] (PP_för_NP_A)
dödligdödlig..1[av] (PP_för_NP_A)
dödligdödlig..2[av] NP
dödligdödlig..1[av] NP
dödlighetdödlighet..2(ATTR) [nn] (ATTR)
dödlighetdödlighet..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dödlägedödläge..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dödperioddödperiod..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dödsattestdödsattest..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dödsbevisdödsbevis..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dödsbodödsbo..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dödsboanmälanPRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dödsbädddödsbädd..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dödsfalldödsfall..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dödshjälpdödshjälp..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dödskalledödskalle..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dödsrunadödsruna..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dödsstraffdödsstraff..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dödsstötdödsstöt..1[nn] (PP_mot_NP_A/x)
dödsstötdödsstöt..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dödströttdödstrött..1[av] (PP_av_NP_x)
dödströttdödstrött..1[av] NP
dödsäsongPRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dödtråkigPRIM..1[av] NP
dödtråkigPRIM..1SUPR_[av]
dömerdöma..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
dömerdöma..1S_NP_A [vb] DO_NP_B (PO_PP_till_x)
döperdöpa..1S_NP_A [vb] DO_NP_B (PO_PP_till_x)
dördö..1S_NP_A/x [vb]
dörrdörr..1[nn] (PP_till_NP_x)
dörrdörr..2[nn] (PP_till_NP_x)
dörrdörr..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dörrdörr..2(ATTR) [nn] (ATTR)
dörrknackningdörrknackning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
dövdöv..1[av] NP
dövdöv..1SUPR_[av]
dövstumdövstum..1[av] NP
dövstumdövstum..1SUPR_[av]
ebbebb..1(ATTR) [nn] (ATTR)
eded..1(ATTR) [nn] (ATTR)
eded..2(ATTR) [nn] (ATTR)
eded..1[nn] (PP_på_NP_x)
eded..2[nn] (PP_på_NP_x)
eddaedda..1(ATTR) [nn] (ATTR)
ediktedikt..1[nn] (PP_om_NP_x)
ediktedikt..1(ATTR) [nn] (ATTR)
editionedition..1(ATTR) [nn] (ATTR)
edligedlig..1[av] NP
edligedlig..1SUPR_[av]
effekteffekt..1[nn] (PP_av_NP_x) (PP_på_NP_y)
effekteffekt..2[nn] (PP_av_NP_x) (PP_på_NP_y)
effektiveffektiv..1[av] (PP_mot_NP_x)
effektiveffektiv..1[av] (INFCL)
effektiveffektiv..1[av] NP
effektiveffektiv..1SUPR_[av]
effektiviserareffektivisera..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
effektiviteteffektivitet..1(ATTR) [nn] (ATTR)
eforefor..1(ATTR) [nn] (ATTR)
eforefor..1[nn] (PP_för_NP_x)
efterefter..4VB [ab]
efterefter..2[pp]
efterefter..1[pp]
efteraparefterapa..1S_NP_A [vb] DO_NP_B/x
efterbesiktningefterbesiktning..1[nn] (PP_av_NP_x)
efterbesiktningefterbesiktning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
efterbildefterbild..1[nn] (PP_av_NP_x)
efterbildefterbild..1(ATTR) [nn] (ATTR)
efterbildningefterbildning..1[nn] (PP_av_NP_x)
efterbildningefterbildning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
efterblivenefterbliven..1[av] NP
efterblivenefterbliven..1SUPR_[av]
efterdyningefterdyning..1[nn] (PP_av_NP_x)
efterforskningefterforskning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
efterfråganefterfrågan..1[nn] (PP_på_NP_x)
efterfrågarefterfråga..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
efterföljdefterföljd..1(ATTR) [nn] (ATTR)
eftergifteftergift..1[nn] (PP_för_NP_A/x)
eftergifteftergift..2[nn] (PP_för_NP_A/x)
eftergifteftergift..1[nn] (PP_av_NP_x)
eftergifteftergift..2[nn] (PP_av_NP_x)
eftergifteftergift..1[nn] (PP_åt_NP_A/x)
eftergifteftergift..2[nn] (PP_åt_NP_A/x)
eftergiveneftergiven..1[av] NP
eftergiveneftergiven..1SUPR_[av]
eftergivligeftergivlig..1[av] NP
eftergivligeftergivlig..1SUPR_[av]
eftergranskningeftergranskning..1[nn] (PP_av_NP_x)
eftergranskningeftergranskning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
efterhandskonstruktionefterhandskonstruktion..1[nn] (PP_av_NP_x)
efterhandskonstruktionefterhandskonstruktion..1(ATTR) [nn] (ATTR)
efterhängsenefterhängsen..1[av] NP
efterhängsenefterhängsen..1SUPR_[av]
efterhärmningefterhärmning..1[nn] (PP_av_NP_A/x)
efterhöstefterhöst..1(ATTR) [nn] (ATTR)
efterhöstefterhöst..1(ATTR) [nn] (ATTR)
efterklangefterklang..1[nn] (PP_av_NP_x)
efterklangefterklang..1(ATTR) [nn] (ATTR)
efterklangefterklang..1[nn] (PP_efter_NP_x)
efterklangefterklang..1[nn] (PP_från_NP_x)
efterkonstruktionefterkonstruktion..1[nn] (PP_av_NP_x)
efterkonstruktionefterkonstruktion..1(ATTR) [nn] (ATTR)
efterkontrollefterkontroll..1[nn] (PP_av_NP_x)
efterkontrollefterkontroll..1(ATTR) [nn] (ATTR)
efterkravefterkrav..1[nn] (PP_på_NP_x)
efterkravefterkrav..1(ATTR) [nn] (ATTR)
efterkrigstidefterkrigstid..1(ATTR) [nn] (ATTR)
efterkänningefterkänning..1[nn] (PP_av_NP_x)
efterkänningefterkänning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
efterlevnadefterlevnad..1(ATTR) [nn] (ATTR)
efterlyserefterlysa..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
efterlysningefterlysning..1[nn] (PP_av_NP_A)
efterlysningefterlysning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
efterlämnarefterlämna..1S_NP_A [vb] DO_NP_B/x
efterlängtadefterlängtad..1[av] (PP_av_NP_A)
efterlängtadefterlängtad..1[av] NP
eftermiddageftermiddag..1(ATTR) [nn] (ATTR)
efternamnefternamn..1(ATTR) [nn] (ATTR)
efterprövningefterprövning..1[nn] (PP_av_NP_A) (PP_i_NP_x)
efterprövningefterprövning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
efterräkningefterräkning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
efterrättefterrätt..1(ATTR) [nn] (ATTR)
eftersattPRIM..1[av] NP
eftersattPRIM..1SUPR_[av]
efterskottefterskott..1(ATTR) [nn] (ATTR)
efterskriftefterskrift..1[nn] (PP_till_NP_x)
efterskriftefterskrift..1(ATTR) [nn] (ATTR)
efterskänkerefterskänka..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
efterskördefterskörd..1[nn] (PP_av_NP_x)
efterskördefterskörd..1(ATTR) [nn] (ATTR)
efterskördefterskörd..1[nn] (PP_från_NP_x)
efterskördefterskörd..1[nn] (PP_till_NP_x)
efterslagefterslag..1[nn] (PP_till_NP_x)
efterslagefterslag..1(ATTR) [nn] (ATTR)
efterslängeftersläng..1[nn] (PP_av_NP_x)
efterslängeftersläng..2[nn] (PP_av_NP_x)
efterslängeftersläng..1(ATTR) [nn] (ATTR)
efterslängeftersläng..2(ATTR) [nn] (ATTR)
eftersläntrareeftersläntrare..1(ATTR) [nn] (ATTR)
eftersläpningeftersläpning..1[nn] (PP_av_NP_x)
eftersläpningeftersläpning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
eftersläpningeftersläpning..1[nn] (PP_i_NP_x)
eftersmakeftersmak..1[nn] (PP_av_NP_x)
efterspanarPRIM..1S_NP_A [vb] DO_NP_B/x
efterspaningefterspaning..1[nn] (PP_av_NP_A/x)
efterspaningefterspaning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
efterspelefterspel..1[nn] (PP_till_NP_x)
eftersträvareftersträva..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
eftersökteftersökt..1[av] (PP_av_NP_A)
eftersökteftersökt..1[av] NP
eftertankeeftertanke..1(ATTR) [nn] (ATTR)
eftertaxeringeftertaxering..1[nn] (PP_av_NP_A)
eftertaxeringeftertaxering..1(ATTR) [nn] (ATTR)
eftertraktareftertrakta..1S_NP_A [vb] DO_NP_B/x
eftertryckeftertryck..1[nn] (PP_av_NP_x)
eftertryckeftertryck..2[nn] (PP_av_NP_x)
eftertryckeftertryck..1(ATTR) [nn] (ATTR)
eftertryckeftertryck..2(ATTR) [nn] (ATTR)
eftertryckligeftertrycklig..1[av] NP
eftertryckligeftertrycklig..1SUPR_[av]
efterträdareefterträdare..1[nn] (PP_till_NP_A/x)
efterträdareefterträdare..1(ATTR) [nn] (ATTR)
efterträderefterträda..1S_NP_A [vb] DO_NP_B
eftertänksameftertänksam..1[av] NP
eftertänksameftertänksam..1SUPR_[av]
efterverkningefterverkning..1[nn] (PP_av_NP_x) (PP_på_NP_A/y)
efterverkningefterverkning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
eftervärldeftervärld..1(ATTR) [nn] (ATTR)
eftervårdeftervård..1[nn] (PP_av_NP_A)
efteråtefteråt..1[ab] VP
egenartegenart..1(ATTR) [nn] (ATTR)
egenavgiftPRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
egendomegendom..1(ATTR) [nn] (ATTR)
egendomligegendomlig..1[av] NP
egendomligegendomlig..1SUPR_[av]
egenhetegenhet..1(ATTR) [nn] (ATTR)
egenhändigegenhändig..1[av] NP
egenhändigegenhändig..1SUPR_[av]
egenmäktigegenmäktig..1[av] NP
egenmäktigegenmäktig..1SUPR_[av]
egennamnegennamn..1(ATTR) [nn] (ATTR)
egennyttaegennytta..1(ATTR) [nn] (ATTR)
egennyttigegennyttig..1[av] NP
egennyttigegennyttig..1SUPR_[av]
egensinnigegensinnig..1[av] NP
egensinnigegensinnig..1SUPR_[av]
egenskapegenskap..1[nn] (PP_hos_NP_A/x)
egenskapegenskap..1[nn] (PP_av_NP_A/x)
egenskapegenskap..1(ATTR) [nn] (ATTR)
egentligegentlig..1[av] NP
egentligegentlig..1SUPR_[av]
egentligenegentligen..1[ab] VP
eggegg..1(ATTR) [nn] (ATTR)
egnahemegnahem..1(ATTR) [nn] (ATTR)
egocentriskegocentrisk..1[av] NP
egocentriskegocentrisk..1SUPR_[av]
egoismegoism..1(ATTR) [nn] (ATTR)
egoistegoist..1(ATTR) [nn] (ATTR)
egotrippegotripp..1(ATTR) [nn] (ATTR)
egyptieregyptier..1(ATTR) [nn] (ATTR)
egyptiskaegyptiska..2(ATTR) [nn] (ATTR)
egyptiskaegyptiska..1(ATTR) [nn] (ATTR)
ejej..1[ab] VP
ejderejder..1(ATTR) [nn] (ATTR)
ekek..1(ATTR) [nn] (ATTR)
ekaeka..1(ATTR) [nn] (ATTR)
ekareka..3S_NP_x [vb]
ekareka..2S_NP_x [vb]
ekereker..1(ATTR) [nn] (ATTR)
ekipageekipage..1(ATTR) [nn] (ATTR)
ekiperingekipering..1[nn] (PP_av_NP_A)
eklogeklog..1[nn] (PP_om_NP_A/x)
eklogeklog..1(ATTR) [nn] (ATTR)
ekläreringeklärering..1[nn] (PP_av_NP_x)
ekläreringeklärering..1(ATTR) [nn] (ATTR)
ekoeko..1[nn] (PP_av_NP_A/x)
ekologiekologi..1(ATTR) [nn] (ATTR)
ekonomekonom..1(ATTR) [nn] (ATTR)
ekonomibiträdeekonomibiträde..1(ATTR) [nn] (ATTR)
ekonomiklassekonomiklass..1(ATTR) [nn] (ATTR)
ekonomiskekonomisk..2[av] NP
ekonomiskekonomisk..1[av] NP
ekonomiskekonomisk..2SUPR_[av]
ekonomiskekonomisk..1SUPR_[av]
ekorreekorre..1(ATTR) [nn] (ATTR)
ekorrhjulekorrhjul..1(ATTR) [nn] (ATTR)
eksemeksem..1(ATTR) [nn] (ATTR)
ekumeniskekumenisk..1[av] NP
ekumeniskekumenisk..1SUPR_[av]
ekvationekvation..1(ATTR) [nn] (ATTR)
ekvatorekvatorn..1(ATTR) [nn] (ATTR)
ekvatorekvator..1(ATTR) [nn] (ATTR)
ekvivalentPRIM..1[nn] (PP_av_NP_x)
ekvivalentPRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
ekvivalentPRIM..1[nn] (PP_till_NP_x)
elakelak..2[av] (PP_mot_NP_A)
elakelak..1[av] (PP_mot_NP_A)
elakelak..2[av] NP
elakelak..1[av] NP
elakartadelakartad..1[av] NP
elakartadelakartad..1SUPR_[av]
elakhetelakhet..1[nn] (PP_av_NP_A) (PP_om_NP_B/x)
elakhetelakhet..1(ATTR) [nn] (ATTR)
elakingelaking..1(ATTR) [nn] (ATTR)
elastiskelastisk..1[av] NP
elastiskelastisk..1SUPR_[av]
eldeld..1(ATTR) [nn] (ATTR)
eldeld..3(ATTR) [nn] (ATTR)
eldeld..2(ATTR) [nn] (ATTR)
eldarelda..1S_NP_A [vb] (DO_NP_x)
eldavståndeldavstånd..1(ATTR) [nn] (ATTR)
eldavståndeldavstånd..1(ATTR) [nn] (ATTR)
eldbegängelsebyråPRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
elddopelddop..1(ATTR) [nn] (ATTR)
eldfarligeldfarlig..1[av] NP
eldfarligeldfarlig..1SUPR_[av]
eldfasteldfast..1[av] NP
eldfasteldfast..1SUPR_[av]
eldfängdeldfängd..1[av] NP
eldfängdeldfängd..1SUPR_[av]
eldgivningeldgivning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
eldhaveldhav..1(ATTR) [nn] (ATTR)
eldhärdigeldhärdig..1[av] NP
eldhärdigeldhärdig..1SUPR_[av]
eldigeldig..1[av] NP
eldigeldig..1SUPR_[av]
eldningeldning..1[nn] (PP_av_NP_x)
eldningeldning..1[nn] (PP_med_NP_x)
eldningeldning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
eldoradoeldorado..1 [nn] (PP_för_NP_A)
eldproveldprov..1(ATTR) [nn] (ATTR)
eldsjäleldsjäl..1(ATTR) [nn] (ATTR)
eldstadeldstad..1(ATTR) [nn] (ATTR)
eldstrideldstrid..1[nn] (PP_med_NP_A)
eldstrideldstrid..1(ATTR) [nn] (ATTR)
eldstrideldstrid..1[nn] (PP_mellan_NP_PL_A/x)
eldsvådaeldsvåda..1(ATTR) [nn] (ATTR)
eldöverfalleldöverfall..1[nn] (PP_mot_NP_A)
eldöverfalleldöverfall..1(ATTR) [nn] (ATTR)
eldöverfalleldöverfall..1[nn] (PP_på_NP_A)
elefantelefant..1(ATTR) [nn] (ATTR)
elefantinhoppelefantinhopp..1[nn] (PP_i_NP_x)
elefantinhoppelefantinhopp..1(ATTR) [nn] (ATTR)
eleganselegans..1(ATTR) [nn] (ATTR)
elegantelegant..1[av] NP
elegantelegant..1SUPR_[av]
elektricitetelektricitet..1(ATTR) [nn] (ATTR)
elektrikerelektriker..1(ATTR) [nn] (ATTR)
elektriskelektrisk..1[av] NP
elektriskelektrisk..1SUPR_[av]
elektronelektron..1(ATTR) [nn] (ATTR)
elektronelektron..2(ATTR) [nn] (ATTR)
elektroniskelektronisk..1[av] NP
elektroniskelektronisk..1SUPR_[av]
elementelement..4(ATTR) [nn] (ATTR)
elementelement..5(ATTR) [nn] (ATTR)
elementelement..2(ATTR) [nn] (ATTR)
elementelement..3(ATTR) [nn] (ATTR)
elementelement..1(ATTR) [nn] (ATTR)
elementelement..4(ATTR) [nn] (ATTR)
elementelement..5(ATTR) [nn] (ATTR)
elementelement..2(ATTR) [nn] (ATTR)
elementelement..3(ATTR) [nn] (ATTR)
elementelement..1(ATTR) [nn] (ATTR)
elementelement..4[nn] (PP_i_NP_x)
elementelement..5[nn] (PP_i_NP_x)
elementelement..2[nn] (PP_i_NP_x)
elementelement..3[nn] (PP_i_NP_x)
elementelement..1[nn] (PP_i_NP_x)
elementärelementär..1[av] NP
elementärelementär..1SUPR_[av]
elevelev..1[nn] (PP_till_NP_A)
elevationelevation..1[nn] (PP_av_NP_x)
elevationelevation..1(ATTR) [nn] (ATTR)
elevationelevation..1[nn] (PP_på_NP_x)
elevrådelevråd..1(ATTR) [nn] (ATTR)
elfenbenelfenben..1(ATTR) [nn] (ATTR)
eliminationelimination..1[nn] (PP_av_NP_A/x)
eliminationelimination..1(ATTR) [nn] (ATTR)
eliminerareliminera..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
elisionelision..1[nn] (PP_av_NP_x)
elisionelision..1(ATTR) [nn] (ATTR)
elitelit..1(ATTR) [nn] (ATTR)
eljesteljest..1[ab] VP
ellipsellips..2[nn] (PP_av_NP_x)
ellipsellips..1[nn] (PP_av_NP_x)
elljuselljus..1(ATTR) [nn] (ATTR)
elmätareelmätare..1(ATTR) [nn] (ATTR)
elogeeloge..1[nn] (PP_för_NP_x)
elsitsPRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
elvaårigPRIM..1[av] NP
elvaårigPRIM..1SUPR_[av]
elverkelverk..1(ATTR) [nn] (ATTR)
eländigeländig..1[av] NP
eländigeländig..1SUPR_[av]
emaljemalj..2(ATTR) [nn] (ATTR)
emaljemalj..1(ATTR) [nn] (ATTR)
emaljmålningemaljmålning..1[nn] (PP_av_NP_x)
emaljmålningemaljmålning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
emanationemanation..1[nn] (PP_av_NP_x) (PP_från_NP_y)
emanationemanation..1(ATTR) [nn] (ATTR)
emancipationemancipation..1[nn] (PP_av_NP_A) (PP_från_NP_x)
emballageemballage..1[nn] (PP_om_NP_x)
emballageemballage..1(ATTR) [nn] (ATTR)
embargoembargo..2[nn] (PP_på_NP_x)
embargoembargo..1[nn] (PP_på_NP_x)
embargoembargo..2[nn] (PP_mot_NP_A/x)
embargoembargo..1[nn] (PP_mot_NP_A/x)
embryoembryo..1[nn] (PP_till_NP_x)
embryoembryo..1(ATTR) [nn] (ATTR)
emellanåtemellanåt..1[ab] VP
emellertidemellertid..1[ab] VP
emendationemendation..1[nn] (PP_av_NP_x)
emendationemendation..1(ATTR) [nn] (ATTR)
emigrantemigrant..1(ATTR) [nn] (ATTR)
emigrationemigration..1[nn] (PP_från_NP_x) (PP_till_NP_y)
emigreraremigrera..1S_NP_A [vb] (ADVL_DIR)
eminenteminent..1[av] NP
eminenteminent..1SUPR_[av]
emiremir..1[nn] (PP_av_NP_x)
emiremir..1(ATTR) [nn] (ATTR)
emissionemission..1[nn] (PP_av_NP_x)
emotmot..4VB [ab]
emotionellemotionell..1[av] NP
emotionellemotionell..1SUPR_[av]
emotseremotse..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
empiriskempirisk..1[av] NP
empiriskempirisk..1SUPR_[av]
emulsionemulsion..1[nn] (PP_av_NP_x)
emulsionemulsion..1(ATTR) [nn] (ATTR)
enen..4[ab] NP
enen..3(ATTR) [nn] (ATTR)
enahandaenahanda..1[av] NP
enahandaenahanda..1SUPR_[av]
enaktareenaktare..1(ATTR) [nn] (ATTR)
enarmadenarmad..1[av] NP
enarmadenarmad..1SUPR_[av]
enaståendeenastående..1[av] NP
enaståendeenastående..1SUPR_[av]
enbartenbart..1[ab] NP
enbentenbent..1[av] NP
enbentenbent..1SUPR_[av]
encelligencellig..1[av] NP
encelligencellig..1SUPR_[av]
encyklikaencyklika..1[nn] (PP_av_NP_A) (PP_om_NP_x)
encyklikaencyklika..1(ATTR) [nn] (ATTR)
encyklopediencyklopedi..1(ATTR) [nn] (ATTR)
endastendast..2[ab] NP
endastendast..1[ab] NP
endräktendräkt..1(ATTR) [nn] (ATTR)
endräktigPRIM..1[av] NP
endräktigPRIM..1SUPR_[av]
energiknippeenergiknippe..1(ATTR) [nn] (ATTR)
energiskenergisk..1[av] NP
energiskenergisk..1SUPR_[av]
enfaldigenfaldig..1[av] NP
enfaldigenfaldig..1SUPR_[av]
enfasigenfasig..1[av] NP
enfasigenfasig..1SUPR_[av]
enfiligPRIM..1[av] NP
enfiligPRIM..1SUPR_[av]
enformigenformig..1[av] (INFCL)
enformigenformig..1[av] NP
enfröigPRIM..1[av] NP
enfröigPRIM..1SUPR_[av]
enfärgadenfärgad..1[av] NP
enfärgadenfärgad..1SUPR_[av]
engagemangengagemang..1(ATTR) [nn] (ATTR)
engagemangengagemang..1[nn] (PP_för_NP_x)
engagemangengagemang..1[nn] (PP_i_NP_x)
engagerarengagera..1S_NP_A [vb] DO_NP_B
engagerarengagera..1S_NP_A/x [vb] DO_NP_B
engelskengelsk..1[av] NP
engelskengelsk..2[av] NP
engelskengelsk..1SUPR_[av]
engelskengelsk..2SUPR_[av]
engelskaengelska..1(ATTR) [nn] (ATTR)
engelskaengelska..2(ATTR) [nn] (ATTR)
engelsmanengelsman..1(ATTR) [nn] (ATTR)
engradigPRIM..1[av] NP
engradigPRIM..1SUPR_[av]
enhetenhet..1[nn] (PP_för_NP_x)
enhetenhet..2[nn] (PP_för_NP_x)
enhetenhet..1(ATTR) [nn] (ATTR)
enhetenhet..2(ATTR) [nn] (ATTR)
enhetligenhetlig..1[av] NP
enhetligenhetlig..1SUPR_[av]
enhetsfrontenhetsfront..1[nn] (PP_för_NP_x)
enhetsfrontenhetsfront..1(ATTR) [nn] (ATTR)
enhetsfrontenhetsfront..1[nn] (PP_mot_NP_x)
enhälligenhällig..1[av] NP
enhälligenhällig..1SUPR_[av]
enigenig..1[av] NP
enighetenighet..1(ATTR) [nn] (ATTR)
enkelenkel..1[av] NP
enkelenkel..3[av] NP
enkelenkel..2[av] NP
enkelenkel..4[av] NP
enkelenkel..1[av] (PP_för_NP_A) (INFCL)
enkelenkel..3[av] (PP_för_NP_A) (INFCL)
enkelenkel..2[av] (PP_för_NP_A) (INFCL)
enkelenkel..4[av] (PP_för_NP_A) (INFCL)
enkelenkel..1SUPR_[av]
enkelenkel..3SUPR_[av]
enkelenkel..2SUPR_[av]
enkelenkel..4SUPR_[av]
enkelbiljettenkelbiljett..1[nn] (PP_till_NP_x)
enkelbiljettenkelbiljett..1(ATTR) [nn] (ATTR)
enkelhetenkelhet..1[nn] (PP_hos_NP_A/x)
enkelhetenkelhet..3[nn] (PP_hos_NP_A/x)
enkelhetenkelhet..2[nn] (PP_hos_NP_A/x)
enkelhetenkelhet..1[nn] (PP_i_NP_A/x)
enkelhetenkelhet..3[nn] (PP_i_NP_A/x)
enkelhetenkelhet..2[nn] (PP_i_NP_A/x)
enkelriktadenkelriktad..1[av] NP
enkelriktadenkelriktad..2[av] NP
enkelriktadenkelriktad..1SUPR_[av]
enkelriktadenkelriktad..2SUPR_[av]
enkelspårigenkelspårig..2[av] NP
enkelspårigenkelspårig..1[av] NP
enkelspårigenkelspårig..2SUPR_[av]
enkelspårigenkelspårig..1SUPR_[av]
enklavenklav..1[nn] (PP_av_NP_x)
enklavenklav..1[nn] (PP_i_NP_x)
enkronaenkrona..1(ATTR) [nn] (ATTR)
enkätenkät..1[nn] (PP_om_NP_x)
enligPRIM..1[av] NP
enligPRIM..1SUPR_[av]
enligtenligt..1[pp]
enmansshowenmansshow..1[nn] (PP_av_NP_A)
enmansshowenmansshow..1(ATTR) [nn] (ATTR)
enmotorigPRIM..1[av] NP
enmotorigPRIM..1SUPR_[av]
enormenorm..1[av] (PP_i_NP_x)
enormenorm..1[av] (PP_på_NP_x)
enormenorm..1[av] NP
enprocentigPRIM..1[av] NP
enprocentigPRIM..1SUPR_[av]
enpuckligenpucklig..1[av] NP
enpuckligenpucklig..1SUPR_[av]
enradigPRIM..1[av] NP
enradigPRIM..1SUPR_[av]
enrummigPRIM..1[av] NP
enrummigPRIM..1SUPR_[av]
enrådigenrådig..1[av] NP
enrådigenrådig..1SUPR_[av]
ensens..2[ab] NP
ensamensam..1[av] (PP_om_NP_x)
ensamensam..1[av] NP
ensamensam..1SUPR_[av]
ensamhetensamhet..1(ATTR) [nn] (ATTR)
ensamrättensamrätt..1 [nn] (PP_för_NP_A)
ensamrättensamrätt..1(ATTR) [nn] (ATTR)
ensamrättensamrätt..1[nn] (PP_till_NP_A/x)
ensamrättensamrätt..1[nn] (INFCL)
ensamståendeensamstående..1[av] NP
ensamståendeensamstående..1SUPR_[av]
ensembleensemble..1(ATTR) [nn] (ATTR)
ensembleensemble..2(ATTR) [nn] (ATTR)
ensidigensidig..1[av] NP
ensidigensidig..1SUPR_[av]
ensiffrigPRIM..1[av] NP
ensiffrigPRIM..1SUPR_[av]
ensitsigPRIM..1[av] NP
ensitsigPRIM..1SUPR_[av]
enskenigPRIM..1[av] NP
enskenigPRIM..1SUPR_[av]
enskildenskild..1[av] NP
enskildenskild..1SUPR_[av]
ensligenslig..1[av] NP
ensligenslig..1SUPR_[av]
enslingensling..1(ATTR) [nn] (ATTR)
enspråkigenspråkig..1[av] NP
enspråkigenspråkig..1SUPR_[av]
enspårigPRIM..1[av] NP
enspårigPRIM..1SUPR_[av]
enstavigenstavig..1[av] NP
enstavigenstavig..1SUPR_[av]
enstjärnigenstjärnig..1[av] NP
enstjärnigenstjärnig..1SUPR_[av]
enstrofigPRIM..1[av] NP
enstrofigPRIM..1SUPR_[av]
enstämmigenstämmig..2[av] NP
enstämmigenstämmig..1[av] NP
enstämmigenstämmig..2SUPR_[av]
enstämmigenstämmig..1SUPR_[av]
enständigenständig..1[av] NP
enständigenständig..1SUPR_[av]
enstörigenstörig..1[av] NP
enstörigenstörig..1SUPR_[av]
enstöringenstöring..1(ATTR) [nn] (ATTR)
entalental..1(ATTR) [nn] (ATTR)
entledigarentlediga..1S_NP_A [vb] DO_NP_B
entonigentonig..1[av] NP
entonigentonig..1SUPR_[av]
entreprenadentreprenad..1(ATTR) [nn] (ATTR)
entreprenörentreprenör..1(ATTR) [nn] (ATTR)
enträgenenträgen..1[av] NP
enträgenenträgen..1SUPR_[av]
entréentré..1[nn] (PP_till_NP_x)
entréentré..1[nn] (PP_till_NP_x)
entréentré..1(ATTR) [nn] (ATTR)
entusiasmentusiasm..1[nn] (PP_för_NP_x)
entusiasmentusiasm..1[nn] (PP_över_NP_x)
entusiastentusiast..1[nn] (PP_för_NP_x)
entusiastentusiast..1(ATTR) [nn] (ATTR)
entusiastiskentusiastisk..1[av] (PP_för_NP_A/x)
entusiastiskentusiastisk..1[av] (PP_över_NP_A/x)
entusiastiskentusiastisk..1[av] NP
entusiastiskentusiastisk..1[av] NP
entydigentydig..1[av] NP
entydigentydig..1SUPR_[av]
envetenenveten..1[av] NP
envetenenveten..1SUPR_[av]
envigenvig..1[nn] (PP_med_NP_A/x)
envigenvig..1(ATTR) [nn] (ATTR)
envigenvig..1[nn] (PP_mellan_NP_PL_A/x)
environgenvirong..1(ATTR) [nn] (ATTR)
envisenvis..1[av] NP
envisenvis..1SUPR_[av]
envishetPRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
enväldeenvälde..1(ATTR) [nn] (ATTR)
enväldigenväldig..1[av] NP
enväldigenväldig..1SUPR_[av]
envåldshärskareenvåldshärskare..1(ATTR) [nn] (ATTR)
enzymenzym..1(ATTR) [nn] (ATTR)
enäggigPRIM..1[av] NP
enäggigPRIM..1SUPR_[av]
epidemiepidemi..1(ATTR) [nn] (ATTR)
epigonepigon..1[nn] (PP_till_NP_A)
epigonepigon..1(ATTR) [nn] (ATTR)
epilepsiepilepsi..1(ATTR) [nn] (ATTR)
epileptikerepileptiker..1(ATTR) [nn] (ATTR)
epileptiskPRIM..1[av] NP
epileptiskPRIM..1SUPR_[av]
epilogepilog..1[nn] (PP_till_NP_x)
epilogepilog..1(ATTR) [nn] (ATTR)
episkepisk..1[av] NP
episkepisk..1SUPR_[av]
episodepisod..1[nn] (PP_i_NP_x)
epistelepistel..1[nn] (PP_av_NP_A) (PP_om_NP_x)
epistelepistel..2[nn] (PP_av_NP_A) (PP_om_NP_x)
epistelepistel..1(ATTR) [nn] (ATTR)
epistelepistel..2(ATTR) [nn] (ATTR)
epokepok..1[nn] (PP_i_NP_x)
epokepok..1(ATTR) [nn] (ATTR)
eraera..1(ATTR) [nn] (ATTR)
erbarmligerbarmlig..1[av] NP
erbarmligerbarmlig..1SUPR_[av]
erbjudandeerbjudande..1[nn] (PP_av_NP_A) (PP_om_NP_x)
erbjudandeerbjudande..1[nn] (INFCL)
erbjudandeerbjudande..1[nn] (CL)
erbjudererbjuda..1S_NP_x [vb] DO_NP_y
erektionerektion..1(ATTR) [nn] (ATTR)
erfarerfara..1S_NP_A [vb] x/CL
erfarenerfaren..1[av] (PP_i_NP_x)
erfarenerfaren..1[av] NP
erfarenheterfarenhet..1[nn] (PP_av_NP_A/x)
erforderligerforderlig..1[av] NP
erforderligerforderlig..1SUPR_[av]
erfordrarerfordra..1S_NP_x [vb] DO_NP_y
ergonomiergonomi..1(ATTR) [nn] (ATTR)
erhållererhålla..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
eriksgataeriksgata..1(ATTR) [nn] (ATTR)
erinranerinran..2[nn] (PP_om_NP_A/x)
erinranerinran..1[nn] (PP_om_NP_A/x)
erinranerinran..2[nn] (PP_mot_NP_A/x) (PP_för_NP_y)
erinranerinran..1[nn] (PP_mot_NP_A/x) (PP_för_NP_y)
erinringerinring..1[nn] (PP_om_NP_A/x)
erinringerinring..1(ATTR) [nn] (ATTR)
erinringerinring..1[nn] (PP_mot_NP_A/x) (PP_för_NP_y)
erkännandeerkännande..1[nn] (PP_av_NP_A) (PP_av_NP_x)
erkännandeerkännande..2[nn] (PP_av_NP_A) (PP_av_NP_x)
erkännandeerkännande..1(ATTR) [nn] (ATTR)
erkännandeerkännande..2(ATTR) [nn] (ATTR)
erkänslaerkänsla..1[nn] (PP_för_NP_x)
erkänslaerkänsla..1(ATTR) [nn] (ATTR)
erläggererlägga..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
erosionerosion..1[nn] (PP_av_NP_x)
erosionerosion..1(ATTR) [nn] (ATTR)
erotikerotik..1(ATTR) [nn] (ATTR)
ersättareersättare..1 [nn] (PP_för_NP_A)
ersätterersätta..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
ersätterersätta..2S_NP_A [vb] DO_NP_x
ersätterersätta..1S_NP_A [vb] DO_NP_B
ersätterersätta..2S_NP_A [vb] DO_NP_B
ersättligersättlig..1[av] NP
ersättligersättlig..1SUPR_[av]
ersättningersättning..2[nn] (PP_av_NP_A) (PP_för_NP_x)
ersättningersättning..1[nn] (PP_av_NP_A) (PP_för_NP_x)
ersättningersättning..2[nn] (PP_från_NP_A) (PP_för_NP_x)
ersättningersättning..1[nn] (PP_från_NP_A) (PP_för_NP_x)
ersättningersättning..2[nn] (PP_för_NP_x)
ersättningersättning..1[nn] (PP_för_NP_x)
ertapparertappa..1S_NP_A [vb] DO_NP_B (PO_PP_med_x)
eruptioneruption..1[nn] (PP_av_NP_x)
eruptioneruption..1(ATTR) [nn] (ATTR)
erövrarerövra..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
erövringerövring..1[nn] (PP_av_NP_A/x)
erövringerövring..1(ATTR) [nn] (ATTR)
eskimåeskimå..1(ATTR) [nn] (ATTR)
eskorteskort..1[nn] (PP_av_NP_A)
espressoespresso..1(ATTR) [nn] (ATTR)
essess..1(ATTR) [nn] (ATTR)
essäessä..1[nn] (PP_av_NP_A) (PP_om_NP_B/x)
estetiskestetisk..1[av] NP
estetiskestetisk..1SUPR_[av]
estniskestnisk..1[av] NP
estniskestnisk..1SUPR_[av]
estniskaestniska..1(ATTR) [nn] (ATTR)
estniskaestniska..2(ATTR) [nn] (ATTR)
estradestrad..1(ATTR) [nn] (ATTR)
estraddebattestraddebatt..1[nn] (PP_med_NP_A) (PP_om_NP_B/x)
estraddebattestraddebatt..1(ATTR) [nn] (ATTR)
estraddebattestraddebatt..1[nn] (PP_mellan_NP_PL_A) (PP_om_NP_B/x)
etableradetablerad..1[av] NP
etableradetablerad..1SUPR_[av]
etableraretablera..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
etagevåningetagevåning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
etappetapp..1[nn] (PP_av_NP_x)
etappetapp..1(ATTR) [nn] (ATTR)
etereter..1(ATTR) [nn] (ATTR)
etereter..2(ATTR) [nn] (ATTR)
etiketik..1(ATTR) [nn] (ATTR)
etisketisk..1[av] NP
etisketisk..1SUPR_[av]
etnisketnisk..1[av] NP
etnisketnisk..1SUPR_[av]
etruskiskaetruskiska..2(ATTR) [nn] (ATTR)
etruskiskaetruskiska..1(ATTR) [nn] (ATTR)
etsaretsa..2S_NP_A [vb] (DO_NP_x)
etsaretsa..1S_NP_A [vb] (DO_NP_x)
etsningetsning..1[nn] (PP_av_NP_x)
etsningetsning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
etsningetsning..1[nn] (PP_av_NP_A)
ettrigettrig..1[av] NP
ettrigettrig..1SUPR_[av]
ettårigettårig..1[av] NP
ettårigettårig..1SUPR_[av]
etuietui..1(ATTR) [nn] (ATTR)
eufemismeufemism..1[nn] (PP_för_NP_x)
eufemismeufemism..1(ATTR) [nn] (ATTR)
europamästerskapeuropamästerskap..1[nn] (PP_i_NP_x)
europamästerskapeuropamästerskap..1(ATTR) [nn] (ATTR)
europamästerskapeuropamästerskap..1[nn] (PP_på_NP_x)
europeiskeuropeisk..1[av] NP
europeiskeuropeisk..1SUPR_[av]
européeuropé..1(ATTR) [nn] (ATTR)
evakuerarevakuera..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
evakueringevakuering..1(ATTR) [nn] (ATTR)
evangeliskevangelisk..1[av] NP
evangeliskevangelisk..1SUPR_[av]
evangeliumevangelium..1(ATTR) [nn] (ATTR)
evenemangevenemang..1(ATTR) [nn] (ATTR)
eventualiteteventualitet..1[nn] (CL)
eventualiteteventualitet..1[nn] (PP_av_NP_x)
eventuelleventuell..1[av] NP
eventuelleventuell..1SUPR_[av]
evigevig..1[av] NP
evigevig..1SUPR_[av]
evighetevighet..1(ATTR) [nn] (ATTR)
evinnerligevinnerlig..2[av] NP
evinnerligevinnerlig..1[av] NP
evinnerligevinnerlig..2SUPR_[av]
evinnerligevinnerlig..1SUPR_[av]
evolutionevolution..1[nn] (PP_av_NP_A/x)
evärdligevärdlig..1[av] NP
evärdligevärdlig..1SUPR_[av]
exaktPRIM..1(mod) [ab]
exalteradexalterad..1[av] NP
exalteradexalterad..1SUPR_[av]
examinationexamination..1[nn] (PP_av_NP_A/x)
examinationexamination..1(ATTR) [nn] (ATTR)
excellensexcellens..1(ATTR) [nn] (ATTR)
excentriskexcentrisk..1[av] NP
excentriskexcentrisk..2[av] NP
excentriskexcentrisk..1SUPR_[av]
excentriskexcentrisk..2SUPR_[av]
exceptionellexceptionell..1[av] NP
exceptionellexceptionell..1SUPR_[av]
excitationexcitation..1[nn] (PP_av_NP_x)
excitationexcitation..1(ATTR) [nn] (ATTR)
exekutionexekution..2[nn] (PP_av_NP_x)
exekutionexekution..1[nn] (PP_av_NP_x)
exekutionexekution..2[nn] (PP_av_NP_A)
exekutionexekution..1[nn] (PP_av_NP_A)
exekutivexekutiv..1[av] NP
exekutivexekutiv..1SUPR_[av]
exekutörexekutör..1[nn] (PP_av_NP_x)
exekutörexekutör..1(ATTR) [nn] (ATTR)
exempelexempel..1 [nn] (PP_för_NP_A)
exempelexempel..1[nn] (PP_på_NP_x)
exempellösexempellös..1[av] NP
exempellösexempellös..1SUPR_[av]
exempelvisexempelvis..1[ab] NP
exemplarexemplar..1[nn] (PP_av_NP_x)
exemplariskexemplarisk..1[av] NP
exemplariskexemplarisk..1SUPR_[av]
exemplifierarexemplifiera..1S_NP_A [vb] (DO_NP_x)
exemplifikationexemplifikation..1[nn] (PP_av_NP_x)
exemplifikationexemplifikation..1(ATTR) [nn] (ATTR)
exercisexercis..1(ATTR) [nn] (ATTR)
exilexil..1(ATTR) [nn] (ATTR)
existensexistens..1[nn] (PP_av_NP_A/x)
existensberättigandeexistensberättigande..1(ATTR) [nn] (ATTR)
existensminimumexistensminimum..1(ATTR) [nn] (ATTR)
existerarexistera..1S_NP_A/x [vb]
exklusivexklusiv..2[av] (PP_för_NP_A/x)
exklusivexklusiv..1[av] (PP_för_NP_A/x)
exklusivexklusiv..2[av] NP
exklusivexklusiv..1[av] NP
exklusiveexklusive..1[pp]
exkretionexkretion..1[nn] (PP_av_NP_x)
exkretionexkretion..1(ATTR) [nn] (ATTR)
exkursionexkursion..1[nn] (PP_till_NP_x)
exkursionexkursion..1(ATTR) [nn] (ATTR)
exlibrisexlibris..1(ATTR) [nn] (ATTR)
exotiskexotisk..1[av] NP
exotiskexotisk..1SUPR_[av]
expanderarexpandera..1S_NP_x [vb]
expansionexpansion..1[nn] (PP_av_NP_x)
expansivexpansiv..1[av] NP
expansivexpansiv..1SUPR_[av]
expedierarexpediera..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
expeditexpedit..1(ATTR) [nn] (ATTR)
expeditionexpedition..2[nn] (PP_till_NP_x)
expeditionexpedition..3[nn] (PP_till_NP_x)
expeditionexpedition..1[nn] (PP_till_NP_x)
expeditionexpedition..2[nn] (PP_av_NP_x)
expeditionexpedition..3[nn] (PP_av_NP_x)
expeditionexpedition..1[nn] (PP_av_NP_x)
expektorationexpektoration..1[nn] (PP_av_NP_x)
expektorationexpektoration..1(ATTR) [nn] (ATTR)
experimentexperiment..1[nn] (PP_på_NP_A/x)
experimentexperiment..1[nn] (PP_med_NP_A/x)
experimenterarexperimentera..1S_NP_A [vb] PO_PP_med_x
expertexpert..1[nn] (PP_på_NP_x)
expertexpert..1(ATTR) [nn] (ATTR)
expertisexpertis..1(ATTR) [nn] (ATTR)
expertisexpertis..1[nn] (PP_på_NP_x)
explicitexplicit..1[av] NP
explicitexplicit..1SUPR_[av]
explikationexplikation..1[nn] (PP_av_NP_x)
explikationexplikation..1(ATTR) [nn] (ATTR)
exploaterarexploatera..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
exploateringexploatering..1(ATTR) [nn] (ATTR)
exploatörexploatör..1(ATTR) [nn] (ATTR)
exploderarexplodera..1S_NP_A/x [vb]
explosionexplosion..1(ATTR) [nn] (ATTR)
explosivexplosiv..1[av] NP
explosivexplosiv..1SUPR_[av]
expoexpo..1[nn] (PP_av_NP_x)
exponentexponent..1[nn] (PP_för_NP_x)
exponentexponent..2[nn] (PP_för_NP_x)
exponentexponent..1(ATTR) [nn] (ATTR)
exponentexponent..2(ATTR) [nn] (ATTR)
exponeringexponering..1[nn] (PP_av_NP_x)
exponeringexponering..1(ATTR) [nn] (ATTR)
exportexport..1[nn] (PP_av_NP_x) (PP_på_NP_y)
exportexport..1[nn] (PP_av_NP_x) (PP_till_NP_y)
exporterarexportera..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
exportörexportör..1[nn] (PP_av_NP_x)
exportörexportör..1(ATTR) [nn] (ATTR)
expositionexposition..3[nn] (PP_för_NP_x)
expositionexposition..2[nn] (PP_för_NP_x)
expositionexposition..1[nn] (PP_för_NP_x)
expositionexposition..3(ATTR) [nn] (ATTR)
expositionexposition..2(ATTR) [nn] (ATTR)
expositionexposition..1(ATTR) [nn] (ATTR)
expressexpress..1(mod) [ab]
expressexpress..2(ATTR) [nn] (ATTR)
expressbrevexpressbrev..1(ATTR) [nn] (ATTR)
expressivexpressiv..1[av] NP
expressivexpressiv..1SUPR_[av]
expropriationexpropriation..1[nn] (PP_av_NP_x)
extasextas..1[nn] (PP_över_NP_x)
extatiskextatisk..1[av] NP
extatiskextatisk..1SUPR_[av]
extensionextension..1[nn] (PP_av_NP_x)
extensionextension..1(ATTR) [nn] (ATTR)
exteriörexteriör..1[nn] (PP_av_NP_x)
externextern..1[av] NP
externextern..1SUPR_[av]
extraextra..2[av] NP
extraextra..2SUPR_[av]
extraextra..1(mod) [ab]
extraextra..1[ab] AP
extraknäckextraknäck..1(ATTR) [nn] (ATTR)
extraktextrakt..1[nn] (PP_av_NP_x)
extraktionextraktion..1[nn] (PP_av_NP_x)
extraktionextraktion..2[nn] (PP_av_NP_x)
extraktionextraktion..3[nn] (PP_av_NP_x)
extraktionextraktion..1(ATTR) [nn] (ATTR)
extraktionextraktion..2(ATTR) [nn] (ATTR)
extraktionextraktion..3(ATTR) [nn] (ATTR)
extrapolationextrapolation..1[nn] (PP_av_NP_x)
extrapolationextrapolation..1(ATTR) [nn] (ATTR)
extraprisextrapris..1(ATTR) [nn] (ATTR)
extremextrem..1[av] NP
extremextrem..1SUPR_[av]
extremistextremist..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fabelfabel..1[nn] (PP_av_NP_A) (PP_om_NP_B/x)
fabelaktigfabelaktig..1[av] NP
fabelaktigfabelaktig..1SUPR_[av]
fabricerarfabricera..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
fabricerarfabricera..2S_NP_A [vb] DO_NP_x
fabrikfabrik..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fabrikantfabrikant..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fabrikatfabrikat..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fabrikationfabrikation..1[nn] (PP_av_NP_x)
fabrikationfabrikation..1(ATTR) [nn] (ATTR)
facilitetfacilitet..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fackförbundfackförbund..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fackföreningfackförening..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fackklubbPRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fackkunnigfackkunnig..1[av] NP
fackkunnigfackkunnig..1SUPR_[av]
fackkunskapfackkunskap..1[nn] (PP_i_NP_x)
fackkunskapfackkunskap..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fackkunskapfackkunskap..1[nn] (PP_om_NP_A/x)
facklafackla..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fackligfacklig..1[av] NP
fackligfacklig..1SUPR_[av]
facklitteraturfacklitteratur..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fackmanfackman..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fackmässigfackmässig..1[av] NP
fackmässigfackmässig..1SUPR_[av]
fackpressfackpress..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fackspråkfackspråk..1(ATTR) [nn] (ATTR)
faddfadd..1[av] NP
faddfadd..1SUPR_[av]
fadderfadder..1[nn] (PP_åt_NP_A)
fadderfadder..1[nn] (PP_för_NP_x)
fadderbarnfadderbarn..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fadderbarnfadderbarn..1[nn] (PP_till_NP_A)
faderligfaderlig..2[av] NP
faderligfaderlig..1[av] NP
faderligfaderlig..2SUPR_[av]
faderligfaderlig..1SUPR_[av]
fadersgestaltfadersgestalt..1 [nn] (PP_för_NP_A)
fadersgestaltfadersgestalt..1(ATTR) [nn] (ATTR)
faderskapfaderskap..1[nn] (PP_till_NP_A)
fadäsfadäs..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fagerfager..1[av] (INFCL)
fagerfager..1[av] NP
fagerlockigPRIM..1[av] NP
fagerlockigPRIM..1SUPR_[av]
faktiskfaktisk..1[av] NP
faktiskfaktisk..1SUPR_[av]
faktisktPRIM..1(mod) [ab]
faktisktPRIM..1[ab] AP
faktumfaktum..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fakturafaktura..1[nn] (PP_på_NP_x)
fakultetfakultet..2(ATTR) [nn] (ATTR)
fakultetfakultet..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fakultetsopponentfakultetsopponent..1[nn] (PP_på_NP_x)
fakultetsopponentfakultetsopponent..1(ATTR) [nn] (ATTR)
falangfalang..1[nn] (PP_av_NP_x)
falangfalang..2[nn] (PP_av_NP_x)
falkfalk..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fallfall..2[nn] (PP_för_NP_A/x)
fallfall..3[nn] (PP_för_NP_A/x)
fallfall..1[nn] (PP_för_NP_A/x)
fallfall..2(ATTR) [nn] (ATTR)
fallfall..3(ATTR) [nn] (ATTR)
fallfall..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fallfall..2[nn] (PP_av_NP_x)
fallfall..3[nn] (PP_av_NP_x)
fallfall..1[nn] (PP_av_NP_x)
fallfall..2 [nn] (PP_för_NP_A)
fallfall..3 [nn] (PP_för_NP_A)
fallfall..1 [nn] (PP_för_NP_A)
fallenhetfallenhet..1[nn] (PP_för_NP_x)
fallenhetfallenhet..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fallerfalla..1S_NP_A/x [vb] (ADVL_DIR)
fallerfalla..1S_NP_x [vb]
fallerfalla..1S_NP_A [vb]
fallerfalla..1S_NP_A/x [vb]
fallfärdigfallfärdig..1[av] NP
fallfärdigfallfärdig..1SUPR_[av]
fallgirigPRIM..1[av] NP
fallgirigPRIM..1SUPR_[av]
fallgropfallgrop..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fallskärmfallskärm..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fallskärmfallskärm..2(ATTR) [nn] (ATTR)
falnarfalna..1S_NP_x [vb]
falsfals..3(ATTR) [nn] (ATTR)
falsfals..2(ATTR) [nn] (ATTR)
falsfals..1(ATTR) [nn] (ATTR)
falsettfalsett..1(ATTR) [nn] (ATTR)
falsifikatfalsifikat..1[nn] (PP_av_NP_A)
falsifikatfalsifikat..1(ATTR) [nn] (ATTR)
falskfalsk..1SUPR_[av]
falskfalsk..2SUPR_[av]
falskfalsk..1[av] (PP_mot_NP_A)
falskfalsk..2[av] (PP_mot_NP_A)
falskfalsk..1[av] NP
falskfalsk..2[av] NP
falukorvfalukorv..1(ATTR) [nn] (ATTR)
familjfamilj..1(ATTR) [nn] (ATTR)
familjfamilj..2(ATTR) [nn] (ATTR)
familjfamilj..1(ATTR) [nn] (ATTR)
familjfamilj..2(ATTR) [nn] (ATTR)
familjebiljettfamiljebiljett..1[nn] (PP_till_NP_x)
familjebiljettfamiljebiljett..1(ATTR) [nn] (ATTR)
familjedaghemfamiljedaghem..1(ATTR) [nn] (ATTR)
familjehemfamiljehem..1(ATTR) [nn] (ATTR)
familjepedagogPRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
familjepensionfamiljepension..1(ATTR) [nn] (ATTR)
familjeplaneringfamiljeplanering..1(ATTR) [nn] (ATTR)
familjerådgivarePRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
familjärfamiljär..1[av] (PP_med_NP_A)
familjärfamiljär..1[av] (PP_mot_NP_A)
familjärfamiljär..1[av] NP
famlarfamla..1S_NP_A [vb] (PO_PP_efter_x)
famntagfamntag..1(ATTR) [nn] (ATTR)
famösfamös..1[av] (PP_för_NP_x)
famösfamös..1[av] NP
fanfan..3(ATTR) [nn] (ATTR)
fanfan..2(ATTR) [nn] (ATTR)
fanfan..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fanafana..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fanatikerfanatiker..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fanatiskfanatisk..1[av] NP
fanatiskfanatisk..1SUPR_[av]
fanatismfanatism..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fanfarfanfar..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fanjunkarefanjunkare..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fanskapfanskap..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fantasifantasi..1[nn] (PP_om_NP_x)
fantasifantasi..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fantastfantast..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fantastiskfantastisk..1[av] (INFCL)
fantastiskfantastisk..1[av] NP
fantastisktPRIM..1[ab] AP
fantiserarfantisera..1S_NP_A [vb] (PO_PP_om_x)
fanérPRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
farfar..1(ATTR) [nn] (ATTR)
farfara..3S_NP_A [vb] (ADVL_DIR)
farfara..1S_NP_A [vb] (ADVL_DIR)
farafara..2[nn] (PP_för_NP_x)
farbrorfarbror..1(ATTR) [nn] (ATTR)
farfaderligPRIM..1[av] NP
farfaderligPRIM..1SUPR_[av]
farfarfarfar..1(ATTR) [nn] (ATTR)
farhågafarhåga..1[nn] (PP_för_NP_x)
farhågafarhåga..1[nn] (PP_om_NP_x)
farinfarin..1(ATTR) [nn] (ATTR)
farkostfarkost..1(ATTR) [nn] (ATTR)
farledfarled..1(ATTR) [nn] (ATTR)
farligfarlig..1[av] (PP_för_NP_A) (INFCL)
farligfarlig..1[av] NP
farligfarlig..1SUPR_[av]
farmfarm..1(ATTR) [nn] (ATTR)
farmaceutfarmaceut..1(ATTR) [nn] (ATTR)
farmoderligPRIM..1[av] NP
farmoderligPRIM..1SUPR_[av]
farmorfarmor..1(ATTR) [nn] (ATTR)
farozonfarozon..1(ATTR) [nn] (ATTR)
farsfars..1[nn] (PP_av_NP_A) (PP_om_NP_x)
farsfar..1[nn] (PP_av_NP_A) (PP_om_NP_x)
farsafarsa..1[nn] (PP_till_NP_A)
farsotfarsot..1(ATTR) [nn] (ATTR)
farstufarstu..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fartfart..1[nn] (PP_hos_NP_A/x)
fartfart..1[nn] (PP_på_NP_A/x)
fartfart..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fartsyndarePRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fartygfartyg..1(ATTR) [nn] (ATTR)
farvattenfarvatten..1(ATTR) [nn] (ATTR)
farvälfarväl..1[nn] (PP_av_NP_A/x)
farvälfarväl..1(ATTR) [nn] (ATTR)
farvälfarväl..1[nn] (PP_till_NP_A/x)
fasfas..4[nn] (PP_av_NP_x)
fasfas..1[nn] (PP_av_NP_x)
fasfas..2[nn] (PP_av_NP_x)
fasfas..3[nn] (PP_av_NP_x)
fasfas..4(ATTR) [nn] (ATTR)
fasfas..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fasfas..2(ATTR) [nn] (ATTR)
fasfas..3(ATTR) [nn] (ATTR)
fasfas..4[nn] (PP_i_NP_x)
fasfas..1[nn] (PP_i_NP_x)
fasfas..2[nn] (PP_i_NP_x)
fasfas..3[nn] (PP_i_NP_x)
fasafasa..1[nn] (PP_för_NP_A/x)
fasadfasad..1[nn] (PP_av_NP_x)
fasadfasad..1[nn] (PP_på_NP_x)
fasadfasad..1[nn] (PP_till_NP_x)
fasanfasan..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fasanfasa..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fasansfullfasansfull..1[av] (INFCL)
fasansfullfasansfull..1[av] NP
fasarfasa..2S_NP_A [vb] PO_PP_för_x
fasarfasa..3S_NP_A [vb] PO_PP_för_x
fascineradfascinerad..1[av] NP
fascineradfascinerad..1SUPR_[av]
fascinerandePRIM..1[av] NP
fascinerandePRIM..1SUPR_[av]
fascinerarfascinera..1S_NP_A/x [vb] DO_NP_B
fascismfascism..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fascistfascist..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fasettfasett..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fasetteradfasetterad..1[av] NP
fasetteradfasetterad..1SUPR_[av]
fashionabelfashionabel..1[av] NP
fashionabelfashionabel..1SUPR_[av]
fasligfaslig..1[av] (INFCL)
fasligfaslig..1[av] NP
fasonfason..2[nn] (PP_på_NP_A/x)
fasonfason..1[nn] (PP_på_NP_A/x)
fasonfason..2(ATTR) [nn] (ATTR)
fasonfason..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fasonligPRIM..1[av] NP
fasonligPRIM..1SUPR_[av]
fastfast..1[av] NP
fastfast..1SUPR_[av]
fastafasta..2(ATTR) [nn] (ATTR)
fastarfasta..1S_NP_A [vb]
fasterfaster..1[nn] (PP_till_NP_A)
fasterfaster..1[nn] (RESTRAPP_NP_A)
fasterfaster..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fastetidPRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fastighetfastighet..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fastighetsdomstolPRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fastighetsmäklarefastighetsmäklare..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fastlagsbullefastlagsbulle..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fastlandfastland..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fastnarfastna..1S_NP_A/x [vb] PO_PP_i_y
fastställerfastställa..1S_NP_A [vb] x/CL
fatalfatal..1[av] (PP_för_NP_A) (INFCL)
fatalfatal..1[av] NP
fatalitetfatalitet..1[nn] (INFCL)
fatalitetfatalitet..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fattarfatta..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
fattarfatta..2S_NP_A [vb] DO_NP_x
fattarfatta..3S_NP_A [vb] DO_NP_x
fattigfattig..1[av] (PP_på_NP_x)
fattigfattig..2[av] (PP_på_NP_x)
fattigfattig..1[av] NP
fattigfattig..2[av] NP
fattigfattig..1SUPR_[av]
fattigfattig..2SUPR_[av]
fattigdomfattigdom..1[nn] (PP_på_NP_x)
fattiglappfattiglapp..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fattligfattlig..1[av] NP
fattligfattlig..1SUPR_[av]
fattningfattning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fattningfattning..2(ATTR) [nn] (ATTR)
fattningfattning..3(ATTR) [nn] (ATTR)
fattningfattning..4(ATTR) [nn] (ATTR)
fattningfattning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fattningfattning..2(ATTR) [nn] (ATTR)
fattningfattning..3(ATTR) [nn] (ATTR)
fattningfattning..4(ATTR) [nn] (ATTR)
faunafauna..1(ATTR) [nn] (ATTR)
favoritfavorit..1(ATTR) [nn] (ATTR)
favoritfavorit..1[nn] (PP_till_NP_x)
favörfavör..1[nn] (INFCL)
favörfavör..1[nn] (CL)
fefe..1(ATTR) [nn] (ATTR)
featurePRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
feberfeber..2(ATTR) [nn] (ATTR)
feberfeber..1(ATTR) [nn] (ATTR)
feberaktigPRIM..1[av] NP
feberaktigPRIM..1SUPR_[av]
febrigfebrig..1[av] NP
febrigfebrig..1SUPR_[av]
febrilfebril..1[av] NP
febrilfebril..1SUPR_[av]
federalfederal..1[av] NP
federalfederal..1SUPR_[av]
federationfederation..1(ATTR) [nn] (ATTR)
feedbackfeedback..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fegfeg..1[av] NP
fegfeg..1SUPR_[av]
feghetfeghet..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fejarfeja..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
fejdfejd..1[nn] (PP_mellan_NP_PL_A/x)
fejdfejd..1[nn] (PP_med_NP_A/x)
fejkarfejka..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
felfel..2[av] NP
felfel..2SUPR_[av]
felPRIM..1VB [ab]
felPRIM..1(mod) [ab]
felfel..1[nn] (PP_i_NP_A/x)
felfel..3[nn] (PP_i_NP_A/x)
felfel..1(ATTR) [nn] (ATTR)
felfel..3(ATTR) [nn] (ATTR)
felfel..1[nn] (PP_med_NP_A/x)
felfel..3[nn] (PP_med_NP_A/x)
felfel..1[nn] (PP_på_NP_A/x)
felfel..3[nn] (PP_på_NP_A/x)
felfel..1[nn] (PP_av_NP_A)
felfel..3[nn] (PP_av_NP_A)
felaktigfelaktig..1[av] NP
felaktigfelaktig..1SUPR_[av]
felarfela..1S_NP_A [vb]
felarfela..2S_NP_A [vb]
felbedömningfelbedömning..1[nn] (PP_av_NP_A/x)
felbedömningfelbedömning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
feldragfeldrag..1[nn] (PP_av_NP_A)
feldragfeldrag..1(ATTR) [nn] (ATTR)
felgreppfelgrepp..1[nn] (PP_av_NP_A)
felgreppfelgrepp..1(ATTR) [nn] (ATTR)
felparkeringfelparkering..1[nn] (PP_av_NP_x)
felparkeringfelparkering..1(ATTR) [nn] (ATTR)
felslutfelslut..1[nn] (PP_av_NP_A)
felslutfelslut..1(ATTR) [nn] (ATTR)
felstegfelsteg..1[nn] (PP_av_NP_A)
felstegfelsteg..1(ATTR) [nn] (ATTR)
felsägningfelsägning..1[nn] (PP_av_NP_A)
felsägningfelsägning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
femdagarsveckafemdagarsvecka..1(ATTR) [nn] (ATTR)
femdygnsprognosfemdygnsprognos..1(ATTR) [nn] (ATTR)
femettafemetta..1[nn] (PP_av_NP_A)
femettafemetta..1(ATTR) [nn] (ATTR)
femfaldigfemfaldig..1[av] NP
femfaldigfemfaldig..1SUPR_[av]
femininfeminin..2[av] NP
femininfeminin..1[av] NP
femininfeminin..2SUPR_[av]
femininfeminin..1SUPR_[av]
feminismfeminism..1(ATTR) [nn] (ATTR)
feministfeminist..1(ATTR) [nn] (ATTR)
femkampfemkamp..1(ATTR) [nn] (ATTR)
femrummarefemrummare..1(ATTR) [nn] (ATTR)
femsiffrigPRIM..1[av] NP
femsiffrigPRIM..1SUPR_[av]
femsitsigPRIM..1[av] NP
femsitsigPRIM..1SUPR_[av]
femstämmigfemstämmig..1[av] NP
femstämmigfemstämmig..1SUPR_[av]
femtedelfemtedel..1[nn] (PP_av_NP_x)
femtedelfemtedel..1(ATTR) [nn] (ATTR)
femtilappfemtilapp..1(ATTR) [nn] (ATTR)
femtiotalfemtiotalet..1(ATTR) [nn] (ATTR)
femtiotalfemtiotal..1(ATTR) [nn] (ATTR)
femtioårigPRIM..1[av] NP
femtioårigPRIM..1SUPR_[av]
femtiårigPRIM..1[av] NP
femtiårigPRIM..1SUPR_[av]
femtiöringfemtioöring..1(ATTR) [nn] (ATTR)
femtonårigPRIM..1[av] NP
femtonårigPRIM..1SUPR_[av]
femtåigPRIM..1[av] NP
femtåigPRIM..1SUPR_[av]
femuddigfemuddig..1[av] NP
femuddigfemuddig..1SUPR_[av]
femårigfemårig..1[av] NP
femårigfemårig..1SUPR_[av]
femöringfemöring..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fenafena..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fenomenfenomen..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fenomenfenomen..2(ATTR) [nn] (ATTR)
fenomenfenomen..3(ATTR) [nn] (ATTR)
fenomenfenomen..1[nn] (PP_på_NP_x)
fenomenfenomen..2[nn] (PP_på_NP_x)
fenomenfenomen..3[nn] (PP_på_NP_x)
fenomenfenomen..1[nn] (PP_i_NP_x)
fenomenfenomen..2[nn] (PP_i_NP_x)
fenomenfenomen..3[nn] (PP_i_NP_x)
fenomenalfenomenal..1[av] (PP_i_NP_x)
fenomenalfenomenal..1[av] (PP_i_INCL)
fenomenalfenomenal..1[av] (PP_på_INCL)
fenomenalfenomenal..1[av] NP
feodalfeodal..1[av] NP
feodalfeodal..1SUPR_[av]
feodalismfeodalism..1(ATTR) [nn] (ATTR)
ferieferie..1(ATTR) [nn] (ATTR)
feriehemPRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fernissafernissa..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fernissarfernissa..2S_NP_A [vb] DO_NP_x
fertilfertil..1[av] NP
fertilfertil..1SUPR_[av]
festfest..1(ATTR) [nn] (ATTR)
festarfesta..1S_NP_A [vb]
festivalfestival..1(ATTR) [nn] (ATTR)
festligfestlig..1[av] NP
festligfestlig..2[av] NP
festligfestlig..1SUPR_[av]
festligfestlig..2SUPR_[av]
festlighetfestlighet..2(ATTR) [nn] (ATTR)
festlighetfestlighet..1(ATTR) [nn] (ATTR)
festmåltidfestmåltid..1(ATTR) [nn] (ATTR)
festskriftfestskrift..1[nn] (PP_till_NP_A) (PP_om_NP_x)
festskriftfestskrift..1(ATTR) [nn] (ATTR)
festspelfestspel..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fetfet..1[av] NP
fetfet..2[av] NP
fetfet..1SUPR_[av]
fetfet..2SUPR_[av]
fetknoppfetknopp..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fetknoppfetknopp..2(ATTR) [nn] (ATTR)
fetmafetma..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fettfett..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fettigPRIM..1[av] NP
fettigPRIM..1SUPR_[av]
fettisdagfettisdag..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fettlösligfettlöslig..1[av] NP
fettlösligfettlöslig..1SUPR_[av]
fiaskofiasko..1[nn] (PP_för_NP_A/x)
fiberfiber..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fibrigfibrig..1[av] NP
fibrigfibrig..1SUPR_[av]
fickformatfickformat..1(ATTR) [nn] (ATTR)
ficklampaficklampa..1(ATTR) [nn] (ATTR)
ficktjuvficktjuv..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fiendefiende..1[nn] (PP_till_NP_A/x)
fientligfientlig..1[av] (PP_mot_NP_A/x)
fientligfientlig..1[av] NP
fientlighetfientlighet..1[nn] (PP_mot_NP_A/x)
fientlighetfientlighet..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fientlighetfientlighet..1[nn] (PP_mellan_NP_PL_A/x)
fiffelfiffel..1[nn] (PP_av_NP_A) (PP_med_NP_x)
fiffigfiffig..1[av] NP
fiffigfiffig..1SUPR_[av]
fifflarfiffla..1S_NP_A [vb] (PO_PP_med_x)
fiffligPRIM..1[av] NP
fiffligPRIM..1SUPR_[av]
fightfajt..1[nn] (PP_med_NP_A)
fightfajt..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fightfajt..1[nn] (PP_mellan_NP_PL_A)
figurfigur..1(ATTR) [nn] (ATTR)
figurfigur..3(ATTR) [nn] (ATTR)
figurfigur..2(ATTR) [nn] (ATTR)
figurfigur..1(ATTR) [nn] (ATTR)
figurfigur..3(ATTR) [nn] (ATTR)
figurfigur..2(ATTR) [nn] (ATTR)
figurfigur..1[nn] (PP_över_NP_x)
figurfigur..3[nn] (PP_över_NP_x)
figurfigur..2[nn] (PP_över_NP_x)
figurligfigurlig..1[av] NP
figurligfigurlig..1SUPR_[av]
fikfik..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fikafika..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fikarfika..2S_NP_A [vb]
fikarfika..3S_NP_A [vb]
fikonfikon..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fikonspråkfikonspråk..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fiktionfiktion..2[nn] (CL)
fiktionfiktion..1[nn] (CL)
fiktivfiktiv..1[av] NP
fiktivfiktiv..1SUPR_[av]
filfil..1(ATTR) [nn] (ATTR)
filfil..3(ATTR) [nn] (ATTR)
filfil..2(ATTR) [nn] (ATTR)
filfil..5(ATTR) [nn] (ATTR)
filfil..4(ATTR) [nn] (ATTR)
filfil..1(ATTR) [nn] (ATTR)
filfil..3(ATTR) [nn] (ATTR)
filfil..2(ATTR) [nn] (ATTR)
filfil..5(ATTR) [nn] (ATTR)
filfil..4(ATTR) [nn] (ATTR)
filarfila..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
filarfila..1S_NP_A [vb] PO_PP_på_x
filharmonikerfilharmoniker..1(ATTR) [nn] (ATTR)
filialfilial..1[nn] (PP_till_NP_x)
filmfilm..1(ATTR) [nn] (ATTR)
filmfilm..3(ATTR) [nn] (ATTR)
filmfilm..2(ATTR) [nn] (ATTR)
filmfilm..1[nn] (PP_av_NP_A) (PP_om_NP_B/x)
filmfilm..3[nn] (PP_av_NP_A) (PP_om_NP_B/x)
filmfilm..2[nn] (PP_av_NP_A) (PP_om_NP_B/x)
filmatiseringfilmatisering..1(ATTR) [nn] (ATTR)
filmdukPRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
filminspelningfilminspelning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
filmjölkfilmjölk..1(ATTR) [nn] (ATTR)
filosoffilosof..1(ATTR) [nn] (ATTR)
filosoferarfilosofera..1S_NP_A [vb] (PO_PP_över_x)
filosofifilosofi..1(ATTR) [nn] (ATTR)
filtfilt..2(ATTR) [nn] (ATTR)
filtfilt..1(ATTR) [nn] (ATTR)
filterfilter..1(ATTR) [nn] (ATTR)
filtrerarfiltrera..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
filurfilur..1(ATTR) [nn] (ATTR)
filurigPRIM..1[av] NP
filurigPRIM..1SUPR_[av]
filéfilé..1(ATTR) [nn] (ATTR)
filéfilé..3(ATTR) [nn] (ATTR)
filéfilé..2(ATTR) [nn] (ATTR)
fimpfimp..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fimparfimpa..1S_NP_A [vb] (DO_NP_x)
finfin..3SUPR_[av]
finfin..2SUPR_[av]
finfin..1SUPR_[av]
finfin..3[av] (PP_i_NP_x)
finfin..2[av] (PP_i_NP_x)
finfin..1[av] (PP_i_NP_x)
finfin..3[av] (PP_på_NP_x)
finfin..2[av] (PP_på_NP_x)
finfin..1[av] (PP_på_NP_x)
finfin..3[av] NP
finfin..2[av] NP
finfin..1[av] NP
finfin..3SUPR_[av]
finfin..2SUPR_[av]
finfin..1SUPR_[av]
finalfinal..1[nn] (PP_på_NP_x)
finalfinal..1[nn] (PP_i_NP_x)
finalfinal..1[nn] (PP_mellan_NP_PL_A/x)
finalfinal..1[nn] (PP_mot_NP_A/x)
finansPRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
finansdebattfinansdebatt..1[nn] (PP_med_NP_A)
finansdebattfinansdebatt..1(ATTR) [nn] (ATTR)
finansdebattfinansdebatt..1[nn] (PP_mellan_NP_PL_A)
finansierarfinansiera..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
finansiärfinansiär..1(ATTR) [nn] (ATTR)
finfibrigPRIM..1[av] NP
finfibrigPRIM..1SUPR_[av]
fingerfinger..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fingerarfingera..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
fingerborgfingerborg..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fingerfärdigfingerfärdig..1[av] NP
fingerfärdigfingerfärdig..1SUPR_[av]
fingervisningfingervisning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
finkafinka..1(ATTR) [nn] (ATTR)
finkafinka..2(ATTR) [nn] (ATTR)
finkalibrigfinkalibrig..1[av] NP
finkalibrigfinkalibrig..1SUPR_[av]
finkammarfinkamma..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
finkornigfinkornig..1[av] NP
finkornigfinkornig..1SUPR_[av]
finkänsligfinkänslig..1[av] NP
finkänsligfinkänslig..1SUPR_[av]
finlandssvenskfinlandssvensk..1[av] NP
finlandssvenskfinlandssvensk..1SUPR_[av]
finlekfinlek..1[nn] (PP_av_NP_x)
finlekfinlek..1(ATTR) [nn] (ATTR)
finlekfinlek..1[nn] (PP_hos_NP_x)
finlemmadfinlemmad..1[av] NP
finlemmadfinlemmad..1SUPR_[av]
finländarefinländare..1(ATTR) [nn] (ATTR)
finländskfinländsk..1[av] NP
finländskfinländsk..1SUPR_[av]
finmaskigfinmaskig..1[av] NP
finmaskigfinmaskig..1SUPR_[av]
finmekanikerfinmekaniker..1(ATTR) [nn] (ATTR)
finnerfinna..1S_NP_A [vb] x/CL
finnerfinna..2S_NP_A [vb] x/CL
finnigfinnig..1[av] NP
finnigfinnig..1SUPR_[av]
finrandigPRIM..1[av] NP
finrandigPRIM..1SUPR_[av]
finskfinsk..2[av] NP
finskfinsk..1[av] NP
finskfinsk..2SUPR_[av]
finskfinsk..1SUPR_[av]
finskafinska..2(ATTR) [nn] (ATTR)
finskafinska..1(ATTR) [nn] (ATTR)
finskurenPRIM..1[av] NP
finskurenPRIM..1SUPR_[av]
finsliparfinslipa..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
finsmakarefinsmakare..1(ATTR) [nn] (ATTR)
finstiltfinstilt..1[av] NP
finstiltfinstilt..1SUPR_[av]
finstämdfinstämd..1[av] NP
finstämdfinstämd..1SUPR_[av]
fintfint..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fintarfinta..1S_NP_A [vb] DO_NP_B/x
fintligfintlig..1[av] NP
fintligfintlig..1SUPR_[av]
fintrådigPRIM..1[av] NP
fintrådigPRIM..1SUPR_[av]
finurligfinurlig..1[av] NP
finurligfinurlig..1SUPR_[av]
fiolfiol..1(ATTR) [nn] (ATTR)
firarfira..2S_NP_A [vb] x/CL
firarfira..1S_NP_A [vb] x/CL
firarfira..2S_NP_A [vb] (PO_PP_från_x)
firarfira..1S_NP_A [vb] (PO_PP_från_x)
firarfira..2S_NP_A [vb] DO_NP_x
firarfira..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
firmafirma..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fisigfisig..1[av] NP
fisigfisig..1SUPR_[av]
fiskfisk..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fiskarfiska..1S_NP_A [vb] (DO_NP_x)
fiskarefiskare..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fiskefiske..1[nn] (PP_av_NP_x) (PP_med_NP_y)
fiskegränsfiskegräns..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fiskekortfiskekort..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fiskelägefiskeläge..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fiskmåsfiskmås..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fissionfission..1[nn] (PP_av_NP_x)
fittafitta..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fixfix..1[av] NP
fixfix..1SUPR_[av]
fixarfixa..4S_NP_A [vb] DO_NP_x
fixarfixa..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
fixarfixa..3S_NP_A [vb] DO_NP_x
fixarfixa..2S_NP_A [vb] DO_NP_x
fixarefixare..1[nn] (PP_av_NP_x)
fixerarfixera..2S_NP_A [vb] DO_NP_x
fixerarfixera..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
fixeringfixering..1[nn] (PP_vid_NP_A/x)
fixeringfixering..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fjantfjant..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fjantigfjantig..1[av] NP
fjantigfjantig..1SUPR_[av]
fjollafjolla..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fjolligfjollig..1[av] NP
fjolligfjollig..1SUPR_[av]
fjompigfjompig..1[av] NP
fjompigfjompig..1SUPR_[av]
fjordfjord..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fjortonårigPRIM..1[av] NP
fjortonårigPRIM..1SUPR_[av]
fjoskigPRIM..1[av] NP
fjoskigPRIM..1SUPR_[av]
fjunfjun..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fjunigfjunig..1[av] NP
fjunigfjunig..1SUPR_[av]
fjuttigfjuttig..1[av] NP
fjuttigfjuttig..1SUPR_[av]
fjäderfjäder..2(ATTR) [nn] (ATTR)
fjäderfjäder..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fjädrarfjädra..1S_NP_x [vb]
fjädringfjädring..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fjälligfjällig..1[av] NP
fjälligfjällig..1SUPR_[av]
fjärdfjärd..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fjärdedelfjärdedel..1[nn] (PP_av_NP_x)
fjärdedelfjärdedel..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fjärdingfjärding..1[nn] (NP_PL_x)
fjärdingfjärding..2[nn] (NP_PL_x)
fjärdingfjärding..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fjärdingfjärding..2(ATTR) [nn] (ATTR)
fjärdingfjärding..1[nn] (PP_av_NP_x)
fjärdingfjärding..2[nn] (PP_av_NP_x)
fjärilfjäril..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fjärranfjärran..3[ab] VP
fjärrblockeringfjärrblockering..1[nn] (PP_av_NP_x)
fjärrblockeringfjärrblockering..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fjärrkontrollfjärrkontroll..1[nn] (PP_av_NP_x)
fjärrkontrollfjärrkontroll..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fjärrstyrdfjärrstyrd..1[av] NP
fjärrstyrdfjärrstyrd..1SUPR_[av]
fjärrvärmefjärrvärme..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fjärtfjärt..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fjärtarfjärta..1S_NP_A [vb]
fjäskfjäsk..1[nn] (PP_för_NP_A/x)
fjäskfjäsk..1[nn] (PP_med_NP_A/x)
fjäskfjäsk..1[nn] (PP_hos_NP_A)
fjäskarfjäska..1S_NP_A [vb] (PO_PP_för_B)
fjäskigfjäskig..1[av] (PP_mot_NP_A)
fjäskigfjäskig..1[av] NP
fjättrarfjättra..1S_NP_A/x [vb] DO_NP_B
flabbflabb..1(ATTR) [nn] (ATTR)
flabbflabb..2(ATTR) [nn] (ATTR)
flabbarflabba..1S_NP_A [vb] (PO_PP_åt_B/x)
flabbigflabbig..1[av] NP
flabbigflabbig..1SUPR_[av]
flackflack..1[av] NP
flackflack..1SUPR_[av]
fladdermusfladdermus..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fladdrarfladdra..1S_NP_x [vb]
fladdrigfladdrig..1[av] NP
fladdrigfladdrig..1SUPR_[av]
flagaflaga..1(ATTR) [nn] (ATTR)
flagarflaga..2S_NP_x [vb]
flaggflagg..1(ATTR) [nn] (ATTR)
flaggaflagga..1(ATTR) [nn] (ATTR)
flaggarflagga..2S_NP_A [vb] (PO_PP_med_x)
flaggarflagga..2S_NP_A [vb] (PO_PP_för_B)
flaggskeppflaggskepp..1(ATTR) [nn] (ATTR)
flagigflagig..1[av] NP
flagigflagig..1SUPR_[av]
flagnarflagna..1S_NP_x [vb]
flagrantflagrant..1[av] NP
flagrantflagrant..1SUPR_[av]
flagrigPRIM..1[av] NP
flagrigPRIM..1SUPR_[av]
flakflak..1(ATTR) [nn] (ATTR)
flakflak..2(ATTR) [nn] (ATTR)
flamberarflambera..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
flamhärdigPRIM..1[av] NP
flamhärdigPRIM..1SUPR_[av]
flamländskaflamländska..1(ATTR) [nn] (ATTR)
flamländskaflamländska..2(ATTR) [nn] (ATTR)
flammaflamma..1(ATTR) [nn] (ATTR)
flammarflamma..2S_NP_x [vb]
flammigflammig..1[av] NP
flammigflammig..1SUPR_[av]
flamsigflamsig..1[av] NP
flamsigflamsig..1SUPR_[av]
flamskvävnadflamskvävnad..1(ATTR) [nn] (ATTR)
flanerarflanera..1S_NP_A [vb] (ADVL_LOC)
flaskaflaska..1[nn] (PP_med_NP_x)
flaskaflaska..1[nn] (NP_PL_x)
flaskaflaska..1(ATTR) [nn] (ATTR)
flaskformigPRIM..1[av] NP
flaskformigPRIM..1SUPR_[av]
flaskhalsflaskhals..1(ATTR) [nn] (ATTR)
flaskhalsflaskhals..2(ATTR) [nn] (ATTR)
flatflat..1[av] NP
flatflat..1SUPR_[av]
flathetPRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
flaxarflaxa..1S_NP_x [vb]
flaxigflaxig..1[av] NP
flaxigflaxig..1SUPR_[av]
flerPRIM..1[av] NP
flerPRIM..1SUPR_[av]
flerbladigPRIM..1[av] NP
flerbladigPRIM..1SUPR_[av]
flercelligflercellig..1[av] NP
flercelligflercellig..1SUPR_[av]
flerfaldigflerfaldig..1[av] NP
flerfaldigflerfaldig..1SUPR_[av]
flerfamiljshusflerfamiljshus..1(ATTR) [nn] (ATTR)
flersiffrigPRIM..1[av] NP
flersiffrigPRIM..1SUPR_[av]
flerskärigPRIM..1[av] NP
flerskärigPRIM..1SUPR_[av]
flerspråkigflerspråkig..1[av] NP
flerspråkigflerspråkig..1SUPR_[av]
flerstavigPRIM..1[av] NP
flerstavigPRIM..1SUPR_[av]
flerstämmigflerstämmig..1[av] NP
flerstämmigflerstämmig..1SUPR_[av]
flertalflertal..1[nn] (PP_av_NP_PL_A/x)
flertalflertal..1[nn] (NP_PL_A/x)
flertydigflertydig..1[av] NP
flertydigflertydig..1SUPR_[av]
flerårigflerårig..1[av] NP
flerårigflerårig..1SUPR_[av]
flexibelflexibel..1[av] NP
flexibelflexibel..1SUPR_[av]
flexionflexion..1[nn] (PP_av_NP_x)
flexionflexion..1(ATTR) [nn] (ATTR)
flextidflextid..1(ATTR) [nn] (ATTR)
flickaflicka..1(ATTR) [nn] (ATTR)
flickaktigPRIM..1[av] NP
flickaktigPRIM..1SUPR_[av]
flickigPRIM..1[av] NP
flickigPRIM..1SUPR_[av]
flicknamnflicknamn..1(ATTR) [nn] (ATTR)
flicknamnflicknamn..2(ATTR) [nn] (ATTR)
flickvänflickvän..1(ATTR) [nn] (ATTR)
flikflik..1[nn] (PP_av_NP_x)
flikbladigPRIM..1[av] NP
flikbladigPRIM..1SUPR_[av]
flikigflikig..1[av] NP
flikigflikig..1SUPR_[av]
flimmerflimmer..1(ATTR) [nn] (ATTR)
flimrarflimra..1S_NP_x [vb]
flimrigflimrig..1[av] NP
flimrigflimrig..1SUPR_[av]
flinflin..1(ATTR) [nn] (ATTR)
flinarflina..1S_NP_A [vb] (PO_PP_åt_B/x)
flingaflinga..1(ATTR) [nn] (ATTR)
flinigPRIM..1[av] NP
flinigPRIM..1SUPR_[av]
flinkflink..1[av] NP
flinkflink..1SUPR_[av]
flintflint..1(ATTR) [nn] (ATTR)
flintaflinta..1(ATTR) [nn] (ATTR)
flintskalligflintskallig..1[av] NP
flintskalligflintskallig..1SUPR_[av]
flipperspelflipperspel..1(ATTR) [nn] (ATTR)
flirtigflörtig..1[av] NP
flirtigflörtig..1SUPR_[av]
flisflis..1(ATTR) [nn] (ATTR)
flisflis..3(ATTR) [nn] (ATTR)
flisflis..2(ATTR) [nn] (ATTR)
flisaflisa..1[nn] (PP_av_NP_x)
flisigflisig..1[av] NP
flisigflisig..1SUPR_[av]
flitflit..1(ATTR) [nn] (ATTR)
flitigflitig..1[av] (PP_i_NP_x)
flitigflitig..1[av] NP
flockflock..1[nn] (PP_av_NP_PL_A)
flockflock..2[nn] (PP_av_NP_PL_A)
flockflock..1[nn] (NP_PL_A)
flockflock..2[nn] (NP_PL_A)
flockflock..1(ATTR) [nn] (ATTR)
flockflock..2(ATTR) [nn] (ATTR)
floraflora..2[nn] (PP_av_NP_x)
floraflora..1[nn] (PP_av_NP_x)
floraflora..2[nn] (PP_av_NP_A)
floraflora..1[nn] (PP_av_NP_A)
florerarflorera..1S_NP_x [vb]
florsockerflorsocker..1(ATTR) [nn] (ATTR)
floskelfloskel..1[nn] (PP_av_NP_A) (PP_om_NP_B/x)
flottflott..2[av] NP
flottflott..2SUPR_[av]
flottflott..1(ATTR) [nn] (ATTR)
flottaflotta..1(ATTR) [nn] (ATTR)
flottarflotta..2S_NP_A [vb] DO_NP_x
flotteflotte..1(ATTR) [nn] (ATTR)
flottigflottig..1[av] NP
flottigflottig..1SUPR_[av]
flottiljflottilj..1(ATTR) [nn] (ATTR)
flottningflottning..1[nn] (PP_av_NP_x)
fluffigfluffig..1[av] NP
fluffigfluffig..1SUPR_[av]
flugigPRIM..1[av] NP
flugigPRIM..1SUPR_[av]
flugsmällaflugsmälla..1(ATTR) [nn] (ATTR)
flugsnappareflugsnappare..1(ATTR) [nn] (ATTR)
flugsvampflugsvamp..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fluktflukt..1[nn] (PP_i_NP_x)
fluktflukt..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fluktflukt..1[nn] (PP_på_NP_x)
fluktuationfluktuation..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fluktuerarfluktuera..1S_NP_x [vb]
flummigflummig..1[av] NP
flummigflummig..1SUPR_[av]
flundraflundra..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fluorfluor..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fluxPRIM..1[ab] VP
flygflyg..1(ATTR) [nn] (ATTR)
flygareflygare..1(ATTR) [nn] (ATTR)
flygbildflygbild..1[nn] (PP_av_NP_x)
flygbildflygbild..1(ATTR) [nn] (ATTR)
flygbildflygbild..1[nn] (PP_på_NP_x)
flygbladflygblad..1(ATTR) [nn] (ATTR)
flygfärdigflygfärdig..1[av] NP
flygfärdigflygfärdig..1SUPR_[av]
flygkunnigPRIM..1[av] NP
flygkunnigPRIM..1SUPR_[av]
flyglarmflyglarm..1(ATTR) [nn] (ATTR)
flygningflygning..1[nn] (PP_från_NP_x) (PP_till_NP_y)
flygningflygning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
flygningflygning..1[nn] (PP_mellan_NP_PL_x)
flygplanflygplan..1(ATTR) [nn] (ATTR)
flygplatsflygplats..1(ATTR) [nn] (ATTR)
flygvapenflygvapen..1(ATTR) [nn] (ATTR)
flygvärdinnaflygvärdinna..1(ATTR) [nn] (ATTR)
flyhäntflyhänt..1[av] NP
flyhäntflyhänt..1SUPR_[av]
flyktflykt..2[nn] (PP_till_NP_x)
flyktflykt..1[nn] (PP_till_NP_x)
flyktflykt..2[nn] (PP_från_NP_A/x)
flyktflykt..1[nn] (PP_från_NP_A/x)
flyktflykt..2[nn] (PP_över_NP_A/x)
flyktflykt..1[nn] (PP_över_NP_A/x)
flyktigflyktig..1[av] NP
flyktigflyktig..2[av] NP
flyktigflyktig..1SUPR_[av]
flyktigflyktig..2SUPR_[av]
flyktingflykting..1(ATTR) [nn] (ATTR)
flyrfly..2S_NP_A [vb] (DO_NP_x)
flyrfly..1S_NP_A [vb] (DO_NP_x)
flyrfly..2S_NP_A [vb] (ADVL_DIR)
flyrfly..1S_NP_A [vb] (ADVL_DIR)
flytflyt..1(ATTR) [nn] (ATTR)
flytfly..5(ATTR) [nn] (ATTR)
flytfly..4(ATTR) [nn] (ATTR)
flytfly..3(ATTR) [nn] (ATTR)
flyterflyta..2S_NP_A/x [vb]
flyterflyta..1S_NP_A/x [vb]
flytningflytning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
flyttarflytta..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
flyttarflytta..2S_NP_A [vb] DO_NP_x
flyttarflytta..1S_NP_A [vb] (ADVL_DIR)
flyttarflytta..2S_NP_A [vb] (ADVL_DIR)
flyttarflytta..1S_NP_A/x [vbm]_sig
flyttarflytta..2S_NP_A/x [vbm]_sig
flyttbarflyttbar..1[av] NP
flyttbarflyttbar..1SUPR_[av]
flyttfågelflyttfågel..1(ATTR) [nn] (ATTR)
flyttlassflyttlass..1(ATTR) [nn] (ATTR)
flyttlasspolitikflyttlasspolitik..1(ATTR) [nn] (ATTR)
flyttningflyttning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
flyttningsanmälanPRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
flyttningsbidragPRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
flyttningshjälpPRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
flytvästflytväst..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fläckfläck..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fläckfläck..2(ATTR) [nn] (ATTR)
fläckigfläckig..2[av] NP
fläckigfläckig..1[av] NP
fläckigfläckig..2SUPR_[av]
fläckigfläckig..1SUPR_[av]
fläktfläkt..1[nn] (PP_av_NP_x)
fläktfläkt..2[nn] (PP_av_NP_x)
fläktfläkt..1[nn] (PP_från_NP_x)
fläktfläkt..2[nn] (PP_från_NP_x)
fläktfläkt..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fläktfläkt..2(ATTR) [nn] (ATTR)
flämtarflämta..1S_NP_A/x [vb]
flängfläng..1(ATTR) [nn] (ATTR)
flängigflängig..1[av] NP
flängigflängig..1SUPR_[av]
flärdflärd..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fläskfläsk..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fläskigfläskig..1[av] NP
fläskigfläskig..1SUPR_[av]
fläskpannkakafläskpannkaka..1(ATTR) [nn] (ATTR)
flätafläta..2(ATTR) [nn] (ATTR)
flätarfläta..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
flådigflådig..1[av] NP
flådigflådig..1SUPR_[av]
flårflå..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
flårflå..1S_NP_A [vb]
flåsarflåsa..1S_NP_A [vb]
flåshurtigPRIM..1[av] NP
flåshurtigPRIM..1SUPR_[av]
flåsigflåsig..1[av] NP
flåsigflåsig..1SUPR_[av]
flödarflöda..1S_NP_x [vb]
flödeflöde..1[nn] (PP_av_NP_x)
flödigPRIM..1[av] NP
flödigPRIM..1SUPR_[av]
flöjtflöjt..1(ATTR) [nn] (ATTR)
flörtflört..2[nn] (PP_mellan_NP_PL_A)
flörtflört..1[nn] (PP_mellan_NP_PL_A)
flörtflört..2[nn] (PP_med_NP_A/x)
flörtflört..1[nn] (PP_med_NP_A/x)
flöteflöte..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fnasigfnasig..1[av] NP
fnasigfnasig..1SUPR_[av]
fnaskfnask..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fnaskigPRIM..1[av] NP
fnaskigPRIM..1SUPR_[av]
fnassligPRIM..1[av] NP
fnassligPRIM..1SUPR_[av]
fnattfnatt..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fnissarfnissa..1S_NP_A [vb] (PO_PP_åt_B/x)
fnissigfnissig..1[av] NP
fnissigfnissig..1SUPR_[av]
fnittrarfnittra..1S_NP_A [vb] (PO_PP_åt_B/x)
fnittrigfnittrig..1[av] NP
fnittrigfnittrig..1SUPR_[av]
fnoskigfnoskig..1[av] NP
fnoskigfnoskig..1SUPR_[av]
fnurraPRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fnurrigPRIM..1[av] NP
fnurrigPRIM..1SUPR_[av]
fnyserfnysa..1S_NP_A [vb] (PO_PP_åt_B/x)
fnöskefnöske..1(ATTR) [nn] (ATTR)
foajéfoajé..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fobifobi..1[nn] (PP_mot_NP_x)
fobifobi..1(ATTR) [nn] (ATTR)
foderfoder..2(ATTR) [nn] (ATTR)
foderfoder..3(ATTR) [nn] (ATTR)
foderfoder..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fodralfodral..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fogfog..2(ATTR) [nn] (ATTR)
fogfog..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fogarfoga..1S_NP_A [vb] DO_NP_x PO_PP_till_y
fogarfoga..2S_NP_A [vb] DO_NP_x PO_PP_till_y
fogdefogde..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fogligfoglig..1[av] NP
fogligfoglig..1SUPR_[av]
folderfolder..1[nn] (PP_av_NP_A) (PP_om_NP_B/x)
foliefolie..1(ATTR) [nn] (ATTR)
folioformatfolioformat..1(ATTR) [nn] (ATTR)
folkbokföringfolkbokföring..1(ATTR) [nn] (ATTR)
folkdjupfolkdjup..1(ATTR) [nn] (ATTR)
folkgruppfolkgrupp..1(ATTR) [nn] (ATTR)
folkhögskolafolkhögskola..1(ATTR) [nn] (ATTR)
folkkyrkligPRIM..1[av] NP
folkkyrkligPRIM..1SUPR_[av]
folkligfolklig..1[av] NP
folkligfolklig..1SUPR_[av]
folklorefolklore..1(ATTR) [nn] (ATTR)
folklustspelfolklustspel..1[nn] (PP_av_NP_A) (PP_om_NP_B/x)
folklustspelfolklustspel..1(ATTR) [nn] (ATTR)
folkmordfolkmord..1(ATTR) [nn] (ATTR)
folkmålfolkmål..1(ATTR) [nn] (ATTR)
folkomröstningfolkomröstning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
folkparkfolkpark..1(ATTR) [nn] (ATTR)
folkpensionfolkpension..1(ATTR) [nn] (ATTR)
folkrörelsefolkrörelse..1(ATTR) [nn] (ATTR)
folksagafolksaga..1[nn] (PP_om_NP_A/x)
folksagafolksaga..1(ATTR) [nn] (ATTR)
folkskolafolkskola..1(ATTR) [nn] (ATTR)
folkslagfolkslag..1(ATTR) [nn] (ATTR)
folkstormfolkstorm..1(ATTR) [nn] (ATTR)
folktandvårdfolktandvård..1(ATTR) [nn] (ATTR)
folktonfolkton..1(ATTR) [nn] (ATTR)
folkvandringfolkvandring..1[nn] (PP_från_NP_x) (PP_till_NP_y)
folkvandringfolkvandring..1(ATTR) [nn] (ATTR)
folkvandringstidfolkvandringstiden..1(ATTR) [nn] (ATTR)
folkvänligPRIM..1[av] NP
folkvänligPRIM..1SUPR_[av]
folkölfolköl..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fondfond..2[nn] (PP_av_NP_x)
fondfond..3[nn] (PP_av_NP_x)
fondfond..1[nn] (PP_av_NP_x)
fondfond..2(ATTR) [nn] (ATTR)
fondfond..3(ATTR) [nn] (ATTR)
fondfond..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fondfond..2[nn] (PP_för_NP_x)
fondfond..3[nn] (PP_för_NP_x)
fondfond..1[nn] (PP_för_NP_x)
fontänfontän..1(ATTR) [nn] (ATTR)
forcerarforcera..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
forcerarforcera..2S_NP_A [vb] DO_NP_x
forceringforcering..1[nn] (PP_av_NP_x)
forceringforcering..1(ATTR) [nn] (ATTR)
forceringforcering..1[nn] (PP_av_NP_A)
fordonfordon..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fordonsskattPRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fordranfordran..1[nn] (CL)
fordrarfordra..1S_NP_A/x [vb] DO_CL
fordringfordring..1[nn] (PP_på_NP_A/x)
forellforell..1(ATTR) [nn] (ATTR)
formform..4(ATTR) [nn] (ATTR)
formform..1(ATTR) [nn] (ATTR)
formform..3(ATTR) [nn] (ATTR)
formform..2(ATTR) [nn] (ATTR)
formalinformalin..1(ATTR) [nn] (ATTR)
formalismformalism..2(ATTR) [nn] (ATTR)
formalismformalism..1(ATTR) [nn] (ATTR)
formalitetformalitet..1(ATTR) [nn] (ATTR)
formarforma..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
formatformat..1(ATTR) [nn] (ATTR)
formationformation..1(ATTR) [nn] (ATTR)
formbarformbar..1[av] NP
formbarformbar..1SUPR_[av]
formelformel..4(ATTR) [nn] (ATTR)
formelformel..2(ATTR) [nn] (ATTR)
formelformel..3(ATTR) [nn] (ATTR)
formelformel..1(ATTR) [nn] (ATTR)
formelformel..4[nn] (PP_för_NP_x)
formelformel..2[nn] (PP_för_NP_x)
formelformel..3[nn] (PP_för_NP_x)
formelformel..1[nn] (PP_för_NP_x)
formellformell..1[av] NP
formellformell..1SUPR_[av]
formenligPRIM..1[av] NP
formenligPRIM..1SUPR_[av]
formeringformering..1[nn] (PP_av_NP_x) (PP_till_NP_y)
formeringformering..1(ATTR) [nn] (ATTR)
formgivareformgivare..1(ATTR) [nn] (ATTR)
formgivningformgivning..1[nn] (PP_av_NP_A) (PP_av_NP_x)
formgivningformgivning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
formligformlig..1[av] NP
formligformlig..1SUPR_[av]
formligenformligen..1[ab] AP
formsakformsak..1(ATTR) [nn] (ATTR)
formstridigPRIM..1[av] NP
formstridigPRIM..1SUPR_[av]
formulerarformulera..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
formuleringformulering..1[nn] (PP_av_NP_A) (PP_av_NP_x)
formulärformulär..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fornforn..1[av] NP
fornfyndfornfynd..1[nn] (PP_av_NP_x)
fornfyndfornfynd..1(ATTR) [nn] (ATTR)
forntidforntid..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fornåldrigPRIM..1[av] NP
fornåldrigPRIM..1SUPR_[av]
forsfors..1(ATTR) [nn] (ATTR)
forsarforsa..1S_NP_x [vb]
forskarforska..1S_NP_A [vb] PO_PP_efter_x
forskarforska..1S_NP_A [vb] PO_PP_i_x
forskarforska..1S_NP_A [vb]
forskarassistentforskarassistent..1[nn] (PP_i_NP_x)
forskarassistentforskarassistent..1(ATTR) [nn] (ATTR)
forskareforskare..1(ATTR) [nn] (ATTR)
forskningforskning..1[nn] (PP_efter_NP_A/x)
forskningforskning..1[nn] (PP_av_NP_A) (PP_i_NP_x)
forskningforskning..1[nn] (PP_av_NP_A) (PP_om_NP_x)
forstligPRIM..1[av] NP
forstligPRIM..1SUPR_[av]
fortfort..1(mod) [ab]
fortbeståndfortbestånd..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fortbildningfortbildning..1[nn] (PP_av_NP_A)
fortfarandefortfarande..1(mod) [ab]
fortfärdigfortfärdig..1[av] NP
fortfärdigfortfärdig..1SUPR_[av]
fortgårfortgå..1S_NP_x [vb]
fortkörarePRIM..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fortkörningfortkörning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fortlöpandefortlöpande..1[av] NP
fortlöpandefortlöpande..1SUPR_[av]
fortplantarPRIM..1S_NP_A/x [vbm]_sig
fortskaffningsmedelfortskaffningsmedel..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fortskriderfortskrida..1S_NP_x [vb]
fortsättningfortsättning..1[nn] (PP_på_NP_x)
fortsättningfortsättning..1[nn] (PP_av_NP_x)
forumforum..1[nn] (PP_för_NP_x)
forwardforward..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fosforfosfor..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fossilfossil..1[av] NP
fossilfossil..1SUPR_[av]
fossilfossil..3(ATTR) [nn] (ATTR)
fossilfossil..2(ATTR) [nn] (ATTR)
fosterfoster..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fosterbarnfosterbarn..1[nn] (PP_till_NP_A)
fosterbarnfosterbarn..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fosterlandfosterland..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fostranfostran..1[nn] (PP_av_NP_A) (PP_till_NP_x
fostrarfostra..1S_NP_A [vb] DO_NP_B
fotfot..3[nn] (PP_av_NP_x)
fotfot..2[nn] (PP_av_NP_x)
fotfot..1[nn] (PP_av_NP_x)
fotfot..3(ATTR) [nn] (ATTR)
fotfot..2(ATTR) [nn] (ATTR)
fotfot..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fotarfota..2S_NP_A [vb] DO_NP_B/x
fotarfota..1S_NP_A [vb] DO_NP_B/x
fotfästefotfäste..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fotgängarefotgängare..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fotnotfotnot..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fotofoto..1[nn] (PP_av_NP_A/x)
fotofoto..1[nn] (PP_på_NP_A/x)
fotofoto..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fotogenfotogen..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fotograffotograf..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fotograferarfotografera..1S_NP_A [vb] DO_NP_B/x
fotograferingfotografering..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fotografifotografi..1[nn] (PP_av_NP_A/x)
fotografifotografi..1[nn] (PP_på_NP_A/x)
fotokartafotokarta..1[nn] (PP_över_NP_x)
fotokartafotokarta..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fotokopiafotokopia..1[nn] (PP_av_NP_x)
fotostatkopiafotostatkopia..1[nn] (PP_av_NP_x)
fotostatkopiafotostatkopia..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fotostatkopiafotostatkopia..1[nn] (PP_på_NP_x)
fotosättningfotosättning..1[nn] (PP_av_NP_x)
fotosättningfotosättning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fotriktigfotriktig..1[av] NP
fotriktigfotriktig..1SUPR_[av]
fotspårfotspår..1(ATTR) [nn] (ATTR)
foulfoul..1[nn] (PP_på_NP_A)
foulfoul..1(ATTR) [nn] (ATTR)
foxterrierfoxterrier..1(ATTR) [nn] (ATTR)
frackfrack..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fradgafradga..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fradgigfradgig..1[av] NP
fradgigfradgig..1SUPR_[av]
fragmentfragment..1[nn] (PP_av_NP_x)
fraktfrakt..1[nn] (PP_av_NP_x)
fraktarfrakta..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
fraktionfraktion..1[nn] (PP_av_NP_x)
fraktionfraktion..2[nn] (PP_av_NP_x)
frakturfraktur..1(ATTR) [nn] (ATTR)
frakturfraktur..2(ATTR) [nn] (ATTR)
framfram..1VB [ab]
framfram..1(mod) [ab]
frambringarframbringa..1S_NP_A/x [vb] DO_NP_y
framdelframdel..1[nn] (PP_av_NP_x)
framdelframdel..1(ATTR) [nn] (ATTR)
framdelframdel..1[nn] (PP_på_NP_x)
framdelesframdeles..1(mod) [ab]
framfartframfart..1(ATTR) [nn] (ATTR)
framfusigframfusig..1[av] NP
framfusigframfusig..1SUPR_[av]
framförframför..1[pp]
framförframföra..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
framförframföra..2S_NP_A [vb] DO_NP_x
framgångframgång..1[nn] (PP_för_NP_A/x)
framgårframgå..1S_NP_x [vb] PO_PP_av_y
framhjulframhjul..1(ATTR) [nn] (ATTR)
framhärdarframhärda..1S_NP_A [vb] (PO_PP_i_x)
framhäverframhäva..1S_NP_A [vb] x/CL
framhäverframhäva..1S_NP_x [vb] DO_NP_y
framhållerframhålla..1S_NP_A [vb] x/CL
framifrånframifrån..1(mod) [ab]
framkallarframkalla..1S_NP_A/x [vb] DO_NP_y
framkallarframkalla..2S_NP_A/x [vb] DO_NP_y
framkallarframkalla..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
framkallarframkalla..2S_NP_A [vb] DO_NP_x
framkallningframkallning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
framkastarframkasta..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
framkomligframkomlig..1[av] NP
framkomligframkomlig..1SUPR_[av]
framkommerframkomma..1S_NP_x [vb]
framlidenframliden..1[av] NP
framlidenframliden..1SUPR_[av]
framlängesframlänges..1(mod) [ab]
frammarschframmarsch..1(ATTR) [nn] (ATTR)
frammeframme..1(mod) [ab]
framryckningframryckning..1[nn] (PP_av_NP_A/x)
framryckningframryckning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
framsidaframsida..1[nn] (PP_på_NP_x)
framsidaframsida..1[nn] (PP_av_NP_x)
framsidaframsida..1(ATTR) [nn] (ATTR)
framskjutenframskjuten..1[av] NP
framskjutenframskjuten..1SUPR_[av]
framskridenframskriden..1[av] NP
framskridenframskriden..1SUPR_[av]
framspelningframspelning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
framstegframsteg..1(ATTR) [nn] (ATTR)
framstupaframstupa..1(mod) [ab]
framställerframställa..2S_NP_A [vb] DO_NP_x
framställerframställa..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
framställningframställning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
framställningframställning..2(ATTR) [nn] (ATTR)
framställningframställning..1[nn] (PP_av_NP_x)
framställningframställning..2[nn] (PP_av_NP_x)
framställningframställning..1[nn] (PP_till_NP_A) (PP_om_NP_x)
framställningframställning..2[nn] (PP_till_NP_A) (PP_om_NP_x)
framståendeframstående..1[av] (PP_i_NP_x)
framståendeframstående..1[av] (PP_på_INCL)
framståendeframstående..1[av] NP
framstötframstöt..1[nn] (PP_till_NP_A) (PP_om_NP_x)
framstötframstöt..1[nn] (PP_mot_NP_A/x)
framsyntframsynt..1[av] NP
framsyntframsynt..1SUPR_[av]
framsäteframsäte..1(ATTR) [nn] (ATTR)
framtandframtand..1(ATTR) [nn] (ATTR)
framtidframtid..1(ATTR) [nn] (ATTR)
framtillframtill..1(mod) [ab]
framtoningframtoning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
framträdandeframträdande..2[av] NP
framträdandeframträdande..2SUPR_[av]
framträdandeframträdande..1(ATTR) [nn] (ATTR)
framtvingarframtvinga..1S_NP_A/x [vb] DO_NP_y
framåtframåt..1(mod) [ab]
framåtandaframåtanda..1(ATTR) [nn] (ATTR)
framåtskridandeframåtskridande..1(ATTR) [nn] (ATTR)
framöverframöver..1(mod) [ab]
frankfrank..1[av] NP
frankfrank..1SUPR_[av]
frankerarfrankera..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
fransfrans..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fransigfransig..1[av] NP
fransigfransig..1SUPR_[av]
franskfransk..1[av] NP
franskfransk..2[av] NP
franskfransk..1SUPR_[av]
franskfransk..2SUPR_[av]
franskafranska..2(ATTR) [nn] (ATTR)
franskafranska..1(ATTR) [nn] (ATTR)
franskbrödfranskbröd..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fransmanfransman..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fransyskafransyska..1(ATTR) [nn] (ATTR)
frapperarfrappera..1S_NP_x [vb] DO_NP_A
frasfras..3(ATTR) [nn] (ATTR)
frasfras..2(ATTR) [nn] (ATTR)
frasfras..1(ATTR) [nn] (ATTR)
frasfras..4(ATTR) [nn] (ATTR)
frasarfrasa..1S_NP_x [vb]
fraseringfrasering..1[nn] (PP_av_NP_x)
fraseringfrasering..1(ATTR) [nn] (ATTR)
frasigfrasig..1[av] NP
frasigfrasig..1SUPR_[av]
fredfred..1[nn] (PP_med_NP_A)
fredfred..1[nn] (PP_mellan_NP_PL_A/x)
fredfred..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fredagfredag..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fredligfredlig..1[av] NP
fredligfredlig..1SUPR_[av]
fredlösfredlös..1[av] NP
fredlösfredlös..1SUPR_[av]
fredspliktfredsplikt..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fredstidfredstid..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fredsvänligPRIM..1[av] NP
fredsvänligPRIM..1SUPR_[av]
freestylefree-style..1(ATTR) [nn] (ATTR)
frejdigfrejdig..1[av] NP
frejdigfrejdig..1SUPR_[av]
frekvensfrekvens..1(ATTR) [nn] (ATTR)
frenetiskfrenetisk..1[av] NP
frenetiskfrenetisk..1SUPR_[av]
freskfresk..1[nn] (PP_av_NP_A)
freskfresk..1(ATTR) [nn] (ATTR)
frestadfrestad..1[av] (INFCL)
frestadfrestad..1[av] (PP_till_NP_x)
frestadfrestad..1[av] NP
frestarfresta..2S_NP_A/x [vb] DO_NP_B
frestarfresta..1S_NP_A/x [vb] DO_NP_B
frestelsefrestelse..1[nn] (INFCL)
frifri..1[av] (PP_från_NP_A/x)
frifri..2[av] (PP_från_NP_A/x)
frifri..1[av] NP
frifri..2[av] NP
frifri..1SUPR_[av]
frifri..2SUPR_[av]
friarfria..1S_NP_A [vb] DO_NP_B (PO_PP_från_x)
friarfria..2S_NP_A [vb] DO_NP_B (PO_PP_från_x)
friarefriare..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fribiljettfribiljett..1[nn] (PP_till_NP_x)
fribiljettfribiljett..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fridfrid..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fridagfridag..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fridfullfridfull..1[av] NP
fridfullfridfull..1SUPR_[av]
fridlyserfridlysa..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
fridlysningfridlysning..1[nn] (PP_av_NP_x)
fridlysningfridlysning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
frifräsigfrifräsig..1[av] NP
frifräsigfrifräsig..1SUPR_[av]
friggebodfriggebod..1(ATTR) [nn] (ATTR)
frigidfrigid..1[av] NP
frigidfrigid..1SUPR_[av]
frigivningfrigivning..1[nn] (PP_av_NP_A)
frigivningfrigivning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
frigjordfrigjord..1[av] NP
frigjordfrigjord..1SUPR_[av]
frihandelfrihandel..1(ATTR) [nn] (ATTR)
friherrefriherre..1(ATTR) [nn] (ATTR)
friherrligPRIM..1[av] NP
friherrligPRIM..1SUPR_[av]
frihetfrihet..1[nn] (PP_från_NP_A/x)
frihetfrihet..1[nn] (INFCL)
frihetfrihet..1[nn] (PP_mot_NP_A)
frihetfrihet..1[nn] (INFCL)
frihetfrihet..1(ATTR) [nn] (ATTR)
frihetligfrihetlig..1[av] NP
frihetligfrihetlig..1SUPR_[av]
frihetskampfrihetskamp..1[nn] (PP_mot_NP_A/x)
frihetskampfrihetskamp..1(ATTR) [nn] (ATTR)
frihetskrigfrihetskrig..1[nn] (PP_mot_NP_A/x)
frihetskrigfrihetskrig..1(ATTR) [nn] (ATTR)
friidrottfriidrott..1(ATTR) [nn] (ATTR)
frikalladPRIM..1[av] NP
frikalladPRIM..1SUPR_[av]
frikortfrikort..1(ATTR) [nn] (ATTR)
frikostigfrikostig..1SUPR_[av]
frikostigfrikostig..1[av] (PP_med_NP_x)
friktionfriktion..1[nn] (PP_mellan_NP_PL_A/x)
frikyrkafrikyrka..1(ATTR) [nn] (ATTR)
frikyrkligfrikyrklig..1[av] NP
frikyrkligfrikyrklig..1SUPR_[av]
friköpfriköp..1[nn] (PP_av_NP_x)
friköpfriköp..1(ATTR) [nn] (ATTR)
friköperfriköpa..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
frilansfrilans..1(ATTR) [nn] (ATTR)
frillafrilla..3(ATTR) [nn] (ATTR)
frillafrilla..2(ATTR) [nn] (ATTR)
frillafrilla..1(ATTR) [nn] (ATTR)
friluftsområdefriluftsområde..1(ATTR) [nn] (ATTR)
frimodigfrimodig..1[av] NP
frimodigfrimodig..1SUPR_[av]
frimurarefrimurare..1(ATTR) [nn] (ATTR)
frimärkefrimärke..1(ATTR) [nn] (ATTR)
frireligiösfrireligiös..1[av] NP
frireligiösfrireligiös..1SUPR_[av]
frisinnadfrisinnad..1[av] NP
frisinnadfrisinnad..1SUPR_[av]
frisiskafrisiska..2(ATTR) [nn] (ATTR)
frisiskafrisiska..1(ATTR) [nn] (ATTR)
friskintygfriskintyg..1(ATTR) [nn] (ATTR)
friskrivningfriskrivning..1[nn] (PP_av_NP_A)
friskrivningfriskrivning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
frisksportarefrisksportare..1(ATTR) [nn] (ATTR)
frislagfrislag..1 [nn] (PP_för_NP_A)
frislagfrislag..1(ATTR) [nn] (ATTR)
frisläpperfrisläppa..1S_NP_A [vb] DO_NP_B
frisparkfrispark..1 [nn] (PP_för_NP_A)
frisparkfrispark..1(ATTR) [nn] (ATTR)
frispråkigfrispråkig..1[av] NP
frispråkigfrispråkig..1SUPR_[av]
frissafrissa..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fristfrist..1[nn] (PP_för_NP_A) (PP_på_NP_x)
fristadfristad..2(ATTR) [nn] (ATTR)
fristadfristad..1(ATTR) [nn] (ATTR)
friställdPRIM..1[av] NP
friställdPRIM..1SUPR_[av]
friställerfriställa..1S_NP_A [vb] DO_NP_B
friståendefristående..1[av] NP
friståendefristående..1SUPR_[av]
frisyrfrisyr..1(ATTR) [nn] (ATTR)
frisörfrisör..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fritagningfritagning..1[nn] (PP_av_NP_A)
fritagningfritagning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
friterarfritera..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
fritidfritid..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fritidsgårdfritidsgård..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fritidshemfritidshem..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fritidshusfritidshus..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fritidsnämndfritidsnämnd..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fritisfritis..1(ATTR) [nn] (ATTR)
frivilligfrivillig..1[av] NP
frivilligfrivillig..1SUPR_[av]
frodigfrodig..2[av] NP
frodigfrodig..1[av] NP
frodigfrodig..2SUPR_[av]
frodigfrodig..1SUPR_[av]
fromfrom..2[av] NP
fromfrom..1[av] NP
fromfrom..2SUPR_[av]
fromfrom..1SUPR_[av]
frondörfrondör..1[nn] (PP_mot_NP_A/x)
frondörfrondör..1(ATTR) [nn] (ATTR)
frontfront..1[nn] (PP_mot_NP_A/x)
frontalangreppfrontalangrepp..1[nn] (PP_mot_NP_A/x)
frontalangreppfrontalangrepp..1(ATTR) [nn] (ATTR)
frontalangreppfrontalangrepp..1[nn] (PP_av_NP_A) (PP_mot_NP_B/x)
frontalangreppfrontalangrepp..1[nn] (PP_av_NP_A) (PP_på_NP_B/x)
frontalkrockfrontalkrock..1[nn] (PP_mellan_NP_PL_A/x)
frontalkrockfrontalkrock..1(ATTR) [nn] (ATTR)
frontalkrockfrontalkrock..1[nn] (PP_med_NP_A/x)
frossafrossa..1(ATTR) [nn] (ATTR)
frossarfrossa..2S_NP_A [vb] (PO_PP_i_x)
frostfrost..1(ATTR) [nn] (ATTR)
frostarPRIM..1S_NP_A [vbm]_av DO_NP_x
frosthärdigfrosthärdig..1[av] NP
frosthärdigfrosthärdig..1SUPR_[av]
frostigfrostig..1[av] NP
frostigfrostig..1SUPR_[av]
frostländigPRIM..1[av] NP
frostländigPRIM..1SUPR_[av]
frottéfrotté..1(ATTR) [nn] (ATTR)
frufru..1[nn] (PP_till_NP_A)
frufru..1[nn] RESTRAPP_NP_A
frufru..1(ATTR) [nn] (ATTR)
frugafruga..1[nn] (PP_till_NP_A)
frukostfrukost..1(ATTR) [nn] (ATTR)
frukostrastfrukostrast..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fruktanfruktan..1[nn] (PP_för_NP_A/x)
fruktanfruktan..1 [nn] (PP_för_NP_A)
fruktansvärdfruktansvärd..1[av] (PP_för_NP_A) (INFCL)
fruktansvärdfruktansvärd..1[av] NP
fruktarfrukta..1S_NP_A [vb] x/CL
fruktbarfruktbar..1[av] (INFCL)
fruktbarfruktbar..1[av] NP
fruktigfruktig..1[av] NP
fruktigfruktig..1SUPR_[av]
fruktlösfruktlös..1[av] NP
fruktlösfruktlös..1SUPR_[av]
fruktsamfruktsam..1[av] NP
fruktsamfruktsam..1SUPR_[av]
fruntimmerfruntimmer..1(ATTR) [nn] (ATTR)
frusenfrusen..1[av] NP
frusenfrusen..1SUPR_[av]
frustarfrusta..1S_NP_A/x [vb]
frustrationfrustration..1[nn] (PP_över_NP_x)
frustreradfrustrerad..1[av] NP
frustreradfrustrerad..1SUPR_[av]
fryntligfryntlig..1[av] NP
fryntligfryntlig..1SUPR_[av]
frysfrys..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fryspunktfryspunkt..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fräckfräck..1[av] (PP_mot_NP_A)
fräckfräck..1[av] NP
fräckfräck..1SUPR_[av]
fräckhetfräckhet..1[nn] (PP_av_NP_A)
fräckhetfräckhet..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fräckisfräckis..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fräknigfräknig..1[av] NP
fräknigfräknig..1SUPR_[av]
frälserfrälsa..1S_NP_A [vb] DO_NP_B
främjarfrämja..1S_NP_A/x [vb] DO_NP_y
främlingfrämling..1(ATTR) [nn] (ATTR)
främlingspassfrämlingspass..1(ATTR) [nn] (ATTR)
främmandefrämmande..1[av] NP
främmandefrämmande..1[av] (PP_för_NP_A/x)
främmandefrämmande..2(ATTR) [nn] (ATTR)
främrefrämre..1[av] NP
främrefrämre..1SUPR_[av]
främstPRIM..1[av] NP
främstPRIM..1SUPR_[av]
främstfrämst..1[ab] NP
fränfrän..1[av] (PP_mot_NP_A)
fränfrän..2[av] (PP_mot_NP_A)
fränfrän..1[av] NP
fränfrän..2[av] NP
frändskapfrändskap..1[nn] (PP_mellan_NP_PL_A)
frändskapfrändskap..1(ATTR) [nn] (ATTR)
frändskapfrändskap..1[nn] (PP_med_NP_A)
fränkafränka..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fränkafränka..1[nn] (PP_till_NP_A)
fräsfräs..2[nn] (PP_på_NP_A/x)
fräsfräs..3[nn] (PP_på_NP_A/x)
fräsfräs..1[nn] (PP_på_NP_A/x)
fräsfräs..2(ATTR) [nn] (ATTR)
fräsfräs..3(ATTR) [nn] (ATTR)
fräsfräs..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fräschfräsch..1[av] (INFCL)
fräschfräsch..1[av] NP
fräschfräsch..1SUPR_[av]
fräscharPRIM..1S_NP_A [vbm]_upp DO_NP_x
fräserfräsa..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
fräserfräsa..2S_NP_A [vb] DO_NP_x
fräserfräsa..3S_NP_A [vb] DO_NP_x
fräserfräsa..1S_NP_x [vb]
fräserfräsa..2S_NP_x [vb]
fräserfräsa..3S_NP_x [vb]
fräserfräsa..1S_NP_x [vb]
fräserfräsa..2S_NP_x [vb]
fräserfräsa..3S_NP_x [vb]
fräsigfräsig..1[av] NP
fräsigfräsig..1SUPR_[av]
fräterfräta..1S_NP_x [vb] DO_NP_y
frågafråga..3[nn] (PP_till_NP_A) (PP_om_NP_B/x)
frågafråga..2[nn] (PP_till_NP_A) (PP_om_NP_B/x)
frågafråga..3[nn] (PP_om_NP_A/x)
frågafråga..2[nn] (PP_om_NP_A/x)
frågarfråga..1S_NP_A [vb] DO_NP_B (PO_PP_om_x)
frågestundfrågestund..1(ATTR) [nn] (ATTR)
frågeställningfrågeställning..1(ATTR) [nn] (ATTR)
frågeteckenfrågetecken..1(ATTR) [nn] (ATTR)
frågvisfrågvis..1[av] NP
frågvisfrågvis..1SUPR_[av]
frånfrån..1[pp]
frånsettPRIM..1[ab] NP
frånsidafrånsida..1[nn] (PP_av_NP_x)
frånsidafrånsida..1(ATTR) [nn] (ATTR)
frånsidafrånsida..1[nn] (PP_på_NP_x)
frånskildfrånskild..1[av] NP
frånskildfrånskild..1SUPR_[av]
frånstötandefrånstötande..1[av] (INFCL)
frånstötandefrånstötande..1[av] NP
frånvarandefrånvarande..1[av] (PP_från_NP_x)
frånvarandefrånvarande..1SUPR_[av]
frånvarofrånvaro..1[nn] (PP_av_NP_A/x)
fröfrö..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fröfrö..2(ATTR) [nn] (ATTR)
fröjdfröjd..1[nn] (PP_över_NP_x)
frökenfröken..1(ATTR) [nn] (ATTR)
frökenfröken..2(ATTR) [nn] (ATTR)
frökenfröken..1[nn] RESTRAPP_NP_A
frökenfröken..2[nn] RESTRAPP_NP_A
frökenaktigPRIM..1[av] NP
frökenaktigPRIM..1SUPR_[av]
fubbligPRIM..1[av] NP
fubbligPRIM..1SUPR_[av]
fugafuga..1[nn] (PP_av_NP_A)
fugafuga..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fuktfukt..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fuktarfukta..1S_NP_A [vb] DO_NP_x
fuktigfuktig..1[av] NP
fuktigfuktig..1SUPR_[av]
fukttåligPRIM..1[av] NP
fukttåligPRIM..1SUPR_[av]
fulful..1SUPR_[av]
fulful..1[av] (PP_mot_NP_A)
fulful..1[av] NP
fulingfuling..1(ATTR) [nn] (ATTR)
fullfull..2[av] (PP_av_NP_x)
fullfull..1[av] (PP_av_NP_x)
fullfull..2[av] (PP_med_NP_x)
fullfull..1[av] (PP_med_NP_x)