Syntagtabeller

2010-02-25

Mening 1

En brittisk expert uttalade 1910 som sin mening att den övre effektgränsen för motorer förmodligen skulle komma att ligga mellan 100 och 200 axelhästkrafter.

En al SUB_0
brittisk av SUB_0
expert nn SUB_0 H_0
uttalade vb FIN_0
1910 nl ADV_0
som kn ARG_0 REL_0
sin pn ARG_0
mening nn ARG_0 H_0
att kn ARG_0 ARG_0
den al ARG_0 ARG_0 SUB_0
övre av ARG_0 ARG_0 SUB_0
effektgränsen nn ARG_0 ARG_0 SUB_0 H_0
för pp ARG_0 ARG_0 SUB_0 ARG_0 REL_0
motorer nn ARG_0 ARG_0 SUB_0 ARG_0 H_0
förmodligen ab ARG_0 ARG_0 ADV_0
skulle vb ARG_0 ARG_0 FIN_0
komma vb ARG_0 ARG_0 INF_1
att ie ARG_0 ARG_0 INF_2
ligga vb ARG_0 ARG_0 INF_2 H_0
mellan pp ARG_0 ARG_0 ARG_0 REL_0
100 nl ARG_0 ARG_0 ARG_0 DET_0 H_1
och kn ARG_0 ARG_0 ARG_0 DET_0 CON_0
200 nl ARG_0 ARG_0 ARG_0 DET_0 H_2
axelhästkrafter nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 2

Femtio år senare (i dec 1959) antydde tekniske direktören Anders Lindén vid Götaverken att varvets nya typ av dieselmotor torde komma upp till en effekt på bortåt 27.000 hk och detta uttalande konkretiserades förra året , då Götaverken levererade en 12-cylindrig motor som utvecklar 26.400 hk.

Femtio nl ADV_1
år nn ADV_1 H_0
senare ab ADV_1 ARG_0
(i pp ADV_2
dec an ADV_2
1959) nl ADV_2 H_0
antydde vb FIN_0
tekniske av SUB_0
direktören nn SUB_0
Anders pm SUB_0 H_0
Lindén pm SUB_0 H_0
vid pp SUB_0 ARG_0
Götaverken pm SUB_0 ARG_0 H_0
att kn ARG_0
varvets nn ARG_0 SUB_0
nya av ARG_0 SUB_0
typ nn ARG_0 SUB_0 H_0
av pp ARG_0 SUB_0 ARG_0
dieselmotor nn ARG_0 SUB_0 ARG_0 H_0
torde vb ARG_0 FIN_0
komma vb ARG_0 INF_0
upp ab ARG_0 PART_0
till pp ARG_0 ARG_0
en al ARG_0 ARG_0
effekt nn ARG_0 ARG_0 H_0
pp ARG_0 ARG_0 ARG_0
bortåt pp ARG_0 ARG_0 ARG_0 DET_0
27.000 nl ARG_0 ARG_0 ARG_0 DET_0 H_0
hk an ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
och kn CON_0
detta pn SUB_0
uttalande nn SUB_0 H_0
konkretiserades vb FIN_0
förra av ADV_1
året nn ADV_1 H_0
, sym ADV_1
ab ADV_2 ADV_0
Götaverken pm ADV_2 SUB_0
levererade vb ADV_2 FIN_0
en al ADV_2 ARG_0
12-cylindrig av ADV_2 ARG_0
motor nn ADV_2 ARG_0 H_0
som pn ADV_2 ARG_0 ARG_0 SUB_0
utvecklar vb ADV_2 ARG_0 ARG_0 FIN_0
26.400 nl ADV_2 ARG_0 ARG_0 ARG_0
hk an ADV_2 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 3

Redaktör Ture Rinman har i sin bok The story of an engine tagit dessa båda uttalanden som utgångspunkt i ett kapitel om vad framtiden kan tänkas innebära.

Redaktör nn SUB_0
Ture pm SUB_0 H_0
Rinman pm SUB_0 H_0
har vb FIN_0
i pp ADV_0
sin pn ADV_0
bok nn ADV_0
The ntf ADV_0 H_0
story ntf ADV_0 H_0 H_0
of ntf ADV_0 H_0 ARG_0
an ab ADV_0 H_0 ARG_0
engine ntf ADV_0 H_0 ARG_0 H_0
tagit vb HUV_0
dessa pn ARG_0
båda pn ARG_0
uttalanden nn ARG_0 H_0
som pn ARG_0 ARG_0
utgångspunkt nn ARG_0 ARG_0 H_0
i pp ARG_0 ARG_0 ARG_0
ett al ARG_0 ARG_0 ARG_0
kapitel nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
om pp ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
vad pn ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 SUB_0
framtiden nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
kan vb ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 FIN_0
tänkas vb ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 INF_0
innebära vb ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 INF_0

Mening 4

Rinman försöker inte definitivt rycka undan förlåten utan han menar snarare att här öppnar sig nästan oändlighetsperspektiv.

Rinman pm SUB_0
försöker vb FIN_0
inte ab ADV_1
definitivt ab ADV_2
rycka vb ARG_0 INF_0
undan pp ARG_0 PART_0
förlåten nn ARG_0 ARG_0
utan kn CON_0
han pn SUB_0
menar vb FIN_0
snarare ab ADV_0
att kn ARG_0
här ab ARG_0 ADV_1
öppnar vb ARG_0 FIN_0
sig pn ARG_0 ARG_0
nästan ab ARG_0 ADV_2
oändlighetsperspektiv nn ARG_0 SUB_0

Mening 5

Man kan väl tolka hans intentioner så när han försäkrar att det inte är någon utopisk tanke att åstadkomma ett dieselmaskineri med en propeller för ett tankfartyg på 500.000 ton (preliminära ritningar till en sådan bjässe har faktiskt dragits upp).

Man pn SUB_0
kan vb FIN_0
väl ab ADV_1
tolka vb INF_0
hans pn ARG_0
intentioner nn ARG_0 H_0
ab ADV_2
när kn ADV_3 ADV_0
han pn ADV_3 SUB_0
försäkrar vb ADV_3 FIN_0
att kn ADV_3 ARG_0
det pn ADV_3 ARG_0 SUB_0 H_0
inte ab ADV_3 ARG_0 ADV_0
är vb ADV_3 ARG_0 FIN_0
någon pn ADV_3 ARG_0 PRED_0
utopisk av ADV_3 ARG_0 PRED_0
tanke nn ADV_3 ARG_0 PRED_0 H_0
att ie ADV_3 ARG_0 SUB_0 ARG_0
åstadkomma vb ADV_3 ARG_0 SUB_0 ARG_0 INF_0
ett al ADV_3 ARG_0 SUB_0 ARG_0 ARG_0
dieselmaskineri nn ADV_3 ARG_0 SUB_0 ARG_0 ARG_0 H_0
med pp ADV_3 ARG_0 SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
en al ADV_3 ARG_0 SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
propeller nn ADV_3 ARG_0 SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
för pp ADV_3 ARG_0 SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
ett al ADV_3 ARG_0 SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
tankfartyg nn ADV_3 ARG_0 SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
pp ADV_3 ARG_0 SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
500.000 nl ADV_3 ARG_0 SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
ton nn ADV_3 ARG_0 SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
(preliminära av ADV_3 ARG_0 SUB_0 ARG_0 ARG_0 EXT_0 SUB_0
ritningar nn ADV_3 ARG_0 SUB_0 ARG_0 ARG_0 EXT_0 SUB_0 H_0
till pp ADV_3 ARG_0 SUB_0 ARG_0 ARG_0 EXT_0 SUB_0 ARG_0
en al ADV_3 ARG_0 SUB_0 ARG_0 ARG_0 EXT_0 SUB_0 ARG_0
sådan pn ADV_3 ARG_0 SUB_0 ARG_0 ARG_0 EXT_0 SUB_0 ARG_0
bjässe nn ADV_3 ARG_0 SUB_0 ARG_0 ARG_0 EXT_0 SUB_0 ARG_0 H_0
har vb ADV_3 ARG_0 SUB_0 ARG_0 ARG_0 EXT_0 FIN_0
faktiskt ab ADV_3 ARG_0 SUB_0 ARG_0 ARG_0 EXT_0 ADV_0
dragits vb ADV_3 ARG_0 SUB_0 ARG_0 ARG_0 EXT_0 HUV_0
upp) ab ADV_3 ARG_0 SUB_0 ARG_0 ARG_0 EXT_0 PART_0

Mening 6

Dieselmotorn har hittills hängt fint med i den accelererande utvecklingen av fartygsstorlekarna och författaren synes vara ganska övertygad om att den inte heller i framtiden skall komma på efterkälken.

Dieselmotorn nn SUB_0
har vb FIN_0
hittills ab ADV_1
hängt vb HUV_0
fint av ADV_2
med pp PART_0
i pp ARG_0
den al ARG_0
accelererande vb ARG_0
utvecklingen nn ARG_0 H_0
av pp ARG_0 ARG_0
fartygsstorlekarna nn ARG_0 ARG_0 H_0
och kn CON_0
författaren nn SUB_0
synes vb FIN_0
vara vb INF_0
ganska ab PRED_0
övertygad vb PRED_0 H_0
om pp PRED_0 ARG_0
att kn PRED_0 ARG_0
den pn PRED_0 ARG_0 SUB_0
inte ab PRED_0 ARG_0 ADV_1
heller ab PRED_0 ARG_0 ADV_2
i pp PRED_0 ARG_0 ADV_3
framtiden nn PRED_0 ARG_0 ADV_3 H_0
skall vb PRED_0 ARG_0 FIN_0
komma vb PRED_0 ARG_0 INF_0
pp PRED_0 ARG_0 KOMPL_0
efterkälken nn PRED_0 ARG_0 KOMPL_0 H_0

Mening 7

Samtidigt påpekar han att även om kommande enheter av enormt format inte skulle utrustas med dieslar så har ändå dieseltillverkarna fullt upp att göra för långa tider på den redan vunna marknaden.

Samtidigt ab ADV_0
påpekar vb FIN_0
han pn SUB_0
att kn ARG_0
även ab ARG_0 ADV_1 ADV_1
om pp ARG_0 ADV_1 ADV_2
kommande vb ARG_0 ADV_1 SUB_0
enheter nn ARG_0 ADV_1 SUB_0 H_0
av pp ARG_0 ADV_1 SUB_0 ARG_0
enormt ab ARG_0 ADV_1 SUB_0 ARG_0
format nn ARG_0 ADV_1 SUB_0 ARG_0 H_0
inte ab ARG_0 ADV_1 ADV_3
skulle vb ARG_0 ADV_1 FIN_0
utrustas vb ARG_0 ADV_1 INF_0
med pp ARG_0 ADV_1 ARG_0
dieslar nn ARG_0 ADV_1 ARG_0 H_0
ab ARG_0 ADV_2
har vb ARG_0 FIN_0
ändå ab ARG_0 ADV_3
dieseltillverkarna nn ARG_0 SUB_0
fullt ab ARG_0 KOMPL_0
upp ab ARG_0 KOMPL_0
att ie ARG_0 INF_0
göra vb ARG_0 INF_0 H_0
för pp ARG_0 ADV_4
långa av ARG_0 ADV_4
tider nn ARG_0 ADV_4 H_0
pp ARG_0 ADV_5
den al ARG_0 ADV_5
redan ab ARG_0 ADV_5 DET_0
vunna vb ARG_0 ADV_5 DET_0 H_0
marknaden nn ARG_0 ADV_5 H_0

Mening 8

The story of an engine är en götaverksbok men skildringen har inte stannat inom ramen av detta varv utan har blivit till en betydligt bredare motorhistorik.

The ntf SUB_0 H_0
story ntf SUB_0 H_0 H_0
of ntf SUB_0 H_0 ARG_0
an ab SUB_0 H_0 ARG_0
engine ntf SUB_0 H_0 ARG_0 H_0
är vb FIN_0
en al PRED_0
götaverksbok nn PRED_0 H_0
men kn CON_0
skildringen nn SUB_0
har vb FIN_0
inte ab ADV_0
stannat vb HUV_0
inom pp ARG_0
ramen nn ARG_0 H_0
av pp ARG_0 ARG_0
detta pn ARG_0 ARG_0
varv nn ARG_0 ARG_0 H_0
utan kn CON_0
har vb FIN_0
blivit vb HUV_0
till pp PART_0
en al ARG_0
betydligt ab ARG_0 DET_0
bredare av ARG_0 DET_0 H_0
motorhistorik nn ARG_0 H_0

Mening 9

Götaverken har emellertid goda skäl att blicka tillbaka och i dagens hårda konkurrensläge är det väl heller ingen som sätter sitt ljus under ena skäppo.

Götaverken pm SUB_0
har vb FIN_0
emellertid ab ADV_0
goda av ARG_0
skäl nn ARG_0 H_0
att ie ARG_0 ARG_0
blicka vb ARG_0 ARG_0 INF_0
tillbaka ab ARG_0 ARG_0 ADV_0
och kn ARG_0 ARG_0 CON_0
i pp ARG_0 ARG_0 ADV_1
dagens nn ARG_0 ARG_0 ADV_1
hårda av ARG_0 ARG_0 ADV_1
konkurrensläge nn ARG_0 ARG_0 ADV_1 H_0
är vb ARG_0 ARG_0 FIN_0
det pn ARG_0 ARG_0 SUB_0
väl ab ARG_0 ARG_0 ADV_2
heller ab ARG_0 ARG_0 PRED_0
ingen pn ARG_0 ARG_0 PRED_0 H_0
som pn ARG_0 ARG_0 PRED_0 ARG_0 SUB_0
sätter vb ARG_0 ARG_0 PRED_0 ARG_0 FIN_0
sitt pn ARG_0 ARG_0 PRED_0 ARG_0 ARG_1
ljus nn ARG_0 ARG_0 PRED_0 ARG_0 ARG_1 H_0
under pp ARG_0 ARG_0 PRED_0 ARG_0 ARG_2
ena pn ARG_0 ARG_0 PRED_0 ARG_0 ARG_2
skäppo nn ARG_0 ARG_0 PRED_0 ARG_0 ARG_2 H_0

Mening 10

Faktum är att Götaverken är en av pionjärerna ifråga om dieselmotorns utveckling , varvet har satsat allt hårdare på denna tillverkningsgren och det är nu drygt 25 år sedan det levererade sin första huvudmotor av egen konstruktion.

Faktum nn PRED_0
är vb FIN_0
att kn SUB_0
Götaverken pm SUB_0 SUB_0
är vb SUB_0 FIN_0
en pn SUB_0 PRED_0 H_0
av pp SUB_0 PRED_0 ARG_0
pionjärerna nn SUB_0 PRED_0 ARG_0 H_0
ifråga ab SUB_0 PRED_0 ARG_0 ARG_0
om pp SUB_0 PRED_0 ARG_0 ARG_0
dieselmotorns nn SUB_0 PRED_0 ARG_0 ARG_0
utveckling nn SUB_0 PRED_0 ARG_0 ARG_0 H_0
, sym CON_0
varvet nn SUB_0
har vb FIN_0
satsat vb HUV_0
allt pn ADV_0
hårdare av ADV_0 H_0
pp ARG_0
denna pn ARG_0
tillverkningsgren nn ARG_0 H_0
och kn CON_0
det pn SUB_0
är vb FIN_0
nu ab ADV_1
drygt ab PRED_0
25 nl PRED_0
år nn PRED_0 H_0
sedan ab ADV_2 ADV_0
det pn ADV_2 SUB_0
levererade vb ADV_2 FIN_0
sin pn ADV_2 ARG_0
första nl ADV_2 ARG_0
huvudmotor nn ADV_2 ARG_0 H_0
av pp ADV_2 ARG_0 ARG_0
egen av ADV_2 ARG_0 ARG_0
konstruktion nn ADV_2 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 11

Vidare kan noteras att varvet 1963 levererade motorer med en sammanlagd effekt på omkring 250.000 ahk , vilket torde vara den högsta produktionssiffra som någon enskild verkstad uppnådde nämnda år.

Vidare ab ADV_0
kan vb FIN_0
noteras vb INF_0
att kn SUB_0
varvet nn SUB_0 SUB_0
1963 nl SUB_0 ADV_0
levererade vb SUB_0 FIN_0
motorer nn SUB_0 ARG_0 H_0
med pp SUB_0 ARG_0 ARG_0
en al SUB_0 ARG_0 ARG_0
sammanlagd vb SUB_0 ARG_0 ARG_0
effekt nn SUB_0 ARG_0 ARG_0 H_0
pp SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
omkring ab SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 DET_0
250.000 nl SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 DET_0 H_0
ahk an SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
, sym SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
vilket pn SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 EXT_0 SUB_0
torde vb SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 EXT_0 FIN_0
vara vb SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 EXT_0 INF_0
den al SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 EXT_0 ARG_0
högsta av SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 EXT_0 ARG_0
produktionssiffra nn SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 EXT_0 ARG_0 H_0
som pn SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 EXT_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
någon pn SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 EXT_0 ARG_0 ARG_0 SUB_0
enskild av SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 EXT_0 ARG_0 ARG_0 SUB_0
verkstad nn SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 EXT_0 ARG_0 ARG_0 SUB_0 H_0
uppnådde vb SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 EXT_0 ARG_0 ARG_0 FIN_0
nämnda vb SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 EXT_0 ARG_0 ARG_0 ADV_0
år nn SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 EXT_0 ARG_0 ARG_0 ADV_0 H_0

Mening 12

1912 skedde dieselmotorns egentliga genombrott som framdrivningsmaskineri till sjöss och namnet Selandia har blivit symbolen för begynnelsen av denna era.

1912 nl ADV_0
skedde vb FIN_0
dieselmotorns nn SUB_0
egentliga av SUB_0
genombrott nn SUB_0 H_0
som pn SUB_0 ARG_0
framdrivningsmaskineri nn SUB_0 ARG_0 H_0
till pp SUB_0 ARG_0 ARG_0
sjöss nn SUB_0 ARG_0 ARG_0 H_0
och kn CON_0
namnet nn SUB_0
Selandia pm SUB_0 H_0
har vb FIN_0
blivit vb HUV_0
symbolen nn PRED_0 H_0
för pp PRED_0 ARG_0
begynnelsen nn PRED_0 ARG_0 H_0
av pp PRED_0 ARG_0 ARG_0
denna pn PRED_0 ARG_0 ARG_0
era pn PRED_0 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 13

Det var detta år som det danska ostasiatiska kompaniet beställde systerfartygen Selandia och Fionia hos Burmeister & Wain , och de utrustades med 8-cylindriga dieselmotorer.

Det pn SUB_0
var vb FIN_0
detta pn PRED_0
år nn PRED_0 H_0
som pn PRED_0 ARG_0 ADV_0
det pn PRED_0 ARG_0 SUB_0
danska av PRED_0 ARG_0 SUB_0
ostasiatiska av PRED_0 ARG_0 SUB_0
kompaniet nn PRED_0 ARG_0 SUB_0 H_0
beställde vb PRED_0 ARG_0 FIN_0
systerfartygen nn PRED_0 ARG_0 ARG_1
Selandia pm PRED_0 ARG_0 ARG_1 H_1
och kn PRED_0 ARG_0 ARG_1 CON_0
Fionia pm PRED_0 ARG_0 ARG_1 H_2
hos pp PRED_0 ARG_0 ARG_2
Burmeister pm PRED_0 ARG_0 ARG_2 H_1
& sym PRED_0 ARG_0 ARG_2 CON_0
Wain pm PRED_0 ARG_0 ARG_2 H_2
, sym PRED_0
och kn CON_0
de al SUB_0
utrustades vb FIN_0
med pp ARG_0
8-cylindriga av ARG_0
dieselmotorer nn ARG_0 H_0

Mening 14

Selandia blev den förstfödde tvillingen och därmed gick också detta namn till hävderna.

Selandia pm SUB_0
blev vb FIN_0
den al PRED_0
förstfödde av PRED_0
tvillingen nn PRED_0 H_0
och kn CON_0
därmed ab ADV_1
gick vb FIN_0
också ab ADV_2
detta pn SUB_0
namn nn SUB_0 H_0
till pp ARG_0
hävderna nn ARG_0 H_0

Mening 15

Tre år senare undertecknade dåvarande chefen för Götaverken dr Hugo Hammar ett avtal , som gav hans varv rätt att bygga B & W-motorerna på licens.

Tre nl ADV_0
år nn ADV_0 H_0
senare ab ADV_0 ARG_0
undertecknade vb FIN_0
dåvarande av SUB_0
chefen nn SUB_0 H_0
för pp SUB_0 ARG_0
Götaverken pm SUB_0 ARG_0 H_0
dr an SUB_0 ARG_0 EXT_0
Hugo pm SUB_0 ARG_0 EXT_0 H_0
Hammar pm SUB_0 ARG_0 EXT_0 H_0
ett al ARG_0
avtal nn ARG_0 H_0
, sym ARG_0
som pn ARG_0 ARG_0 SUB_0
gav vb ARG_0 ARG_0 FIN_0
hans pn ARG_0 ARG_0 ARG_1
varv nn ARG_0 ARG_0 ARG_1 H_0
rätt ab ARG_0 ARG_0 ARG_2 H_0
att ie ARG_0 ARG_0 ARG_2 ARG_0
bygga vb ARG_0 ARG_0 ARG_2 ARG_0
B pm ARG_0 ARG_0 ARG_2 ARG_0
& sym ARG_0 ARG_0 ARG_2 ARG_0
W-motorerna nn ARG_0 ARG_0 ARG_2 ARG_0 H_0
pp ARG_0 ARG_0 ARG_2 ADV_0
licens nn ARG_0 ARG_0 ARG_2 ADV_0 H_0

Mening 16

Vi skall inte här försöka att räkna upp alla milstolparna under den långa vägen fram till Götaverkens överladdade Large-bore-motor och varvets eget automationssystem , men ett namn till måste nämnas , nämligen civilingenjör John Olsson , som i sjöfartskretsar för det mesta kallades för Motor-Olle.

Vi pn SUB_0
skall vb FIN_0
inte ab ADV_1
här ab ADV_2
försöka vb INF_0
att ie ARG_0
räkna vb ARG_0 INF_0
upp ab ARG_0 PART_0
alla pn ARG_0 ARG_0
milstolparna nn ARG_0 ARG_0 H_0
under pp ARG_0 ARG_0 ARG_0
den al ARG_0 ARG_0 ARG_0
långa av ARG_0 ARG_0 ARG_0
vägen nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
fram ab ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
till pp ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
Götaverkens pm ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
överladdade av ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
Large-bore-motor nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_1
och kn ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 CON_0
varvets nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 DET_0
eget av ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 DET_0 H_0
automationssystem nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_2
, sym ARG_0
men kn CON_0
ett al SUB_0
namn nn SUB_0 H_0
till pp SUB_0
måste vb FIN_0
nämnas vb INF_0
, sym INF_0
nämligen ab SUB_0 EXT_0
civilingenjör nn SUB_0 EXT_0
John pm SUB_0 EXT_0 H_0
Olsson pm SUB_0 EXT_0 H_0
, sym SUB_0 EXT_0
som pn SUB_0 EXT_0 ARG_0 SUB_0
i pp SUB_0 EXT_0 ARG_0 ADV_1
sjöfartskretsar nn SUB_0 EXT_0 ARG_0 ADV_1 H_0
för pp SUB_0 EXT_0 ARG_0 ADV_2
det al SUB_0 EXT_0 ARG_0 ADV_2
mesta av SUB_0 EXT_0 ARG_0 ADV_2 H_0
kallades vb SUB_0 EXT_0 ARG_0 FIN_0
för pp SUB_0 EXT_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
Motor-Olle pm SUB_0 EXT_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 17

En färgstark och energisk herre , som författaren med all rätt ägnat ett särskilt kapitel.

En al ARG_0
färgstark av ARG_0
och kn ARG_0
energisk av ARG_0
herre nn ARG_0 H_0
, sym ARG_0
som pn ARG_0 ARG_0 ARG_1
författaren nn ARG_0 ARG_0 SUB_0
med pp ARG_0 ARG_0 ADV_0
all pn ARG_0 ARG_0 ADV_0
rätt ab ARG_0 ARG_0 ADV_0 H_0
ägnat vb ARG_0 ARG_0 HUV_0
ett al ARG_0 ARG_0 ARG_0
särskilt ab ARG_0 ARG_0 ARG_0
kapitel nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 18

Han konstruerade Götaverkens första egna motor , som placerades i det norska fartyget Dicto.

Han pn SUB_0
konstruerade vb FIN_0
Götaverkens pm ARG_0
första nl ARG_0
egna av ARG_0
motor nn ARG_0 H_0
, sym ARG_0
som pn ARG_0 ARG_0 SUB_0
placerades vb ARG_0 ARG_0 FIN_0
i pp ARG_0 ARG_0 ARG_0
det pn ARG_0 ARG_0 ARG_0
norska av ARG_0 ARG_0 ARG_0
fartyget nn ARG_0 ARG_0 ARG_0
Dicto pm ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 19

Det är en svår uppgift att skriva en bok av detta slag , det kan lätt bli ett torrt dokument , men Ture Rinman har åstadkommit en livfull och intressant skildring , som kompletteras med goda illustrationer.

Det pn SUB_0
är vb FIN_0
en al PRED_0
svår av PRED_0
uppgift nn PRED_0 H_0
att ie PRED_0 ARG_0
skriva vb PRED_0 ARG_0 INF_0
en al PRED_0 ARG_0 ARG_0
bok nn PRED_0 ARG_0 ARG_0 H_0
av pp PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
detta pn PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
slag nn PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
, sym CON_0
det pn SUB_0
kan vb FIN_0
lätt ab ADV_0
bli vb INF_0
ett al PRED_0
torrt av PRED_0
dokument nn PRED_0 H_0
, sym PRED_0
men kn CON_0
Ture pm SUB_0 H_0
Rinman pm SUB_0 H_0
har vb FIN_0
åstadkommit vb HUV_0
en al ARG_0
livfull av ARG_0 DET_0 H_1
och kn ARG_0 DET_0 CON_0
intressant av ARG_0 DET_0 H_2
skildring nn ARG_0 H_0
, sym ARG_0
som pn ARG_0 ARG_0 SUB_0
kompletteras vb ARG_0 ARG_0 FIN_0
med pp ARG_0 ARG_0 ARG_0
goda av ARG_0 ARG_0 ARG_0
illustrationer nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 20

Nästan omärkligt sugs sakuppgifterna in i ens medvetande och det skulle inte vara överraskande om boken anammades i vissa läroanstalter med motorlära på schemat.

Nästan ab ADV_0
omärkligt ab ADV_0 H_0
sugs vb FIN_0
sakuppgifterna nn SUB_0
in ab PART_0
i pp ARG_0
ens ab ARG_0
medvetande nn ARG_0 H_0
och kn CON_0
det pn SUB_0 H_0
skulle vb FIN_0
inte ab ADV_0
vara vb INF_0
överraskande vb PRED_0
om pp SUB_0 ARG_0
boken nn SUB_0 ARG_0 SUB_0
anammades vb SUB_0 ARG_0 FIN_0
i pp SUB_0 ARG_0 ARG_1
vissa av SUB_0 ARG_0 ARG_1
läroanstalter nn SUB_0 ARG_0 ARG_2 H_0
med pp SUB_0 ARG_0 ARG_2
motorlära nn SUB_0 ARG_0 ARG_2 H_0
pp SUB_0 ARG_0 ARG_2 ARG_0
schemat nn SUB_0 ARG_0 ARG_2 ARG_0 H_0

Mening 21

Det ger något av förklaringen till Birgit Wärnlöfs enorma kapacitet , men det är ingen patentlösning.

Det pn SUB_0
ger vb FIN_0
något pn ARG_0 H_0
av nt ARG_0 ARG_0 REL_0
förklaringen nn ARG_0 ARG_0 H_0
till pp ARG_0 ARG_0 ARG_0 REL_0
Birgit pm ARG_0 ARG_0 ARG_0 DES_0 H_0
Wärnlöfs pm ARG_0 ARG_0 ARG_0 DES_0 H_0
enorma av ARG_0 ARG_0 ARG_0
kapacitet nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
, sym ,_0
men kn CON_0
det pn SUB_0
är vb FIN_0
ingen pn PRED_0
patentlösning nn PRED_0 H_0

Mening 22

Människor har olika sömnbehov och vem som helst kan inte göra natten till dag.

Människor nn SUB_0
har vb FIN_0
olika av ARG_0
sömnbehov nn ARG_0 H_0
och kn CON_0
vem pn SUB_0 H_0
som kn SUB_0 ARG_0 REL_0
helst ab SUB_0 ARG_0 H_0
kan vb FIN_0
inte ab ADV_0
göra vb INF_0
natten nn ARG_1 SUB_0
till pp ARG_2 REL_0
dag nn ARG_2 PRED_0

Mening 23

Men de flesta mammor vet att den tidpunkt då himmelsk tystnad lägrar sig över hemmet är idealisk för varje sorts jobb som inte ingår i de dagliga rutingöromålen.

Men kn ADV_0
de al SUB_0
flesta av SUB_0
mammor nn SUB_0 H_0
vet vb FIN_0
att kn ARG_0
den al ARG_0 SUB_0
tidpunkt nn ARG_0 SUB_0 H_0
ab ARG_0 SUB_0 ARG_0 REL_0
himmelsk av ARG_0 SUB_0 ARG_0 SUB_0
tystnad nn ARG_0 SUB_0 ARG_0 SUB_0 H_0
lägrar vb ARG_0 SUB_0 ARG_0 FIN_0
sig pn ARG_0 SUB_0 ARG_0 KOMPL_0
över pp ARG_0 ARG_0 ARG_0 REL_0
hemmet nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
är vb ARG_0 FIN_0
idealisk av ARG_0 PRED_0 H_0
för pp ARG_0 PRED_0 ARG_0 REL_0
varje pn ARG_0 PRED_0 ARG_0 DES_0
sorts nn ARG_0 PRED_0 ARG_0 DES_0 H_0
jobb nn ARG_0 PRED_0 ARG_0 H_0
som pn ARG_0 PRED_0 ARG_0 ARG_0 SUB_0
inte ab ARG_0 PRED_0 ARG_0 ARG_0 ADV_0
ingår vb ARG_0 PRED_0 ARG_0 ARG_0 FIN_0
i pp ARG_0 PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 REL_0
de al ARG_0 PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
dagliga av ARG_0 PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
rutingöromålen nn ARG_0 PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 24

Är man då lycklig nog att klara sig med mindre sömn än de kanoniserade åtta timmarna så kan man faktiskt få en del gjort.

Är vb ADV_1 FIN_0
man pn ADV_1 SUB_0
ab ADV_1 ADV_0
lycklig av ADV_1 PRED_0 H_0
nog ab ADV_1 PRED_0
att ie ADV_1 PRED_0 ARG_0
klara vb ADV_1 PRED_0 ARG_0 INF_0
sig pn ADV_1 PRED_0 ARG_0 ARG_1
med pp ADV_1 PRED_0 ARG_0 ARG_2 REL_0
mindre ab ADV_1 PRED_0 ARG_0 ARG_2 DES_0 H_0
sömn nn ADV_1 PRED_0 ARG_0 ARG_2 H_0
än kn ADV_1 PRED_0 ARG_0 ARG_2 DES_0 ARG_0 REL_0
de al ADV_1 PRED_0 ARG_0 ARG_2 DES_0 ARG_0
kanoniserade vb ADV_1 PRED_0 ARG_0 ARG_2 DES_0 ARG_0
åtta nl ADV_1 PRED_0 ARG_0 ARG_2 DES_0 ARG_0
timmarna nn ADV_1 PRED_0 ARG_0 ARG_2 DES_0 ARG_0 H_0
ab ADV_2
kan vb FIN_0
man pn SUB_0
faktiskt ab ADV_3
vb INF_0
en al ARG_1 SUB_0
del nn ARG_1 SUB_0 H_0
gjort vb ARG_2 PRED_0

Mening 25

Vilket bland annat Birgit Wärnlöf bevisat.

Vilket pn ARG_0
bland pp ADV_0 REL_0
annat pn ADV_0 H_0
Birgit pm SUB_0 H_0
Wärnlöf pm SUB_0 H_0
bevisat vb HUV_0

Mening 26

Hon kan hundra hantverkares jobb och har fått göra dem , för när det inte finns tillräckligt med målare och snickare eller dekorationssömmerskor så måste ju någon hoppa in.

Hon pn SUB_0
kan vb FIN_0
hundra nl ARG_0 DES_0
hantverkares nn ARG_0 DES_0
jobb nn ARG_0 H_0
och kn CON_0
har vb FIN_0
fått vb HUV_0
göra vb INF_0
dem pn ARG_0
, sym ,_0
för pp ADV_0 REL_0
när kn ADV_0 ADV_1 REL_0
det pn ADV_0 ADV_1 SUB_0
inte ab ADV_0 ADV_1 ADV_0
finns vb ADV_0 ADV_1 FIN_0
tillräckligt ab ADV_0 ADV_1 ARG_0 H_0
med pp ADV_0 ADV_1 ARG_0 ARG_0 REL_0
målare nn ADV_0 ADV_1 ARG_0 ARG_0 H_1 H_1
och kn ADV_0 ADV_1 ARG_0 ARG_0 H_1 CON_0
snickare nn ADV_0 ADV_1 ARG_0 ARG_0 H_1 H_2
eller kn ADV_0 ADV_1 ARG_0 ARG_0 CON_0
dekorationssömmerskor nn ADV_0 ADV_1 ARG_0 ARG_0 H_2
ab ADV_0 ADV_2
måste vb ADV_0 FIN_0
ju ab ADV_0 ADV_3
någon pn ADV_0 SUB_0
hoppa vb ADV_0 INF_0
in ab ADV_0 PART_0

Mening 27

Denna någon är för det mesta Birgit Wärnlöf.

Denna pn PRED_0
någon pn PRED_0 H_0
är vb FIN_0
för pp ADV_0 REL_0
det al ADV_0
mesta av ADV_0 H_0
Birgit pm SUB_0 H_0
Wärnlöf pm SUB_0 H_0

Mening 28

Hennes föräldrar ville att hon skulle utbilda sig till teckningslärarinna , ett ordentligt och tryggt yrke för en flicka med konstnärliga anlag.

Hennes pn SUB_0
föräldrar nn SUB_0 H_0
ville vb FIN_0
att kn ARG_0
hon pn ARG_0 SUB_0
skulle vb ARG_0 FIN_0
utbilda vb ARG_0 INF_0
sig pn ARG_0 ARG_1
till pp ARG_0 ARG_2 REL_0
teckningslärarinna nn ARG_0 ARG_2 H_0
, sym ARG_0 ARG_2 ,_0
ett al ARG_0 ARG_2 EXT_0
ordentligt ab ARG_0 ARG_2 EXT_0 DES_0 H_1
och kn ARG_0 ARG_2 EXT_0 DES_0 CON_0
tryggt ab ARG_0 ARG_2 EXT_0 DES_0 H_2
yrke nn ARG_0 ARG_2 EXT_0 H_0
för pp ARG_0 ARG_2 EXT_0 ARG_0 REL_0
en al ARG_0 ARG_2 EXT_0 ARG_0
flicka nn ARG_0 ARG_2 EXT_0 ARG_0 H_0
med pp ARG_0 ARG_2 EXT_0 ARG_0 ARG_0 REL_0
konstnärliga av ARG_0 ARG_2 EXT_0 ARG_0 ARG_0
anlag nn ARG_0 ARG_2 EXT_0 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 29

De skickade henne därför till Tekniska skolan i Stockholm (föregångare till Konstfack) där fröken Afzelius mycket snart kom underfund med att teckningslärarinna tänkte hon i alla fall inte bli.

De al SUB_0
skickade vb FIN_0
henne pn ARG_1
därför ab ADV_0
till pp ARG_2 REL_0
Tekniska av ARG_2 H_0
skolan nn ARG_2 H_0
i pp ARG_2 ARG_1 REL_0
Stockholm pm ARG_2 ARG_1 H_0
(föregångare nn ARG_2 EXT_0 H_0
till pp ARG_2 EXT_0 ARG_0 REL_0
Konstfack) pm ARG_2 EXT_0 ARG_0 H_0
där ab ARG_2 ARG_2 ADV_1
fröken nn ARG_2 ARG_2 SUB_0
Afzelius pm ARG_2 ARG_2 SUB_0 H_0
mycket ab ARG_2 ARG_2 ADV_2
snart ab ARG_2 ARG_2 ADV_2 H_0
kom vb ARG_2 ARG_2 FIN_0
underfund ab ARG_2 ARG_2 KOMPL_0
med pp ARG_2 ARG_2 ARG_0 REL_0
att kn ARG_2 ARG_2 ARG_0
teckningslärarinna nn ARG_2 ARG_2 ARG_0 PRED_0
tänkte vb ARG_2 ARG_2 ARG_0 FIN_0
hon pn ARG_2 ARG_2 ARG_0 SUB_0
i pp ARG_2 ARG_2 ARG_0 ADV_1 REL_0
alla pn ARG_2 ARG_2 ARG_0 ADV_1
fall nn ARG_2 ARG_2 ARG_0 ADV_1 H_0
inte ab ARG_2 ARG_2 ARG_0 ADV_2
bli vb ARG_2 ARG_2 ARG_0 INF_0

Mening 30

I stället startade hon en ateljé för handtryckta tyger och klänningar , gjorde stor succé och sålde både till NK och PUB.

I pp ADV_0 REL_0
stället nn ADV_0 H_0
startade vb FIN_0
hon pn SUB_0
en al ARG_0
ateljé nn ARG_0 H_0
för pp ARG_0 ARG_0 REL_0
handtryckta av ARG_0 ARG_0
tyger nn ARG_0 ARG_0 H_1
och kn ARG_0 ARG_0 CON_0
klänningar nn ARG_0 ARG_0 H_2
, sym CON_0
gjorde vb FIN_0
stor av ARG_0
succé nn ARG_0 H_0
och kn CON_0
sålde vb FIN_0
både kn ARG_0 KVAL_0
till pp ARG_0 REL_0
NK an ARG_0 H_1
och kn ARG_0 CON_0
PUB an ARG_0 H_2

Mening 31

Men beställningarna höll på att växa den unga designern över huvudet , hon komponerade och tryckte och slet tills hon höll på att kollapsa.

Men kn ADV_0
beställningarna nn SUB_0
höll vb FIN_0
pp PART_0
att ie INF_0
växa vb INF_0 INF_0
den al ARG_1
unga av ARG_1
designern nn ARG_1 H_0
över pp ARG_2 REL_0
huvudet nn ARG_2 H_0
, sym CON_0
hon pn SUB_0
komponerade vb FIN_0
och kn CON_0
tryckte vb FIN_0
och kn CON_0
slet vb FIN_0
tills kn ADV_0 REL_0
hon pn ADV_0 SUB_0
höll vb ADV_0 FIN_0
pp ADV_0 PART_0
att ie ADV_0 INF_0
kollapsa vb ADV_0 INF_0 INF_0

Mening 32

Då bestämde hon sig för att bli skådespelerska i stället.

ab ADV_0
bestämde vb FIN_0
hon pn SUB_0
sig pn ARG_1
för pp ARG_2 REL_0
att ie ARG_2
bli vb ARG_2 INF_0
skådespelerska nn ARG_2 PRED_0
i pp ARG_2 ADV_0 REL_0
stället nn ARG_2 ADV_0 H_0

Mening 33

Förutom Knut fanns det bara en målare , så jag fick jobba med allt : jag var springflicka , handräckning , lärling och hjälpreda i största allmänhet.

Förutom pp ARG_0 ARG_0 REL_0
Knut pm ARG_0 ARG_0 H_0
fanns vb FIN_0
det pn SUB_0
bara ab ARG_0 KVAL_0
en al ARG_0
målare nn ARG_0 H_0
, sym ,_0
ab ADV_0 ADV_0
jag pn ADV_0 SUB_0
fick vb ADV_0 FIN_0
jobba vb ADV_0 INF_0
med pp ADV_0 ARG_0 REL_0
allt pn ADV_0 ARG_0 H_0
: sym CON_0
jag pn SUB_0
var vb FIN_0
springflicka nn PRED_0 H_1
, sym PRED_0 CON_0
handräckning nn PRED_0 H_2
, sym PRED_0 CON_0
lärling nn PRED_0 H_3
och kn PRED_0 CON_0
hjälpreda nn PRED_0 H_4
i pp PRED_0 ARG_0 REL_0
största av PRED_0 ARG_0
allmänhet nn PRED_0 ARG_0 H_0

Mening 34

Men jag måtte ändå haft på känn att det här inte var något yrke för mig.

Men kn ADV_1
jag pn SUB_0
måtte vb FIN_0
ändå ab ADV_2
haft vb HUV_0
pp KOMPL_0 REL_0
känn nn KOMPL_0 H_0
att kn ARG_0
det pn ARG_0 SUB_0 H_0
här ab ARG_0 SUB_0 ARG_0
inte ab ARG_0 ADV_0
var vb ARG_0 FIN_0
något pn ARG_0 PRED_0
yrke nn ARG_0 PRED_0 H_0
för pp ARG_0 PRED_0 ARG_0 REL_0
mig pn ARG_0 PRED_0 ARG_0 H_0

Mening 35

Jag hade luktat på för mycket målarfärg och sågspån i Knut Ströms verkstad , och dessutom skulle jag just gifta mig.

Jag pn SUB_0
hade vb FIN_0
luktat vb HUV_0
pp ARG_0 REL_0
för pp ARG_0 DES_0
mycket ab ARG_0 DES_0 H_0
målarfärg nn ARG_0 H_0 H_1
och kn ARG_0 H_0 CON_0
sågspån nn ARG_0 H_0 H_2
i pp ARG_0 ARG_0 REL_0
Knut pm ARG_0 ARG_0 DES_0 H_0
Ströms pm ARG_0 ARG_0 DES_0 H_0
verkstad nn ARG_0 ARG_0 H_0
, sym ,_0
och kn CON_0
dessutom ab ADV_1
skulle vb FIN_0
jag pn SUB_0
just ab ADV_2
gifta vb INF_0
mig pn KOMPL_0

Mening 36

Eftersom ett fortsatt skådespelande hade inneburit engagemang vid andra städers teatrar beslöt jag mig för att slå in på något annat.

Eftersom kn ADV_0 REL_0
ett al ADV_0 SUB_0
fortsatt vb ADV_0 SUB_0
skådespelande nn ADV_0 SUB_0 H_0
hade vb ADV_0 FIN_0
inneburit vb ADV_0 HUV_0
engagemang nn ADV_0 ARG_0 H_0
vid pp ADV_0 ARG_0 ARG_0 REL_0
andra pn ADV_0 ARG_0 ARG_0 DES_0
städers nn ADV_0 ARG_0 ARG_0 DES_0 H_0
teatrar nn ADV_0 ARG_0 ARG_0 H_0
beslöt vb FIN_0
jag pn SUB_0
mig pn ARG_1
för pp ARG_2 REL_0
att ie ARG_2
slå vb ARG_2 INF_0
in ab ARG_2 PART_0
pp ARG_2 ARG_0 REL_0
något pn ARG_2 ARG_0
annat pn ARG_2 ARG_0 H_0

Mening 37

Så blev det allt det här i stället.

ab ADV_1
blev vb FIN_0
det pn SUB_0
allt pn PRED_0
det pn PRED_0 H_0
här ab PRED_0 ARG_0
i pp ADV_2 REL_0
stället nn ADV_2 H_0

Mening 38

Allt det här : 1.500 scenbilder på Cabarethallen , 400 teaterdekorer , en oräknelig rad restauranger , skolor , sjukhus , ålderdomshem , socialbyråer och barnkrubbor.

Allt pn PRED_0
det pn PRED_0 H_0
här ab PRED_0 ARG_0
: sym PRED_0
1.500 nl PRED_0 EXT_0
scenbilder nn PRED_0 EXT_0 H_1
pp PRED_0 EXT_0 ARG_0
Cabarethallen nt PRED_0 EXT_0 ARG_0
, sym PRED_0 EXT_0 CON_0
400 nl PRED_0 EXT_0
teaterdekorer nn PRED_0 EXT_0 H_2
, sym PRED_0 EXT_0 CON_0
en al PRED_0 EXT_0
oräknelig av PRED_0 EXT_0
rad nn PRED_0 EXT_0 H_3
restauranger nn PRED_0 EXT_0 H_3 H_1
, sym PRED_0 EXT_0 H_3 CON_0
skolor nn PRED_0 EXT_0 H_3 H_2
, sym PRED_0 EXT_0 H_3 CON_0
sjukhus nn PRED_0 EXT_0 H_3 H_3
, sym PRED_0 EXT_0 H_3 CON_0
ålderdomshem nn PRED_0 EXT_0 H_3 H_4
, sym PRED_0 EXT_0 H_3 CON_0
socialbyråer nn PRED_0 EXT_0 H_3 H_5
och kn PRED_0 EXT_0 H_3 CON_0
barnkrubbor nn PRED_0 EXT_0 H_3 H_6

Mening 39

Även kyrkor ; bland annat blev hon tillkallad för färgsättning i Domkyrkan vid senaste restaureringen.

Även ab EXT_0 KVAL_0
kyrkor nn EXT_0 H_0
; sym CON_0
bland pp ADV_1 REL_0
annat pn ADV_1 H_0
blev vb FIN_0
hon pn SUB_0
tillkallad vb PRED_0 H_0
för pp PRED_0 ARG_0 REL_0
färgsättning nn PRED_0 ARG_0 H_0
i pp PRED_0 ARG_0 ARG_0 REL_0
Domkyrkan pm PRED_0 ARG_0 ARG_0 H_0
vid pp ADV_2 REL_0
senaste av ADV_2
restaureringen nn ADV_2 H_0

Mening 40

Nätterna är visserligen bra arbetstid , men inte heller de är oändliga.

Nätterna nn SUB_0
är vb FIN_0
visserligen ab ADV_0
bra av PRED_0
arbetstid nn PRED_0 H_0
, sym ,_0
men kn CON_0
inte ab SUB_0 KVAL_0
heller ab SUB_0 KVAL_0 H_0
de al SUB_0 H_0
är vb FIN_0
oändliga av PRED_0

Mening 41

Med ett barnbarn i knäet satt Birgit Wärnlöf förra året och gjorde skisser för Stadsteatern , klockan fem morgon efter morgon.

Med pp ADV_1 REL_0
ett al ADV_1
barnbarn nn ADV_1 H_0
i pp ADV_1 ARG_0 REL_0
knäet nn ADV_1 ARG_0 H_0
satt vb FIN_0
Birgit pm SUB_0 H_0
Wärnlöf pm SUB_0 H_0
förra av ADV_2
året nn ADV_2 H_0
och kn CON_0
gjorde vb FIN_0
skisser nn ARG_0 H_0
för pp ARG_0 ARG_0 REL_0
Stadsteatern pm ARG_0 ARG_0 H_0
, sym ,_0
klockan nn ADV_0
fem nl ADV_0 H_0
morgon nn ADV_0 ARG_0 H_0
efter pp ADV_0 ARG_0 ARG_0 REL_0
morgon nn ADV_0 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 42

Cirka 30 år tidigare satt hon i en taxi och instruerade maken , HT:s Herbert Wärnlöf , om alla detaljer inför kvällens genrep på Soldaten Svejk , där hon hade 16 olika scenbilder och en enda paus på den tekniskt primitivt utrustade gamla Folkan.

Cirka ab ADV_0
30 nl ADV_0 H_0
år nn ADV_0 H_0 H_0
tidigare ab ADV_0 ARG_0
satt vb FIN_0
hon pn SUB_0
i pp ARG_0 REL_0
en al ARG_0
taxi nn ARG_0 H_0
och kn CON_0
instruerade vb FIN_0
maken nn ARG_1
, sym ARG_1 ,_0
HT:s an ARG_1 EXT_0
Herbert pm ARG_1 EXT_0 H_0
Wärnlöf pm ARG_1 EXT_0 H_0
, sym ,_0
om pp ARG_2 REL_0
alla pn ARG_2
detaljer nn ARG_2 H_0
inför pp ARG_2 ARG_0 REL_0
kvällens nn ARG_2 ARG_0
genrep nn ARG_2 ARG_0 H_0
pp ARG_2 ARG_0 ARG_0 REL_0
Soldaten nn ARG_2 ARG_0 ARG_0 H_0
Svejk pm ARG_2 ARG_0 ARG_0 H_0
, sym ARG_2 ARG_0 ARG_0 ,_0
där ab ARG_2 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ADV_0
hon pn ARG_2 ARG_0 ARG_0 ARG_0 SUB_0
hade vb ARG_2 ARG_0 ARG_0 ARG_0 FIN_0
16 nl ARG_2 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_1
olika av ARG_2 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_1
scenbilder nn ARG_2 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_1 H_1
och kn ARG_2 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_1 CON_0
en pn ARG_2 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_1 DES_0 H_0
enda av ARG_2 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_1 DES_0
paus nn ARG_2 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_1 H_2
pp ARG_2 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_2 REL_0
den al ARG_2 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_2
tekniskt ab ARG_2 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_2 DES_0 DES_0
primitivt av ARG_2 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_2 DES_0 DES_0 H_0
utrustade vb ARG_2 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_2 DES_0 H_0
gamla av ARG_2 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_2
Folkan pm ARG_2 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_2 H_0

Mening 43

Taxin var på väg till KK , några timmar tidigare hade den blivande modern ringt till överläkaren och frågat om det inte fanns några medel att uppskjuta förlossningen.

Taxin nn SUB_0
var vb FIN_0
pp ARG_0 REL_0
väg nn ARG_0 H_0
till pp ARG_0 ARG_0 REL_0
KK an ARG_0 ARG_0 H_0
, sym CON_0
några pn ADV_0 DES_0
timmar nn ADV_0 DES_0 H_0
tidigare ab ADV_0 H_0
hade vb FIN_0
den al SUB_0
blivande vb SUB_0
modern av SUB_0 H_0
ringt vb HUV_0
till pp ARG_0 REL_0
överläkaren nn ARG_0 H_0
och kn CON_0
frågat vb HUV_0
om pp ARG_0 REL_0
det pn ARG_0 SUB_0
inte ab ARG_0 ADV_0
fanns vb ARG_0 FIN_0
några pn ARG_0 ARG_0
medel nn ARG_0 ARG_0 H_0
att ie ARG_0 ARG_0 ARG_0
uppskjuta vb ARG_0 ARG_0 ARG_0 INF_0
förlossningen nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0

Mening 44

Han hade skrattat hjärtligt.

Han pn SUB_0
hade vb FIN_0
skrattat vb HUV_0
hjärtligt ab ADV_0

Mening 45

En av recensenterna skrev att jag lyckats göra något 'enkelt och väsentligt' och de orden har sedan blivit ett slags motto för mig.

En pn SUB_0 H_0
av pp SUB_0 ARG_0 REL_0
recensenterna nn SUB_0 ARG_0 H_0
skrev vb FIN_0
att kn ARG_0
jag pn ARG_0 SUB_0
lyckats vb ARG_0 HUV_0
göra vb ARG_0 INF_0
något pn ARG_0 ARG_0
'enkelt ab ARG_0 ARG_0 H_1
och kn ARG_0 ARG_0 CON_0
väsentligt' ab ARG_0 ARG_0 H_2
och kn CON_0
de al SUB_0
orden nn SUB_0 H_0
har vb FIN_0
sedan ab ADV_0
blivit vb HUV_0
ett al PRED_0
slags nn PRED_0
motto nn PRED_0 H_0
för pp PRED_0 ARG_0 REL_0
mig pn PRED_0 ARG_0 H_0

Mening 46

Det gäller teaterdekor , det gäller på alla andra områden lika mycket.

Det pn SUB_0
gäller vb FIN_0
teaterdekor nn ARG_0
, sym CON_0
det pn SUB_0
gäller vb FIN_0
pp ARG_0 REL_0
alla pn ARG_0
andra pn ARG_0
områden nn ARG_0 H_0
lika ab ADV_0
mycket ab ADV_0 H_0

Mening 47

Birgit Wärnlöf har ännu aldrig sökt ett jobb , det är uppgifterna som har sökt henne.

Birgit pm SUB_0 H_0
Wärnlöf pm SUB_0 H_0
har vb FIN_0
ännu ab ADV_0
aldrig ab ADV_0 H_0
sökt vb HUV_0
ett al ARG_0
jobb nn ARG_0 H_0
, sym CON_0
det pn SUB_0
är vb FIN_0
uppgifterna nn PRED_0 H_0
som pn PRED_0 ARG_0 SUB_0
har vb PRED_0 ARG_0 FIN_0
sökt vb PRED_0 ARG_0 HUV_0
henne pn PRED_0 ARG_0 ARG_0

Mening 48

För ett år sedan debuterade hon som operadekoratör med Eugen Onegin , fick fin press och fortsatta anbud från Storan.

För pp ADV_0 REL_0
ett al ADV_0
år nn ADV_0 H_0
sedan ab ADV_0 REL_0
debuterade vb FIN_0
hon pn SUB_0
som kn ARG_1 REL_0
operadekoratör nn ARG_1 H_0
med pp ARG_2 REL_0
Eugen pm ARG_2 H_0
Onegin pm ARG_2 H_0
, sym CON_0
fick vb FIN_0
fin av ARG_0
press nn ARG_0 H_1
och kn ARG_0 CON_0
fortsatta vb ARG_0
anbud nn ARG_0 H_2
från pp ARG_0 ARG_0 REL_0
Storan pm ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 49

Annars är Stadsteatern hennes huvudsakliga arbetsgivare , men hon har bara bundit sig för ett visst antal pjäser och har fria händer att därutöver ägna sig åt andra ting.

Annars ab ADV_0
är vb FIN_0
Stadsteatern pm SUB_0
hennes pn PRED_0
huvudsakliga av PRED_0
arbetsgivare nn PRED_0 H_0
, sym ,_0
men kn CON_0
hon pn SUB_0
har vb FIN_0
bara ab ADV_0
bundit vb HUV_0
sig pn ARG_1
för pp ARG_2 REL_0
ett al ARG_2
visst ab ARG_2
antal nn ARG_2 H_0
pjäser nn ARG_2 ARG_0
och kn CON_0
har vb FIN_0
fria av ARG_0
händer vb ARG_0 H_0
att kn ARG_0 ARG_0
därutöver ab ARG_0 ARG_0 ADV_0
ägna vb ARG_0 ARG_0 INF_0
sig pn ARG_0 ARG_0 KOMPL_0
åt pp ARG_0 ARG_0 ARG_0 REL_0
andra pn ARG_0 ARG_0 ARG_0
ting nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 50

Hennes och familjens stadigvarande postadress är sedan 25 år tillbaka Billdal , där hon och Herbert bor i en kajuta på ett berg.

Hennes pn PRED_0 DES_0 H_1
och kn PRED_0 DES_0 CON_0
familjens nn PRED_0 DES_0 H_2
stadigvarande av PRED_0
postadress nn PRED_0 H_0
är vb FIN_0
sedan ab ADV_0 REL_0
25 nl ADV_0 H_0
år nn ADV_0 H_0 H_0
tillbaka ab ADV_0 ARG_0
Billdal pm SUB_0 H_0
, sym SUB_0 ,_0
där ab SUB_0 ARG_0 ADV_0
hon pn SUB_0 ARG_0 SUB_0 H_1
och kn SUB_0 ARG_0 SUB_0 CON_0
Herbert pm SUB_0 ARG_0 SUB_0 H_2
bor vb SUB_0 ARG_0 FIN_0
i pp SUB_0 ARG_0 ARG_0 REL_0
en al SUB_0 ARG_0 ARG_0
kajuta nn SUB_0 ARG_0 ARG_0 H_0
pp SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 REL_0
ett al SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
berg nn SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 51

Från vardagsrummet ser man hav åt två håll , i brasan sprakar det rött och varmt , på spiselhyllan står en skål med blanka äpplen och på bordet sherry och röktyg.

Från pp ADV_0 REL_0
vardagsrummet nn ADV_0 H_0
ser vb FIN_0
man pn SUB_0
hav nn ARG_1
åt pp ARG_2 REL_0
två nl ARG_2
håll nn ARG_2 H_0
, sym CON_0
i pp ADV_1 REL_0
brasan nn ADV_1 H_0
sprakar vb FIN_0
det pn SUB_0
rött av ADV_2 H_1
och kn ADV_2 CON_0
varmt ab ADV_2 H_2
, sym CON_0
pp ARG_0 REL_0
spiselhyllan nn ARG_0 H_0
står vb FIN_0
en al SUB_0
skål nn SUB_0 H_0
med pp SUB_0 ARG_0 REL_0
blanka av SUB_0 ARG_0
äpplen nn SUB_0 ARG_0 H_0
och kn CON_0
pp ARG_0 REL_0
bordet nn ARG_0 H_0
sherry nn SUB_0 H_1
och kn SUB_0 CON_0
röktyg nn SUB_0 H_2

Mening 52

Det är ett hem som i hög grad besitter ändamålsenlighetens skönhet.

Det pn SUB_0
är vb FIN_0
ett al PRED_0
hem ab PRED_0 H_0
som pn PRED_0 ARG_0 SUB_0
i pp PRED_0 ARG_0 ADV_0 REL_0
hög av PRED_0 ARG_0 ADV_0
grad nn PRED_0 ARG_0 ADV_0 H_0
besitter vb PRED_0 ARG_0 FIN_0
ändamålsenlighetens nn PRED_0 ARG_0 ARG_0
skönhet nn PRED_0 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 53

Många gäster har fått njuta av den , både tillfälliga besökare och långliggare.

Många pn SUB_0
gäster nn SUB_0 H_0
har vb FIN_0
fått vb HUV_0
njuta vb INF_0
av pp ARG_0 REL_0
den pn ARG_0 H_0
, sym ,_0
både kn SUB_0 EXT_0 KVAL_1
tillfälliga av SUB_0 EXT_0
besökare nn SUB_0 EXT_0 H_1
och kn SUB_0 EXT_0 CON_0
långliggare nn SUB_0 EXT_0 H_2

Mening 54

De sistnämnda är inte så få som man skulle kunna tro efter att ha fått en inblick i värdinnans arbetsvillkor.

De al SUB_0
sistnämnda av SUB_0 H_0
är vb FIN_0
inte ab PRED_0 KVAL_0
ab PRED_0 DES_0 H_0
vb PRED_0 H_0
som pn PRED_0 DES_0 ARG_0 ARG_0
man pn PRED_0 DES_0 ARG_0 SUB_0
skulle vb PRED_0 DES_0 ARG_0 FIN_0
kunna vb PRED_0 DES_0 ARG_0 INF_1
tro vb PRED_0 DES_0 ARG_0 INF_2
efter pp PRED_0 DES_0 ARG_0 ADV_0 REL_0
att ie PRED_0 DES_0 ARG_0 ADV_0
ha vb PRED_0 DES_0 ARG_0 ADV_0 INF_0
fått vb PRED_0 DES_0 ARG_0 ADV_0 HUV_0
en al PRED_0 DES_0 ARG_0 ADV_0 ARG_0
inblick nn PRED_0 DES_0 ARG_0 ADV_0 ARG_0 H_0
i pp PRED_0 DES_0 ARG_0 ADV_0 ARG_0 ARG_0 REL_0
värdinnans nn PRED_0 DES_0 ARG_0 ADV_0 ARG_0 ARG_0
arbetsvillkor nn PRED_0 DES_0 ARG_0 ADV_0 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 55

Men effektivitet och medmänsklighet är tack och lov inga oförenliga egenskaper och under det 30-tal år som Birgit Wärnlöf fungerat som scenchef på Liseberg har hon där hunnit med ett avsevärt och helt frivilligt kuratorsjobb.

Men kn ADV_1
effektivitet nn SUB_0 H_1
och kn SUB_0 CON_0
medmänsklighet nn SUB_0 H_2
är vb FIN_0
tack nn ADV_2 H_1
och kn ADV_2 CON_0
lov nn ADV_2 H_2
inga pn PRED_0
oförenliga av PRED_0
egenskaper nn PRED_0 H_0
och kn CON_0
under pp ADV_1 REL_0
det al ADV_1 DES_0
30-tal nn ADV_1 DES_0 H_0
år nn ADV_1 H_0
som pn ADV_1 ARG_0 ADV_0
Birgit pm ADV_1 ARG_0 SUB_0 H_0
Wärnlöf pm ADV_1 ARG_0 SUB_0 H_0
fungerat vb ADV_1 ARG_0 HUV_0
som kn ADV_1 ARG_0 ARG_0 REL_0
scenchef nn ADV_1 ARG_0 ARG_0 PRED_0 H_0
pp ADV_1 ARG_0 ARG_0 PRED_0 ARG_0 REL_0
Liseberg pm ADV_1 ARG_0 ARG_0 PRED_0 ARG_0 H_0
har vb FIN_0
hon pn SUB_0
där ab ADV_2
hunnit vb HUV_0
med pp PART_0
ett al ARG_0
avsevärt ab ARG_0 DES_0 H_1
och kn ARG_0 DES_0 CON_0
helt ab ARG_0 DES_0
frivilligt ab ARG_0 DES_0 H_2
kuratorsjobb nn ARG_0 H_0

Mening 56

Hemma hos henne har utländska artister , insjuknade i blindtarms- och hjärnhinneinflammation eller bara helt enkelt vilsna och bortkomna , blivit nerbäddade , omskötta och utvilade.

Hemma ab ADV_0 H_0
hos pp ADV_0 ARG_0 REL_0
henne pn ADV_0 ARG_0 H_0
har vb FIN_0
utländska av SUB_0
artister nn SUB_0 H_0
, sym SUB_0 ,_0
insjuknade vb SUB_0 DES_0 H_1
i pp SUB_0 DES_0 ARG_0 REL_0
blindtarms- nt SUB_0 DES_0 ARG_0 H_1
och kn SUB_0 DES_0 ARG_0 CON_0
hjärnhinneinflammation nn SUB_0 DES_0 ARG_0 H_2
eller kn SUB_0 DES_0 CON_0
bara ab SUB_0 DES_0 KVAL_0 KVAL_1
helt ab SUB_0 DES_0 KVAL_0 KVAL_2
enkelt ab SUB_0 DES_0 KVAL_0 KVAL_2 H_0
vilsna av SUB_0 DES_0 H_2 H_1
och kn SUB_0 DES_0 H_2 CON_0
bortkomna av SUB_0 DES_0 H_2 H_2
, sym SUB_0
blivit vb HUV_0
nerbäddade vb PRED_0 H_1
, sym PRED_0 CON_0
omskötta vb PRED_0 H_2
och kn PRED_0 CON_0
utvilade av PRED_0 H_3

Mening 57

Hon har en liten gäststuga för detta ändamål , och ibland har det hänt att hon inte hunnit varsko familjen att man fått en ny gäst i huset.

Hon pn SUB_0
har vb FIN_0
en al ARG_1
liten av ARG_1
gäststuga nn ARG_1 H_0
för pp ARG_2 REL_0
detta pn ARG_2
ändamål nn ARG_2 H_0
, sym ,_0
och kn CON_0
ibland ab ADV_0
har vb FIN_0
det pn SUB_0 H_0
hänt vb HUV_0
att kn SUB_0 ARG_0
hon pn SUB_0 ARG_0 SUB_0
inte ab SUB_0 ARG_0 ADV_0
hunnit vb SUB_0 ARG_0 HUV_0
varsko vb SUB_0 ARG_0 INF_0
familjen nn SUB_0 ARG_0 ARG_1
att kn SUB_0 ARG_0 ARG_2
man pn SUB_0 ARG_0 ARG_2 SUB_0
fått vb SUB_0 ARG_0 ARG_2 HUV_0
en al SUB_0 ARG_0 ARG_2 ARG_1
ny av SUB_0 ARG_0 ARG_2 ARG_1
gäst nn SUB_0 ARG_0 ARG_2 ARG_1 H_0
i pp SUB_0 ARG_0 ARG_2 ARG_2 REL_0
huset nn SUB_0 ARG_0 ARG_2 ARG_2 H_0

Mening 58

Vilket lärt dess ordinarie invånare att inte ringa på polis om det plötsligt dyker upp ett skäggigt ansikte utanför köksfönstret och ber att få låna en halv liter mjölk till frukost.

Vilket pn SUB_0
lärt vb HUV_0
dess pn ARG_1 SUB_0
ordinarie av ARG_1 SUB_0
invånare nn ARG_1 SUB_0 H_0
att kn ARG_2
inte ab ARG_2 ADV_1
ringa vb ARG_2 INF_0
pp ARG_2 ARG_0 REL_0
polis nn ARG_2 ARG_0 H_0
om pp ARG_2 ADV_2 REL_0
det pn ARG_2 ADV_2 SUB_0
plötsligt ab ARG_2 ADV_2 ADV_0
dyker vb ARG_2 ADV_2 FIN_0
upp ab ARG_2 ADV_2 PART_0
ett al ARG_2 ADV_2 ARG_1
skäggigt av ARG_2 ADV_2 ARG_1
ansikte nn ARG_2 ADV_2 ARG_1 H_0
utanför pp ARG_2 ADV_2 ARG_2 REL_0
köksfönstret nn ARG_2 ADV_2 ARG_2 H_0
och kn ARG_2 ADV_2 CON_0
ber vb ARG_2 ADV_2 FIN_0
att kn ARG_2 ADV_2 ARG_0 ARG_0
vb ARG_2 ADV_2 ARG_0 INF_1
låna vb ARG_2 ADV_2 ARG_0 INF_2
en al ARG_2 ADV_2 ARG_0 ARG_0 H_0
halv pn ARG_2 ADV_2 ARG_0 ARG_0 H_0
liter nn ARG_2 ADV_2 ARG_0 ARG_0 H_0 H_0
mjölk nn ARG_2 ADV_2 ARG_0 ARG_0 ARG_0
till pp ARG_2 ADV_2 ARG_0 ADV_0 REL_0
frukost nn ARG_2 ADV_2 ARG_0 ADV_0 H_0

Mening 59

Medan den med fartyg utom färjetrafik importerade varumängden ökade från 1962 till 1963 med 9, proc var ökningen av importen med lastbilar i färjetrafik icke mindre än 43,.

Medan kn ADV_0 REL_0
den al ADV_0 SUB_0
med pp ADV_0 SUB_0 DES_0 ARG_0 REL_0
fartyg nn ADV_0 SUB_0 DES_0 ARG_0 H_0
utom pp ADV_0 SUB_0 DES_0 ARG_0 ARG_0 REL_0
färjetrafik nn ADV_0 SUB_0 DES_0 ARG_0 ARG_0 H_0
importerade vb ADV_0 SUB_0 DES_0 H_0
varumängden nn ADV_0 SUB_0 H_0
ökade vb ADV_0 FIN_0
från pp ADV_0 ADV_2 REL_0
1962 nl ADV_0 ADV_2 H_0
till pp ADV_0 ADV_3 REL_0
1963 nl ADV_0 ADV_3 H_0
med pp ADV_0 ARG_0 REL_0
9, nl ADV_0 ARG_0 H_0
proc an ADV_0 ARG_0 H_0 H_0
var vb FIN_0
ökningen nn SUB_0 H_0
av pp SUB_0 ARG_0 REL_0
importen nn SUB_0 ARG_0 H_0
med pp SUB_0 ARG_0 ARG_0 REL_0
lastbilar nn SUB_0 ARG_0 ARG_0 H_0
i pp SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 REL_0
färjetrafik nn SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
icke ab PRED_0 ARG_0
mindre ab PRED_0 ARG_0 H_0
än kn PRED_0 ARG_0 REL_0
43, nl PRED_0 H_0

Mening 60

På exportsidan ökade varutransporterna med fartyg utom färjetrafiken med 8, proc medan lastbilstransporterna över färjorna ökade med 20, proc.

pp ADV_1 REL_0
exportsidan nn ADV_1 H_0
ökade vb FIN_0
varutransporterna nn SUB_0 H_0
med pp SUB_0 ARG_0 REL_0
fartyg nn SUB_0 ARG_0 H_0
utom pp SUB_0 ARG_0 ARG_0 REL_0
färjetrafiken nn SUB_0 ARG_0 ARG_0 H_0
med pp ARG_0 REL_0
8, nl ARG_0 H_0
proc an ARG_0 H_0 H_0
medan kn ADV_2 REL_0
lastbilstransporterna nn ADV_2 SUB_0 H_0
över pp ADV_2 SUB_0 ARG_0 REL_0
färjorna nn ADV_2 SUB_0 ARG_0 H_0
ökade vb ADV_2 FIN_0
med pp ADV_2 ARG_0 REL_0
20, nl ADV_2 ARG_0 H_0
proc an ADV_2 ARG_0 H_0 H_0

Mening 61

Statistiska Centralbyrån meddelar i en översikt över varutrafiken med fartyg och fördelningen på transportsätt år 1963 att den i svenska hamnar lossade varumängden utom färjegods från utlandet då uppgick till 27, milj ton medan motsvarande exportsiffra var 18, milj ton.

Statistiska av SUB_0 H_0
Centralbyrån nn SUB_0 H_0
meddelar vb FIN_0
i pp ADV_0 REL_0
en al ADV_0
översikt nn ADV_0 H_0
över pp ADV_0 ARG_0 H_0 REL_0
varutrafiken nn ADV_0 ARG_0 H_0 H_1
med pp ADV_0 ARG_0 H_0 ARG_0 REL_0
fartyg nn ADV_0 ARG_0 H_0 ARG_0 H_0
och kn ADV_0 ARG_0 H_0 CON_0
fördelningen nn ADV_0 ARG_0 H_0 H_2
pp ADV_0 ARG_0 H_0 ARG_0 REL_0
transportsätt nn ADV_0 ARG_0 H_0 ARG_0 H_0
år nn ADV_0 ARG_0 ARG_0
1963 nl ADV_0 ARG_0 ARG_0 H_0
att kn ARG_0
den al ARG_0 SUB_0
i pp ARG_0 SUB_0 DES_0 ARG_0 REL_0
svenska av ARG_0 SUB_0 DES_0 ARG_0
hamnar nn ARG_0 SUB_0 DES_0 ARG_0 H_0
lossade vb ARG_0 SUB_0 DES_0 H_0
varumängden nn ARG_0 SUB_0 H_0
utom pp ARG_0 SUB_0 ARG_0 REL_0
färjegods nn ARG_0 SUB_0 ARG_0 H_0
från pp ARG_0 SUB_0 ARG_0 ARG_0 REL_0
utlandet nn ARG_0 SUB_0 ARG_0 ARG_0 H_0
ab ARG_0 ADV_1
uppgick vb ARG_0 FIN_0
till pp ARG_0 ARG_0 REL_0
27, nl ARG_0 ARG_0 H_0
milj an ARG_0 ARG_0 H_0
ton nn ARG_0 ARG_0 H_0 H_0
medan kn ARG_0 ADV_2 REL_0
motsvarande vb ARG_0 ADV_2 SUB_0
exportsiffra nn ARG_0 ADV_2 SUB_0 H_0
var vb ARG_0 ADV_2 FIN_0
18, nl ARG_0 ADV_2 PRED_0 H_0
milj an ARG_0 ADV_2 PRED_0 H_0
ton nn ARG_0 ADV_2 PRED_0 H_0 H_0

Mening 62

Totalt lossades i svenska hamnar 35, milj ton varav 8, milj ton från inrikes ort.

Totalt ab ADV_1
lossades vb FIN_0
i pp ADV_2 REL_0
svenska av ADV_2
hamnar nn ADV_2 H_0
35, nl SUB_0 H_0
milj an SUB_0 H_0
ton nn SUB_0 H_0 H_0
varav ab SUB_0 ARG_0 ARG_1
8, nl SUB_0 ARG_0 H_0
milj an SUB_0 ARG_0 H_0
ton nn SUB_0 ARG_0 H_0 H_0
från pp SUB_0 ARG_0 ARG_2 REL_0
inrikes pn SUB_0 ARG_0 ARG_2
ort nn SUB_0 ARG_0 ARG_2 H_0

Mening 63

Den totala mängden lastat gods uppgick till 26, milj ton varav 8, milj ton till inrikes ort.

Den al SUB_0
totala av SUB_0
mängden nn SUB_0 H_0
lastat vb SUB_0 ARG_0
gods nn SUB_0 ARG_0 H_0
uppgick vb FIN_0
till pp ARG_0 REL_0
26, nl ARG_0 H_0
milj an ARG_0 H_0
ton nn ARG_0 H_0 H_0
varav ab ARG_0 ARG_0 ARG_1
8, nl ARG_0 ARG_0 H_0
milj an ARG_0 ARG_0 H_0
ton nn ARG_0 ARG_0 H_0 H_0
till pp ARG_0 ARG_0 ARG_2 REL_0
inrikes pn ARG_0 ARG_0 ARG_2
ort nn ARG_0 ARG_0 ARG_2 H_0

Mening 64

De fyrtio största hamnarna svarar för 48, milj ton eller 77 proc av totalt lossade och lastade kvantiteter i svenska hamnar 1963.

De al SUB_0
fyrtio nl SUB_0
största av SUB_0
hamnarna nn SUB_0 H_0
svarar vb FIN_0
för pp ARG_0 REL_0
48, nl ARG_0 H_1
milj an ARG_0 H_1
ton nn ARG_0 H_1 H_0
eller kn ARG_0 CON_0
77 nl ARG_0 H_2
proc an ARG_0 H_2 H_0
av pp ARG_0 ARG_0 REL_0
totalt ab ARG_0 ARG_0 DES_0
lossade vb ARG_0 ARG_0 DES_0 H_1
och kn ARG_0 ARG_0 DES_0 CON_0
lastade vb ARG_0 ARG_0 DES_0 H_2
kvantiteter nn ARG_0 ARG_0 H_0
i pp ARG_0 ARG_0 ARG_1 REL_0
svenska av ARG_0 ARG_0 ARG_1
hamnar nn ARG_0 ARG_0 ARG_1 H_0
1963 nl ARG_0 ARG_0 ARG_2

Mening 65

Deras andel i den totala varutrafiken var 82 proc medan motsvarande andel i inrikes varutrafik endast var 63 proc.

Deras pn SUB_0
andel nn SUB_0 H_0
i pp SUB_0 ARG_0 REL_0
den al SUB_0 ARG_0
totala av SUB_0 ARG_0
varutrafiken nn SUB_0 ARG_0 H_0
var vb FIN_0
82 nl PRED_0 H_0
proc an PRED_0 H_0 H_0
medan kn ADV_0 REL_0
motsvarande vb ADV_0 SUB_0
andel nn ADV_0 SUB_0 H_0
i pp ADV_0 SUB_0 ARG_0 REL_0
inrikes pn ADV_0 SUB_0 ARG_0
varutrafik nn ADV_0 SUB_0 ARG_0 H_0
endast ab ADV_0 ADV_0
var vb ADV_0 FIN_0
63 nl ADV_0 PRED_0 H_0
proc an ADV_0 PRED_0 H_0 H_0

Mening 66

De på fartyg transporterade varukvantiteterna exkl färjegodset uppgick till 92 proc av den totala införda godskvantiteten.

De al SUB_0
pp SUB_0 DES_0 ARG_0 REL_0
fartyg nn SUB_0 DES_0 ARG_0 H_0
transporterade vb SUB_0 DES_0 H_0
varukvantiteterna nn SUB_0 H_0
exkl an SUB_0 ARG_0 REL_0
färjegodset nn SUB_0 ARG_0 H_0
uppgick vb FIN_0
till pp ARG_0 REL_0
92 nl ARG_0 H_0
proc an ARG_0 H_0 H_0
av pp ARG_0 ARG_0 REL_0
den al ARG_0 ARG_0
totala av ARG_0 ARG_0
införda vb ARG_0 ARG_0
godskvantiteten nn ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 67

Lägger man därtill de varor som kommit som färjegods på järnväg eller lastbil stiger andelen för fartygstransporterade varor till 98 proc.

Lägger vb ADV_0 FIN_0
man pn ADV_0 SUB_0
därtill ab ADV_0 ARG_1
de al ADV_0 ARG_2
varor nn ADV_0 ARG_2 H_0
som pn ADV_0 ARG_2 ARG_0 SUB_0
kommit vb ADV_0 ARG_2 ARG_0 HUV_0
som kn ADV_0 ARG_2 ARG_0 ARG_0 REL_0
färjegods nn ADV_0 ARG_2 ARG_0 ARG_0 H_0
pp ADV_0 ARG_2 ARG_0 ARG_0 ARG_0 REL_0
järnväg nn ADV_0 ARG_2 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_1
eller kn ADV_0 ARG_2 ARG_0 ARG_0 ARG_0 CON_0
lastbil nn ADV_0 ARG_2 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_2
stiger vb FIN_0
andelen nn SUB_0 H_0
för pp SUB_0 ARG_0 REL_0
fartygstransporterade av SUB_0 ARG_0
varor nn SUB_0 ARG_0 H_0
till pp ARG_0 REL_0
98 nl ARG_0 H_0
proc an ARG_0 H_0 H_0

Mening 68

Utförseln på fartyg exkl färjegods uppgick till 52 proc av den totala utförseln.

Utförseln nn SUB_0 H_0
pp SUB_0 ARG_1 REL_0
fartyg nn SUB_0 ARG_1 H_0
exkl an SUB_0 ARG_2 REL_0
färjegods nn SUB_0 ARG_2 H_0
uppgick vb FIN_0
till pp ARG_0 REL_0
52 nl ARG_0 H_0
proc an ARG_0 H_0 H_0
av pp ARG_0 ARG_0 REL_0
den al ARG_0 ARG_0
totala av ARG_0 ARG_0
utförseln nn ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 69

Inräknas färjegodset stiger andelen till 58 proc av hela utförseln och jämställes malmskeppningarna över Narvik med sjötransporter från Sverige ökar andelen med fartyg utförda varor till 97 proc av den totala godsmängden.

Inräknas vb ADV_0 FIN_0
färjegodset nn ADV_0 SUB_0
stiger vb FIN_0
andelen nn SUB_0
till pp ARG_0 REL_0
58 nl ARG_0 H_0
proc an ARG_0 H_0 H_0
av pp ARG_0 ARG_0 REL_0
hela av ARG_0 ARG_0
utförseln nn ARG_0 ARG_0 H_0
och kn CON_0
jämställes vb ADV_0 FIN_0
malmskeppningarna nn ADV_0 SUB_0 H_0
över pp ADV_0 SUB_0 ARG_0 REL_0
Narvik pm ADV_0 SUB_0 ARG_0 H_0
med pp ADV_0 ARG_0 REL_0
sjötransporter nn ADV_0 ARG_0 H_0
från pp ADV_0 ARG_0 ARG_0 REL_0
Sverige pm ADV_0 ARG_0 ARG_0 H_0
ökar vb FIN_0
andelen nn SUB_0 H_0
med pp SUB_0 ARG_0 DES_0 ARG_0 REL_0
fartyg nn SUB_0 ARG_0 DES_0 ARG_0 H_0
utförda vb SUB_0 ARG_0 DES_0 H_0
varor nn SUB_0 ARG_0 H_0
till pp ARG_0 REL_0
97 nl ARG_0 H_0
proc an ARG_0 H_0 H_0
av pp ARG_0 ARG_0 REL_0
den al ARG_0 ARG_0
totala av ARG_0 ARG_0
godsmängden nn ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 70

För utrikestrafiken med lastbilar föreligger också ett intressant material.

För pp SUB_0 ARG_0 REL_0
utrikestrafiken nn SUB_0 ARG_0 H_0
med pp SUB_0 ARG_0 ARG_0 REL_0
lastbilar nn SUB_0 ARG_0 ARG_0 H_0
föreligger vb FIN_0
också ab ADV_0
ett al SUB_0
intressant av SUB_0
material nn SUB_0 H_0

Mening 71

Påfallande är under 1963 en kraftig minskning av landsvägstransporterna med lastbil i varuutbytet med Finland.

Påfallande ab PRED_0
är vb FIN_0
under pp ADV_0 REL_0
1963 nl ADV_0 H_0
en al SUB_0
kraftig av SUB_0
minskning nn SUB_0 H_0
av pp SUB_0 ARG_0 REL_0
landsvägstransporterna nn SUB_0 ARG_0 H_0
med pp SUB_0 ARG_0 ARG_1 REL_0
lastbil nn SUB_0 ARG_0 ARG_1 H_0
i pp SUB_0 ARG_0 ARG_2 REL_0
varuutbytet nn SUB_0 ARG_0 ARG_2 H_0
med pp SUB_0 ARG_0 ARG_2 ARG_0 REL_0
Finland pm SUB_0 ARG_0 ARG_2 ARG_0 H_0

Mening 72

På importsidan inträdde sålunda en minskning med icke mindre än ca 58 proc medan minskningen på exportsidan stannade vid ca 43 proc.

pp ADV_1 REL_0
importsidan nn ADV_1 H_0
inträdde vb FIN_0
sålunda ab ADV_2
en al SUB_0
minskning nn SUB_0 H_0
med pp SUB_0 ARG_0 REL_0
icke ab SUB_0 ARG_0 ARG_0
mindre ab SUB_0 ARG_0 ARG_0 H_0
än kn SUB_0 ARG_0 ARG_0 REL_0
ca an SUB_0 ARG_0
58 nl SUB_0 ARG_0 H_0
proc an SUB_0 ARG_0 H_0 H_0
medan kn ADV_3 REL_0
minskningen nn ADV_3 SUB_0 H_0
pp ADV_3 SUB_0 ARG_0 REL_0
exportsidan nn ADV_3 SUB_0 ARG_0 H_0
stannade vb ADV_3 FIN_0
vid pp ADV_3 ARG_0 REL_0
ca an ADV_3 ARG_0
43 nl ADV_3 ARG_0 H_0
proc an ADV_3 ARG_0 H_0 H_0

Mening 73

Denna minskning måste åtminstone till en väsentlig del ses mot bakgrunden av den ökade färjetrafiken över Ålands hav , som medfört att behovet att köra över landgränsen norr om Bottenviken minskat avsevärt.

Denna pn SUB_0
minskning nn SUB_0 H_0
måste vb FIN_0
åtminstone ab ADV_0 H_0
till pp ADV_0 ARG_0 REL_0
en al ADV_0 ARG_0
väsentlig av ADV_0 ARG_0
del nn ADV_0 ARG_0 H_0
ses vb FIN_0
mot pp ARG_0 REL_0
bakgrunden nn ARG_0 H_0
av pp ARG_0 ARG_0 REL_0
den al ARG_0 ARG_0
ökade vb ARG_0 ARG_0
färjetrafiken nn ARG_0 ARG_0 H_0
över pp ARG_0 ARG_0 ARG_1 REL_0
Ålands pm ARG_0 ARG_0 ARG_1 H_0
hav nn ARG_0 ARG_0 ARG_1 H_0
, sym ARG_0 ARG_0 ,_0
som pn ARG_0 ARG_0 ARG_2 SUB_0
medfört vb ARG_0 ARG_0 ARG_2 HUV_0
att kn ARG_0 ARG_0 ARG_2 ARG_0
behovet nn ARG_0 ARG_0 ARG_2 ARG_0 SUB_0 H_0
att ie ARG_0 ARG_0 ARG_2 ARG_0 SUB_0 ARG_0
köra vb ARG_0 ARG_0 ARG_2 ARG_0 SUB_0 ARG_0 INF_0
över pp ARG_0 ARG_0 ARG_2 ARG_0 SUB_0 ARG_0 ARG_0 REL_0
landgränsen nn ARG_0 ARG_0 ARG_2 ARG_0 SUB_0 ARG_0 ARG_0 H_0
norr ab ARG_0 ARG_0 ARG_2 ARG_0 SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 REL_0
om pp ARG_0 ARG_0 ARG_2 ARG_0 SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 REL_0 0H_0
Bottenviken pm ARG_0 ARG_0 ARG_2 ARG_0 SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
minskat vb ARG_0 ARG_0 ARG_2 ARG_0 HUV_0
avsevärt ab ARG_0 ARG_0 ARG_2 ARG_0 ADV_0

Mening 74

Trots denna förskjutning visar den totala lastbilstrafiken en ökning av godskvantiteterna med 14, proc för importen och med 31, proc för exporten.

Trots pp ADV_0 REL_0
denna pn ADV_0
förskjutning nn ADV_0 H_0
visar vb FIN_0
den al SUB_0
totala av SUB_0
lastbilstrafiken nn SUB_0 H_0
en al ARG_0
ökning nn ARG_0 H_0
av pp ARG_0 ARG_1 REL_0
godskvantiteterna nn ARG_0 ARG_1 H_0
med pp ARG_0 ARG_2 REL_1
14, nl ARG_0 ARG_2 H_1
proc an ARG_0 ARG_2 H_1 H_0
för pp ARG_0 ARG_2 ARG_0 REL_0
importen nn ARG_0 ARG_2 ARG_0 H_0
och kn ARG_0 ARG_2 CON_0
med pp ARG_0 ARG_2 REL_2
31, nl ARG_0 ARG_2 H_2
proc an ARG_0 ARG_2 H_2 H_0
för pp ARG_0 ARG_2 ARG_0 REL_0
exporten nn ARG_0 ARG_2 ARG_0 H_0

Mening 75

I exporttrafiken till lands på Norge där virkestransporter torde ha spelat en stor roll har ökningen blivit icke mindre än 50, proc.

I pp SUB_0 ARG_0 REL_0
exporttrafiken nn SUB_0 ARG_0 H_0
till pp SUB_0 ARG_0 ARG_1 REL_0
lands nn SUB_0 ARG_0 ARG_1 H_0
pp SUB_0 ARG_0 ARG_2 REL_0
Norge pm SUB_0 ARG_0 ARG_2 H_0
där ab SUB_0 ARG_0 ARG_3 ADV_0
virkestransporter nn SUB_0 ARG_0 ARG_3 SUB_0
torde vb SUB_0 ARG_0 ARG_3 FIN_0
ha vb SUB_0 ARG_0 ARG_3 INF_0
spelat vb SUB_0 ARG_0 ARG_3 HUV_0
en al SUB_0 ARG_0 ARG_3 ARG_0
stor av SUB_0 ARG_0 ARG_3 ARG_0
roll nn SUB_0 ARG_0 ARG_3 ARG_0 H_0
har vb FIN_0
ökningen nn SUB_0 H_0
blivit vb HUV_0
icke ab PRED_0 ARG_0
mindre ab PRED_0 ARG_0 H_0
än kn PRED_0 ARG_0 REL_0
50, nl PRED_0 H_0
proc an PRED_0 H_0 H_0

Mening 76

Den färjeburna lastbilstrafiken ökade på importsidan med 43, proc under 1963 jämfört med 1962 medan ökningen på exportsidan blev 20, proc.

Den al SUB_0
färjeburna av SUB_0
lastbilstrafiken nn SUB_0 H_0
ökade vb FIN_0
pp ADV_1 REL_0
importsidan nn ADV_1 H_0
med pp ARG_0 REL_0
43, nl ARG_0 H_0
proc an ARG_0 H_0 H_0
under pp ADV_2 REL_0
1963 nl ADV_2 H_0
jämfört vb ADV_2 ARG_0 H_0
med pp ADV_2 ARG_0 ARG_0 REL_0
1962 nl ADV_2 ARG_0 ARG_0 H_0
medan kn ADV_3 REL_0
ökningen nn ADV_3 SUB_0 H_0
pp ADV_3 SUB_0 ARG_0 REL_0
exportsidan nn ADV_3 SUB_0 ARG_0 H_0
blev vb ADV_3 FIN_0
20, nl ADV_3 H_0
proc an ADV_3 H_0 H_0

Mening 77

Färjetrafikens dominerande roll för lastbilstrafiken framgår av att den färjeburna importen med lastbil under 1963 uppgick till 526.438 (1962 366.507) ton medan den totala transporten av importvaror med lastbil uppgick till 877.758 (761.929) ton.

Färjetrafikens nn SUB_0
dominerande vb SUB_0
roll nn SUB_0 H_0
för pp SUB_0 ARG_0 REL_0
lastbilstrafiken nn SUB_0 ARG_0 H_0
framgår vb FIN_0
av pp ARG_0 REL_0
att kn ARG_0
den al ARG_0 SUB_0
färjeburna av ARG_0 SUB_0
importen nn ARG_0 SUB_0 H_0
med pp ARG_0 SUB_0 ARG_0 REL_0
lastbil nn ARG_0 SUB_0 ARG_0 H_0
under pp ARG_0 ADV_1 REL_0
1963 nl ARG_0 ADV_1 H_0
uppgick vb ARG_0 FIN_0
till pp ARG_0 ARG_0 REL_0
526.438 nl ARG_0 ARG_0 H_0
(1962 nl ARG_0 ARG_0 EXT_0 ADV_0
366.507) nl ARG_0 ARG_0 EXT_0 ARG_0
ton nn ARG_0 ARG_0 H_0 H_0
medan kn ARG_0 ADV_2 REL_0
den al ARG_0 ADV_2 SUB_0
totala av ARG_0 ADV_2 SUB_0
transporten nn ARG_0 ADV_2 SUB_0 H_0
av pp ARG_0 ADV_2 SUB_0 ARG_1 REL_0
importvaror nn ARG_0 ADV_2 SUB_0 ARG_1 H_0
med pp ARG_0 ADV_2 SUB_0 ARG_2 REL_0
lastbil nn ARG_0 ADV_2 SUB_0 ARG_2 H_0
uppgick vb ARG_0 ADV_2 FIN_0
till pp ARG_0 ADV_2 ARG_0 REL_0
877.758 nl ARG_0 ADV_2 ARG_0 H_0
(761.929) nl ARG_0 ADV_2 ARG_0 EXT_0 ARG_0
ton nn ARG_0 ADV_2 ARG_0 H_0 H_0

Mening 78

På exportsidan var den med lastbilar via färjor transporterade kvantiteten 504.504 (417.739) ton medan den totala lastbilstransporten uppgick till 1.103.376 (839.793) ton.

pp ADV_1 REL_0
exportsidan nn ADV_1 H_0
var vb FIN_0
den al SUB_0
med pp SUB_0 DES_0 ARG_1 REL_0
lastbilar nn SUB_0 DES_0 ARG_1 H_0
via pp SUB_0 DES_0 ARG_2 REL_0
färjor nn SUB_0 DES_0 ARG_2 H_0
transporterade vb SUB_0 DES_0 H_0
kvantiteten nn SUB_0 H_0
504.504 nl PRED_0 H_0
(417.739) nl PRED_0 EXT_0 PRED_0
ton nn PRED_0 H_0 H_0
medan kn ADV_2 REL_0
den al ADV_2 SUB_0
totala av ADV_2 SUB_0
lastbilstransporten nn ADV_2 SUB_0 H_0
uppgick vb ADV_2 FIN_0
till pp ADV_2 ARG_0 REL_0
1.103.376 nl ADV_2 ARG_0 H_0
(839.793) nl ADV_2 ARG_0 EXT_0 ARG_0
ton nn ADV_2 ARG_0 H_0 H_0

Mening 79

Såsom tidigare nämnts visade lastbilstrafiken över landgräns en kraftig nedgång på Finland och sjönk på importsidan till 72.619 (170.557) ton och på exportsidan till 22.904 (40.071) ton.

Såsom kn ADV_0 REL_0
tidigare ab ADV_0 ADV_0
nämnts vb ADV_0 HUV_0
visade vb FIN_0
lastbilstrafiken nn SUB_0 H_0
över pp SUB_0 ARG_0 REL_0
landgräns nn SUB_0 ARG_0 H_0
en al ARG_0
kraftig av ARG_0
nedgång nn ARG_0 H_0
pp ARG_0 ARG_0 REL_0
Finland pm ARG_0 ARG_0 H_0
och kn CON_0
sjönk vb FIN_0
pp ADV_0 REL_0
importsidan nn ADV_0 H_0
till pp ARG_0 REL_0
72.619 nl ARG_0 H_0
(170.557) nl ARG_0 EXT_0 ARG_0
ton nn ARG_0 H_0 H_0
och kn CON_0
pp ADV_0 REL_0
exportsidan nn ADV_0 H_0
till pp ARG_0 REL_0
22.904 nl ARG_0 H_0
(40.071) nl ARG_0 EXT_0 ARG_0
ton nn ARG_0 H_0 H_0

Mening 80

På importsidan uppgick med lastbil över landgräns transporterade varor från Norge till 273.701 (224.701) ton medan siffran för exporten var 575.918 (381.983) ton.

pp ADV_1 REL_0
importsidan nn ADV_1 H_0
uppgick vb FIN_0
med pp SUB_0 DES_0 ARG_1 REL_0
lastbil nn SUB_0 DES_0 ARG_1 H_0
över pp SUB_0 DES_0 ARG_2 REL_0
landgräns nn SUB_0 DES_0 ARG_2 H_0
transporterade vb SUB_0 DES_0 H_0
varor nn SUB_0 H_0
från pp SUB_0 ARG_0 REL_0
Norge pm SUB_0 ARG_0 H_0
till pp ARG_0 REL_0
273.701 nl ARG_0 H_0
(224.701) nl ARG_0 EXT_0 ARG_0
ton nn ARG_0 H_0 H_0
medan kn ADV_2 REL_0
siffran nn ADV_2 SUB_0 H_0
för pp ADV_2 SUB_0 ARG_0 REL_0
exporten nn ADV_2 SUB_0 ARG_0 H_0
var vb ADV_2 FIN_0
575.918 nl ADV_2 PRED_0 H_0
(381.983) nl ADV_2 PRED_0 EXT_0 ARG_0
ton nn ADV_2 PRED_0 H_0 H_0

Mening 81

Man kan i sammanhanget erinra om , att lastbilstrafiken på kontinenten är underkastad regleringar som bidrar att begränsa lastbilarnas insats i den totala varutrafiken.

Man pn SUB_0
kan vb FIN_0
i pp ADV_0 REL_0
sammanhanget nn ADV_0 H_0
erinra vb INF_0
om pp ARG_0 REL_0
, sym ARG_0
att kn ARG_0
lastbilstrafiken nn ARG_0 SUB_0 H_0
pp ARG_0 SUB_0 ARG_0 REL_0
kontinenten nn ARG_0 SUB_0 ARG_0 H_0
är vb ARG_0 FIN_0
underkastad vb ARG_0 PRED_0
regleringar nn ARG_0 PRED_0 H_0
som pn ARG_0 PRED_0 ARG_0 SUB_0
bidrar vb ARG_0 PRED_0 ARG_0 FIN_0
att ie ARG_0 PRED_0 ARG_0 ARG_0
begränsa vb ARG_0 PRED_0 ARG_0 ARG_0 INF_0
lastbilarnas nn ARG_0 PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
insats nn ARG_0 PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
i pp ARG_0 PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 REL_0
den al ARG_0 PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
totala av ARG_0 PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
varutrafiken nn ARG_0 PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 82

Ett par aktuella händelser på konsthantverksfronten är värda att uppmärksammas.

Ett al SUB_0
par nn SUB_0 H_0
aktuella av SUB_0 ARG_0
händelser nn SUB_0 ARG_0 H_0
pp SUB_0 ARG_0 ARG_0
konsthantverksfronten nn SUB_0 ARG_0 ARG_0 H_0
är vb FIN_0
värda av PRED_0 H_0
att ie PRED_0 ARG_0
uppmärksammas vb PRED_0 ARG_0 INF_0

Mening 83

I Finland har Utrikeshandelsförbundet (Ulkomaankauppaliitto) med Konstflitföreningen som sakkunnig rådgivare i dagarna utgivit en tidskrift Designed in Finland som är så mycket mer välkommen som man i vårt östra grannland hittills saknat en publikation på konstindustrins och konsthantverkets område , trots att Finland just här haft sina mest betydande internationella framgångar!.

I pp ADV_1
Finland pm ADV_1 H_0
har vb FIN_0
Utrikeshandelsförbundet pm SUB_0 H_0
(Ulkomaankauppaliitto) pm SUB_0 EXT_0
med pp SUB_0 ARG_0
Konstflitföreningen pm SUB_0 ARG_0 H_0
som pn SUB_0 ARG_0 ARG_0
sakkunnig av SUB_0 ARG_0 ARG_0
rådgivare nn SUB_0 ARG_0 ARG_0 H_0
i pp ADV_2
dagarna nn ADV_2 H_0
utgivit vb HUV_0
en al ARG_0
tidskrift nn ARG_0
Designed ntf ARG_0 H_0
in ab ARG_0 H_0
Finland pm ARG_0 H_0
som pn ARG_0 ARG_0 SUB_0
är vb ARG_0 ARG_0 FIN_0
ab ARG_0 ARG_0 PRED_0 DET_0 H_0
mycket ab ARG_0 ARG_0 PRED_0 DET_0 DET_0
mer ab ARG_0 ARG_0 PRED_0 DET_0 DET_0 H_0
välkommen av ARG_0 ARG_0 PRED_0 H_0
som pn ARG_0 ARG_0 PRED_0 DET_0 ARG_0
man pn ARG_0 ARG_0 PRED_0 DET_0 ARG_0 SUB_0
i pp ARG_0 ARG_0 PRED_0 DET_0 ARG_0 ADV_1
vårt pn ARG_0 ARG_0 PRED_0 DET_0 ARG_0 ADV_1
östra pn ARG_0 ARG_0 PRED_0 DET_0 ARG_0 ADV_1
grannland nn ARG_0 ARG_0 PRED_0 DET_0 ARG_0 ADV_1 H_0
hittills ab ARG_0 ARG_0 PRED_0 DET_0 ARG_0 ADV_2
saknat vb ARG_0 ARG_0 PRED_0 DET_0 ARG_0 HUV_0
en al ARG_0 ARG_0 PRED_0 DET_0 ARG_0 ARG_0
publikation nn ARG_0 ARG_0 PRED_0 DET_0 ARG_0 ARG_0 H_0
pp ARG_0 ARG_0 PRED_0 DET_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
konstindustrins nn ARG_0 ARG_0 PRED_0 DET_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 DET_0 H_1
och kn ARG_0 ARG_0 PRED_0 DET_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 DET_0 CON_0
konsthantverkets nn ARG_0 ARG_0 PRED_0 DET_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 DET_0 H_2
område nn ARG_0 ARG_0 PRED_0 DET_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
, sym ARG_0 ARG_0 PRED_0 DET_0 ARG_0 ARG_0
trots pp ARG_0 ARG_0 PRED_0 DET_0 ARG_0 ADV_3
att ie ARG_0 ARG_0 PRED_0 DET_0 ARG_0 ADV_3
Finland pm ARG_0 ARG_0 PRED_0 DET_0 ARG_0 ADV_3 SUB_0
just ab ARG_0 ARG_0 PRED_0 DET_0 ARG_0 ADV_3 ADV_1
här ab ARG_0 ARG_0 PRED_0 DET_0 ARG_0 ADV_3 ADV_2
haft vb ARG_0 ARG_0 PRED_0 DET_0 ARG_0 ADV_3 HUV_0
sina pn ARG_0 ARG_0 PRED_0 DET_0 ARG_0 ADV_3 ARG_0
mest ab ARG_0 ARG_0 PRED_0 DET_0 ARG_0 ADV_3 ARG_0 DET_0
betydande vb ARG_0 ARG_0 PRED_0 DET_0 ARG_0 ADV_3 ARG_0 DET_0 H_0
internationella av ARG_0 ARG_0 PRED_0 DET_0 ARG_0 ADV_3 ARG_0
framgångar! nn ARG_0 ARG_0 PRED_0 DET_0 ARG_0 ADV_3 ARG_0 H_0

Mening 84

Designed in Finland synes vara en årspublikation och dess första nummer bär årtalet 1965.

Designed ntf SUB_0 H_0
in ab SUB_0 ARG_0
Finland pm SUB_0 ARG_0 H_0
synes vb FIN_0
vara vb INF_0
en al PRED_0
årspublikation nn PRED_0 H_0
och kn CON_0
dess pn SUB_0
första nl SUB_0
nummer nn SUB_0 H_0
bär vb FIN_0
årtalet nn ARG_0 H_0
1965 nl ARG_0 ARG_0

Mening 85

Redaktionskommittén består av Konstflitföreningens direktör H O Gummerus , Lennart Henrikson och Hannes Turpeinen.

Redaktionskommittén nn SUB_0
består vb FIN_0
av pp ARG_0
Konstflitföreningens pm ARG_0
direktör nn ARG_0
H an ARG_0 H_1
O an ARG_0 H_1
Gummerus pm ARG_0 H_1
, sym ARG_0 CON_0
Lennart pm ARG_0 H_2
Henrikson pm ARG_0 H_2
och kn ARG_0 CON_0
Hannes pm ARG_0 H_3
Turpeinen pm ARG_0 H_3

Mening 86

Redaktör är Bror Sjöman och den mycket vårdade lay-outen är signerad Juhani Pallasmaa.

Redaktör nn PRED_0
är vb FIN_0
Bror pm SUB_0 H_0
Sjöman pm SUB_0 H_0
och kn CON_0
den al SUB_0
mycket ab SUB_0
vårdade vb SUB_0
lay-outen nn SUB_0 H_0
är vb FIN_0
signerad vb PRED_0 H_0
Juhani pm PRED_0 ARG_0 H_0
Pallasmaa pm PRED_0 ARG_0 H_0

Mening 87

I en inledande artikel redogör Konstflitföreningens ordförande arkitekt Jonas Cedercreutz för tradition och nyskapande i finländsk formgivning , medan tidskriftens huvudinnehåll behandlar inredning av offentliga byggnader med en sammanfattande text av möbelarkitekten Ilmari Tapiovaara.

I pp ADV_1
en al ADV_1
inledande vb ADV_1
artikel nn ADV_1 H_0
redogör vb FIN_0
Konstflitföreningens pm SUB_0 DET_0
ordförande nn SUB_0 DET_0 H_0
arkitekt nn SUB_0
Jonas pm SUB_0 H_0
Cedercreutz pm SUB_0 H_0
för pp ARG_0
tradition nn ARG_0 H_0 H_1
och kn ARG_0 H_0 CON_0
nyskapande nn ARG_0 H_0 H_2
i pp ARG_0 ARG_0
finländsk av ARG_0 ARG_0
formgivning nn ARG_0 ARG_0 H_0
, sym ARG_0
medan kn ADV_2 ADV_0
tidskriftens nn ADV_2 SUB_0
huvudinnehåll nn ADV_2 SUB_0 H_0
behandlar vb ADV_2 FIN_0
inredning nn ADV_2 ARG_1 H_0
av pp ADV_2 ARG_1 ARG_0
offentliga av ADV_2 ARG_1 ARG_0
byggnader nn ADV_2 ARG_1 ARG_0 H_0
med pp ADV_2 ARG_2
en al ADV_2 ARG_2
sammanfattande vb ADV_2 ARG_2
text nn ADV_2 ARG_2 H_0
av pp ADV_2 ARG_2 ARG_0
möbelarkitekten nn ADV_2 ARG_2 ARG_0
Ilmari pm ADV_2 ARG_2 ARG_0 H_0
Tapiovaara pm ADV_2 ARG_2 ARG_0 H_0

Mening 88

Diana C Tullberg presenterar äldre finländsk glaskonst och Eero-Ilkka Jokela de senaste textilnyheterna.

Diana pm SUB_0 H_0
C an SUB_0 H_0
Tullberg pm SUB_0 H_0
presenterar vb FIN_0
äldre av ARG_0
finländsk av ARG_0
glaskonst nn ARG_0 H_0
och kn CON_0
Eero-Ilkka nt SUB_0 H_0
Jokela pm SUB_0 H_0
de al ARG_0
senaste av ARG_0
textilnyheterna nn ARG_0 H_0

Mening 89

Om Arabias dekorativa keramik av Birger Kaipiainen och Rut Bryk skriver Annikki Toikka-Karvonen och för Finlands avdelning på Triennalen i Milano 1964 redogör Pekka Suhonen.

Om pp ARG_0
Arabias pm ARG_0
dekorativa av ARG_0
keramik nn ARG_0 H_0
av pp ARG_0 ARG_0
Birger pm ARG_0 ARG_0 H_1
Kaipiainen pm ARG_0 ARG_0 H_1
och kn ARG_0 ARG_0 CON_0
Rut pm ARG_0 ARG_0 H_2
Bryk pm ARG_0 ARG_0 H_2
skriver vb FIN_0
Annikki pm SUB_0 H_0
Toikka-Karvonen pm SUB_0 H_0
och kn CON_0
för pp ARG_0
Finlands pm ARG_0
avdelning nn ARG_0 H_0
pp ARG_0 ARG_0
Triennalen nn ARG_0 ARG_0 H_0
i pp ARG_0 ARG_0 ARG_0
Milano pm ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
1964 nl ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
redogör vb FIN_0
Pekka pm SUB_0 H_0
Suhonen pm SUB_0 H_0

Mening 90

Benedict Zilliacus framför några synpunkter på Timo Sarpanevas nya glas från Iittala glasbruk och på Tapio Wirkkalas fina formgivning av en slidkniv för Hackman & Co.

Benedict pm SUB_0 H_0
Zilliacus pm SUB_0 H_0
framför vb FIN_0
några pn ARG_0
synpunkter nn ARG_0 H_0
pp ARG_0 ARG_1
Timo pm ARG_0 ARG_1
Sarpanevas pm ARG_0 ARG_1
nya av ARG_0 ARG_1
glas nn ARG_0 ARG_1 H_0
från pp ARG_0 ARG_1 ARG_0
Iittala pm ARG_0 ARG_1 ARG_0
glasbruk nn ARG_0 ARG_1 ARG_0 H_0
och kn ARG_0 CON_0
pp ARG_0 ARG_2
Tapio pm ARG_0 ARG_2
Wirkkalas pm ARG_0 ARG_2
fina av ARG_0 ARG_2
formgivning nn ARG_0 ARG_2 H_0
av pp ARG_0 ARG_2 ARG_0
en al ARG_0 ARG_2 ARG_0
slidkniv nn ARG_0 ARG_2 ARG_0 H_0
för pp ARG_0 ARG_2 ARG_0 ARG_0
Hackman pm ARG_0 ARG_2 ARG_0 ARG_0 H_0
& sym ARG_0 ARG_2 ARG_0 ARG_0 H_0
Co an ARG_0 ARG_2 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 91

Slutligen presenterar Ulf Hård af Segerstad Finska Ångfartygs Aktiebolagets nya flaggskepp Ilmatar med sina många förnämliga inredningsfinesser och konsthantverkliga topprestationer.

Slutligen ab ADV_0
presenterar vb FIN_0
Ulf pm SUB_0 H_0
Hård pm SUB_0 H_0
af pp SUB_0 H_0
Segerstad pm SUB_0 H_0
Finska av ARG_0
Ångfartygs nn ARG_0
Aktiebolagets nn ARG_0
nya av ARG_0
flaggskepp nn ARG_0
Ilmatar pm ARG_0 H_0
med pp ARG_0 ARG_0
sina pn ARG_0 ARG_0
många pn ARG_0 ARG_0
förnämliga av ARG_0 ARG_0
inredningsfinesser nn ARG_0 ARG_0 H_1
och kn ARG_0 ARG_0 CON_0
konsthantverkliga av ARG_0 ARG_0
topprestationer nn ARG_0 ARG_0 H_2

Mening 92

Numret är väl illustrerat och i detta fall ger även annonserna ett värdefullt bidrag.

Numret nn SUB_0
är vb FIN_0
väl ab PRED_0
illustrerat vb PRED_0 H_0
och kn CON_0
i pp ADV_1
detta pn ADV_1
fall nn ADV_1 H_0
ger vb FIN_0
även ab ADV_2
annonserna nn SUB_0
ett al ARG_0
värdefullt av ARG_0
bidrag nn ARG_0 H_0

Mening 93

Designed in Finland utges i ca tolvtusen exemplar varav en betydande del distribueras av Finlands Utrikeshandelsförbund , S Esplanadgatan 18 , Helsingfors.

Designed ntf SUB_0 H_0 H_0
in ab SUB_0 H_0 ARG_0
Finland pm SUB_0 H_0 ARG_0 H_0
utges vb FIN_0
i pp ARG_0
ca an ARG_0 DET_0
tolvtusen nl ARG_0 DET_0 H_0
exemplar nn ARG_0 H_0
varav ab ARG_0 ARG_0
en al ARG_0 ARG_0 SUB_0
betydande vb ARG_0 ARG_0 SUB_0
del nn ARG_0 ARG_0 SUB_0 H_0
distribueras vb ARG_0 ARG_0 FIN_0
av pp ARG_0 ARG_0 ARG_0
Finlands pm ARG_0 ARG_0 ARG_0
Utrikeshandelsförbund nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
, sym ARG_0 ARG_0 ARG_0
S pm ARG_0 ARG_0 ARG_0 EXT_0
Esplanadgatan pm ARG_0 ARG_0 ARG_0 EXT_0 H_1
18 nl ARG_0 ARG_0 ARG_0 EXT_0 ARG_0
, sym ARG_0 ARG_0 ARG_0 EXT_0 CON_0
Helsingfors pm ARG_0 ARG_0 ARG_0 EXT_0 H_2

Mening 94

Avsikten med expositionen är att ställa vissa framstående internationellt kända formgivares arbeten inom smyckekonsten i relation till strävandena på andra konstområden.

Avsikten nn PRED_0 H_0
med pp PRED_0 ARG_0
expositionen nn PRED_0 ARG_0 H_0
är vb FIN_0
att ie SUB_0
ställa vb SUB_0 INF_0
vissa av SUB_0 ARG_1
framstående vb SUB_0 ARG_1
internationellt ab SUB_0 ARG_1 DET_0
kända av SUB_0 ARG_1 DET_0 H_0
formgivares nn SUB_0 ARG_1
arbeten nn SUB_0 ARG_1 H_0
inom pp SUB_0 ARG_1 ARG_0
smyckekonsten nn SUB_0 ARG_1 ARG_0 H_0
i pp SUB_0 ARG_2
relation nn SUB_0 ARG_2 H_0
till pp SUB_0 ARG_2 ARG_0
strävandena nn SUB_0 ARG_2 ARG_0 H_0
pp SUB_0 ARG_2 ARG_0 ARG_0
andra pn SUB_0 ARG_2 ARG_0 ARG_0
konstområden nn SUB_0 ARG_2 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 95

Jämförelser kan också göras med museets egna rika samlingar av historiskt och modernt konsthantverk.

Jämförelser nn SUB_0
kan vb FIN_0
också ab ADV_0
göras vb INF_0
med pp ARG_0
museets nn ARG_0
egna av ARG_0
rika av ARG_0
samlingar nn ARG_0 H_0
av pp ARG_0 ARG_0
historiskt ab ARG_0 ARG_0 DET_0 H_1
och kn ARG_0 ARG_0 DET_0 CON_0
modernt av ARG_0 ARG_0 DET_0 H_2
konsthantverk nn ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 96

Vid urvalet av utställningens över tvåhundra arbeten har man också försökt få med sådana till vilka skisserna gjorts av framstående målare och skulptörer.

Vid pp ADV_1
urvalet nn ADV_1 H_0
av pp ADV_1 ARG_0
utställningens nn ADV_1 ARG_0
över pp ADV_1 ARG_0 DET_0
tvåhundra nl ADV_1 ARG_0 DET_0 H_0
arbeten nn ADV_1 ARG_0 H_0
har vb FIN_0
man pn SUB_0
också ab ADV_2
försökt vb HUV_0
vb ARG_0 INF_0
med pp ARG_0 PART_0
sådana pn ARG_0 ARG_0 H_0
till pp ARG_0 ARG_0 ARG_0 SUB_0 ARG_0
vilka pn ARG_0 ARG_0 ARG_0 SUB_0 ARG_0 H_0
skisserna nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 SUB_0 H_0
gjorts vb ARG_0 ARG_0 ARG_0 HUV_0
av pp ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
framstående vb ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
målare nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_1
och kn ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 CON_0
skulptörer nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_2

Mening 97

Hit hör bl a Hans Arp , Georges Braque , Andrew Grima , Roger King , Jean Lurc!at och E R Nele.

Hit ab ADV_0
hör vb FIN_0
bl an SUB_0
a an SUB_0
Hans pm SUB_0 H_1
Arp pm SUB_0 H_1
, sym SUB_0 H_1
Georges pm SUB_0 H_2
Braque pm SUB_0 H_2
, sym SUB_0 CON_0
Andrew pm SUB_0 H_3
Grima pm SUB_0 H_3
, sym SUB_0 CON_0
Roger pm SUB_0 H_4
King pm SUB_0 H_4
, sym SUB_0 CON_0
Jean pm SUB_0 H_5
Lurc!at nt SUB_0 H_5
och kn SUB_0 CON_0
E an SUB_0 H_5
R an SUB_0 H_5
Nele pm SUB_0 H_5

Mening 98

En del av de deltagande skulptörerna har också själva utfört sina smycken såsom de franska konstnärerna Jean Filhos , Claude Mercier och Alicia Penalba , engelsmannen Nevin Holmes och de italienska bröderna Arnoldo och Gio Pomodoro.

En al SUB_0
del nn SUB_0 H_0
av pp SUB_0 ARG_0
de al SUB_0 ARG_0
deltagande nn SUB_0 ARG_0
skulptörerna nn SUB_0 ARG_0 H_0
har vb FIN_0
också ab ADV_0
själva av ARG_1
utfört vb HUV_0
sina pn ARG_2
smycken nn ARG_2 H_0
såsom kn SUB_0 ARG_0 ARG_0
de al SUB_0 ARG_0 ARG_0
franska av SUB_0 ARG_0 ARG_0
konstnärerna nn SUB_0 ARG_0 ARG_0
Jean pm SUB_0 ARG_0 ARG_0 H_1 H_1
Filhos pm SUB_0 ARG_0 ARG_0 H_1 H_1
, sym SUB_0 ARG_0 ARG_0 H_1 CON_0
Claude pm SUB_0 ARG_0 ARG_0 H_1 H_2
Mercier pm SUB_0 ARG_0 ARG_0 H_1 H_2
och kn SUB_0 ARG_0 ARG_0 H_1 CON_0
Alicia pm SUB_0 ARG_0 ARG_0 H_1 H_3
Penalba pm SUB_0 ARG_0 ARG_0 H_0 H_3
, sym SUB_0 ARG_0 ARG_0 CON_0
engelsmannen nn SUB_0 ARG_0 ARG_0
Nevin pm SUB_0 ARG_0 ARG_0 H_2
Holmes pm SUB_0 ARG_0 ARG_0 H_2
och kn SUB_0 ARG_0 ARG_0 CON_0
de al SUB_0 ARG_0 ARG_0
italienska av SUB_0 ARG_0 ARG_0
bröderna nn ARG_2 ARG_0 ARG_0
Arnoldo pm SUB_0 ARG_0 ARG_0 H_3 H_1
och kn SUB_0 ARG_0 ARG_0 H_3 CON_0
Gio pm SUB_0 ARG_0 ARG_0 H_3 H_2
Pomodoro pm SUB_0 ARG_0 ARG_0 H_3 H_2

Mening 99

Gruppen av aktiva guld- och silversmeder är faktiskt i minoritet på denna utställning och det är en heder att också en svensk kommit med : ädelsmeden Sigurd Persson.

Gruppen nn SUB_0 H_0
av pp SUB_0 ARG_0
aktiva av SUB_0 ARG_0
guld- nt SUB_0 ARG_0 H_0 H_1
och kn SUB_0 ARG_0 H_0 CON_0
silversmeder nn SUB_0 ARG_0 H_0 H_2
är vb FIN_0
faktiskt ab ADV_1
i pp ARG_1
minoritet nn ARG_1 H_0
pp ADV_2
denna pn ADV_2
utställning nn ADV_2 H_0
och kn CON_0
det pn SUB_0 H_0
är vb FIN_0
en al PRED_0
heder nn PRED_0 H_0
att ie SUB_0 ARG_0
också ab SUB_0 ARG_0 ADV_0
en al SUB_0 ARG_0 SUB_0
svensk av SUB_0 ARG_0 SUB_0 H_0
kommit vb SUB_0 ARG_0 HUV_0
med pp SUB_0 ARG_0 PART_0
: sym SUB_0 ARG_0 SUB_0 EXT_0
ädelsmeden nn SUB_0 ARG_0 SUB_0 EXT_0
Sigurd pm SUB_0 ARG_0 SUB_0 EXT_0 H_0
Persson pm SUB_0 ARG_0 SUB_0 EXT_0 H_0

Mening 100

F ö finner vi här en amerikan , två schweizare , två tyskar och fyra engelsmän.

F an ADV_1
ö nn ADV_1
finner vb FIN_0
vi pn SUB_0
här ab ADV_2
en al ARG_0
amerikan nn ARG_0 H_1
, sym ARG_0 CON_0
två nl ARG_0
schweizare nn ARG_0 H_2
, sym ARG_0 CON_0
två nl ARG_0
tyskar nn ARG_0 H_3
och kn ARG_0 CON_0
fyra nl ARG_0
engelsmän nn ARG_0 H_4

Mening 101

Utställningens vackr katalog , vars tillkomst möjliggjorts av museets vänner och bidragsgivare har utsänts till olika länder.

Utställningens nn SUB_0
vackr nt SUB_0
katalog nn SUB_0 H_0
, sym SUB_0
vars pn SUB_0 ARG_0 SUB_0
tillkomst nn SUB_0 ARG_0 SUB_0 H_0
möjliggjorts vb SUB_0 ARG_0 HUV_0
av pp SUB_0 ARG_0 ARG_0
museets nn SUB_0 ARG_0 ARG_0
vänner nn SUB_0 ARG_0 ARG_0 H_1
och kn SUB_0 ARG_0 ARG_0 CON_0
bidragsgivare nn SUB_0 ARG_0 ARG_0 H_2
har vb FIN_0
utsänts vb HUV_0
till pp ARG_0
olika av ARG_0
länder nn ARG_0 H_0

Mening 102

Gryningen kom klockan 3 på morgonen 14 maj 1264 och England stod inför inbördeskrigets klimax.

Gryningen nn SUB_0
kom vb FIN_0
klockan nn ADV_0
3 nl ADV_0 H_0
pp ADV_0 ARG_0 REL_0
morgonen nn ADV_0 ARG_0 H_0
14 nl ADV_0 ARG_0 ARG_0
maj nn ADV_0 ARG_0 ARG_0 H_0
1264 nl ADV_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
och kn CON_0
England pm SUB_0
stod vb FIN_0
inför pp ARG_0 REL_0
inbördeskrigets nn ARG_0
klimax nn ARG_0 H_0

Mening 103

Kungen , som var den misslyckade Henrik III , sov ännu i klostret i Lewes , huvudstad i grevskapet Sussex , omgiven av sina soldater , kanske 7.000 man.

Kungen nn SUB_0 H_0
, sym SUB_0 ,_0
som pn SUB_0 ARG_0 SUB_0
var vb SUB_0 ARG_0 FIN_0
den al SUB_0 ARG_0 PRED_0
misslyckade vb SUB_0 ARG_0 PRED_0
Henrik pm SUB_0 ARG_0 PRED_0 H_0
III nl SUB_0 ARG_0 PRED_0 H_0
, sym SUB_0
sov vb FIN_0
ännu ab ADV_1
i pp ADV_2 REL_0
klostret nn ADV_2 H_0
i pp ADV_2 ARG_0 REL_0
Lewes pm ADV_2 ARG_0 H_0
, sym ADV_2 ARG_0 ,_0
huvudstad nn ADV_2 ARG_0 ARG_0 H_0
i pp ADV_2 ARG_0 ARG_0 ARG_0 REL_0
grevskapet nn ADV_2 ARG_0 ARG_0 ARG_0
Sussex pm ADV_2 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
, sym ,_0 ARG_0
omgiven vb PRED_0 H_0
av pp PRED_0 ARG_0 REL_0
sina pn PRED_0 ARG_0
soldater nn PRED_0 ARG_0 H_0
, sym PRED_0 ARG_0 ,_0
kanske ab PRED_0 ARG_0 EXT_0 KVAL_0
7.000 nl PRED_0 ARG_0 EXT_0 H_0
man pn PRED_0 ARG_0 EXT_0 H_0 H_0

Mening 104

Han hade nyligen återkommit från Frankrike.

Han pn SUB_0
hade vb FIN_0
nyligen ab ADV_0
återkommit vb HUV_0
från pp ARG_0 REL_0
Frankrike pm ARG_0 H_0

Mening 105

I stadens fästning , vars normandiska torn ännu reser sig oanfrätt över den låga bebyggelsen i dalen , befann sig prins Edvard , kungens son och känd som Långskank.

I pp ARG_0 REL_0
stadens nn ARG_0
fästning nn ARG_0 H_0
, sym ARG_0 ,_0
vars pn ARG_0 ARG_0 SUB_0
normandiska av ARG_0 ARG_0 SUB_0
torn nn ARG_0 ARG_0 SUB_0 H_0
ännu ab ARG_0 ARG_0 ADV_1
reser vb ARG_0 ARG_0 FIN_0
sig pn ARG_0 ARG_0 ARG_0
oanfrätt av ARG_0 ARG_0 PRED_0
över pp ARG_0 ARG_0 ADV_2 REL_0
den al ARG_0 ARG_0 ADV_2
låga av ARG_0 ARG_0 ADV_2
bebyggelsen nn ARG_0 ARG_0 ADV_2 H_0
i pp ARG_0 ARG_0 ADV_2 ARG_0 REL_0
dalen nn ARG_0 ARG_0 ADV_2 ARG_0 H_0
, sym ARG_0 ,_0
befann vb FIN_0
sig pn KOMPL_0
prins nn SUB_0
Edvard pm SUB_0 H_0
, sym SUB_0 ,_0
kungens nn SUB_0 DES_0
son nn SUB_0 DES_0 H_1
och kn SUB_0 DES_0 CON_0
känd av SUB_0 DES_0 H_2
som kn SUB_0 DES_0 ARG_0 REL_0
Långskank pm SUB_0 DES_0 ARG_0 H_0

Mening 106

Edvard kommenderade 3.000 beridna riddare och soldater.

Edvard pm SUB_0
kommenderade vb FIN_0
3.000 nl ARG_0
beridna av ARG_0
riddare nn ARG_0 H_1
och kn ARG_0 CON_0
soldater nn ARG_0 H_2

Mening 107

Baronernas här , som leddes av Simon de Montfort , earl av Leicester , var lägrad i Fletching , en by halvannan mil från Lewes.

Baronernas nn SUB_0
här ab SUB_0 H_0
, sym SUB_0 ,_0
som pn SUB_0 ARG_0 SUB_0
leddes vb SUB_0 ARG_0 FIN_0
av pp SUB_0 ARG_0 ARG_0 REL_0
Simon pm SUB_0 ARG_0 ARG_0 H_0
de al SUB_0 ARG_0 ARG_0 H_0
Montfort pm SUB_0 ARG_0 ARG_0 H_0
, sym SUB_0 ARG_0 ARG_0 ,_0
earl nn SUB_0 ARG_0 ARG_0 DES_0 H_0
av pp SUB_0 ARG_0 ARG_0 DES_0 ARG_0 REL_0
Leicester pm SUB_0 ARG_0 ARG_0 DES_0 ARG_0 H_0
, sym SUB_0 ,_0
var vb FIN_0
lägrad vb PRED_0
i pp PRED_0 REL_0
Fletching pm PRED_0 H_0
, sym PRED_0 ,_0
en al PRED_0 EXT_0
by nn PRED_0 EXT_0 H_0
halvannan nl PRED_0 EXT_0 ARG_0 H_0
mil nn PRED_0 EXT_0 ARG_0 H_0 H_0
från pp PRED_0 EXT_0 ARG_0 ARG_0 REL_0
Lewes pm PRED_0 EXT_0 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 108

Den bestod av 5.000 man , därav 500 beridna , var och en försedd med vita kors på bröst och rygg.

Den pn SUB_0
bestod vb FIN_0
av pp ARG_0 REL_0
5.000 nl ARG_0 H_0
man pn ARG_0 H_0 H_0
, sym ARG_0
därav ab ARG_0 EXT_1 SUB_0
500 nl ARG_0 EXT_1 SUB_0 H_0
beridna av ARG_0 EXT_1 PRED_0
, sym ARG_0
var vb ARG_0 EXT_2 H_1
och kn ARG_0 EXT_2 CON_0
en pn ARG_0 EXT_2 H_2
försedd vb ARG_0 EXT_2 DES_0 H_0
med pp ARG_0 EXT_2 DES_0 ARG_0 REL_0
vita av ARG_0 EXT_2 DES_0 ARG_0
kors nn ARG_0 EXT_2 DES_0 ARG_0 H_0
pp ARG_0 EXT_2 DES_0 ARG_0 ARG_0
bröst nn ARG_0 EXT_2 DES_0 ARG_0 ARG_0 H_1
och kn ARG_0 EXT_2 DES_0 ARG_0 ARG_0 CON_0
rygg nn ARG_0 EXT_2 DES_0 ARG_0 ARG_0 H_2

Mening 109

Simon måste överraska de kungliga styrkorna och marschen började strax efter soluppgången.

Simon pm SUB_0
måste vb FIN_0
överraska vb INF_0
de al ARG_0
kungliga av ARG_0
styrkorna nn ARG_0 H_0
och kn CON_0
marschen nn SUB_0
började vb FIN_0
strax ab ADV_0 REL_0
efter pp ADV_0 REL_0 H_0
soluppgången nn ADV_0 H_0

Mening 110

Längs en urgammal stig sökte sig hären mot utgångspunkten för anfallet på en platå på en av de gröna åsarna norr om Lewes.

Längs pp ARG_1 REL_0
en al ARG_1
urgammal av ARG_1
stig nn ARG_1 H_0
sökte vb FIN_0
sig pn KOMPL_0
hären nn SUB_0
mot pp ARG_2 REL_0
utgångspunkten nn ARG_2 H_0
för pp ARG_2 ARG_1 REL_0
anfallet nn ARG_2 ARG_1 H_0
pp ARG_2 ARG_2 REL_0
en al ARG_2 ARG_2
platå nn ARG_2 ARG_2 H_0
pp ARG_2 ARG_2 ARG_0 REL_0
en pn ARG_2 ARG_2 ARG_0 H_0
av pp ARG_2 ARG_2 ARG_0 ARG_0 REL_0
de al ARG_2 ARG_2 ARG_0 ARG_0
gröna av ARG_2 ARG_2 ARG_0 ARG_0
åsarna nn ARG_2 ARG_2 ARG_0 ARG_0 H_0
norr ab ARG_2 ARG_2 ARG_0 ARG_0 ARG_0 REL_0
om pp ARG_2 ARG_2 ARG_0 ARG_0 ARG_0 REL_0 H_0
Lewes pm ARG_2 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 111

Kolonnen av fotfolk med lansar , bågar , slungor och armborst och ryttare med svärd och spikklubbor var nästan en mil lång.

Kolonnen nn SUB_0 H_0
av pp SUB_0 ARG_0 REL_0
fotfolk nn SUB_0 ARG_0 H_1
med pp SUB_0 ARG_0 ARG_0
lansar nn SUB_0 ARG_0 ARG_0 H_1
, sym SUB_0 ARG_0 ARG_0 CON_0
bågar nn SUB_0 ARG_0 ARG_0 H_2
, sym SUB_0 ARG_0 ARG_0 CON_0
slungor nn SUB_0 ARG_0 ARG_0 H_3
och kn SUB_0 ARG_0 ARG_0 CON_0
armborst nn SUB_0 ARG_0 ARG_0 H_4
och kn SUB_0 ARG_0 CON_0
ryttare nn SUB_0 ARG_0 H_2
med pp SUB_0 ARG_0 ARG_0 REL_0
svärd nn SUB_0 ARG_0 ARG_0 H_1
och kn SUB_0 ARG_0 ARG_0 CON_0
spikklubbor nn SUB_0 ARG_0 ARG_0 H_2
var vb FIN_0
nästan ab PRED_0
en al PRED_0 H_0
mil nn PRED_0 H_0 H_0
lång av PRED_0 ARG_0

Mening 112

Kanske tog marschen tre timmar , kanske behövde earl Simon ytterligare två för att gruppera styrkan.

Kanske ab ADV_0
tog vb FIN_0
marschen nn SUB_0
tre nl ARG_0
timmar nn ARG_0 H_0
, sym CON_0
kanske ab ADV_1
behövde vb FIN_0
earl nn SUB_0
Simon pm SUB_0 H_0
ytterligare ab ARG_0
två nl ARG_0 H_0
för pp ADV_2 REL_0
att ie ADV_2
gruppera vb ADV_2 INF_0
styrkan nn ADV_2 ARG_0

Mening 113

Vid niotiden kan han ha varit färdig.

Vid pp ADV_0 REL_0
niotiden nn ADV_0 H_0
kan vb FIN_0
han pn SUB_0
ha vb INF_0
varit vb HUV_0
färdig av PRED_0

Mening 114

Till vänster stod Londonavdelningen under Nicholas de Segrave , i mitten earlen av Gloucester (Gilbert de Clare) med sina män och till höger en avdelning under de Montforts söner Henrik och Guy.

Till pp ARG_0 REL_0
vänster nn ARG_0 H_0
stod vb FIN_0
Londonavdelningen nn SUB_0 H_0
under pp SUB_0 ARG_0 REL_0
Nicholas pm SUB_0 ARG_0 H_0
de al SUB_0 ARG_0 H_0
Segrave pm SUB_0 ARG_0 H_0
, sym CON_0
i pp ARG_0 REL_0
mitten nn ARG_0 H_0
earlen nn SUB_0 H_0
av pp SUB_0 ARG_1 REL_0
Gloucester pm SUB_0 ARG_1 H_0
(Gilbert pm SUB_0 EXT_0 H_0
de al SUB_0 EXT_0 H_0
Clare) pm SUB_0 EXT_0 H_0
med pp SUB_0 ARG_2 REL_0
sina pn SUB_0 ARG_2
män nn SUB_0 ARG_2 H_0
och kn CON_0
till pp ARG_0 REL_0
höger nn ARG_0 H_0
en al SUB_0
avdelning nn SUB_0 H_0
under pp SUB_0 ARG_0 REL_0
de al SUB_0 ARG_0 DES_0
Montforts pm SUB_0 ARG_0 DES_0
söner nn SUB_0 ARG_0 DES_0 H_0
Henrik pm SUB_0 ARG_0 H_1
och kn SUB_0 ARG_0 CON_0
Guy pm SUB_0 ARG_0 H_2

Mening 115

Själv kommenderade Simon en fjärde styrka , som hölls i reserv bakom de övriga , en genial taktisk nyhet i medeltida krigföring.

Själv av SUB_0
kommenderade vb FIN_0
Simon pm SUB_0 H_0
en al ARG_0
fjärde nl ARG_0
styrka nn ARG_0 H_0
, sym ARG_0 ,_0
som pn ARG_0 ARG_0 SUB_0
hölls vb ARG_0 ARG_0 FIN_0
i pp ARG_0 ARG_0 ARG_0 REL_0
reserv nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
bakom pp ARG_0 ARG_0 ADV_0 REL_0
de al ARG_0 ARG_0 ADV_0
övriga av ARG_0 ARG_0 ADV_0 H_0
, sym *
en al EXT_0
genial av EXT_0
taktisk av EXT_0
nyhet nn EXT_0 H_0
i pp EXT_0 ARG_0 REL_0
medeltida av EXT_0 ARG_0
krigföring nn EXT_0 ARG_0 H_0

Mening 116

Hären föll på knä och bad en sista bön före striden och många kastade sig med utbredda armar på marken , formande kors med sina kroppar.

Hären nn SUB_0
föll vb FIN_0
pp ARG_0 REL_0
knä nn ARG_0 H_0
och kn CON_0
bad vb FIN_0
en al ARG_0
sista av ARG_0
bön nn ARG_0 H_0
före pp ADV_0 REL_0
striden nn ADV_0 H_0
och kn CON_0
många pn SUB_0
kastade vb FIN_0
sig pn ARG_1
med pp ADV_1 REL_0
utbredda vb ADV_1
armar nn ADV_1 H_0
pp ARG_2 REL_0
marken nn ARG_2 H_0
, sym ,_0
formande vb ADV_2 HUV_0
kors nn ADV_2 ARG_0
med pp ADV_2 ADV_0 REL_0
sina pn ADV_2 ADV_0
kroppar nn ADV_2 ADV_0 H_0

Mening 117

Kungen var inte beredd på strid.

Kungen nn SUB_0
var vb FIN_0
inte ab ADV_0
beredd vb PRED_0 H_0
pp PRED_0 ARG_0 REL_0
strid nn PRED_0 ARG_0 H_0

Mening 118

Åsen , där Simon stod , var skymd från klostret.

Åsen nn SUB_0 H_0
, sym SUB_0 ,_0
där ab SUB_0 ARG_0 ARG_0
Simon pm SUB_0 ARG_0 SUB_0
stod vb SUB_0 ARG_0 FIN_0
, sym SUB_0 ,_0
var vb FIN_0
skymd vb PRED_0 H_0
från pp PRED_0 ARG_0 REL_0
klostret nn PRED_0 ARG_0 H_0

Mening 119

Även Edvard var överraskad , men han lyckades nå platån med sina ryttare ungefär samtidigt som Simon slutförde sina förberedelser.

Även ab SUB_0 KVAL_0
Edvard pm SUB_0 H_0
var vb FIN_0
överraskad vb PRED_0
, sym ,_0
men kn CON_0
han pn SUB_0
lyckades vb FIN_0
vb INF_0
platån nn ARG_1
med pp ARG_2 REL_0
sina pn ARG_2
ryttare nn ARG_2 H_0
ungefär ab ADV_0
samtidigt ab ADV_0 H_0
som pn ADV_0 ARG_0 ADV_0
Simon pm ADV_0 ARG_0 SUB_0
slutförde vb ADV_0 ARG_0 FIN_0
sina pn ADV_0 ARG_0 ARG_0
förberedelser nn ADV_0 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 120

Han rev upp flanken och drev soldaterna , som utsattes för ett fruktansvärt blodbad , framför sig bort från slagfältet.

Han pn SUB_0
rev vb FIN_0
upp ab PART_0
flanken nn ARG_0
och kn CON_0
drev vb FIN_0
soldaterna nn ARG_1 H_0
, sym ARG_1 ,_0
som pn ARG_1 ARG_0 SUB_0
utsattes vb ARG_1 ARG_0 FIN_0
för pp ARG_1 ARG_0 ARG_0 REL_0
ett al ARG_1 ARG_0 ARG_0
fruktansvärt av ARG_1 ARG_0 ARG_0
blodbad nn ARG_1 ARG_0 ARG_0 H_0
, sym ARG_1 ,_0
framför pp ARG_2 REL_0
sig pn ARG_2 H_0
bort ab ARG_3 REL_0
från pp ARG_3 REL_0 H_0
slagfältet nn ARG_3 H_0

Mening 121

Edvards ryttare förföljde de flyende ut över bygden och anfallet pågick fortfarande när kungen beordrade sina styrkor mot vad som var kvar av baronhären.

Edvards pm SUB_0
ryttare nn SUB_0 H_0
förföljde vb FIN_0
de al ARG_1
flyende vb ARG_1 H_0
ut ab ARG_2 REL_0
över pp ARG_2 REL_0 H_0
bygden nn ARG_2 H_0
och kn CON_0
anfallet nn SUB_0
pågick vb FIN_0
fortfarande ab ADV_1
när kn ADV_2 REL_0
kungen nn ADV_2 SUB_0
beordrade vb ADV_2 FIN_0
sina pn ADV_2 ARG_1
styrkor nn ADV_2 ARG_1 H_0
mot pp ADV_2 ARG_2 REL_0
vad pn ADV_2 ARG_2 H_0
som pn ADV_2 ARG_2 ARG_0 SUB_0 H_0
var vb ADV_2 ARG_2 ARG_0 FIN_0
kvar ab ADV_2 ARG_2 ARG_0 PRED_0
av pp ADV_2 ARG_2 ARG_0 SUB_0 ARG_0 REL_0
baronhären nn ADV_2 ARG_2 ARG_0 SUB_0 ARG_0 H_0

Mening 122

Kungen kommenderade en avdelning , hans bror prins Rikard den andra.

Kungen nn SUB_0
kommenderade vb FIN_0
en al ARG_0
avdelning nn ARG_0 H_0
, sym CON_0
hans pn SUB_0 DES_0
bror nn SUB_0 DES_0 H_0
prins nn SUB_0
Rikard pm SUB_0 H_0
den al ARG_0
andra pn ARG_0 H_0

Mening 123

Rikard möttes av en skur av pilar och sten , kungen blev isolerad med sina män , Simon kastade in sin reserv.

Rikard pm SUB_0
möttes vb FIN_0
av pp ARG_0 REL_0
en al ARG_0
skur nn ARG_0 H_0
av pp ARG_0 ARG_0 REL_0
pilar vb ARG_0 ARG_0 H_1
och kn ARG_0 ARG_0 CON_0
sten nn ARG_0 ARG_0 H_2
, sym CON_0
kungen nn SUB_0 H_0
blev vb FIN_0
isolerad vb PRED_0
med pp SUB_0 ARG_0 REL_0
sina pn SUB_0 ARG_0
män nn SUB_0 ARG_0 H_0
, sym CON_0
Simon pm SUB_0
kastade vb FIN_0
in ab PART_0
sin pn ARG_0
reserv nn ARG_0 H_0

Mening 124

Kungen sårades.

Kungen nn SUB_0
sårades vb FIN_0

Mening 125

Två hästar stupade under honom och han flydde tillbaka till klostret.

Två nl SUB_0
hästar nn SUB_0 H_0
stupade vb FIN_0
under pp ADV_0 REL_0
honom pn ADV_0 H_0
och kn CON_0
han pn SUB_0
flydde vb FIN_0
tillbaka ab ARG_0 REL_0
till pp ARG_0 REL_0 H_0
klostret nn ARG_0 H_0

Mening 126

Rikard barrikaderade sig i en kvarn , men striden var över.

Rikard pm SUB_0
barrikaderade vb FIN_0
sig pn ARG_1
i pp ARG_2 REL_0
en al ARG_2
kvarn nn ARG_2 H_0
, sym ,_0
men kn CON_0
striden nn SUB_0
var vb FIN_0
över pp PRED_0

Mening 127

Edvard som hade återsamlat sina beridna styrkor någon gång efter middagstid , återvände till fästningen medan Simon drog in i Lewes , där blodbadet fortsatte.

Edvard pm SUB_0 H_0
som pn SUB_0 ARG_0 SUB_0
hade vb SUB_0 ARG_0 FIN_0
återsamlat vb SUB_0 ARG_0 HUV_0
sina pn SUB_0 ARG_0 ARG_0
beridna av SUB_0 ARG_0 ARG_0
styrkor nn SUB_0 ARG_0 ARG_0 H_0
någon pn SUB_0 ARG_0 ADV_0
gång nn SUB_0 ARG_0 ADV_0 H_0
efter pp SUB_0 ARG_0 ADV_0 ARG_0 REL_0
middagstid nn SUB_0 ARG_0 ADV_0 ARG_0 H_0
, sym SUB_0 ,_0
återvände vb FIN_0
till pp ARG_0 REL_0
fästningen nn ARG_0 H_0
medan kn ADV_0 REL_0
Simon pm ADV_0 SUB_0
drog vb ADV_0 FIN_0
in ab ADV_0 ARG_0 REL_0
i pp ADV_0 ARG_0 REL_0 H_0
Lewes pm ADV_0 ARG_0 H_0
, sym ADV_0 ARG_0 ,_0
där ab ADV_0 ARG_0 ARG_0 ADV_0
blodbadet nn ADV_0 ARG_0 ARG_0 SUB_0
fortsatte vb ADV_0 ARG_0 ARG_0 FIN_0

Mening 128

Gatorna var fyllda av sårade och döda.

Gatorna nn SUB_0
var vb FIN_0
fyllda vb PRED_0 H_0
av pp PRED_0 ARG_0 REL_0
sårade vb PRED_0 ARG_0 H_1
och kn PRED_0 ARG_0 CON_0
döda av PRED_0 ARG_0 H_2

Mening 129

Eldpilar från fästningen brände ned ett stort antal hus , men när Edvard beredde sig för ett sista desperat motanfall nåddes han av Simons erbjudande om vapenvila och förhandlingar.

Eldpilar nn SUB_0 H_0
från pp SUB_0 ARG_0 REL_0
fästningen nn SUB_0 ARG_0 H_0
brände vb FIN_0
ned ab PART_0
ett al ARG_0
stort av ARG_0
antal nn ARG_0 H_0
hus nn ARG_0 ARG_0
, sym ,_0
men kn CON_0
när kn ADV_0 REL_0
Edvard pm ADV_0 SUB_0
beredde vb ADV_0 FIN_0
sig pn ADV_0 ARG_1
för pp ADV_0 ARG_2 REL_0
ett al ADV_0 ARG_2
sista av ADV_0 ARG_2
desperat av ADV_0 ARG_2
motanfall nn ADV_0 ARG_2 H_0
nåddes vb FIN_0
han pn SUB_0
av pp ARG_0 REL_0
Simons pm ARG_0
erbjudande nn ARG_0 H_0
om pp ARG_0 ARG_0 REL_0
vapenvila nn ARG_0 ARG_0 H_1
och kn ARG_0 ARG_0 CON_0
förhandlingar nn ARG_0 ARG_0 H_2

Mening 130

Dagen därpå undertecknades i klostret ett fördrag , som i praktiken gjorde Simon de Montfort till Englands envåldshärskare och prinsarna till Simons fångar.

Dagen nn ADV_1 H_0
därpå ab ADV_1 ARG_0
undertecknades vb FIN_0
i pp ADV_2 REL_0
klostret nn ADV_2 H_0
ett al SUB_0
fördrag nn SUB_0 H_0
, sym SUB_0 ,_0
som pn SUB_0 ARG_0 SUB_0
i pp SUB_0 ARG_0 ADV_0 REL_0
praktiken nn SUB_0 ARG_0 ADV_0 H_0
gjorde vb SUB_0 ARG_0 FIN_0
Simon pm SUB_0 ARG_0 ARG_1 SUB_0 H_0
de al SUB_0 ARG_0 ARG_1 SUB_0 H_0
Montfort pm SUB_0 ARG_0 ARG_1 SUB_0 H_0
till pp SUB_0 ARG_0 ARG_2 REL_0
Englands pm SUB_0 ARG_0 ARG_2 PRED_0
envåldshärskare nn SUB_0 ARG_0 ARG_2 PRED_0 H_0
och kn SUB_0 ARG_0 CON_0
prinsarna nn SUB_0 ARG_0 ARG_1 SUB_0
till pp SUB_0 ARG_0 ARG_2 REL_0
Simons pm SUB_0 ARG_0 ARG_2 PRED_0
fångar nn SUB_0 ARG_0 ARG_2 PRED_0 H_0

Mening 131

De Montforts avsikt hade varit att bryta kungens vägran att ta råd och tvinga honom till samarbete.

De al PRED_0
Montforts pm PRED_0
avsikt nn PRED_0 H_0
hade vb FIN_0
varit vb HUV_0
att ie SUB_0
bryta vb SUB_0 INF_0
kungens nn SUB_0 ARG_0
vägran nn SUB_0 ARG_0 H_0
att ie SUB_0 ARG_0 ARG_0
ta vb SUB_0 ARG_0 ARG_0 INF_0
råd nn SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
och kn SUB_0 CON_0
tvinga vb SUB_0 INF_0
honom pn SUB_0 ARG_1
till pp SUB_0 ARG_2 REL_0
samarbete nn SUB_0 ARG_2 H_0

Mening 132

Fördraget följdes 1265 av ett rådsmöte , som var det första i Englands historia till vilket borgare kallades : två från var och en av rikets städer.

Fördraget nn SUB_0
följdes vb FIN_0
1265 nl ADV_0
av pp ARG_0 REL_0
ett al ARG_0
rådsmöte nn ARG_0 H_0
, sym ARG_0 ,_0
som pn ARG_0 ARG_0 SUB_0
var vb ARG_0 ARG_0 FIN_0
det pn ARG_0 ARG_0 PRED_0
första nl ARG_0 ARG_0 PRED_0 H_0
i pp ARG_0 ARG_0 PRED_0 ARG_1 REL_0
Englands pm ARG_0 ARG_0 PRED_0 ARG_1
historia nn ARG_0 ARG_0 PRED_0 ARG_1 H_0
till pp ARG_0 ARG_0 PRED_0 ARG_2 ARG_0 REL_0
vilket pn ARG_0 ARG_0 PRED_0 ARG_2 ARG_0 H_0
borgare nn ARG_0 ARG_0 PRED_0 ARG_2 SUB_0 H_0
kallades vb ARG_0 ARG_0 PRED_0 ARG_2 FIN_0
: sym ARG_0 ARG_0 PRED_0 ARG_2 SUB_0 EXT_0
två nl ARG_0 ARG_0 PRED_0 ARG_2 SUB_0 EXT_0 H_0
från pp ARG_0 ARG_0 PRED_0 ARG_2 SUB_0 EXT_0 ARG_0 REL_0
var vb ARG_0 ARG_0 PRED_0 ARG_2 SUB_0 EXT_0 ARG_0 H_0 H_1
och kn ARG_0 ARG_0 PRED_0 ARG_2 SUB_0 EXT_0 ARG_0 H_0 CON_0
en pn ARG_0 ARG_0 PRED_0 ARG_2 SUB_0 EXT_0 ARG_0 H_0 H_2
av pp ARG_0 ARG_0 PRED_0 ARG_2 SUB_0 EXT_0 ARG_0 ARG_0 REL_0
rikets nn ARG_0 ARG_0 PRED_0 ARG_2 SUB_0 EXT_0 ARG_0 ARG_0
städer nn ARG_0 ARG_0 PRED_0 ARG_2 SUB_0 EXT_0 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 133

De Montfort har gått till historien som den som utfärdade dessa kallelser.

De al SUB_0 H_0
Montfort pm SUB_0 H_0
har vb FIN_0
gått vb HUV_0
till pp ARG_1 REL_0
historien nn ARG_1 H_0
som kn ARG_2 REL_0
den pn ARG_2 H_0
som pn ARG_2 ARG_0 SUB_0
utfärdade vb ARG_2 ARG_0 FIN_0
dessa pn ARG_2 ARG_0 ARG_0
kallelser nn ARG_2 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 134

Parlamentet som institution som vi ser det var visserligen inte färdigt med detta , men Simons insats var av väsentlig betydelse för vad som skulle komma under nästa generation.

Parlamentet nn SUB_0 H_0
som kn SUB_0 ARG_1 REL_0
institution nn SUB_0 ARG_1 H_0
som pn SUB_0 ARG_2 ARG_1
vi pn SUB_0 ARG_2 SUB_0
ser vb SUB_0 ARG_2 FIN_0
det pn SUB_0 ARG_2 ARG_2
var vb FIN_0
visserligen ab ADV_1
inte ab PRED_0
färdigt av PRED_0 H_0
med pp ADV_2 REL_0
detta pn ADV_2 H_0
, sym ,_0
men kn CON_0
Simons pm SUB_0
insats nn SUB_0 H_0
var vb FIN_0
av pp PRED_0 ARG_0 REL_0
väsentlig av PRED_0 ARG_0
betydelse nn PRED_0 ARG_0 H_0
för pp PRED_0 ARG_0 ARG_0 REL_0
vad pn PRED_0 ARG_0 ARG_0 H_0
som pn PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 SUB_0
skulle vb PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 FIN_0
komma vb PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 INF_0
under pp PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ADV_0 REL_0
nästa av PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ADV_0
generation nn PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ADV_0 H_0

Mening 135

Årets parlament skall också hylla honom på 700-årsdagen av det historiska tillfället.

Årets nn SUB_0
parlament nn SUB_0 H_0
skall vb FIN_0
också ab ADV_1
hylla vb INF_0
honom pn ARG_0
pp ADV_2 REL_0
700-årsdagen nn ADV_2 H_0
av pp ADV_2 ARG_0 REL_0
det al ADV_2 ARG_0
historiska av ADV_2 ARG_0
tillfället nn ADV_2 ARG_0 H_0

Mening 136

Jubileumsdagen är 20 januari 1965.

Jubileumsdagen nn PRED_0
är vb FIN_0
20 nl SUB_0 H_0
januari nn SUB_0 H_0
1965 nl SUB_0 ARG_0

Mening 137

Simon de Montfort var en av dessa färgstarka medeltida ädlingar som inspirerade balladsångare och krönikeskrivare.

Simon pm SUB_0 H_0
de al SUB_0 H_0
Montfort pm SUB_0 H_0
var vb FIN_0
en pn PRED_0 H_0
av pp PRED_0 ARG_0 REL_0
dessa pn PRED_0 ARG_0
färgstarka av PRED_0 ARG_0
medeltida av PRED_0 ARG_0
ädlingar nn PRED_0 ARG_0 H_0
som pn PRED_0 ARG_0 ARG_0 SUB_0
inspirerade vb PRED_0 ARG_0 ARG_0 FIN_0
balladsångare nn PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_1
och kn PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 CON_0
krönikeskrivare nn PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_2

Mening 138

Han föddes i Normandie 1208 och kom 1229 till England för att göra anspråk på earlskapet av Leicester.

Han pn SUB_0
föddes vb FIN_0
i pp ARG_1 REL_0
Normandie pm ARG_1 H_0
1208 nl ARG_2
och kn CON_0
kom vb FIN_0
1229 nl ADV_1
till pp ARG_0 REL_0
England pm ARG_0 H_0
för pp ADV_2 REL_0
att ie ADV_2
göra vb ADV_2 INF_0
anspråk nn ADV_2 ARG_0 H_0
pp ADV_2 ARG_0 ARG_0 REL_0
earlskapet nn ADV_2 ARG_0 ARG_0 H_0
av pp ADV_2 ARG_0 ARG_0 ARG_0 REL_0
Leicester pm ADV_2 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 139

1239 gifte han sig med kungens syster och tillbringade praktiskt hela 40- och 50-talen utomlands i korståg och uppdrag som kunglig representant i Gascogne , Skottland , Frankrike och Italien.

1239 nl ADV_0
gifte vb FIN_0
han pn SUB_0
sig pn KOMPL_0
med pp ARG_0 REL_0
kungens nn ARG_0
syster nn ARG_0 H_0
och kn CON_0
tillbringade vb FIN_0
praktiskt ab ARG_1 DES_0
hela av ARG_1 DES_0 H_0
40- nt ARG_1 H_0 H_1
och kn ARG_1 H_0 CON_0
50-talen nn ARG_1 H_0 H_2
utomlands ab ARG_2
i pp ARG_3 REL_0
korståg nn ARG_3 H_0 H_1
och kn ARG_3 H_0 CON_0
uppdrag nn ARG_3 H_0 H_2
som kn ARG_3 ARG_0 REL_0
kunglig av ARG_3 ARG_0
representant nn ARG_3 ARG_0 H_0
i pp ARG_3 ARG_0 ARG_0 REL_0
Gascogne pm ARG_3 ARG_0 ARG_0 H_1
, sym ARG_3 ARG_0 ARG_0 CON_0
Skottland pm ARG_3 ARG_0 ARG_0 H_2
, sym ARG_3 ARG_0 ARG_0 CON_0
Frankrike pm ARG_3 ARG_0 ARG_0 H_3
och kn ARG_3 ARG_0 ARG_0 CON_0
Italien pm ARG_3 ARG_0 ARG_0 H_4

Mening 140

Han var emellertid samtidigt upprepade gånger i konflikt med kungen , och Simon blev den naturlige ledaren för gruppen inom aristokratin , som krävde reformer av statsskicket.

Han pn SUB_0
var vb FIN_0
emellertid ab ADV_1
samtidigt ab ADV_2
upprepade vb ADV_3
gånger nn ADV_3 H_0
i pp ARG_0 REL_0
konflikt nn ARG_0 H_0
med pp ARG_0 ARG_0 REL_0
kungen nn ARG_0 ARG_0 H_0
, sym ,_0
och kn CON_0
Simon pm SUB_0
blev vb FIN_0
den al PRED_0
naturlige av PRED_0
ledaren nn PRED_0 H_0
för pp PRED_0 ARG_0 REL_0
gruppen nn PRED_0 ARG_0 H_0
inom pp PRED_0 ARG_0 ARG_1 REL_0
aristokratin nn PRED_0 ARG_0 ARG_1 H_0
, sym PRED_0 ARG_0 ,_0
som pn PRED_0 ARG_0 ARG_2 SUB_0
krävde vb PRED_0 ARG_0 ARG_2 FIN_0
reformer nn PRED_0 ARG_0 ARG_2 ARG_0 H_0
av pp PRED_0 ARG_0 ARG_2 ARG_0 ARG_0 REL_0
statsskicket nn PRED_0 ARG_0 ARG_2 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 141

Kungen beskylldes för att föredra utlänningar för de högsta ämbetena inom kyrkan och förvaltningen och han slösade pengar på sina favoriter.

Kungen nn SUB_0
beskylldes vb FIN_0
för pp ARG_0 REL_0
att ie ARG_0
föredra vb ARG_0 INF_0
utlänningar nn ARG_0 ARG_0 H_0
för pp ARG_0 ARG_0 ARG_0 REL_0
de al ARG_0 ARG_0 ARG_0
högsta av ARG_0 ARG_0 ARG_0
ämbetena nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
inom pp ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 REL_0
kyrkan nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_1
och kn ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 CON_0
förvaltningen nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_2
och kn CON_0
han pn SUB_0
slösade vb FIN_0
pengar nn ARG_1
pp ARG_2 REL_0
sina pn ARG_2
favoriter nn ARG_2 H_0

Mening 142

Där var också ett misslyckat krig i Frankrike.

Där ab ARG_0
var vb FIN_0
också ab ADV_0
ett al SUB_0
misslyckat vb SUB_0
krig nn SUB_0 H_0
i pp SUB_0 ARG_0 REL_0
Frankrike pm SUB_0 ARG_0 H_0

Mening 143

1258 samlades en församling i Oxford , som senare har kallats det galna parlamentet och som specificerade anklagelserna mot kungen.

1258 nl ADV_1
samlades vb FIN_0
en al SUB_0
församling nn SUB_0 H_0
i pp ADV_2 REL_0
Oxford pm ADV_2 H_0
, sym ,_0
som pn SUB_0 ARG_0 SUB_0
senare ab SUB_0 ARG_0 ADV_0
har vb SUB_0 ARG_0 FIN_0
kallats vb SUB_0 ARG_0 HUV_0
det al SUB_0 ARG_0 ARG_0 PRED_0
galna av SUB_0 ARG_0 ARG_0 PRED_0
parlamentet nn SUB_0 ARG_0 ARG_0 PRED_0 H_0
och kn SUB_0 ARG_0 CON_0
som pn SUB_0 ARG_0 SUB_0
specificerade vb SUB_0 ARG_0 FIN_0
anklagelserna nn SUB_0 ARG_0 ARG_0 H_0
mot pp SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 REL_0
kungen nn SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 144

Det resulterade i de s k Oxfordbestämmelserna enligt vilka 24 baroner skulle utses för att utarbeta reformförslag , tre 'parlament' hållas varje år samt kungen ha ett permanent råd om 15 män.

Det pn SUB_0
resulterade vb FIN_0
i pp ARG_0 REL_0
de al ARG_0
s an ARG_0 DES_0
k an ARG_0 DES_0 H_0
Oxfordbestämmelserna nt ARG_0 H_0
enligt pp ARG_0 ARG_0 ADV_0 REL_0
vilka pn ARG_0 ARG_0 ADV_0 H_0
24 nl ARG_0 ARG_0 SUB_0
baroner nn ARG_0 ARG_0 SUB_0 H_0
skulle vb ARG_0 ARG_0 FIN_0
utses vb ARG_0 ARG_0 INF_0
för pp ARG_0 ARG_0 ADV_0 REL_0
att ie ARG_0 ARG_0 ADV_0
utarbeta vb ARG_0 ARG_0 ADV_0 INF_0
reformförslag nn ARG_0 ARG_0 ADV_0 ARG_0
, sym ARG_0 ARG_0 CON_0
tre nl ARG_0 ARG_0 SUB_0
'parlament' nn ARG_0 ARG_0 SUB_0 H_0
hållas vb ARG_0 ARG_0 INF_0
varje pn ARG_0 ARG_0 ADV_0
år nn ARG_0 ARG_0 ADV_0 H_0
samt kn ARG_0 ARG_0 CON_0
kungen nn ARG_0 ARG_0 SUB_0
ha vb ARG_0 ARG_0 INF_0
ett al ARG_0 ARG_0 ARG_0
permanent av ARG_0 ARG_0 ARG_0
råd nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
om pp ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 REL_0
15 nl ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
män nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 145

Det var kungens vägran att uppfylla dessa åtaganden , som ledde fram till slaget vid Lewes.

Det pn SUB_0 H_0
var vb FIN_0
kungens nn PRED_0
vägran nn PRED_0 H_0
att ie PRED_0 ARG_0
uppfylla vb PRED_0 ARG_0 INF_0
dessa pn PRED_0 ARG_0 ARG_0
åtaganden nn PRED_0 ARG_0 ARG_0 H_0
, sym ,_0
som pn SUB_0 ARG_0 SUB_0
ledde vb SUB_0 ARG_0 FIN_0
fram ab SUB_0 ARG_0 PART_0
till pp SUB_0 ARG_0 ARG_0 REL_0
slaget nn SUB_0 ARG_0 ARG_0 H_0
vid pp SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 REL_0
Lewes pm SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 146

Kungens skyldighet att ta råd bekräftades åter och även om riddare och borgare inte kallades till något ytterligare parlament under Henriks livstid och endast bevistade fyra av de 30 första parlamenten under Edvard Långskank (1272-1307) , hade idén om 'demokratisk' representation börjat accepteras.

Kungens nn SUB_0
skyldighet nn SUB_0 H_0
att ie SUB_0 ARG_0
ta vb SUB_0 ARG_0 INF_0
råd nn SUB_0 ARG_0 ARG_0
bekräftades vb FIN_0
åter ab ADV_0
och kn CON_0
även ab ADV_0 REL_0
om pp ADV_0 REL_0 H_0
riddare nn ADV_0 SUB_0 H_1
och kn ADV_0 SUB_0 CON_0
borgare nn ADV_0 SUB_0 H_2
inte ab ADV_0 ADV_1
kallades vb ADV_0 FIN_0
till pp ADV_0 ARG_0 REL_0
något pn ADV_0 ARG_0
ytterligare ab ADV_0 ARG_0
parlament nn ADV_0 ARG_0 H_0
under pp ADV_0 ADV_2 REL_0
Henriks pm ADV_0 ADV_2
livstid nn ADV_0 ADV_2 H_0
och kn ADV_0 CON_0
endast ab ADV_0 ADV_1
bevistade vb ADV_0 FIN_0
fyra nl ADV_0 ARG_0 H_0
av pp ADV_0 ARG_0 ARG_0 REL_0
de al ADV_0 ARG_0 ARG_0
30 nl ADV_0 ARG_0 ARG_0
första nl ADV_0 ARG_0 ARG_0
parlamenten nn ADV_0 ARG_0 ARG_0 H_0
under pp ADV_0 ADV_2 REL_0
Edvard pm ADV_0 ADV_2 H_0
Långskank pm ADV_0 ADV_2 H_0
(1272-1307) nl ADV_0 ADV_2 EXT_0
, sym ,_0
hade vb FIN_0
idén nn SUB_0 H_0
om pp SUB_0 ARG_0 REL_0
'demokratisk' av SUB_0 ARG_0
representation nn SUB_0 ARG_0 H_0
börjat vb HUV_0
accepteras vb INF_0

Mening 147

De Montfort fick inget uppleva av detta.

De al SUB_0 H_0
Montfort pm SUB_0 H_0
fick vb FIN_0
inget pn ARG_0 ARG_0 H_0
uppleva vb ARG_0 INF_0
av pp ARG_0 ARG_0 ARG_0 REL_0
detta pn ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 148

Prins Edvard flydde ur fångenskapen , lyckades samla en ny här och slog Simon vid Evesham 4 augusti 1265.

Prins nn SUB_0
Edvard pm SUB_0 H_0
flydde vb FIN_0
ur pp ARG_0 REL_0
fångenskapen nn ARG_0 H_0
, sym CON_0
lyckades vb FIN_0
samla vb INF_0
en al ARG_0
ny av ARG_0
här ab ARG_0 H_0
och kn CON_0
slog vb FIN_0
Simon pm ARG_0
vid pp ADV_1 REL_0
Evesham pm ADV_1 H_0
4 nl ADV_2 ARG_0
augusti nn ADV_2 ARG_0 H_0
1265 nl ADV_2 H_0

Mening 149

Simon kämpade hjältemodigt 'som en jätte' , men stupade och hans besegrare stympade hans döda kropp , vilket bidrog till den folkliga uppfattningen av honom som helgon och martyr.

Simon pm SUB_0
kämpade vb FIN_0
hjältemodigt ab ADV_0 H_0
'som pn ADV_0 ARG_0 REL_0
en al ADV_0 ARG_0
jätte' nn ADV_0 ARG_0 H_0
, sym ,_0
men kn CON_0
stupade vb FIN_0
och kn CON_0
hans pn SUB_0
besegrare nn SUB_0 H_0
stympade vb FIN_0
hans pn ARG_0
döda av ARG_0
kropp nn ARG_0 H_0
, sym ,_0
vilket pn EXT_0 SUB_0
bidrog vb EXT_0 FIN_0
till pp EXT_0 ARG_0 REL_0
den al EXT_0 ARG_0
folkliga av EXT_0 ARG_0
uppfattningen nn EXT_0 ARG_0 H_0
av pp EXT_0 ARG_0 ARG_1 REL_0
honom pn EXT_0 ARG_0 ARG_1 H_0
som kn EXT_0 ARG_0 ARG_2 REL_0
helgon nn EXT_0 ARG_0 ARG_2 H_1
och kn EXT_0 ARG_0 ARG_2 CON_0
martyr nn EXT_0 ARG_0 ARG_2 H_2

Mening 150

Över 200 mirakel sägs ha upptecknats från hans grav.

Över pp SUB_0 DES_0
200 nl SUB_0 DES_0 H_0
mirakel nn SUB_0 H_0
sägs vb FIN_0
ha vb INF_0
upptecknats vb HUV_0
från pp SUB_0 ARG_0 REL_0
hans pn SUB_0 ARG_0
grav nn SUB_0 ARG_0 H_0

Mening 151

Sakta men säkert har distriktet segat sig upp till åttonde platsen i LiS egen 'distriktsliga' där samtliga län är med.

Sakta ab ADV_0 H_1
men kn ADV_0 CON_0
säkert ab ADV_0 H_2
har vb FIN_0
distriktet nn SUB_0
segat vb HUV_0
sig pn KOMPL_0
upp ab ARG_0 REL_0
till pp ARG_0 REL_0 H_0
åttonde nl ARG_0
platsen nn ARG_0 H_0
i pp ARG_0 ARG_0 REL_0
LiS an ARG_0 ARG_0 DES_0
egen av ARG_0 ARG_0 DES_0 H_0
'distriktsliga' nn ARG_0 ARG_0 H_0
där ab ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
samtliga pn ARG_0 ARG_0 ARG_0 SUB_0
län nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 SUB_0 H_0
är vb ARG_0 ARG_0 ARG_0 FIN_0
med pp ARG_0 ARG_0 ARG_0 PART_0

Mening 152

Med tanke på det relativt begränsade befolkningsunderlaget är det något av en prestation.

Med pp ADV_0 REL_0
tanke nn ADV_0 H_0
pp ADV_0 ARG_0 REL_0
det pn ADV_0 ARG_0
relativt ab ADV_0 ARG_0 DES_0
begränsade vb ADV_0 ARG_0 DES_0 H_0
befolkningsunderlaget nn ADV_0 ARG_0 H_0
är vb FIN_0
det pn SUB_0
något pn PRED_0 H_0
av pp PRED_0 ARG_0 REL_0
en al PRED_0 ARG_0
prestation nn PRED_0 ARG_0 H_0

Mening 153

För senaste verksamhetsåret redovisas 217 studiecirklar i lisregi.

För pp ADV_0 REL_0
senaste av ADV_0
verksamhetsåret nn ADV_0 H_0
redovisas vb FIN_0
217 nl SUB_0
studiecirklar nn SUB_0 H_0
i pp SUB_0 ARG_0 REL_0
lisregi nt SUB_0 ARG_0 H_0

Mening 154

En jämförelse: Uppsala län ligger på sjätte plats med 252 cirklar.

En al EXT_0
jämförelse: nn EXT_0 H_0
Uppsala pm EXT_0 EXT_0 SUB_0
län nn EXT_0 EXT_0 SUB_0 H_0
ligger vb EXT_0 EXT_0 FIN_0
pp EXT_0 EXT_0 ARG_0 REL_0
sjätte nl EXT_0 EXT_0 ARG_0
plats nn EXT_0 EXT_0 ARG_0 H_0
med pp EXT_0 EXT_0 SUB_0 ARG_0 REL_0
252 nl EXT_0 EXT_0 SUB_0 ARG_0
cirklar nn EXT_0 EXT_0 SUB_0 ARG_0 H_0

Mening 155

Vid senaste årsskiftet har fru Widén lagt instruktörsansvaret i yngre händer.

Vid pp ADV_0 REL_0
senaste av ADV_0
årsskiftet nn ADV_0 H_0
har vb FIN_0
fru nn SUB_0
Widén pm SUB_0 H_0
lagt vb HUV_0
instruktörsansvaret nn ARG_1
i pp ARG_2 REL_0
yngre av ARG_2
händer vb ARG_2 H_0

Mening 156

Det är fru Gun Olofsson i Pilgrimstad i Revsunds kommun , som avlöst sin äldre kamrat.

Det pn SUB_0
är vb FIN_0
fru nn PRED_0
Gun pm PRED_0 H_0
Olofsson pm PRED_0 H_0
i pp PRED_0 ARG_1 REL_0
Pilgrimstad pm PRED_0 ARG_1 H_0
i pp PRED_0 ARG_1 ARG_0 REL_0
Revsunds pm PRED_0 ARG_1 ARG_0
kommun nn PRED_0 ARG_1 ARG_0 H_0
, sym PRED_0
som pn PRED_0 ARG_2 SUB_0
avlöst vb PRED_0 ARG_2 HUV_0
sin pn PRED_0 ARG_2 ARG_0
äldre av PRED_0 ARG_2 ARG_0
kamrat nn PRED_0 ARG_2 ARG_0 H_0

Mening 157

Vi återgår emellertid till Lydia Hansson , som kört hårt med studiecirklar i Hackås , en kommun på cirka 3500 personer.

Vi pn SUB_0
återgår vb FIN_0
emellertid ab ADV_0
till pp ARG_0 REL_0
Lydia pm ARG_0 H_0
Hansson pm ARG_0 H_0
, sym ARG_0
som pn ARG_0 ARG_0 SUB_0
kört vb ARG_0 ARG_0 HUV_0
hårt ab ARG_0 ARG_0 ADV_0
med pp ARG_0 ARG_0 ARG_0 REL_0
studiecirklar nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
i pp ARG_0 ARG_0 ADV_0 REL_0
Hackås pm ARG_0 ARG_0 ADV_0 H_0
, sym ARG_0 ARG_0 ADV_0 ARG_0
en al ARG_0 ARG_0 ADV_0 EXT_0
kommun nn ARG_0 ARG_0 ADV_0 EXT_0 H_0
pp ARG_0 ARG_0 ADV_0 EXT_0 ARG_0 REL_0
cirka ab ARG_0 ARG_0 ADV_0 EXT_0 ARG_0 DES_0
3500 nl ARG_0 ARG_0 ADV_0 EXT_0 ARG_0 DES_0 H_0
personer nn ARG_0 ARG_0 ADV_0 EXT_0 ARG_0 H_0

Mening 158

Redan 1921 förlorade hon sin man , kronojägaren Haldo Hansson , som tillika var Nordens främste skidåkare.

Redan ab ADV_0
1921 nl ADV_0 H_0
förlorade vb FIN_0
hon pn SUB_0
sin pn ARG_0
man pn ARG_0 H_0
, sym ARG_0
kronojägaren nn ARG_0 EXT_0
Haldo pm ARG_0 EXT_0 H_0
Hansson pm ARG_0 EXT_0 H_0
, sym ARG_0 ARG_0
som pn ARG_0 ARG_0 SUB_0
tillika ab ARG_0 ARG_0 ADV_0
var vb ARG_0 ARG_0 FIN_0
Nordens pm ARG_0 ARG_0 PRED_0 DES_0
främste av ARG_0 ARG_0 PRED_0 DES_0 H_0
skidåkare nn ARG_0 ARG_0 PRED_0 H_0

Mening 159

Han vann flera svenska mästerskap och var speciellt skicklig på långa sträckor.

Han pn SUB_0
vann vb FIN_0
flera pn ARG_0
svenska av ARG_0
mästerskap nn ARG_0 H_0
och kn CON_0
var vb FIN_0
speciellt ab PRED_0
skicklig av PRED_0 H_0
pp PRED_0 ARG_0 REL_0
långa av PRED_0 ARG_0
sträckor nn PRED_0 ARG_0 H_0

Mening 160

'Haldo Hanssons minne' heter den 5-milatävling som varje vinter går från Alsen i Hackås till Frösön.

'Haldo pm PRED_0 DES_0 H_0
Hanssons pm PRED_0 DES_0 H_0
minne' nn PRED_0 H_0
heter vb FIN_0
den al SUB_0
5-milatävling nn SUB_0 H_0
som pn SUB_0 ARG_0 SUB_0
varje pn SUB_0 ARG_0 ADV_0
vinter nn SUB_0 ARG_0 ADV_0 H_0
går vb SUB_0 ARG_0 FIN_0
från pp PRED_0 ARG_0 ARG_1 REL_0
Alsen pm SUB_0 ARG_0 ARG_1 H_0
i pp SUB_0 ARG_0 ARG_1 ARG_0 REL_0
Hackås pm SUB_0 ARG_0 ARG_1 ARG_0 H_0
till pp SUB_0 ARG_0 ARG_2 REL_0
Frösön pm SUB_0 ARG_0 ARG_2 H_0

Mening 161

Jämtarna hedrar sin store son.

Jämtarna nn SUB_0
hedrar vb FIN_0
sin pn ARG_0
store av ARG_0
son nn ARG_0 H_0

Mening 162

Om det var då fru Hansson lärde sig köra hårt vet vi inte.

Om pp ARG_0 REL_0
det pn ARG_0 SUB_0
var vb ARG_0 FIN_0
ab ARG_0 ARG_0 H_0 ADV_0
fru nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 SUB_0
Hansson pm ARG_0 ARG_0 ARG_0 SUB_0 H_0
lärde vb ARG_0 ARG_0 ARG_0 FIN_0
sig pn ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_1 SUB_0
köra vb ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_2 INF_0
hårt ab ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_2 ADV_0
vet vb FIN_0
vi pn SUB_0
inte ab ADV_0

Mening 163

Hon verkar att ha det i blodet.

Hon pn SUB_0
verkar vb FIN_0
att ie ARG_0
ha vb ARG_0 INF_0
det pn ARG_0 ARG_1
i pp ARG_0 ARG_2 REL_0
blodet nn ARG_0 ARG_2 H_0

Mening 164

Studiekursen 'Hälsa och kondition' , som går i LiS-regi över hela landet , är på visst sätt ett resultat av hennes ideer.

Studiekursen nn SUB_0
'Hälsa nn SUB_0 H_0 H_1
och kn SUB_0 H_0 CON_0
kondition' nn SUB_0 H_0 H_2
, sym SUB_0
som pn SUB_0 ARG_0 SUB_0
går vb SUB_0 ARG_0 FIN_0
i pp SUB_0 ARG_0 ADV_0 REL_0
LiS-regi nn SUB_0 ARG_0 ADV_0 H_0
över pp SUB_0 ARG_0 ARG_0 REL_0
hela av SUB_0 ARG_0 ARG_0
landet nn SUB_0 ARG_0 ARG_0 H_0
, sym SUB_0
är vb FIN_0
pp ADV_0 REL_0
visst ab ADV_0
sätt nn ADV_0 H_0
ett al PRED_0
resultat nn PRED_0 H_0
av pp PRED_0 ARG_0 REL_0
hennes pn PRED_0 ARG_0
ideer nn PRED_0 ARG_0 H_0

Mening 165

Härom året tog hon kontakt med sjukgymnasten Brite Widell , som bor i Fåker i Hackås kommun , och bad henne utforma en kurs.

Härom ab ADV_0
året nn ADV_0 H_0
tog vb FIN_0
hon pn SUB_0
kontakt nn KOMPL_0
med pp ARG_0 REL_0
sjukgymnasten nn ARG_0
Brite pm ARG_0 H_0
Widell pm ARG_0 H_0
, sym ARG_0 ARG_0
som pn ARG_0 ARG_0 SUB_0
bor vb ARG_0 ARG_0 FIN_0
i pp ARG_0 ARG_0 ARG_0 REL_0
Fåker pm ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
i pp ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 REL_0
Hackås pm ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
kommun nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
, sym ARG_0
och kn CON_0
bad vb FIN_0
henne pn ARG_1 SUB_0
utforma vb ARG_2 INF_0
en al ARG_2 ARG_0
kurs nn ARG_2 ARG_0 H_0

Mening 166

Det dröjde inte länge förrän jämtarna började intressera sig för avspänningsövningar , muskelstärkning och cirkulationsträning m. m.

Det pn SUB_0
dröjde vb FIN_0
inte ab ARG_1
länge ab ARG_1 H_0
förrän kn ARG_2 REL_0
jämtarna nn ARG_2 SUB_0
började vb ARG_2 FIN_0
intressera vb ARG_2 INF_0
sig pn ARG_2 ARG_1
för pp ARG_2 ARG_2 REL_0
avspänningsövningar nn ARG_2 ARG_2 H_1
, sym ARG_2 ARG_2 CON_0
muskelstärkning nn ARG_2 ARG_2 H_2
och kn ARG_2 ARG_2 CON_0
cirkulationsträning nn ARG_2 ARG_2 H_3
m. an ARG_2 ARG_2 ARG_0 REL_0
m an ARG_2 ARG_2 ARG_0 H_0

Mening 167

Enbart i Hackås har åtta studiecirklar genomförts.

Enbart ab ADV_0 KVAL_0
i pp ADV_0 REL_0
Hackås pm ADV_0 H_0
har vb FIN_0
åtta nl SUB_0
studiecirklar nn SUB_0 H_0
genomförts vb HUV_0

Mening 168

'Hälsa och kondition' bygger på boken 'God vigör ger gott humör' , som skrivits av Lillsvedsrektorn Erik Westergren.

'Hälsa nn SUB_0 H_0 H_1
och kn SUB_0 H_0 CON_0
kondition' nn SUB_0 H_0 H_2
bygger vb FIN_0
pp ARG_0 REL_0
boken nn ARG_0
'God pm ARG_0 H_0 SUB_0
vigör nn ARG_0 H_0 SUB_0 H_0
ger vb ARG_0 H_0 FIN_0
gott av ARG_0 H_0 ARG_0
humör' nn ARG_0 H_0 ARG_0 H_0
, sym ARG_0
som pn ARG_0 ARG_0 SUB_0
skrivits vb ARG_0 ARG_0 HUV_0
av pp ARG_0 ARG_0 ARG_0 REL_0
Lillsvedsrektorn nn ARG_0 ARG_0 ARG_0
Erik pm ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
Westergren pm ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 169

På grund av strykande åtgång har kursplanen tryckts i en andra upplaga.

pp ADV_0 REL_0
grund nn ADV_0 H_0
av pp ADV_0 ARG_0
strykande vb ADV_0 ARG_0
åtgång nn ADV_0 ARG_0 H_0
har vb FIN_0
kursplanen nn SUB_0
tryckts vb HUV_0
i pp ARG_0 REL_0
en al ARG_0
andra pn ARG_0
upplaga nn ARG_0 H_0

Mening 170

I vinter har Brite Widell samlat 18 män i en kurs.

I pp ADV_0 REL_0
vinter nn ADV_0 H_0
har vb FIN_0
Brite pm SUB_0 H_0
Widell pm SUB_0 H_0
samlat vb HUV_0
18 nl ARG_1
män nn ARG_1 H_0
i pp ARG_2 REL_0
en al ARG_2
kurs nn ARG_2 H_0

Mening 171

Varje fredagskväll kl. 20 träffas de i Östnårs skola , först till en timmas teori då någon medicinsk expert svarar för visdomen , och så avslutas kvällen med tillämpningsövningar.

Varje pn ADV_0
fredagskväll nn ADV_0 H_0
kl. an ADV_0 ARG_0
20 nl ADV_0 ARG_0 H_0
träffas vb FIN_0
de al SUB_0
i pp ARG_1 REL_0
Östnårs pm ARG_1
skola nn ARG_1 H_0
, sym ARG_1
först ab ARG_2 KVAL_0
till pp ARG_2 REL_0
en al ARG_2 DES_0
timmas nn ARG_2 DES_0 H_0
teori nn ARG_2 H_1
ab ARG_2 ARG_0 ADV_0
någon pn ARG_2 ARG_0 SUB_0
medicinsk av ARG_2 ARG_0 SUB_0
expert nn ARG_2 ARG_0 SUB_0 H_0
svarar vb ARG_2 ARG_0 FIN_0
för pp ARG_2 ARG_0 ARG_0 REL_0
visdomen nn ARG_2 ARG_0 ARG_0 H_0
, sym ARG_2
och kn ARG_2 CON_0
ab ARG_2 ADV_0
avslutas vb ARG_2 FIN_0
kvällen nn ARG_2 SUB_0
med pp ARG_2 ARG_0 REL_0
tillämpningsövningar nn ARG_2 ARG_0 H_0

Mening 172

Minnet av den konditionsstarke skidåkaren lever hos fru Hansson och hedras kring Storsjöns stränder.

Minnet nn SUB_0 H_0
av pp SUB_0 ARG_0 REL_0
den al SUB_0 ARG_0
konditionsstarke av SUB_0 ARG_0
skidåkaren nn SUB_0 ARG_0 H_0
lever vb FIN_0
hos pp ARG_0 REL_0
fru nn ARG_0
Hansson pm ARG_0 H_0
och kn CON_0
hedras vb FIN_0
kring pp ADV_0 REL_0
Storsjöns pm ADV_0
stränder nn ADV_0 H_0

Mening 173

Men , men ...

Men kn EXT_0 H_1
, sym EXT_0 CON_0
men kn EXT_0 H_2
.. nt EXT_0

Mening 174

När kommungubbarna tar sig en titt på de blygsamma ekonomiska önskemålen från folkbildningshåll , då kärvar det till i spåren.

När kn ADV_1 REL_0
kommungubbarna nn ADV_1 SUB_0
tar vb ADV_1 FIN_0
sig pn ADV_1 ARG_1
en al ADV_1 ARG_2
titt nn ADV_1 ARG_2 H_0
pp ADV_1 ARG_2 ARG_0 REL_0
de al ADV_1 ARG_2 ARG_0
blygsamma av ADV_1 ARG_2 ARG_0
ekonomiska av ADV_1 ARG_2 ARG_0
önskemålen nn ADV_1 ARG_2 ARG_0 H_0
från pp ADV_1 ARG_2 ARG_0 ARG_0 REL_0
folkbildningshåll nn ADV_1 ARG_2 ARG_0 ARG_0 H_0
, sym ADV_1
ab ADV_2
kärvar vb FIN_0
det pn SUB_0
till pp PART_0
i pp ADV_3 REL_0
spåren nn ADV_3 H_0

Mening 175

För några år sedan begärde LiSavdelningen 50 kronor per studiecirkel , en begäran som bifölls.

För pp ADV_0 REL_0 H_0
några pn ADV_0
år nn ADV_0 H_0
sedan ab ADV_0 REL_0
begärde vb FIN_0
LiSavdelningen nt SUB_0
50 nl ARG_0
kronor nn ARG_0 H_0
per pp ARG_0 ARG_0 REL_0
studiecirkel nn ARG_0 ARG_0 H_0
, sym ARG_0 EXT_0
en al ARG_0 EXT_0
begäran nn ARG_0 EXT_0 H_0
som pn ARG_0 EXT_0 ARG_0 SUB_0
bifölls vb ARG_0 EXT_0 ARG_0 FIN_0

Mening 176

Tre cirklar hade vi och det blev 150 kronor.

Tre nl ARG_0
cirklar nn ARG_0 H_0
hade vb FIN_0
vi pn SUB_0
och kn CON_0
det pn SUB_0
blev vb FIN_0
150 nl PRED_0 H_0
kronor nn PRED_0 H_0 H_0

Mening 177

Året därpå redovisade vi ett 20tal cirklar , men det blev blankt avslag.

Året nn ADV_0 H_0
därpå ab ADV_0 ARG_0
redovisade vb FIN_0
vi pn SUB_0
ett al ARG_0
20tal nt ARG_0
cirklar nn ARG_0 H_0
, sym ARG_0
men kn CON_0
det pn SUB_0
blev vb FIN_0
blankt av PRED_0
avslag nn PRED_0 H_0

Mening 178

Inte ett öre.

Inte ab EXT_0 ADV_0
ett al EXT_0 PRED_0 H_0
öre nn EXT_0 PRED_0 H_0 H_0

Mening 179

Ett nytt studieår följde och för detta önskade vi bidrag till 16 cirklar.

Ett al SUB_0
nytt av SUB_0
studieår nn SUB_0 H_0
följde vb FIN_0
och kn CON_0
för pp ARG_1 REL_0
detta pn ARG_1 H_0
önskade vb FIN_0
vi pn SUB_0
bidrag nn ARG_2 H_0
till pp ARG_2 ARG_0 REL_0
16 nl ARG_2 ARG_0
cirklar nn ARG_2 ARG_0 H_0

Mening 180

Vi fick 100 kronor.

Vi pn SUB_0
fick vb FIN_0
100 nl ARG_0 H_0
kronor nn ARG_0 H_0 H_0

Mening 181

Den slanten vill jag inte ta emot.

Den al ARG_0
slanten nn ARG_0 H_0
vill vb FIN_0
jag pn SUB_0
inte ab ADV_0
ta vb INF_0
emot pp PART_0

Mening 182

Samtidigt med oss begärde Studiefrämjandet 25 kronor per cirkel och de hade sex.

Samtidigt ab ADV_0 H_0
med pp ADV_0 ARG_0 REL_0
oss pn ADV_0 ARG_0 H_0
begärde vb FIN_0
Studiefrämjandet pm SUB_0
25 nl ARG_0 H_0
kronor nn ARG_0 H_0 H_0
per pp ARG_0 ARG_0 REL_0
cirkel nn ARG_0 ARG_0 H_0
och kn CON_0
de al SUB_0
hade vb FIN_0
sex nl ARG_0

Mening 183

Begäran beviljades: 150 kronor.

Begäran nn SUB_0 H_0
beviljades: vb FIN_0
150 nl SUB_0 EXT_0 H_0
kronor nn SUB_0 EXT_0 H_0 H_0

Mening 184

Så där går det till , säger hon.

ab ARG_0 ADV_0
där ab ARG_0 ADV_0 H_0
går vb ARG_0 FIN_0
det pn ARG_0 SUB_0
till pp ARG_0 PART_0
, sym ARG_0
säger vb FIN_0
hon pn SUB_0

Mening 185

Studiefrämjandet har inget politiskt parti bakom sig och det kanske förklarar den olika behandlingen.

Studiefrämjandet pm SUB_0
har vb FIN_0
inget pn ARG_1
politiskt av ARG_1
parti nn ARG_1 H_0
bakom pp ARG_2 REL_0
sig pn ARG_2 H_0
och kn CON_0
det pn SUB_0
kanske ab ADV_0
förklarar vb FIN_0
den al ARG_0
olika av ARG_0
behandlingen nn ARG_0 H_0

Mening 186

I fullmäktige sitter 14 socialdemokrater , 12 centerpartister , 5 högermän och 4 folkpartister.

I pp ARG_0 REL_0
fullmäktige nn ARG_0 H_0
sitter vb FIN_0
14 nl SUB_0
socialdemokrater nn SUB_0 H_1
, sym SUB_0 CON_0
12 nl SUB_0
centerpartister nn SUB_0 H_2
, sym SUB_0 CON_0
5 nl SUB_0
högermän nn SUB_0 H_3
och kn SUB_0 CON_0
4 nl SUB_0
folkpartister nn SUB_0 H_4

Mening 187

Men det finns exempel på annan behandling , som t. ex. i Revsunds kommun.

Men kn ADV_0
det pn SUB_0
finns vb FIN_0
exempel nn ARG_0 H_0
pp ARG_0 ARG_1
annan pn ARG_0 ARG_1
behandling nn ARG_0 ARG_1
, sym ARG_0 ARG_0
som kn ARG_0 ARG_2 REL_0
t. an ARG_0 ARG_2 H_0 KVAL_0 REL_0
ex. an ARG_0 ARG_2 H_0 KVAL_0 H_0
i pp ARG_0 ARG_2 H_0 REL_0
Revsunds pm ARG_0 ARG_2 H_0
kommun nn ARG_2 ARG_2 H_0 H_0

Mening 188

Där får vi 5 kronor per cirkeldeltagare och principen är lika för samtliga i orten verksamma studieförbund , LiS , ABF och Studiefrämjandet , upplyser distriktsinstruktören Gun Olofsson.

Där ab ARG_0 ADV_0
får vb ARG_0 FIN_0
vi pn ARG_0 SUB_0
5 nl ARG_0 ARG_1 H_0
kronor nn ARG_0 ARG_1 H_0 H_0
per pp ARG_0 ARG_2 REL_0
cirkeldeltagare nn ARG_0 ARG_2 H_0
och kn ARG_0 CON_0
principen nn ARG_0 SUB_0
är vb ARG_0 FIN_0
lika ab ARG_0 PRED_0 H_0
för pp ARG_0 PRED_0 ARG_0 REL_0
samtliga pn ARG_0 PRED_0 ARG_0
i pp ARG_0 PRED_0 ARG_0 DES_0 REL_0
orten nn ARG_0 PRED_0 ARG_0 DES_0 ARG_0 H_0
verksamma av ARG_0 PRED_0 ARG_0 DES_0 H_0
studieförbund nn ARG_0 PRED_0 ARG_0 H_0
, sym ARG_0 PRED_0 ARG_0
LiS an ARG_0 PRED_0 ARG_0 EXT_0 H_1
, sym ARG_0 PRED_0 ARG_0 EXT_0 CON_0
ABF an ARG_0 PRED_0 ARG_0 EXT_0 H_2
och kn ARG_0 PRED_0 ARG_0 EXT_0 CON_0
Studiefrämjandet pm ARG_0 PRED_0 ARG_0 EXT_0 H_3
, sym ARG_0
upplyser vb FIN_0
distriktsinstruktören nn SUB_0
Gun pm SUB_0 H_0
Olofsson pm SUB_0 H_0

Mening 189

Han hade fått idén från någonstans och under hr Wikströms sakkunniga ledning fått hjälp med utformningen.

Han pn SUB_0
hade vb FIN_0
fått vb HUV_0
idén nn ARG_1
från pp ARG_2 REL_0
någonstans ab ARG_2 H_0
och kn CON_0
under pp ADV_0 REL_0
hr an ADV_0 DET_0
Wikströms pm ADV_0 DET_0 H_0
sakkunniga av ADV_0
ledning nn ADV_0 H_0
fått vb HUV_0
hjälp nn ARG_0 H_0
med pp ARG_0 ARG_0 REL_0
utformningen nn ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 190

I den undre flaskan har han dessutom monterat en glödlampa som lyser dämpat genom det mörkgula glaset.

I pp ARG_1 REL_0
den al ARG_1
undre av ARG_1
flaskan nn ARG_1 H_0
har vb FIN_0
han pn SUB_0
dessutom ab ADV_0
monterat vb HUV_0
en al ARG_2
glödlampa nn ARG_2 H_0
som pn ARG_2 ARG_0 SUB_0
lyser vb ARG_2 ARG_0 FIN_0
dämpat vb ARG_2 ARG_0 ADV_0
genom pp ARG_2 ARG_0 ARG_0 REL_0
det al ARG_2 ARG_0 ARG_0
mörkgula av ARG_2 ARG_0 ARG_0
glaset nn ARG_2 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 191

Under de sex armarna hänger glaskläppar från Rejmyre.

Under pp ARG_0 REL_0
de al ARG_0 DES_0
sex nl ARG_0 DES_0 H_0
armarna nn ARG_0 H_0
hänger vb FIN_0
glaskläppar nn SUB_0 H_0
från pp SUB_0 ARG_0 REL_0
Rejmyre pm SUB_0 ARG_0 H_0

Mening 192

Tidigare har jag deltagit i cirklar med snickeri , keramik och silversmide.

Tidigare ab ADV_0
har vb FIN_0
jag pn SUB_0
deltagit vb HUV_0
i pp ARG_0 REL_0
cirklar nn ARG_0 H_0
med pp ARG_0 ARG_0 REL_0
snickeri nn ARG_0 ARG_0 H_1
, sym ARG_0 ARG_0 CON_0
keramik nn ARG_0 ARG_0 H_2
och kn ARG_0 ARG_0 CON_0
silversmide nn ARG_0 ARG_0 H_3

Mening 193

Men inget är som metall.

Men kn ADV_0
inget pn SUB_0
är vb FIN_0
som kn PRED_0 ARG_0 REL_0
metall nn PRED_0 ARG_0 PRED_0

Mening 194

Här kan fantasin spela och formgivningen fånga lusten så det förslår.

Här ab ADV_0
kan vb FIN_0
fantasin nn SUB_0
spela vb INF_0
och kn CON_0
formgivningen nn SUB_0
fånga vb INF_0
lusten nn ARG_0
ab ADV_0 REL_0
det pn ADV_0 SUB_0
förslår vb ADV_0 FIN_0

Mening 195

I den metallslöjd som går i lisregi har jag två grupper i veckan , tre timmar varje gång , berättar slöjdlärare Wikström , som fått sin utbildning vid Näs slöjdlärarseminarium utanför Göteborg.

I pp ARG_0 ARG_1 REL_0
den al ARG_0 ARG_1
metallslöjd nn ARG_0 ARG_1 H_0
som pn ARG_0 ARG_1 ARG_0 SUB_0
går vb ARG_0 ARG_1 ARG_0 FIN_0
i pp ARG_0 ARG_1 ARG_0 ARG_0 REL_0
lisregi nt ARG_0 ARG_1 ARG_0 ARG_0 H_0
har vb ARG_0 FIN_0
jag pn ARG_0 SUB_0
två nl ARG_0 ARG_2
grupper nn ARG_0 ARG_2 H_0
i pp ARG_0 ARG_2 ARG_1 REL_0
veckan nn ARG_0 ARG_2 ARG_1 H_0
, sym ARG_0 ARG_2 ARG_0
tre nl ARG_0 ARG_2 ARG_2 H_0
timmar nn ARG_0 ARG_2 ARG_2 H_0 H_0
varje pn ARG_0 ARG_2 ARG_2 ARG_0
gång nn ARG_0 ARG_2 ARG_2 ARG_0 H_0
, sym ARG_0
berättar vb FIN_0
slöjdlärare nn SUB_0
Wikström pm SUB_0 H_0
, sym SUB_0
som pn SUB_0 ARG_0 SUB_0
fått vb SUB_0 ARG_0 HUV_0
sin pn SUB_0 ARG_0 ARG_1
utbildning nn SUB_0 ARG_0 ARG_1 H_0
vid pp SUB_0 ARG_0 ARG_2 REL_0
Näs pm SUB_0 ARG_0 ARG_2
slöjdlärarseminarium nn SUB_0 ARG_0 ARG_2 H_0
utanför pp SUB_0 ARG_0 ARG_2 ARG_0 REL_0
Göteborg pm SUB_0 ARG_0 ARG_2 ARG_0 H_0

Mening 196

Deltagarna får själva komma med ideer och uppslag och så hjälps vi åt med formgivningen.

Deltagarna nn SUB_0 H_0
får vb FIN_0
själva av SUB_0
komma vb INF_0
med pp ARG_0 REL_0
ideer nn ARG_0 H_1
och kn ARG_0 CON_0
uppslag nn ARG_0 H_2
och kn CON_0
ab ADV_0
hjälps vb FIN_0
vi pn SUB_0
åt pp PART_0
med pp ARG_0 REL_0
formgivningen nn ARG_0 H_0

Mening 197

Det gör det hela ytterst variationsrikt och stimulerande.

Det pn SUB_0
gör vb FIN_0
det pn ARG_1 SUB_0
hela av ARG_1 SUB_0 H_0
ytterst av ARG_2 PRED_0
variationsrikt av ARG_2 PRED_0 H_1
och kn ARG_2 PRED_0 CON_0
stimulerande vb ARG_2 PRED_0 H_2

Mening 198

F. n. leder jag åtta studiecirklar (kurser) i klädsömnad på olika platser i Jämtland.

F. an ADV_1
n. an ADV_1
leder vb FIN_0
jag pn SUB_0
åtta nl ARG_0
studiecirklar nn ARG_0 H_0
(kurser) nn ARG_0 EXT_0
i pp ARG_0 ARG_0 REL_0
klädsömnad nn ARG_0 ARG_0 H_0
pp ADV_2 REL_0
olika av ADV_2
platser nn ADV_2 H_0
i pp ADV_2 ARG_0 REL_0
Jämtland pm ADV_2 ARG_0 H_0

Mening 199

Det har faktiskt blivit så att arbetet på min ateljé klaras på fritid.

Det pn SUB_0
har vb FIN_0
faktiskt ab ADV_0
blivit vb HUV_0
ab PRED_0 H_0
att kn PRED_0 ARG_0
arbetet nn PRED_0 ARG_0 SUB_0 H_0
pp PRED_0 ARG_0 SUB_0 ARG_0 REL_0
min pn PRED_0 ARG_0 SUB_0 ARG_0
ateljé nn PRED_0 ARG_0 SUB_0 ARG_0 H_0
klaras vb PRED_0 ARG_0 FIN_0
pp PRED_0 ARG_0 ADV_0 REL_0
fritid nn PRED_0 ARG_0 ADV_0 H_0

Mening 200

Men intressant är det att komma ut i byarna.

Men kn ADV_0
intressant av PRED_0
är vb FIN_0
det pn SUB_0 H_0
att ie SUB_0 ARG_0
komma vb SUB_0 ARG_0 INF_0
ut ab SUB_0 ARG_0 ARG_0 REL_0
i pp SUB_0 ARG_0 ARG_0 REL_0 H_0
byarna nn SUB_0 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 201

Jag följer en egen kursplan och börjar alltid med färglära , ty det är färgen som gör kvinnan.

Jag pn SUB_0
följer vb FIN_0
en al ARG_0
egen av ARG_0
kursplan nn ARG_0 H_0
och kn CON_0
börjar vb FIN_0
alltid ab ADV_1
med pp ARG_0 REL_0
färglära nn ARG_0 H_0
, sym ARG_0
ty kn ADV_2 REL_0
det pn ADV_2 SUB_0
är vb ADV_2 FIN_0
färgen nn ADV_2 PRED_0 H_0
som pn ADV_2 PRED_0 ARG_0 SUB_0
gör vb ADV_2 PRED_0 ARG_0 FIN_0
kvinnan nn ADV_2 PRED_0 ARG_0 ARG_0

Mening 202

Modellen kommer som nummer två.

Modellen nn SUB_0
kommer vb FIN_0
som kn ARG_0 REL_0
nummer nn ARG_0
två nl ARG_0 H_0

Mening 203

Fru Ferdéen redogör för de olika momenten i undervisningen och det låter väldigt spännande.

Fru nn SUB_0
Ferdéen pm SUB_0 H_0
redogör vb FIN_0
för pp ARG_0 REL_0
de al ARG_0
olika av ARG_0
momenten nn ARG_0 H_0
i pp ARG_0 ARG_0 REL_0
undervisningen nn ARG_0 ARG_0 H_0
och kn CON_0
det pn SUB_0
låter vb FIN_0
väldigt ab PRED_0
spännande vb PRED_0 H_0

Mening 204

Hon färdas i egen bil och det kan bli riktiga långturer , 7-8 mil är inte ovanligt.

Hon pn SUB_0
färdas vb FIN_0
i pp ARG_0 REL_0
egen av ARG_0
bil nn ARG_0 H_0
och kn CON_0
det pn SUB_0
kan vb FIN_0
bli vb INF_0
riktiga av PRED_0
långturer nn PRED_0 H_0
, sym CON_0
7-8 nl SUB_0 H_0
mil nn SUB_0 H_0 H_0
är vb FIN_0
inte ab PRED_0
ovanligt ab PRED_0 H_0

Mening 205

Så har hon hållit på i elva år , vilket även handledaren i porslinsmålning , fru Ester Hedberger gjort.

ab ARG_0
har vb FIN_0
hon pn SUB_0
hållit vb HUV_0
pp PART_0
i pp ADV_0 REL_0
elva nl ADV_0 H_0
år nn ADV_0 H_0 H_0
, sym ADV_0
vilket pn EXT_0 ARG_0
även ab EXT_0 SUB_0 KVAL_0
handledaren nn EXT_0 SUB_0 DES_0 H_0
i pp EXT_0 SUB_0 DES_0 ARG_0 REL_0
porslinsmålning nn EXT_0 SUB_0 DES_0 ARG_0 H_0
, sym EXT_0 SUB_0
fru nn EXT_0 SUB_0
Ester pm EXT_0 SUB_0 H_0
Hedberger pm EXT_0 SUB_0 H_0
gjort vb EXT_0 HUV_0

Mening 206

Senaste studieåret ledde hon 22 studiecirklar i porslinsmålning , vilket säger något om bredden.

Senaste av ADV_0
studieåret nn ADV_0 H_0
ledde vb FIN_0
hon pn SUB_0
22 nl ARG_0
studiecirklar nn ARG_0 H_0
i pp ARG_0 ARG_0 REL_0
porslinsmålning nn ARG_0 ARG_0 H_0
, sym ARG_0
vilket pn EXT_0 SUB_0
säger vb EXT_0 FIN_0
något pn EXT_0 ARG_1
om pp EXT_0 ARG_2 REL_0
bredden nn EXT_0 ARG_2 H_0

Mening 207

Att hon kan sina saker illustreras av ett färskt diplom från Svenska porslinsmålningsförbundet , vars tävling 1964 , under mottot 'Väggdekor' , vanns av henne.

Att ie SUB_0
hon pn SUB_0 SUB_0
kan vb SUB_0 FIN_0
sina pn SUB_0 ARG_0
saker nn SUB_0 ARG_0 H_0
illustreras vb FIN_0
av pp ARG_0 REL_0
ett al ARG_0
färskt av ARG_0
diplom nn ARG_0 H_0
från pp ARG_0 ARG_0 REL_0
Svenska av ARG_0 ARG_0 H_0
porslinsmålningsförbundet nn ARG_0 ARG_0 H_0
, sym ARG_0 ARG_0
vars pn ARG_0 ARG_0 ARG_0 SUB_0
tävling nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 SUB_0 H_0
1964 nl ARG_0 ARG_0 ARG_0 SUB_0 ARG_1
, sym ARG_0 ARG_0 ARG_0 SUB_0
under pp ARG_0 ARG_0 ARG_0 SUB_0 ARG_2 REL_0
mottot nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 SUB_0 ARG_2
'Väggdekor' nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 SUB_0 ARG_2 H_0
, sym ARG_0 ARG_0 ARG_0
vanns vb ARG_0 ARG_0 ARG_0 FIN_0
av pp ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 REL_0
henne pn ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 208

Fru Hedberger erhöll alltså första pris för sitt bidrag 'Avblommad stängel'.

Fru nn SUB_0
Hedberger pm SUB_0 H_0
erhöll vb FIN_0
alltså ab ADV_1
första nl ARG_1
pris nn ARG_1 H_0
för pp ARG_2 REL_0
sitt pn ARG_2
bidrag nn ARG_2
'Avblommad av ARG_2 H_0
stängel' nn ARG_2 H_0

Mening 209

De praktiska studiecirklarna dominerar i LiS-Jämtland , men även känsliga ideologiska ting samlar intresse.

De al SUB_0
praktiska av SUB_0
studiecirklarna nn SUB_0 H_0
dominerar vb FIN_0
i pp ARG_0
LiS-Jämtland pm ARG_0 H_0
, sym ARG_0
men kn CON_0
även ab SUB_0 KVAL_0
känsliga av SUB_0
ideologiska av SUB_0
ting nn SUB_0 H_0
samlar vb FIN_0
intresse nn ARG_0

Mening 210

Som t. ex. i Mörsil , ej långt från Åre , där åtta damer diskuterar Jan-Erik Wikströms skrift 'Politik och kristen tro'.

Som pn *
t. an *
ex. an *
i pp *
Mörsil pm *
, sym *
ej ab *
långt ab *
från pp *
Åre pm *
, sym *
där ab *
åtta nl *
damer nn *
diskuterar vb *
Jan-Erik pm *
Wikströms pm *
skrift nn *
'Politik ntf *
och kn *
kristen av *
tro' vb *

Mening 211

Det är mest hemmafruar och handledare är fru Anna Röjsing.

Det pn SUB_0
är vb FIN_0
mest ab PRED_0
hemmafruar nn PRED_0 H_0
och kn CON_0
handledare nn PRED_0
är vb FIN_0
fru nn SUB_0
Anna pm SUB_0 H_0
Röjsing pm SUB_0 H_0

Mening 212

Frågan om vi behöver ett speciellt kristet parti blev ju aktuell genom tillkomsten av KDS.

Frågan nn PRED_0 H_0
om pp SUB_0
vi pn SUB_0 SUB_0
behöver vb SUB_0 FIN_0
ett al SUB_0 ARG_0
speciellt ab SUB_0 ARG_0
kristet av SUB_0 ARG_0
parti nn SUB_0 ARG_0 H_0
blev vb FIN_0
ju ab ADV_1
aktuell av PRED_0 PRED_0
genom pp PRED_0 ADV_0
tillkomsten nn PRED_0 ADV_0 H_0
av pp PRED_0 ADV_0 ARG_0
KDS an PRED_0 ADV_0 ARG_0 H_0

Mening 213

För att få det här spörsmålet allsidigt belyst har jag bestämt mig för att skaffa fram samtliga politiska partiers program , som cirkeldeltagarna skall få läsa i lugn och ro hemma.

För pp ADV_0
att ie ADV_0
vb ADV_0 INF_0
det pn ADV_0 ARG_0
här ab ADV_0 ARG_0
spörsmålet nn ADV_0 ARG_0 H_0
allsidigt ab ADV_0 PRED_0
belyst vb ADV_0 PRED_0 H_0
har vb FIN_0
jag pn SUB_0
bestämt vb HUV_0
mig pn KOMPL_0
för pp ARG_0
att ie ARG_0
skaffa vb ARG_0 INF_0
fram ab ARG_0 PART_0
samtliga pn ARG_0 ARG_0 DET_0 DET_0
politiska av ARG_0 ARG_0 DET_0 DET_0 H_0
partiers nn ARG_0 ARG_0 DET_0 H_0
program nn ARG_0 ARG_0 H_0
, sym ARG_0 ARG_0
som pn ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
cirkeldeltagarna nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 SUB_0
skall vb ARG_0 ARG_0 ARG_0 FIN_0
vb ARG_0 ARG_0 ARG_0 INF_0
läsa vb ARG_0 ARG_0 ARG_0 INF_0 H_0
i pp ARG_0 ARG_0 ARG_0 ADV_1
lugn nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 ADV_1 H_1
och kn ARG_0 ARG_0 ARG_0 ADV_1 CON_0
ro nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 ADV_1 H_2
hemma ab ARG_0 ARG_0 ARG_0 ADV_2

Mening 214

Det är en egendomlig sorts komedi Sven Lindberg har hittat.

Det pn SUB_0
är vb FIN_0
en al PRED_0
egendomlig av PRED_0 DET_0
sorts nn PRED_0 DET_0 H_0
komedi nn PRED_0 H_0
Sven pm PRED_0 ARG_0 SUB_0 H_0
Lindberg pm PRED_0 ARG_0 SUB_0 H_0
har vb PRED_0 ARG_0 FIN_0
hittat vb PRED_0 ARG_0 HUV_0

Mening 215

De första två scenbilderna är smålustiga och ofarliga med den vanliga han-hon-han intrigen vid sidan av replikbollandet mellan Sven Lindbergs bohemiska morbror och den tolvåriga överbegåvade sanningsägaren Nick.

De al SUB_0
första nl SUB_0 DET_0
två nl SUB_0 DET_0 H_0
scenbilderna nn SUB_0 H_0
är vb FIN_0
smålustiga av PRED_0 H_1
och kn PRED_0 CON_0
ofarliga av PRED_0 H_2
med pp PRED_0 ARG_0
den al PRED_0 ARG_0
vanliga av PRED_0 ARG_0
han-hon-han nt PRED_0 ARG_0
intrigen nn PRED_0 ARG_0 H_0
vid pp PRED_0 ARG_0 ARG_0
sidan nn PRED_0 ARG_0 ARG_0 H_0
av pp PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
replikbollandet nn PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
mellan pp PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
Sven pm PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
Lindbergs pm PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
bohemiska av PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
morbror nn PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_1
och kn PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 CON_0
den al PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
tolvåriga av PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 DET_0
överbegåvade av PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 DET_0 H_0
sanningsägaren nt PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
Nick pm PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_2

Mening 216

Men därefter har författaren blivit så gripen av sitt tema individualisten kontra samhället , att han glömmer bort att det är en komedi och låter sitt hat flöda mot de stupida makter som konstnären är beroende av.

Men kn ADV_1
därefter ab ADV_2
har vb FIN_0
författaren nn SUB_0
blivit vb HUV_0
ab PRED_0 ARG_1 H_0
gripen vb PRED_0 H_0
av pp PRED_0 ARG_2
sitt pn PRED_0 ARG_2
tema nn PRED_0 ARG_2 H_0
individualisten nn PRED_0 ARG_2 ARG_1 H_0
kontra pp PRED_0 ARG_2 ARG_1 H_0
samhället nn PRED_0 ARG_2 ARG_1 H_0
, sym PRED_0
att kn PRED_0 ARG_1 ARG_2
han pn PRED_0 ARG_1 ARG_2 SUB_0
glömmer vb PRED_0 ARG_1 ARG_2 FIN_0
bort ab PRED_0 ARG_1 ARG_2 PART_0
att kn PRED_0 ARG_1 ARG_2 ARG_0
det pn PRED_0 ARG_1 ARG_2 ARG_0 SUB_0
är vb PRED_0 ARG_1 ARG_2 ARG_0 FIN_0
en al PRED_0 ARG_1 ARG_2 ARG_0 PRED_0
komedi nn PRED_0 ARG_1 ARG_2 ARG_0 PRED_0 H_0
och kn PRED_0 ARG_1 ARG_2 CON_0
låter vb PRED_0 ARG_1 ARG_2 FIN_0
sitt pn PRED_0 ARG_1 ARG_2 ARG_0 SUB_0
hat nn PRED_0 ARG_1 ARG_2 ARG_0 SUB_0 H_0
flöda vb PRED_0 ARG_1 ARG_2 ARG_0 INF_0
mot pp PRED_0 ARG_1 ARG_2 ARG_0 ARG_0
de al PRED_0 ARG_1 ARG_2 ARG_0 ARG_0
stupida av PRED_0 ARG_1 ARG_2 ARG_0 ARG_0
makter nn PRED_0 ARG_1 ARG_2 ARG_0 ARG_0 H_0
som pn PRED_0 ARG_1 ARG_2 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
konstnären nn PRED_0 ARG_1 ARG_2 ARG_0 ARG_0 ARG_0 SUB_0
är vb PRED_0 ARG_1 ARG_2 ARG_0 ARG_0 ARG_0 FIN_0
beroende vb PRED_0 ARG_1 ARG_2 ARG_0 ARG_0 ARG_0 KOMPL_0
av pp PRED_0 ARG_1 ARG_2 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0

Mening 217

Hans patos gör förmodligen större verkan , är rent av vågat och progressivt , i Amerika där det är farligt att inte konformera.

Hans pn SUB_0
patos nn SUB_0 H_0
gör vb FIN_0
förmodligen ab ADV_1
större av ARG_0
verkan nn ARG_0 H_0
, sym CON_0
är vb FIN_0
rent ab PRED_0 ADV_0 H_0
av pp PRED_0 ADV_0 H_0
vågat vb PRED_0 H_1
och kn PRED_0 CON_0
progressivt av PRED_0 H_2
, sym PRED_0
i pp ADV_2
Amerika pm ADV_2 H_0
där ab ADV_2 ARG_0 ADV_0
det pn ADV_2 ARG_0 SUB_0
är vb ADV_2 ARG_0 FIN_0
farligt av ADV_2 ARG_0 PRED_0 H_0
att ie ADV_2 ARG_0 PRED_0 ARG_0
inte ab ADV_2 ARG_0 PRED_0 ARG_0 ADV_0
konformera vb ADV_2 ARG_0 PRED_0 ARG_0 INF_0

Mening 218

Här känner man bara en till svårmod stegrad dysterhet över komedin som kom bort.

Här ab ADV_1
känner vb FIN_0
man pn SUB_0
bara ab ADV_2
en al ARG_0
till pp ARG_0 ARG_1 ARG_0
svårmod nn ARG_0 ARG_1 ARG_0 H_0
stegrad vb ARG_0 ARG_1 H_0
dysterhet nn ARG_0 H_0
över pp ARG_0 ARG_2
komedin nn ARG_0 ARG_2 H_0
som pn ARG_0 ARG_2 ARG_0 SUB_0
kom vb ARG_0 ARG_2 ARG_0 FIN_0
bort ab ARG_0 ARG_2 ARG_0 PART_0

Mening 219

De dolska makterna , kanske rent av en symbol för det kapitalistiska systemet , symboliseras av TV-aktören Kalle Kanin , i vars skribentstall hjälten Murray , Sven Lindberg , är en upprorisk skrivarslav.

De al SUB_0
dolska av SUB_0
makterna nn SUB_0 H_0
, sym SUB_0
kanske ab SUB_0 EXT_0 ADV_1
rent ab SUB_0 EXT_0 ADV_2 H_0
av pp SUB_0 EXT_0 ADV_2 H_0
en al SUB_0 EXT_0
symbol nn SUB_0 EXT_0 H_0
för pp SUB_0 EXT_0 ARG_0
det al SUB_0 EXT_0 ARG_0
kapitalistiska av SUB_0 EXT_0 ARG_0
systemet nn SUB_0 EXT_0 ARG_0 H_0
, sym SUB_0
symboliseras vb FIN_0
av pp ARG_0
TV-aktören nn ARG_0
Kalle pm ARG_0 H_0
Kanin pm ARG_0 H_0
, sym ARG_0
i pp ARG_0 ARG_0 PRED_0 ARG_0
vars pn ARG_0 ARG_0 PRED_0 ARG_0
skribentstall nn ARG_0 ARG_0 PRED_0 ARG_0 H_0
hjälten nn ARG_0 ARG_0 SUB_0
Murray pm ARG_0 ARG_0 SUB_0 H_0
, sym ARG_0 ARG_0 SUB_0
Sven pm ARG_0 ARG_0 SUB_0 EXT_0 H_0
Lindberg pm ARG_0 ARG_0 SUB_0 EXT_0 H_0
, sym ARG_0 ARG_0 SUB_0
är vb ARG_0 ARG_0 FIN_0
en al ARG_0 ARG_0 PRED_0
upprorisk av ARG_0 ARG_0 PRED_0
skrivarslav nn ARG_0 ARG_0 PRED_0 H_0

Mening 220

Allan Edwall har en enda scen som den utomordentligt motbjudande kaninen och gör av den ett spel i spelet , för fram en plastisk figur med krängningar mellan sadism och joltigt självmedlidande , falskt fryntlig barnavänlighet och nevrotisk farlighet.

Allan pm SUB_0 H_0
Edwall pm SUB_0 H_0
har vb FIN_0
en al ARG_0
enda av ARG_0
scen nn ARG_0 H_0
som pn ARG_0 ARG_0
den al ARG_0 ARG_0
utomordentligt ab ARG_0 ARG_0 DET_0
motbjudande av ARG_0 ARG_0 DET_0 H_0
kaninen nn ARG_0 ARG_0 H_0
och kn CON_0
gör vb FIN_0
av pp ARG_1
den pn ARG_1 H_0
ett al ARG_2
spel nn ARG_2 H_0
i pp ARG_2 ARG_0
spelet nn ARG_2 ARG_0
, sym CON_0
för vb FIN_0
fram ab PART_0
en al ARG_0
plastisk av ARG_0
figur nn ARG_0 H_0
med pp ARG_0 ARG_0
krängningar nn ARG_0 ARG_0 H_0
mellan pp ARG_0 ARG_0 ARG_0
sadism nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_1 H_0
och kn ARG_0 ARG_0 ARG_0 CON_0
joltigt av ARG_0 ARG_0 ARG_0
självmedlidande nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_2 H_0
, sym ARG_0 ARG_0 ARG_0
falskt ab ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_1 EXT_0 DET_0
fryntlig av ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_1 EXT_0 DET_0 H_0
barnavänlighet nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_1 EXT_0 H_0
och kn ARG_0 ARG_0 ARG_0 CON_0 EXT_0
nevrotisk av ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_2 EXT_0
farlighet nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_2 EXT_0 H_0

Mening 221

Edwalls silketråcklade kinesansikte sväller upp i whiskydävenhet och sjunker ihop i självföraktets hålor.

Edwalls pm SUB_0
silketråcklade av SUB_0
kinesansikte nn SUB_0 H_0
sväller vb FIN_0
upp ab PART_0
i pp ADV_0
whiskydävenhet nn ADV_0 H_0
och kn CON_0
sjunker vb FIN_0
ihop ab PART_0
i pp ADV_0
självföraktets nn ADV_0
hålor nn ADV_0 H_0

Mening 222

Det var en prestation som var ett nummer för stort för pjäsen men gjorde den sevärd.

Det pn SUB_0
var vb FIN_0
en al PRED_0
prestation nn PRED_0 H_0
som pn PRED_0 ARG_0 SUB_0
var vb PRED_0 ARG_0 FIN_0
ett al PRED_0 ARG_0 PRED_0 DET_0
nummer nn PRED_0 ARG_0 PRED_0 DET_0 H_0
för pp PRED_0 ARG_0 PRED_0 DET_0
stort av PRED_0 ARG_0 PRED_0 H_0
för pp PRED_0 ARG_0 PRED_0 ARG_0
pjäsen nn PRED_0 ARG_0 PRED_0 ARG_0 H_0
men kn CON_0
gjorde vb FIN_0
den pn ARG_0 SUB_0
sevärd av ARG_0 PRED_0

Mening 223

Morbror Murray lever som blommorna på marken tillsammans med unge Nick , som självfallet symboliserar det oförstörda barnet inom oss , vad trodde ni.

Morbror nn SUB_0 H_0
Murray pm SUB_0 H_0
lever vb FIN_0
som pn ARG_1
blommorna nn ARG_1 H_0
pp ARG_1 ARG_0
marken nn ARG_1 ARG_0 H_0
tillsammans ab ARG_2 H_0
med pp ARG_2 ARG_0
unge av ARG_2 ARG_0
Nick pm ARG_2 ARG_0 H_0
, sym ARG_2 ARG_0
som pn ARG_2 ARG_0 SUB_0
självfallet ab ARG_2 ARG_0 ADV_0
symboliserar vb ARG_2 ARG_0 FIN_0
det al ARG_2 ARG_0 ARG_0
oförstörda av ARG_2 ARG_0 ARG_0
barnet nn ARG_2 ARG_0 ARG_0 H_0
inom pp ARG_2 ARG_0 ARG_0 ARG_0
oss pn ARG_2 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
, sym CON_0
vad pn ARG_0
trodde vb FIN_0
ni pn SUB_0

Mening 224

Men det elaka samhällets elaka barnavårdsnämnd kan inte tåla lättja , glädje och individuella åsikter.

Men kn ADV_1
det al SUB_0
elaka av SUB_0 DET_0
samhällets nn SUB_0 DET_0 H_0
elaka av SUB_0
barnavårdsnämnd nn SUB_0 H_0
kan vb FIN_0
inte ab ADV_2
tåla vb INF_0
lättja nn ARG_1
, sym CON_0
glädje nn ARG_2
och kn CON_0
individuella av ARG_3
åsikter nn ARG_3 H_0

Mening 225

Det skickar ut sin stötpatrull , socialassistent Gösta Ekman och psykolog Yvonne Lombard för att åstadkomma en rättelse.

Det pn SUB_0
skickar vb FIN_0
ut ab PART_0
sin pn ARG_1
stötpatrull nn ARG_1 H_0
, sym ARG_1
socialassistent nn ARG_1 EXT_0
Gösta pm ARG_1 EXT_0 H_0
Ekman pm ARG_1 EXT_0 H_0
och kn ARG_1 EXT_0 CON_0
psykolog nn ARG_1 EXT_0
Yvonne pm ARG_1 EXT_0 H_0
Lombard pm ARG_1 EXT_0 H_0
för pp ARG_2
att ie ARG_2
åstadkomma vb ARG_2 INF_0
en al ARG_2 ARG_0
rättelse nn ARG_2 ARG_0 H_0

Mening 226

Vad som händer är att psykologen fastnar i lättjans och glädjens träsk , rent av blir kvar över natten.

Vad pn PRED_0 H_0
som pn PRED_0 ARG_0 SUB_0
händer vb PRED_0 ARG_0 FIN_0
är vb FIN_0
att kn SUB_0
psykologen nn SUB_0 SUB_0
fastnar vb SUB_0 FIN_0
i pp SUB_0 ARG_0
lättjans nn SUB_0 ARG_0 DET_0 H_1
och kn SUB_0 ARG_0 DET_0 CON_0
glädjens nn SUB_0 ARG_0 DET_0 H_2
träsk nn SUB_0 ARG_0 H_0
, sym SUB_0 CON_0
rent ab SUB_0 ADV_1 H_0
av pp SUB_0 ADV_1 H_0
blir vb SUB_0 FIN_0
kvar ab SUB_0 PART_0
över pp SUB_0 ADV_2
natten nn SUB_0 ADV_2 H_0

Mening 227

Såtillvida är det en ovanlig amerikansk komedi att publiken aldrig ställs inför Det Stora Amerikanska Spörsmålet: har hon eller har hon inte?.

Såtillvida ab ADV_0 H_0
är vb FIN_0
det pn SUB_0
en al PRED_0
ovanlig av PRED_0
amerikansk av PRED_0
komedi nn PRED_0 H_0
att kn ADV_0 ARG_0
publiken nn ADV_0 ARG_0 SUB_0
aldrig ab ADV_0 ARG_0 ADV_0
ställs vb ADV_0 ARG_0 FIN_0
inför pp ADV_0 ARG_0 ARG_0
Det al ADV_0 ARG_0 ARG_0
Stora av ADV_0 ARG_0 ARG_0 DET_0
Amerikanska av ADV_0 ARG_0 ARG_0 DET_0 H_0
Spörsmålet: nn ADV_0 ARG_0 ARG_0 H_0
har vb ADV_0 ARG_0 ARG_0 EXT_0 FIN_0
hon pn ADV_0 ARG_0 ARG_0 EXT_0 SUB_0
eller kn ADV_0 ARG_0 ARG_0 EXT_0 CON_0
har vb ADV_0 ARG_0 ARG_0 EXT_0 FIN_0
hon pn ADV_0 ARG_0 ARG_0 EXT_0 SUB_0
inte? ab ADV_0 ARG_0 ARG_0 EXT_0 ADV_0

Mening 228

Hon har.

Hon pn SUB_0
har vb FIN_0

Mening 229

Gösta Ekmans roll är ytterst gråmelerad men i all stillhet lyckas han återigen övertyga om vilken utomordentlig komisk begåvning han är.

Gösta pm SUB_0
Ekmans pm SUB_0
roll nn SUB_0 H_0
är vb FIN_0
ytterst av PRED_0
gråmelerad av PRED_0 H_0
men kn CON_0
i pp ADV_1
all pn ADV_1
stillhet nn ADV_1 H_0
lyckas vb FIN_0
han pn SUB_0
återigen ab ADV_2
övertyga vb ARG_0 INF_0
om pp ARG_0 ARG_0
vilken pn ARG_0 ARG_0 H_0
utomordentlig av ARG_0 ARG_0 ARG_0 PRED_0
komisk av ARG_0 ARG_0 ARG_0 PRED_0
begåvning nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 PRED_0 H_0
han pn ARG_0 ARG_0 ARG_0 SUB_0
är vb ARG_0 ARG_0 ARG_0 FIN_0

Mening 230

Hans ädla pageutseen-de har med åren blivit mindre ädelt och mera användbart och ingen i svensk teater kan snubbla som han.

Hans pn SUB_0
ädla av SUB_0
pageutseen-de nt SUB_0 H_0
har vb FIN_0
med pp ADV_1
åren nn ADV_1 H_0
blivit vb HUV_0
mindre ab ADV_2
ädelt av ADV_2 H_1
och kn ADV_2 CON_0
mera ab ADV_2
användbart av ADV_0 H_2
och kn CON_0
ingen pn SUB_0 N_0
i pp SUB_0 ARG_0
svensk av SUB_0 ARG_0
teater nn SUB_0 ARG_0 H_0
kan vb FIN_0
snubbla vb INF_0
som pn ARG_0
han pn ARG_0 H_0

Mening 231

Av någon anledning hade Yvonne Lombard svårigheter att veckla ut sin beprövade romantiska fjompighet i hela dess älskliga vidd och fulla tempo.

Av pp ARG_1
någon pn ARG_1
anledning nn ARG_1 H_0
hade vb FIN_0
Yvonne pm SUB_0 H_0
Lombard pm SUB_0 H_0
svårigheter nn ARG_2 H_0
att ie ARG_2 ARG_0
veckla vb ARG_2 ARG_0 INF_0
ut ab ARG_2 ARG_0 PART_0
sin pn ARG_2 ARG_0
beprövade vb ARG_2 ARG_0
romantiska av ARG_2 ARG_0
fjompighet nn ARG_2 ARG_0 H_0
i pp ARG_2 ARG_0 ARG_0
hela av ARG_2 ARG_0 ARG_0 DET_0 H_0
dess pn ARG_2 ARG_0 ARG_0 DET_0 DET_0
älskliga av ARG_2 ARG_0 ARG_0 DET_0 DET_0 H_0
vidd nn ARG_2 ARG_0 ARG_0 H_1
och kn ARG_2 ARG_0 ARG_0 CON_0
fulla av ARG_2 ARG_0 ARG_0
tempo nn ARG_2 ARG_0 ARG_0 H_2

Mening 232

Säkert var det en tillfällighet , recensionsvillkoren drabbar ju i synnerhet komedier , men Sven Lindberg fick inte fullt utbyte av motspelerskan.

Säkert ab ADV_0
var vb FIN_0
det pn SUB_0
en al PRED_0
tillfällighet nn PRED_0 H_0
, sym CON_0
recensionsvillkoren nn SUB_0
drabbar vb FIN_0
ju ab ADV_1
i pp ADV_2
synnerhet nn ADV_2 H_0
komedier nn ARG_0
, sym ARG_0
men kn CON_0
Sven pm SUB_0 H_0
Lindberg pm SUB_0 H_0
fick vb FIN_0
inte ab ADV_0
fullt ab ARG_0
utbyte nn ARG_0 H_0
av pp ARG_0 ARG_0
motspelerskan nn ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 233

Hans fruktansvärda ödesdigra avspändhet och scencharm får oss att tycka att till och med ett så enkelt trick som skämtsamma huvudbonader är lustigt.

Hans pn SUB_0
fruktansvärda av SUB_0
ödesdigra av SUB_0
avspändhet nn SUB_0 H_1
och kn SUB_0 CON_0
scencharm nn SUB_0 H_2
får vb FIN_0
oss pn ARG_0 SUB_0
att ie ARG_0
tycka vb ARG_0 INF_0
att kn ARG_0 ARG_0
till pp ARG_0 ARG_0 ADV_0 H_1
och kn ARG_0 ARG_0 ADV_0 CON_0
med pp ARG_0 ARG_0 ADV_0 H_2
ett al ARG_0 ARG_0 SUB_0
ab ARG_0 ARG_0 SUB_0 DET_0
enkelt ab ARG_0 ARG_0 SUB_0 DET_0 H_0
trick nn ARG_0 ARG_0 SUB_0 H_0
som pn ARG_0 ARG_0 SUB_0 ARG_0
skämtsamma av ARG_0 ARG_0 SUB_0 ARG_0
huvudbonader nn ARG_0 ARG_0 SUB_0 ARG_0 H_0
är vb ARG_0 ARG_0 FIN_0
lustigt ab ARG_0 ARG_0 PRED_0

Mening 234

Och då vill det till.

Och kn ADV_1
ab ADV_2
vill vb FIN_0
det pn SUB_0
till pp PART_0

Mening 235

De bägge okonfirmerade innehavarna av Nicks roll Jörgen Lindström (generalrep) och Peter Schildt (premiär) har lyckats utmärkt i regissör Håkan Ersgårds hand.

De al SUB_0
bägge nn SUB_0
okonfirmerade av SUB_0
innehavarna nn SUB_0 H_0
av pp SUB_0 ARG_0
Nicks pm SUB_0 ARG_0
roll nn SUB_0 ARG_0 H_0
Jörgen pm SUB_0 ARG_0 EXT_0 H_1
Lindström pm SUB_0 ARG_0 EXT_0 H_1
(generalrep) nn SUB_0 ARG_0 EXT_0 EXT_0
och kn SUB_0 ARG_0 EXT_0 CON_0
Peter pm SUB_0 ARG_0 EXT_0 H_2
Schildt pm SUB_0 ARG_0 EXT_0 H_2
(premiär) nn SUB_0 ARG_0 EXT_0 EXT_0
har vb FIN_0
lyckats vb HUV_0
utmärkt av ADV_1
i pp ADV_2
regissör nn ADV_2
Håkan pm ADV_2
Ersgårds pm ADV_2
hand nn ADV_2 H_0

Mening 236

Det är som framgår en sällsynt väl handplockad ensemble Intiman lutar sig mot.

Det pn SUB_0
är vb FIN_0
som pn ADV_0 SUB_0
framgår vb ADV_0 FIN_0
en al PRED_0
sällsynt av PRED_0 DET_0
väl ab PRED_0 DET_0 H_0
handplockad vb PRED_0
ensemble nn PRED_0 H_0
Intiman pm PRED_0 ARG_0 SUB_0
lutar vb PRED_0 ARG_0 FIN_0
sig pn PRED_0 ARG_0 ARG_1
mot pp PRED_0 ARG_0 ARG_2

Mening 237

Namn som skapar förväntan.

Namn nn H_0
som pn ARG_0 SUB_0
skapar vb ARG_0 FIN_0
förväntan nn ARG_0 ARG_0

Mening 238

Så synd , så synd att man vill gråta , att denna lysande komediensemble inte har en komedi.

ab PRED_0
synd nn PRED_0 H_1
, sym PRED_0 CON_0
ab PRED_0
synd nn PRED_0 H_2
att kn PRED_0 ARG_0
man pn PRED_0 ARG_0 SUB_0
vill vb PRED_0 ARG_0 FIN_0
gråta vb PRED_0 ARG_0 INF_0
, sym PRED_0
att kn SUB_0
denna pn SUB_0 SUB_0
lysande vb SUB_0 SUB_0
komediensemble nn SUB_0 SUB_0 H_0
inte ab SUB_0 ADV_0
har vb SUB_0 FIN_0
en al SUB_0 ARG_0
komedi nn SUB_0 ARG_0 H_0

Mening 239

I tecknet av välståndssamhällets växande resurser och pretentioner håller en ny offentlig monumentalarkitektur på att växa fram , ännu en smula tveksam , ännu oftast i form av en exklusivare kontorshustyp med mer genomtänkt materialverkan , med partier av uttalat skulptural effekt och vederbörligen konstnärligt utsmyckad.

I pp ADV_1
tecknet nn ADV_1 H_0
av pp ADV_1 ARG_0
välståndssamhällets nn ADV_1 ARG_0
växande vb ADV_1 ARG_0
resurser nn ADV_1 ARG_0 H_1
och kn ADV_1 ARG_0 CON_0
pretentioner nn ADV_1 ARG_0 H_2
håller vb FIN_0
en al SUB_0
ny av SUB_0 DET_0
offentlig av SUB_0 DET_0 H_0
monumentalarkitektur nn SUB_0 H_0
pp PART_0
att ie ARG_0
växa vb ARG_0 INF_0
fram ab ARG_0 PART_0
, sym ARG_0
ännu ab SUB_0 EXT_0 ADV_0
en al SUB_0 EXT_0
smula nn SUB_0 EXT_0
tveksam av SUB_0 EXT_0 H_1
, sym SUB_0 EXT_0 CON_0
ännu ab SUB_0 EXT_0 ADV_1
oftast ab SUB_0 EXT_0 ADV_2
i pp SUB_0 EXT_0
form nn SUB_0 EXT_0 H_2
av pp SUB_0 EXT_0 ARG_0
en al SUB_0 EXT_0 ARG_0
exklusivare av SUB_0 EXT_0 ARG_0
kontorshustyp nn SUB_0 EXT_0 ARG_0 H_0
med pp SUB_0 EXT_0 ARG_0 ARG_1
mer ab SUB_0 EXT_0 ARG_0 ARG_1 DET_0
genomtänkt vb SUB_0 EXT_0 ARG_0 ARG_1 DET_0 H_0
materialverkan nn SUB_0 EXT_0 ARG_0 ARG_1 H_0
, sym SUB_0 EXT_0 ARG_0 CON_0
med pp SUB_0 EXT_0 ARG_0 ARG_2
partier nn SUB_0 EXT_0 ARG_0 ARG_2 H_0
av pp SUB_0 EXT_0 ARG_0 ARG_2 ARG_1
uttalat vb SUB_0 EXT_0 ARG_0 ARG_2 ARG_1 DET_0
skulptural av SUB_0 EXT_0 ARG_0 ARG_2 ARG_1 DET_0 H_0
effekt nn SUB_0 EXT_0 ARG_0 ARG_2 ARG_1 H_0
och kn SUB_0 EXT_0 ARG_0 ARG_2 CON_0
vederbörligen ab SUB_0 EXT_0 ARG_0 ARG_2 ARG_2 ADV_0
konstnärligt ab SUB_0 EXT_0 ARG_0 ARG_2 ARG_2
utsmyckad vb SUB_0 EXT_0 ARG_0 ARG_2 ARG_2 H_0

Mening 240

Byggherrarnas önskemål om viss kommunal pompa och arkitekternas strävan efter en uttrycksfullare formgivning möts nu allt oftare i rådhus , stadshus och omdöpta Folkets hus med eller utan vidhängande stadsteater.

Byggherrarnas nn SUB_0
önskemål nn SUB_0 H_1
om pp SUB_0 ARG_0
viss av SUB_0 ARG_0
kommunal av SUB_0 ARG_0
pompa nn SUB_0 ARG_0 H_0
och kn SUB_0 CON_0
arkitekternas nn SUB_0
strävan nn SUB_0 H_2
efter pp SUB_0 ARG_0
en al SUB_0 ARG_0
uttrycksfullare av SUB_0 ARG_0
formgivning nn SUB_0 ARG_0 H_0
möts vb FIN_0
nu ab ADV_1
allt pn ADV_2
oftare ab ADV_2 H_0
i pp ARG_0
rådhus nn ARG_0 H_1
, sym ARG_0 CON_0
stadshus nn ARG_0 H_2
och kn ARG_0 CON_0
omdöpta vb ARG_0
Folkets nn ARG_0 H_3
hus nn ARG_0 H_3
med pp ARG_0 ARG_0 DET_0 H_1
eller kn ARG_0 ARG_0 DET_0 CON_0
utan pp ARG_0 ARG_0 DET_0 H_2
vidhängande vb ARG_0 ARG_0
stadsteater nn ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 241

Så har nu skett i Södertälje , vars nya Rådhus färdigställts i den första utbyggnadsetappen av 'byggnader för stadens förvaltning'.

ab SUB_0
har vb FIN_0
nu ab ADV_1
skett vb HUV_0
i pp ADV_2
Södertälje pm ADV_2 H_0
, sym ADV_2
vars pn ADV_2 ARG_0 SUB_0
nya av ADV_2 ARG_0 SUB_0
Rådhus pm ADV_2 ARG_0 SUB_0 H_0
färdigställts vb ADV_2 ARG_0 HUV_0
i pp ADV_2 ARG_0 ADV_0
den al ADV_2 ARG_0 ADV_0
första nl ADV_2 ARG_0 ADV_0
utbyggnadsetappen nn ADV_2 ARG_0 ADV_0 H_0
av pp ADV_2 ARG_0 ADV_0 ARG_0
'byggnader nn ADV_2 ARG_0 ADV_0 ARG_0 H_0
för pp ADV_2 ARG_0 ADV_0 ARG_0 ARG_0
stadens nn ADV_2 ARG_0 ADV_0 ARG_0 ARG_0
förvaltning' nn ADV_2 ARG_0 ADV_0 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 242

Det har ritats av arkitekt SAR Åke E. Lindqvist , vilken erhöll uppdraget efter en allmän arkitekttävlan 1957-58 och därefter följande inbjuden tävlan.

Det pn SUB_0
har vb FIN_0
ritats vb HUV_0
av pp ARG_0
arkitekt nn ARG_0 DET_0 H_0
SAR an ARG_0 DET_0 ARG_0
Åke pm ARG_0 H_0
E. an ARG_0 H_0
Lindqvist pm ARG_0 H_0
, sym ARG_0
vilken pn ARG_0 ARG_0 SUB_0
erhöll vb ARG_0 ARG_0 FIN_0
uppdraget nn ARG_0 ARG_0 ARG_0
efter pp ARG_0 ARG_0 ADV_1
en al ARG_0 ARG_0 ADV_1
allmän av ARG_0 ARG_0 ADV_1
arkitekttävlan nn ARG_0 ARG_0 ADV_1 H_0
1957-58 nl ARG_0 ARG_0 ADV_1 ARG_0
och kn ARG_0 ARG_0 CON_0
därefter ab ARG_0 ARG_0 ADV_2
följande vb ARG_0 ARG_0 ADV_2
inbjuden vb ARG_0 ARG_0 ADV_2
tävlan nn ARG_0 ARG_0 ADV_2 H_0

Mening 243

Möblering och utformning av viktigare fasta inredningsdetaljer har utförts i samarbete med inredningsarkitekterna SIR Hans Kempe och Lars Ljunglöf.

Möblering nn SUB_0 H_1
och kn SUB_0 CON_0
utformning nn SUB_0 H_2
av pp SUB_0 ARG_0
viktigare av SUB_0 ARG_0
fasta av SUB_0 ARG_0
inredningsdetaljer nn SUB_0 ARG_0 H_0
har vb FIN_0
utförts vb HUV_0
i pp ADV_0
samarbete nn ADV_0 H_0
med pp ADV_0 ARG_0
inredningsarkitekterna nn ADV_0 ARG_0 DET_0 H_0
SIR nt ADV_0 ARG_0 DET_0 ARG_0
Hans pm ADV_0 ARG_0 H_1
Kempe pm ADV_0 ARG_0 H_1
och kn ADV_0 ARG_0 CON_0
Lars pm ADV_0 ARG_0 H_2
Ljunglöf pm ADV_0 ARG_0 H_2

Mening 244

Tillsammans har de på förtjänstfullt sätt gestaltat denna speciella form av , om man så vill , kompromissarkitektur med stora kontorsvåningar och solenna rum inom samma byggnadskropp.

Tillsammans ab ADV_1
har vb FIN_0
de al SUB_0
pp ADV_2
förtjänstfullt av ADV_2
sätt nn ADV_2 H_0
gestaltat vb HUV_0
denna pn ARG_0
speciella av ARG_0
form nn ARG_0 H_0
av pp ARG_0 ARG_0
, sym ARG_0
om pp ARG_0 EXT_0 ADV_1
man pn ARG_0 EXT_0 SUB_0
ab ARG_0 EXT_0 ADV_2
vill vb ARG_0 EXT_0 FIN_0
, sym ARG_0
kompromissarkitektur nn ARG_0 ARG_0 H_0
med pp ARG_0 ARG_0 ARG_0
stora av ARG_0 ARG_0 ARG_0
kontorsvåningar nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_1
och kn ARG_0 ARG_0 ARG_0 CON_0
solenna av ARG_0 ARG_0 ARG_0
rum nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_2
inom pp ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
samma pn ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
byggnadskropp nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 245

Rådhuset i Södertälje är uppfört i så kallad naturbetong , ett av norska tekniker utvecklat material av utomordentlig kvalitet och med en vacker yta , som bl. a. låter sig blästras och dekoreras.

Rådhuset nn SUB_0 H_0
i pp SUB_0 ARG_0
Södertälje pm SUB_0 ARG_0 H_0
är vb FIN_0
uppfört vb PRED_0 H_0
i pp PRED_0 ARG_0
ab PRED_0 ARG_0 DET_0
kallad vb PRED_0 ARG_0 DET_0 H_0
naturbetong nn PRED_0 ARG_0 H_0
, sym PRED_0 ARG_0
ett al PRED_0 ARG_0 EXT_0
av pp PRED_0 ARG_0 EXT_0 ARG_1 ARG_0
norska av PRED_0 ARG_0 EXT_0 ARG_1 ARG_0
tekniker nn PRED_0 ARG_0 EXT_0 ARG_1 ARG_0 H_0
utvecklat vb PRED_0 ARG_0 EXT_0 ARG_1 H_0
material nn PRED_0 ARG_0 EXT_0 H_0
av pp PRED_0 ARG_0 EXT_0 ARG_2
utomordentlig av PRED_0 ARG_0 EXT_0 ARG_2
kvalitet nn PRED_0 ARG_0 EXT_0 ARG_2 H_1
och kn PRED_0 ARG_0 EXT_0 ARG_2 CON_0
med pp PRED_0 ARG_0 EXT_0 ARG_2
en al PRED_0 ARG_0 EXT_0 ARG_2
vacker av PRED_0 ARG_0 EXT_0 ARG_2
yta nn PRED_0 ARG_0 EXT_0 ARG_2 H_2
, sym PRED_0 ARG_0 EXT_0 ARG_2
som pn PRED_0 ARG_0 EXT_0 ARG_2 ARG_0 SUB_0
bl. an PRED_0 ARG_0 EXT_0 ARG_2 ARG_0 ADV_0
a. an PRED_0 ARG_0 EXT_0 ARG_2 ARG_0 ADV_0
låter vb PRED_0 ARG_0 EXT_0 ARG_2 ARG_0 FIN_0
sig pn PRED_0 ARG_0 EXT_0 ARG_2 ARG_0 ARG_0 SUB_0
blästras vb PRED_0 ARG_0 EXT_0 ARG_2 ARG_0 ARG_0 INF_0 H_1
och kn PRED_0 ARG_0 EXT_0 ARG_2 ARG_0 ARG_0 INF_0 CON_0
dekoreras vb PRED_0 ARG_0 EXT_0 ARG_2 ARG_0 ARG_0 INF_0 H_2

Mening 246

Byggnaden är alltså gjuten i ett enda block.

Byggnaden nn *
är vb *
alltså ab *
gjuten vb *
i pp *
ett al *
enda av *
block nn *

Mening 247

Naturbetongen går f. ö. igen i vissa inre utrymmen och ger en viril , kraftfull karaktär åt miljön.

Naturbetongen nn SUB_0
går vb FIN_0
f. an ADV_0
ö. an ADV_0
igen ab PART_0
i pp ARG_0
vissa av ARG_0
inre av ARG_0
utrymmen nn ARG_0 H_0
och kn CON_0
ger vb FIN_0
en al ARG_0
viril av ARG_0
, sym ARG_0
kraftfull av ARG_0
karaktär nn ARG_0 H_0
åt pp ARG_0 ARG_0
miljön nn ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 248

Två rum tilldrar sig speciellt intresse.

Två nl SUB_0
rum nn SUB_0 H_0
tilldrar vb FIN_0
sig pn KOMPL_0
speciellt ab ARG_0
intresse nn ARG_0 H_0

Mening 249

Rådhusrättens stora sessionssal framstår med sin allvarliga , värdiga hållning och cirkelrunt slutna möblering som ett i mer än ett avseende respektingivande rum.

Rådhusrättens nn SUB_0
stora av SUB_0
sessionssal nn SUB_0 H_0
framstår vb FIN_0
med pp SUB_0 ARG_0
sin pn SUB_0 ARG_0
allvarliga av SUB_0 ARG_0
, sym SUB_0 ARG_0
värdiga av SUB_0 ARG_0
hållning nn SUB_0 ARG_0 H_1
och kn SUB_0 ARG_0 CON_0
cirkelrunt ab SUB_0 ARG_0 DET_0
slutna av SUB_0 ARG_0 DET_0 H_0
möblering nn SUB_0 ARG_0 H_2
som pn ARG_0
ett al ARG_0
i pp ARG_0 DET_0 DET_0
mer ab ARG_0 DET_0 DET_0 H_0
än kn ARG_0 DET_0 DET_0 DET_0
ett al ARG_0 DET_0 DET_0 DET_0
avseende nn ARG_0 DET_0 DET_0 DET_0 H_0
respektingivande av ARG_0 DET_0 H_0
rum nn ARG_0 H_0

Mening 250

En dekor i stukat bandjärn utförd av Siri Derkert ter sig fyndigt originell med sin samtidigt exakta och fint svävande grafiska verkan , men något konstnärligt nödvändigt samband med rummet vore det nog alltför pretentiöst att tala om.

En al SUB_0
dekor nn SUB_0 H_0
i pp SUB_0 ARG_1
stukat vb SUB_0 ARG_1
bandjärn nn SUB_0 ARG_1 H_0
utförd vb SUB_0 ARG_2 H_0
av pp SUB_0 ARG_2 ARG_0
Siri pm SUB_0 ARG_2 ARG_0 H_0
Derkert pm SUB_0 ARG_2 ARG_0 H_0
ter vb FIN_0
sig pn KOMPL_0 SUB_0
fyndigt ab ARG_0 PRED_0
originell av ARG_0 PRED_0 H_0
med pp ARG_0 PRED_0 ARG_0
sin pn ARG_0 PRED_0 ARG_0
samtidigt ab ARG_0 PRED_0 ARG_0 DET_0 ADV_0
exakta av ARG_0 PRED_0 ARG_0 DET_0 H_1
och kn ARG_0 PRED_0 ARG_0 DET_0 CON_0
fint av ARG_0 PRED_0 ARG_0 DET_0
svävande vb ARG_0 PRED_0 ARG_0 DET_0 H_2
grafiska av ARG_0 PRED_0 ARG_0
verkan nn ARG_0 PRED_0 ARG_0 H_0
, sym ARG_0 PRED_0
men kn CON_0
något pn PRED_0 ARG_0 ARG_0
konstnärligt ab PRED_0 ARG_0 ARG_0 DET_0
nödvändigt av PRED_0 ARG_0 ARG_0 DET_0 H_0
samband nn PRED_0 ARG_0 ARG_0 H_0
med pp PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
rummet nn PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
vore vb FIN_0
det pn SUB_0
nog ab ADV_0
alltför ab PRED_0
pretentiöst av PRED_0 H_0
att ie PRED_0 ARG_0
tala vb PRED_0 ARG_0 INF_0
om pp PRED_0 ARG_0 ARG_0

Mening 251

Dekoren ger rika associationer både till forna praktinteriörer och demonstrationståg med fanor och standar.

Dekoren nn SUB_0
ger vb FIN_0
rika av ARG_1
associationer nn ARG_1 H_0
både kn ARG_2 ADV_0
till pp ARG_2
forna av ARG_2
praktinteriörer nn ARG_2 H_1
och kn ARG_2 CON_0
demonstrationståg nn ARG_0 H_2
med pp ARG_0 ARG_0
fanor nn ARG_0 ARG_0 H_1
och kn ARG_0 ARG_0 CON_0
standar nt ARG_0 ARG_0 H_2

Mening 252

Kanske är den motsatta fönsterväggens helvita ljusavskärmning mer ägnad att väcka diskussion.

Kanske ab ADV_0
är vb FIN_0
den al SUB_0
motsatta vb SUB_0 DET_0
fönsterväggens nn SUB_0 DET_0 H_0
helvita av SUB_0
ljusavskärmning nn SUB_0 H_0
mer ab PRED_0
ägnad vb PRED_0 H_0
att ie PRED_0 ARG_0
väcka vb PRED_0 ARG_0 INF_0
diskussion nn PRED_0 ARG_0 ARG_0

Mening 253

Inredningsarkitekterna har fint arbetat i arkitektens anda och med sina sakliga , anspråkslösa men synnerligen konsekventa möblering bidragit till att även interiören fått något 'monolitiskt' över sig.

Inredningsarkitekterna nn SUB_0
har vb FIN_0
fint av ADV_1
arbetat vb HUV_0
i pp ARG_0
arkitektens nn ARG_0
anda nn ARG_0 H_0
och kn CON_0
med pp ARG_1
sina pn ARG_1 DET_0
sakliga av ARG_1 DET_0 H_1
, sym ARG_1 DET_0 CON_0
anspråkslösa av ARG_1 DET_0 H_2
men kn ARG_1 DET_0 CON_0
synnerligen ab ARG_1 DET_0
konsekventa av ARG_1 DET_0 H_3
möblering nn ARG_1 H_0
bidragit vb HUV_0
till pp ARG_2
att ie ARG_2
även ab ARG_2 ADV_0
interiören nn ARG_2 SUB_0
fått vb ARG_2 HUV_0
något pn ARG_2 ARG_0
'monolitiskt' av ARG_2 ARG_0 H_0
över pp ARG_2 ARG_0 ARG_0
sig pn ARG_2 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 254

De har dessbättre även haft sin hand med vid inredningen av bottenvåningens bank och blomsterhandel.

De al SUB_0
har vb FIN_0
dessbättre ab ADV_1
även ab ADV_2
haft vb HUV_0
sin pn KOMPL_0
hand nn KOMPL_0 H_0
med pp PART_0
vid pp ARG_0
inredningen nn ARG_0 H_0
av pp ARG_0 ARG_0
bottenvåningens nn ARG_0 ARG_0
bank nn ARG_0 ARG_0 H_1
och kn ARG_0 ARG_0 CON_0
blomsterhandel nn ARG_0 ARG_0 H_2

Mening 255

I den förra förekommer f. ö. en fräscht blond textil av Hans Krondahl.

I pp ARG_0
den al ARG_0
förra av ARG_0 H_0
förekommer vb FIN_0
f. an ADV_0
ö. an ADV_0
en al SUB_0
fräscht av SUB_0 DET_0
blond av SUB_0 DET_0 H_0
textil av SUB_0 H_0
av pp SUB_0 ARG_0
Hans pm SUB_0 ARG_0 H_0
Krondahl pm SUB_0 ARG_0 H_0

Mening 256

För den som hävdar att konstens främsta uppgift är att vara vacker och behaglig , finns all anledning att besöka Thormod Larsens utställning på Galerie Pierre.

För pp ARG_0
den pn ARG_0 H_0
som pn ARG_0 ARG_0 SUB_0
hävdar vb ARG_0 ARG_0 FIN_0
att kn ARG_0 ARG_0 ARG_0
konstens nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 DET_0 H_0
främsta av ARG_0 ARG_0 ARG_0 DET_0
uppgift nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
är vb ARG_0 ARG_0 ARG_0 FIN_0
att ie ARG_0 ARG_0 ARG_0 PRED_0 INF_0
vara vb ARG_0 ARG_0 ARG_0 PRED_0 INF_0 H_0
vacker av ARG_0 ARG_0 ARG_0 PRED_0 PRED_0 H_1
och kn ARG_0 ARG_0 ARG_0 PRED_0 PRED_0 CON_0
behaglig av ARG_0 ARG_0 ARG_0 PRED_0 PRED_0 H_2
, sym ,_0
finns vb FIN_0
all pn SUB_0
anledning nn SUB_0 H_0
att ie SUB_0 ARG_0
besöka vb SUB_0 ARG_0 INF_0
Thormod pm SUB_0 ARG_0 ARG_0
Larsens pm SUB_0 ARG_0 ARG_0
utställning nn SUB_0 ARG_0 ARG_0 H_0
pp SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
Galerie ntf SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
Pierre pm SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 257

Hans färggravyrer är förföriskt sköna.

Hans pn SUB_0
färggravyrer nn SUB_0 H_0
är vb FIN_0
förföriskt ab PRED_0
sköna av PRED_0 H_0

Mening 258

Det är en konst utan taggighet och aggression.

Det pn SUB_0
är vb FIN_0
en al PRED_0
konst nn PRED_0 H_0
utan pp PRED_0 ARG_0
taggighet nn PRED_0 ARG_0 H_1
och kn PRED_0 ARG_0 CON_0
aggression nn PRED_0 ARG_0 H_2

Mening 259

Hans stora tekniska kunnande är helt inställt på det effektfulla och materialsköna.

Hans pn SUB_0
stora av SUB_0 DET_0
tekniska av SUB_0 DET_0 H_0
kunnande nn SUB_0 H_0
är vb FIN_0
helt ab ADV_0
inställt vb HUV_0
pp ARG_0
det al ARG_0
effektfulla av ARG_0 H_1
och kn ARG_0 CON_0
materialsköna av ARG_0 H_2

Mening 260

Denna konst utan dissonanser är en perfekt formgiven produkt , en inredningsdetalj som borde utmärkt fylla sin plats i en modern , mondän miljö.

Denna pn SUB_0
konst nn SUB_0 H_0
utan pp SUB_0 ARG_0
dissonanser nn SUB_0 ARG_0 H_0
är vb FIN_0
en al PRED_0
perfekt ab PRED_0 DET_0
formgiven vb PRED_0 DET_0 H_0
produkt nn PRED_0 H_1
, sym PRED_0 CON_0
en al PRED_0
inredningsdetalj nn PRED_0 H_2
som pn PRED_0 ARG_0 SUB_0
borde vb PRED_0 ARG_0 FIN_0
utmärkt av PRED_0 ARG_0 ADV_0
fylla vb PRED_0 ARG_0 INF_0
sin pn PRED_0 ARG_0 ARG_0
plats nn PRED_0 ARG_0 ARG_0 H_0
i pp PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
en al PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
modern av PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
, sym PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
mondän av PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
miljö nn PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 261

Thormod Larsen är en av dessa informella esteter som med stort raffinemang drivit det behagfulla till sin spets.

Thormod pm SUB_0 H_0
Larsen pm SUB_0 H_0
är vb FIN_0
en pn PRED_0 H_0
av pp PRED_0 ARG_0
dessa pn PRED_0 ARG_0
informella av PRED_0 ARG_0
esteter nn PRED_0 ARG_0 H_0
som pn PRED_0 ARG_0 ARG_0 SUB_0
med pp PRED_0 ARG_0 ARG_0 ADV_0
stort av PRED_0 ARG_0 ARG_0 ADV_0
raffinemang nn PRED_0 ARG_0 ARG_0 ADV_0 H_0
drivit vb PRED_0 ARG_0 ARG_0 HUV_0
det al PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_1
behagfulla av PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_1 H_0
till pp PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_2
sin pn PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_2
spets nn PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_2 H_0

Mening 262

Men det vackra blir , åtminstone för mig , lätt det alltför vackra.

Men kn ADV_1
det al SUB_0
vackra av SUB_0 H_0
blir vb FIN_0
, sym ,_0 ,_0
åtminstone ab EXT_0
för pp EXT_0
mig pn EXT_0 H_0
, sym ,_0 ,_0
lätt ab ADV_2 H_0
det al PRED_0
alltför ab PRED_0
vackra av PRED_0 H_0

Mening 263

Ointresset infinner sig snart.

Ointresset nn SUB_0
infinner vb FIN_0
sig pn KOMPL_0
snart ab ADV_0

Mening 264

Galerie Bleue arrangerar sina utställningar kring ett tema.

Galerie ntf SUB_0 H_0
Bleue ntf SUB_0 H_0
arrangerar vb FIN_0
sina pn ARG_1
utställningar nn ARG_1 H_0
kring pp ARG_2
ett al ARG_2
tema nn ARG_2 H_0

Mening 265

Den här gången har man stannat för något som man kallar 'Klangbild'.

Den al ADV_0
här ab ADV_0
gången nn ADV_0 H_0
har vb FIN_0
man pn SUB_0
stannat vb HUV_0
för pp ARG_0
något pn ARG_0 H_0
som pn ARG_0 ARG_0 ARG_1
man pn ARG_0 ARG_0 SUB_0
kallar vb ARG_0 ARG_0 FIN_0
'Klangbild' nn ARG_0 ARG_0 ARG_2

Mening 266

Vad som menas med det utreder Sven Lövgren närmare med stor konsthistorisk lärdom , med intressanta exempel från Eckersberg och fram till Kandinsky.

Vad pn ARG_0 H_0
som pn ARG_0 ARG_0 SUB_0
menas vb ARG_0 ARG_0 FIN_0
med pp ARG_0 ARG_0 ARG_0
det pn ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
utreder vb FIN_0
Sven pm SUB_0 H_0
Lövgren pm SUB_0 H_0
närmare ab ADV_1
med pp ADV_2
stor av ADV_2
konsthistorisk av ADV_2
lärdom nn ADV_2 H_1
, sym ADV_0 CON_0
med pp ADV_3
intressanta av ADV_3
exempel nn ADV_3 H_2
från pp ADV_3 ARG_0
Eckersberg pm ADV_3 ARG_0 H_1
och kn ADV_3 ARG_0 CON_0
fram ab ADV_3 ARG_0 H_2
till pp ADV_3 ARG_0 ARG_0
Kandinsky pm ADV_3 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 267

Men riktigt klok på vad den nu utställande konstnärsgruppen av fransmän och svenskar har med begreppet 'Klangbild' att göra blir man knappast.

Men kn ADV_1
riktigt ab PRED_0
klok av PRED_0 H_0
pp PRED_0 ARG_0
vad pn PRED_0 ARG_0 H_0
den al PRED_0 ARG_0 ARG_0 SUB_0
nu ab PRED_0 ARG_0 ARG_0 SUB_0 DET_0
utställande vb PRED_0 ARG_0 ARG_0 SUB_0 DET_0 H_0
konstnärsgruppen nn PRED_0 ARG_0 ARG_0 SUB_0 H_0
av pp PRED_0 ARG_0 ARG_0 SUB_0 ARG_0
fransmän nn PRED_0 ARG_0 ARG_0 SUB_0 ARG_0 H_1
och kn PRED_0 ARG_0 ARG_0 SUB_0 ARG_0 CON_0
svenskar nn PRED_0 ARG_0 ARG_0 SUB_0 ARG_0 H_2
har vb PRED_0 ARG_0 ARG_0 FIN_0
med pp PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
begreppet nn PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
'Klangbild' nn PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
att ie PRED_0 ARG_0 ARG_0 INF_0
göra vb PRED_0 ARG_0 ARG_0 INF_0 H_0
blir vb FIN_0
man pn SUB_0
knappast ab ADV_2

Mening 268

Åke W. Anderssons utveckling ställer jag mig en smula tveksam inför.

Åke pm ARG_1
W. an ARG_1
Anderssons pm ARG_1
utveckling nn ARG_1 H_0
ställer vb FIN_0
jag pn SUB_0
mig pn ARG_2 SUB_0
en al ARG_3 PRED_0
smula nn ARG_3 PRED_0
tveksam av ARG_3 PRED_0 H_0
inför pp ARG_1

Mening 269

Hans koloristiska begåvning är obestridlig.

Hans pn SUB_0
koloristiska av SUB_0
begåvning nn SUB_0 H_0
är vb FIN_0
obestridlig av PRED_0

Mening 270

Men är den inte just nu inne på lite farliga vägar?.

Men kn ADV_1
är vb FIN_0
den pn SUB_0
inte ab ADV_2
just ab ADV_3
nu ab ADV_3 H_0
inne ab PRED_0 H_0
pp PRED_0 ARG_0
lite ab PRED_0 ARG_0 DET_0
farliga av PRED_0 ARG_0 DET_0 H_0
vägar? nn PRED_0 ARG_0 H_0

Mening 271

Håller inte han också på att falla för det där alltför vackra?.

Håller vb FIN_0
inte ab ADV_1
han pn SUB_0
också ab ADV_2
pp PART_0
att ie INF_0
falla vb INF_0 H_0
för pp ARG_0
det al ARG_0
där ab ARG_0
alltför ab ARG_0
vackra? av ARG_0 H_0

Mening 272

Intensiteten glider över i lättvunna materialeffekter , där den medskapande åskådaren kanske har alltför lätt att se mer än som finns att se.

Intensiteten nn SUB_0
glider vb FIN_0
över pp PART_0
i pp ARG_0
lättvunna av ARG_0
materialeffekter nn ARG_0 H_0
, sym ,_0 ,_0 ,_0
där ab ARG_0 ARG_0 ADV_1
den al ARG_0 ARG_0 SUB_0
medskapande av ARG_0 ARG_0 SUB_0
åskådaren nn ARG_0 ARG_0 SUB_0 H_0
kanske ab ARG_0 ARG_0 ADV_2
har vb ARG_0 ARG_0 FIN_0
alltför ab ARG_0 ARG_0 ADV_3
lätt ab ARG_0 ARG_0 ADV_3 H_0
att ie ARG_0 ARG_0 INF_0
se vb ARG_0 ARG_0 INF_0 H_0
mer ab ARG_0 ARG_0 H_0
än kn ARG_0 ARG_0 ARG_0
som pn ARG_0 ARG_0 ARG_0 SUB_0
finns vb ARG_0 ARG_0 ARG_0 FIN_0
att ie ARG_0 ARG_0 ARG_0 INF_0
se vb ARG_0 ARG_0 ARG_0 INF_0 H_0

Mening 273

Behållningen blir nu fransmannen René Bros delikata naivismer men framför allt Hasse Hellströms poetiskt gracila trådmobiler.

Behållningen nn PRED_0
blir vb FIN_0
nu ab ADV_0
fransmannen nn SUB_0 DET_0
René pm SUB_0 DET_0 H_0
Bros pm SUB_0 DET_0 H_0
delikata av SUB_0
naivismer nn SUB_0 H_0
men kn SUB_0 CON_0
framför pp SUB_0 ADV_0
allt pn SUB_0 ADV_0 H_0
Hasse pm SUB_0
Hellströms pm SUB_0
poetiskt ab SUB_0 DET_0
gracila av SUB_0 DET_0 H_0
trådmobiler nn SUB_0 H_0

Mening 274

Också över Joy Egnels informella målningar vilar ett behagets skimmer , även om det är ganska matt.

Också ab ADV_0
över pp ARG_0
Joy pm ARG_0
Egnels nt ARG_0
informella av ARG_0
målningar nn ARG_0 H_0
vilar vb FIN_0
ett al SUB_0
behagets nn SUB_0
skimmer nn SUB_0 H_0
, sym ,_0
även ab SUB_0 EXT_0 ADV_1
om pp SUB_0 EXT_0 ADV_2 H_0
det pn SUB_0 EXT_0 SUB_0
är vb SUB_0 EXT_0 FIN_0
ganska ab SUB_0 EXT_0 PRED_0
matt av SUB_0 EXT_0 PRED_0 H_0

Mening 275

Handlaget är inte särskilt originellt , men visst kan man dröja en stund inför dessa dukar , där hon sätter färg i rörelse i rytmer som kan vara häftiga , våldsamma men oftast är mjuka , lätta.

Handlaget nn SUB_0
är vb FIN_0
inte ab ADV_0
särskilt ab PRED_0
originellt av PRED_0 H_0
, sym ,_0
men kn CON_0
visst ab ADV_0
kan vb FIN_0
man pn SUB_0
dröja vb INF_0
en al ARG_1
stund nn ARG_1 H_0
inför pp ARG_2
dessa pn ARG_2
dukar nn ARG_2 H_0
, sym ,_0 ,_0 ,_0
där ab ARG_2 ARG_0 ADV_1
hon pn ARG_2 ARG_0 SUB_0
sätter vb ARG_2 ARG_0 FIN_0
färg nn ARG_2 ARG_0 ARG_0
i pp ARG_2 ARG_0 KOMPL_0
rörelse nn ARG_2 ARG_0 KOMPL_0 H_0
i pp ARG_2 ARG_0 ADV_2
rytmer nn ARG_2 ARG_0 ADV_2 H_0
som pn ARG_2 ARG_0 ADV_2 ARG_0 SUB_0
kan vb ARG_2 ARG_0 ADV_2 ARG_0 FIN_0
vara vb ARG_2 ARG_0 ADV_2 ARG_0 INF_0
häftiga av ARG_2 ARG_0 ADV_2 ARG_0 PRED_0 H_1
, sym ARG_2 ARG_0 ADV_2 ARG_0 PRED_0 CON_0
våldsamma av ARG_2 ARG_0 ADV_2 ARG_0 PRED_0 H_2
men kn ARG_2 ARG_0 ADV_2 ARG_0 CON_0
oftast ab ARG_2 ARG_0 ADV_2 ARG_0 ADV_0
är vb ARG_2 ARG_0 ADV_2 ARG_0 FIN_0
mjuka av ARG_2 ARG_0 ADV_2 ARG_0 PRED_0 H_1
, sym ARG_2 ARG_0 ADV_2 ARG_0 PRED_0 CON_0
lätta av ARG_2 ARG_0 ADV_2 ARG_0 PRED_0 H_2

Mening 276

Medutställaren Liber Fridman från Argentina intresserar mest genom den säregna sammansättningen hans collage består av.

Medutställaren nn SUB_0
Liber pm SUB_0 H_0
Fridman pm SUB_0 H_0
från pp SUB_0 ARG_0
Argentina pm SUB_0 ARG_0 H_0
intresserar vb FIN_0
mest ab ADV_1
genom pp ADV_2
den al ADV_2
säregna av ADV_2
sammansättningen nn ADV_2 H_0
hans pn ADV_2 ARG_0 SUB_0
collage nn ADV_2 ARG_0 SUB_0
består vb ADV_2 ARG_0 FIN_0
av pp ADV_2 ARG_0 ARG_0

Mening 277

Delar av guld , silver , fjädrar , textilfragment och gamla indianska mönster ingår.

Delar nn SUB_0 H_0
av pp SUB_0 ARG_0
guld nn SUB_0 ARG_0 H_1
, sym SUB_0 ARG_0 CON_0
silver nn SUB_0 ARG_0 H_2
, sym SUB_0 ARG_0 CON_0
fjädrar nn SUB_0 ARG_0 H_3
, sym SUB_0 ARG_0 CON_0
textilfragment nn SUB_0 ARG_0 H_4
och kn SUB_0 ARG_0 CON_0
gamla av SUB_0 ARG_0 DET_0
indianska av SUB_0 ARG_0 DET_0 H_0
mönster nn SUB_0 ARG_0 H_5
ingår vb FIN_0

Mening 278

Om han på det sättet fångar och överför något av de gamla kulturernas mystik till våra dagar , som det sägs i katalogen , är mer tvivelaktigt.

Om pp SUB_0 ADV_1
han pn SUB_0 SUB_0
pp SUB_0 ADV_2
det al SUB_0 ADV_2
sättet nn SUB_0 ADV_2 H_0
fångar nn SUB_0 FIN_0 H_1
och kn SUB_0 FIN_0 CON_0
överför vb SUB_0 FIN_0 H_2
något pn SUB_0 ARG_0 H_0
av pp SUB_0 ARG_0 ARG_0
de al SUB_0 ARG_0 ARG_0
gamla av SUB_0 ARG_0 ARG_0 DET_0
kulturernas nn SUB_0 ARG_0 ARG_0 DET_0 H_0
mystik nn SUB_0 ARG_0 ARG_0 H_0
till pp SUB_0 ADV_3
våra pn SUB_0 ADV_3
dagar nn SUB_0 ADV_3 H_0
, sym SUB_0 ,_0
som pn SUB_0 ADV_4 EXT_0
det pn SUB_0 ADV_4 EXT_0 SUB_0
sägs vb SUB_0 ADV_4 EXT_0 FIN_0
i pp SUB_0 ADV_4 EXT_0 ADV_0
katalogen nn SUB_0 ADV_4 EXT_0 ADV_0 H_0
, sym SUB_0
är vb FIN_0
mer ab PRED_0
tvivelaktigt av PRED_0 H_0

Mening 279

Får det lov att vara en liten luftbubbla på huvudet?.

Får vb FIN_0
det pn SUB_0
lov nn KOMPL_0
att ie ARG_0
vara vb ARG_0 INF_0
en al ARG_0 ARG_1
liten av ARG_0 ARG_1
luftbubbla nn ARG_0 ARG_1 H_0
pp ARG_0 ARG_2 REL_0
huvudet? nn ARG_0 ARG_2 H_0

Mening 280

Ni behöver inte vara rädd att skada frisyren.

Ni pn SUB_0
behöver vb FIN_0
inte ab ADV_1
vara vb INF_0
rädd av PRED_0 H_0
att ie PRED_0 ARG_0
skada vb PRED_0 ARG_0 INF_0
frisyren nn PRED_0 ARG_0 ARG_0

Mening 281

Bubblan är så lätt så lätt , åtminstone hos Paulette , där den minsta lilla virkade mössan i blå tunn fläta vägde precis 3 gram!.

Bubblan nn SUB_0
är vb FIN_0
ab PRED_0
lätt ab PRED_0 H_1
ab PRED_0
lätt ab PRED_0 H_2
, sym PRED_0
åtminstone ab ADV_0
hos pp ADV_0
Paulette pm ADV_0 H_0
, sym ADV_0
där ab ADV_0 ARG_0 ADV_1
den al ADV_0 ARG_0 SUB_0
minsta av ADV_0 ARG_0 SUB_0 DET_0 DET_0
lilla av ADV_0 ARG_0 SUB_0 DET_0 DET_0 H_0
virkade vb ADV_0 ARG_0 SUB_0 DET_0 H_0
mössan nn ADV_0 ARG_0 SUB_0 H_0
i pp ADV_0 ARG_0 SUB_0 ARG_0
blå av ADV_0 ARG_0 SUB_0 ARG_0
tunn av ADV_0 ARG_0 SUB_0 ARG_0
fläta nn ADV_0 ARG_0 SUB_0 ARG_0 H_0
vägde vb ADV_0 ARG_0 FIN_0
precis ab ADV_0 ARG_0 ARG_0 ADV_0
3 nl ADV_0 ARG_0 ARG_0
gram! nn ADV_0 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 282

Ändå sluter den till hela huvudet.

Ändå ab ADV_0
sluter vb FIN_0
den pn SUB_0
till pp ARG_0
hela av ARG_0
huvudet nn ARG_0 H_0

Mening 283

Så har då hattkollektionerna börjat i väntan på det stora modet , och av vad man hittills får se förefaller det som om Paulette inte skulle vara ensam om att satsa på lättvikt.

ab ADV_1
har vb FIN_0
ab ADV_2
hattkollektionerna nn SUB_0
börjat vb HUV_0
i pp ARG_0
väntan nn ARG_0 H_0
pp ARG_0 ARG_0
det al ARG_0 ARG_0
stora av ARG_0 ARG_0
modet nn ARG_0 ARG_0 H_0
, sym ARG_0
och kn CON_0
av pp ARG_1
vad pn ARG_1 H_0
man pn ARG_1 ARG_0 SUB_0
hittills ab ARG_1 ARG_0 ADV_0
får vb ARG_1 ARG_0 FIN_0
se vb ARG_1 ARG_0 INF_0
förefaller vb FIN_0
det pn SUB_0
som pn ARG_2
om pp ARG_2 ADV_1
Paulette pm ARG_2 SUB_0
inte ab ARG_2 ADV_2
skulle vb ARG_2 FIN_0
vara vb ARG_2 INF_0
ensam av ARG_2 PRED_0 H_0
om pp ARG_2 PRED_0 ARG_0
att ie ARG_2 PRED_0 ARG_0
satsa vb ARG_2 PRED_0 ARG_0 INF_0
pp ARG_2 PRED_0 ARG_0 ARG_0
lättvikt nn ARG_2 PRED_0 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 284

Det är roliga , ungdomliga modeller hon visar i år , lustigt nog mest i svart , och två linjer dominerar hela kollektionen.

Det pn SUB_0
är vb FIN_0
roliga av PRED_0
, sym PRED_0
ungdomliga av PRED_0
modeller nn PRED_0 H_0
hon pn PRED_0 ARG_0 SUB_0
visar vb PRED_0 ARG_0 FIN_0
i pp PRED_0 ARG_0 ADV_0
år nn PRED_0 ARG_0 ADV_0 H_0
, sym PRED_0
lustigt ab PRED_0 EXT_0 ADV_1 H_0
nog ab PRED_0 EXT_0 ADV_1
mest ab PRED_0 EXT_0 ADV_2
i pp PRED_0 EXT_0 ADV_2
svart av PRED_0 EXT_0 ADV_2 H_0
, sym PRED_0
och kn CON_0
två nl SUB_0
linjer nn SUB_0 H_0
dominerar vb FIN_0
hela av ARG_0
kollektionen nn ARG_0 H_0

Mening 285

Först den mössaktiga formen , lättburen och bekväm.

Först ab *
den al *
mössaktiga av *
formen nn H_0
, sym H_0
lättburen av EXT_0 H_1
och kn EXT_0 CON_0
bekväm av EXT_0 H_2

Mening 286

En bred slå över hårfästet i pannan och därifrån ett rynkat bubbligt nackparti med en rosett av tyget i nacken.

En al PRED_0
bred av PRED_0
slå vb PRED_0 H_0
över pp PRED_0 ARG_0
hårfästet nn PRED_0 ARG_0 H_0
i pp PRED_0 ARG_0 ARG_0
pannan nn PRED_0 ARG_0 ARG_0 H_0
och kn CON_0
därifrån ab ADV_0
ett al PRED_0
rynkat vb PRED_0
bubbligt av PRED_0
nackparti nn PRED_0 H_0
med pp PRED_0 ARG_0
en al PRED_0 ARG_0
rosett nn PRED_0 ARG_0 H_0
av pp PRED_0 ARG_0 ARG_0
tyget nn PRED_0 ARG_0 ARG_0 H_0
i pp PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
nacken nn PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 287

Dessa modeller görs nämligen alltid i linne eller bomull.

Dessa pn SUB_0
modeller nn SUB_0 H_0
görs vb FIN_0
nämligen ab ADV_1
alltid ab ADV_2
i pp ARG_0
linne nn ARG_0 H_1
eller kn ARG_0 CON_0
bomull nn ARG_0 H_2

Mening 288

För att få den rätta fasonen knölar man till kullen som madame Paulette själv stod och demonstrerade vid en liten privat visning på torsdagseftermiddagen.

För pp ADV_1
att ie ADV_1
vb ADV_1 INF_0
den al ADV_1 ARG_0
rätta nn ADV_1 ARG_0
fasonen nn ADV_1 ARG_0 H_0
knölar vb FIN_0
man pn SUB_0
till pp ARG_0
kullen nn ARG_0 H_0
som pn ADV_2
madame ntf ADV_2 SUB_0
Paulette pm ADV_2 SUB_0 H_0
själv av ADV_2 SUB_0
stod vb ADV_2 FIN_0
och kn ADV_2 CON_0
demonstrerade vb ADV_2 FIN_0
vid pp ADV_2 ARG_0
en al ADV_2 ARG_0
liten av ADV_2 ARG_0
privat av ADV_2 ARG_0
visning nn ADV_2 ARG_0 H_0
pp ADV_2 ARG_0 ARG_0
torsdagseftermiddagen nn ADV_2 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 289

Till en sådan mössa bär man gärna en blus i samma material ritad av svärdottern Jeanne-Marie Hurst som har egen firma i Paulettes hus.

Till pp ARG_1
en al ARG_1
sådan pn ARG_1
mössa nn ARG_1 H_0
bär vb FIN_0
man pn SUB_0
gärna ab ADV_0
en al ARG_2
blus nn ARG_2 H_0
i pp ARG_2 ARG_1
samma pn ARG_2 ARG_1
material nn ARG_2 ARG_1 H_0
ritad vb ARG_2 ARG_2 PRED_0 H_0
av pp ARG_2 ARG_2 PRED_0 ARG_0
svärdottern nn ARG_2 ARG_2 PRED_0 ARG_0
Jeanne-Marie pm ARG_2 ARG_2 PRED_0 ARG_0 H_0
Hurst pm ARG_2 ARG_2 PRED_0 ARG_0 H_0
som pn ARG_2 ARG_2 PRED_0 ARG_0 ARG_0 SUB_0
har vb ARG_2 ARG_2 PRED_0 ARG_0 ARG_0 FIN_0
egen av ARG_2 ARG_2 PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
firma nn ARG_2 ARG_2 PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
i pp ARG_2 ARG_2 PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
Paulettes pm ARG_2 ARG_2 PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
hus nn ARG_2 ARG_2 PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 290

Rolig var också en draperad turban i skär silkejersey som även satt bak på huvudet och hade en liten rynkad volang som gick ner från sidorna och breddade sig i nacken.

Rolig av FIN_0
var vb FIN_0
också ab ADV_0
en al SUB_0
draperad vb SUB_0
turban nn SUB_0 H_0
i pp SUB_0 ARG_1
skär vb SUB_0 ARG_1
silkejersey nn SUB_0 ARG_1 H_0
som pn SUB_0 ARG_2 SUB_0
även ab SUB_0 ARG_2 ADV_0
satt vb SUB_0 ARG_2 FIN_0
bak ab SUB_0 ARG_2 ARG_0 H_0
pp SUB_0 ARG_2 ARG_0 ARG_0
huvudet nn SUB_0 ARG_2 ARG_0 ARG_0 H_0
och kn SUB_0 ARG_2 CON_0
hade vb SUB_0 ARG_2 FIN_0
en al SUB_0 ARG_2 ARG_0
liten av SUB_0 ARG_2 ARG_0
rynkad vb SUB_0 ARG_2 ARG_0
volang nn SUB_0 ARG_2 ARG_0 H_0
som pn SUB_0 ARG_2 ARG_0 ARG_0 SUB_0
gick vb SUB_0 ARG_2 ARG_0 ARG_0 FIN_0
ner ab SUB_0 ARG_2 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
från pp SUB_0 ARG_2 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
sidorna nn SUB_0 ARG_2 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
och kn SUB_0 ARG_2 ARG_0 ARG_0 CON_0
breddade vb SUB_0 ARG_2 ARG_0 ARG_0 FIN_0
sig pn SUB_0 ARG_2 ARG_0 ARG_0 ARG_1
i pp SUB_0 ARG_2 ARG_0 ARG_0 ARG_2
nacken nn SUB_0 ARG_2 ARG_0 ARG_0 ARG_2 H_0

Mening 291

Ofta lämnar madame Paulettes vårhattar nacken bar.

Ofta ab ADV_0
lämnar vb FIN_0
madame ntf SUB_0 DET_0
Paulettes pm SUB_0 DET_0 H_0
vårhattar nn SUB_0 H_0
nacken nn ARG_1 SUB_0
bar vb ARG_2 PRED_0

Mening 292

Det är med tanke på att mycket unga damer envisas med att behålla sin hårknut.

Det pn SUB_0
är vb FIN_0
med pp PRED_0
tanke nn PRED_0 H_0
pp PRED_0 ARG_0
att kn PRED_0 ARG_0
mycket ab PRED_0 ARG_0 SUB_0 DET_0
unga av PRED_0 ARG_0 SUB_0 DET_0 H_0
damer nn PRED_0 ARG_0 SUB_0 H_0
envisas vb PRED_0 ARG_0 FIN_0
med pp PRED_0 ARG_0 ARG_0
att ie PRED_0 ARG_0 ARG_0
behålla vb PRED_0 ARG_0 ARG_0 INF_0
sin pn PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
hårknut nn PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 293

Den andra linjen hos Paulette är egentligen inte någon linje alls.

Den al SUB_0
andra pn SUB_0
linjen nn SUB_0 H_0
hos pp SUB_0 ARG_0
Paulette pm SUB_0 ARG_0 H_0
är vb FIN_0
egentligen ab PRED_0 ADV_1
inte ab PRED_0 ADV_2 H_0
någon pn PRED_0
linje nn PRED_0 H_0
alls ab PRED_0 ADV_2

Mening 294

Det är den lilla cocktailhatt som sätts mitt uppe på hjässan och som madame Paulette varierar år från år utan att man kan beskylla henne för upprepning.

Det pn SUB_0
är vb FIN_0
den al PRED_0
lilla av PRED_0
cocktailhatt nn PRED_0 H_0
som pn PRED_0 ARG_0 SUB_0
sätts vb PRED_0 ARG_0 FIN_0
mitt ab PRED_0 ARG_0 ADV_0
uppe ab PRED_0 ARG_0 ARG_0 H_0
pp PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
hjässan nn PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
och kn PRED_0 ARG_0 CON_0
som pn PRED_0 ARG_0 ARG_0
madame ntf PRED_0 ARG_0 SUB_0 H_0
Paulette pm PRED_0 ARG_0 SUB_0 H_0
varierar vb PRED_0 ARG_0 FIN_0
år nn PRED_0 ARG_0 ADV_1 H_0
från pp PRED_0 ARG_0 ADV_1 ARG_0
år nn PRED_0 ARG_0 ADV_1 ARG_0 H_0
utan pp PRED_0 ARG_0 ADV_2
att kn PRED_0 ARG_0 ADV_2
man pn PRED_0 ARG_0 ADV_2 SUB_0
kan vb PRED_0 ARG_0 ADV_2 FIN_0
beskylla vb PRED_0 ARG_0 ADV_2 INF_0
henne pn PRED_0 ARG_0 ADV_2 ARG_1
för pp PRED_0 ARG_0 ADV_2 ARG_2
upprepning nn PRED_0 ARG_0 ADV_2 ARG_2 H_0

Mening 295

Ändå är det nästan alltid bara fråga om en strutsplym som står rätt upp eller några bollar som ligger på en liten sammetsplätt.

Ändå ab ADV_1
är vb FIN_0
det pn SUB_0
nästan ab ADV_2
alltid ab ADV_2 H_0
bara ab ADV_3
fråga nn PRED_0 H_0
om pp PRED_0 ARG_0
en al PRED_0 ARG_0
strutsplym nn PRED_0 ARG_0 H_1
som pn PRED_0 ARG_0 ARG_0 SUB_0
står vb PRED_0 ARG_0 ARG_0 FIN_0
rätt ab PRED_0 ARG_0 ARG_0 ADV_0
upp ab PRED_0 ARG_0 ARG_0 PART_0
eller kn PRED_0 ARG_0 CON_0
några pn PRED_0 ARG_0
bollar nn PRED_0 ARG_0 H_2
som pn PRED_0 ARG_0 ARG_0 SUB_0
ligger vb PRED_0 ARG_0 ARG_0 FIN_0
pp PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
en al PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
liten av PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
sammetsplätt nn PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 296

Hur bär hon sig åt för att man varje gång skall tycka att det är lika välsignat roligt med Paulettes hattar?.

Hur ab ADV_0 H_0
bär vb FIN_0
hon pn SUB_0
sig pn ADV_0
åt pp PART_0
för pp ADV_0 ARG_0
att kn ADV_0 ARG_0
man pn ADV_0 ARG_0 SUB_0
varje pn ADV_0 ARG_0 ADV_0
gång nn ADV_0 ARG_0 ADV_0 H_0
skall vb ADV_0 ARG_0 FIN_0
tycka vb ADV_0 ARG_0 INF_0
att kn ADV_0 ARG_0 ARG_0
det pn ADV_0 ARG_0 ARG_0 SUB_0
är vb ADV_0 ARG_0 ARG_0 FIN_0
lika ab ADV_0 ARG_0 ARG_0 PRED_0
välsignat ab ADV_0 ARG_0 ARG_0 PRED_0
roligt av ADV_0 ARG_0 ARG_0 PRED_0 H_0
med pp ADV_0 ARG_0 ARG_0 PRED_0 ARG_0
Paulettes pm ADV_0 ARG_0 ARG_0 PRED_0 ARG_0
hattar? nn ADV_0 ARG_0 ARG_0 PRED_0 ARG_0 H_0

Mening 297

De är spirituella som en replik av Cocteau.

De al SUB_0
är vb FIN_0
spirituella av PRED_0 H_0
som pn PRED_0 ARG_0
en al PRED_0 ARG_0
replik nn PRED_0 ARG_0 H_0
av pp PRED_0 ARG_0 ARG_0
Cocteau pm PRED_0 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 298

Också Rose Valois har i år gjort en ultralätt kollektion där tyllen är det mest omhuldade materialet.

Också ab ADV_1
Rose pm SUB_0 H_0
Valois pm SUB_0 H_0
har vb FIN_0
i pp ADV_2
år nn ADV_2 H_0
gjort vb HUV_0
en al ARG_0
ultralätt av ARG_0
kollektion nn ARG_0 H_0
där ab ARG_0 ARG_0 ARG_0
tyllen nn ARG_0 ARG_0 SUB_0
är vb ARG_0 ARG_0 FIN_0
det pn ARG_0 ARG_0 PRED_0
mest ab ARG_0 ARG_0 PRED_0
omhuldade vb ARG_0 ARG_0 PRED_0
materialet nn ARG_0 ARG_0 PRED_0 H_0

Mening 299

Den rynkas , draperas eller bara spänns över en nästan osynlig stomme.

Den pn SUB_0
rynkas vb FIN_0
, sym CON_0
draperas vb FIN_0
eller kn CON_0
bara ab ADV_0
spänns vb FIN_0
över pp ARG_0
en al ARG_0
nästan ab ARG_0 DET_0
osynlig av ARG_0 DET_0 H_0
stomme nn ARG_0 H_0

Mening 300

Bakåt lutar hattarna här med.

Bakåt ab ADV_1
lutar vb FIN_0
hattarna nn SUB_0
här ab ADV_2
med pp ARG_0

Mening 301

Det är turbaner i metallvävd tyll som ger intryck av små , små gullpärlor , det är blomtoquer med vita rosenblad i siden , så exklusiva att de inte en gång får fotograferas , och stora kvarnhjälmshattar i handgjord fläta och en mycket lustig modell i rotting som nog kommer att få sin berättigade succé , ty det var länge sen man såg någonting så roligt.

Det pn SUB_0
är vb FIN_0
turbaner nn PRED_0 H_0
i pp PRED_0 ARG_1
metallvävd av PRED_0 ARG_1
tyll nn PRED_0 ARG_1 H_0
som pn PRED_0 ARG_2 SUB_0
ger vb PRED_0 ARG_2 FIN_0
intryck nn PRED_0 ARG_2 ARG_0 H_0
av pp PRED_0 ARG_2 ARG_0 ARG_0
små av PRED_0 ARG_2 ARG_0 ARG_0
, sym PRED_0
små av PRED_0 ARG_2 ARG_0 ARG_0
gullpärlor nn PRED_0 ARG_2 ARG_0 ARG_0 H_0
, sym CON_0
det pn SUB_0
är vb FIN_0
blomtoquer nn PRED_0 H_0
med pp PRED_0 ARG_1
vita av PRED_0 ARG_1
rosenblad nn PRED_0 ARG_1 H_0
i pp PRED_0 ARG_1 ARG_0
siden nn PRED_0 ARG_1 ARG_0 H_0
, sym PRED_0
ab PRED_0 ARG_2 ADV_0
exklusiva av PRED_0 ARG_2 H_0
att kn PRED_0 ARG_2 ARG_0
de al PRED_0 ARG_2 ARG_0 SUB_0
inte ab PRED_0 ARG_2 ARG_0 ADV_1
en al PRED_0 ARG_2 ARG_0 ADV_2
gång nn PRED_0 ARG_2 ARG_0 ADV_2 H_0
får vb PRED_0 ARG_2 ARG_0 FIN_0
fotograferas vb PRED_0 ARG_2 ARG_0 INF_0
, sym PRED_0
och kn CON_0
stora av PRED_0
kvarnhjälmshattar nn PRED_0 H_0
i pp PRED_0 ARG_0
handgjord av PRED_0 ARG_0
fläta nn PRED_0 ARG_0 H_0
och kn PRED_0 CON_0
en al PRED_0
mycket ab PRED_0 DET_0
lustig av PRED_0 DET_0 H_0
modell nn PRED_0 H_0
i pp PRED_0 DET_0
rotting nn PRED_0 DET_0 H_0
som pn PRED_0 ARG_0 SUB_0
nog ab PRED_0 ARG_0 ADV_0
kommer vb PRED_0 ARG_0 FIN_0
att ie PRED_0 ARG_0 INF_0
vb PRED_0 ARG_0 INF_0 H_0
sin pn PRED_0 ARG_0 ARG_0
berättigade vb PRED_0 ARG_0 ARG_0
succé nn PRED_0 ARG_0 ARG_0 H_0
, sym PRED_0 ARG_0 ARG_0
ty kn PRED_0 ARG_0 CON_0
det pn PRED_0 ARG_0 SUB_0
var vb PRED_0 ARG_0 FIN_0
länge ab PRED_0 ARG_0 PRED_0
sen ab PRED_0 ARG_0 PRED_0 H_0
man pn PRED_0 ARG_0 PRED_0 ARG_0 SUB_0
såg vb PRED_0 ARG_0 PRED_0 ARG_0 FIN_0
någonting pn PRED_0 ARG_0 PRED_0 ARG_0 ARG_0 H_0
ab PRED_0 ARG_0 PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
roligt av PRED_0 ARG_0 PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 302

Modellen är ryttarhattens sådan den såg ut för ungefär 100 år sedan och skulle antagligen klätt George Sand alldeles förträffligt.

Modellen nn SUB_0
är vb FIN_0
ryttarhattens nn PRED_0 H_0
sådan pn PRED_0 ARG_0 H_0
den pn PRED_0 ARG_0 ARG_0 SUB_0
såg vb PRED_0 ARG_0 ARG_0 FIN_0
ut ab PRED_0 ARG_0 ARG_0 PART_0
för pp PRED_0 ARG_0 ARG_0 ADV_0
ungefär ab PRED_0 ARG_0 ARG_0 ADV_0
100 nl PRED_0 ARG_0 ARG_0 ADV_0
år nn PRED_0 ARG_0 ARG_0 ADV_0 H_0
sedan ab SUB_0 ARG_0 ARG_0 ADV_0 ARG_0
och kn CON_0
skulle vb FIN_0
antagligen ab ADV_1
klätt vb HUV_0
George pm ARG_0 H_0
Sand pm ARG_0 H_0
alldeles ab ADV_2
förträffligt ab ADV_2 H_0

Mening 303

Färgerna hos Rose Valois är som alltid en njutning för ögat och det märks att hon också är målarinna.

Färgerna nn SUB_0 H_0
hos pp SUB_0 ARG_0
Rose pm SUB_0 ARG_0 H_0
Valois pm SUB_0 ARG_0 H_0
är vb FIN_0
som pn ADV_0
alltid ab ADV_0 H_0
en al PRED_0
njutning nn PRED_0 H_0
för pp PRED_0 ARG_0
ögat nn PRED_0 ARG_0 H_0
och kn CON_0
det pn SUB_0
märks vb FIN_0
att kn ARG_0
hon pn ARG_0 SUB_0
också ab ARG_0 ADV_0
är vb ARG_0 FIN_0
målarinna nn ARG_0 PRED_0

Mening 304

Svaga nyanser i skärt , ljusaste himmelsblått , elektriskt blått , duvgrönt och så förstås svart och vitt.

Svaga av PRED_0
nyanser nn PRED_0 H_1
i pp PRED_0 DET_0
skärt av PRED_0 DET_0 H_0
, sym PRED_0 CON_0
ljusaste av PRED_0
himmelsblått av PRED_0 H_2
, sym PRED_0 CON_0
elektriskt ab PRED_0
blått av PRED_0 H_3
, sym PRED_0 CON_0
duvgrönt av PRED_0 H_4
och kn PRED_0 CON_0
ab PRED_0
förstås ab PRED_0
svart av PRED_0 H_5 H_1
och kn PRED_0 H_5 CON_0
vitt av PRED_0 H_5 H_2

Mening 305

Slår Paris övriga modister in på samma linje som Paulette och Rose Valois finns det all anledning att tro att vi i vår får ett ovanligt roligt kvinnligt och klädsamt hattmode.

Slår vb ADV_0 FIN_0
Paris pm ADV_0 SUB_0
övriga av ADV_0 ARG_0
modister nn ADV_0 ARG_0 H_0
in ab ADV_0 PART_0
pp ADV_0 ARG_0
samma pn ADV_0 ARG_0
linje nn ADV_0 ARG_0 H_0
som pn ADV_0 ARG_0 ARG_0
Paulette pm ADV_0 ARG_0 ARG_0 H_1
och kn ADV_0 ARG_0 ARG_0 CON_0
Rose pm ADV_0 ARG_0 ARG_0 H_2
Valois pm ADV_0 ARG_0 ARG_0 H_2
finns vb FIN_0
det pn SUB_0
all pn ARG_0
anledning nn ARG_0 H_0
att ie ARG_0 ARG_0
tro vb ARG_0 ARG_0 INF_0
att kn ARG_0 ARG_0 ARG_0
vi pn ARG_0 ARG_0 ARG_0 SUB_0
i pp ARG_0 ARG_0 ARG_0 ADV_0
vår pn ARG_0 ARG_0 ARG_0 ADV_0 H_0
får vb ARG_0 ARG_0 ARG_0 FIN_0
ett al ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
ovanligt ab ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 DET_0 DET_0
roligt av ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 DET_0 DET_0 H_0
kvinnligt av ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 DET_0 H_1
och kn ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 DET_0 CON_0
klädsamt av ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 DET_0 H_2
hattmode nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 306

Om sen fransyskan envisas med att gå barhuvad får hon sannerligen skylla sig själv.

Om pp ADV_1 ADV_1
sen ab ADV_1 ADV_2
fransyskan nn ADV_1 SUB_0
envisas vb ADV_1 FIN_0
med pp ADV_1 ARG_0
att ie ADV_1 ARG_0
vb ADV_1 ARG_0 INF_0
barhuvad av ADV_1 ARG_0 PRED_0
får vb FIN_0
hon pn SUB_0
sannerligen ab ADV_2
skylla vb INF_0
sig pn ARG_0 H_0
själv av ARG_0

Mening 307

Hon vandrar över ängarna ...

Hon pn SUB_0
vandrar vb FIN_0
över pp ARG_0
ängarna nn ARG_0 H_0
.. nt ARG_0

Mening 308

Stoffens färger skönhetstävlar med en midsommarbuketts alla blomster.

Stoffens nn SUB_0
färger nn SUB_0 H_0
skönhetstävlar vb FIN_0
med pp ARG_0
en al ARG_0 DET_0
midsommarbuketts nn ARG_0 DET_0 H_0
alla pn ARG_0
blomster nn ARG_0 H_0

Mening 309

En ladylik , tonårsfräsch '50-åring' , som hittills visat 100 kollektioner.

En pn *
ladylik av *
, sym *
tonårsfräsch av *
'50-åring' nn H_0
, sym H_0
som pn ARG_0 SUB_0
hittills ab ARG_0 ADV_0
visat vb ARG_0 HUV_0
100 nl ARG_0 ARG_0
kollektioner nn ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 310

För fem decennier sedan startade Sven Salén sitt företag i gamla Braheska palatset , adress Götgatan , Stockholm.

För pp ADV_1
fem nl ADV_1
decennier nn ADV_1 H_0
sedan ab ADV_1 ARG_0
startade vb FIN_0
Sven pm SUB_0 H_0
Salén pm SUB_0 H_0
sitt pn ARG_0
företag nn ARG_0 H_0
i pp ADV_2
gamla av ADV_2
Braheska av ADV_2 H_0
palatset nn ADV_2 H_0
, sym ADV_2
adress nn ADV_2 EXT_0
Götgatan pm ADV_2 EXT_0 H_0
, sym ADV_2 EXT_0
Stockholm pm ADV_2 EXT_0 H_0

Mening 311

Vintertid samlade sig sömmerskorna kring kakelugnarnas stockvedsbrasor.

Vintertid nn ADV_0
samlade vb FIN_0
sig pn ARG_1
sömmerskorna nn SUB_0
kring pp ARG_2
kakelugnarnas nn ARG_2
stockvedsbrasor nn ARG_2 H_0

Mening 312

Flinka fingrar fick inte stelna i kyla.

Flinka av SUB_0
fingrar nn SUB_0 H_0
fick vb FIN_0
inte ab ADV_1
stelna vb INF_0
i pp ADV_2
kyla nn ADV_2 H_0

Mening 313

Gratis mat satte fart på kroppens förbränningsapparat , och på spisen puttrade alltid 'kaffepetter'.

Gratis ab SUB_0
mat nn SUB_0 H_0
satte vb FIN_0
fart nn KOMPL_0
pp ARG_0
kroppens nn ARG_0
förbränningsapparat nn ARG_0 H_0
, sym ARG_0
och kn CON_0
pp ADV_1
spisen nn ADV_1 H_0
puttrade vb FIN_0
alltid ab ADV_2
'kaffepetter' nn SUB_0

Mening 314

Och arbetsglädjen var det inget fel på i de stora gemaken.

Och kn ADV_1
arbetsglädjen nn PRED_0 ARG_0 H_0
var vb FIN_0
det pn SUB_0
inget pn PRED_0
fel nn PRED_0 H_0
pp PRED_0 ARG_0
i pp ADV_2
de al ADV_2
stora av ADV_2
gemaken nn ADV_2 H_0

Mening 315

Spännande dag: När den första kollektionen presenterades.

Spännande vb PRED_0
dag: nn PRED_0 H_0
När kn ADV_0 ADV_0
den al ADV_0 SUB_0
första nl ADV_0 SUB_0
kollektionen nn ADV_0 SUB_0 H_0
presenterades vb ADV_0 FIN_0

Mening 316

Det applåderades , skrevs order.

Det pn SUB_0
applåderades vb FIN_0
, sym CON_0
skrevs vb FIN_0
order nn ARG_0

Mening 317

Hon handlar där än.

Hon pn SUB_0
handlar vb FIN_0
där ab ADV_1
än kn ADV_2

Mening 318

Fröken Åbrandt talar om 1914 års världskrigsinspirerade militärstil , om 'the new look' med svepande , långa kjolar , om dagens rikt facetterade mode.

Fröken nn SUB_0
Åbrandt pm SUB_0 H_0
talar vb FIN_0
om pp ARG_0 ARG_1
1914 nl ARG_0 ARG_1 DET_0
års nn ARG_0 ARG_1 DET_0 H_0
världskrigsinspirerade av ARG_0 ARG_1
militärstil nn ARG_0 ARG_1 H_0
, sym ARG_0 CON_0
om pp ARG_0 ARG_2
'the ntf ARG_0 ARG_2 H_0
new ntf ARG_0 ARG_2 H_0
look' ntf ARG_0 ARG_2 H_0
med pp ARG_0 ARG_2 ARG_0
svepande vb ARG_0 ARG_2 ARG_0
, sym ARG_0 ARG_2 ARG_0
långa av ARG_0 ARG_2 ARG_0
kjolar nn ARG_0 ARG_2 ARG_0 H_0
, sym ARG_0 CON_0
om pp ARG_0 ARG_3
dagens nn ARG_0 ARG_3
rikt ab ARG_0 ARG_3 DET_0
facetterade vb ARG_0 ARG_3 DET_0 H_0
mode nn ARG_0 ARG_3 H_0

Mening 319

I dag producerar 560 anställda 300000 Salénplagg under 1 år.

I pp ADV_1
dag nn ADV_1 H_0
producerar vb FIN_0
560 nl SUB_0
anställda vb SUB_0 H_0
300000 nl ARG_0
Salénplagg nn ARG_0 H_0
under pp ADV_2
1 nl ADV_2
år nn ADV_2 H_0

Mening 320

Får vi visa några av de vackraste blommorna i vårbuketten?.

Får vb FIN_0
vi pn SUB_0
visa vb INF_0
några pn ARG_0 H_0
av pp ARG_0 ARG_0
de al ARG_0 ARG_0
vackraste av ARG_0 ARG_0
blommorna nn ARG_0 ARG_0 H_0
i pp ARG_0 ARG_0 ARG_0
vårbuketten? nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 321

Tänk er en lindblomsgrön stängel = långbyxor i amerikansk bomullsstretch , toppa den med rosa-grön 'kalk' = helsidenblus , sätt som ståndare eller pistill en liten rödluvehuva i byxtyget.

Tänk vb FIN_0
er pn ARG_1
en al ARG_2
lindblomsgrön av ARG_2
stängel nn ARG_2 H_0
= nt ARG_2
långbyxor nn ARG_2 EXT_0 H_0
i pp ARG_2 EXT_0 ARG_0
amerikansk av ARG_2 EXT_0 ARG_0
bomullsstretch nn ARG_2 EXT_0 ARG_0 H_0
, sym CON_0
toppa vb FIN_0
den pn ARG_1
med pp ARG_2
rosa-grön av ARG_2
'kalk' nn ARG_2 H_0
= nt ARG_2
helsidenblus nn ARG_2 EXT_0 H_0
, sym CON_0
sätt vb FIN_0
som pn ARG_1
ståndare nn ARG_1 H_1
eller kn ARG_1 CON_0
pistill nn ARG_1 H_2
en al ARG_2
liten av ARG_2
rödluvehuva nn ARG_2 H_0
i pp ARG_2 ARG_0
byxtyget nn ARG_2 ARG_0 H_0

Mening 322

Skugga' över sådan kombination.

Skugga' nn H_0
över pp ARG_0
sådan pn ARG_0
kombination nn ARG_0 H_0

Mening 323

Jo , för kvinnan som vet med sig att stussen hellre bör döljas innanför kjol.

Jo in EXT_0
, sym *
för pp *
kvinnan nn H_0
som pn ARG_0 SUB_0
vet vb ARG_0 FIN_0
med pp ARG_0 PART_0
sig pn ARG_0 ARG_1
att kn ARG_0 ARG_2
stussen nn ARG_0 ARG_2 SUB_0
hellre ab ARG_0 ARG_2 ADV_0
bör vb ARG_0 ARG_2 FIN_0
döljas vb ARG_0 ARG_2 INF_0
innanför pp ARG_0 ARG_2 ARG_0
kjol nn ARG_0 ARG_2 ARG_0 H_0

Mening 324

Kvar-i-stan-damen tar på sig lätttvättad , randig klänning i svartvitrandigt , placerar stråhatt på huvudet och är genast elegant.

Kvar-i-stan-damen nn SUB_0
tar vb FIN_0
pp ARG_1
sig pn ARG_1
lätttvättad nt ARG_2
, sym ARG_2
randig av ARG_2
klänning nn ARG_2 H_0
i pp ARG_2 ARG_0
svartvitrandigt nt ARG_2 ARG_0 H_0
, sym CON_0
placerar vb FIN_0
stråhatt nn ARG_1
pp ARG_2
huvudet nn ARG_2 H_0
och kn CON_0
är vb FIN_0
genast ab ADV_0
elegant ab PRED_0

Mening 325

Efter klockan 18 byter hon till vitt , ärmlöst fodral.

Efter pp ADV_0
klockan nn ADV_0 H_0
18 nl ADV_0 ARG_0
byter vb FIN_0
hon pn SUB_0
till pp ARG_0
vitt av ARG_0
, sym ARG_0
ärmlöst av ARG_0
fodral nn ARG_0 H_0

Mening 326

Fortfarande rätt klädd!.

Fortfarande ab PRED_0
rätt ab PRED_0
klädd! vb PRED_0 H_0

Mening 327

Och fläckarna går bort i hemmatvätt.

Och kn ADV_0
fläckarna nn SUB_0
går vb FIN_0
bort ab PART_0
i pp ARG_0
hemmatvätt nn ARG_0 H_0

Mening 328

Den dramatiska finner också sitt.

Den al SUB_0
dramatiska av SUB_0 H_0
finner vb FIN_0
också ab ADV_0
sitt pn ARG_0

Mening 329

Lila jacka , lila , helveckad kjol i linnerayon.

Lila av *
jacka nn H_0
, sym CON_0
lila av *
, sym *
helveckad av *
kjol nn H_0
i pp ARG_0
linnerayon nn ARG_0 H_0

Mening 330

Därtill lila-vit , zebrarandig blus.

Därtill ab *
lila-vit av *
, sym *
zebrarandig av *
blus nn H_0

Mening 331

Eller passar en beige tricelklänning bättre?.

Eller kn ADV_0
passar vb FIN_0
en al SUB_0
beige av SUB_0
tricelklänning nn SUB_0 H_0
bättre? av ADV_0

Mening 332

Den pryds av stiliserad tropikgrönska.

Den pn SUB_0
pryds vb FIN_0
av pp ARG_0
stiliserad vb ARG_0
tropikgrönska nn ARG_0 H_0

Mening 333

Romantisk Eva faller för vit bomullsspets , modell sängtäcke 1914.

Romantisk av SUB_0
Eva pm SUB_0 H_0
faller vb FIN_0
för pp ARG_0
vit av ARG_0
bomullsspets nn ARG_0 H_0
, sym ARG_0
modell nn ARG_0 EXT_0
sängtäcke nn ARG_0 EXT_0 H_0
1914 nl ARG_0 EXT_0 H_0

Mening 334

Lugn , man har tänkt på er också.

Lugn nn EXT_0
, sym EXT_0
man pn SUB_0
har vb FIN_0
tänkt vb HUV_0
pp ARG_0
er pn ARG_0 H_0
också ab ADV_0

Mening 335

Prickiga klänningar med volanger en masse , 'snävt' i linne-rayon med blommig jacka , rosa med vita pärldekorationer.

Prickiga av *
klänningar nn H_0
med pp ARG_0
volanger nn ARG_0 H_0
en al ARG_0
masse ntf ARG_0
, sym CON_0
'snävt' ab H_0
i pp ARG_0
linne-rayon nn ARG_0 H_0
med pp ARG_0 ARG_0
blommig av ARG_0 ARG_0
jacka nn ARG_0 ARG_0 H_0
, sym CON_0
rosa av H_0
med pp ARG_0
vita av ARG_0
pärldekorationer nn ARG_0 H_0

Mening 336

När sommarvindar sveper fram över skärgårdsbryggorna ...

När kn ADV_0 ADV_0
sommarvindar nn ADV_0 SUB_0
sveper vb ADV_0 FIN_0
fram ab ADV_0 PART_0
över pp ADV_0 ARG_0
skärgårdsbryggorna nn ADV_0 ARG_0 H_0
.. nt ADV_0

Mening 337

Queens heter en respektabel stadsdel i New York ; man kan genast se att det är bra folk som bor där , eftersom där finns så många och vackra träd , försäkrar en bedömare med insikt i de amerikanska statussymbolernas mysterier.

Queens pm SUB_0
heter vb FIN_0
en al PRED_0
respektabel av PRED_0
stadsdel nn PRED_0 H_0
i pp PRED_0 ARG_0
New ntf PRED_0 ARG_0 H_0
York pm PRED_0 ARG_0 H_0
; sym CON_0
man pn ARG_0 SUB_0
kan vb ARG_0 FIN_0
genast ab ARG_0 ADV_1
se vb ARG_0 INF_0
att kn ARG_0 ARG_0
det pn ARG_0 ARG_0 SUB_0
är vb ARG_0 ARG_0 FIN_0
bra av ARG_0 ARG_0 PRED_0
folk nn ARG_0 ARG_0 PRED_0 H_0
som pn ARG_0 ARG_0 PRED_0 ARG_0 SUB_0
bor vb ARG_0 ARG_0 PRED_0 ARG_0 FIN_0
där ab ARG_0 ARG_0 PRED_0 ARG_0 ADV_0
, sym ARG_0
eftersom kn ARG_0 ADV_2 ADV_1
där ab ARG_0 ADV_2 ADV_2
finns vb ARG_0 ADV_2 FIN_0
ab ARG_0 ADV_2 SUB_0 DET_0
många pn ARG_0 ADV_2 SUB_0 DET_0 H_0 H_1
och kn ARG_0 ADV_2 SUB_0 DET_0 H_0 CON_0
vackra av ARG_0 ADV_2 SUB_0 DET_0 H_0 H_2
träd nn ARG_0 ADV_2 SUB_0 H_0
, sym ARG_0
försäkrar vb FIN_0
en al SUB_0
bedömare nn SUB_0 H_0
med pp SUB_0 ARG_0
insikt nn SUB_0 ARG_0 H_0
i pp SUB_0 ARG_0 ARG_0
de al SUB_0 ARG_0 ARG_0
amerikanska av SUB_0 ARG_0 ARG_0
statussymbolernas nn SUB_0 ARG_0 ARG_0
mysterier nn SUB_0 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 338

Nice people , övervägande solid medelklass , som sällan påkallar pressens uppmärksamhet , i varje fall ej i mindre hedrande sammanhang.

Nice pm *
people ntf H_0
, sym H_0
övervägande ab EXT_0
solid av EXT_0
medelklass nn EXT_0 H_0
, sym EXT_0
som pn ARG_0 SUB_0
sällan ab ARG_0 ADV_1
påkallar vb ARG_0 FIN_0
pressens nn ARG_0 ARG_0
uppmärksamhet nn ARG_0 ARG_0 H_0
, sym ARG_0
i pp ARG_0 ADV_2
varje pn ARG_0 ADV_2
fall nn ARG_0 ADV_2 H_0
ej ab ARG_0 ADV_3
i pp ARG_0 ADV_4
mindre ab ARG_0 ADV_4 DET_0
hedrande vb ARG_0 ADV_4 DET_0 H_0
sammanhang nn ARG_0 ADV_4 H_0

Mening 339

Att dessa plötsligt skulle komma i centrum för en hetsig diskussion kunde förefalla otroligt ; att det otroliga inträffade berodde på en ung kvinnas tragiska död.

Att ie SUB_0
dessa pn SUB_0 SUB_0
plötsligt ab SUB_0 ADV_0
skulle vb SUB_0 FIN_0
komma vb SUB_0 INF_0
i pp SUB_0 ARG_0
centrum nn SUB_0 ARG_0 H_0
för pp SUB_0 ARG_0 ARG_0
en al SUB_0 ARG_0 ARG_0
hetsig av SUB_0 ARG_0 ARG_0
diskussion nn SUB_0 ARG_0 ARG_0 H_0
kunde vb FIN_0
förefalla vb INF_0
otroligt ab ADV_0
; sym CON_0
att kn SUB_0
det al SUB_0 SUB_0
otroliga av SUB_0 SUB_0 H_0
inträffade vb SUB_0 FIN_0
berodde vb FIN_0
pp ARG_0
en al ARG_0
ung av ARG_0 DET_0
kvinnas nn ARG_0 DET_0 H_0
tragiska av ARG_0
död nn ARG_0 H_0

Mening 340

Hon hette Catherine Genovese , var tjugoåtta år gammal och förestod en barservering.

Hon pn SUB_0
hette vb FIN_0
Catherine pm PRED_0 H_0
Genovese pm PRED_0 H_0
, sym CON_0
var vb FIN_0
tjugoåtta nl PRED_0
år nn PRED_0 H_0
gammal av PRED_0 ARG_0
och kn CON_0
förestod vb FIN_0
en al ARG_0
barservering nn ARG_0 H_0

Mening 341

Hon parkerade sin röda Fiat och började gå mot sin port trettio meter från parkeringsplatsen.

Hon pn SUB_0
parkerade vb FIN_0
sin pn ARG_0
röda av ARG_0
Fiat pm ARG_0 H_0
och kn CON_0
började vb FIN_0
vb INF_0
mot pp ARG_0
sin pn ARG_0
port ntf ARG_0 H_0
trettio nl ARG_0 ARG_0
meter nn ARG_0 ARG_0 H_0
från pp ARG_0 ARG_0 ARG_0
parkeringsplatsen nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 342

Plötsligt dök en man upp framför henne , Catherine blev skrämd , vände och började springa mot ett polisalarmskåp.

Plötsligt ab ADV_0
dök vb FIN_0
en al SUB_0
man pn SUB_0 H_0
upp ab PART_0
framför pp ARG_0
henne pn ARG_0 H_0
, sym CON_0
Catherine pm SUB_0
blev vb FIN_0
skrämd vb PRED_0
, sym CON_0
vände vb FIN_0
och kn CON_0
började vb FIN_0
springa vb INF_0
mot pp ARG_0
ett al ARG_0
polisalarmskåp nn ARG_0 H_0

Mening 343

Mannen hann snart upp henne och högg henne i ryggen med en kniv.

Mannen nn SUB_0
hann vb FIN_0
snart ab ADV_0
upp ab PART_0
henne pn ARG_0
och kn CON_0
högg vb FIN_0
henne pn ARG_1 H_0
i pp ARG_1 ARG_0
ryggen nn ARG_1 ARG_0 H_0
med pp ARG_2
en al ARG_2
kniv nn ARG_2 H_0

Mening 344

Därefter gick han sin väg , i riktning mot den vita sportbil han hade stående i närheten , men återvände strax till sitt offer.

Därefter ab ADV_0
gick vb FIN_0
han pn SUB_0
sin pn ARG_0
väg nn ARG_0 H_0
, sym ARG_0
i pp ARG_0 ARG_0
riktning nn ARG_0 ARG_0 H_0
mot pp ARG_0 ARG_0 ARG_0
den al ARG_0 ARG_0 ARG_0
vita av ARG_0 ARG_0 ARG_0
sportbil nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
han pn ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 SUB_0
hade vb ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 FIN_0
stående vb ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 KOMPL_0
i pp ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ADV_0
närheten nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ADV_0 H_0
, sym ARG_0
men kn CON_0
återvände vb FIN_0
strax ab ADV_0
till pp ARG_0
sitt pn ARG_0
offer nn ARG_0 H_0

Mening 345

Skrikande 'jag dör , jag dör' försökte Catherine släpa sig till husets baksida , men blev upphunnen och fick ytterligare ett antal knivhugg.

Skrikande vb ADV_0 H_0
'jag pn ADV_0 ARG_0 SUB_0
dör vb ADV_0 ARG_0 FIN_0
, sym ADV_0 ARG_0 CON_0
jag pn ADV_0 ARG_0 SUB_0
dör' vb ADV_0 ARG_0 FIN_0
försökte vb FIN_0
Catherine pm SUB_0
släpa vb INF_0
sig pn ARG_1
till pp ARG_2
husets nn ARG_2
baksida nn ARG_2 H_0
, sym ADV_2
men kn CON_0
blev vb FIN_0
upphunnen vb PRED_0
och kn CON_0
fick vb FIN_0
ytterligare ab ADV_0
ett al ARG_0
antal nn ARG_0 H_0
knivhugg nn ARG_0 ARG_0

Mening 346

Mannen gick tillbaka till sin bil och körde från platsen , men återvände snart.

Mannen nn SUB_0
gick vb FIN_0
tillbaka ab ADV_0
till pp ARG_0
sin pn ARG_0
bil nn ARG_0 H_0
och kn CON_0
körde vb FIN_0
från pp ARG_0
platsen nn ARG_0 H_0
, sym ARG_0
men kn CON_0
återvände vb FIN_0
snart ab ADV_0

Mening 347

Catherine hade nu lyckats ta sig in i en av trappuppgångarna.

Catherine pm SUB_0
hade vb FIN_0
nu ab ADV_0
lyckats vb HUV_0
ta vb ARG_0 INF_0
sig pn ARG_0 ARG_1
in ab ARG_0 PART_0
i pp ARG_0 ARG_2
en pn ARG_0 ARG_2 H_0
av pp ARG_0 ARG_2 ARG_0
trappuppgångarna nn ARG_0 ARG_2 ARG_0 H_0

Mening 348

Mördaren letade efter henne , tog fel dörr i första försöket men inte i det andra.

Mördaren nn SUB_0
letade vb FIN_0
efter pp ARG_0
henne pn ARG_0 H_0
, sym CON_0
tog vb FIN_0
fel nn ARG_0
dörr nn ARG_0 H_0
i pp ADV_0
första nl ADV_0
försöket nn ADV_0 H_1
men kn ADV_0 CON_0
inte ab ADV_0 ADV_0
i pp ADV_0
det pn ADV_0
andra pn ADV_0 H_2

Mening 349

För tredje gången anföll han henne ; det hugget blev dödande.

För pp ADV_0
tredje nl ADV_0
gången nn ADV_0 H_0
anföll vb FIN_0
han pn SUB_0
henne pn ARG_0
; sym CON_0
det pn SUB_0
hugget nn SUB_0 H_0
blev vb FIN_0
dödande vb PRED_0

Mening 350

Hela förloppet hade tagit vid pass en halv timme.

Hela av SUB_0
förloppet nn SUB_0
hade vb FIN_0
tagit vb HUV_0
vid pp ARG_0 DET_0
pass ab ARG_0 DET_0 H_0
en al ARG_0
halv pn ARG_0
timme nn ARG_0 H_0

Mening 351

Ett mord är i och för sig ingalunda någon alltför uppseendeväckande nyhet i New York.

Ett al SUB_0
mord nn SUB_0 H_0
är vb FIN_0
i pp ADV_1 DET_0 H_1
och kn ADV_1 DET_0 CON_0
för pp ADV_1 DET_0 H_2
sig pn ADV_1 H_0
ingalunda ab ADV_2
någon pn PRED_0
alltför ab PRED_0 DET_0
uppseendeväckande av PRED_0 DET_0 H_0
nyhet nn PRED_0 H_0
i pp ADV_3
New ntf ADV_3 H_0
York pm ADV_3 H_0

Mening 352

Fallet Catherine Genovese tillmättes i sin första version sexton rader i New York Times.

Fallet nn SUB_0 H_0
Catherine pm SUB_0 ARG_0 H_0
Genovese pm SUB_0 ARG_0 H_0
tillmättes vb FIN_0
i pp ADV_0
sin pn ADV_0
första nl ADV_0
version nn ADV_0 H_0
sexton nl ARG_0
rader nn ARG_0 H_0
i pp ARG_0 ARG_0
New ntf ARG_0 ARG_0 H_0
York pm ARG_0 ARG_0 H_0
Times pm ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 353

En särskild omständighet gjorde emellertid , att just detta brott snart skulle utveckla sig till en av årets stora sensationer.

En al SUB_0
särskild vb SUB_0
omständighet nn SUB_0 H_0
gjorde vb FIN_0
emellertid ab ADV_0
, sym ADV_0
att kn ARG_0
just ab ARG_0 SUB_0 DET_0
detta pn ARG_0 SUB_0 DET_0 H_0
brott nn ARG_0 SUB_0 H_0
snart ab ARG_0 ADV_0
skulle vb ARG_0 FIN_0
utveckla vb ARG_0 INF_0
sig pn ARG_0 ARG_1
till pp ARG_0 ARG_2
en pn ARG_0 ARG_2 H_0
av pp ARG_0 ARG_2 ARG_0
årets nn ARG_0 ARG_2 ARG_0
stora av ARG_0 ARG_2 ARG_0
sensationer nn ARG_0 ARG_2 ARG_0 H_0

Mening 354

Det märkliga var inte att gärningsmannen var neger , ett faktum som tidningarna enligt praxis avstod från att framhålla.

Det al PRED_0
märkliga av PRED_0 H_0
var vb FIN_0
inte ab ADV_0
att kn SUB_0
gärningsmannen nn SUB_0 SUB_0
var vb SUB_0 FIN_0
neger nn SUB_0 PRED_0
, sym SUB_0
ett al EXT_0
faktum nn EXT_0 H_0
som pn EXT_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
tidningarna nn EXT_0 ARG_0 SUB_0
enligt pp EXT_0 ARG_0 ADV_0
praxis nn EXT_0 ARG_0 ADV_0 H_0
avstod vb EXT_0 ARG_0 FIN_0
från pp EXT_0 ARG_0 ARG_0
att ie EXT_0 ARG_0 ARG_0
framhålla vb EXT_0 ARG_0 ARG_0 INF_0

Mening 355

Inte heller fängslades intresset av att fallet skulle ha visat sig särdeles besvärligt för polisen att reda ut.

Inte ab ADV_0 H_0
heller ab ADV_0
fängslades vb FIN_0
intresset nn SUB_0 H_0
av pp SUB_0 ARG_0
att kn SUB_0 ARG_0
fallet nn SUB_0 ARG_0 SUB_0
skulle vb SUB_0 ARG_0 FIN_0
ha vb SUB_0 ARG_0 INF_0
visat vb SUB_0 ARG_0 HUV_0
sig pn SUB_0 ARG_0 KOMPL_0
särdeles ab SUB_0 ARG_0 ARG_0 PRED_0
besvärligt av SUB_0 ARG_0 ARG_0 PRED_0 H_0
för pp SUB_0 ARG_0 ARG_0 PRED_0 ARG_1 REL_0
polisen nn SUB_0 ARG_0 ARG_0 PRED_0 ARG_1 H_0
att ie SUB_0 ARG_0 ARG_0 PRED_0 ARG_2
reda vb SUB_0 ARG_0 ARG_0 PRED_0 ARG_2 INF_0
ut ab SUB_0 ARG_0 ARG_0 PRED_0 ARG_2 PART_0

Mening 356

Redan efter sex dagar arresterades den tjugonioårige Winston Mosley , som erkände mordet.

Redan ab ADV_0 ADV_0
efter pp ADV_0
sex nl ADV_0
dagar nn ADV_0 H_0
arresterades vb FIN_0
den al SUB_0
tjugonioårige av SUB_0
Winston pm SUB_0 H_0
Mosley pm SUB_0 H_0
, sym SUB_0
som pn SUB_0 ARG_0 SUB_0
erkände vb SUB_0 ARG_0 FIN_0
mordet nn SUB_0 ARG_0 ARG_0

Mening 357

För övrigt erkände han sig också skyldig till två andra kvinnomord ; det ena av dessa fall , som rörde en femtonårig flicka blev sällsamt att säga ett svårt bekymmer för polisen , eftersom man i detta stycke redan förfogade över en annan mördare , med bekännelse och allt , en veterligen olöst detektivgåta.

För pp ADV_1
övrigt av ADV_1 H_0
erkände vb FIN_0
han pn SUB_0
sig pn ARG_0
också ab ADV_2
skyldig av PRED_0 H_0
till pp PRED_0 ARG_0
två nl PRED_0 ARG_0
andra pn PRED_0 ARG_0
kvinnomord nn PRED_0 ARG_0 H_0
; sym *
det pn PRED_0 ARG_0 EXT_0 SUB_0
ena pn PRED_0 ARG_0 EXT_0 SUB_0 H_0
av pp PRED_0 ARG_0 EXT_0 SUB_0 ARG_0
dessa pn PRED_0 ARG_0 EXT_0 SUB_0 ARG_0
fall nn PRED_0 ARG_0 EXT_0 SUB_0 ARG_0 H_0
, sym PRED_0 ARG_0 EXT_0 SUB_0 ARG_0
som pn PRED_0 ARG_0 EXT_0 SUB_0 ARG_0 ARG_0 SUB_0
rörde vb PRED_0 ARG_0 EXT_0 SUB_0 ARG_0 ARG_0 FIN_0
en al PRED_0 ARG_0 EXT_0 SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
femtonårig av PRED_0 ARG_0 EXT_0 SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
flicka nn PRED_0 ARG_0 EXT_0 SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
blev vb PRED_0 ARG_0 EXT_0 FIN_0
sällsamt ab PRED_0 ARG_0 EXT_0 ADV_1 H_0
att ie PRED_0 ARG_0 EXT_0 ADV_1 ARG_0
säga vb PRED_0 ARG_0 EXT_0 ADV_1 ARG_0 INF_0
ett al PRED_0 ARG_0 EXT_0 PRED_0
svårt av PRED_0 ARG_0 EXT_0 PRED_0
bekymmer nn PRED_0 ARG_0 EXT_0 PRED_0 H_0
för pp PRED_0 ARG_0 EXT_0 PRED_0 ARG_0
polisen nn PRED_0 ARG_0 EXT_0 PRED_0 ARG_0 H_0
, sym PRED_0 ARG_0 EXT_0
eftersom kn PRED_0 ARG_0 EXT_0 ADV_2 ADV_1
man pn PRED_0 ARG_0 EXT_0 ADV_2 SUB_0
i pp PRED_0 ARG_0 EXT_0 ADV_2 ADV_2
detta pn PRED_0 ARG_0 EXT_0 ADV_2 ADV_2
stycke nn PRED_0 ARG_0 EXT_0 ADV_2 ADV_2 H_0
redan ab PRED_0 ARG_0 EXT_0 ADV_2 ADV_3
förfogade vb PRED_0 ARG_0 EXT_0 ADV_2 FIN_0
över pp PRED_0 ARG_0 EXT_0 ADV_2 ARG_0
en al PRED_0 ARG_0 EXT_0 ADV_2 ARG_0
annan pn PRED_0 ARG_0 EXT_0 ADV_2 ARG_0
mördare nn PRED_0 ARG_0 EXT_0 ADV_2 ARG_0 H_0
, sym PRED_0 ARG_0 EXT_0 ADV_2 ARG_0
med pp PRED_0 ARG_0 EXT_0 ADV_2 ARG_0 ARG_0
bekännelse nn PRED_0 ARG_0 EXT_0 ADV_2 ARG_0 ARG_0 H_1
och kn PRED_0 ARG_0 EXT_0 ADV_2 ARG_0 ARG_0 CON_0
allt pn PRED_0 ARG_0 EXT_0 ADV_2 ARG_0 ARG_0 H_2
, sym PRED_0 ARG_0 EXT_0 ADV_2
en al PRED_0 ARG_0 EXT_0 EXT_0
veterligen ab PRED_0 ARG_0 EXT_0 EXT_0 DET_0
olöst av PRED_0 ARG_0 EXT_0 EXT_0 DET_0 H_0
detektivgåta nn PRED_0 ARG_0 EXT_0 EXT_0 H_0

Mening 358

Det var detta förbryllande förhållande som gjorde att pressen kom att behandla fallet Catherine som mer än en rutinsak , men sedan man börjat röra i det hela visade sig det problemet snart nog vara av underordnat intresse i jämförelse med den verkliga sensation som kom i dagen.

Det pn PRED_0 H_0
var vb FIN_0
detta pn SUB_0
förbryllande vb SUB_0
förhållande nn SUB_0 H_0
som pn PRED_0 ARG_0 SUB_0
gjorde vb PRED_0 ARG_0 FIN_0
att kn PRED_0 ARG_0 ARG_0
pressen nn PRED_0 ARG_0 ARG_0 SUB_0
kom vb PRED_0 ARG_0 ARG_0 FIN_0
att ie PRED_0 ARG_0 ARG_0 INF_0
behandla vb PRED_0 ARG_0 ARG_0 INF_0 H_0
fallet nn PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
Catherine pm PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
som pn PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
mer ab PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
än kn PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
en al PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
rutinsak nn PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
, sym PRED_0
men kn CON_0
sedan ab ADV_1 ADV_0
man pn ADV_1 SUB_0
börjat vb ADV_1 HUV_0
röra vb ADV_1 INF_0
i pp ADV_1 ARG_0
det pn ADV_1 ARG_0
hela av ADV_1 ARG_0 H_0
visade vb FIN_0
sig pn ARG_0
det al SUB_0
problemet nn SUB_0 H_0
snart ab ADV_2
nog ab ADV_2 H_0
vara vb INF_0
av pp PRED_0
underordnat vb PRED_0
intresse nn PRED_0 H_0
i pp ADV_3
jämförelse nn ADV_3 H_0
med pp ADV_3 ARG_0
den al ADV_3 ARG_0
verkliga av ADV_3 ARG_0
sensation nn ADV_3 ARG_0 H_0
som pn ADV_3 ARG_0 ARG_0 SUB_0
kom vb ADV_3 ARG_0 ARG_0 FIN_0
i pp ADV_3 ARG_0 ARG_0 ADV_0
dagen nn ADV_3 ARG_0 ARG_0 ADV_0 H_0

Mening 359

Hur hade dessa trettioåtta vuxna människor , som under en halv timme såg Catherine utsättas för tre bestialiska anfall , hörde henne skrika på hjälp , såg henne krypa blödande på trottoaren under deras egna fönster reagerat?.

Hur ab ADV_0
hade vb FIN_0
dessa pn SUB_0
trettioåtta nl SUB_0
vuxna av SUB_0
människor nn SUB_0 H_0
, sym SUB_0
som pn SUB_0 ARG_1 SUB_0
under pp SUB_0 ARG_1 ADV_1
en al SUB_0 ARG_1 ADV_1
halv pn SUB_0 ARG_1 ADV_1
timme nn SUB_0 ARG_1 ADV_1 H_0
såg vb SUB_0 ARG_1 FIN_0
Catherine pm SUB_0 ARG_1 ARG_0 SUB_0
utsättas vb SUB_0 ARG_1 ARG_0 INF_0
för pp SUB_0 ARG_1 ARG_0 ARG_0
tre nl SUB_0 ARG_1 ARG_0 ARG_0
bestialiska av SUB_0 ARG_1 ARG_0 ARG_0
anfall nn SUB_0 ARG_1 ARG_0 ARG_0 H_0
, sym SUB_0 CON_0
hörde vb SUB_0 ARG_2 FIN_0
henne pn SUB_0 ARG_2 ARG_0 SUB_0
skrika vb SUB_0 ARG_2 ARG_0 INF_0
pp SUB_0 ARG_0 ARG_0
hjälp nn SUB_0 ARG_0 ARG_0 H_0
, sym SUB_0 CON_0
såg vb SUB_0 ARG_3 FIN_0
henne pn SUB_0 ARG_3 ARG_0 SUB_0
krypa vb SUB_0 ARG_3 ARG_0 INF_0
blödande vb SUB_0 ARG_3 ARG_0 PRED_0 H_0
pp SUB_0 ARG_3 ARG_0 PRED_0 ADV_0
trottoaren nn SUB_0 ARG_3 ARG_0 PRED_0 ADV_0 H_0
under pp SUB_0 ARG_3 ADV_0
deras pn SUB_0 ARG_3 ADV_0 DET_0
egna av SUB_0 ARG_3 ADV_0 DET_0 H_0
fönster nn SUB_0 ARG_3 ADV_0 H_0
reagerat? vb HUV_0

Mening 360

Det var f. ö. detta ingripande som kom Mosley att dra sig tillbaka första gången.

Det pn SUB_0
var vb FIN_0
f. an ADV_0
ö. an ADV_0 H_0
detta pn PRED_0
ingripande nn PRED_0 H_0
som pn PRED_0 ARG_0 SUB_0
kom vb PRED_0 ARG_0 FIN_0
Mosley pm PRED_0 ARG_0 ARG_0 SUB_0
att ie PRED_0 ARG_0 ARG_0
dra vb PRED_0 ARG_0 ARG_0 INF_0
sig pn PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
tillbaka ab PRED_0 ARG_0 ARG_0 PART_0
första nl PRED_0 ARG_0 ARG_0 ADV_0
gången nn PRED_0 ARG_0 ARG_0 ADV_0 H_0

Mening 361

Däremot var det ingen som under den tid misshandeln pågick kom sig för att ringa till polisen.

Däremot ab ADV_0
var vb FIN_0
det pn SUB_0
ingen pn PRED_0 H_0
som pn PRED_0 ARG_0 SUB_0
under pp PRED_0 ARG_0 ADV_0 ADV_0
den al PRED_0 ARG_0 ADV_0 ADV_0
tid nn PRED_0 ARG_0 ADV_0 ADV_0 H_0
misshandeln nn PRED_0 ARG_0 ADV_0 SUB_0
pågick vb PRED_0 ARG_0 ADV_0 FIN_0
kom vb PRED_0 ARG_0 FIN_0
sig pn PRED_0 ARG_0 KOMPL_0
för pp PRED_0 ARG_0 PART_0
att ie PRED_0 ARG_0 ARG_0
ringa vb PRED_0 ARG_0 ARG_0 INF_0
till pp PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
polisen nn PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 362

När så till slut skedde dröjde det inte mer än två minuter innan polisen kom till platsen.

När kn ADV_1 ADV_1
ab ADV_1 SUB_0
till pp ADV_1 ADV_2
slut nn ADV_1 ADV_2 H_0
skedde vb ADV_1 FIN_0
dröjde vb FIN_0
det pn SUB_0
inte ab ADV_2
mer ab ADV_3 DET_0 H_0
än kn ADV_3 DET_0 ARG_0
två nl ADV_3 DET_0 ARG_0 H_0
minuter nn ADV_3 H_0
innan kn ADV_3 ADV_0 ADV_0
polisen nn ADV_3 ADV_0 SUB_0
kom vb ADV_3 ADV_0 FIN_0
till pp ADV_3 ADV_0 ARG_0
platsen nn ADV_3 ADV_0 ARG_0 H_0

Mening 363

Läkare bedömde , att Catherine med stor sannolikhet kunnat räddas om hjälp tillkallats efter det första anfallet.

Läkare nn SUB_0
bedömde vb FIN_0
, sym FIN_0
att ie ARG_0
Catherine pm ARG_0 SUB_0
med pp ARG_0 ADV_1
stor av ARG_0 ADV_1
sannolikhet nn ARG_0 ADV_1 H_0
kunnat vb ARG_0 HUV_0
räddas vb ARG_0 INF_0
om pp ARG_0 ADV_2 ADV_1
hjälp nn ARG_0 ADV_2 SUB_0
tillkallats vb ARG_0 ADV_2 HUV_0
efter pp ARG_0 ADV_2 ADV_2
det pn ARG_0 ADV_2 ADV_2
första nl ARG_0 ADV_2 ADV_2
anfallet nn ARG_0 ADV_2 ADV_2 H_0

Mening 364

Fallet Catherine hade plötsligt förvandlats till fallet med de trettioåtta vittnena.

Fallet nn SUB_0 H_0
Catherine pm SUB_0 ARG_0
hade vb FIN_0
plötsligt ab ADV_0
förvandlats vb HUV_0
till pp ARG_0
fallet nn ARG_0 H_0
med pp ARG_0 ARG_0
de al ARG_0 ARG_0
trettioåtta nl ARG_0 ARG_0
vittnena nn ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 365

Historien berättas av New York Times 'city editor' A. M. Rosenthal i en fascinerande liten bok som helt enkelt heter Thirty-eight Witnesses (McGraw Hill , 2,9 dollar).

Historien nn SUB_0
berättas vb FIN_0
av pp ARG_1
New ntf ARG_1 DET_0 DET_0 H_0
York pm ARG_1 DET_0 DET_0 H_0
Times pm ARG_1 DET_0 DET_0 H_0
'city ntf ARG_1 DET_0 H_0
editor' ntf ARG_1 DET_0 H_0
A. an ARG_1 H_0
M. an ARG_1 H_0
Rosenthal pm ARG_1 H_0
i pp ARG_2
en al ARG_2
fascinerande vb ARG_2
liten av ARG_2
bok nn ARG_2 H_0
som pn ARG_2 ARG_0 SUB_0
helt ab ARG_2 ARG_0 ADV_0
enkelt ab ARG_2 ARG_0 ADV_0 H_0
heter vb ARG_2 ARG_0 FIN_0
Thirty-eight ntf ARG_2 ARG_0 PRED_0 H_0
Witnesses ntf ARG_2 ARG_0 PRED_0 H_0
(McGraw pm ARG_2 EXT_0 H_1
Hill pm ARG_2 EXT_0 H_1
, sym ARG_2 EXT_0
2,9 nl ARG_2 EXT_0
dollar) nn ARG_2 EXT_0 H_2

Mening 366

En historia som upprörde en världsstad , som fick den att tänka och att tala , försäkrar tidningens reklam ; och att den var värd att tänka över lär ingen bestrida som läser igenom de passiva vittnenas korta kommentarer.

En al ARG_0
historia nn ARG_0 H_0
som pn ARG_0 ARG_1 SUB_0
upprörde vb ARG_0 ARG_1 FIN_0
en al ARG_0 ARG_1 ARG_0
världsstad nn ARG_0 ARG_1 ARG_0 H_0
, sym ARG_0 CON_0
som pn ARG_0 ARG_2 SUB_0
fick vb ARG_0 ARG_2 FIN_0
den pn ARG_0 ARG_2 ARG_0 SUB_0
att ie ARG_0 ARG_2 ARG_0 INF_0
tänka vb ARG_0 ARG_2 ARG_0 INF_0 H_0
och kn ARG_0 ARG_2 ARG_0 CON_0
att ie ARG_0 ARG_2 ARG_0 INF_0
tala vb ARG_0 ARG_2 ARG_0 INF_0 H_0
, sym ARG_0
försäkrar vb FIN_0
tidningens nn SUB_0
reklam nn SUB_0 H_0
; sym *
och kn CON_0
att kn ARG_0
den pn ARG_0 SUB_0
var vb ARG_0 FIN_0
värd av ARG_0 PRED_0 H_0
att ie ARG_0 PRED_0 ARG_0
tänka vb ARG_0 PRED_0 ARG_0 INF_0
över pp ARG_0 PRED_0 ARG_0 PART_0
lär vb FIN_0
ingen pn SUB_0 H_0
bestrida vb INF_0
som pn SUB_0 ARG_0 SUB_0
läser vb SUB_0 ARG_0 FIN_0
igenom pp SUB_0 ARG_0 PART_0
de al SUB_0 ARG_0 ARG_0
passiva av SUB_0 ARG_0 ARG_0 DET_0
vittnenas nn SUB_0 ARG_0 ARG_0 DET_0 H_0
korta av SUB_0 ARG_0 ARG_0
kommentarer nn SUB_0 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 367

"Jag ville inte bli inblandad' , säger den man som till slut , när det var för sent , ryckte upp sig tillräckligt för att ringa till polisen.

"Jag pn ARG_0 SUB_0
ville vb ARG_0 FIN_0
inte ab ARG_0 ADV_0
bli vb ARG_0 ARG_0 INF_0
inblandad' vb ARG_0 ARG_0 PRED_0
, sym ARG_0
säger vb FIN_0
den al SUB_0
man pn SUB_0 H_0
som pn SUB_0 ARG_0 SUB_0
till pp SUB_0 ARG_0 ADV_1
slut nn SUB_0 ARG_0 ADV_1 H_0
, sym SUB_0 ARG_0 ADV_1
när kn SUB_0 ARG_0 ADV_1 EXT_0 ADV_1
det pn SUB_0 ARG_0 ADV_1 EXT_0 SUB_0
var vb SUB_0 ARG_0 ADV_1 EXT_0 FIN_0
för pp SUB_0 ARG_0 ADV_1 EXT_0 ADV_2
sent ab SUB_0 ARG_0 ADV_1 EXT_0 ADV_2 H_0
, sym SUB_0 ARG_0
ryckte vb SUB_0 ARG_0 FIN_0
upp ab SUB_0 ARG_0 PART_0
sig pn SUB_0 ARG_0 ARG_1
tillräckligt ab SUB_0 ARG_0 ADV_2
för pp SUB_0 ARG_0 ARG_2
att ie SUB_0 ARG_0 ARG_2
ringa vb SUB_0 ARG_0 ARG_2 INF_0
till pp SUB_0 ARG_0 ARG_2 ARG_0
polisen nn SUB_0 ARG_0 ARG_2 ARG_0 H_0

Mening 368

Innan han fattade sitt beslut hade han f. ö. ringt till en vän för att diskutera saken: därefter hade han gått till en granne , en sjuttioårig kvinna , och bett henne att ringa i hans ställe!.

Innan kn ADV_1 ADV_0
han pn ADV_1 SUB_0
fattade vb ADV_1 FIN_0
sitt pn ADV_1 ARG_0
beslut nn ADV_1 ARG_0 H_0
hade vb FIN_0
han pn SUB_0
f. an ADV_2
ö. an ADV_2 H_0
ringt vb HUV_0
till pp ARG_1
en al ARG_1
vän nn ARG_1 H_0
för pp ARG_2
att ie ARG_2
diskutera vb ARG_2 INF_0
saken: nn ARG_2 ARG_0
därefter ab ADV_0
hade vb FIN_0
han pn SUB_0
gått vb HUV_0
till pp ARG_0
en al ARG_0
granne nn ARG_0 H_0
, sym ARG_0
en al ARG_0 EXT_0
sjuttioårig av ARG_0 EXT_0
kvinna nn ARG_0 EXT_0 H_0
, sym ARG_0
och kn CON_0
bett vb HUV_0
henne pn ARG_0 SUB_0
att ie ARG_0 INF_0
ringa av ARG_0 INF_0 H_0
i pp ARG_0 ARG_0
hans pn ARG_0 ARG_0
ställe! nn ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 369

Andra svar: 'Jag ville inte att min man skulle bli inblandad' , 'uppriktigt sagt , vi var rädda' , 'vi trodde att det var ett fästfolksgräl'.

Andra pn PRED_0
svar: nn PRED_0 H_0
'Jag pn SUB_0 SUB_0
ville vb SUB_0 FIN_0
inte ab SUB_0 ADV_0
att kn SUB_0 ARG_0
min pn SUB_0 ARG_0 SUB_0
man pn SUB_0 ARG_0 SUB_0 H_0
skulle vb SUB_0 ARG_0 FIN_0
bli vb SUB_0 ARG_0 INF_0
inblandad' vb SUB_0 ARG_0 PRED_0
, sym SUB_0 CON_0
'uppriktigt ab SUB_0 ADV_0
sagt vb SUB_0 ADV_0 H_0
, sym SUB_0
vi pn SUB_0 SUB_0
var vb SUB_0 FIN_0
rädda' vb SUB_0 PRED_0
, sym SUB_0 CON_0
'vi pn SUB_0 SUB_0
trodde vb SUB_0 FIN_0
att kn SUB_0 ARG_0
det pn SUB_0 ARG_0 SUB_0
var vb SUB_0 ARG_0 FIN_0
ett al SUB_0 ARG_0 ARG_0
fästfolksgräl' nn SUB_0 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 370

Den mest kuriösa förklaringen gav kanske den man som hade dristat sig till att glänta på sin dörr och titta ut: 'Jag var trött , jag gick och la mig igen'.

Den al ARG_0
mest ab ARG_0 DET_0
kuriösa av ARG_0 DET_0 H_0
förklaringen nn ARG_0 H_0
gav vb FIN_0
kanske ab ADV_0
den al SUB_0
man pn SUB_0 H_0
som pn SUB_0 ARG_0 SUB_0
hade vb SUB_0 ARG_0 FIN_0
dristat vb SUB_0 ARG_0 HUV_0
sig pn SUB_0 ARG_0 KOMPL_0
till pp SUB_0 ARG_0 PART_0
att ie SUB_0 ARG_0 ARG_0
glänta vb SUB_0 ARG_0 ARG_0 INF_0
pp SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
sin pn SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
dörr nn SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
och kn SUB_0 ARG_0 ARG_0 CON_0
titta vb SUB_0 ARG_0 ARG_0 INF_0
ut: ab SUB_0 ARG_0 PART_0
'Jag pn ARG_0 EXT_0 SUB_0
var vb ARG_0 EXT_0 FIN_0
trött av ARG_0 EXT_0 PRED_0
, sym ARG_0 EXT_0 CON_0
jag pn ARG_0 EXT_0 SUB_0
gick vb ARG_0 EXT_0 FIN_0 H_1
och kn ARG_0 EXT_0 FIN_0 CON_0
la ntf ARG_0 EXT_0 FIN_0 H_2
mig pn ARG_0 EXT_0 ARG_0
igen' ab ARG_0 EXT_0 ADV_0

Mening 371

Naturligtvis följdes historien upp av Times genom intervjuer med diverse psykologisk och annan expertis.

Naturligtvis ab ADV_1
följdes vb FIN_0
historien nn SUB_0
upp ab PART_0
av pp ARG_0
Times pm ARG_0 H_0
genom pp ADV_2
intervjuer nn ADV_2 H_0
med pp ADV_2 ARG_0
diverse pn ADV_2 ARG_0 DET_0
psykologisk av ADV_2 ARG_0 DET_0 H_1
och kn ADV_2 ARG_0 DET_0 CON_0
annan pn ADV_2 ARG_0 DET_0 H_2
expertis nn ADV_2 ARG_0 H_0

Mening 372

Oförglömlig bland expertkommentarer är den som lämnades av en teolog.

Oförglömlig av PRED_0 H_0
bland pp PRED_0 ARG_0
expertkommentarer nn PRED_0 ARG_0 H_0
är vb FIN_0
den pn SUB_0 H_0
som pn SUB_0 ARG_0 SUB_0
lämnades vb SUB_0 ARG_0 FIN_0
av pp SUB_0 ARG_0 ARG_0
en al SUB_0 ARG_0 ARG_0
teolog nn SUB_0 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 373

Allmänhetens reaktion riktade sig till att börja med , naturligt nog , mot de trettioåtta.

Allmänhetens nn SUB_0
reaktion nn SUB_0 H_0
riktade vb FIN_0
sig pn ARG_1
till pp ADV_1
att ie ADV_1
börja vb ADV_1 INF_0
med pp ADV_1 ARG_0
, sym ADV_1
naturligt av ADV_2
nog ab ADV_2 H_0
, sym ADV_2
mot pp ARG_2
de al ARG_2
trettioåtta nl ARG_2 H_0

Mening 374

Dessutom krävdes lagändring , så att envar i liknande fall skulle bli skyldig att alarmera polisen.

Dessutom ab ADV_1
krävdes vb FIN_0
lagändring nn SUB_0
, sym SUB_0
ab ADV_2 H_0
att kn ADV_2 ARG_0
envar pn ADV_2 ARG_0 SUB_0 H_0
i pp ADV_2 ARG_0 SUB_0 ARG_0
liknande vb ADV_2 ARG_0 SUB_0 ARG_0
fall nn ADV_2 ARG_0 SUB_0 ARG_0 H_0
skulle vb ADV_2 ARG_0 FIN_0
bli vb ADV_2 ARG_0 INF_0
skyldig av ADV_2 ARG_0 PRED_0 H_0
att ie ADV_2 ARG_0 PRED_0 ARG_0
alarmera vb ADV_2 ARG_0 PRED_0 ARG_0 INF_0
polisen nn ADV_2 ARG_0 PRED_0 ARG_0 ARG_0

Mening 375

Snart nog koncentrerades emellertid , överraskande med hänsyn till omständigheterna , allmänhetens aggression mot polisen.

Snart ab ADV_1
nog ab ADV_1 H_0
koncentrerades vb FIN_0
emellertid ab ADV_2
, sym ADV_2
överraskande vb EXT_0 PRED_0 H_0
med pp EXT_0 PRED_0 ARG_0
hänsyn nn EXT_0 PRED_0 ARG_0 H_0
till pp EXT_0 PRED_0 ARG_0 ARG_0
omständigheterna nn EXT_0 PRED_0 ARG_0 ARG_0 H_0
, sym EXT_0
allmänhetens nn SUB_0
aggression nn SUB_0 H_0
mot pp SUB_0 ARG_0
polisen nn SUB_0 ARG_0 H_0

Mening 376

Det goda hade saken med sig , att vissa förbättringar infördes i alarmerings- och utryckningsorganisationen.

Det al ARG_1
goda av ARG_1 H_0
hade vb FIN_0
saken nn SUB_0
med pp ARG_2
sig pn ARG_2 H_0
, sym ARG_2
att kn ARG_1 ARG_0
vissa av ARG_1 ARG_0 SUB_0
förbättringar nn ARG_1 ARG_0 SUB_0 H_0
infördes vb ARG_1 ARG_0 FIN_0
i pp ARG_1 ARG_0 ARG_0
alarmerings- nt ARG_1 ARG_0 ARG_0 H_1
och kn ARG_1 ARG_0 ARG_0 CON_0
utryckningsorganisationen nn ARG_1 ARG_0 ARG_0 H_2

Mening 377

Huvudmassan av kritiken gick likväl inte ut på att det förelåg tekniska brister , utan på att polisen var inkompetent , brutal , i värsta fall korrumperad , kort sagt sådan att det var helt naturligt att folk inte hade förtroende för den.

Huvudmassan nn SUB_0 H_0
av pp SUB_0 ARG_0
kritiken nn SUB_0 ARG_0 H_0
gick vb FIN_0
likväl ab ADV_1
inte ab ADV_2
ut ab PART_0
pp ARG_1
att kn ARG_1
det pn ARG_1 SUB_0
förelåg vb ARG_1 FIN_0
tekniska av ARG_1 ARG_0
brister nn ARG_1 ARG_0 H_0
, sym ARG_1
utan kn CON_0
pp ARG_2
att kn ARG_2
polisen nn ARG_2 SUB_0
var vb ARG_2 FIN_0
inkompetent av ARG_2 PRED_0 H_1
, sym ARG_2 PRED_0 CON_0
brutal av ARG_2 PRED_0 H_2
, sym ARG_2 PRED_0 CON_0
i pp ARG_2 PRED_0 ARG_0
värsta av ARG_2 PRED_0 ARG_0
fall nn ARG_2 PRED_0 ARG_0 H_0
korrumperad vb ARG_2 PRED_0 H_3
, sym ARG_2 PRED_0 CON_0
kort av ARG_2 PRED_0 ADV_0
sagt vb ARG_2 PRED_0 ADV_0 H_0
sådan pn ARG_2 PRED_0 H_4
att kn ARG_2 PRED_0 ARG_0
det pn ARG_2 PRED_0 ARG_0 SUB_0
var vb ARG_2 PRED_0 ARG_0 FIN_0
helt ab ARG_2 PRED_0 ARG_0 PRED_0
naturligt av ARG_2 PRED_0 ARG_0 PRED_0 H_0
att kn ARG_2 PRED_0 ARG_0 PRED_0 ARG_0
folk nn ARG_2 PRED_0 ARG_0 PRED_0 ARG_0 SUB_0
inte ab ARG_2 PRED_0 ARG_0 PRED_0 ARG_0 ADV_0
hade vb ARG_2 PRED_0 ARG_0 PRED_0 ARG_0 FIN_0
förtroende nn ARG_2 PRED_0 ARG_0 PRED_0 ARG_0 ARG_1
för pp ARG_2 PRED_0 ARG_0 PRED_0 ARG_0 ARG_2
den pn ARG_2 PRED_0 ARG_0 PRED_0 ARG_0 ARG_2 H_0

Mening 378

Vad hade de trettioåtta själva och deras grannar att säga , när de så överraskande kommit i centrum för uppmärksamheten?.

Vad pn ARG_0
hade vb FIN_0
de al SUB_0
trettioåtta nl SUB_0
själva av SUB_0 H_1
och kn SUB_0 CON_0
deras pn SUB_0
grannar nn SUB_0 H_2
att ie INF_0
säga vb INF_0 H_0
, sym INF_0
när kn ADV_0 ADV_1
de al ADV_0 SUB_0
ab ADV_0 ADV_2
överraskande vb ADV_0 ADV_2 H_0
kommit vb ADV_0 HUV_0
i pp ADV_0 ARG_0
centrum nn ADV_0 ARG_0 H_0
för pp ADV_0 ARG_0 ARG_0
uppmärksamheten? nn ADV_0 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 379

'Vi har kommit att förstå nu att vi inte har brytt oss tillräckligt mycket om varandra' , försäkrade en trohjärtad yngling i grannskapet , men han tycks mest ha talat för sig själv.

'Vi pn ARG_0 SUB_0
har vb ARG_0 FIN_0
kommit vb ARG_0 HUV_0
att ie ARG_0 INF_0
förstå vb ARG_0 INF_0 H_0
nu ab ARG_0 ADV_0
att kn ARG_0 ARG_0
vi pn ARG_0 ARG_0 SUB_0
inte ab ARG_0 ARG_0 ADV_1
har vb ARG_0 ARG_0 FIN_0
brytt vb ARG_0 ARG_0 HUV_0
oss pn ARG_0 ARG_0 KOMPL_0
tillräckligt ab ARG_0 ARG_0 ADV_2
mycket ab ARG_0 ARG_0 ADV_2 H_0
om pp ARG_0 ARG_0 ARG_0
varandra' pn ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
, sym ARG_0
försäkrade vb FIN_0
en al SUB_0
trohjärtad av SUB_0
yngling nn SUB_0 H_0
i pp SUB_0 ARG_0
grannskapet nn SUB_0 ARG_0 H_0
, sym SUB_0
men kn CON_0
han pn SUB_0
tycks vb FIN_0
mest ab ADV_0
ha vb INF_0
talat vb HUV_0
för pp ARG_0
sig pn ARG_0 H_0
själv av ARG_0

Mening 380

De flesta var långt mer arga än ångerfulla.

De al SUB_0
flesta av SUB_0 H_0
var vb FIN_0
långt ab PRED_0 DET_0
mer ab PRED_0 DET_0 H_0
arga av PRED_0 H_0
än kn PRED_0 ARG_0
ångerfulla av PRED_0 ARG_0 H_0

Mening 381

Varför utpeka just människorna i Queens: kunde inte samma sak ha hänt på annat håll?.

Varför ab ADV_1
utpeka vb FIN_0
just ab ADV_2
människorna nn ARG_0 H_0
i pp ARG_0 ARG_0
Queens: pm ARG_0 ARG_0 H_0
kunde vb FIN_0
inte ab ADV_0
samma pn SUB_0
sak nn SUB_0 H_0
ha vb INF_0
hänt vb HUV_0
pp ARG_0
annat pn ARG_0
håll? nn ARG_0 H_0

Mening 382

'Låt oss glömma hela saken.

'Låt vb FIN_0
oss pn ARG_0 SUB_0
glömma vb ARG_0 INF_0
hela av ARG_0 ARG_0
saken nn ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 383

Det är lugnt och skönt att bo här , det som har skett har skett.'.

Det pn SUB_0
är vb FIN_0
lugnt ab PRED_0 ADV_1 H_1
och kn PRED_0 ADV_1 CON_0
skönt av PRED_0 ADV_1 H_2
att ie PRED_0 INF_0
bo vb PRED_0 INF_0 INF_0
här ab PRED_0 ADV_2
, sym CON_0
det pn SUB_0 H_0
som pn SUB_0 ARG_0 SUB_0
har vb SUB_0 ARG_0 FIN_0
skett vb SUB_0 ARG_0 HUV_0
har vb FIN_0
skett.' nt HUV_0

Mening 384

Rädda för vad?.

Rädda vb H_0
för pp ARG_0
vad? pn ARG_0 H_0

Mening 385

Ingen kunde ge ett rimligt svar.

Ingen pn SUB_0
kunde vb FIN_0
ge vb INF_0
ett al ARG_0
rimligt av ARG_0
svar nn ARG_0 H_0

Mening 386

Det var inte frågan om att aktivt ingripa mot mördaren , endast om att lyfta en telefonlur och påkalla hjälp åt en skadad och blödande människa.

Det pn SUB_0
var vb FIN_0
inte ab ADV_0
frågan nn PRED_0 H_0
om pp PRED_0 ARG_1
att ie PRED_0 ARG_1
aktivt ab PRED_0 ARG_1 ADV_0
ingripa vb PRED_0 ARG_1 INF_0
mot pp PRED_0 ARG_1 ARG_0
mördaren nn PRED_0 ARG_1 ARG_0 H_0
, sym PRED_0
endast ab PRED_0 ADV_0
om pp PRED_0 ARG_2
att ie PRED_0 ARG_2
lyfta vb PRED_0 ARG_2 INF_0
en al PRED_0 ARG_2 ARG_0
telefonlur nn PRED_0 ARG_2 ARG_0 H_0
och kn PRED_0 ARG_2 CON_0
påkalla vb PRED_0 ARG_2 INF_0
hjälp nn PRED_0 ARG_2 ARG_1
åt pp PRED_0 ARG_2 ARG_2
en al PRED_0 ARG_2 ARG_2
skadad vb PRED_0 ARG_2 ARG_2 DET_0 H_1
och kn PRED_0 ARG_2 ARG_2 DET_0 CON_0
blödande vb PRED_0 ARG_2 ARG_2 DET_0 H_2
människa nn PRED_0 ARG_2 ARG_2 H_0

Mening 387

Alla befann sig bakom dörr och lås i sina hem , det fanns fullt med folk i närheten.

Alla pn SUB_0
befann vb FIN_0
sig pn KOMPL_0
bakom pp ARG_0
dörr nn ARG_0 H_0 H_1
och kn ARG_0 H_0 CON_0
lås nn ARG_0 H_0 H_2
i pp ARG_0 ARG_0
sina pn ARG_0 ARG_0
hem ab ARG_0 ARG_0 H_0
, sym CON_0
det pn SUB_0
fanns vb FIN_0
fullt ab ARG_0 ADV_0
med pp ARG_0
folk nn ARG_0 H_0
i pp ARG_0 ARG_0
närheten nn ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 388

Alla var laglydiga människor , utan anledning att vara rädda för polisen.

Alla pn SUB_0
var vb FIN_0
laglydiga av PRED_0
människor nn PRED_0 H_0
, sym PRED_0
utan pp PRED_0 ARG_0
anledning nn PRED_0 ARG_0 H_0
att ie PRED_0 ARG_0 ARG_0
vara vb PRED_0 ARG_0 ARG_0 INF_0
rädda vb PRED_0 ARG_0 ARG_0 PRED_0 H_0
för pp PRED_0 ARG_0 ARG_0 PRED_0 ARG_0
polisen nn PRED_0 ARG_0 ARG_0 PRED_0 ARG_0 H_0

Mening 389

Var de rädda för att förlora en dagsinkomst genom att inkallas som vittne vid rättegången?.

Var vb FIN_0
de al SUB_0
rädda vb PRED_0 H_0
för pp PRED_0 ARG_0
att ie PRED_0 ARG_0
förlora vb PRED_0 ARG_0 INF_0
en al PRED_0 ARG_0 ARG_0
dagsinkomst nn PRED_0 ARG_0 ARG_0 H_0
genom pp ADV_0
att ie ADV_0
inkallas vb ADV_0 INF_0
som pn ADV_0 ARG_0
vittne nn ADV_0 ARG_0 H_0
vid pp ADV_0 ARG_0 ARG_0
rättegången? nn ADV_0 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 390

Nej , det vill i alla fall inte ens Rosenthal tro om människorna vid Austin Street.

Nej in ADV_0
, sym CON_0
det pn SUB_0 H_0
vill vb FIN_0
i pp ADV_0
alla pn ADV_0
fall nn ADV_0 H_0
inte ab SUB_0 DET_0 H_0
ens ab SUB_0 DET_0
Rosenthal pm SUB_0 H_0
tro vb INF_0
om pp ARG_0 ARG_0
människorna nn ARG_0 ARG_0 H_0
vid pp ARG_0 ARG_0 ARG_0
Austin pm ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
Street ntf ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 391

Historien om de trettioåtta vittnena är , som dess berättare erkänner , en historia utan slut.

Historien nn SUB_0 H_0
om pp SUB_0 ARG_0
de al SUB_0 ARG_0
trettioåtta nl SUB_0 ARG_0
vittnena nn SUB_0 ARG_0 H_0
är vb FIN_0
, sym FIN_0
som pn EXT_0 ADV_0
dess pn EXT_0 SUB_0
berättare nn EXT_0 SUB_0 H_0
erkänner vb EXT_0 FIN_0
, sym EXT_0
en al PRED_0
historia nn PRED_0 H_0
utan pp PRED_0 ARG_0
slut nn PRED_0 ARG_0 H_0

Mening 392

Uppenbarligen är det en historia med en sens moral , men exakt vilken?.

Uppenbarligen ab ADV_0
är vb FIN_0
det pn SUB_0
en al PRED_0
historia nn PRED_0 H_0
med pp PRED_0 ARG_0
en al PRED_0 ARG_0
sens ntf PRED_0 ARG_0
moral nn PRED_0 ARG_0 H_0
, sym PRED_0 ARG_0
men kn PRED_0 ARG_0 EXT_0
exakt ab PRED_0 ARG_0 EXT_0
vilken? pn PRED_0 ARG_0 EXT_0 H_0

Mening 393

Är det kanske så som Rosenthal antyder , att det är själva antalet , trettioåtta , som gör den så förbryllande?.

Är vb FIN_0
det pn SUB_0
kanske ab ADV_0
ab PRED_0 H_0
som pn PRED_0 ARG_0
Rosenthal pm PRED_0 ARG_0 SUB_0
antyder vb PRED_0 ARG_0 FIN_0
, sym PRED_0 ARG_0
att kn PRED_0 ARG_0 ARG_0
det pn PRED_0 ARG_0 ARG_0 SUB_0
är vb PRED_0 ARG_0 ARG_0 FIN_0
själva av PRED_0 ARG_0 ARG_0 PRED_0
antalet nn PRED_0 ARG_0 ARG_0 PRED_0 H_0
, sym PRED_0 ARG_0 ARG_0 PRED_0
trettioåtta nl PRED_0 ARG_0 ARG_0 PRED_0 EXT_0
, sym PRED_0 ARG_0 ARG_0 PRED_0
som pn PRED_0 ARG_0 ARG_0 PRED_0 ARG_0 SUB_0
gör vb PRED_0 ARG_0 ARG_0 PRED_0 ARG_0 FIN_0
den pn PRED_0 ARG_0 ARG_0 PRED_0 ARG_0 ARG_1 SUB_0
ab PRED_0 ARG_0 ARG_0 PRED_0 ARG_0 ARG_2 PRED_0
förbryllande? vb PRED_0 ARG_0 ARG_0 PRED_0 ARG_0 ARG_2 PRED_0 H_0

Mening 394

Ett moraliskt felslut , naturligtvis: en människas skuld blir inte större för att andra beter sig på samma sätt.

Ett al PRED_0
moraliskt ab PRED_0
felslut nn PRED_0 H_0
, sym PRED_0
naturligtvis: ab ADV_0
en al SUB_0
människas nn SUB_0
skuld nn SUB_0 H_0
blir vb FIN_0
inte ab ADV_1
större av PRED_0
för pp ADV_2
att kn ADV_2
andra pn ADV_2 SUB_0
beter vb ADV_2 FIN_0
sig pn ADV_2 KOMPL_0
pp ADV_2 ADV_0
samma pn ADV_2 ADV_0
sätt nn ADV_2 ADV_0 H_0

Mening 395

Ett felslut som de 'skyldiga' för sin del parerade med det rakt motsatta: varför klandra mig , det var ju inte bara jag ...

Ett al PRED_0
felslut nn PRED_0 H_0
som pn PRED_0 ARG_0
de al PRED_0 ARG_0 SUB_0
'skyldiga' av PRED_0 ARG_0 SUB_0 H_0
för pp PRED_0 ARG_0 ADV_0
sin pn PRED_0 ARG_0 ADV_0
del nn PRED_0 ARG_0 ADV_0 H_0
parerade vb PRED_0 ARG_0 FIN_0
med pp PRED_0 ARG_0 ARG_0
det pn PRED_0 ARG_0 ARG_0
rakt ab PRED_0 ARG_0 ARG_0
motsatta: vb PRED_0 ARG_0 ARG_0 H_0
varför ab PRED_0 ARG_0 ARG_0 EXT_0 ADV_0
klandra vb PRED_0 ARG_0 ARG_0 EXT_0 FIN_0
mig pn PRED_0 ARG_0 ARG_0 EXT_0 ARG_0
, sym PRED_0 ARG_0 ARG_0 EXT_0 CON_0
det pn PRED_0 ARG_0 ARG_0 EXT_0 SUB_0
var vb PRED_0 ARG_0 ARG_0 EXT_0 FIN_0
ju ab PRED_0 ARG_0 ARG_0 EXT_0 ADV_1
inte ab PRED_0 ARG_0 ARG_0 EXT_0 PRED_0 ADV_0
bara ab PRED_0 ARG_0 ARG_0 EXT_0 PRED_0
jag pn PRED_0 ARG_0 ARG_0 EXT_0 PRED_0 H_0
.. nt PRED_0 ARG_0 ARG_0 EXT_0

Mening 396

Som om man vore mindre självisk och feg när man är det i sällskap.

Som pn ADV_1
om pp ADV_1
man pn SUB_0
vore vb FIN_0
mindre ab PRED_0
självisk av PRED_0 H_1
och kn PRED_0 CON_0
feg av PRED_0 H_2
när kn ADV_2 ADV_0
man pn ADV_2 SUB_0
är vb ADV_2 FIN_0
det pn ADV_2 PRED_0 H_0
i pp ADV_2 PRED_0 ARG_0
sällskap nn ADV_2 PRED_0 ARG_0 H_0

Mening 397

Jag berättade historien om de trettioåtta för en räknekunnig vän.

Jag pn SUB_0
berättade vb FIN_0
historien nn ARG_1 H_0
om pp ARG_1 ARG_0
de al ARG_1 ARG_0
trettioåtta nl ARG_1 ARG_0 H_0
för pp ARG_2
en al ARG_2
räknekunnig av ARG_2
vän nn ARG_2 H_0

Mening 398

Han försäkrade mig , att det inte fanns något problem att diskutera , endast en journalistisk kuriositet.

Han pn SUB_0
försäkrade vb FIN_0
mig pn ARG_1
, sym ARG_1
att kn ARG_2
det pn ARG_2 SUB_0
inte ab ARG_2 ADV_0
fanns vb ARG_2 FIN_0
något pn ARG_2 ARG_0
problem nn ARG_2 ARG_0 H_0
att ie ARG_2 INF_0
diskutera vb ARG_2 INF_0 H_0
, sym ARG_2 ARG_0
endast ab ARG_2 ARG_0 EXT_0
en al ARG_2 ARG_0 EXT_0
journalistisk av ARG_2 ARG_0 EXT_0
kuriositet nn ARG_2 ARG_0 EXT_0 H_0

Mening 399

Någon vinner högsta vinsten , någon träffas av den fallande istappen.

Någon pn SUB_0
vinner vb FIN_0
högsta av ARG_0
vinsten nn ARG_0 H_0
, sym CON_0
någon pn SUB_0
träffas vb FIN_0
av pp ARG_0
den al ARG_0
fallande vb ARG_0
istappen nn ARG_0 H_0

Mening 400

Händelserna är märkliga , därför att de är sällsynta , men det är bara i den meningen de är osannolika.

Händelserna nn SUB_0
är vb FIN_0
märkliga av PRED_0
, sym PRED_0
därför ab ADV_0
att kn ADV_0
de al ADV_0 SUB_0
är vb ADV_0 FIN_0
sällsynta av ADV_0 PRED_0
, sym ADV_0
men kn CON_0
det pn SUB_0
är vb FIN_0
bara ab PRED_0 ADV_0
i pp PRED_0
den al PRED_0
meningen nn PRED_0 H_0
de al PRED_0 ARG_0 SUB_0
är vb PRED_0 ARG_0 FIN_0
osannolika av PRED_0 ARG_0 PRED_0

Mening 401

Besynnerligare än så var inte saken , fastslog den kalkylsakkunnige.

Besynnerligare av ARG_0 PRED_0 H_0
än kn ARG_0 PRED_0 ARG_0
ab ARG_0 PRED_0 ARG_0 H_0
var vb ARG_0 FIN_0
inte ab ARG_0 ADV_0
saken nn ARG_0 SUB_0
, sym ARG_0
fastslog vb FIN_0
den al SUB_0
kalkylsakkunnige av SUB_0 H_0

Mening 402

Att det var så förbryllande svårt att finna incidentens 'mening' , berodde bara på att frågan efter en mening i detta fall var barnslig och innehållslös.

Att ie SUB_0
det pn SUB_0 SUB_0 H_0
var vb SUB_0 FIN_0
ab SUB_0 PRED_0
förbryllande vb SUB_0 PRED_0
svårt av SUB_0 PRED_0 H_0
att ie SUB_0 SUB_0 ARG_0
finna vb SUB_0 SUB_0 ARG_0 INF_0
incidentens nn SUB_0 SUB_0 ARG_0 ARG_0
'mening' nn SUB_0 SUB_0 ARG_0 ARG_0 H_0
, sym SUB_0
berodde vb FIN_0
bara ab ADV_0
pp ARG_0
att kn ARG_0
frågan nn ARG_0 H_0
efter pp ARG_0 ARG_0
en al ARG_0 ARG_0
mening nn ARG_0 ARG_0 H_0
i pp ARG_0 ARG_0 ARG_0
detta pn ARG_0 ARG_0 ARG_0
fall nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
var vb ARG_0 FIN_0
barnslig av ARG_0 PRED_0 H_1
och kn ARG_0 PRED_0 CON_0
innehållslös av ARG_0 PRED_0 H_2

Mening 403

Man vill gärna tro på den tolkningen.

Man pn SUB_0
vill vb FIN_0
gärna ab ADV_0
tro vb INF_0
pp ARG_0
den al ARG_0
tolkningen nn ARG_0 H_0

Mening 404

Den skulle göra många besvärande frågor om människorna , 'de' och 'oss' , överflödiga.

Den pn SUB_0
skulle vb FIN_0
göra vb INF_0
många pn ARG_0 SUB_0
besvärande vb ARG_0 SUB_0
frågor nn ARG_0 SUB_0 H_0
om pp ARG_0 SUB_0 ARG_0
människorna nn ARG_0 SUB_0 ARG_0 H_0
, sym ARG_0 SUB_0 ARG_0
'de' al ARG_0 SUB_0 ARG_0 EXT_0 H_1
och kn ARG_0 SUB_0 ARG_0 EXT_0 CON_0
'oss' pn ARG_0 SUB_0 ARG_0 EXT_0 H_2
, sym ARG_0
överflödiga av ARG_0 PRED_0

Mening 405

Det är verkligen sannolikt , erinrar Aristoteles , att osannolika ting stundom inträffar.

Det pn ARG_0 SUB_0 H_0
är vb ARG_0 FIN_0
verkligen ab ARG_0 PRED_0
sannolikt ab ARG_0 PRED_0 H_0
, sym ARG_0
erinrar vb FIN_0
Aristoteles pm SUB_0
, sym SUB_0
att kn ARG_0 SUB_0 ARG_0
osannolika av ARG_0 SUB_0 ARG_0 SUB_0
ting nn ARG_0 SUB_0 ARG_0 SUB_0 H_0
stundom ab ARG_0 SUB_0 ARG_0 ADV_0
inträffar vb ARG_0 SUB_0 ARG_0 FIN_0

Mening 406

Medgives.

Medgives vb FIN_0

Mening 407

Undra på att bibliotekarier landet runt känner sig besvikna , upproriska och ängsliga för framtida utveckling.

Undra vb FIN_0
pp ARG_0
att kn ARG_0
bibliotekarier nn ARG_0 SUB_0 H_0
landet nn ARG_0 SUB_0 ARG_0 H_0
runt pp ARG_0 SUB_0 ARG_0
känner vb ARG_0 FIN_0
sig pn ARG_0 KOMPL_0
besvikna av ARG_0 PRED_0 H_1
, sym ARG_0 PRED_0 CON_0
upproriska av ARG_0 PRED_0 H_2
och kn ARG_0 PRED_0 CON_0
ängsliga av ARG_0 PRED_0 H_3
för pp ARG_0 PRED_0 ARG_0 REL_0
framtida av ARG_0 PRED_0 ARG_0
utveckling nn ARG_0 PRED_0 ARG_0 H_0

Mening 408

Man måste också veta förhistorien för att rätt fatta deras känslor.

Man pn SUB_0
måste vb FIN_0
också ab ADV_0
veta vb INF_0
förhistorien nn ARG_1
för pp ARG_2
att ie ARG_2 INF_0
rätt ab ARG_2 ADV_0
fatta vb ARG_2 INF_0 H_0
deras pn ARG_2 ARG_0
känslor nn ARG_2 ARG_0 H_0

Mening 409

I många och långa år har de kämpat , bett , tiggt och tjatat om höjda statsanslag.

I pp ADV_0
många pn ADV_0 DET_0 H_1
och kn ADV_0 DET_0 CON_0
långa av ADV_0 DET_0 H_2
år nn ADV_0 H_0
har vb FIN_0
de al SUB_0
kämpat vb HUV_0 H_1
, sym HUV_0 CON_0
bett vb HUV_0 H_2
, sym HUV_0 CON_0
tiggt vb HUV_0 H_3
och kn HUV_0 CON_0
tjatat vb HUV_0 H_4
om pp ARG_0
höjda vb ARG_0
statsanslag nn ARG_0 H_0

Mening 410

Det resulterade i en biblioteksutredning på initiativ av ecklesiastikdepartementet med mycket positiva förslag.

Det pn SUB_0
resulterade vb FIN_0
i pp ARG_0
en al ARG_0
biblioteksutredning nn ARG_0 H_0
pp ARG_0 ARG_1
initiativ nn ARG_0 ARG_1 H_0
av pp ARG_0 ARG_1 ARG_0
ecklesiastikdepartementet nn ARG_0 ARG_1 ARG_0 H_0
med pp ARG_0 ARG_2
mycket ab ARG_0 ARG_2 DET_0
positiva av ARG_0 ARG_2 DET_0 H_0
förslag nn ARG_0 ARG_2 H_0

Mening 411

Utredningens förslag gick på remiss till alla möjliga instanser och blev väl mottaget.

Utredningens nn SUB_0
förslag nn SUB_0 H_0
gick vb FIN_0
pp ARG_1
remiss nn ARG_1 H_0
till pp ARG_2
alla pn ARG_2
möjliga av ARG_2
instanser nn ARG_2 H_0
och kn CON_0
blev vb FIN_0
väl ab PRED_0
mottaget vb PRED_0 H_0

Mening 412

Alla bibliotekens vänner var hoppfulla och glada.

Alla pn SUB_0
bibliotekens nn SUB_0
vänner nn SUB_0 H_0
var vb FIN_0
hoppfulla av PRED_0 H_1
och kn PRED_0 CON_0
glada av PRED_0 H_2

Mening 413

Vad händer?.

Vad pn SUB_0
händer? vb FIN_0

Mening 414

Jo , finansministern förebådar en proposition att slopa statsanslagen till landets folkbibliotek.

Jo in EXT_0
, sym EXT_0
finansministern nn SUB_0
förebådar vb FIN_0
en al ARG_0
proposition nn ARG_0 H_0
att ie ARG_0 ARG_0
slopa vb ARG_0 ARG_0 INF_0
statsanslagen nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
till pp ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
landets nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
folkbibliotek nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 415

Visserligen skulle han städa undan en del små anslag , men kunde de inte sovrats före städningen?.

Visserligen ab ADV_0
skulle vb FIN_0
han pn FIN_0
städa vb INF_0
undan pp PART_0
en al ARG_0
del nn ARG_0 H_0
små av ARG_0 ARG_0
anslag nn ARG_0 ARG_0 H_0
, sym ARG_0
men kn CON_0
kunde vb FIN_0
de al SUB_0
inte ab ADV_0
sovrats vb HUV_0
före pp ARG_0
städningen? nn ARG_0 H_0

Mening 416

Hon vet vad hon talar om för Kopparbergs län rymmer en hel mängd mindre bibliotek , som är ganska beroende av statsanslaget.

Hon pn SUB_0
vet vb FIN_0
vad pn ARG_0 ARG_0 H_0
hon pn ARG_0 SUB_0
talar vb ARG_0 FIN_0
om pp ARG_0 ARG_0
för pp ADV_0 ADV_0
Kopparbergs pm ADV_0 SUB_0 H_0
län nn ADV_0 SUB_0 H_0
rymmer vb ADV_0 FIN_0
en al ADV_0 ARG_0
hel av ADV_0 ARG_0
mängd nn ADV_0 ARG_0 H_0
mindre ab ADV_0 ARG_0 ARG_0
bibliotek nn ADV_0 ARG_0 ARG_0 H_0
, sym ADV_0 ARG_0 ARG_0
som pn ADV_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 SUB_0
är vb ADV_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 FIN_0
ganska ab ADV_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 PRED_0
beroende vb ADV_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 PRED_0 H_0
av pp ADV_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 PRED_0 ARG_0
statsanslaget nn ADV_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 PRED_0 ARG_0 H_0

Mening 417

Därför har det statliga bidraget varit ett slags påtryckningsmedel på kommunerna att göra en insats.

Därför ab ADV_0
har vb FIN_0
det al SUB_0
statliga av SUB_0
bidraget nn SUB_0 H_0
varit vb HUV_0
ett al PRED_0
slags nn PRED_0 H_0
påtryckningsmedel nn PRED_0 ARG_0 H_0
pp PRED_0 ARG_0 ARG_1
kommunerna nn PRED_0 ARG_0 ARG_1 H_0
att ie PRED_0 ARG_0 ARG_2
göra vb PRED_0 ARG_0 ARG_2 INF_0
en al PRED_0 ARG_0 ARG_2 ARG_0
insats nn PRED_0 ARG_0 ARG_2 ARG_0 H_0

Mening 418

Får vi inte statsbidrag , kan det lätt bli kommunalt godtycke.

Får vb ADV_1 FIN_0
vi pn ADV_1 SUB_0
inte ab ADV_1 ADV_0
statsbidrag nn ADV_1 ARG_0
, sym *
kan vb FIN_0
det pn SUB_0
lätt ab ADV_2
bli vb INF_0
kommunalt av PRED_0
godtycke nn PRED_0 H_0

Mening 419

Värst är det naturligtvis för de små kommunerna , som kanske inte anser sig ha råd att ha en kvalificerad bibliotekarie , ett ordentligt bokbestånd eller en bra lokal.

Värst ab PRED_0 H_0
är vb FIN_0
det pn SUB_0
naturligtvis ab ADV_0
för pp PRED_0 ARG_0
de al PRED_0 ARG_0
små av PRED_0 ARG_0
kommunerna nn PRED_0 ARG_0 H_0
, sym PRED_0 ARG_0
som pn PRED_0 ARG_0 ARG_0 SUB_0
kanske ab PRED_0 ARG_0 ARG_0 ADV_1
inte ab PRED_0 ARG_0 ARG_0 ADV_2
anser vb PRED_0 ARG_0 ARG_0 FIN_0
sig pn PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_1
ha vb PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_2 INF_0
råd nn PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_2 KOMPL_0
att ie PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_2 ARG_0
ha vb PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_2 ARG_0 INF_0
en al PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_2 ARG_0 ARG_0
kvalificerad vb PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_2 ARG_0 ARG_0
bibliotekarie nn PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_2 ARG_0 ARG_0 H_1
, sym PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 CON_0
ett al PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_2 ARG_0 ARG_0
ordentligt ab PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_2 ARG_0 ARG_0
bokbestånd nn PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_2 ARG_0 ARG_0 H_2
eller kn PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_2 ARG_0 ARG_0 CON_0
en al PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_2 ARG_0 ARG_0
bra av PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_2 ARG_0 ARG_0
lokal nn PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_2 ARG_0 ARG_0 H_3

Mening 420

Vi härute i landet har känt det som ett stöd med det statliga sambandet , vilket också betytt , att biblioteksstandarden har kunnat hållas uppe.

Vi pn SUB_0
härute ab ADV_0 H_0
i pp ADV_0 ARG_0
landet nn ADV_0 ARG_0 H_0
har vb FIN_0
känt vb HUV_0
det pn ARG_0 H_0
som pn ARG_0 ARG_0
ett al ARG_0 ARG_0
stöd nn ARG_0 ARG_0 H_0
med pp ARG_0 ARG_0 ARG_0
det al ARG_0 ARG_0 ARG_0
statliga av ARG_0 ARG_0 ARG_0
sambandet nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
, sym ARG_0 ARG_0
vilket pn ARG_0 ARG_0 EXT_0 SUB_0
också ab ARG_0 ARG_0 EXT_0 ADV_0
betytt vb ARG_0 ARG_0 EXT_0 HUV_0
, sym ARG_0 ARG_0 EXT_0
att kn ARG_0 ARG_0 EXT_0 ARG_0
biblioteksstandarden nn ARG_0 ARG_0 EXT_0 ARG_0 SUB_0
har vb ARG_0 ARG_0 EXT_0 ARG_0 FIN_0
kunnat vb ARG_0 ARG_0 EXT_0 ARG_0 HUV_0
hållas vb ARG_0 ARG_0 EXT_0 ARG_0 INF_0
uppe ab ARG_0 ARG_0 EXT_0 ARG_0 ADV_0

Mening 421

Är det inte något av kulturskymning?.

Är vb FIN_0
det pn SUB_0
inte ab ADV_0
något pn PRED_0 H_0
av pp PRED_0 ARG_0
kulturskymning? nn PRED_0 ARG_0 H_0

Mening 422

Och vad säger kommunförbundet om detta ekonomiska bakslag , undrar centralbibliotekarien i Falun.

Och kn ADV_0
vad pn ARG_0 ARG_1
säger vb ARG_0 FIN_0
kommunförbundet nn ARG_0 SUB_0
om pp ARG_0 ARG_2
detta pn ARG_0 ARG_2
ekonomiska av ARG_0 ARG_2
bakslag nn ARG_0 ARG_2 H_0
, sym ARG_0
undrar vb FIN_0
centralbibliotekarien nn SUB_0 H_0
i pp SUB_0 ARG_0
Falun pm SUB_0 ARG_0 H_0

Mening 423

En talesman för de verkliga glesbygdernas biblioteksproblem är centralbibliotekarien i Luleå , Stig Kågerman.

En al PRED_0
talesman nn PRED_0 H_0
för pp PRED_0 ARG_0
de al PRED_0 ARG_0
verkliga av PRED_0 ARG_0
glesbygdernas nn PRED_0 ARG_0
biblioteksproblem nn PRED_0 ARG_0 H_0
är vb FIN_0
centralbibliotekarien nn SUB_0 H_0
i pp SUB_0 ARG_0
Luleå pm SUB_0 ARG_0 H_0
, sym SUB_0
Stig pm SUB_0 EXT_0 H_0
Kågerman pm SUB_0 EXT_0 H_0

Mening 424

Länet häruppe har en mängd skattesvaga kommuner , som förut givit ett fint gensvar till biblioteken , men som hädanefter kanske inte orkar med ekonomin.

Länet nn SUB_0 H_0
häruppe ab SUB_0 ARG_0
har vb FIN_0
en al ARG_0
mängd nn ARG_0 H_0
skattesvaga av ARG_0 ARG_0
kommuner nn ARG_0 ARG_0 H_0
, sym ARG_0 ARG_0
som pn ARG_0 ARG_0 ARG_0 SUB_0
förut ab ARG_0 ARG_0 ARG_0 ADV_0
givit vb ARG_0 ARG_0 ARG_0 HUV_0
ett al ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_1
fint av ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_1
gensvar nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_1 H_0
till pp ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_2
biblioteken nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_2 H_0
, sym ARG_0 ARG_0 ARG_0
men kn ARG_0 ARG_0 ARG_0 CON_0
som pn ARG_0 ARG_0 ARG_0 SUB_0
hädanefter ab ARG_0 ARG_0 ARG_0 ADV_1
kanske ab ARG_0 ARG_0 ARG_0 ADV_2
inte ab ARG_0 ARG_0 ARG_0 ADV_3
orkar vb ARG_0 ARG_0 ARG_0 FIN_0
med pp ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
ekonomin nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 425

Det kommer att bli svårt.

Det pn SUB_0
kommer vb FIN_0
att ie INF_0
bli vb INF_0 H_0
svårt av PRED_0

Mening 426

För resten är det inte bara en kulturfråga utan också en lokaliseringsfråga.

För pp ADV_0
resten nn ADV_0 H_0
är vb FIN_0
det pn SUB_0
inte ab PRED_0 ADV_0 H_0
bara ab PRED_0 ADV_0
en al PRED_0
kulturfråga nn PRED_0 H_1
utan kn PRED_0 CON_0
också ab PRED_0 ADV_0
en al PRED_0
lokaliseringsfråga nn PRED_0 H_2

Mening 427

Hur skall man kunna locka folk hit upp , då man inte vill satsa något för att de skall få den service , som biblioteken ger och bör ge i dagens utbildningssamhälle.

Hur ab ADV_0
skall vb FIN_0
man pn SUB_0
kunna vb INF_1
locka vb INF_2
folk nn ARG_1
hit ab ARG_2 H_0
upp ab ARG_2
, sym ARG_2
ab ADV_0 ADV_1
man pn ADV_0 SUB_0
inte ab ADV_0 ADV_2
vill vb ADV_0 FIN_0
satsa vb ADV_0 INF_0
något pn ADV_0 ARG_1
för pp ADV_0 ARG_2
att kn ADV_0 ARG_2
de al ADV_0 ARG_2 SUB_0
skall vb ADV_0 ARG_2 FIN_0
vb ADV_0 ARG_2 INF_0
den al ADV_0 ARG_2 ARG_0
service nn ADV_0 ARG_2 ARG_0 H_0
, sym ADV_0 ARG_2 ARG_0
som pn ADV_0 ARG_2 ARG_0 ARG_0 ARG_0
biblioteken nn ADV_0 ARG_2 ARG_0 ARG_0 SUB_0
ger vb ADV_0 ARG_2 ARG_0 ARG_0 FIN_0
och kn ADV_0 ARG_2 ARG_0 ARG_0 CON_0
bör vb ADV_0 ARG_2 ARG_0 ARG_0 FIN_0
ge vb ADV_0 ARG_2 ARG_0 ARG_0 INF_0
i pp ADV_0 ARG_2 ARG_0 ARG_0 ADV_0
dagens nn ADV_0 ARG_2 ARG_0 ARG_0 ADV_0
utbildningssamhälle nn ADV_0 ARG_2 ARG_0 ARG_0 ADV_0 H_0

Mening 428

Och jag tänker på alla de läshungriga , som kommer att få ännu längre väg till boken.

Och kn ADV_0
jag pn SUB_0
tänker vb FIN_0
pp ARG_0
alla pn ARG_0
de al ARG_0
läshungriga av ARG_0 H_0
, sym ARG_0
som pn ARG_0 ARG_0 SUB_0
kommer vb ARG_0 ARG_0 FIN_0
att ie ARG_0 ARG_0 INF_0
vb ARG_0 ARG_0 INF_0 H_0
ännu ab ARG_0 ARG_0 ARG_0 DET_0
längre ab ARG_0 ARG_0 ARG_0 DET_0 H_0
väg nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
till pp ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
boken nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 429

Dagens gymnasister och andra ungdomar i högre skolor använder sig oerhört mycket just av biblioteken som studielokal och inte minst som studierådgivare.

Dagens nn SUB_0
gymnasister nn SUB_0 H_1
och kn SUB_0 CON_0
andra pn SUB_0
ungdomar nn SUB_0 H_2
i pp SUB_0 ARG_0
högre av SUB_0 ARG_0
skolor nn SUB_0 ARG_0 H_0
använder vb FIN_0
sig pn KOMPL_0
oerhört ab ADV_0
mycket ab ADV_0 H_0
just ab ARG_0 ADV_0
av pp ARG_0
biblioteken nn ARG_0 H_0
som pn ARG_0 ARG_0
studielokal nn ARG_0 ARG_0 H_1
och kn ARG_0 ARG_0 CON_0
inte ab ARG_0 ARG_0 ADV_0
minst ab ARG_0 ARG_0 ADV_0 H_0
som pn ARG_0 ARG_0
studierådgivare nn ARG_0 ARG_0 H_2

Mening 430

Men biblioteken står inte bara till tjänst för de yngre utan för alla åldersgrupper.

Men kn ADV_1
biblioteken nn SUB_0
står vb FIN_0
inte ab ADV_2
bara ab ADV_3
till pp KOMPL_0
tjänst nn KOMPL_0 H_0
för pp ARG_1
de al ARG_1
yngre av ARG_1 H_0
utan kn CON_0
för pp ARG_2
alla pn ARG_2
åldersgrupper nn ARG_2 H_0

Mening 431

Bibliotekarierna bör kunna svara på det mesta eller ge anvisningar var man skall finna upplysning.

Bibliotekarierna nn SUB_0
bör vb FIN_0
kunna vb INF_1
svara vb INF_2
pp ARG_0
det al ARG_0
mesta av ARG_0 H_0
eller kn CON_0
ge vb FIN_0
anvisningar nn ARG_0 H_0
var vb ARG_0 ARG_0 ADV_0
man pn ARG_0 ARG_0 SUB_0
skall vb ARG_0 ARG_0 FIN_0
finna vb ARG_0 ARG_0 INF_0
upplysning nn ARG_0 ARG_0 ARG_0

Mening 432

De tjänar som ett slags PR-män för det allmänna.

De al SUB_0
tjänar vb FIN_0
som pn ARG_0
ett al ARG_0
slags nn ARG_0 H_0
PR-män nn ARG_0 ARG_0 H_0
för pp ARG_0 ARG_0 ARG_0
det al ARG_0 ARG_0 ARG_0
allmänna av ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 433

Utvecklingen mot ett slopande av statsanslaget ter sig mycket besynnerlig och oväntad.

Utvecklingen nn SUB_0 H_0
mot pp SUB_0 ARG_0
ett al SUB_0 ARG_0
slopande nn SUB_0 ARG_0 H_0
av pp SUB_0 ARG_0 ARG_0
statsanslaget nn SUB_0 ARG_0 ARG_0 H_0
ter vb FIN_0
sig pn KOMPL_0
mycket ab PRED_0
besynnerlig av PRED_0 H_1
och kn PRED_0 CON_0
oväntad av PRED_0 H_2

Mening 434

Ser vi på våra grannländer Danmark och Finland har de i stället fått betydligt större statliga resurser än förut genom sina nyss antagna biblioteksförordningar.

Ser vb ADV_1 FIN_0
vi pn ADV_1 SUB_0
pp ADV_1 ARG_0
våra pn ADV_1 ARG_0
grannländer nn ADV_1 ARG_0
Danmark pm ADV_1 ARG_0 H_0 H_1
och kn ADV_1 ARG_0 H_0 CON_0
Finland pm ADV_1 ARG_0 H_0 H_2
har vb FIN_0
de al SUB_0
i pp ADV_2
stället nn ADV_2 H_0
fått vb HUV_0
betydligt ab ARG_1 DET_0
större av ARG_1 DET_0 H_0
statliga av ARG_1
resurser nn ARG_1 H_0
än kn ARG_1 DET_0 ARG_0
förut ab ARG_1 DET_0 ARG_0 H_0
genom pp ARG_2
sina pn ARG_2
nyss ab ARG_2 DET_0
antagna vb ARG_2 DET_0 H_0
biblioteksförordningar nn ARG_2 H_0

Mening 435

Varför följer vi inte deras exempel? frågar centralbibliotekarie Kågerman till sist.

Varför ab ARG_0 ADV_1
följer vb ARG_0 FIN_0
vi pn ARG_0 SUB_0
inte ab ARG_0 ADV_2
deras pn ARG_0 ARG_0
exempel? nn ARG_0 ARG_0 H_0
frågar vb FIN_0
centralbibliotekarie nn SUB_0
Kågerman pm SUB_0 H_0
till pp ADV_0
sist av ADV_0 H_0

Mening 436

Stockholms handelsträdgårdsmästareförening (Stockholms distrikt av SHTF) fyller 50 år på lördagen.

Stockholms pm SUB_0
handelsträdgårdsmästareförening nn SUB_0 H_0
(Stockholms pm SUB_0 EXT_0
distrikt nn SUB_0 EXT_0 H_0
av pp SUB_0 EXT_0 ARG_0
SHTF) an SUB_0 EXT_0 ARG_0 H_0
fyller vb FIN_0
50 nl ARG_0
år nn ARG_0 H_0
pp ADV_0
lördagen nn ADV_0 H_0

Mening 437

Det var den 14 december 1914 som handelsträdgårdsmästarna , på hotell Temperance , beslöt bilda en förening för att 'kunna uppträda på ett mera kraftfullt sätt och vinna fördelar vid mera allmänna affärstransaktioner'.

Det pn SUB_0
var vb FIN_0
den al PRED_0
14 nl PRED_0 DET_0
december nn PRED_0 DET_0 H_0
1914 nl PRED_0 H_0
som pn PRED_0 ARG_0 ADV_0
handelsträdgårdsmästarna nn PRED_0 ARG_0 SUB_0 H_0
, sym PRED_0 ARG_0 SUB_0
pp PRED_0 ARG_0 SUB_0 ARG_0
hotell nn PRED_0 ARG_0 SUB_0 ARG_0
Temperance pm PRED_0 ARG_0 SUB_0 ARG_0 H_0
, sym PRED_0 ARG_0
beslöt vb PRED_0 ARG_0 FIN_0
bilda vb PRED_0 ARG_0 ARG_0 INF_0
en al PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
förening nn PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
för pp PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
att ie PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
'kunna vb PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 INF_0
uppträda vb PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 INF_0 H_0
pp PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
ett al PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
mera ab PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 DET_0
kraftfullt av PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 DET_0 H_0
sätt nn PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
och kn PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 CON_0
vinna vb PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 INF_0
fördelar nn PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
vid pp PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
mera ab PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 DET_0
allmänna av PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 DET_0 H_0
affärstransaktioner' nn PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 438

Kallelse till mötet hade utfärdats av den kommitté som tidigare tillsatts för att utreda frågan om årets blomsterlöksimport och se vad som kunde göras för att mildra en hotande förlust på lökdrivningen.

Kallelse nn SUB_0 H_0
till pp SUB_0 ARG_0
mötet nn SUB_0 ARG_0 H_0
hade vb FIN_0
utfärdats vb HUV_0
av pp ARG_0
den al ARG_0
kommitté nn ARG_0 H_0
som pn ARG_0 ARG_0 SUB_0
tidigare ab ARG_0 ARG_0 ADV_0
tillsatts vb ARG_0 ARG_0 FIN_0
för pp ARG_0 ARG_0 ARG_0
att ie ARG_0 ARG_0 ARG_0
utreda vb ARG_0 ARG_0 ARG_0 INF_0
frågan nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
om pp ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
årets nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
blomsterlöksimport nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
och kn ARG_0 ARG_0 ARG_0 CON_0
se vb ARG_0 ARG_0 ARG_0 INF_0
vad pn ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
som pn ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 SUB_0
kunde vb ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 FIN_0
göras vb ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 INF_0
för pp ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
att ie ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
mildra vb ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 INF_0
en al ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
hotande vb ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
förlust nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
pp ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
lökdrivningen nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 439

Nils Söderberg blev ordförande , Alb. Landberg kassör och Karl Larsson sekreterare; idel kända namn i trädgårdsvärlden.

Nils pm SUB_0 H_0
Söderberg pm SUB_0 H_0
blev vb FIN_0
ordförande nn PRED_0
, sym CON_0
Alb. an SUB_0 H_0
Landberg pm SUB_0 H_0
kassör nn PRED_0
och kn CON_0
Karl pm SUB_0 H_0
Larsson pm SUB_0 H_0
sekreterare; nn PRED_0
idel ab EXT_0 ADV_0
kända av EXT_0
namn nn EXT_0 H_0
i pp EXT_0 ARG_0
trädgårdsvärlden nn EXT_0 ARG_0 H_0

Mening 440

Detta framgår av den 45-sidiga skrift som utkommit med anledning av jubileet.

Detta pn SUB_0
framgår vb FIN_0
av pp ARG_0
den al ARG_0
45-sidiga av ARG_0
skrift nn ARG_0 H_0
som pn ARG_0 ARG_0 SUB_0
utkommit vb ARG_0 ARG_0 HUV_0
med pp ARG_0 ARG_0 ARG_0
anledning nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
av pp ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
jubileet nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 441

Så småningom anslöt sig Stockholms handelsträdgårdsmästareförening till Sveriges handelsträdgårdsmästareförbund (SHTF).

ab ADV_0
småningom ab ADV_0 H_0
anslöt vb FIN_0
sig pn ARG_1
Stockholms pm SUB_0
handelsträdgårdsmästareförening nn SUB_0 H_0
till pp ARG_2
Sveriges pm ARG_2
handelsträdgårdsmästareförbund nn ARG_2 H_0
(SHTF) an ARG_2 EXT_0

Mening 442

Nuvarande ordförande inom Stockholmsdistriktet är Fritz Hargeson , som innehaft posten längre än någon annan.

Nuvarande av PRED_0
ordförande nn PRED_0 H_0
inom pp PRED_0 ARG_0
Stockholmsdistriktet nn PRED_0 ARG_0 H_0
är vb FIN_0
Fritz pm SUB_0 H_0
Hargeson pm SUB_0 H_0
, sym SUB_0
som pn SUB_0 ARG_0 SUB_0
innehaft vb SUB_0 ARG_0 HUV_0
posten nn SUB_0 ARG_0 ARG_0
längre ab SUB_0 ARG_0 ADV_0 H_0
än kn SUB_0 ARG_0 ADV_0 ARG_0
någon pn SUB_0 ARG_0 ADV_0 ARG_0
annan pn SUB_0 ARG_0 ADV_0 ARG_0 H_0

Mening 443

Stockholmarna har insett de vitaminrika grönsakernas betydelse.

Stockholmarna nn SUB_0
har vb FIN_0
insett vb HUV_0
de al ARG_0
vitaminrika av ARG_0 DET_0
grönsakernas nn ARG_0 DET_0 H_0
betydelse nn ARG_0 H_0

Mening 444

Och så sysslar folk med blommor.

Och kn ADV_1
ab ADV_2
sysslar vb FIN_0
folk nn SUB_0
med pp ARG_0
blommor nn ARG_0 H_0

Mening 445

Man vill ha blommor omkring sig i en utsträckning som aldrig tidigare.

Man pn SUB_0
vill vb FIN_0
ha vb INF_0
blommor nn ARG_0
omkring ab ADV_1
sig pn ADV_1 H_0
i pp ADV_2
en al ADV_2
utsträckning nn ADV_2 H_0
som pn ADV_2 ARG_0
aldrig ab ADV_2 ARG_0
tidigare ab ADV_2 ARG_0 H_0

Mening 446

Det har varit många utställningar under årens lopp.

Det pn SUB_0
har vb FIN_0
varit vb HUV_0
många pn PRED_0
utställningar nn PRED_0 H_0
under pp ADV_0
årens nn ADV_0
lopp nn ADV_0 H_0

Mening 447

Vilken var störst?.

Vilken pn SUB_0
var vb FIN_0
störst? av PRED_0

Mening 448

Den anordnade föreningen tillsammans med Stockholms gartnersällskap.

Den pn ARG_0
anordnade vb FIN_0
föreningen nn SUB_0 H_0
tillsammans ab SUB_0 ARG_0 ADV_0
med pp SUB_0 ARG_0
Stockholms pm SUB_0 ARG_0
gartnersällskap nn SUB_0 ARG_0 H_0

Mening 449

Den slog mycket väl ut både publikt och ekonomiskt.

Den pn SUB_0
slog vb FIN_0
mycket ab ADV_1
väl ab ADV_1 H_0
ut ab PART_0
både kn ADV_2
publikt ab ADV_2 H_1
och kn ADV_2 CON_0
ekonomiskt ab ADV_2 H_2

Mening 450

Föreningens vinst tillfördes en särskild utställningsfond.

Föreningens nn SUB_0
vinst nn SUB_0 H_0
tillfördes vb FIN_0
en al ARG_0
särskild vb ARG_0
utställningsfond nn ARG_0 H_0

Mening 451

1925 års utställning kom mitt i en brytningstid.

1925 nl SUB_0 DET_0
års nn SUB_0 DET_0 H_0
utställning nn SUB_0 H_0
kom vb FIN_0
mitt ab ADV_0 H_0
i pp ADV_0 ARG_0
en al ADV_0 ARG_0
brytningstid nn ADV_0 ARG_0 H_0

Mening 452

Man började övergå till modernare odlingsmetoder och andra produktionsförhållanden.

Man pn SUB_0
började vb FIN_0
övergå vb INF_0
till pp ARG_0
modernare av ARG_0
odlingsmetoder nn ARG_0 H_1
och kn ARG_0 CON_0
andra pn ARG_0
produktionsförhållanden nn ARG_0 H_2

Mening 453

Bevattningsanläggningarna kom bl. a.

Bevattningsanläggningarna nn SUB_0
kom vb FIN_0
bl. an ADV_0
a an ADV_0

Mening 454

Och hur ser dagens problem ut för Stockholmsodlarna?.

Och kn ADV_1
hur ab ADV_2
ser vb FIN_0
dagens nn SUB_0
problem nn SUB_0 H_0
ut ab PART_0
för pp ARG_0
Stockholmsodlarna? nn ARG_0 H_0

Mening 455

Hässelby t. ex.

Hässelby pm H_0
t. an ARG_0
ex an ARG_0

Mening 456

Där fanns 120 handelsträdgårdsmästare 1925 , i dag är det inte många kvar.

Där ab ADV_1
fanns vb FIN_0
120 nl SUB_0
handelsträdgårdsmästare nn SUB_0 H_0
1925 nl ADV_2
, sym CON_0
i pp ADV_0
dag nn ADV_0
är vb FIN_0
det pn SUB_0
inte ab PRED_0
många pn PRED_0 H_0
kvar ab PART_0

Mening 457

När nu trädgårdarna efter hand läggs ned och inte så många blir kvar , så är det naturligtvis hårt för dem det drabbar.

När kn ADV_1 ADV_1
nu ab ADV_1 ADV_2
trädgårdarna nn ADV_1 SUB_0
efter pp ADV_1 ADV_3
hand nn ADV_1 ADV_3 H_0
läggs vb ADV_1 FIN_0
ned ab ADV_1 PART_0
och kn ADV_1 CON_0
inte ab ADV_1 PRED_0
ab ADV_1 PRED_0
många pn ADV_1 PRED_0 H_0
blir vb ADV_1 FIN_0
kvar ab ADV_1 PART_0
, sym ADV_1
ab ADV_2
är vb FIN_0
det pn SUB_0
naturligtvis ab ADV_3
hårt ab PRED_0 H_0
för pp PRED_0 ARG_0
dem pn PRED_0 ARG_0 H_0
det pn PRED_0 ARG_0 ARG_0 SUB_0
drabbar vb PRED_0 ARG_0 ARG_0 FIN_0

Mening 458

Men det är knappast ett problem i stort för Stockholmsodlarna.

Men kn ADV_0
det pn SUB_0
är vb FIN_0
knappast ab PRED_0
ett al PRED_0
problem nn PRED_0 H_0
i pp PRED_0 ADV_0
stort av PRED_0 ADV_0 H_0
för pp PRED_0 ARG_0
Stockholmsodlarna nn PRED_0 ARG_0 H_0

Mening 459

Trädgårdarna är i dag spridda över ett stort område kring Stockholm och det är nog bra: det är en miljonstad vi skall försörja.

Trädgårdarna nn SUB_0
är vb FIN_0
i pp ADV_0
dag nn ADV_0 H_0
spridda vb PRED_0 H_0
över pp PRED_0 ARG_0
ett al PRED_0 ARG_0
stort av PRED_0 ARG_0
område nn PRED_0 ARG_0 H_0
kring pp PRED_0 ARG_0 ARG_0
Stockholm pm PRED_0 ARG_0 ARG_0 H_0
och kn CON_0
det pn SUB_0
är vb FIN_0
nog ab ADV_0
bra: av PRED_0
det pn SUB_0
är vb FIN_0
en al PRED_0
miljonstad nn PRED_0 H_0
vi pn PRED_0 ARG_0 SUB_0
skall vb PRED_0 ARG_0 FIN_0
försörja vb PRED_0 ARG_0 INF_0

Mening 460

Det finns förnämliga trädgårdar i t. ex. Tungelsta , på Ekerö och Svartsjölandet och i Vallentunaområdet.

Det pn SUB_0
finns vb FIN_0
förnämliga av ARG_0
trädgårdar nn ARG_0 H_0
i pp ARG_0 ARG_0 ARG_1
t. an ARG_0 ARG_0 ARG_1 DET_0
ex. an ARG_0 ARG_0 ARG_1 DET_0
Tungelsta pm ARG_0 ARG_0 ARG_1 H_0
, sym ARG_0 ARG_0 CON_0
pp ARG_0 ARG_0 ARG_2
Ekerö pm ARG_0 ARG_0 ARG_2 H_0
och kn ARG_0 ARG_0 CON_0
Svartsjölandet pm ARG_0 ARG_0 ARG_3 H_0
och kn ARG_0 ARG_0 CON_0
i pp ARG_0 ARG_0 ARG_4
Vallentunaområdet nn ARG_0 ARG_0 ARG_4 H_0

Mening 461

Spridningen är nödvändig , det gäller alla stora städer.

Spridningen nn SUB_0
är vb FIN_0
nödvändig av PRED_0
, sym CON_0
det pn SUB_0
gäller vb FIN_0
alla pn ARG_0
stora av ARG_0
städer nn ARG_0 H_0

Mening 462

Önskemål i jubileumstid?.

Önskemål nn H_0
i pp ARG_0
jubileumstid? nn ARG_0 H_0

Mening 463

Ändå borde det vara en del av uppfostran.

Ändå ab ADV_0
borde vb FIN_0
det pn SUB_0
vara vb FIN_0
en al PRED_0
del nn PRED_0 H_0
av pp PRED_0 ARG_0
uppfostran nn PRED_0 ARG_0 H_0

Mening 464

Att glädjas åt blommor , det är sådant som följer en människa hela livet.

Att ie SUB_0 EXT_0
glädjas vb SUB_0 EXT_0 INF_0
åt pp SUB_0 EXT_0 ARG_0
blommor nn SUB_0 EXT_0 ARG_0 H_0
, sym SUB_0
det pn SUB_0 H_0
är vb FIN_0 FIN_0
sådant pn PRED_0 H_0
som pn PRED_0 ARG_0 SUB_0
följer vb PRED_0 ARG_0 FIN_0
en al PRED_0 ARG_0 ARG_0
människa nn PRED_0 ARG_0 ARG_0 H_0
hela av PRED_0 ARG_0 ADV_0
livet nn PRED_0 ARG_0 ADV_0 H_0

Mening 465

Jag skulle önska att skolan gav mer utrymme åt detta att lära barnen umgås med blommor.

Jag pn SUB_0
skulle vb FIN_0
önska vb INF_0
att kn ARG_0
skolan nn ARG_0 SUB_0
gav vb ARG_0 FIN_0
mer ab ARG_0 ARG_1
utrymme nn ARG_0 ARG_1 H_0
åt pp ARG_0 ARG_2
detta pn ARG_0 ARG_2 H_0
att ie ARG_0 ARG_2 ARG_0
lära vb ARG_0 ARG_2 ARG_0 INF_0
barnen nn ARG_0 ARG_2 ARG_0 ARG_1 SUB_0
umgås vb ARG_0 ARG_2 ARG_0 ARG_2 INF_0
med pp ARG_0 ARG_2 ARG_0 ARG_2 ARG_0
blommor nn ARG_0 ARG_2 ARG_0 ARG_2 ARG_0 H_0

Mening 466

Sitt 50-årsjubileum firar handelsträdgårdsmästarna med en stor fest på Grand hotel.

Sitt pn ARG_1
50-årsjubileum nn ARG_1 H_0
firar vb FIN_0
handelsträdgårdsmästarna nn SUB_0
med pp ARG_2
en al ARG_2
stor av ARG_2
fest nn ARG_2 H_0
pp ARG_2 ARG_0
Grand pm ARG_2 ARG_0 H_0
hotel ntf ARG_2 ARG_0 H_0

Mening 467

Man kan vara övertygad om att det blir en blomsterfest: med azaleor , syrener och tulpaner smyckas festlokalen den dagen.

Man pn SUB_0
kan vb FIN_0
vara vb INF_0
övertygad vb PRED_0 H_0
om pp PRED_0 ARG_0
att kn PRED_0 ARG_0
det pn PRED_0 ARG_0 SUB_0
blir vb PRED_0 ARG_0 FIN_0
en al PRED_0 ARG_0 PRED_0
blomsterfest: nn PRED_0 ARG_0 PRED_0 H_0
med pp PRED_0 ARG_0 ARG_0
azaleor nn PRED_0 ARG_0 ARG_0 H_1
, sym PRED_0 ARG_0 ARG_0 CON_0
syrener nn PRED_0 ARG_0 ARG_0 H_2
och kn PRED_0 ARG_0 ARG_0 CON_0
tulpaner nn PRED_0 ARG_0 ARG_0 H_3
smyckas vb PRED_0 ARG_0 FIN_0
festlokalen nn PRED_0 ARG_0 SUB_0
den al PRED_0 ARG_0 ADV_0
dagen nn PRED_0 ARG_0 ADV_0 H_0

Mening 468

Uppsalaslätten låg utbredd som en vitfläckig djurhud över vilken vägen vindade upp sitt förrädiskt isblanka band.

Uppsalaslätten nn SUB_0
låg vb FIN_0
utbredd vb PRED_0 H_0
som pn PRED_0 ARG_0
en al PRED_0 ARG_0
vitfläckig av PRED_0 ARG_0
djurhud nn PRED_0 ARG_0 H_0
över pp PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_1
vilken pn PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_1 H_0
vägen nn PRED_0 ARG_0 ARG_0 SUB_0
vindade vb PRED_0 ARG_0 ARG_0 FIN_0
upp ab PRED_0 ARG_0 ARG_0 PART_0
sitt pn PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_2
förrädiskt ab PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_2 DET_0
isblanka av PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_2 DET_0 H_0
band nn PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_2 H_0

Mening 469

När vi saktade in farten i byarna hördes talgoxarna slå på sina silverstäd överallt i trädgårdarnas drypande kvistverk.

När kn ADV_1 ADV_1
vi pn ADV_1 SUB_0
saktade vb ADV_1 FIN_0
in ab ADV_1 PART_0
farten nn ADV_1 ARG_0 H_0
i pp ADV_1 ADV_2 ARG_0
byarna nn ADV_1 ADV_2 ARG_0 H_0
hördes vb FIN_0
talgoxarna nn SUB_0
slå vb ARG_0 INF_0
pp ARG_0 PART_0
sina pn ARG_0 ARG_0
silverstäd nn ARG_0 ARG_0 H_0
överallt ab ARG_0 ADV_0 H_0
i pp ARG_0 ADV_0 ARG_0
trädgårdarnas nn ARG_0 ADV_0 ARG_0
drypande vb ARG_0 ADV_0 ARG_0
kvistverk nn ARG_0 ADV_0 ARG_0 H_0

Mening 470

När vi passerade någon bondgård hände det också att svärmar av gråsparvar och pilfinkar for iväg tvärs över vägen framför kylaren och försvann under livligt tjattrande in i någon passande häck , men gulsparvar såg vi däremot bara på två ställen under en hel dags körning!.

När kn ADV_1 ADV_0
vi pn ADV_1 SUB_0
passerade vb ADV_1 FIN_0
någon pn ADV_1 ARG_0
bondgård nn ADV_1 ARG_0 H_0
hände vb FIN_0
det pn SUB_0 H_0
också ab ADV_2
att kn SUB_0 ARG_0
svärmar nn SUB_0 ARG_0 SUB_0 H_0
av pp SUB_0 ARG_0 SUB_0 ARG_0
gråsparvar nn SUB_0 ARG_0 SUB_0 ARG_0 H_1
och kn SUB_0 ARG_0 SUB_0 ARG_0 CON_0
pilfinkar nn SUB_0 ARG_0 SUB_0 ARG_0 H_2
for vb SUB_0 ARG_0 FIN_0
iväg ab SUB_0 ARG_0 PART_0
tvärs ab SUB_0 ARG_0 ARG_1 H_0
över pp SUB_0 ARG_0 ARG_1 ARG_0
vägen nn SUB_0 ARG_0 ARG_1 ARG_0 H_0
framför pp SUB_0 ARG_0 ARG_2
kylaren nn SUB_0 ARG_0 ARG_2 H_0
och kn SUB_0 ARG_0 CON_0
försvann vb SUB_0 ARG_0 FIN_0
under pp SUB_0 ARG_0 ADV_1
livligt ab SUB_0 ARG_0 ADV_1
tjattrande vb SUB_0 ARG_0 ADV_1 H_0
in ab SUB_0 ARG_0 ARG_0 H_0
i pp SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
någon pn SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
passande vb SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
häck nn SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
, sym SUB_0 ARG_0
men kn SUB_0 ARG_0 CON_0
gulsparvar nn SUB_0 ARG_0 ARG_0
såg vb SUB_0 ARG_0 FIN_0
vi pn SUB_0 ARG_0 SUB_0
däremot ab SUB_0 ARG_0 ADV_1
bara ab SUB_0 ARG_0 ADV_2 ADV_0
pp SUB_0 ARG_0 ADV_2
två nl SUB_0 ARG_0 ADV_2
ställen nn SUB_0 ARG_0 ADV_2
under pp SUB_0 ARG_0 ADV_3 H_0
en al SUB_0 ARG_0 ADV_3
hel av SUB_0 ARG_0 ADV_3 DET_0
dags nn SUB_0 ARG_0 ADV_3 DET_0 H_0
körning! nn SUB_0 ARG_0 ADV_3 H_0

Mening 471

Underligt detta med gulsparvarna!.

Underligt av PRED_0 H_0
detta pn PRED_0 EXT_0 H_0
med pp PRED_0 EXT_0 ARG_0
gulsparvarna! nn PRED_0 EXT_0 ARG_0 H_0

Mening 472

Förr lade man inte ens märke till dem , så organiskt hängde de samman med vinterstämningen här på slätten , och nu bromsar man in och stirrar med förtjusning på de gödselgula sparvarna om man har turen att få se dem.

Förr ab ADV_1
lade vb FIN_0
man pn SUB_0
inte ab ADV_2 H_0
ens ab ADV_2
märke nn ARG_1
till pp ARG_2
dem pn ARG_2 H_0
, sym ARG_2
ab ADV_3 ADV_0
organiskt av ADV_3 ADV_0 H_0
hängde vb ADV_3 FIN_0
de al ADV_3 SUB_0
samman ab ADV_3 PART_0
med pp ADV_3 ARG_0
vinterstämningen nn ADV_3 ARG_0 H_0
här ab ADV_3 ARG_0 ARG_0 H_0
pp ADV_3 ARG_0 ARG_0 ARG_0
slätten nn ADV_3 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
, sym ADV_3
och kn CON_0
nu ab ADV_0
bromsar vb FIN_0
man pn SUB_0
in ab PART_0
och kn CON_0
stirrar vb FIN_0
med pp ADV_1
förtjusning nn ADV_1 H_0
pp ARG_0
de al ARG_0
gödselgula av ARG_0
sparvarna nn ARG_0 H_0
om pp ADV_2 ADV_0
man pn ADV_2 SUB_0
har vb ADV_2 FIN_0
turen nn ADV_2 ARG_0 H_0
att ie ADV_2 ARG_0 ARG_0
vb ADV_2 ARG_0 ARG_0 INF_1
se vb ADV_2 ARG_0 ARG_0 INF_2
dem pn ADV_2 ARG_0 ARG_0 ARG_0

Mening 473

Säkert skulle det kännas lika tomt om kråkorna plötsligt började försvinna.

Säkert ab ADV_1
skulle vb FIN_0
det pn SUB_0
kännas vb INF_0
lika ab PRED_0
tomt av PRED_0 H_0
om pp ADV_2 ADV_1
kråkorna nn ADV_2 SUB_0
plötsligt ab ADV_2 ADV_2
började vb ADV_2 FIN_0
försvinna vb ADV_2 INF_0

Mening 474

Och därmed är vi inne på biociderna.

Och kn ADV_0
därmed ab ARG_1
är vb FIN_0
vi pn SUB_0
inne ab ARG_2 H_0
pp ARG_2 ARG_0
biociderna nn ARG_2 ARG_0 H_0

Mening 475

Med jämna mellanrum blossar biociddebatten upp i pressen.

Med pp ADV_1
jämna av ADV_1
mellanrum nn ADV_1 H_0
blossar vb FIN_0
biociddebatten nn SUB_0
upp ab PART_0
i pp ADV_2
pressen nn ADV_2 H_0

Mening 476

Så fort en ny expertutredning framlagts så följs den av upprörda insändare och mer eller mindre onyanserade reportage.

ab ADV_1 ADV_0
fort ab ADV_1 ADV_0 H_0
en al ADV_1 SUB_0
ny av ADV_1 SUB_0
expertutredning nn ADV_1 SUB_0 H_0
framlagts vb ADV_1 FIN_0
ab ADV_2
följs vb FIN_0
den pn SUB_0
av pp ARG_0
upprörda vb ARG_0
insändare nn ARG_0 H_1
och kn ARG_0 CON_0
mer ab ARG_0 DET_0 ARG_0 H_1
eller kn ARG_0 DET_0 ARG_0 CON_0
mindre ab ARG_0 DET_0 ARG_0 H_2
onyanserade av ARG_0 DET_0 H_0
reportage nn ARG_0 H_2

Mening 477

Men samtidigt ökar också antalet frågetecken kring problemet.

Men kn ADV_1
samtidigt ab ADV_2
ökar vb FIN_0
också ab ADV_3
antalet nn SUB_0 H_0
frågetecken nn SUB_0 ARG_0 H_0
kring pp SUB_0 ARG_0 ARG_0
problemet nn SUB_0 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 478

Motsägelsefulla uppgifter och synpunkter ventileras , och ilskan är stor och äkta både bland växtskyddare och naturvårdare.

Motsägelsefulla av SUB_0
uppgifter nn SUB_0 H_0 H_1
och kn SUB_0 H_0 CON_0
synpunkter nn SUB_0 H_0 H_2
ventileras vb FIN_0
, sym FIN_0
och kn CON_0
ilskan nn SUB_0
är vb FIN_0
stor av PRED_0 H_1
och kn PRED_0 CON_0
äkta av PRED_0 H_2
både kn SUB_0 ARG_0 ADV_0
bland pp SUB_0 ARG_0
växtskyddare nn SUB_0 ARG_0 H_1
och kn SUB_0 ARG_0 CON_0
naturvårdare nn SUB_0 ARG_0 H_2

Mening 479

Giftbetningen av utsäde har länge betraktats som ensam buse i sammanhanget men på senare tid har man också börjat uppmärksamma andra former av giftspridning t. ex. de kemiska industriernas vattenföroreningar och andra lömska kanaler för giftspridningen.

Giftbetningen nn SUB_0 H_0
av pp SUB_0 ARG_0
utsäde nn SUB_0 ARG_0 H_0
har vb FIN_0
länge ab ADV_1
betraktats vb HUV_0
som pn ARG_0
ensam av ARG_0
buse nn ARG_0 H_0
i pp ADV_2
sammanhanget nn ADV_2 H_0
men kn CON_0
pp ADV_1
senare ab ADV_1
tid nn ADV_1 H_0
har vb FIN_0
man pn SUB_0
också ab ADV_2
börjat vb HUV_0
uppmärksamma vb INF_0
andra pn ARG_0
former nn ARG_0 H_0
av pp ARG_0 ARG_0
giftspridning nn ARG_0 ARG_0 H_0
t. an ARG_0 ARG_0 EXT_0 ADV_0
ex. an ARG_0 ARG_0 EXT_0 ADV_0
de al ARG_0 ARG_0 EXT_0
kemiska av ARG_0 ARG_0 EXT_0 DET_0
industriernas nn ARG_0 ARG_0 EXT_0 DET_0 H_0
vattenföroreningar nn ARG_0 ARG_0 EXT_0 H_1
och kn ARG_0 ARG_0 EXT_0 CON_0
andra pn ARG_0 ARG_0 EXT_0
lömska av ARG_0 ARG_0 EXT_0
kanaler nn ARG_0 ARG_0 EXT_0 H_2
för pp ARG_0 ARG_0 EXT_0 ARG_0
giftspridningen nn ARG_0 ARG_0 EXT_0 ARG_0 H_0

Mening 480

Problemet sväller oroväckande snabbt i omfång och för ögonblicket är det bara att hoppas att verkligt rejäla anslag beviljas till forskning på området.

Problemet nn SUB_0
sväller vb FIN_0
oroväckande av ADV_0
snabbt ab ADV_0 H_0
i pp ARG_0
omfång nn ARG_0 H_0
och kn CON_0
för pp ADV_0
ögonblicket nn ADV_0 H_0
är vb FIN_0
det pn SUB_0
bara ab PRED_0
att ie PRED_0
hoppas vb PRED_0 INF_0
att kn PRED_0 ARG_0
verkligt ab PRED_0 ARG_0 SUB_0 DET_0
rejäla av PRED_0 ARG_0 SUB_0 DET_0 H_0
anslag nn PRED_0 ARG_0 SUB_0 H_0
beviljas vb PRED_0 ARG_0 FIN_0
till pp PRED_0 ARG_0 ARG_0
forskning nn PRED_0 ARG_0 ARG_0 H_0
pp PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
området nn PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 481

Nyss läste jag att 400000 kronor skall avsättas till undersökningar av förgiftningarna men siffrorna kanske kommer att stiga i takt med antalet skräckskildringar som drabbar dem som alltför flitigt spisar t. ex. fasanstek ...

Nyss ab ADV_0
läste vb FIN_0
jag pn SUB_0
att kn ARG_0
400000 nl ARG_0 SUB_0
kronor nn ARG_0 SUB_0 H_0
skall vb ARG_0 FIN_0
avsättas vb ARG_0 INF_0
till pp ARG_0 ARG_0
undersökningar nn ARG_0 ARG_0 H_0
av pp ARG_0 ARG_0 ARG_0
förgiftningarna nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
men kn ARG_0 CON_0
siffrorna nn ARG_0 SUB_0
kanske ab ARG_0 ADV_0
kommer vb ARG_0 FIN_0
att ie ARG_0 INF_0
stiga vb ARG_0 INF_0 H_0
i pp ARG_0 KOMPL_0
takt nn ARG_0 KOMPL_0 H_0
med pp ARG_0 ARG_0
antalet nn ARG_0 ARG_0 H_0
skräckskildringar nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
som pn ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 SUB_0
drabbar vb ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 FIN_0
dem pn ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
som pn ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 SUB_0
alltför ab ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ADV_0
flitigt ab ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ADV_0 H_0
spisar vb ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 FIN_0
t. an ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ADV_0
ex. an ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ADV_0
fasanstek nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
.. nt ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0

Mening 482

(Hur oerhört betydelsefull frågan verkligen är visas av att USA i år anslagit inte mindre än 29 miljoner dollar enbart till biocidforskningen!.

(Hur ab SUB_0 PRED_0
oerhört ab SUB_0 PRED_0
betydelsefull av SUB_0 PRED_0 H_0
frågan nn SUB_0 SUB_0
verkligen ab SUB_0 ADV_0
är vb SUB_0 FIN_0
visas vb FIN_0
av pp ARG_0
att ie ARG_0
USA an ARG_0 SUB_0
i pp ARG_0 ADV_0
år nn ARG_0 ADV_0 H_0
anslagit vb ARG_0 HUV_0
inte ab ARG_0 ARG_0 DET_0
mindre ab ARG_0 ARG_0 DET_0 H_0
än kn ARG_0 ARG_0 DET_0 ARG_0
29 nl ARG_0 ARG_0 DET_0 ARG_0
miljoner nn ARG_0 ARG_0 DET_0 ARG_0 H_0
dollar nn ARG_0 ARG_0 H_0
enbart ab ARG_0 ARG_0 ARG_0 ADV_0
till pp ARG_0 ARG_0 ARG_0
biocidforskningen! nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 483

Därmed föralldel inget ont sagt om våra makthavandes generositet i sammanhanget.).

Därmed ab ADV_1
föralldel ab ADV_2
inget pn SUB_0
ont av SUB_0 H_0
sagt vb HUV_0
om pp ARG_1
våra pn ARG_1 DET_0
makthavandes nn ARG_1 DET_0 H_0
generositet nn ARG_1 H_0
i pp ADV_3
sammanhanget.) nt ADV_3

Mening 484

Detta alltså apropå anblicken av ett par gulsparvar på uppsalaslätten.

Detta pn SUB_0
alltså ab ADV_0
apropå pp PRED_0
anblicken nn PRED_0 H_0
av pp PRED_0 ARG_0
ett al PRED_0 ARG_0
par nn PRED_0 ARG_0 H_0
gulsparvar nn PRED_0 ARG_0 ARG_0 H_0
pp PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
uppsalaslätten nt PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 485

Det är synd att man skall få så vemodiga associationer av så trivsamma tättingar , men man blir ju förstås lika dystert påmind om saken när en skock fasaner uppenbarar sig på en stubbåker intill vägen.

Det pn SUB_0 H_0
är vb FIN_0
synd nn PRED_0
att kn SUB_0 ARG_0
man pn SUB_0 ARG_0 SUB_0
skall vb SUB_0 ARG_0 FIN_0
vb SUB_0 ARG_0 INF_0
ab SUB_0 ARG_0 ARG_0 DET_0
vemodiga av SUB_0 ARG_0 ARG_0 DET_0 H_0
associationer nn SUB_0 ARG_0 ARG_0 H_0
av pp SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
ab SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 DET_0
trivsamma av SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 DET_0 H_0
tättingar nn SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
, sym SUB_0
men kn CON_0
man pn SUB_0
blir vb FIN_0
ju ab ADV_1
förstås ab ADV_2
lika ab PRED_0 ADV_0
dystert av PRED_0 ADV_0 H_0
påmind vb PRED_0 H_0
om pp PRED_0 ARG_0
saken nn PRED_0 ARG_0 H_0
när kn ADV_3 ADV_0
en al ADV_3 SUB_0
skock nn ADV_3 SUB_0 H_0
fasaner nn ADV_3 SUB_0 ARG_0
uppenbarar vb ADV_3 FIN_0
sig pn ADV_3 KOMPL_0
pp ADV_3 ARG_0
en al ADV_3 ARG_0
stubbåker nn ADV_3 ARG_0 H_0
intill pp ADV_3 ARG_0 ARG_0
vägen nn ADV_3 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 486

'En fasan preparerad efter konstens alla regler vore värd att serveras för änglar' , sade en gång den gamle läckergommen Brilliat-Savarin.

'En al ARG_0 SUB_0
fasan nn ARG_0 SUB_0 H_0
preparerad vb ARG_0 SUB_0 ARG_0 PRED_0 H_0
efter pp ARG_0 SUB_0 ARG_0 PRED_0 ARG_0
konstens nn ARG_0 SUB_0 ARG_0 PRED_0 ARG_0
alla pn ARG_0 SUB_0 ARG_0 PRED_0 ARG_0
regler nn ARG_0 SUB_0 ARG_0 PRED_0 ARG_0 H_0
vore vb ARG_0 FIN_0
värd av ARG_0 PRED_0 H_0
att ie ARG_0 PRED_0 ARG_0
serveras vb ARG_0 PRED_0 ARG_0 INF_0
för pp ARG_0 PRED_0 ARG_0 ARG_0
änglar' nn ARG_0 PRED_0 ARG_0 ARG_0 H_0
, sym ARG_0
sade vb FIN_0
en al ADV_0
gång nn ADV_0 H_0
den al SUB_0
gamle av SUB_0
läckergommen nn SUB_0
Brilliat-Savarin pm SUB_0 H_0

Mening 487

Ett uttalande som med tanke på biociddebatten sorgligt att säga föranleder till de mest makabra reflexioner.

Ett pn *
uttalande nn H_0
som pn ARG_0 SUB_0
med pp ARG_0 ADV_1
tanke nn ARG_0 ADV_1 H_0
pp ARG_0 ADV_1 ARG_0
biociddebatten nn ARG_0 ADV_1 ARG_0 H_0
sorgligt av ARG_0 ADV_2 H_0
att ie ARG_0 ADV_2 ARG_0
säga vb ARG_0 ADV_2 ARG_0 INF_0
föranleder vb ARG_0 FIN_0
till pp ARG_0 ARG_0
de al ARG_0 ARG_0
mest ab ARG_0 ARG_0 DET_0
makabra av ARG_0 ARG_0 DET_0 H_0
reflexioner nn ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 488

Eftersom vi tydligen har svårt att släppa funderingarna kring fåglarnas ömtåliga situation så dyker de naturligtvis också upp när plötsligt en fjällvråk på fransiga vingar gör en mjuk sväng över en tuväng vid vägen förmodligen spejande efter någon oförsiktig sork.

Eftersom kn ADV_1 ADV_1
vi pn ADV_1 SUB_0
tydligen ab ADV_1 ADV_2
har vb ADV_1 FIN_0
svårt av ADV_1 ARG_0 H_0
att ie ADV_1 ARG_0 ARG_0
släppa vb ADV_1 ARG_0 ARG_0 INF_0
funderingarna nn ADV_1 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
kring pp ADV_1 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
fåglarnas nn ADV_1 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
ömtåliga av ADV_1 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
situation nn ADV_1 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
ab ADV_2
dyker vb FIN_0
de al SUB_0
naturligtvis ab ADV_3
också ab ADV_4
upp ab PART_0
när kn ADV_5 ADV_1
plötsligt ab ADV_5 ADV_2
en al ADV_5 SUB_0
fjällvråk nn ADV_5 SUB_0 H_0
pp ADV_5 SUB_0 ARG_0
fransiga av ADV_5 SUB_0 ARG_0
vingar nn ADV_5 SUB_0 ARG_0 H_0
gör vb ADV_5 FIN_0
en al ADV_5 ARG_0
mjuk av ADV_5 ARG_0
sväng nn ADV_5 ARG_0 H_0
över pp ADV_5 ARG_0 ARG_0
en al ADV_5 ARG_0 ARG_0
tuväng nn ADV_5 ARG_0 ARG_0 H_0
vid pp ADV_5 ARG_0 ARG_0 ARG_0
vägen nn ADV_5 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
förmodligen ab ADV_5 ADV_3
spejande vb ADV_5 ADV_3 H_0
efter pp ADV_5 ADV_3 ARG_0
någon pn ADV_5 ADV_3 ARG_0
oförsiktig av ADV_5 ADV_3 ARG_0
sork nn ADV_5 ADV_3 ARG_0 H_0

Mening 489

I varje fall tycks meningarna om orsakerna vara delade.

I pp ADV_0
varje pn ADV_0
fall nn ADV_0 H_0
tycks vb FIN_0
meningarna nn SUB_0 H_0
om pp SUB_0 ARG_0
orsakerna nn SUB_0 ARG_0 H_0
vara vb INF_0
delade vb PRED_0

Mening 490

I senaste numret av 'Sveriges Natur' hävdar konservator Hjalmar Fleischer i Uppsala att i varje fall sorkar och möss är oskyldiga till sekundärförgiftningarna av rovfåglar och han motiverar det med att sorkarna enligt vad han funnit vid experiment under den aktuella betningstiden om våren är mer förtjusta i spirande grönsaker än förgiftad säd.

I pp ADV_0
senaste av ADV_0
numret nn ADV_0 H_0
av pp ADV_0 ARG_0
'Sveriges pm ADV_0 ARG_0 H_0
Natur' nn ADV_0 ARG_0 H_0
hävdar vb FIN_0
konservator nn SUB_0
Hjalmar pm SUB_0 H_0
Fleischer pm SUB_0 H_0
i pp SUB_0 ARG_0
Uppsala pm SUB_0 ARG_0 H_0
att kn ARG_0
i pp ARG_0 ADV_0
varje pn ARG_0 ADV_0
fall nn ARG_0 ADV_0 H_0
sorkar nn ARG_0 SUB_0 H_1
och kn ARG_0 SUB_0 CON_0
möss nn ARG_0 SUB_0 H_2
är vb ARG_0 FIN_0
oskyldiga av ARG_0 PRED_0 H_0
till pp ARG_0 PRED_0 ARG_0
sekundärförgiftningarna nn ARG_0 PRED_0 ARG_0 H_0
av pp ARG_0 PRED_0 ARG_0 ARG_0
rovfåglar nn ARG_0 PRED_0 ARG_0 ARG_0 H_0
och kn CON_0
han pn SUB_0
motiverar vb FIN_0
det pn ARG_1
med pp ARG_2
att kn ARG_2
sorkarna nn ARG_2 H_0
enligt pp ARG_2 ARG_0
vad pn ARG_2 ARG_0 H_0
han pn ARG_2 ARG_0 ARG_0 SUB_0
funnit vb ARG_2 ARG_0 ARG_0 HUV_0
vid pp ARG_2 ARG_0 ARG_0 ARG_0
experiment nn ARG_2 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
under pp ARG_2 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
den al ARG_2 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
aktuella av ARG_2 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
betningstiden nn ARG_2 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
om pp ARG_2 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
våren nn ARG_2 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
är vb ARG_2 FIN_0
mer ab ARG_2 PRED_0
förtjusta vb ARG_2 PRED_0 H_0
i pp ARG_2 PRED_0 ARG_0
spirande vb ARG_2 PRED_0 ARG_0
grönsaker nn ARG_2 PRED_0 ARG_0 H_0
än kn ARG_2 PRED_0 ARG_0 ARG_0
förgiftad vb ARG_2 PRED_0 ARG_0 ARG_0
säd nn ARG_2 PRED_0 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 491

Hans kollega i Örebro , Tore Hansson , är av annan uppfattning.

Hans pn SUB_0
kollega nn SUB_0 H_0
i pp SUB_0 ARG_0
Örebro pm SUB_0 ARG_0 H_0
, sym SUB_0
Tore pm SUB_0 EXT_0 H_0
Hansson pm SUB_0 EXT_0 H_0
, sym SUB_0
är vb FIN_0
av pp PRED_0
annan pn PRED_0
uppfattning nn PRED_0 H_0

Mening 492

Han har med sorg i hjärtat sett sina sorkjagande kattugglor stryka med den ena efter den andra just i anslutning till vårsådden och giftbetningen.

Han pn SUB_0
har vb FIN_0
med pp ADV_0
sorg nn ADV_0 H_0
i pp ADV_0 ARG_0
hjärtat nn ADV_0 ARG_0 H_0
sett vb HUV_0
sina pn ARG_0 SUB_0
sorkjagande av ARG_0 SUB_0
kattugglor nn ARG_0 SUB_0 H_0
stryka vb ARG_0 INF_0
med pp ARG_0 PART_0
den al ARG_0 ADV_1
ena pn ARG_0 ADV_1 H_0
efter pp ARG_0 ADV_1 ARG_0
den al ARG_0 ADV_1 ARG_0
andra pn ARG_0 ADV_1 ARG_0 H_0
just ab ARG_0 ADV_2 ADV_0
i pp ARG_0 ADV_2
anslutning nn ARG_0 ADV_2 H_0
till pp ARG_0 ADV_2 ARG_0
vårsådden nn ARG_0 ADV_2 ARG_0 H_1
och kn ARG_0 ADV_2 ARG_0 CON_0
giftbetningen nn ARG_0 ADV_2 ARG_0 H_2

Mening 493

Vad är sanning? som Pilatus sade.

Vad pn ARG_0 SUB_0
är vb ARG_0 FIN_0
sanning? nn ARG_0 PRED_0
som pn ARG_0
Pilatus pm SUB_0
sade vb FIN_0

Mening 494

I biociddebatten har man ofta anledning att fråga sig det.

I pp ADV_1
biociddebatten nn ADV_1 H_0
har vb FIN_0
man pn SUB_0
ofta ab ADV_2
anledning nn ARG_0 H_0
att ie ARG_0 ARG_0
fråga vb ARG_0 ARG_0 INF_0
sig pn ARG_0 ARG_0 ARG_1
det pn ARG_0 ARG_0 ARG_2

Mening 495

PS.

PS an H_0

Mening 496

I min förra spalt här på svdmorgon försökte jag rentvå snöskatans dåliga rykte i synnerhet i hennes egenskap av 'skittrast' , eftersom jag själv lyckligen undgått att bli nersmutsad av henne.

I pp ADV_1
min pn ADV_1
förra av ADV_1
spalt nn ADV_1 H_0
här ab ADV_1 ARG_0
pp ADV_1 ARG_0
svdmorgon nt ADV_1 ARG_0 H_0
försökte vb FIN_0
jag pn SUB_0
rentvå vb ARG_0 INF_0
snöskatans nn ARG_0 ARG_0
dåliga av ARG_0 ARG_0
rykte nn ARG_0 ARG_0 H_0
i pp ARG_0 ARG_0 ARG_0 ADV_0
synnerhet nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 ADV_0 H_0
i pp ARG_0 ARG_0 ARG_0
hennes pn ARG_0 ARG_0 ARG_0
egenskap nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
av pp ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
'skittrast' nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
, sym ARG_0
eftersom kn ADV_2 ADV_1
jag pn ADV_2 SUB_0 H_0
själv av ADV_2 SUB_0
lyckligen ab ADV_2 ADV_2
undgått vb ADV_2 HUV_0
att ie ADV_2 ARG_0
bli vb ADV_2 ARG_0 INF_0
nersmutsad vb ADV_2 ARG_0 PRED_0
av pp ADV_2 ARG_0 PRED_0
henne pn ADV_2 ARG_0 PRED_0 H_0

Mening 497

Flera läsare har hört av sig med protester och livfulla skildringar av sitt umgänge med snöskator.

Flera pn SUB_0
läsare nn SUB_0 H_0
har vb FIN_0
hört vb HUV_0
av pp PART_0
sig pn ARG_1
med pp ARG_2
protester nn ARG_2 H_1
och kn ARG_2 CON_0
livfulla av ARG_2
skildringar nn ARG_2 H_2
av pp ARG_2 ARG_0
sitt pn ARG_2 ARG_0
umgänge nn ARG_2 ARG_0 H_0
med pp ARG_2 ARG_0 ARG_0
snöskator nn ARG_2 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 498

Civiljägmästare Klas Wikström i Västerås hade en gång en svart lapphund vilken snöskatorna brukade smeta ner till oigenkännlighet.

Civiljägmästare nn SUB_0
Klas pm SUB_0 H_0
Wikström pm SUB_0 H_0
i pp SUB_0 ARG_0
Västerås pm SUB_0 ARG_0 H_0
hade vb FIN_0
en al ADV_0
gång nn ADV_0 H_0
en al ARG_0
svart av ARG_0
lapphund nn ARG_0 H_0
vilken pn ARG_0 ARG_0 ARG_0
snöskatorna nn ARG_0 ARG_0 SUB_0
brukade vb ARG_0 ARG_0 FIN_0
smeta vb ARG_0 ARG_0 INF_0
ner ab ARG_0 ARG_0 PART_0
till pp ARG_0 ARG_0 ADV_0
oigenkännlighet nn ARG_0 ARG_0 ADV_0 H_0

Mening 499

Herr Bengt Kjellander i Bandhagen skildrar en sexårig flicka som efter snöskatangrepp gråtande sprang hem och skrek: Fågeln kacka mej i ögat.

Herr nn SUB_0
Bengt pm SUB_0 H_0
Kjellander pm SUB_0 H_0
i pp SUB_0 ARG_0
Bandhagen pm SUB_0 ARG_0 H_0
skildrar vb FIN_0
en al ARG_0
sexårig av ARG_0
flicka nn ARG_0 H_0
som pn ARG_0 ARG_0 SUB_0
efter pp ARG_0 ARG_0 ADV_0
snöskatangrepp nn ARG_0 ARG_0 ADV_0 H_0
gråtande vb ARG_0 ARG_0 PRED_0
sprang vb ARG_0 ARG_0 FIN_0
hem ab ARG_0 ARG_0 ARG_0
och kn ARG_0 ARG_0 CON_0
skrek: vb ARG_0 ARG_0 FIN_0
Fågeln nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 SUB_0
kacka vb ARG_0 ARG_0 ARG_0 INF_0
mej pn ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
i pp ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
ögat nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 500

Överste Nils Bouveng i Eksjö har vid flera tillfällen fått sin bils frontrutor grundligt nedsmorda av snöskatornas bombsalvor.

Överste nn SUB_0
Nils pm SUB_0 H_0
Bouveng pm SUB_0 H_0
i pp SUB_0 ARG_0
Eksjö pm SUB_0 ARG_0 H_0
har vb FIN_0
vid pp ADV_0
flera pn ADV_0
tillfällen nn ADV_0 H_0
fått vb HUV_0
sin pn ARG_0 SUB_0
bils nn ARG_0 SUB_0
frontrutor nn ARG_0 SUB_0 H_0
grundligt ab ARG_0 PRED_0
nedsmorda nt ARG_0 PRED_0 H_0
av pp ARG_0 PRED_0 ARG_0
snöskatornas nn ARG_0 PRED_0 ARG_0
bombsalvor nn ARG_0 PRED_0 ARG_0 H_0

Mening 501

O. s. v.

O. an ADV_0
s. an ADV_0
v an ADV_0

Mening 502

Inför det överväldigande bevismaterialet böjer jag mig och skall hädanefter bemöta snöskatorna med respekt.

Inför pp ARG_1
det pn ARG_1
överväldigande vb ARG_1
bevismaterialet nn ARG_1 H_0
böjer vb FIN_0
jag pn SUB_0
mig pn ARG_2
och kn CON_0
skall vb FIN_0
hädanefter ab ADV_1
bemöta vb INF_0
snöskatorna nn ARG_0
med pp ADV_2
respekt nn ADV_2 H_0

Mening 503

När jag tänker tillbaka på de händelserika krigsår jag hade förmånen att vara denna tidnings Londonkorrespondent är det inte så mycket de krigiska sensationerna som atmosfären som träder i förgrunden.

När kn ADV_1 ADV_0
jag pn ADV_1 SUB_0
tänker vb ADV_1 FIN_0
tillbaka ab ADV_1 PART_0
pp ADV_1 ARG_0
de al ADV_1 ARG_0
händelserika av ADV_1 ARG_0
krigsår nn ADV_1 ARG_0 H_0
jag pn ADV_1 ARG_0 ARG_0 SUB_0
hade vb ADV_1 ARG_0 ARG_0 FIN_0
förmånen nn ADV_1 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
att ie ADV_1 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
vara vb ADV_1 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 INF_0
denna pn ADV_1 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
tidnings nn ADV_1 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
Londonkorrespondent nn ADV_1 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
är vb FIN_0
det pn SUB_0
inte ab ADV_2
ab PRED_0 ARG_0 ARG_0 H_0
mycket ab PRED_0 ARG_0 H_0
de al PRED_0
krigiska av PRED_0
sensationerna nn PRED_0 H_0
som pn PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
atmosfären nn PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
som pn PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 SUB_0
träder vb PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 FIN_0
i pp PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
förgrunden nn PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 504

Trots de ofta fruktansvärda påfrestningarna rådde det i England en beredvillighet till personliga uppoffringar och en sammansvetsning emellan människorna som bröt alla klassbarriärer och vilken står för mig som mitt livs största upplevelse.

Trots pp ADV_1
de al ADV_1
ofta ab ADV_1 DET_0
fruktansvärda av ADV_1 DET_0 H_0
påfrestningarna nn ADV_1 H_0
rådde vb FIN_0
det pn SUB_0
i pp ADV_2
England pm ADV_2 H_0
en al ARG_0
beredvillighet nn ARG_0 H_0 H_1
till pp ARG_0 H_0 ARG_0
personliga av ARG_0 H_0 ARG_0
uppoffringar nn ARG_0 H_0 ARG_0 H_0
och kn ARG_0 H_0 CON_0
en al ARG_0 H_0
sammansvetsning nn ARG_0 H_0 H_2
emellan pp ARG_0 H_0 ARG_0
människorna nn ARG_0 H_0 ARG_0 H_0
som pn ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 SUB_0
bröt vb ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 FIN_0
alla pn ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
klassbarriärer nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
och kn ARG_0 ARG_0 CON_0
vilken pn ARG_0 ARG_0 SUB_0
står vb ARG_0 ARG_0 FIN_0
för pp ARG_0 ARG_0 ARG_1
mig pn ARG_0 ARG_0 ARG_1 H_0
som pn ARG_0 ARG_0 ARG_2 PRED_0
mitt ab ARG_0 ARG_0 ARG_2 PRED_0
livs nn ARG_0 ARG_0 ARG_2 PRED_0
största av ARG_0 ARG_0 ARG_2 PRED_0
upplevelse nn ARG_0 ARG_0 ARG_2 PRED_0 H_0

Mening 505

Det är i nödens stund människan visar vad hon är värd och engelsmännen höll i sanning måttet.

Det pn SUB_0 H_0
är vb FIN_0
i pp PRED_0
nödens nn PRED_0
stund nn PRED_0 H_0
människan nn SUB_0 ARG_0 SUB_0
visar vb SUB_0 ARG_0 FIN_0
vad pn SUB_0 ARG_0 ARG_0 H_0
hon pn SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 SUB_0
är vb SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 FIN_0
värd av SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 PRED_0
och kn CON_0
engelsmännen nn SUB_0
höll vb FIN_0
i pp ADV_0
sanning nn ADV_0 H_0
måttet nn ARG_0

Mening 506

Att en sådan atmosfär över huvud taget var möjlig berodde väl i första hand på de förnämliga egenskaper som alltid funnits hos detta folk.

Att ie SUB_0
en al SUB_0 SUB_0
sådan pn SUB_0 SUB_0
atmosfär nn SUB_0 SUB_0 H_0
över pp SUB_0 ADV_0
huvud nn SUB_0 ADV_0
taget vb SUB_0 ADV_0 H_0
var vb SUB_0 FIN_0
möjlig av SUB_0 PRED_0
berodde vb FIN_0
väl ab ADV_1
i pp ADV_2
första nl ADV_2
hand nn ADV_2 H_0
pp ARG_0
de al ARG_0
förnämliga av ARG_0
egenskaper nn ARG_0 H_0
som pn ARG_0 ARG_0 SUB_0
alltid ab ARG_0 ARG_0 ADV_0
funnits vb ARG_0 ARG_0 HUV_0
hos pp ARG_0 ARG_0 ARG_0
detta pn ARG_0 ARG_0 ARG_0
folk nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 507

Men det erfordrades också någonting annat , nämligen en ledare som behärskade konsten att ingjuta hopp och tillförsikt och Winston Churchill var den mannen.

Men kn ADV_1
det pn SUB_0
erfordrades vb FIN_0
också ab ADV_2
någonting pn ARG_0
annat pn ARG_0 H_0
, sym ARG_0
nämligen ab ARG_0 EXT_0 ADV_0
en al ARG_0 EXT_0
ledare nn ARG_0 EXT_0 H_0
som pn ARG_0 EXT_0 ARG_0 SUB_0
behärskade vb ARG_0 EXT_0 ARG_0 FIN_0
konsten nn ARG_0 EXT_0 ARG_0 ARG_0 H_0
att ie ARG_0 EXT_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
ingjuta vb ARG_0 EXT_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 INF_0
hopp nn ARG_0 EXT_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_1
och kn ARG_0 EXT_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 CON_0
tillförsikt nn ARG_0 EXT_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_2
och kn ARG_0 EXT_0 CON_0
Winston pm ARG_0 EXT_0 SUB_0 H_0
Churchill pm ARG_0 EXT_0 SUB_0 H_0
var vb ARG_0 EXT_0 FIN_0
den al ARG_0 EXT_0 PRED_0
mannen nn ARG_0 EXT_0 PRED_0 H_0

Mening 508

Som en följd härav var hans popularitet enorm och orubblig som en klippa.

Som pn ADV_0
en al ADV_0
följd nn ADV_0 H_0
härav ab ADV_0 ARG_0
var vb FIN_0
hans pn SUB_0
popularitet nn SUB_0 H_0
enorm av PRED_0 H_1
och kn PRED_0 CON_0
orubblig av PRED_0 H_2
som pn PRED_0 ARG_0
en al PRED_0 ARG_0
klippa vb PRED_0 ARG_0 H_0

Mening 509

Bland gemene man blev Churchill och England identiska begrepp.

Bland pp ADV_0
gemene av ADV_0
man pn ADV_0 H_0
blev vb FIN_0
Churchill pm SUB_0 H_1
och kn SUB_0 CON_0
England pm SUB_0 H_2
identiska av PRED_0
begrepp nn PRED_0 H_0

Mening 510

Vad som emellertid gjorde ett särskilt starkt intryck var arten hos denna popularitet.

Vad pn PRED_0 H_0
som pn PRED_0 ARG_0 SUB_0
emellertid ab PRED_0 ARG_0 ADV_0
gjorde vb PRED_0 ARG_0 FIN_0
ett al PRED_0 ARG_0 ARG_0
särskilt ab PRED_0 ARG_0 ARG_0
starkt ab PRED_0 ARG_0 ARG_0
intryck nn PRED_0 ARG_0 ARG_0 H_0
var vb FIN_0
arten nn SUB_0 H_0
hos pp SUB_0 ARG_0
denna pn SUB_0 ARG_0
popularitet nn SUB_0 ARG_0 H_0

Mening 511

Den förföll aldrig till kult.

Den pn SUB_0
förföll vb FIN_0
aldrig ab ADV_0
till pp ARG_0
kult nn ARG_0 H_0

Mening 512

Man beundrade honom men avgudade honom inte.

Man pn SUB_0
beundrade vb FIN_0
honom pn ARG_0
men kn CON_0
avgudade vb FIN_0
honom pn ARG_0
inte ab ADV_0

Mening 513

Det hade kanske inte varit otänkbart att man åtminstone vissa perioder kunde fått vara med om ansatser i den riktningen ifall Churchill själv hade haft någon dragning åt det hållet.

Det pn SUB_0 H_0
hade vb FIN_0
kanske ab ADV_1
inte ab ADV_2
varit vb HUV_0
otänkbart av PRED_0
att kn SUB_0 ARG_0
man pn SUB_0 ARG_0 SUB_0
åtminstone ab SUB_0 ARG_0 ADV_1
vissa av SUB_0 ARG_0 ADV_2
perioder nn SUB_0 ARG_0 ADV_2 H_0
kunde vb SUB_0 ARG_0 FIN_0
fått vb SUB_0 ARG_0 HUV_0
vara vb SUB_0 ARG_0 INF_0
med pp SUB_0 ARG_0 PART_0
om pp SUB_0 ARG_0 ARG_0
ansatser nn SUB_0 ARG_0 ARG_0 H_0
i pp SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
den al SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
riktningen nn SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
ifall kn SUB_0 ARG_0 ADV_3 ADV_0
Churchill pm SUB_0 ARG_0 ADV_3 SUB_0 H_0
själv av SUB_0 ARG_0 ADV_3 SUB_0
hade vb SUB_0 ARG_0 ADV_3 FIN_0
haft vb SUB_0 ARG_0 ADV_3 HUV_0
någon pn SUB_0 ARG_0 ADV_3 ARG_0
dragning nn SUB_0 ARG_0 ADV_3 ARG_0 H_0
åt pp SUB_0 ARG_0 ADV_3 ARG_0 ARG_0
det pn SUB_0 ARG_0 ADV_3 ARG_0 ARG_0
hållet nn SUB_0 ARG_0 ADV_3 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 514

De krigförande nationerna emellan är krigets värld en värld av smutskastning , hisnande förenklingar och lågtstående formuleringar.

De al ADV_0
krigförande av ADV_0
nationerna nn ADV_0 H_0
emellan pp ADV_0
är vb FIN_0
krigets nn SUB_0
värld nn SUB_0 H_0
en al PRED_0
värld nn PRED_0 H_0
av pp PRED_0 ARG_0
smutskastning nn PRED_0 ARG_0 H_1
, sym PRED_0 ARG_0 CON_0
hisnande vb PRED_0 ARG_0
förenklingar nn PRED_0 ARG_0 H_2
och kn PRED_0 ARG_0 CON_0
lågtstående av PRED_0 ARG_0
formuleringar nn PRED_0 ARG_0 H_3

Mening 515

Churchill spelade aldrig på de vulgära register tack vare vilka andra nationers ledare sökte förleda massorna att se en gud där de blott borde se en människa om än aldrig så storartad.

Churchill pm SUB_0
spelade vb FIN_0
aldrig ab ADV_0
pp ARG_0
de al ARG_0
vulgära av ARG_0
register nn ARG_0 H_0
tack nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 DET_0 H_0
vare vb ARG_0 ARG_0 ARG_0 DET_0 H_0
vilka pn ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
andra pn ARG_0 ARG_0 SUB_0 DET_0
nationers nn ARG_0 ARG_0 SUB_0 DET_0 H_0
ledare nn ARG_0 ARG_0 SUB_0 H_0
sökte vb ARG_0 ARG_0 FIN_0
förleda vb ARG_0 ARG_0 INF_0
massorna nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
att ie ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 INF_0
se vb ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 INF_0 H_0
en al ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
gud nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
där ab ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ADV_0 ADV_1
de al ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ADV_0 SUB_0
blott ab ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ADV_0 ADV_2
borde vb ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ADV_0 FIN_0
se vb ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ADV_0 INF_0
en al ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ADV_0 ARG_0
människa nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ADV_0 ARG_0 H_0
om pp ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ADV_0 ARG_0 ARG_0 PRED_0
än kn ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ADV_0 ARG_0 ARG_0 PRED_0
aldrig ab ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ADV_0 ARG_0 ARG_0 PRED_0
ab ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ADV_0 ARG_0 ARG_0 PRED_0
storartad av ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ADV_0 ARG_0 ARG_0 PRED_0 H_0

Mening 516

Jag hörde honom många gånger tala i underhuset och i andra sammanhang.

Jag pn SUB_0
hörde vb FIN_0
honom pn ARG_0 SUB_0
många pn ARG_0 ADV_1
gånger nn ARG_0 ADV_1 H_0
tala vb ARG_0 INF_0
i pp ARG_0 ADV_2
underhuset nn ARG_0 ADV_2 H_0
och kn ARG_0 CON_0
i pp ARG_0 ADV_3
andra pn ARG_0 ADV_3
sammanhang nn ARG_0 ADV_3 H_0

Mening 517

Det fanns något i hans kraftfulla bulldoggsansikte som förde tankarna till en demagog.

Det pn SUB_0
fanns vb FIN_0
något pn ARG_1 H_0
i pp ARG_2
hans pn ARG_2
kraftfulla av ARG_2
bulldoggsansikte nn ARG_2 H_0
som pn ARG_1 ARG_0 SUB_0
förde vb ARG_1 ARG_0 FIN_0
tankarna nn ARG_1 ARG_0 ARG_1
till pp ARG_1 ARG_0 ARG_2
en al ARG_1 ARG_0 ARG_2
demagog nn ARG_1 ARG_0 ARG_2 H_0

Mening 518

Men inte ens när londonhusen rasade som korthus under bomberna gjorde han några avsteg från kultur och stil.

Men kn ADV_1
inte ab ADV_2 H_0
ens ab ADV_2
när kn ADV_3 ADV_0
londonhusen nn ADV_3 SUB_0
rasade vb ADV_3 FIN_0
som pn ADV_3 ADV_1
korthus nn ADV_3 ADV_1 H_0
under pp ADV_3 ADV_2
bomberna nn ADV_3 ADV_2 H_0
gjorde vb FIN_0
han pn SUB_0
några pn ARG_0
avsteg nn ARG_0 H_0
från pp ARG_0 ARG_0
kultur nn ARG_0 ARG_0 H_1
och kn ARG_0 ARG_0 CON_0
stil nn ARG_0 ARG_0 H_2

Mening 519

Han skapade nya ord eller blåste nytt liv i gamla och bortglömda , han präglade satser som gått till historien , hans ironi och aggressivitet kunde vara svidande men den höga intellektuella nivån var alltid densamma.

Han pn SUB_0
skapade vb FIN_0
nya av ARG_0
ord nn ARG_0 H_0
eller kn CON_0
blåste vb FIN_0
nytt av ARG_1
liv nn ARG_1 H_0
i pp ARG_2
gamla av ARG_2 H_1
och kn ARG_2 CON_0
bortglömda vb ARG_2 H_2
, sym CON_0
han pn SUB_0
präglade vb FIN_0
satser nn ARG_0 H_0
som pn ARG_0 ARG_0 SUB_0
gått vb ARG_0 ARG_0 HUV_0
till pp ARG_0 ARG_0 ARG_0
historien nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
, sym CON_0
hans pn SUB_0
ironi nn SUB_0 H_1
och kn SUB_0 CON_0
aggressivitet nn SUB_0 H_2
kunde vb FIN_0
vara vb INF_0
svidande vb PRED_0
men kn CON_0
den al SUB_0
höga av SUB_0
intellektuella av SUB_0
nivån nn SUB_0 H_0
var vb FIN_0
alltid ab ADV_0
densamma pn PRED_0

Mening 520

Han lyckades få sitt folk med sig och bakom sig utan att låna sig till de grova skämt och alltför lättfattliga bilder som är så effektiva när det gäller att sätta en okomplicerad massas känsloliv i rörelse.

Han pn SUB_0
lyckades vb FIN_0
vb ARG_0 INF_0
sitt pn ARG_0 ARG_1
folk nn ARG_0 ARG_1 H_0
med pp ARG_0 ARG_2
sig pn ARG_0 ARG_2 H_1
och kn ARG_0 ARG_2 CON_0
bakom pp ARG_0 ARG_2
sig pn ARG_0 ARG_2 H_2
utan pp ADV_2 ADV_0
att ie ADV_2 INF_0
låna vb ADV_2 INF_0 H_0
sig pn ADV_2 ARG_1
till pp ADV_2 ARG_2
de al ADV_2 ARG_2
grova av ADV_2 ARG_2
skämt nn ADV_2 ARG_2 H_1
och kn ADV_2 ARG_2 CON_0
alltför ab ADV_2 ARG_2 DET_0
lättfattliga av ADV_2 ARG_2 DET_0 H_0
bilder nn ADV_2 ARG_2 H_2
som pn ADV_2 ARG_2 ARG_0 SUB_0
är vb ADV_2 ARG_2 ARG_0 FIN_0
ab ADV_2 ARG_2 ARG_0 PRED_0
effektiva av ADV_2 ARG_2 ARG_0 PRED_0 H_0
när kn ADV_2 ARG_2 ADV_0 ADV_1
det pn ADV_2 ARG_2 ADV_0 SUB_0
gäller vb ADV_2 ARG_2 ADV_0 FIN_0
att ie ADV_2 ARG_2 ADV_0 ARG_0
sätta vb ADV_2 ARG_2 ADV_0 ARG_0 INF_0
en al ADV_2 ARG_2 ADV_0 ARG_0 ARG_0
okomplicerad av ADV_2 ARG_2 ADV_0 ARG_0 ARG_0 DET_0
massas nn ADV_2 ARG_2 ADV_0 ARG_0 ARG_0 DET_0 H_0
känsloliv nn ADV_2 ARG_2 ADV_0 ARG_0 ARG_0 H_0
i pp ADV_2 ARG_2 ADV_0 ARG_0 ADV_0
rörelse nn ADV_2 ARG_2 ADV_0 ARG_0 ADV_0 H_0

Mening 521

Vilken skillnad jämfört med Hitler , Mussolini och Stalin!.

Vilken pn *
skillnad nn H_0
jämfört vb ARG_0 H_0
med pp ARG_0 ARG_0
Hitler pm ARG_0 ARG_0 H_1
, sym ARG_0 ARG_0 CON_0
Mussolini pm ARG_0 ARG_0 H_2
och kn ARG_0 ARG_0 CON_0
Stalin! pm ARG_0 ARG_0 H_3

Mening 522

På mig gjorde detta ett oerhört intryck.

pp ARG_1
mig pn ARG_1 H_0
gjorde vb FIN_0
detta pn SUB_0
ett al ARG_2
oerhört ab ARG_2
intryck nn ARG_2 H_0

Mening 523

I krigets hårdhänta värld stod han som talesmannen för den europeiska kulturen och som ett bevis för dess storhet och oförstörbarhet.

I pp ADV_0
krigets nn ADV_0
hårdhänta av ADV_0
värld nn ADV_0 H_0
stod vb FIN_0
han pn SUB_0
som pn ARG_0
talesmannen nn ARG_0 H_1
för pp ARG_0 ARG_0
den al ARG_0 ARG_0
europeiska av ARG_0 ARG_0
kulturen nn ARG_0 ARG_0 H_0
och kn ARG_0 CON_0
som pn ARG_0
ett al ARG_0
bevis nn ARG_0 H_2
för pp ARG_0 ARG_0
dess pn ARG_0 ARG_0
storhet nn ARG_0 ARG_0 H_1
och kn ARG_0 ARG_0 CON_0
oförstörbarhet nn ARG_0 ARG_0 H_2

Mening 524

Det tycktes mig att han inte bara inkarnerade England utan Europa över huvud taget.

Det pn SUB_0 H_0
tycktes vb FIN_0
mig pn ARG_0
att kn SUB_0 ARG_0
han pn SUB_0 ARG_0 SUB_0
inte ab SUB_0 ARG_0 ARG_0 ADV_0 H_0
bara ab SUB_0 ARG_0 ARG_0 ADV_0
inkarnerade vb SUB_0 ARG_0 FIN_0
England pm SUB_0 ARG_0 ARG_0 H_1
utan kn SUB_0 ARG_0 ARG_0 CON_0
Europa pm SUB_0 ARG_0 ARG_0 H_2
över pp SUB_0 ARG_0 ARG_0 DET_0 ARG_0
huvud nn SUB_0 ARG_0 ARG_0 DET_0 ARG_0 H_0
taget vb SUB_0 ARG_0 ARG_0 DET_0 H_0

Mening 525

Bland de svenska avantgardisterna har Åke Hodell under de senaste åren med ojämförlig iver jäktat fram till den yttersta frontlinjen.

Bland pp SUB_0 ARG_0
de al SUB_0 ARG_0
svenska av SUB_0 ARG_0
avantgardisterna nn SUB_0 ARG_0 H_0
har vb FIN_0
Åke pm SUB_0 H_0
Hodell pm SUB_0 H_0
under pp ADV_1
de al ADV_1
senaste av ADV_1
åren nn ADV_1 H_0
med pp ADV_2
ojämförlig av ADV_2
iver nn ADV_2 H_0
jäktat vb HUV_0
fram ab ARG_0 H_0
till pp ARG_0 ARG_0
den al ARG_0 ARG_0
yttersta av ARG_0 ARG_0
frontlinjen nn ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 526

Det var han som med den s. k. diktsamlingen 'igevär' 1963 visade att man mycket väl kunde göra en bok av ett eller två ord bara man upprepade bokstäverna tillräckligt ofta.

Det pn SUB_0
var vb FIN_0
han pn PRED_0 H_0
som pn PRED_0 ARG_0 SUB_0
med pp PRED_0 ARG_0 ARG_1
den al PRED_0 ARG_0 ARG_1
s. an PRED_0 ARG_0 ARG_1 DET_0
k. an PRED_0 ARG_0 ARG_1 DET_0
diktsamlingen nn PRED_0 ARG_0 ARG_1 DET_0 H_0
'igevär' pm PRED_0 ARG_0 ARG_1 H_0
1963 nl PRED_0 ARG_0 ADV_1
visade vb PRED_0 ARG_0 FIN_0
att kn PRED_0 ARG_0 ARG_2
man pn PRED_0 ARG_0 ARG_2 SUB_0
mycket ab PRED_0 ARG_0 ARG_2 ADV_1
väl ab PRED_0 ARG_0 ARG_2 ADV_1 H_0
kunde vb PRED_0 ARG_0 ARG_2 FIN_0
göra vb PRED_0 ARG_0 ARG_2 INF_0
en al PRED_0 ARG_0 ARG_2 ARG_1
bok nn PRED_0 ARG_0 ARG_2 ARG_1 H_0
av pp PRED_0 ARG_0 ARG_2 ARG_2
ett pn PRED_0 ARG_0 ARG_2 ARG_2 DET_0 H_1
eller kn PRED_0 ARG_0 ARG_2 ARG_2 DET_0 CON_0
två nl PRED_0 ARG_0 ARG_2 ARG_2 DET_0 H_2
ord nn PRED_0 ARG_0 ARG_2 ARG_2 H_0
bara ab PRED_0 ARG_0 ADV_2 ADV_1
man pn PRED_0 ARG_0 ADV_2 SUB_0
upprepade vb PRED_0 ARG_0 ADV_2 FIN_0
bokstäverna nn PRED_0 ARG_0 ADV_2 ARG_0
tillräckligt ab PRED_0 ARG_0 ADV_2 ADV_2
ofta ab PRED_0 ARG_0 ADV_2 ADV_2 H_0

Mening 527

Nästa gesällprov från den hodellska verkstaden var den betydligt mera komplicerade skriften 'General Bussig' , som kom ut i höstas och innehöll bild-ljud-dikter av varierande art.

Nästa av PRED_0
gesällprov nn PRED_0 H_0
från pp PRED_0 ARG_0
den al PRED_0 ARG_0
hodellska av PRED_0 ARG_0
verkstaden nn PRED_0 ARG_0 H_0
var vb FIN_0
den al SUB_0
betydligt ab SUB_0 DET_0 DET_0
mera ab SUB_0 DET_0 DET_0 H_0
komplicerade vb SUB_0 DET_0 H_0
skriften nn SUB_0
'General nn SUB_0 H_0
Bussig' pm SUB_0 H_0
, sym SUB_0
som pn SUB_0 ARG_0 SUB_0
kom vb SUB_0 ARG_0 FIN_0
ut ab SUB_0 ARG_0 PART_0
i pp SUB_0 ARG_0 ADV_1
höstas nn SUB_0 ARG_0 ADV_1
och kn SUB_0 ARG_0 CON_0
innehöll vb SUB_0 ARG_0 FIN_0
bild-ljud-dikter nn SUB_0 ARG_0 ARG_0 H_0
av pp SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
varierande vb SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
art nn SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 528

Det estetiskt mest tilltalande i denna bok var vissa bildsidor i färg , ett slags syntetisk affischkonst som i någon mån kunde erinra om klassisk reklam från funktionalismens jubeltid.

Det pn PRED_0
estetiskt ab PRED_0
mest ab PRED_0
tilltalande vb PRED_0 H_0
i pp PRED_0 ARG_0
denna pn PRED_0 ARG_0
bok nn PRED_0 ARG_0 H_0
var vb FIN_0
vissa av SUB_0
bildsidor nn SUB_0 H_0
i pp SUB_0 ARG_0
färg nn SUB_0 ARG_0 H_0
, sym SUB_0
ett al SUB_0 EXT_0
slags nn SUB_0 EXT_0
syntetisk av SUB_0 EXT_0
affischkonst nn SUB_0 EXT_0 H_0
som pn SUB_0 EXT_0 ARG_0 SUB_0
i pp SUB_0 EXT_0 ARG_0 ADV_0
någon pn SUB_0 EXT_0 ARG_0 ADV_0
mån nn SUB_0 EXT_0 ARG_0 ADV_0 H_0
kunde vb SUB_0 EXT_0 ARG_0 FIN_0
erinra vb SUB_0 EXT_0 ARG_0 INF_0
om pp SUB_0 EXT_0 ARG_0 ARG_0
klassisk av SUB_0 EXT_0 ARG_0 ARG_0
reklam nn SUB_0 EXT_0 ARG_0 ARG_0 H_0
från pp SUB_0 EXT_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
funktionalismens nn SUB_0 EXT_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
jubeltid nn SUB_0 EXT_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 529

Men där fanns också typografiska collage , arrangerade efter vagt surrealistiska principer utan nämnvärt expressiv verkan , och så fanns där naturligtvis variationerna över 'general bussi' , maskinskrivna ornament av samma gedigna militaristiska innehåll som 'igevär'.

Men kn ADV_1
där ab ADV_2
fanns vb FIN_0
också ab ADV_3
typografiska av SUB_0
collage nn SUB_0 H_0
, sym SUB_0
arrangerade vb SUB_0 ARG_0 PRED_0 H_0
efter pp SUB_0 ARG_0 PRED_0 ARG_0
vagt ab SUB_0 ARG_0 PRED_0 ARG_0 DET_0
surrealistiska av SUB_0 ARG_0 PRED_0 ARG_0 DET_0 H_0
principer nn SUB_0 ARG_0 PRED_0 ARG_0 H_0
utan pp SUB_0 ARG_0 PRED_0 ARG_0 ARG_0
nämnvärt ab SUB_0 ARG_0 PRED_0 ARG_0 ARG_0 DET_0
expressiv av SUB_0 ARG_0 PRED_0 ARG_0 ARG_0 DET_0 H_0
verkan nn SUB_0 ARG_0 PRED_0 ARG_0 ARG_0 H_0
, sym SUB_0
och kn CON_0
ab ADV_1
fanns vb FIN_0
där ab ADV_2
naturligtvis ab ADV_3
variationerna nn SUB_0 H_0
över pp SUB_0 ARG_0
'general nn SUB_0 ARG_0 H_0
bussi' nt SUB_0 ARG_0 H_0
, sym SUB_0
maskinskrivna vb SUB_0 ARG_0 EXT_0 ARG_0
ornament nn SUB_0 ARG_0 EXT_0 ARG_0 H_0
av pp SUB_0 ARG_0 EXT_0 ARG_0 ARG_0
samma pn SUB_0 ARG_0 EXT_0 ARG_0 ARG_0 DET_0
gedigna av SUB_0 ARG_0 EXT_0 ARG_0 ARG_0 DET_0 H_0
militaristiska av SUB_0 ARG_0 EXT_0 ARG_0 ARG_0 DET_0
innehåll nn SUB_0 ARG_0 EXT_0 ARG_0 ARG_0 H_0
som pn SUB_0 ARG_0 EXT_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
'igevär' pm SUB_0 ARG_0 EXT_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 530

Men därmed är det slut med den rent litterära aktiviteten , och det bör därför inte förvåna någon att Åke Hodells senaste bok som utkommer i dag är en regelrätt "ready-made" , förmodligen den första i sitt slag i svensk litteratur.

Men kn ADV_1
därmed ab ADV_2
är vb FIN_0
det pn SUB_0
slut nn PRED_0 H_0
med pp PRED_0 ARG_0
den al PRED_0 ARG_0
rent ab PRED_0 ARG_0 DET_0
litterära av PRED_0 ARG_0 DET_0 H_0
aktiviteten nn PRED_0 ARG_0 H_0
, sym PRED_0
och kn CON_0
det pn SUB_0 H_0
bör vb FIN_0
därför ab ADV_1
inte ab ADV_2
förvåna vb INF_0
någon pn ARG_0
att kn SUB_0 ARG_0
Åke pm SUB_0 ARG_0 SUB_0
Hodells pm SUB_0 ARG_0 SUB_0
senaste av SUB_0 ARG_0 SUB_0
bok nn SUB_0 ARG_0 SUB_0 H_0
som pn SUB_0 ARG_0 SUB_0 ARG_0 SUB_0
utkommer vb SUB_0 ARG_0 SUB_0 ARG_0 FIN_0
i pp SUB_0 ARG_0 SUB_0 ARG_0 ADV_0
dag nn SUB_0 ARG_0 SUB_0 ARG_0 ADV_0 H_0
är vb SUB_0 ARG_0 FIN_0
en al SUB_0 ARG_0 PRED_0
regelrätt av SUB_0 ARG_0 PRED_0
"ready-made" ntf SUB_0 ARG_0 PRED_0 H_0
, sym SUB_0 ARG_0 PRED_0
förmodligen ab SUB_0 ARG_0 PRED_0 EXT_0
den al SUB_0 ARG_0 PRED_0 EXT_0
första nl SUB_0 ARG_0 PRED_0 EXT_0 H_0
i pp SUB_0 ARG_0 PRED_0 EXT_0 ARG_0
sitt pn SUB_0 ARG_0 PRED_0 EXT_0 ARG_0
slag nn SUB_0 ARG_0 PRED_0 EXT_0 ARG_0 H_0
i pp SUB_0 ARG_0 PRED_0 EXT_0 ARG_0 ARG_0
svensk av SUB_0 ARG_0 PRED_0 EXT_0 ARG_0 ARG_0
litteratur nn SUB_0 ARG_0 PRED_0 EXT_0 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 531

Så vitt jag kan se är Bruksanvisning för symaskinen Singer Victoria (Kerberos , pris 12:-- ingenting annat än vad den utger sig för att vara ; Åke Hodell har inte bidragit med en enda rad.

ab ADV_0 ADV_0
vitt av ADV_0 ADV_0 H_0
jag pn ADV_0 SUB_0
kan vb ADV_0 FIN_0
se vb ADV_0 INF_0
är vb FIN_0
Bruksanvisning nn SUB_0 H_0
för pp SUB_0 H_0
symaskinen nn SUB_0 H_0
Singer pm SUB_0 H_0
Victoria pm SUB_0 H_0
(Kerberos pm SUB_0 EXT_0 H_1
, sym SUB_0 EXT_0 CON_0
pris nn SUB_0 EXT_0 H_2
12:-- nn SUB_0 EXT_0
ingenting pn PRED_0
annat pn PRED_0 H_0
än kn PRED_0 ARG_0
vad pn PRED_0 ARG_0 H_0
den pn PRED_0 ARG_0 ARG_0 SUB_0
utger vb PRED_0 ARG_0 ARG_0 FIN_0
sig pn PRED_0 ARG_0 ARG_0 KOMPL_0
för pp PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
att ie PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
vara vb PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 INF_0
; sym CON_0
Åke pm SUB_0 H_0
Hodell pm SUB_0 H_0
har vb FIN_0
inte ab ADV_0
bidragit vb HUV_0
med pp ARG_0
en al ARG_0
enda av ARG_0
rad nn ARG_0 H_0

Mening 532

Hodell har alltså på det litterära området gjort exakt detsamma som målaren Duchamp när denne slutade måla och till allmän förfäran ställde ut en flasktorkare.

Hodell pm SUB_0
har vb FIN_0
alltså ab ADV_1
pp ADV_2
det al ADV_2
litterära av ADV_2
området nn ADV_2 H_0
gjort vb HUV_0
exakt ab ARG_0
detsamma pn ARG_0 H_0
som pn ARG_0 ARG_0
målaren nn ARG_0 ARG_0
Duchamp pm ARG_0 ARG_0 H_0
när kn ARG_0 ARG_0 ADV_0 ADV_0
denne pn ARG_0 ARG_0 ADV_0 SUB_0
slutade vb ARG_0 ARG_0 ADV_0 FIN_0
måla vb ARG_0 ARG_0 ADV_0 INF_0
och kn ARG_0 ARG_0 ADV_0 CON_0
till pp ARG_0 ARG_0 ADV_0 ADV_0
allmän av ARG_0 ARG_0 ADV_0 ADV_0
förfäran nn ARG_0 ARG_0 ADV_0 ADV_0 H_0
ställde vb ARG_0 ARG_0 ADV_0 FIN_0
ut ab ARG_0 ARG_0 ADV_0 PART_0
en al ARG_0 ARG_0 ADV_0 ARG_0
flasktorkare nn ARG_0 ARG_0 ADV_0 ARG_0 H_0

Mening 533

Som en akt av självprövning är Hodells handling värd all sympati , och om han verkligen tycker att bruksanvisningen för Singer Victoria överträffar hans egna verk , både 'igevär' och 'general Bussig' , i fråga om precision och skön saklighet , har han givetvis inte alldeles orätt.

Som pn SUB_0 ARG_0
en al SUB_0 ARG_0
akt nn SUB_0 ARG_0 H_0
av pp SUB_0 ARG_0 ARG_0
självprövning nn SUB_0 ARG_0 ARG_0 H_0
är vb FIN_0
Hodells pm SUB_0
handling nn SUB_0 H_0
värd av PRED_0 H_0
all pn PRED_0 ARG_0
sympati nn PRED_0 ARG_0 H_0
, sym PRED_0
och kn CON_0
om pp ADV_1 ADV_1
han pn ADV_1 SUB_0
verkligen ab ADV_1 ADV_2
tycker vb ADV_1 FIN_0
att kn ADV_1 ARG_0
bruksanvisningen nn ADV_1 ARG_0 SUB_0 H_0
för pp ADV_1 ARG_0 SUB_0 ARG_0
Singer pm ADV_1 ARG_0 SUB_0 ARG_0 H_0
Victoria pm ADV_1 ARG_0 SUB_0 ARG_0 H_0
överträffar vb ADV_1 ARG_0 FIN_0
hans pn ADV_1 ARG_0 ARG_0
egna av ADV_1 ARG_0 ARG_0
verk nn ADV_1 ARG_0 ARG_0 H_0
, sym ADV_1 ARG_0 ARG_0
både kn ADV_1 ARG_0 ARG_0 EXT_0 ADV_0
'igevär' pm ADV_1 ARG_0 ARG_0 EXT_0 H_1
och kn ADV_1 ARG_0 ARG_0 EXT_0 CON_0
'general nn ADV_1 ARG_0 ARG_0 EXT_0 H_2
Bussig' pm ADV_1 ARG_0 ARG_0 EXT_0 H_2
, sym ADV_1 ARG_0 ARG_0 EXT_0
i pp ADV_1 ARG_0 ARG_0 ARG_0
fråga nn ADV_1 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
om pp ADV_1 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
precision nn ADV_1 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_1
och kn ADV_1 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 CON_0
skön av ADV_1 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
saklighet nn ADV_1 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_2
, sym ADV_1
har vb FIN_0
han pn SUB_0
givetvis ab ADV_2
inte ab ADV_3
alldeles ab ADV_4
orätt nn ADV_4 H_0

Mening 534

För att ingen onödig skugga skall falla på Åke Hodell är det säkrast att understryka att 'Bruksanvisning för symaskinen Singer Victoria' är alldeles ointressant för den som inte tänker skriva syteknikens historia , och några oavsiktliga lustigheter innehåller den knappast.

För pp ADV_0
att kn ADV_0
ingen pn ADV_0 SUB_0 DET_0
onödig av ADV_0 SUB_0 DET_0 H_0
skugga nn ADV_0 SUB_0 H_0
skall vb ADV_0 FIN_0
falla vb ADV_0 INF_0
pp ADV_0 ARG_0
Åke pm ADV_0 ARG_0 H_0
Hodell pm ADV_0 ARG_0 H_0
är vb FIN_0
det pn SUB_0
säkrast av PRED_0 H_0
att ie PRED_0 ARG_0
understryka vb PRED_0 ARG_0 INF_0
att kn PRED_0 ARG_0 ARG_0
'Bruksanvisning nn PRED_0 ARG_0 ARG_0 SUB_0 H_0
för pp PRED_0 ARG_0 ARG_0 SUB_0 H_0
symaskinen nn PRED_0 ARG_0 ARG_0 SUB_0 H_0
Singer pm PRED_0 ARG_0 ARG_0 SUB_0 H_0
Victoria' pm PRED_0 ARG_0 ARG_0 SUB_0 H_0
är vb PRED_0 ARG_0 ARG_0 FIN_0
alldeles ab PRED_0 ARG_0 ARG_0 PRED_0
ointressant av PRED_0 ARG_0 ARG_0 PRED_0 H_0
för pp PRED_0 ARG_0 ARG_0 PRED_0 ARG_0
den pn PRED_0 ARG_0 ARG_0 PRED_0 ARG_0 H_0
som pn PRED_0 ARG_0 ARG_0 PRED_0 ARG_0 ARG_0 SUB_0
inte ab PRED_0 ARG_0 ARG_0 PRED_0 ARG_0 ARG_0 ADV_0
tänker vb PRED_0 ARG_0 ARG_0 PRED_0 ARG_0 ARG_0 FIN_0
skriva vb PRED_0 ARG_0 ARG_0 PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 INF_0
syteknikens nn PRED_0 ARG_0 ARG_0 PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
historia nn PRED_0 ARG_0 ARG_0 PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
, sym PRED_0 ARG_0 ARG_0
och kn PRED_0 ARG_0 ARG_0 CON_0
några pn PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
oavsiktliga av PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
lustigheter nn PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
innehåller vb PRED_0 ARG_0 ARG_0 FIN_0
den pn PRED_0 ARG_0 ARG_0 SUB_0
knappast ab PRED_0 ARG_0 ARG_0 ADV_0

Mening 535

Ånej , någon skämtare är Åke Hodell lika litet som Duchamp.

Ånej in EXT_0
, sym EXT_0
någon pn PRED_0
skämtare nn PRED_0 H_0
är vb FIN_0
Åke pm SUB_0 H_0
Hodell pm SUB_0 H_0
lika ab PRED_0 ARG_0 ARG_0 H_0
litet ab PRED_0 ARG_0 H_0
som pn PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
Duchamp pm PRED_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 536

Han omfattar endast med oöverträffad lidelse den nya kult av improduktiviteten som når sin höjdpunkt i en utstuderad poänglöshet.

Han pn SUB_0
omfattar vb FIN_0
endast ab ADV_1
med pp ADV_2
oöverträffad av ADV_2
lidelse nn ADV_2 H_0
den al ARG_0
nya av ARG_0
kult nn ARG_0 H_0
av pp ARG_0 ARG_0
improduktiviteten nn ARG_0 ARG_0 H_0
som pn ARG_0 ARG_0 ARG_0 SUB_0
når vb ARG_0 ARG_0 ARG_0 FIN_0
sin pn ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
höjdpunkt nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
i pp ARG_0 ARG_0 ARG_0 ADV_0
en al ARG_0 ARG_0 ARG_0 ADV_0
utstuderad av ARG_0 ARG_0 ARG_0 ADV_0
poänglöshet nn ARG_0 ARG_0 ARG_0 ADV_0 H_0

Mening 537

Det svenska allmänflyget är uppenbarligen på väg att lämna pionjärstadiet betydligt snabbare än vad man ännu så sent som i slutet av 1950-talet ens vågade förutspå.

Det pn SUB_0
svenska av SUB_0
allmänflyget nn SUB_0 H_0
är vb FIN_0
uppenbarligen ab ADV_1
pp KOMPL_0
väg nn KOMPL_0 H_0
att ie INF_0
lämna vb INF_0 H_0
pionjärstadiet nn ARG_0
betydligt ab ADV_2
snabbare av ADV_2 H_0
än kn ADV_2 ARG_0
vad pn ADV_2 ARG_0 ARG_0
man pn ADV_2 ARG_0 SUB_0
ännu ab ADV_2 ARG_0 ADV_1
ab ADV_2 ARG_0 ADV_1 ARG_0 H_0
sent ab ADV_2 ARG_0 ADV_1 H_0
som pn ADV_2 ARG_0 ADV_1 ARG_0 ARG_0
i pp ADV_2 ARG_0 ADV_1 ARG_0 ARG_0
slutet nn ADV_2 ARG_0 ADV_1 ARG_0 ARG_0 H_0
av pp ADV_2 ARG_0 ADV_1 ARG_0 ARG_0 ARG_0
1950-talet nn ADV_2 ARG_0 ADV_1 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
ens ab ADV_2 ARG_0 ADV_2
vågade vb ADV_2 ARG_0 FIN_0
förutspå vb ADV_2 ARG_0 ARG_0 INF_0

Mening 538

Moderna flygplan och effektivare flygmaterial medförde mycket snabbt att flyget kunde börja konkurrera med bilismen om låg kilometerkostnadsnivå men nu kommer dessutom flyg med samma försäkrings- och servicevillkor som den svenska bilbranschen tidigare lanserat.

Moderna av SUB_0
flygplan nn SUB_0 H_1
och kn SUB_0 CON_0
effektivare av SUB_0
flygmaterial nn SUB_0 H_2
medförde vb FIN_0
mycket ab ADV_0
snabbt ab ADV_0 H_0
att kn ARG_0
flyget nn ARG_0 SUB_0
kunde vb ARG_0 FIN_0
börja vb ARG_0 INF_1
konkurrera vb ARG_0 INF_2
med pp ARG_0 ARG_1
bilismen nn ARG_0 ARG_1 H_0
om pp ARG_0 ARG_2
låg vb ARG_0 ARG_2
kilometerkostnadsnivå nn ARG_0 ARG_2 H_0
men kn CON_0
nu ab ADV_1
kommer vb FIN_0
dessutom ab ADV_2
flyg nn SUB_0
med pp ARG_0
samma pn ARG_0
försäkrings- nt ARG_0 H_1
och kn ARG_0 CON_0
servicevillkor nn ARG_0 H_2
som pn ARG_0 ARG_0 ARG_0
den al ARG_0 ARG_0 SUB_0
svenska av ARG_0 ARG_0 SUB_0
bilbranschen nn ARG_0 ARG_0 SUB_0 H_0
tidigare ab ARG_0 ARG_0 ADV_0
lanserat vb ARG_0 ARG_0 HUV_0

Mening 539

Flyget är dock generösare.

Flyget nn SUB_0
är vb FIN_0
dock ab ADV_0
generösare av PRED_0

Mening 540

Det innebär 100000 kilometers flygning.

Det pn SUB_0
innebär vb FIN_0
100000 nl ARG_0 DET_0
kilometers nn ARG_0 DET_0 H_0
flygning nn ARG_0 H_0

Mening 541

Nyköpingsföretagets initiativ torde vara unikt i världen bland flygföretag.

Nyköpingsföretagets nn SUB_0
initiativ nn SUB_0 H_0
torde vb FIN_0
vara vb INF_0
unikt av PRED_0 H_0
i pp PRED_0 ARG_1
världen nn PRED_0 ARG_1 H_0
bland pp PRED_0 ARG_2
flygföretag nn PRED_0 ARG_2 H_0

Mening 542

Amerikanska Piper står helt utanför.

Amerikanska av SUB_0
Piper pm SUB_0 H_0
står vb FIN_0
helt ab ADV_0
utanför pp ADV_0 H_0

Mening 543

Givetvis ligger det en kommersiell tanke bakom detta men företagsledningen menar också säkerligen allvar när man säger att 'service- och försäkringspaketet' lanseras i hela allmänflygets intresse.

Givetvis ab ADV_1
ligger vb FIN_0
det pn SUB_0
en al ARG_1
kommersiell av ARG_1
tanke nn ARG_1 H_0
bakom pp ARG_2
detta pn ARG_2 H_0
men kn CON_0
företagsledningen nn SUB_0
menar vb FIN_0
också ab ADV_1
säkerligen ab ADV_2
allvar nn ARG_0
när kn ADV_3 ADV_0
man pn ADV_3 SUB_0
säger vb ADV_3 FIN_0
att kn ADV_3 ARG_0
'service- nt ADV_3 ARG_0 SUB_0 H_1
och kn ADV_3 ARG_0 SUB_0 CON_0
försäkringspaketet' nn ADV_3 ARG_0 SUB_0 H_2
lanseras vb ADV_3 ARG_0 FIN_0
i pp ADV_3 ARG_0 ARG_0
hela av ADV_3 ARG_0 ARG_0 DET_0
allmänflygets nn ADV_3 ARG_0 ARG_0 DET_0 H_0
intresse nn ADV_3 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 544

Och det är naturligtvis önskvärt att initiativet får efterföljare.

Och kn ADV_1
det pn SUB_0 H_0
är vb FIN_0
naturligtvis ab ADV_2
önskvärt av PRED_0
att kn SUB_0 ARG_0
initiativet nn SUB_0 ARG_0 SUB_0
får vb SUB_0 ARG_0 FIN_0
efterföljare nn SUB_0 ARG_0 ARG_0

Mening 545

Försäkringar och servicekostnaderna har utan tvekan haft och har en viss bromsande verkan på utvecklingstakten.

Försäkringar nn SUB_0 H_1
och kn SUB_0 CON_0
servicekostnaderna nn SUB_0 H_2
har vb FIN_0
utan pp ADV_0
tvekan nn ADV_0 H_0
haft vb HUV_0
och kn CON_0
har vb FIN_0
en al ARG_0
viss av ARG_0
bromsande vb ARG_0
verkan nn ARG_0 H_0
pp ARG_0 ARG_0
utvecklingstakten nn ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 546

Kostnaderna för sådana tjänster fördyrar vanligtvis ett flygplan i en sådan omfattning att de reella resekostnaderna höjs.

Kostnaderna nn SUB_0 H_0
för pp SUB_0 ARG_0
sådana pn SUB_0 ARG_0
tjänster nn SUB_0 ARG_0 H_0
fördyrar vb FIN_0
vanligtvis ab ADV_1
ett al ARG_0
flygplan nn ARG_0 H_0
i pp ADV_2
en al ADV_2
sådan pn ADV_2
omfattning nn ADV_2 H_0
att kn ADV_2 ARG_0
de al ADV_2 ARG_0 SUB_0
reella av ADV_2 ARG_0 SUB_0
resekostnaderna nn ADV_2 ARG_0 SUB_0 H_0
höjs vb ADV_2 ARG_0 FIN_0

Mening 547

Kostnadskalkylen bygger på både inköpspris , amorteringar och driftskostnader.

Kostnadskalkylen nn SUB_0
bygger vb FIN_0
pp ARG_0
både kn ARG_0 ADV_0
inköpspris nn ARG_0 H_1
, sym ARG_0 CON_0
amorteringar nn ARG_0 H_2
och kn ARG_0 CON_0
driftskostnader nn ARG_0 H_3

Mening 548

Något försäkringsbråk i stil med det som började när Volvo som första bilfabrikant lanserade idén är knappast troligt.

Något pn SUB_0
försäkringsbråk nn SUB_0 H_0
i pp SUB_0 ARG_0
stil nn SUB_0 ARG_0 H_0
med pp SUB_0 ARG_0 ARG_0
det pn SUB_0 ARG_0 ARG_0 H_0
som pn SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 SUB_0
började vb SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 FIN_0
när kn SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ADV_0 ADV_0
Volvo pm SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ADV_0 SUB_0 H_0
som pn SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ADV_0 SUB_0 ARG_0
första nl SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ADV_0 SUB_0 ARG_0
bilfabrikant nn SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ADV_0 SUB_0 ARG_0 H_0
lanserade vb SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ADV_0 FIN_0
idén nn SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ADV_0 ARG_0
är vb FIN_0
knappast ab PRED_0
troligt av PRED_0 H_0

Mening 549

Nyköpingsföretaget är försäkringstagare för samtliga flygplan och har alltså inget eget försäkringsbolag.

Nyköpingsföretaget nn SUB_0
är vb FIN_0
försäkringstagare nn PRED_0 H_0
för pp PRED_0 ARG_0
samtliga pn PRED_0 ARG_0
flygplan nn PRED_0 ARG_0 H_0
och kn CON_0
har vb FIN_0
alltså ab ADV_0
inget pn ARG_0
eget av ARG_0
försäkringsbolag nn ARG_0 H_0

Mening 550

Det väsentliga är emellertid att flygningen blir billig.

Det al PRED_0
väsentliga av PRED_0 H_0
är vb FIN_0
emellertid ab ADV_0
att kn SUB_0
flygningen nn SUB_0 SUB_0
blir vb SUB_0 FIN_0
billig av SUB_0 PRED_0

Mening 551

Man kan ta initiativet som ett tecken på , en normal följd av utveckling , att allmänflyget definitivt börjar lämna 'stjärtsvängsepoken' och i stället blir vad det skall vara; ett praktiskt transportmedel.

Man pn SUB_0
kan vb FIN_0
ta vb INF_0
initiativet nn ARG_1 SUB_0
som pn ARG_2
ett al ARG_2 PRED_0
tecken nn ARG_2 PRED_0 H_0
pp ARG_2 PRED_0 ARG_0
, sym ARG_2 PRED_0
en al ARG_2 PRED_0 EXT_0
normal av ARG_2 PRED_0 EXT_0
följd nn ARG_2 PRED_0 EXT_0 H_0
av pp ARG_2 PRED_0 EXT_0 ARG_0
utveckling nn ARG_2 PRED_0 EXT_0 ARG_0 H_0
, sym ARG_2 PRED_0
att kn ARG_2 PRED_0 ARG_0
allmänflyget nn ARG_2 PRED_0 ARG_0 SUB_0
definitivt ab ARG_2 PRED_0 ARG_0 ADV_0
börjar vb ARG_2 PRED_0 ARG_0 FIN_0
lämna vb ARG_2 PRED_0 ARG_0 INF_0
'stjärtsvängsepoken' nn ARG_2 PRED_0 ARG_0 ARG_0
och kn ARG_2 PRED_0 ARG_0 CON_0
i pp ARG_2 PRED_0 ARG_0 ADV_0
stället nn ARG_2 PRED_0 ARG_0 ADV_0 H_0
blir vb ARG_2 PRED_0 ARG_0 FIN_0
vad pn ARG_2 PRED_0 ARG_0 PRED_0 H_0
det pn ARG_2 PRED_0 ARG_0 PRED_0 ARG_0 SUB_0
skall vb ARG_2 PRED_0 ARG_0 PRED_0 ARG_0 FIN_0
vara; vb ARG_2 PRED_0 ARG_0 PRED_0 ARG_0 INF_0
ett al ARG_2 PRED_0 ARG_0 PRED_0 EXT_0
praktiskt ab ARG_2 PRED_0 ARG_0 PRED_0 EXT_0
transportmedel nn ARG_2 PRED_0 ARG_0 PRED_0 EXT_0 H_0

Mening 552

Ryska Aeroflot och SAS inleder i början av februari luftfartspolitiska förhandlingar på bolagsnivå i Moskva.

Ryska av SUB_0
Aeroflot pm SUB_0 H_1
och kn SUB_0 CON_0
SAS an SUB_0 H_2
inleder vb FIN_0
i pp ADV_0
början nn ADV_0 H_0
av pp ADV_0 ARG_0
februari nn ADV_0 ARG_0 H_0
luftfartspolitiska av ARG_0
förhandlingar nn ARG_0 H_0
pp ARG_0 ARG_1
bolagsnivå nn ARG_0 ARG_1 H_0
i pp ARG_0 ARG_2
Moskva pm ARG_0 ARG_2 H_0

Mening 553

De båda bolagen har haft mycket att tala med varandra om ända sedan man från skandinaviskt håll på allvar började inse fördelarna med att flyga till fjärran östern över Sibirien.

De al SUB_0
båda pn SUB_0
bolagen nn SUB_0 H_0
har vb FIN_0
haft vb HUV_0
mycket ab ARG_0 H_0
att ie ARG_0 ARG_0
tala vb ARG_0 ARG_0 INF_0
med pp ARG_0 ARG_0 ARG_0
varandra pn ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
om pp ARG_0 ARG_0 PART_0
ända ab ADV_0 ADV_1
sedan ab ADV_0 ADV_1 H_0
man pn ADV_0 SUB_0 H_0
från pp ADV_0 SUB_0 ARG_0
skandinaviskt av ADV_0 SUB_0 ARG_0
håll nn ADV_0 SUB_0 ARG_0 H_0
pp ADV_0 ADV_2
allvar nn ADV_0 ADV_2 H_0
började vb ADV_0 FIN_0
inse vb ADV_0 INF_0
fördelarna nn ADV_0 ARG_0 H_0
med pp ADV_0 ARG_0 ARG_0
att ie ADV_0 ARG_0 ARG_0
flyga vb ADV_0 ARG_0 ARG_0 INF_0
till pp ADV_0 ARG_0 ARG_0 ARG_1
fjärran av ADV_0 ARG_0 ARG_0 ARG_1
östern nn ADV_0 ARG_0 ARG_0 ARG_1 H_0
över pp ADV_0 ARG_0 ARG_0 ARG_2
Sibirien pm ADV_0 ARG_0 ARG_0 ARG_2 H_0

Mening 554

Denna gång är det emellertid i första hand grannlandstrafiken som skall diskuteras.

Denna pn ADV_1
gång nn ADV_1 H_0
är vb FIN_0
det pn SUB_0 H_0
emellertid ab ADV_2
i pp ADV_3
första nl ADV_3
hand nn ADV_3 H_0
grannlandstrafiken nn PRED_0
som pn SUB_0 ARG_0 SUB_0
skall vb SUB_0 ARG_0 FIN_0
diskuteras vb SUB_0 ARG_0 INF_0

Mening 555

SAS-delegationen består av hrr: Arne Wickberg.

SAS-delegationen nn SUB_0
består vb FIN_0
av pp ARG_0
hrr: an ARG_0
Arne pm ARG_0 H_0
Wickberg pm ARG_0 H_0

Mening 556

Vice direktör , IATAexpert och bolagets 'utrikesminister'.

Vice pn *
direktör nn H_0
, sym H_0
IATAexpert nt EXT_0 H_1
och kn EXT_0 CON_0
bolagets nn EXT_0
'utrikesminister' nn EXT_0 H_2

Mening 557

Stig Wibom.

Stig nn H_0
Wibom pm H_0

Mening 558

Chef för flygbolagets östeuropeiska region.

Chef nn H_0
för pp ARG_0
flygbolagets nn ARG_0
östeuropeiska av ARG_0
region nn ARG_0 H_0

Mening 559

Stig Zetterberg.

Stig nn H_0
Zetterberg pm H_0

Mening 560

Luftfartspolitiska avdelningen.

Luftfartspolitiska av *
avdelningen nn H_0

Mening 561

Jörgen Fricke.

Jörgen pm H_0
Fricke pm H_0

Mening 562

Trafikplaneringsavdelningen.

Trafikplaneringsavdelningen nn H_0

Mening 563

Det är tveksamt om man kommer fram till några omedelbara resultat.

Det pn SUB_0 H_0
är vb FIN_0
tveksamt ab PRED_0
om pp SUB_0 ARG_0 ADV_0
man pn SUB_0 ARG_0 SUB_0
kommer vb SUB_0 ARG_0 FIN_0
fram ab SUB_0 ARG_0 PART_0
till pp SUB_0 ARG_0 ARG_0
några pn SUB_0 ARG_0 ARG_0
omedelbara av SUB_0 ARG_0 ARG_0
resultat nn SUB_0 ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 564

Bolagskonsultationer av den här typen förekommer med jämna mellanrum och innebär vanligtvis endast att parterna talar igenom de erfarenheter man har , lägger fram eventuella önskemål och synpunkter och därefter avvaktar nya initiativ.

Bolagskonsultationer nn SUB_0 H_0
av pp SUB_0 ARG_0
den al SUB_0 ARG_0
här ab SUB_0 ARG_0
typen nn SUB_0 ARG_0 H_0
förekommer vb FIN_0
med pp ADV_0
jämna av ADV_0
mellanrum nn ADV_0 H_0
och kn CON_0
innebär vb FIN_0
vanligtvis ab ADV_1
endast ab ADV_2
att kn ARG_0
parterna nn ARG_0 SUB_0
talar vb ARG_0 FIN_0
igenom pp ARG_0 PART_0
de al ARG_0 ARG_0
erfarenheter nn ARG_0 ARG_0 H_0
man pn ARG_0 ARG_0 ARG_0 SUB_0
har vb ARG_0 ARG_0 ARG_0 FIN_0
, sym ARG_0 CON_0
lägger vb ARG_0 FIN_0
fram ab ARG_0 PART_0
eventuella av ARG_0 ARG_0
önskemål nn ARG_0 ARG_0 H_1
och kn ARG_0 ARG_0 CON_0
synpunkter nn ARG_0 ARG_0 H_2
och kn ARG_0 CON_0
därefter ab ARG_0 ADV_0
avvaktar vb ARG_0 FIN_0
nya av ARG_0 ARG_0
initiativ nn ARG_0 ARG_0 H_0

Mening 565

Klart är emellertid att man skall diskutera möjligheterna att bygga ut den trafik som förekommer.

Klart av PRED_0
är vb FIN_0
emellertid ab ADV_0
att kn SUB_0
man pn SUB_0 SUB_0
skall vb SUB_0 FIN_0
diskutera vb SUB_0 INF_0
möjligheterna nn SUB_0 ARG_0 H_0
att ie SUB_0 ARG_0 ARG_0
bygga vb SUB_0 ARG_0 ARG_0 INF_0
ut ab SUB_0 ARG_0 ARG_0 PART_0
den al SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0
trafik nn SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 H_0
som pn SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 SUB_0
förekommer vb SUB_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 ARG_0 FIN_0

Mening 566

Vinternumret av Sight and Sound är välmatat och rätt läsvärt: redaktören Penelope Houston är motvilligt charmerad av fenomenet James Bond och den senaste filmen i serien , "Goldfinger"; Louis Feuillades biograf Lacassin informerar utförligt om den nye valfrändskapen , enligt Resnais 'den ende som uppnått vad jag drömt om i åratal'; där finns intervjuer med tre 'designers' , bl. a. Loseys ständige Richard Macdonald; och Gilles Jacob skriver en dödsruna över Nya Vågen.

Vinternumret nn SUB_0 H_0
av pp SUB_0 ARG_0
Sight ntf SUB_0 ARG_0 H_0
and ntf SUB_0 ARG_0 CON_0
Sound ntf SUB_0 ARG_0 H_0
är vb FIN_0
välmatat av PRED_0